Suoraan sisältöön

Koulun perusparannus

Ressun lukio palaa Kalevankadulle tammikuuksi 2020 – korjaustarve odotettua laajempi

Tiedote henkilökunnalle, huoltajille ja opiskelijoille 12.10.2018

Ressun lukiossa meneillään olevan perusparannuksen aikana on ilmennyt, että rakennuksen korjaustarve on ennakoitua laajempi. Korjausten valmistuminen viivästyy. Lukiolaiset pääsevät Kalevankadun uusittuihin tiloihin tämänhetkisen arvion perusteella tammikuussa 2020.

Ressu jatkaa toimintaansa Laaksossa (Lehtikuusentie 4) koko perusparannuksen ajan.

Paluu Kalevankadulle viivästyy, koska rakennustöiden edetessä on löytynyt uusia korjaustarpeita, joista ei tiedetty remontin alkaessa. Kun korjauksen suunnittelua tukevia selvityksiä ja tutkimuksia tehtiin, kaikkia koulutalon rakenteita ei voitu avata tai saavuttaa, koska rakennus oli käytössä.  

Vuonna 1892 valmistunut Ressun lukiotalo kuuluu Helsingin vanhimpiin koulurakennuksiin. Remontti on laaja perusparannus, jossa uusitaan talotekniikka ja tehdään lukion toimintaa ja oppimista tukevia uudistuksia. Sen aikana tiloja ajanmukaistetaan, uusitaan talotekniset asennukset, parannetaan rakennuksen energiatehokkuutta sekä korjataan julkisivut, ikkunat ja vesikatto.

Lisää tietoa:
Projektipäällikkö Jari Miettinen
p. 040 3516602, jari.miettinen@hel.if
Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennuttaminen
Helsingin kaupunki


Uutinen perusparannuksen alkaessa tammikuussa 2018

Kauan odotettu Ressun lukion perusparannus alkaa tammikuussa 2018. Remontti on tarkoitus kestää puolitoista vuotta, ja tänä aikana Ressu toimii hyvissä ja avarissa tiloissa Lehtikuusentiellä Meilahdessa (Lehtikuusentie 4). On suunniteltu, että opiskelijat ja henkilökunta palaavat uudistettuihin tiloihin Kalevankadulle elokuussa 2019.

Ressun lukiorakennus kuuluu Helsingin kaupungin vanhimpiin koulurakennuksiin. Remontti on laaja talotekninen ja toiminnallinen perusparannus, jossa ajanmukaistetaan tiloja modernin oppimisen vaatimusten mukaisesti, uusitaan talotekniset asennukset, parannetaan energiataloutta sekä korjataan vaurioituneet julkisivut, ikkunat ja vesikatto. Asemakaavassa rakennuksella on suojelumerkintä luokka 1 (rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus). Samalla kun tiloja ajanmukaistetaan, pyritään korjaus- ja muutostyöt tekemään entistäen ja pyrkien palauttamaan arvokasta alkuperäistä yleisilmettä.

Alla kuvia tiloista, joissa Ressu toimii perusparannuksen ajan, kivat tilat!27.05.2019 14:34