Suoraan sisältöön

Opintojen aloittaminen Ressussa

Lukio-opintojen alussa

Ensimmäinen koulupäivä on lähinnä opinto-ohjausta ryhmänohjaajan johdolla. Oma ryhmä, ryhmänohjaaja ja alun lukujärjestyskuviot selviävät kaikki koulun alkaessa.

Ressun uusille opiskelijoille tehdään kahden ensimmäisen jakson lukujärjestykset valmiiksi. Jaksoihin valitaan kaikille pakollisia kursseja noin 6-7. Valittujen kurssien määrää on mahdollista muuttaa keskustelemalla opinto-ohjaajien kanssa koulun alkaessa.

Mitään oppimateriaaleja ei kannata hankkia ennen koulun alkua. Helsingissä kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kohdentaa varoja oppimateriaaleihin lukuvuonna 2019 aloittaville ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Siten suurin osa lukion alussa tarvittavista materiaaleista on lainattavissa koulun kirjastosta.

Matematiikassa käytetään peruskoulusta tuttuja funktiolaskimia ensimmäisillä kursseilla. Tarkempia tietoja saa matematiikanopettajilta lukuvuoden alussa.

Ressun lukion käytännön asiat, kuten järjestyssäännöt, ohjeet ja aikataulut löytyvät koulun kotisivuilta välilehdeltä Opiskelu, otsikot vasemmassa reunassa. Kannattaa tutustua jo kesällä näihin sivuihin.01.09.2020 14:11