Suoraan sisältöön

En populär personalförmån: stadscyklar

Helsingfors stad erbjöd den här sommaren för första gången sina arbetstagare en mobil personalförmån: stadscykeln. Den populära personalförmånen gäller alla med ett arbetsförhållande för minst en månad vid staden.

 

Förmånen kan alltså också användas av stadens tusentals sommararbetare och -vikarier. Avgiften på 30 euro för cykelperioden betalas på efterhand tillbaka av arbetsplatsen mot ett kvitto. Stödet är skattebelagt.

 

Se stadens övriga personalförmåner här.

01.10.2019 09:17