Hae työpaikkoja

Vapaa sanahaku / työavain
TAI valitse ammattiala

Hallinto- ja toimistoala

Taloussihteeri

Vakinainen, Virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Toimialan hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut, Asiakasmaksut -yksikkö
Työavain 7-1817-19
Haku päättyy 16.09.2019 klo 16:00
Työpaikan osoite
00530 Toinen linja 4 A


Tehtävän kuvaus

Asiakasmaksut -yksikön tehtävänä on tulosidonnaisten asiakasmaksujen määrittely ja päättäminen, laskutus, ostolaskujen tarkastus sekä asiakasmaksuihin liittyvät tallennustehtävät.

Haemme taloussihteeriä vakinaiseen virkaan 1.10.2019 lähtien tai sopimuksen mukaan.

Taloussihteerin työtehtävät ovat monipuolisia tulosidonnaisten asiakasmaksujen määrittelyyn ja päättämiseen liittyvät tehtävät. Työnkuvaan kuuluvat kotihoidon ja lapsiperheiden asiakasmaksujen määrittely ja päättäminen, laskutus sekä muut toimistotehtävät. Työ sisältää asiakaspalvelua.

Työ on sisällöltään osittain aikataulusidonnaista ja edellyttää oma-aloitteista ja vastuullista työotetta, paineensieto- ja organisointikykyä, asiakaspalveluasennetta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-1817-19. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto
Soveltuva korkeakoulututkinto (tradenomi) tai vastaava aikaisempi opistotason tutkinto
tai soveltuva ammatillinen tutkinto (merkonomi).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.Lisäksi edellytämme
Tarkkaa työotetta, huolellisuutta ja joustavuutta sekä hyviä it- ja tiimityöskentelytaitoja.
Luemme eduksi
Helsingin kaupungin organisaatiotuntemuksen sekä sosiaali- ja terveystoimialan palveluiden tuntemuksen.

Sap ja Pegasos - järjestelmän käyttökokemuksen.

Arvostamme tutkinnossa taloushallinnon suuntautumista.

Muun kielitaidon.
Palkkaus
2219,93 e/ kk
Työaika
Toimistotyöaika
Sopimusala
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Lisätietoja tehtävästä antaa
asiakaspalveluvastaava Minna Rehnstrand, 09 310 44061, minna.rehnstrand@hel.fi, 3.9. klo 10-11, 9.9 klo 10-11
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

Muita avoimia alan työpaikkoja

Hallinto- ja toimistoala

Vakinainen, Työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Toimialan hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut, Asiakasmaksut -yksikkö
Työavain 7-1830-19
Haku päättyy 16.09.2019 klo 16:00

Määräaikainen, Työsuhde

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetus / Esi- ja perusopetuksen oppilashuollon palvelut, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Työavain 5-3384-19
Haku päättyy 16.09.2019 klo 16:00

Vakinainen, Työsuhde

Palvelukeskus Helsinki, Puhelin- ja hyvinvointipalvelut, Palvelukeskus, puhelin- ja hyvinvointipalvelut
Työavain 26-294-19
Haku päättyy 16.09.2019 klo 14:00

Vakinainen, Työsuhde

Kaupunginkanslia, Talous- ja suunnitteluosasto, Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Työavain 47-76-19
Haku päättyy 16.09.2019 klo 16:00JAA
27.12.2017 15:29