Rekry- ja oppisopimuskoulutukset

Helsingin kaupunki järjestää koulutusta aloille, joille kaupunki tarvitsee uutta työvoimaa. Tällaisia aloja ovat mm. varhaiskasvatus, sairaanhoito ja vanhustyö. Koulutukset toteutetaan joko rekrytointi- tai oppisopimuskoulutuksena tai näiden yhdistelmänä.

Tarkemmista hakuajoista ilmoitetaan helsinkirekryn uutisissa ja mm. helsinkirekryn FB-sivulla.


Rekrytointikoulutus

Rekrytointikoulutus ei yleensä johda tutkintoon, mutta antaa valmiudet työskennellä tietyllä alalla. Rekrytointikoulutusten kesto vaihtelee kahdesta kuukaudesta kahteen vuoteen. Rekrytointikoulutuksessa oleva ei ole työsuhteessa kaupunkiin. Koulutusajalta maksetaan työttömyysetuutta ja ylläpitokorvausta.


 

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on tutkintoon johtavaa koulutusta, jonka kesto vaihtelee yhdestä vuodesta kolmeen. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija on määräaikaisessa työsuhteessa kaupunkiin. Oppisopimuksen ajalta maksetaan palkkaa. Oppisopimukseen valittavan tulee yleensä olla palkkatukikelpoinen helsinkiläinen.


 

Metro vauhdissa. Kuva: Panu Lempiäinen

Liikennealan lyhytkoulutukset

Metrojunan- ja raitiovaununkuljettaja
HKL kouluttaa yhteistyössä Stadin ammattiopiston kanssa metrojunan- ja raitiovaununkuljettajia.

Lisää Stadin ammattiopiston lyhytkoulutuksista.


Opiskele pelastajaksi

Helsingin Pelastuskoulu on osa pelastuslaitoksen osaamiskeskusta. Pelastuskoulussa koulutetaan pelastajia ja paloesimiehiä Helsingin pelastuslaitoksen tarpeisiin. Pelastajakoulutus on kaksivuotinen ammatillinen koulutus, joka valmistaa pelastajan ammattiin. Pelastuskoulun opetussuunnitelma noudattaa valtion Pelastusopiston opetussuunnitelmaa täydennettynä pääkaupungin erityispiirteiden opinnoilla.

Lue lisää pelastuslaitoksen sivuilta.


 


 JAA
22.12.2017 13:58