Suoraan sisältöön

Kielet

Toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opetuksessa Ressussa harjoitetaan kaikkia kielen neljää osa-aluetta: kuullun- ja tekstinymmärtämistä, kirjoittamista ja puhumista uuden digitaalisen ylioppilastutkinnon vaatimusten mukaisesti.

Opetuksessa käytetään monipuolisia opetus- ja testausmenetelmiä, sekä perinteisiä että digitaalisia oppimisympäristöjä.

Kieltenopetuksessa harjoitetaan ruotsin ja vieraiden kielten taitoa elämää, ylioppilastutkintoa ja jatko-opintoja varten sekä perehdytään kirjallisuuteen ja kulttuurin eri muotoihin. Koulussamme käy monia vieraskielisiä vieraita ja luennoitsijoita sekä tutustumme Helsingin kulttuuritarjontaan, esim. teattereihin ja kulttuuri-instituutteihin.

Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kansainväliset kielitutkinnot DELF ja DSD ja osallistua eri ulkomaisten lukioiden kanssa toteutettavaan opiskelijavaihtoon. Ressulla on yhteistyötä myös ulkomaisten korkeakoulujen kanssa ja osallistumme erilaisiin vieraskielisiin konferensseihin.

;01.09.2020 14:19