Hitta jobb

Fritextsök / arbetsnummer
ELLER välja branschen
Avancerad sökning »

Lediga jobb

Lediga jobb som uppfyller kriterierna 369 st (tillsammans 369 uppgift)

Förvaltning och kontorsbranschen

Fast anställning, Arbetsavtalsförhållande

Kaupunginkanslia, Talous- ja suunnitteluosasto, Kaupunkitutkimus ja -tilastot


Arbets­nummer 47-86-18
Ansöknings­tiden går ut 31.08.2018 klo 16:00

Fast anställning, Arbetsavtalsförhållande

Palvelukeskus Helsinki, Puhelin- ja hyvinvointipalvelut, Puhelin- ja hyvinvointipalvelut


Arbets­nummer 26-162-18
Ansöknings­tiden går ut 20.08.2018 klo 08:00

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Toimialan hallinto / Hallintopalvelut, Keinutien ala-asteen koulu


Arbets­nummer 5-2414-18
Ansöknings­tiden går ut 16.08.2018 klo 16:00

Fast anställning, Arbetsavtalsförhållande

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Toimialan hallinto / Hallintopalvelut, Vesalan peruskoulu


Arbets­nummer 5-2444-18
Ansöknings­tiden går ut 16.08.2018 klo 16:00

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Toimialan hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut, Talous- ja suunnittelupalvelut


Arbets­nummer 5-2473-18
Ansöknings­tiden går ut 27.08.2018 klo 16:00

Fast anställning, Arbetsavtalsförhållande

Palvelukeskus Helsinki, Monipalvelut, Palvelukeskus Helsinki, Monipalvelut


Arbets­nummer 26-192-18
Ansöknings­tiden går ut 20.08.2018 klo 14:00

Fast anställning, Arbetsavtalsförhållande

Palvelukeskus Helsinki, Monipalvelut, Palvelukeskus Helsinki, Monipalvelut


Arbets­nummer 26-193-18
Ansöknings­tiden går ut 20.08.2018 klo 14:00

Visstids­anställning, Tjänsteförhållande

Kaupunginkanslia, Talous- ja suunnitteluosasto, Hankinnat ja kilpailutttaminen


Arbets­nummer 47-95-18
Ansöknings­tiden går ut 20.08.2018 klo 16:00

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö / Ammatillinen koulutus, Stadin ammattiopisto


Arbets­nummer 5-2602-18
Ansöknings­tiden går ut 21.08.2018 klo 16:00

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande

Sosiaali- ja terveystoimiala, Toimialan hallinto / Tukipalvelut, Tilapalvelut


Arbets­nummer 7-1404-18
Ansöknings­tiden går ut 24.08.2018 klo 16:00

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetus / Perusopetuksen alueelliset palvelut, Perusopetus


Arbets­nummer 5-2502-18
Ansöknings­tiden går ut 16.08.2018 klo 16:00

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande

Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut / Psykiatria- ja päihdepalvelut, Pohjoisen psykiatria- ja päihdekeskus


Arbets­nummer 7-1360-18
Ansöknings­tiden går ut 24.08.2018 klo 15:00

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande, Vikariant under alterneringsledighet

Pelastuslaitos, Hallinto- ja kehittämisosasto, pelastustoimen suunnittelu


Arbets­nummer 27-16-18
Ansöknings­tiden går ut 30.08.2018 klo 15:00

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande, Vikariant under alterneringsledighet

Pelastuslaitos, Hallinto- ja kehittämisosasto, pelastustoimen suunnittelu


Arbets­nummer 27-17-18
Ansöknings­tiden går ut 30.08.2018 klo 15:00

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Toimialan hallinto / Henkilöstöpalvelut, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala


Arbets­nummer 5-2634-18
Ansöknings­tiden går ut 24.08.2018 klo 16:00

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande

Stadskansliet, Förvaltningsavdelningen, Enheten för förvaltningsförfarande


Arbets­nummer 47-99-18
Ansöknings­tiden går ut 27.08.2018 klo 16:00

Fast anställning, Arbetsavtalsförhållande

Sosiaali- ja terveystoimiala, Toimialan hallinto / Hallintopalvelut, Toimistopalvelut, toimisto 2


Arbets­nummer 7-1283-18
Ansöknings­tiden går ut 24.08.2018 klo 16:00

Fast anställning, Arbetsavtalsförhållande

Sosiaali- ja terveystoimiala, Toimialan hallinto / Hallintopalvelut, Toimistopalvelut, toimisto 2


Arbets­nummer 7-1414-18
Ansöknings­tiden går ut 24.08.2018 klo 16:00

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande

Sosiaali- ja terveystoimiala, Toimialan hallinto / Henkilöstö- ja kehittämispalvelut, Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala, Kehittämispalvelut


Arbets­nummer 7-1419-18
Ansöknings­tiden går ut 23.08.2018 klo 12:00

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande

Sosiaali- ja terveystoimiala, Toimialan hallinto / Hallintopalvelut, Hallinto, hallintopalvelut, toimistopalvelut


Arbets­nummer 7-1432-18
Ansöknings­tiden går ut 27.08.2018 klo 15:00

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Toimialan hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut, Talous- ja suunnittelupalvelut


Arbets­nummer 5-2646-18
Ansöknings­tiden går ut 28.08.2018 klo 16:00

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande

Sosiaali- ja terveystoimiala, Toimialan hallinto / Hallintopalvelut, Hallintopalvelut, Päätöksenteon tuki


Arbets­nummer 7-1442-18
Ansöknings­tiden går ut 29.08.2018 klo 16:00

Fast anställning, Arbetsavtalsförhållande

HKL -liikelaitos, HKL-Yhteiset palvelut, HKL-Yhteiset palvelut


Arbets­nummer 21-39-18
Ansöknings­tiden går ut 03.09.2018 klo 16:00

Fast anställning, Arbetsavtalsförhållande

Kaupunginkanslia, Talous- ja suunnitteluosasto, Hankinnat ja kilpailuttaminen -yksikkö


Arbets­nummer 47-100-18
Ansöknings­tiden går ut 24.08.2018 klo 12:00

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Toimialan hallinto / Henkilöstöpalvelut, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala


Arbets­nummer 5-2638-18
Ansöknings­tiden går ut 24.08.2018 klo 16:00

IT-branschen

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande

Stara, Hallinto, Stara, tietohallinto


Arbets­nummer 43-49-18
Ansöknings­tiden går ut 28.08.2018 klo 16:00

Fast anställning, Arbetsavtalsförhållande

Sosiaali- ja terveystoimiala, Toimialan hallinto / Tietohallintopalvelut, Tietotekniikkapalvelut, atk-tukipalvelut


Arbets­nummer 7-1437-18
Ansöknings­tiden går ut 29.08.2018 klo 16:00

Ledning

Fast anställning, Tjänsteförhållande

Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat / Asukas- ja yrityspalvelut, Alueidenkäyttö ja -valvontayksikkö


Arbets­nummer 6-192-18
Ansöknings­tiden går ut 20.08.2018 klo 16:00

Fast anställning, Tjänsteförhållande

Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat / Rakennusvalvontapalvelut, Talotekniikkayksikkö


Arbets­nummer 6-196-18
Ansöknings­tiden går ut 31.08.2018 klo 16:00

Fast anställning, Arbetsavtalsförhållande

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Kulttuuri / Yleiset kulttuuripalvelut, Stoa


Arbets­nummer 49-210-18
Ansöknings­tiden går ut 03.09.2018 klo 16:00DELA
19.01.2018 10:41