Suoraan sisältöön

Humanistis-yhteiskuntatieteelliset aineet

Niin kutsuttuja humanistis-yhteiskuntatieteellisiä aineita ovat

 • historia
 • yhteiskuntaoppi
 • filosofia
 • uskonto
 • elämänkatsomustieto
 • psykologia

Humanistis-yhteiskuntatieteelliset oppiaineet auttavat ymmärtämään maailmaa, yhteiskuntaa, kulttuureja ja yksilöitä.

Humanistisissa ja yhteiskunnallisissa aineissa totuudet perustuvat harvoin kaavoihin ja poikkeuksia on enemmän kuin sääntöjä.

Ressun juhlasalin seinän vanha fraktuurateksti “Etsi totuutta” sopii humanistis-yhteiskuntatieteellisten oppiaineiden motoksi. Näitä oppiaineita opiskellessaan ressu oppii nauttimaan totuuden etsimisestä ja suostumaan siihen, että totuuden etsiminen on usein tärkeämpää kuin absoluuttisen totuuden löytäminen.

Oppiaineemme eivät koskaan ole valmiita

 • historia on tulkintaa
 • yhteiskunnan rakentaminen on valintoja
 • jokainen on yksilöllinen
 • uskonnollisuus saa yhä uusia muotoja
 • todellisuus muuttuu

Olennaista humanistis-yhteiskuntatieteellisissä oppiaineiden opiskelussa

 • Ajattele itse!
 • Älä opettele ulkoa sellaista, joka löytyy taskustasi
 • Keskity suurten kokonaisuuksien ymmärtämiseen
 • Perustele, etsi syy-seuraussuhteita ja sovella
 • Vaadi perusteluja, kyseenalaista
 • Muodosta mielipiteitä ja ole valmis muuttamaan niitä
 • Valmistaudu provokaatioihin - ärsytämme sinua tahallamme, jotta ajattelisit itse
 • Etsi totuutta uupumatta - totuus on harvoin absoluuttinen, usein suhteellinen

Humanistis-yhteiskuntatieteellisten oppiaineiden opiskelun tavoitteena on ymmärtää, ajatella, tuntea ja vaikuttaa. Opetuksessa korostetaan ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden merkitystä sekä demokratian ja kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksia oman aikamme haasteiden ratkaisemisessa. Tavoitteena on monipuolinen tiedon hankinta, kriittinen tulkinta, medialukutaito sekä keskustelu - ja argumentointitaitojen vahvistaminen.01.09.2020 14:16