Työ kaupungilla

Helsingin kaupunki on joustava ja luotettava työnantaja. Suuressa organisaatiossa on hyvät mahdollisuudet kehittyä, kouluttautua ja
edetä uralla. Vastuuntuntoinen työnantaja ymmärtää työntekijöiden hyvinvoinnin merkityksen sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen haasteet. Vakaa työsuhde on pohja, jolle on hyvä rakentaa elämää ja tulevaisuutta.JAA
24.08.2017 08:50