Suoraan sisältöön

Kiritä Helsinkiä tavoitteissa – hae kesätöihin laaduntarkkailijaksi


Palkkaamme ensi kesäksi 40 laaduntarkkailijaa havainnoimaan, kuinka pitkällä Helsinki on maailman toimivimman kaupungin rakentamisessa.

Arvioitaviin kohteisiin kuuluu esimerkiksi katutyömaita, kaupungin asiakaspalvelupisteitä, ulkoilualueita, puistoja ja leikkipuistoja, opasteita, seniorikeskuksia sekä kirjastoja. Työ ei ole pelkkää havainnointia, vaan välittömiin korjaustarpeisiin puututaan heti. Havainnot kirjataan kehitystyön pohjaksi.

”Maailman toimivin kaupunki on ennen kaikkea parhaiden mahdollisten olosuhteiden tarjoamista hyvälle ja toimivalle kaupunkiarjelle. Vaikka Helsinki on monessa suhteessa jo hyvin toimiva kaupunki, on meilläkin omat kompastuskivemme. Itsestään ne eivät korjaannu, vaan tarvitaan jokapäiväistä sinnikkyyttä tarttua visaisiinkin ongelmiin, prosessien kehittämistä, näkemystä ja johtajuutta, mutta myös uudenlaisia kokeiluja – sekä uusia näkökulmia. Toimivimman kaupungin laaduntarkkailijoita rekrytoidaan siksi erityisesti niihin palveluihin ja toimintoihin, joissa jo tiedämme olevan haasteita ja joihin haluamme löytää uusia ja innovatiivisiakin ratkaisuja”, painottaa pormestari Jan Vapaavuori.

Saadakseen mahdollisimman laajasti tietoa toiminnan ja palvelujen nykytilasta, kaupunki palkkaa 40 kesätyöntekijää erimittaisiin työsuhteisiin havainnoimaan kaupunkia ja sen toimintaa. Vapaavuori innostaa hakijoita mukaan monialaisesti.

”Laaduntarkkailijat arvioivat, miltä kaupunki näyttää asukkaiden ja vierailijoiden silmin. Etsimme ryhmään noin kymmentä insinööri- tai diplomi-insinööriopiskelijaa erityisesti katutyömaiden sujuvuuden arviointiin. Muut paikat ovat perinteisempiä nuorten kesätyöpaikkoja, mutta laaduntarkkailijaksi ei kuitenkaan ole ikärajaa. Ideaalia olisikin saada erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä arviointia tekemään ja kirittämään kaupunkia tavoitteidemme toteuttamisessa”, pormestari Vapaavuori sanoo.

Katutöiden arviointiin ja tiimipäälliköiden rekrytointiin liittyvä insinööriopiskelijoiden haku käynnistyy 21. tammikuuta ja palvelujen sekä kohteiden laaduntarkkailijoihin liittyvä haku 24. helmikuuta.

JAA
16.01.2020 14:44