Hae työpaikkoja

Vapaa sanahaku / työavain
TAI valitse ammattiala

Johtamistyö

Tukiasumisen päällikkö

Vakinainen, Virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut / Psykiatria- ja päihdepalvelut, Asumisen tuki
Työavain 7-1648-19
Haku päättyy 02.09.2019 klo 16:00
Työpaikan osoite
00530 Toinen linja 4 H
Helsingin sosiaali- ja terveystoimi on alan johtava toimija ja uudistaja Suomessa. Kannustamme kaupunkilaisia ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä sekä turvaamme avunsaannin sitä tarvitseville. Palvelukokonaisuuksiamme ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut sekä terveys- ja päihdepalvelut. Näiden toimintaa tukee keskitetty hallinto. Terveys- ja päihdepalveluihin kuuluvat psykiatria- ja päihdepalvelut, suun terveydenhuolto sekä terveysasemat ja sisätautien poliklinikka.

Tehtävän kuvaus

Haemme tukiasumisen päällikköä sosiaali- ja terveystoimialan asumisen tuki -yksikköön vakinaiseen virkaan sopimuksen mukaan.

Haemme dynaamista henkilöä, jolla on kokemusta esimiestyöstä ja näyttöä muutoksien aikaansaamisesta.

Tukiasumisen päällikkönä tehtävänäsi on oman toimintakokonaisuuden johtaminen ja kehittäminen. Johdat ja saatat tavoitteet käytäntöön, seuraat toiminnan tuloksellisuutta, vastaat arvioinnista ja raportoinnista ja teet laajaa yhteistyötä verkostojen kanssa. Lisäksi tehtäviisi kuuluu johtaa asumisen tuen arviointi- ja sijoitustyötä ja asumisen tuen omia asumispalveluita sekä osallistua ostopalveluiden hankintaan ja seurantaan.

Tarjoamme mielekkään työn sekä Helsingin kaupungin monipuoliset työsuhde-edut, mm. työsuhdematkalippuedun, mahdollisuuden työsuhdeasuntoon sekä alennuksia liikunta-, kulttuuri-, ym. harrastusten parissa.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-1648-19. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto
Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Palkkaus
3641,61e/kk
Työaika
36h 45min
Sopimusala
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Lisätietoja tehtävästä antaa
asumisen tuen päällikkö Taru Neiman, 09 310 43398, taru.neiman@hel.fi
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

Muita avoimia alan työpaikkoja

Johtamistyö

Vakinainen, Virkasuhde

Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat / Rakennusvalvontapalvelut, Lupayksikkö 2
Työavain 6-126-19
Haku päättyy 05.09.2019 klo 16:00

Vakinainen, Virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Toimialan hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut, Sosiaali- ja tervveystoimi, asiakasmaksupalvelut
Työavain 7-1569-19
Haku päättyy 06.09.2019 klo 16:00

Vakinainen, Työsuhde

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Toimialan hallinto / Henkilöstöpalvelut, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Työavain 5-3169-19
Haku päättyy 02.09.2019 klo 16:00

Vakinainen, Työsuhde

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Nuoriso / Itäinen nuorisotyö, Itäkeskuksen nuorisotyöyksikkö
Työavain 49-187-19
Haku päättyy 04.09.2019 klo 16:00

Määräaikainen, Virkasuhde

Kaupunginkanslia, Viestintäosasto, Ulkoinen viestintä
Työavain 47-72-19
Haku päättyy 06.09.2019 klo 16:00

Vakinainen, Virkasuhde

Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat / Rakennusvalvontapalvelut, Lupayksikkö 1
Työavain 6-135-19
Haku päättyy 16.09.2019 klo 16:00JAA
27.12.2017 15:29