Suoraan sisältöön

Vaativuusluokitus

Kokonaispalkkajärjestelmää sovelletaan kaupungin johtotehtäviin, toimialoilla aina palvelujen päällikkötasolle saakka.

Kokonaispalkkajärjestelmään kuuluvat tehtävät arvioidaan Helsingin kaupungilla sovellettavalla HAY-vaativuudenarviointijärjestelmällä, jossa tehtävän vaativuuden pääkriteerit ovat tietotaito, ongelmanratkaisu sekä vastuu ja vaikuttavuus. Vaativuuden arvioinnin perusteella virka sijoitetaan vaativuusluokkaan.

Kullekin vaativuusluokalle on määritelty euromääräinen palkkahaarukka. Kokonaispalkka määräytyy tehtävän vaativuuden sekä kokemuksen mukaan, joka on edellytyksenä tehtävässä menestymiselle.

Kokonaispalkka sisältää kaikki palkanosat, kuten henkilökohtaisen lisän ja työkokemuslisän sekä mahdollisen autoedun.

Johdon palkitsemisessa käytetään myös muita keinoja kuten tulospalkkiojärjestelmää ja kertapalkitsemista.


Tämän sivun lyhytosoite on:
www.helsinkirekry.fi/vaativuusluokitus.
02.12.2021 15:47