Suoraan sisältöön

Palveluiden laaduntarkkailijat löysivät kehitettävää – ja myös paljon toimivaa
Kaupunki palkkasi kesäksi 25 laaduntarkkailijaa, joiden tehtävänä oli tehdä havaintoja siitä, miten maailman toimivin kaupunki oikeasti toimii. Laaduntarkkailijat tekivät havaintoja katutöistä sekä Helsingin erilaisista palveluista ja tuottivat konkreettista ja käyttökelpoista tietoa siitä, miten niitä voitaisiin tehdä ja toteuttaa nykyistä paremmin, tehokkaammin, turvallisemmin ja kaupunkilaislähtöisemmin. Laaduntarkkailijat rekrytoitiin kaupungille pormestarin ideasta.

Havainnointityötä tehtiin kahdessa ryhmässä, joista toinen keskittyi havainnoimaan kaupungin moninaisia palveluita ja toinen katutöitä ja niiden sujuvoittamista. Palveluiden laaduntarkkailijoita porukasta oli yhteensä 14, ja he kiersivät pareittain Helsingin suurpiirejä havainnoimassa erilaisia asioita muun muassa terveys- ja hyvinvointikeskuksissa, puistoissa, uimarannoilla, neuvoloissa, kirjastoissa ja museoissa. Huomiota kiinnitettiin esimerkiksi esteettömyyteen ja saavutettavuuteen, henkilökunnan näkyvyyteen, monikielisyyteen, siisteyteen sekä viihtyisyyteen. Kohteissa haastateltiin henkilökuntaa ja asiakkaita palvelun toimivuudesta, ja heiltä saatiinkin paljon arvokkaita kehitysideoita.

”Laaduntarkkailijamme suhtautuivat työhönsä kunnianhimoisesti, tekivät erittäin tarkkanäköisiä havaintoja ja esittivät myös mainioita kehitysehdotuksia siitä, miten palveluita tulisi jatkossa parantaa”, tiiminvetäjänä toiminut Weera Kulppi hehkuttaa.

Työntekijät palveluhenkisiä – parannettavaa esteettömyydessä ja monikielisessä viestinnässä

Yhteensä palveluiden laaduntarkkailijat vierailivat heinäkuun aikana lähes 900 kohteessa. Helsinki on maineensa mukaisesti siisti kaupunki – laaduntarkkailijat raportoivat siisteyden olevan pääsääntöisesti erittäin korkealla tasolla. Kaupungin työntekijät ovat havaintojen mukaan asiakaspalveluhenkisiä ja motivoituneita myös kehittämään omaa työtään ja työympäristöään. Parannettavaa näyttäisi olevan erityisesti esteettömyyden huomioimisessa sekä monikielisessä viestinnässä. Esimerkiksi inva-wc:t eivät kaikilta osin olleetkaan esteettömiä, ja paikoin viestintää tehtiin vain suomeksi, vaikka asiakaskunta oli isoilta osin monikielistä.

Tulokset kehittämistyön pohjaksi

Myös pormestari Jan Vapaavuori oli alusta asti tiiviisti mukana hankkeessa ja tapasi laaduntarkkailijoita työssään. ”Hanke vaikuttaa onnistuneen jopa yli odotusten. Saimme hyödyllistä tietoa Helsingin kehittämiseksi ja laaduntarkkailijat innostuneen vastaanoton eri toimipisteistä. Seuraavaksi on tärkeää pitää huoli siitä, että havainnot käydään huolellisesti läpi ja muutoksia niiden pohjalta todella tehdään”, pormestari kiittää.


Kuva: Maiju Aho25.08.2020 16:42