Hitta jobb

Fritextsök / arbetsnummer
ELLER välja branschen
Avancerad sökning »

Lediga jobb

Lediga jobb som uppfyller kriterierna 234 st (tillsammans 234 uppgift)

Förvaltning och kontorsbranschen

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Toimialan hallinto / Kehittämispalvelut, Kehittämispalvelut


Arbets­nummer 5-3150-18
Ansöknings­tiden går ut 22.10.2018 klo 16:00

Fast anställning, Arbetsavtalsförhållande

Sosiaali- ja terveystoimiala, Toimialan hallinto / Hallintopalvelut, Toimistopalvelut, toimisto 6


Arbets­nummer 7-1747-18
Ansöknings­tiden går ut 23.10.2018 klo 16:00

Fast anställning, Arbetsavtalsförhållande

Kaupunginkanslia, Talous- ja suunnitteluosasto, Kaupunkitutkimus


Arbets­nummer 47-124-18
Ansöknings­tiden går ut 31.10.2018 klo 16:00

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande

Sosiaali- ja terveystoimiala, Toimialan hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut, Talouden ja toiminnan suunnittelu


Arbets­nummer 7-1814-18
Ansöknings­tiden går ut 24.10.2018 klo 16:00

Fast anställning, Tjänsteförhållande

Kaupunginkanslia, Viestintäosasto, Helsingin sovittelutoiminta


Arbets­nummer 47-122-18
Ansöknings­tiden går ut 31.10.2018 klo 16:00

Fast anställning, Tjänsteförhållande

Kaupunginkanslia, Viestintäosasto, Helsingin sovittelutoiminta


Arbets­nummer 47-123-18
Ansöknings­tiden går ut 31.10.2018 klo 16:00

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö / Ammatillinen koulutus, Stadin aikuisopisto, työelämä- ja oppisopimuspalvelut


Arbets­nummer 5-3166-18
Ansöknings­tiden går ut 30.10.2018 klo 16:00

Fast anställning, Arbetsavtalsförhållande

Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat / Asukas- ja yrityspalvelut, Asiakaspalveluyksikkö


Arbets­nummer 6-238-18
Ansöknings­tiden går ut 30.10.2018 klo 16:00

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande

Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat / Asukas- ja yrityspalvelut, Asiakaspalveluyksikkö


Arbets­nummer 6-237-18
Ansöknings­tiden går ut 30.10.2018 klo 16:00

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Toimialan hallinto / Kehittämispalvelut, Kehittämispalvelut


Arbets­nummer 5-3215-18
Ansöknings­tiden går ut 30.10.2018 klo 16:00

Fast anställning, Arbetsavtalsförhållande

HKL -liikelaitos, HKL-Toiminnanohjaus, HKL-Toiminnanohjaus


Arbets­nummer 21-61-18
Ansöknings­tiden går ut 31.10.2018 klo 16:00

Fast anställning, Arbetsavtalsförhållande

Kaupunginkanslia, Hallinto-osasto, Tiedonhallintayksikkö


Arbets­nummer 47-126-18
Ansöknings­tiden går ut 02.11.2018 klo 09:00

Fast anställning, Arbetsavtalsförhållande

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Toimialan hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut, Talous- ja suunnittelupalvelut


Arbets­nummer 5-3227-18
Ansöknings­tiden går ut 01.11.2018 klo 16:00

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande

Kaupunginkanslia, Elinkeino-osasto, Innovaatiot ja uudet kokeilut


Arbets­nummer 47-129-18
Ansöknings­tiden går ut 07.11.2018 klo 16:00

Fast anställning, Arbetsavtalsförhållande

Sosiaali- ja terveystoimiala, Toimialan hallinto / Hallintopalvelut, Toimistopalvelut, Toimisto 7/Koskelan mpk, Kontulan mpk


Arbets­nummer 7-1861-18
Ansöknings­tiden går ut 01.11.2018 klo 16:00

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande

Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat / Asukas- ja yrityspalvelut, Asiakaspalveluyksikkö


Arbets­nummer 6-241-18
Ansöknings­tiden går ut 01.11.2018 klo 16:00

Fast anställning, Arbetsavtalsförhållande

HKL -liikelaitos, HKL-Yhteiset palvelut, HKL-liikelaitos


Arbets­nummer 21-62-18
Ansöknings­tiden går ut 02.11.2018 klo 16:00

Fast anställning, Arbetsavtalsförhållande

Taloushallintopalvelu liikelaitos, Taloushallinnon palvelut-osasto, Taloushallintopalveluliikelaitos


Arbets­nummer 44-19-18
Ansöknings­tiden går ut 31.10.2018 klo 16:00

Fast anställning, Arbetsavtalsförhållande

Kaupunkiympäristön toimiala, Toimialan hallinto / Hallinto- ja lakipalvelut, Kaupuniympäristön toimiala, hallinto- ja tukipalvelut


Arbets­nummer 6-239-18
Ansöknings­tiden går ut 05.11.2018 klo 16:00

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Toimialan hallinto / Kehittämispalvelut, Kehittämispalvelut


Arbets­nummer 5-3146-18
Ansöknings­tiden går ut 22.10.2018 klo 16:00

Fast anställning, Arbetsavtalsförhållande

Kaupunkiympäristön toimiala, Toimialan hallinto / Henkilöstöpalvelut, Henkilöstöpalvelut


Arbets­nummer 6-230-18
Ansöknings­tiden går ut 23.10.2018 klo 14:00

IT-branschen

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande

Stara, Hallinto, Tietohallinto


Arbets­nummer 43-53-18
Ansöknings­tiden går ut 31.10.2018 klo 16:00

Fast anställning, Arbetsavtalsförhållande

Palvelukeskus Helsinki, Puhelin- ja hyvinvointipalvelut, Palvelukeskus Helsinki


Arbets­nummer 26-326-18
Ansöknings­tiden går ut 06.11.2018 klo 14:00

Fast anställning, Arbetsavtalsförhållande

Palvelukeskus Helsinki, Puhelin- ja hyvinvointipalvelut, Palvelukeskus Helsinki


Arbets­nummer 26-327-18
Ansöknings­tiden går ut 06.11.2018 klo 14:00

Ledning

Fast anställning, Tjänsteförhållande

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala


Arbets­nummer 5-3170-18
Ansöknings­tiden går ut 26.10.2018 klo 16:00

Fast anställning, Tjänsteförhållande

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala


Arbets­nummer 5-3172-18
Ansöknings­tiden går ut 26.10.2018 klo 16:00

Fast anställning, Tjänsteförhållande

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala


Arbets­nummer 5-3174-18
Ansöknings­tiden går ut 26.10.2018 klo 16:00

Fast anställning, Tjänsteförhållande

Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat / Rakennusvalvontapalvelut, Talotekniikkayksikkö


Arbets­nummer 6-234-18
Ansöknings­tiden går ut 09.11.2018 klo 16:00

Fast anställning, Tjänsteförhållande

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska tjänster / Småbarnspedagogik, Sektorn för fostran och utbildning


Arbets­nummer 5-3151-18
Ansöknings­tiden går ut 29.10.2018 klo 16:00

Fast anställning, Tjänsteförhållande

Sosiaali- ja terveystoimiala, Toimialan hallinto / Hallintopalvelut, Toimialan hallinto


Arbets­nummer 7-1792-18
Ansöknings­tiden går ut 25.10.2018 klo 16:00DELA
19.01.2018 10:41