Hae työpaikkoja

Vapaa sanahaku / työavain
TAI valitse ammattiala

IT-ala

Projektipäällikkö

Määräaikainen, Työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Toimialan hallinto / Tietohallintopalvelut, Tietohallintopalvelut, Helsinki Apotti
Työavain 7-1660-19
Haku päättyy 27.08.2019 klo 16:00
Työpaikan osoite
00530 Toinen linja 4 A
Helsingin sosiaali- ja terveystoimi on alan johtava toimija ja uudistaja Suomessa. Kannustamme kaupunkilaisia ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä sekä turvaamme avunsaannin sitä tarvitseville. Palvelukokonaisuuksiamme ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut sekä terveys ja päihdepalvelut. Näiden toimintaa tukee keskitetty hallinto. Hallintoon kuuluvat, hallintopalvelut, hankintapalvelut, henkilöstö- ja kehittämispalvelut, talous- ja suunnittelupalvelut, tietohallintopalvelut, tukipalvelut sekä viestintäpalvelut.

Tehtävän kuvaus

Hei sinä sote-toimialan hallinnolliset prosessit ja Apotti-tarpeet hyvin tunteva ammattilainen! Tule johtamaan ja koordinoimaan Apotti-järjestelmän sisällön rakentamista ja tukemaan uuden järjestelmän mahdollistamaa toiminnan muutosta hallinnon prosesseissa.

Apotti on monitoimijainen muutoshanke, jossa kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja otetaan käyttöön alueellisesti yhtenäinen sote-tietojärjestelmä (www.apotti.fi). Helsingissä Apotti-järjestelmä otetaan käyttöön syksyllä 2020. Uusi järjestelmä tuo muutoksia nykyisiin toimintatapoihimme. Apotti-järjestelmän tuomilla muutoksilla pyritään nopeuttamaan ja sujuvoittamaan työtä ja saamaan järjestelmästä aiempaa enemmän hyötyjä sekä asiakkaalle, työntekijälle että organisaatiolle.

Projektipäällikkönä olet mukana kehittämässä palveluita ja toteuttamassa näitä muutoksia yhteistyössä mm. Helsingin soten palvelukokonaisuuden linjajohdon ja muiden ammattilaisten, Helsinki Apotti -tiimin, Apotti-asiantuntijoidemme ja Oy Apotti Ab:n ammattilaisten kanssa.

Tehtäviäsi ja vastuitasi ovat mm.
-Hallinnon palvelukokonaisuuden Apotti-toteutuksen projektointi ja näiden projektien johtaminen sekä hallinnointi.
-Linjajohdon ja esimiesten tuki toiminnan muutoksen johtamisessa, muutoskohteiden tunnistamisessa, muutoksen toteutuksessa ja uusien toimintamallien kehittämisessä.
-Uusien toimintatapojen jalkauttamiseen osallistuminen hallinnon eri palveluissa.
-Aktiivinen muutosviestintä.
-Toimialan Apotti-järjestelmän sujuvan käyttöönoton tukeminen osallistumalla sen valmisteluun ja toteutukseen.

Onnistuaksesi tehtävässä tarvitset :
-laajaa ja vankkaa sote-toimialan hallinnon prosessien tuntemusta
-erinomaisia verkosto- ja viestintätaitoja
-projektinhallinnan osaamista sekä koordinointitaitoja
-kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia
-oma-aloitteisuutta ja kykyä tarttua nopeasti laajaan toimenkuvaan
-ymmärrystä muutoksen johtamisesta

Me tarjoamme sinulle näköalapaikan Apotti-järjestelmän käyttöönotossa, laajan yhteistyöverkoston sekä Helsinki-Apotti-tiimin vankan tuen. Näiden lisäksi tarjoamme sinulle Helsingin kaupungin laajat henkilöstöetuudet kehittymis-ja kouluttautumismahdollisuuksineen.

Hae mukaan tekemään Helsingistä maailman toimivin kaupunki!

Jätä hakemus osoitteessa helsinkirekry.fi . Halutessasi voit lähettää lisäksi CV:si sähköpostilla Helena.tukia@hel.fi

Ensimmäinen haastattelukierros toteutetaan videohaastatteluna, johon lähetetään sähköpostilla kutsu hakuajan päätyttyä.

Kelpoisuusehto
Soveltuva korkeakoulututkinto.

Hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito.
Luemme eduksi
Apotti-tuntemus ja hyvä englanninkielen taito.
Palkkaus
4000 e/kk
Työaika
36h 45min/viikko
Palvelussuhde alkaa
16.09.2019
Palvelussuhde päättyy
31.12.2020
Sopimusala
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Lisätietoja tehtävästä antaa
hankepäällikkö Helena Tukia, 040 594 1229, helena.tukia@hel.fi, 19.8 klo 15.30-17
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.JAA
27.12.2017 15:29