Suoraan sisältöön

Haku lähihoitajan rekrykoulutukseen käynnissä 18.9.2017 saakka.

Rekrytointi- ja oppisopimuskoulutuksella lähihoitajaksi

Koulutuksessa suoritetaan lähihoitajan tutkinto sairaanhoidon ja huolenpidon tai kuntoutuksen osaamisalalla.

 

Kenelle koulutus on tarkoitettu
Koulutus on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhan alaisille helsinkiläisille. Koulutukseen valittavilta edellytetään vähintään 20 vuoden ikää, soveltuvuutta ja kiinnostusta hoitoalalle, mahdollisuutta tehdä vuorotyötä, hyvää terveyttä sekä riittävän hyvää suomen kielen taitoa (kielitaitotaso B2.1).

Koulutuksen eteneminen ja aikataulu
Koulutus alkaa rekrytointikoulutuksena 23.10.2017 ja jatkuu 13.2.2018 saakka. Sen aikana suoritetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta (lähihoitaja) kasvun tukemisen ja ohjauksen tutkinnon osa.

Rekrytointikoulutuksen hyväksyttävästi suorittaneilla ja alalle käytännössä soveltuvuutensa osoittaneilla on mahdollisuus suorittaa perustutkinto loppuun oppisopimuksella sosiaali- ja terveystoimialalla. Oppisopimus alkaa MAALISKUUSSA 2018 ja kestää noin kaksi vuotta.  Sen aikana suoritetaan loput tutkinnon osat. Oppisopimuksen aikaiset työpaikat ovat sosiaali- ja terveystoimen, monipuolisissa palvelukeskuksissa, sairaaloissa ja kotihoidossa. Puolet opiskelijoista suorittaa sairaanhoidon ja huolenpidon ja puolet kuntoutuksen osaamisalan. Koulutukseen valitaan 25 opiskelijaa.

Viikkotyöaika on keskimäärin 38 h 45 min ja osa työvuoroista sijoittuu iltoihin, öihin ja viikonloppuihin. Tehtäväkohtainen palkka oppisopimuksen alkaessa on 1774,30 euroa/kk.

Koulutukseen hakeutuminen
Hae koulutukseen joko täyttämällä sähköinen hakemus internet-osoitteessa www.te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus (koulutuksen numero 674300) tai jättämällä paperihakemus työ- ja elinkeinotoimistoon. Haku päättyy 18.9.2017.

Hakuprosessin eteneminen
Osa hakijoista kutsutaan hakemusten perusteella haastatteluun ja soveltuvuustestaukseen, jotka pidetään
4. tai 5.10.2017. Suomen kielen riittävän taidon arvioimiseksi muunkieliset hakijat ohjataan tarvittaessa kielitestiin, joka pidetään ennen soveltuvuustestiä 3.10.2017. Tieto koulutukseen valituille postitetaan viikolla 41.

Lisätietoja

Tietoa työvoimakoulutuksen etuuksista ja koulutukseen hakeutumisesta saa Työlinjan koulutusneuvonnasta, puh. 0295 020 702. Rekrytointikoulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja ylläpitokorvausta.

Lähihoitajan työstä sosiaali- ja terveysvirastossa lisätietoja antavat työvoimasuunnittelijat Harri Laurell,
puh. 09 310 69527 ja Tiina Luoma, puh. 09 310 50881 sekä opiskelusta Edupolissa vastuukouluttaja Aila Kuusio
puh. 0400 360736 ja assistentti Marika Karjalainen, puh. 040 7569 178.

JAA