Suoraan sisältöön

Vaativuusluokitus

Kokonaispalkkajärjestelmää sovelletaan kaupungin johtotehtäviin, toimialoilla aina palvelujen päällikkötasolle saakka.

Kokonaispalkkajärjestelmään kuuluvat tehtävät arvioidaan Helsingin kaupungilla sovellettavalla HAY-vaativuudenarviointijärjestelmällä, jossa tehtävän vaativuuden pääkriteerit ovat tietotaito, ongelmanratkaisu sekä vastuu ja vaikuttavuus. Vaativuuden arvioinnin perusteella virka sijoitetaan vaativuusluokkaan.

Kullekin vaativuusluokalle on määritelty euromääräinen palkkahaarukka. Kokonaispalkkaa voidaan tarkistaa tämän haarukan sisällä henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin perusteella.

Kokonaispalkka sisältää kaikki palkanosat, kuten henkilökohtaisen lisän ja työkokemuslisän sekä mahdollisen autoedun.

Johdon palkitsemisessa käytetään myös muita keinoja kuten tulospalkkiojärjestelmää ja kertapalkitsemista.

Helsingin kaupungin viranhaltijoiden kokonaispalkat:
 

Luokka

Minimipalkka

Maksimipalkka

28

9800,00

14112,00

27

8764,00

12650,18

26

8328,96

12022,14

25

7887,58

11385,04

24

7445,18

10745,89

23

6994,61

10094,51

22

6543,04

9442,12

21

6087,38

8783,61

20

5629,68

8122,03

19

5174,02

7464,54

18

4731,61

6825,40

17

4304,50

6207,66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tämän sivun lyhytosoite on:
www.helsinkirekry.fi/vaativuusluokitus.
04.09.2019 13:47