Suoraan sisältöön

Tiedepainotus

Ressun lukiolla on painotuksena tiedepainotteiden opetus opetustoimen lautakunnan päätöksellä sekä opetusministeriön myöntämä erityislukiotehtävä.

Keskeisenä osana tiede- ja tutkimusopetuksessa on yhteistyö tiedekorkeakoulujen, yliopistojen, elinkeino- ja työelämän ja tiedeyhteisöjen kanssa. Ressun lukion tiede- ja tutkimusopetuksessa painotetaan tieteellisen ja tutkimuksellisen ajattelun kehittämistä ja akateemisessa opiskelussa tarvittavia tietoja, taitoja ja arvoja. Opiskelijoita kannustetaan osallistumaan tiede- ja tutkimusprojekteihin, tapahtumiin ja kilpailuihin Suomessa ja ulkomailla. Yhteistyötä tehdään myös kansainvälisesti.

Ressun tiede- ja tutkimusopetus tapahtuu koulun opetussuunnitelmaan kuuluvilla koulun ja yliopistojen sekä yritysten kanssa yhdessä luoduilla yliopistoyhteistyökursseilla sekä tiedetapahtumiin, -päiviin ja -seminaareihin osallistumalla. Nuori yrittäjyys -kurssilla perustetaan omia harjoitteluyrityksiä , lisäksi tehdään yhteistyötä korkeakoulujen kanssa.

Koulu tarjoaa opiskelijoilleen monipuolista tieteellistä ja taiteellista harrastustoimintaa.11.06.2019 11:01