Suoraan sisältöön

Erikoiskursseja

Ressun lukiossa toteutetaan eri oppiaineissa vaihtelevasti koulukohtaisia erikoiskursseja.

Alla olevassa listassa esitellään lukuvuonna 2018-2019 toteutuneita erikoiskursseja.

Äidinkieli

 • ÄI11 Kielenhuolto - Kurssilla kerrataan keskeisiä kielen käsitteitä ja kielenhuollon periaatteita sekä opiskellaan oikeinkirjoitusta ja muita tekstinhuollon käytänteitä. Opiskelija oppii soveltamaan ohjeita ja sääntöjä omiin kirjoitelmiinsa ja saa varmuutta kirjoittamiseen. Kurssi sopii kaikkien vuositasojen opiskelijoille. Arviointi suoritusmerkinnällä (S).
 • ÄI14 Median peruskurssi - Kurssilla tutustutaan viestinnän kenttään ja tehdään runsaasti media-analyysia muun muassa liikkuvasta kuvasta (esim. mainoksista, uutisista, peli- ja elokuvakerronnasta) ja sähköisen median ilmiöistä. Työskentely painottuu oppitunneille. Mahdollisuuksien mukaan myös vieraillaan mediakohteissa. Kurssi tukee erinomaisesti äidinkielen uuteen ylioppilaskokeeseen valmistautumista, mutta se sopii kaikkien vuositasojen opiskelijoille. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).
 • Äi15 Lukudiplomi - Kaikkien vuositasojen opiskelijoille tarkoitettu kurssi, joka painottuu itsenäiseen työskentelyyn. Luetaan yhteensä 7 teosta 10 kategoriasta lukuvuoden aikana: kaunokirjallisuutta ja tietokirjallisuutta. Tieto- ja kaunokirjallisuutta lukemalla opiskelija laajentaa kokemuspiiriään, syventää yleissivistystään, haastaa ajatteluaan. Hän saa tilaisuuden tutustua jatko-opintojensa tutkimuksenalaan ja sitoa sen kysymyksenasetteluja lukio-opintoihinsa. Lukuharrastus antaa eväitä myös äidinkielen ylioppilaskokeeseen. Alkuinfot ja ohjaavan opettajan klinikka ensimmäisessä jaksossa. Jatkotapaamiset sovitaan opettajan kanssa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

Englanti A-oppimäärä

 • ENA20 Writing Skills - Kurssilla laajennetaan sanastoa ja harjoitellaan monia erilaisia kirjoitelmatyyppejä. Kurssi on tarkoitettu erityisesti syksyn ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville 2. vuositason opiskelijoille.

Ranska

 • DELF A2 - Sopii lyhyen ranskan opiskelijoille; B1 lukion toisena vuonna
 • DELF B1 - Sopii lyhyen ranskan opiskelijoille ennen kirjoituksia tai A-kielen opiskelijoille lukion toisena vuonna
 • DELF B2 - Sopii pitkän ranskan opiskelijoille abi-vuoden keväällä
 • KVRA LYON - Max 25 paikkaa sekä lyhyen että pitkän ranskan opiskelijoille (myös Pre-IB), toteutetaan kevätlukukaudella leirikoulun muodossa

Saksa, A-oppimäärä

 • SAA11 Sprachdiplom I - Sopii A-saksan 2. tasolle tai lyhyen kielen abeille.
 • SAA19 Sprachdiplom II - Sopii A-kielen abeille tai opiskelijoille, joilla on muualla hankittua saksan kielen taitoa.
 • SAA15 Kirjoituskurssi - Sopii sekä lyhyen että pitkän kielen opiskelijoille, lähinnä abeille.
 • SAA09/SAB209 München-vaihto - Opettaja lisää projektiin valitut kurssille.

Ruotsi, A-oppimäärä

 • RUA11 Kirjoituskurssi - Valmentaa tehokkaasti yo-kirjoituksia varten. Sopii sekä A- että B-ruotsin lukijoille. Molemmat saavat omalle tasolle sopivia kirjoitustehtäviä.

Matematiikka, pitkä oppimäärä

 • MAA14 Digitaidot matematiikassa - Kurssilla harjaannutaan käyttämään tietokoneohjelmistoja matematiikan oppimisen ja tutkimisen sekä ongelmanratkaisun apuvälineinä. Kurssilla hyödynnetään mm. GeoGebraa, Casion ClassPad Manager –laskinohjelmistoa sekä LibreOfficen Calc –taulukkolaskentaa esim. talousmatematiikkaan, ääriarvosovelluksiin ja vektorilaskentaan liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. Lisäksi kurssilla harjoitellaan perusteltujen ratkaisujen kirjoittamista sähköiseen muotoon. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S=suoritettu, H=hylätty). Kurssin sopii suoritettavaksi kurssien MAY1 ja MAA2 - MAA8 jälkeen.
 • MAA19 Tasokäyriä ja kompleksilukuja - Kurssi tavoitteena on, että opiskelija täydentää tasokäyrien tuntemustaan, tutustuu kompleksilukujen teoriaan, ymmärtää kompleksilukujen ja tasokäyrien yhteyksiä sekä osaa käyttää teknisiä apuvälineitä tasokäyrien ja niihin liittyvien sovellustehtävien ratkaisuissa. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat kartioleikkaukset: paraabeli, ellipsi ja hyperbeli sekä johdanto kompleksilukujen teoriaan: kompleksitaso, liittoluku, napakoordinaattiesitys, yhtälöitä ja epäyhtälöitä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S=suoritettu, H=hylätty). Kurssi sopii suoritettavaksi kurssien MAY1 – MAA5 jälkeen.

Matematiikka, lyhyt oppimäärä

 • MAB9 Digitaidot matematiikassa - Kurssilla harjaannutaan käyttämään tietokoneohjelmistoja matematiikan oppimisen ja tutkimisen sekä ongelmanratkaisun apuvälineinä. Kurssilla hyödynnetään mm. GeoGebraa, Casion ClassPad Manager –laskinohjelmistoa sekä LibreOfficen Calc –taulukkolaskentaa esim. talousmatematiikkaan, mallintamiseen ja ääriarvosovelluksiin liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. Lisäksi kurssilla harjoitellaan perusteltujen ratkaisujen kirjoittamista sähköiseen muotoon. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S=suoritettu, H=hylätty). Kurssin sopii suoritettavaksi kurssien MAY1 ja MAB2– MAB7 jälkeen.

Biologia

 • BI13 Maastoekologia - Kurssilla lähdetään pitkäksi viikonlopuksi maastoon kokeilemaan selviytymistaitoja, nauttimaan luonnosta ja opiskelemaan biologiaa parhaimmillaan. Kurssi sijoittuu yhdelle elokuun viikonlopulle, jolloin suunnataan Repoveden kansallispuistoon (bussilla Helsingistä tai omalla kyydillä). Repoveden kansallispuisto on Etelä-Suomen helmi - jylhien kallioiden ja vesistöjen mosaiikki. Kurssilaisten kanssa tehdään lopulliset suunnitelmat, mutta kurssilla on mahdollisuus päästä kokeilemaan kunnollista eräelämää, yöpymään teltoissa, melomaan. Infoa kurssista lisää keskiviikkona 26.4 klo 11.30 luokassa 126. (Kurssi sopii kakkosille ja myös abeille, esim. ekologian kertauksena) Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Fysiikka

 • FY16 Kansainvälinen fysiikan tutkimus - Kurssi toteutuu, jos anomuksemme CERN-yhteystyöprojektiin hyväksytään ja se toteutetaan yhdessä Helsingin luonnontiedelukion ja medialukion kanssa. Kurssi tähtää vierailuun Genevessä sijaitsevaan hiukkasfysiikan tutkimuskeskukseen CERNiin. Vierailuajankohta selviää, kun päätös ensi lukuvuonna projektissa mukana olevista lukioista julkistetaan. Kurssin aikana vierailuun valmistaudutaan tutustumalla etukäteen CERNin toimintaan ja siihen liittyvään fysiikkaan.

Kemia

 • KE6 Kemian työkurssi - Kemian kokeellinen työkurssi, jossa perehdytään turvalliseen laboratoriotyöskentelyyn, erotus- ja analyysimenetelmiin, tieteelliseen tutkimukseen. Kurssilla järjestetään vierailu yliopiston laboratorioon. Kurssi edellyttää KE1 kurssin hyväksyttyä suoritusta. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.
 • KE13 Biokemia - Kurssilla perehdytään biokemian käsitteisiin, sovelluksiin sekä bioteknologian mahdollisuuksiin nyky-yhteiskunnassa. Kurssilla tutustutaan myös alan uusimpiin tutkimuksiin. Kurssilla tutkitaan biokemiallisia ilmiötä myös kokeellisesti. Opiskelija hallitsee biokemian käsitteitä ja sovelluksia sekä tutustuu alan uusimpiin tutkimuksiin. Pohjatietona edellytetään KE1-sekä BI1-kursseja.
 • TAI Yhteistyökurssi Helsingin yliopiston Kemian laitoksen kanssa - Kurssin aihepiirinä on terveyden ja hyvinvoinnin kemiaa. Kurssi järjestetään osittain Kumpulan kampuksella Helsingin yliopiston tiloissa sisältäen laboratoriotyöskentelyä ja asiantuntijapuheenvuoroja sekä tieteelliseen tutkimukseen tutustumista. Kurssi edellyttää KE1 ja BI1 kurssin hyväksyttyä suoritusta. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.
 • KE16 Orgaanisen kemian jatkokurssi - Kurssilla syvennetään orgaanisiin yhdisteisiin ja niiden reaktioihin liittyviä sisältöjä sekä perehdytään uusiin innovaatioihin tältä alalta.

Historia

 • HI13 Alueiden historia (Amerikka) - Kurssi syventää käsityksiä Amerikan mantereiden historiasta, kulttuurista, politiikasta ja yhteiskunnasta. Kurssi voidaan toteuttaa siten, että valitaan käsittelyyn yksi Amerikan alue tai sitten käsitellään kaikkia alueita samaan aikaan. Kurssille voidaan myös valita jokin tietty teema, esim. USA:n presidentinvaalit, vapaakauppaneuvottelut, väestöliikkeet, uskonto ja politiikka, taide ja kulttuuri, kielet, rasismi, imperialismi ja kolonialismi, alkuperäiskansat jne. Kurssi soveltuu kaikille Ressun lukion opiskelijoille, aikaisempia historian opintoja ei välttämättä tarvita. Erityisen hyvin kurssi sopii niille 1.vuosikurssin opiskelijoille, jotka ovat lähdössä opiskelijavaihtoon Amerikkaan. Kurssilla voidaan tehdä yhteistyötä Ressun lukion englannin kielen opetuksen kanssa ja tarvittaessa se voidaan pitää myös englannin kielellä. Yhdysvaltain suurlähetystön ylläpitämä America Library Helsingin yliopistossa tarjoaa kurssille luento- ja asiantuntija-apua.

Yhteiskuntaoppi

 • YH11 Suomi ja maailma nyt/yhteiskunta tänään - Kurssilla opitaan ymmärtämään syvällisesti Suomen ja maailman ajankohtaisia ilmiöitä. Aiheita ovat esimerkiksi Suomen poliittinen tilanne, Suomen talouden tila, meneillään olevat kansainväliset konfliktit, Euroopan unionin ajankohtaiset haasteet tai maailman globaalit ongelmat ja niiden ratkaiseminen. Kurssi kehittää erityisesti kriittisen ajattelun taitoja, ja sillä käytetään monenlaisia aktiivisia työtapoja. Osallistuminen edellyttää YH1, YH2 ja YH3 -kurssien suoritusta, sekä mielellään myös HI1 ja HI2-kursseja. Kurssi arvostellaan numeroin.

Musiikki

 • MU5 Projektikurssi - Kurssilla voidaan valmistaa konsertti, jonka teema päätetään yhdessä opiskelijoiden kanssa. Projektin aiheena voi olla myös oman biisin työstäminen yksin tai ryhmässä. Työvälineenä voidaan käyttää esim. garage bandia tai muuta musiikkiohjelmaa. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat musiikin tekeminen (projektista riippuen esimerkiksi soittaen, laulaen, säveltäen, sovittaen, miksaten jne.) sekä projektin suunnittelu ja sen tuotannollinen puoli, johon voi liittyä aikatauluttamista, tiedottamista, tilajärjestelyitä sekä tekniikan ja taltioinnin organisointia.
 • MU6 Yhteismusisointi - Kurssilla harjoitellaan bändisoittimien (rummut, basso, kitara, koskettimet, rytmisoittimet) soittamista ja mikrofonilaulua. Kurssi soveltuu hyvin myös orkesterisoittimien soittajille. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat laulaminen, soittaminen, kuunteleminen ja luova tuottaminen. Kurssilla harjoitellaan soitto- ja/tai laulutaitoja sekä musiikin tulkintaa ja ilmaisua kiinnittäen huomiota muusikkojen keskinäiseen kuunteluun ja kommunikaatioon. Opiskelijoille annetaan mahdollisuus vaikuttaa kurssin ohjelmistoon ja myös tuottaa sitä itse. Opiskelijoita valmennetaan myös itsenäiseen työskentelyyn ja esiintymistilanteisiin sekä niihin valmistautumiseen.
 • MU7 Kuoro / yhtye 1 - Kuorokurssi ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Kuoro esiintyy koulun tilaisuuksissa.
 • MU8 Kuoro / yhtye 2 - Kuorokurssi toisen vuoden opiskelijoille. Kuoro esiintyy koulun tilaisuuksissa
 • MU9 Kamarikuoro - Laulajat valitaan laulunäytteen perusteella. Kuoro esiintyy koulun tilaisuuksissa.
 • MU10 Lauluworkshop - Kurssilla opiskellaan hengitystekniikan ja äänenkäytön perusteita. Ohjelmisto on monipuolinen ja opiskelijat voivat myös itse vaikuttaa ohjelmistoon. Mahdollisuus laulaa myös lauluyhtyeessä.

Liikunta

 • LI3.1 KOULUN JOUKKUEET - Tähän voi ilmoittautua, jos on kiinnostunut koulun urheilujoukkueista ja osallistumaan kamppailupäivään. Joukkueita on salibandyssä, soudussa, köydenvedossa, ultimatessa, jalka-, lento- ja koripallossa. (Tämä ei ole varsinainen liikunnan kurssi.)
 • LI4.1 VAKIO- JA LATTARITANSSIKURSSI - Vakio- ja lattaritanssikurssilla käydään salsa, hidas valssi, samba, jive, rumba, quickstep, tango, cha cha cha, foxtrot ja kehonhuoltoa. Tunneilla on toisena opettajana kilpatanssin opettaja. Kurssista aiheutuu jonkin verran kuluja opiskelijalle kuluja. Tällä kurssilla voi korvata pakollisen liikuntakurssin LI2.
 • LI4.2 VIRKISTY LIIKUNNASTA - Kurssi tehdään Vierumäen urheiluopistolle tai laskettelureissuna laskettelukeskukseen. Kurssista aiheutuu opiskelijalle kuluja. Kurssin sisältö ja siitä aiheutuvat kulut tarkentuvat lukuvuoden 2018-19 aikana.

Kuvataide

 • KU5 PROJEKTIKURSSI - Kurssi syventää kuvataiteen kursseilla opittuja tietoja ja taitoja. Sisällöt määräytyvät kurssikohtaisesti. Projektikurssi soveltuu hyvin esimerkiksi itsenäiseen syventävään taiteelliseen työskentelyyn. Oma elokuvaprojekti tms.
 • KU6 VALOKUVAUS - Kurssilla tarkastellaan valokuvaa taiteellisena, dokumentaarisena, median ja nuorisokulttuurin ilmiönä teemoja ja tekniikoita vaihdellen. Sisältöalueita ovat muun muassa kameran toimintaperiaatteet, valokuvauksen ilmaisulliset elementit ja valokuvan historia. Digitaalinen valokuvaus ja kuvankäsittely.
 • KU7 PIIRTÄJÄN MAAILMA - Piirtämisen perustekniikat ja käsitteet tulevat tutuiksi. Harjaannut havaitsijana ja opit käyttämään piirtämistä luovana kuvailmaisun keinona. Kurssilla tehdään kuvaa tekniikoita vaihdellen ja uusia tekniikoita kehitellen. Kurssilla voidaan perehtyä klassisiin, kokeileviin tai digitaalisiin piirtämisen välineisiin ja materiaaleihin.
 • KU8 MAALAUS JA VÄRI - Maalauskurssin sisältöalueita esim. muotokuva, maisemamaalaus, asetelma, ei-esittävä taide tai graffiti. Kurssilla tutustutaan eri maalaustekniikoihin, muotoon ja värisommitteluun. Kurssilla kehittyvät ajatusten ja tunteiden ilmaiseminen kuvallisesti. Värin käsitteeseen ja eri väriteorioihin tutustuminen auttaa maalausprosesseissa.
 • KU11 MUOTOILU - Kurssin tavoitteena on ymmärtää muotoilun mahdollisuudet taiteen ja luovan ilmaisun näkökulmasta. Muotoileminen pitää sisällään ideoinnin, suunnittelun ja kokeilemisen valmiin tuotteen toteuttamiseen asti. Esim. keramiikka, kuvanveisto, rakentelu ja pakkausmuotoilu tai graafinen muotoilu, kuten typografia ja taitto osana kirjataidetta ja viestintää. Kurssilla kehittyvät tuote- ja ympäristösuunnittelun taidot.

Lukiodiplomit

 • LD02 (2-3) KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI
 • LD06 (5) MUSIIKIN LUKIODIPLOMI

Taiteiden väliset kurssit 

 • TAO3 KULTTUURIKURSSI – TAIDETTA KAIKILLA AISTEILLA (musiikin ja kuvataiteen yhteistyökurssi) - Kurssilla tutustutaan pääkaupunkiseudun kulttuurikohteisiin monipuolisesti. Kohteina ovat mm. Ateneum, Kiasma, Musiikkitalo, Kansallisooppera, galleriat. Osa kurssista toteutetaan leirikouluna Tuusulanjärvellä toukokuussa 2019. Ooppera- ja balettiliput ovat maksullisia, mutta musiikkitalon konsertteihin pääsee ilmaiseksi. Kuvataidekohteet pääosin ilmaisia. Kurssilla toteutuu Ressun lukuvuoden ilmiö "suomalaisen taiteen tekijät". Kurssi toteutetaan hajautettuna lukuvuonna 2018-2019.
 • TAO1 Monitaiteellinen projekti (musiikin ja äidinkielen ja kirjallisuuden yhteistyökurssi) - Kurssi on tarkoitettu näyttelemisestä, soittamisesta, laulamisesta ja esityksen tekemisestä kiinnostuneille. Esitys avoimien ovien päivänä marraskuussa.

Ilmiökurssit

 • IHM1 IHMINEN 1 (biologian, fysiikan ja kemian yhteiskurssi) - Kakkosvuositason opiskelijoille. Kurssilla tutkitaan ihmistä kolmen eri tieteen näkökulmasta. Kurssilla pääsee syventämään tietoja ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta. Erilaisille asioille haetaan selitys biologisten, fysikaalisten ja kemiallisten ilmiöiden avulla. Kurssilla tehdään myös vierailuja ja käytännön kokeita.
 • ROBO Robotiikka - Tutustutaan robotiikkaan ja ohjelmointiin. Kurssilla tehdään vaihtelevasti eri tasoisia tehtäviä, joten se sopii sekä aloittelevalle että edistyneelle ohjelmoijalle. Kurssilla käytetään Lego Mindstorms EV3 -rakennussarjaa.
 • TUTKI.1 - Haluatko etumatkaa yliopistomaailmaan jo Ressussa ollessasi? Tällä kurssilla opit, miten kirjoitetaan tieteellistä tekstiä ja miten toimitaan yliopistomaailman erilaisissa viestintätilanteissa. Pääset myös tutustumaan useisiin eri Helsingin yliopiston tutkijoihin ja tiloihin sekä tieteellisiin kirjastoihin. Kurssilla luodaan katsaus yleisimpiin tieteellisiin lähdeviittaustekniikoihin usean tieteenalan näkökulmasta. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.


10.01.2021 11:49