Suoraan sisältöön
Rekrysivujen nostokuva. Kuva: Jussi Hellsten.

Tervetuloa Helsingin kaupungin työnantajasivuille

Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa on noin 38 000 eri alojen ammattilaista ja asiantuntijaa 31 virastossa ja liikelaitoksessa.

Kaupungin vastuulla on laajoja toimialoja. Kaupungissa tuotetaan sosiaali-, terveys-, opetus- ja varhaiskasvatuspalveluja. Kaupunki huolehtii kaavoituksesta, rakentamisesta, alueiden kunnossapidosta, liikennesuunnittelusta, kiinteistöasioista, asuntotuotannosta, julkisesta liikenteestä ja ympäristöstä. Kaupunki tarjoaa kulttuuri-, liikunta-, musiikki-, kirjasto-, museo-, taide-, aikuisopiskelu- ja nuorisopalveluja. Pelastuslaitos huolehtii palo- ja pelastustehtävistä ja Korkeasaaren eläintarha muun muassa uhanalaisten eläinlajien säilyttämisestä. Oiva Akatemia tarjoaa henkilöstölle koulutuspalveluja ja Työtervey Helsinki työterveyspalvelut.

Kaupungilla on noin 2 000 tehtävänimikettä. Kaupungin palveluksessa työskentelee muun muassa insinöörejä, lääkäreitä, biologeja, juristeja ja eri alojen suunnittelijoita. Yleisimpiä ammatteja ovat sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen ammatit.

Helsingin kaupungin suuri koko ja toimialojen laajuus tarjoavat henkilöstölle monipuolisia, mielenkiintoisia ja yhteiskunnallisesti merkittäviä työtehtäviä, hyvät mahdollisuudet kouluttautumiseen ja kehittymiseen, ammattitaitoiset työkaverit, työaikajoustot sekä kilpailukykyiset henkilöstöedut.

Tutustu avoimiin työpaikkoihimme.

JAA