Hitta jobb

Fritextsök / arbetsnummer
ELLER välja branschen
Avancerad sökning »

Lediga jobb

Lediga jobb som uppfyller kriterierna 285 st (tillsammans 220 uppgift)

Förvaltning och kontorsbranschen

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande, Sommarjobb och sommarvikariat

Palvelukeskus Helsinki, Puhelin- ja hyvinvointipalvelut, Puhelin- ja hyvinvointipalvelut


Arbets­nummer 26-23-18
Ansöknings­tiden går ut 19.02.2018 klo 09:00

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande, Sommarjobb och sommarvikariat

Palvelukeskus Helsinki, Puhelin- ja hyvinvointipalvelut, Palvelukeskus, puhelin- ja hyvinvointipalvelut


Arbets­nummer 26-24-18
Ansöknings­tiden går ut 19.02.2018 klo 09:00

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Toimialan hallinto / Hallintopalvelut, Hallintopalvelut


Arbets­nummer 5-468-18
Ansöknings­tiden går ut 20.02.2018 klo 16:00

Fast anställning, Tjänsteförhållande

Sosiaali- ja terveystoimiala, Toimialan hallinto / Hallintopalvelut, Päätöksenteon tuki/juridinen tuki


Arbets­nummer 7-189-18
Ansöknings­tiden går ut 21.02.2018 klo 16:00

Fast anställning, Arbetsavtalsförhållande

Sosiaali- ja terveystoimiala, Toimialan hallinto / Hallintopalvelut, Sosiaali- ja terveystoimiala, Tervalammen kuntoutuskeskus


Arbets­nummer 7-235-18
Ansöknings­tiden går ut 23.02.2018 klo 16:00

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande, Sommarjobb och sommarvikariat

Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet / Tilapalvelut, Yritysvuokraus


Arbets­nummer 6-37-18
Ansöknings­tiden går ut 28.02.2018 klo 16:00

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande, Sommarjobb och sommarvikariat

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Liikunta / Ulkoilupalvelut, Rastila Camping Helsinki


Arbets­nummer 49-40-18
Ansöknings­tiden går ut 28.02.2018 klo 16:00

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Toimialan hallinto / Henkilöstöpalvelut, Kultuurin ja vapaa-ajan toimiala Henkilöstöpalvelut


Arbets­nummer 49-48-18
Ansöknings­tiden går ut 22.02.2018 klo 16:00

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande, Vikariant under alterneringsledighet

Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat / Asukas- ja yrityspalvelut, Asiakaspalveluyksikkö


Arbets­nummer 6-29-18
Ansöknings­tiden går ut 01.03.2018 klo 16:00

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska tjänster / Sakkunnig- ocn kontorstjänster, Sektorn för fostran och utbildning


Arbets­nummer 5-535-18
Ansöknings­tiden går ut 27.02.2018 klo 16:00

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande

Kaupunginkanslia, Hallinto-osasto, Tiedonhallintayksikkö


Arbets­nummer 47-20-18
Ansöknings­tiden går ut 01.03.2018 klo 16:00

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande, Sommarjobb och sommarvikariat

Kaupunkiympäristön toimiala, Toimialan hallinto / Kehittämispalvelut, Toiminnan kehittäminen


Arbets­nummer 6-31-18
Ansöknings­tiden går ut 23.02.2018 klo 16:00

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Toimialan hallinto / Hallintopalvelut, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala


Arbets­nummer 5-481-18
Ansöknings­tiden går ut 28.02.2018 klo 16:00

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande, Sommarjobb och sommarvikariat

Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet / Tilapalvelut, Asuntovuokraus


Arbets­nummer 6-38-18
Ansöknings­tiden går ut 09.03.2018 klo 16:00

Fast anställning, Arbetsavtalsförhållande

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Toimialan hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut, Talous- ja suunnittelupalvelut


Arbets­nummer 5-554-18
Ansöknings­tiden går ut 02.03.2018 klo 16:00

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande

Pelastuslaitos, Hallinto- ja kehittämisosasto, Pelastuslaitos, Osaamiskeskus


Arbets­nummer 27-1-18
Ansöknings­tiden går ut 02.03.2018 klo 16:00

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande, Sommarjobb och sommarvikariat

Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet / Tilapalvelut, Toimitilavuokraus


Arbets­nummer 6-55-18
Ansöknings­tiden går ut 09.03.2018 klo 16:00

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande, Sommarjobb och sommarvikariat

Kaupunkiympäristön toimiala, Toimialan hallinto / Hallinto- ja lakipalvelut, Lakipalvelut


Arbets­nummer 6-28-18
Ansöknings­tiden går ut 23.02.2018 klo 16:00

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande, Sommarjobb och sommarvikariat

Kaupunkiympäristön toimiala, Toimialan hallinto / Hallinto- ja lakipalvelut, Tietopalvelu


Arbets­nummer 6-33-18
Ansöknings­tiden går ut 23.02.2018 klo 16:00

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande, Sommarjobb och sommarvikariat

Kaupunkiympäristön toimiala, Toimialan hallinto / Hallinto- ja lakipalvelut, Päätöksenteon tuki


Arbets­nummer 6-30-18
Ansöknings­tiden går ut 23.02.2018 klo 16:00

Fast anställning, Arbetsavtalsförhållande

Kaupunkiympäristön toimiala, Toimialan hallinto / Henkilöstöpalvelut, Henkilöstöpalvelut


Arbets­nummer 6-51-18
Ansöknings­tiden går ut 19.02.2018 klo 16:00

IT-branschen

Fast anställning, Arbetsavtalsförhållande

Kaupunginkanslia, Tietotekniikka- ja viestintäosasto, Tietotekniikkayksikkö


Arbets­nummer 47-18-18
Ansöknings­tiden går ut 26.02.2018 klo 16:00

Fast anställning, Arbetsavtalsförhållande

Sosiaali- ja terveystoimiala, Toimialan hallinto / Tietohallintopalvelut, Tietojärjestelmäpalvelut


Arbets­nummer 7-177-18
Ansöknings­tiden går ut 23.02.2018 klo 16:00

Fast anställning, Arbetsavtalsförhållande

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Toimialan hallinto / Tietohallintopalvelut, Tietohallintopalvelut


Arbets­nummer 5-572-18
Ansöknings­tiden går ut 05.03.2018 klo 16:00

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande, Sommarjobb och sommarvikariat

Kaupunkiympäristön toimiala, Toimialan hallinto / Tietohallintopalvelut, ICT-palvelut


Arbets­nummer 6-32-18
Ansöknings­tiden går ut 23.02.2018 klo 16:00

Ledning

Fast anställning, Tjänsteförhållande

Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe-ja sosiaalipalvelut / Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys, Neuvola- ja perhetyö


Arbets­nummer 7-85-18
Ansöknings­tiden går ut 19.02.2018 klo 16:00

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut / Etelän palvelualue, Töölön monipuolinen palvelukeskus


Arbets­nummer 7-254-18
Ansöknings­tiden går ut 23.02.2018 klo 16:00

Fast anställning, Arbetsavtalsförhållande

Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet / Asuntotuotanto, Myynti- ja markkinointiyksikkö


Arbets­nummer 6-70-18
Ansöknings­tiden går ut 08.03.2018 klo 16:00

Köksbranschen

Fast anställning, Arbetsavtalsförhållande

Palvelukeskus Helsinki, Monipalvelut, Päiväkoti Pajalahti


Arbets­nummer 26-41-18
Ansöknings­tiden går ut 21.02.2018 klo 15:00

Visstids­anställning, Arbetsavtalsförhållande, Sommarjobb och sommarvikariat

Palvelukeskus Helsinki, Monipalvelut, Hoitoalan ruokapalvelut


Arbets­nummer 26-19-18
Ansöknings­tiden går ut 19.02.2018 klo 09:00DELA
19.01.2018 10:41