Suoraan sisältöön

Opintojen aloittaminen Ressussa

Lukio-opintojen alussa

Ensimmäinen koulupäivä on lähinnä opinto-ohjausta ryhmänohjaajan johdolla. Oma ryhmä, ryhmänohjaaja ja alun lukujärjestyskuviot selviävät kaikki koulun alkaessa.

Ressun uusille opiskelijoille tehdään kahden ensimmäisen jakson lukujärjestykset valmiiksi. Jaksoihin valitaan kaikille pakollisia kursseja noin 6-7. Valittujen kurssien määrää on mahdollista muuttaa keskustelemalla opinto-ohjaajien kanssa koulun alkaessa.

Mitään oppimateriaaleja ei kannata hankkia ennen koulun alkua. Helsingissä kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kohdentaa varoja oppimateriaaleihin lukuvuonna 2019 aloittaville ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Siten suurin osa lukion alussa tarvittavista materiaaleista on lainattavissa koulun kirjastosta.

Matematiikassa käytetään peruskoulusta tuttuja funktiolaskimia ensimmäisillä kursseilla. Tarkempia tietoja saa matematiikanopettajilta lukuvuoden alussa.

Ressun lukion käytännön asiat, kuten järjestyssäännöt, ohjeet ja aikataulut löytyvät koulun kotisivuilta välilehdeltä Opiskelu, otsikot vasemmassa reunassa. Kannattaa tutustua jo kesällä näihin sivuihin.

Kannettava tietokone

Lukio-opiskelija tarvitsee opiskelukäyttöön kannettavan tietokoneen. Opiskelu eri aineiden kursseilla tapahtuu osittain lukiolaisten omia tietokoneita hyväksi käyttäen, jotta digitaalisen oppimisen mahdollisuudet digitaalisine materiaaleineen voidaan ottaa mukaan lukio-opiskeluun. Lukio-opinnoissa tullaan jatkossa yhä enemmän tekemään myös digitaalisia kurssikokeita, ja ylioppilaskokeet siirtyvät asteittain syksystä 2016 digitaalisiksi.

Lukion aloittavia opiskelijoita opastetaan koulun alkaessa tarvittaviin digitaitoihin, jotta opiskelu tietoteknologiaa hyväksi käyttäen onnistuu sujuvasti.

Laitetyyppinä opinnoissa suosittelemme ”normaalia kannettavaa tietokonetta”. Jos käytettävissä on jo jokin vanha tietokone, ei kouluopiskelua varten kannata uutta ostaa. Jos olette ostamassa uutta, suosittelemme tutustumaan ylioppilastutkintolautakunnan ohjeisiin päätelaitteesta (ks. alla).JAA
12.06.2019 14:07