Suoraan sisältöön

Tiedepainotus

Ressussa painottuu tieteellisen ja tutkimuksellisen ajattelun kehittäminen ja opiskelijat harjaannutetaan työskentelemään akateemisen tiedemaailman keskeisten tietojen, taitojen sekä arvojen ja rehellisyyden periaatteiden mukaisesti.

Ressussa itseään kehittävä opiskelija ymmärtää fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin merkityksen. Ressussa asiantuntevan opinto-ohjauksen tukemana opiskelija kehittyy opintojen suunnittelussa ja hakeutuessaan jatko-opintoihin.

Ressun tiede- ja tutkimusopetuksen periaatteita toteutetaan koulun omilla opetussuunnitelman mukaisilla kursseilla, yliopistojen, yritysten ja eri yhteisöjen kanssa yhdessä luoduilla yliopistoyhteistyökursseilla sekä osallistumalla tiedetapahtumiin, ja -seminaareihin. Lisäksi opiskelijoita kannustetaan osallistumaan kansallisiin ja kansainvälisiin tiede- ja tutkimusprojekteihin sekä kilpailuihin.

Ressussa voi perustaa omia harjoitteluyrityksiä ja koulussa on runsaasti opiskelijoille monipuolista tieteellistä ja taiteellista harrastustoimintaa.09.10.2022 11:54