Opiskelijat ja harjoittelijat

Helsingin kaupunki tarjoaa korkeakoulujen, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille monia mahdollisuuksia työpaikalla tapahtuvaan harjoitteluun ja opinnäytetöiden tekemiseen.

Harjoittelujen ja opinnäytetöiden kautta opiskelijat voivat tutustua kaupungin tarjoamiin työmahdollisuuksiin, kaupunkiin työnantajana, käyttää osaamistaan sekä luoda tulevaisuuden kannalta tärkeitä työelämäyhteyksiä.


Opintoihin sisältyvä harjoittelu

Helsingin kaupungin toimialoilla ja liikelaitoksissa voi tehdä eri tutkintoihin ja koulutuksiin liittyviä työharjoitteluja. Opiskelijan alasta riippuen harjoittelu on palkatonta tai palkallista. Harjoittelun kesto määräytyy opiskeltavan alan mukaan.

Harjoittelun kautta opiskelijat saavat kokemusta Helsingin kaupungista työnantajana, yleisesti kuntatyöstä sekä luovat tärkeitä työelämäsuhteita. Vastaavasti kaupunki saa käyttöönsä opiskelijoiden uusinta tietoa ja taitoa.


Yliopisto-opiskelijat

Helsingin kaupungin toimialat ja liikelaitokset ottavat vuosittain eri määrän yliopistoharjoittelijoita harjoitteluun, jonka kesto on 3-5 kuukautta. Yliopisto-opintoihin kuuluva harjoittelu on palkallista harjoittelua.


AMK- ja ammattikoulujen opiskelijat

Helsingin kaupungin toimialat ja liikelaitokset ottavat vuosittain eri määrän ammattikorkeakouluharjoittelijoita ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoita harjoitteluun, jonka pituus ja palkkaus vaihtelevat opiskelijan alan perusteella.


Opinnäytetyöt

Helsingin kaupungin toimialoilla ja liikelaitoksissa voi tehdä eri tutkintoihin ja koulutuksiin liittyviä opinnäytetöitä. 

Toimialoilla ja liikelaitoksilla voi olla tarjolla valmiita alaan liittyviä aiheita, mutta opiskelijan kannattaa ennalta pohtia millaista lopputyöaihetta olisi organisaatiolle tarjoamassa ennen yhteydenottoa. Opinnäytetyön tekeminen voidaan joissakin tapauksissa liittää myös työharjoittelun yhteyteen.


TET-harjoittelut

Työelämään tutustumisella eli TET-harjoittelulla tarkoitetaan 7.-9. luokkalaisten tutustumista työelämään. TET-harjoittelun tavoitteena on antaa tietoa ja hiukan kokemusta työelämästä. Helsingin kaupungin toimialat ja liikelaitokset ottavat TET-harjoittelijoita töihin.
 

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista ja opinnäytetöiden tekemisestä kaupungilla voit tiedustella suoraan toimialoilta ja liikelaitoksista.JAA
27.02.2018 12:25