Suoraan sisältöön

Akateeminen rehellisyys

Rehellisyys kuuluu tiedemaailman keskeisiin arvoihin, ja Ressun lukiossa opiskelijat harjaantuvat alusta asti työskentelemään akateemisen rehellisyyden periaatteiden mukaisesti. Eri oppiaineiden opettajat ohjaavat opiskelijoita noudattamaan näitä akateemisen työskentelyn pohjana olevia normeja esimerkiksi erilaisten kurssitöiden ja muiden arvioitavien suoritusten tekemisessä. Periaatteena on, että Ressun lukion opiskelija antaa arvon muiden tekemälle työlle ilmaisemalla selkeästi omissa töissään käyttämänsä lähteet.

10.06.2019 12:11