Suoraan sisältöön

Laaduntarkkailijat aloittivat työnsä
Tällä viikolla Helsingin kaupungilla työnsä aloitti 14 laaduntarkkailijaa. Helsingin visiona on olla maailman toimivin kaupunki, ja laaduntarkkailijoilla on ainutlaatuinen tehtävä havainnoida kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista käytännössä.

Pormestari Jan Vapaavuoren käynnistämässä hankkeessa laaduntarkkailijat havainnoivat heinäkuun ajan muun muassa alueiden siisteyttä, asiakaspalvelua ja esteettömyyttä. Arvioitavia kohteita ovat esimerkiksi katutyömaat, kaupungin asiakaspalvelupisteet, ulkoalueet, puistot ja leikkipuistot, seniorikeskukset ja kirjastot.

"Jo perehdytyspäivien aikana on alkanut tulla näkemystä asioista, joita en olisi aiemmin osannut huomioida. Olen oppinut esimerkiksi lapsiperheiden tarpeista, esteettömyydestä ja tiedon saavutettavuuden merkityksestä. Odotan, että pääsen työssäni tutustumaan kaupunkiin lisää. Arjessa usein liikkuu tutuissa paikoissa, niin on kiinnostavaa tutustua uusiin alueisiin", laaduntarkkailija Alba kertoo.

Nyt aloittaneiden laaduntarkkailijoiden lisäksi jo aiemmin kesätyönsä on aloittanut 10 katutöiden laaduntarkkailijaa, joiden tehtävänä on katutyömaiden sujuvuuden arvioiminen.

Havainnointia tehdään pareittain, ja välittömiin muutostarpeisiin puututaan heti. Lisäksi arviot kirjataan myöhempää käyttöä varten. Laaduntarkkailijat tuottavat kaupungille arvokasta tietoa ja konkreettisia parannusehdotuksia, jotka edistävät palvelujen toimivuutta.Kuva: Maiju Aho03.07.2020 15:18