Suoraan sisältöön

Tekninen ja yhdyskuntasuunnittelun ala


Environment workers (16 tehtävää)

Fixed-term contractual employment, Summer jobs and summer temporary posts

Stara, Kaupunkitekniikan ylläpito

STARA-03-13-22

16 päivää sitten

03.06.2022 klo 16:00

30.5.2022 - 30.10.2022

Atomitie 6
00370 

Tehtävän kuvaus

We are a reliable and committed Helsinki city's own service provider. Our inspiring task is to take care of Helsinki, the capital of Finland. We want to constantly evolve in our work.

We are now looking for environment workers for the care and maintenance of street and park green areas. The duration of employment from June to fall is 2 to 5 months. Join us to take care of city's parks and green areas!

What you do?

Your job will be varied and physical outdoor work, including taking care of vegetation, cleaning public areas, and taking care of equipment and furniture in park areas. Your job also includes using small machines such as a lawn mower and trimmer. The functions of rotary mowers are also available.

Who are you?

The training requirement is a professional qualification in the field of greenery or work experience in the field.

The task requires teamwork skills and initiative.

The experience of using small work machines and lawn mowers is considered an advantage.

The work is physical, so we require good physical condition.

We require adequate proficiency in English or Finnish.

What we offer?

We offer you a variety of physical outdoor work in a good work community.

Stara has room to grow and develop. We familiarize our staff well and we are an education-friendly house that takes care of its employees.

Occupational safety is an important part of our operations. Our goal is always zero accidents.

Only applications received through the recruitment system will be considered. We will interview applicants already during the application period.

************************************************************************

Olemme luotettava ja sitoutunut kaupungin oma palveluntuottaja. Inspiroiva tehtävämme on pitää huolta Helsingistä, Suomen pääkaupungista. Haluamme kehittyä työssämme jatkuvasti.

Haemme nyt määräaikaisiin työsuhteisiin viherhoitotyöntekijöitä katu- ja puistoviheralueiden hoitoon ja puhtaanapitoon.
Työsuhteen kesto kesäkuusta syksyyn on 2-5 kuukautta. Tule kanssamme pitämään huolta Stadin puistoista ja viheralueista!

Mitä teet?

Työtehtäväsi tulevat olemaan monipuolisia ja fyysisiä ulkotöitä, sisältäen muun muassa kasvillisuuden hoidon, yleisten alueiden puhtaanapidon sekä puistoalueiden varusteista ja kalusteista huolehtimisen. Työtehtäviisi sisältyy myös pienkoneiden esimerkiksi ruoholeikkurin ja siimaleikkurin käyttöä. Myös päältä ajettavien ruoholeikkureiden tehtäviä on tarjolla.

Kuka olet?

Sinulla on suoritettuna soveltuva viheralan ammattitutkinto tai työkokemusta alalta.

Työntekijänä olet oma-aloitteinen ja kykenet itsenäiseen työskentelyyn. Sinulla on hyvät vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidot ja vastuullinen työskentelyote.

Työt ovat fyysisiä, jolloin edellytämme hyvää fyysistä kuntoa.

Edellytämme riittävää englannin tai suomen kielen taitoa.

Mitä Stara tarjoaa sinulle?

Tarjoamme sinulle monipuolista fyysistä ulkotyötä mukavassa työyhteisössä.

Starassa on tilaa kasvaa ja kehittyä. Perehdytämme henkilöstön hyvin ja olemme koulutusmyönteinen talo, joka pitää huolta työntekijöistään.

Työturvallisuus on tärkeä osa toimintaamme. Tavoitteemme on aina nolla tapaturmaa.

Vain rekrytointijärjestelmän kautta tulleet hakemukset huomioidaan. Haastattelemme hakijoita jo hakuaikana.

Sopimusala

TTES Collective agreement for municipal hourly-paid personnel

Lisätietoja tehtävästä antaa

responsible site manager, Samuli Lehti, phone 09 310 39980, e-mail samuli.lehti@hel.fi, contacts during weekdays between 8.00-12.00

Stara

Stara is the City of Helsinki's construction service company - a specialist in construction, environmental management and logistics. We take care of City with 1,415 employees. Our turnover is 267 M €.

City of Helsinki

The City of Helsinki is actively promoting equality and non-discrimination and values the diversity of its personnel. We encourage applications from people of all ages and genders, as well as from people who belong to linguistic, cultural or other minorities.