Suoraan sisältöön

Hae tehtävää

Avoimia tehtäviä: 403

Valitse ammattiala
Vapaa sanahaku / työavain

Alue

Palvelussuhteen tyyppi

Ilmoituksen kieli

Recruitment banner

Avoimet työpaikat

Hakuehdot täyttäviä tehtäviä  13 kpl  (13 ilmoitusta )

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajat

Tjänsteförhållande på viss tid

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Grundläggande Utbildning, Drumsö Ls

KASKO-04-337-20

5.10.2020 - 6.6.2021

02.10.2020 klo 16:00

Drumsö lågstadieskola, Tallbergs allén 12, 00200 

Vi söker nu en klasslärare till en av våra grupper i årskurs 4 i Drumsö lågstadieskola. Anställningen inleds enligt överenskommelse.

Sektorn för fostran och utbildning vid Helsingfors stad - Störst och mångkunnigast i Finland inom sitt område.

Välkommen med i vårt kunniga sällskap! Den växande huvudstaden behöver medarbetare som har spetskompetens inom utbildning. Vi utvecklar ständigt pedagogiken och verksamhetskulturen och använder effektivt hela staden som lärmiljö. Vi värdesätter varje individ och stöder såväl kollaborativt som individuellt lärande som utgår från elevernas styrkor. Hos oss läggs tonvikten på goda interaktionsfärdigheter och samarbetsförmåga. Den digitala tekniken utnyttjas för att möjliggöra och berika ett mångsidigt lärande. Kom med och skapa världens mest effektiva inlärningsmiljö!


Behörighetsvillkor:
Behörighetskraven bestäms i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Vid visstidsanställningar kan även sökande som saknar formell behörighet beaktas.
Innan utnämningen bekräftas ska den som anställs uppvisa ett straffregisterutdrag (L504/2002).

Tjänsteförhållande på viss tid

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Grundläggande Utbildning, Grundskolan Norsen

KASKO-04-333-20

23.11.2020 - 8.6.2021

28.09.2020 klo 16:00

Unionsgatan 2, 00130 

Vi söker en klasslärarvikarie till Grundskolan Norsen!

Sektorn för fostran och utbildning vid Helsingfors stad - Störst och mångkunnigast i Finland inom sitt område.

Välkommen med i vårt kunniga sällskap! Den växande huvudstaden behöver medarbetare som har spetskompetens inom utbildning. Vi utvecklar ständigt pedagogiken och verksamhetskulturen och använder effektivt hela staden som lärmiljö. Vi värdesätter varje individ och stöder såväl kollaborativt som individuellt lärande som utgår från elevernas styrkor. Hos oss läggs tonvikten på goda interaktionsfärdigheter och samarbetsförmåga. Den digitala tekniken utnyttjas för att möjliggöra och berika ett mångsidigt lärande. Kom med och skapa världens mest effektiva inlärningsmiljö!


Arbetsbeskrivning här

Behörighetsvillkor:
Behörighetskraven bestäms i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Vid visstidsanställningar kan även sökande som saknar formell behörighet beaktas.
Innan utnämningen bekräftas ska den som anställs uppvisa ett straffregisterutdrag (L504/2002).

Tjänsteförhållande på viss tid

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Grundläggande Utbildning, Grundskolan Norsen

KASKO-04-334-20

1.10.2020 - 5.6.2021

28.09.2020 klo 16:00

Unionsgatan 2, 00130 

Vi söker en timlärare i finska!

Sektorn för fostran och utbildning vid Helsingfors stad - Störst och mångkunnigast i Finland inom sitt område.

Välkommen med i vårt kunniga sällskap! Den växande huvudstaden behöver medarbetare som har spetskompetens inom utbildning. Vi utvecklar ständigt pedagogiken och verksamhetskulturen och använder effektivt hela staden som lärmiljö. Vi värdesätter varje individ och stöder såväl kollaborativt som individuellt lärande som utgår från elevernas styrkor. Hos oss läggs tonvikten på goda interaktionsfärdigheter och samarbetsförmåga. Den digitala tekniken utnyttjas för att möjliggöra och berika ett mångsidigt lärande. Kom med och skapa världens mest effektiva inlärningsmiljö!


Arbetsbeskrivning här

Behörighetsvillkor:
Behörighetskraven bestäms i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Vid visstidsanställningar kan även sökande som saknar formell behörighet beaktas.
Innan utnämningen bekräftas ska den som anställs uppvisa ett straffregisterutdrag (L504/2002).

Tjänsteförhållande på viss tid

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Grundläggande Utbildning, Hoplaxskolan

KASKO-04-328-20

1.10.2020 - 5.6.2021

24.09.2020 klo 16:00

Hoplaxskolan, Solnavägen 18-20, 00330 

V isöker en S2 lärare till Hoplaxskolan!

Undervisning i svenska som andraspråk och litteratur (S2) erbjuds de elever som ännu inte kan svenska tillräckligt bra för att kunna studera lärokursen svenska och litteratur. Som S2 lärare jobbar du i flera enheter i främst västra och södra Helsingfors.

Sektorn för fostran och utbildning vid Helsingfors stad - Störst och mångkunnigast i Finland inom sitt område.

Välkommen med i vårt kunniga sällskap! Den växande huvudstaden behöver medarbetare som har spetskompetens inom utbildning. Vi utvecklar ständigt pedagogiken och verksamhetskulturen och använder effektivt hela staden som lärmiljö. Vi värdesätter varje individ och stöder såväl kollaborativt som individuellt lärande som utgår från elevernas styrkor. Hos oss läggs tonvikten på goda interaktionsfärdigheter och samarbetsförmåga. Den digitala tekniken utnyttjas för att möjliggöra och berika ett mångsidigt lärande. Kom med och skapa världens mest effektiva inlärningsmiljö!

Behörighetsvillkor:
Behörighetskraven bestäms i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Vid visstidsanställningar kan även sökande som saknar formell behörighet beaktas.
Innan utnämningen bekräftas ska den som anställs uppvisa ett straffregisterutdrag (L504/2002).

Vi förutsätter ämneslärarbehörighet i skolämnet modersmål

Som merit räknas tidigare erfarenhet av att jobba mångkulturellt.

Tjänsteförhållande på viss tid

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Grundläggande Utbildning, Degerö Ls

KASKO-04-332-20

19.10.2020 - 5.6.2021

24.09.2020 klo 16:00

Degerö lågstadieskola, Borgbyggarvägen 16, 00810 

Vi söker en klasslärarvikarie till Degerö lågstadieskola

Sektorn för fostran och utbildning vid Helsingfors stad - Störst och mångkunnigast i Finland inom sitt område.

Välkommen med i vårt kunniga sällskap! Den växande huvudstaden behöver medarbetare som har spetskompetens inom utbildning. Vi utvecklar ständigt pedagogiken och verksamhetskulturen och använder effektivt hela staden som lärmiljö. Vi värdesätter varje individ och stöder såväl kollaborativt som individuellt lärande som utgår från elevernas styrkor. Hos oss läggs tonvikten på goda interaktionsfärdigheter och samarbetsförmåga. Den digitala tekniken utnyttjas för att möjliggöra och berika ett mångsidigt lärande. Kom med och skapa världens mest effektiva inlärningsmiljö!


Arbetsbeskrivning här

Behörighetsvillkor:
Behörighetskraven bestäms i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Vid visstidsanställningar kan även sökande som saknar formell behörighet beaktas.
Innan utnämningen bekräftas ska den som anställs uppvisa ett straffregisterutdrag (L504/2002).

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat

Fast anställning

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik, Pärlan

KASKO-04-336-20

29.9.2020

28.09.2020 klo 16:00

2 176,17 euro/mån

Livornogatan 2, 00220 

Barnskötare i småbarnsgrupp med barn i åldern 1-3 år.

Behörighetsvillkor:

Av sökande förutsätts grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller någon annan motsvarande lämplig examen där det ingår eller som kompletterats med tillräckligt omfattande examensdelar i vård, fostran och undervisning av barn (lagen om småbarnspedagogik 540/2018, 28 §, förordning 753/2018, 3 § och 4 §).

Även obehöriga sökande beaktas.

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002).

Som merit räknas attt du har erfarenhet av tidigare jobb med barn.

Kasvatuksen ja koulutuksen muut tehtävät

Tidsbundet arbetsförhållande

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik, Domus

KASKO-04-335-20

5.10.2020 - 4.6.2021

01.10.2020 klo 16:00

1927,14 euro/mån

Daghemmet Domus, Werner Wiréns väg 3, 00570 

Vi söker en assistent till 3-5 årsgruppen på Domus daghem. Domus har vid årsskiftet fått nya lokaler. Kom gärna med i vårt glada gäng.

Behörighetsvillkor:

Examen för skolgångsbiträde eller annan lämplig utbildning räknas som merit.

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002)

Lähihoitajat

Vakinainen työsuhde

Helsingin kaupunki, Kivelän seniorikeskus, osasto 22

SOTE-03-933-20

01.10.2020 tai sopimuksen mukaan

28.09.2020 klo 16:00

2166,46 € / kk.

Sibeliuksenkatu 14, rakennus 10, 00260 Helsinki

Haemme lähihoitajaa vakinaiseen työsuhteeseen Kivelän seniorikeskukseen Villa Theoon. Ruotsinkielisellä ympärivuorokautisen hoidon osastolla on 18 asukaspaikkaa. Asukkaamme ovat runsaasti apua tarvitsevia monisairaita yli 65 vuotiaita.
Kivelä tarjoaa ikääntyneille asiakkaille lyhytaikaista hoivaa ja huolenpitoa, arviointia- ja kuntoutustoimintaa sekä ympärivuorokautista pitkäaikaista hoivaa.

Hoitotyössä painottuu asukkaiden toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen päivittäisissä arjen askareissa muun muassa kinestetiikan keinoin.
Osaston tiimiin kuuluu myös laitoshuolto, joka vastaa osaston siisteydestä ja ruokahuollosta.

Kehittämisen kohteena meillä on erityisesti yhteisöllisyys ja asukkaiden tarkoituksellinen arki. Panostamme hyvään perehdytykseen ja ergonomiseen työskentelytapaan. Kivelä sai työterveyskyselyssä 2019 loistavan tuloksen; kaupungin paras tulos työn imussa.

Työ on kolmivuorotyötä viikonloput mukaan lukien. Käytössämme on yhteisöllinen työvuorosuunnittelu.

Odotamme hakijalta taitoa kohdata muistisairaita ja toimia kuntoutumista ylläpitävästi sekä innostusta työskennellä ikäihmisten parissa, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta ja muutosrohkeutta. Edellytämme ruotsin kielen tyydyttävää suullista taitoa.

Helsingin kaupunki tarjoaa monipuoliset henkilöstöedut: hyvät kouluttautumis- ja kehittymismahdollisuudet, työterveyshuollon palvelut sekä työsuhdeasunnon tarvittaessa.

Tehtävässä voi aloittaa 01.10.2020 tai sopimuksen mukaan.
Tule osaavaan tiimiimme mahdollistamaan asukkaidemme hyvää arkea! Täytäthän hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.

Kelpoisuusehto:

Lähihoitajan tutkinto. Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito. Ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävään valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä työnantajalle huumausainetestiä koskeva todistus.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Sosiaalityöntekijät

Vakinainen virkasuhde

Vammaisten sosiaalityö Kallion perhekeskus

SOTE-01-444-20

1.11.2020

02.10.2020 klo 16:00

3502,21 e/kk

Toinen Linja 4 C, 00530 Helsinki

Haemme yhteistyökykyiseen ja innokkaaseen kaksikieliseen työryhmäämme oma-aloitteista ja asiakastyöstä kiinnostunutta ruotsinkielen taitoista sosiaalityöntekijää vakituiseen virkaan. Tehtävä alkaa 1.11.2020 tai sopimuksen mukaan.

Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu ruotsinkielisten vammaisten, kehitysvammaisten ja autisminkirjon lasten, nuorten sekä aikuisten kanssa tehtävä sosiaalityö, joka sisältää palvelutarpeen kartoitusta ja arviointia, palvelusuunnitelmien tekemistä ja tarvittavien palvelujen järjestämistä sekä ohjausta ja neuvontaa.

Sosiaalityöntekijä työskentelee usein yhdessä asiakkaan, omaisten sekä yhteistyökumppanien kanssa. Asiakkaita tavataan niin kotikäynneillä kuin toimistolla. Työ sopii sinulle, joka pidät moniammatillisesta ja vaihtelevasta työstä.

Työ on liikkuvaa, ja meillä on liikkuvaan työhön soveltuvat työvälineet, kuten kannettava tietokone ja älypuhelin. Myös etätyön tekeminen sovitusti on mahdollista. Kannustamme osallistumaan koulutuksiin ja oman työn kehittämiseen. Tarjoamme ammattitaitoisen ja aktiivisen työryhmän tuen, mahdollisuuden kehittää palveluitamme sekä vaihtelevan työtehtävän.

Vammaisten sosiaalityön Kallion perhekeskuksen toimipisteeseen on keskitetty koko kaupungin ruotsinkieliset palvelut (vammaispalveluiden ja kehitysvammahuollon sosiaalityö, omaishoidon tuki ja kuljetuspalvelut). Toimipisteessä työskentelee neljä kehitysvammahuollon- ja vammaispalvelun sosiaalityöntekijää, joista kaksi ruotsinkielisten asiakkaiden parissa, neljä omaishoidon tuen sosiaaliohjaajaa, joista yksi ruotsinkielisten asiakkaiden kanssa, johtava sosiaalityöntekijä sekä kaksi toimistosihteeriä.

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä suomen kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Lisäksi edellytämme:

Kiinnostusta moniammatilliseen työskentelyyn sekä kykyä liikkuvaan työhön. Toivomme myös innostunutta ja kehittämismyönteistä työotetta.

Luemme eduksi:

Hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä kyvyn itsenäiseen työskentelyyn.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-01-44-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Koskelan seniorikeskus

SOTE-03-850-20

19.10.2020

05.10.2020 klo 16:00

2547,58€/kk

Käpyläntie 11,  00600

Haemme sairaanhoitajaa vakituiseen toimeen Koskelan seniorikeskukseen yksikkö C5. Yksikkö C5 on 16-paikkainen ruotsinkielinen muistisairaiden hoivayksikkö.

Toteutamme hoitoa ja hoivaa niin, että asukkaamme voivat kokea elämänsä merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Pidämme tärkeänä, että asukkaamme voivat osallistua mielekkääseen toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan. Henkilökuntamme on innostunutta, osaavaa ja meillä on hyvä ilmapiiri. Työskentelemme asukkaiden kotona ja käytämme kodinomaisia vaatteita. Työ on kolmivuorotyötä painottaen aamu- ja iltavuoroihin. Toteutamme terveet työajat -periaatetta.
Päivittäiskirjaamisessa käytössä on Pegasos -potilastietojärjestelmä sekä RAI -järjestelmä. Keväällä 2021 otamme käyttöön APOTTI-toiminnanohjausjärjestelmän. Vakinainen henkilökuntamme osallistuu Kinestetiikka-koulutuksiin.

Sairaanhoitajat tehtävät: toimii hoitotyön asiantuntijana ja vastuuhoitajana, suunnittelee, toteuttaa ja arvioi asiakkaan hoitoa yhteistyössä muiden hoitoon osallistuvien tahojen kanssa, tekee hoidontarpeen määrittelyä, toimii asiakkaan hoidossa yhteistyössä lääkärin kanssa, vastaa lääkehoidon toteuttamisesta, tukee ja ohjaa vastuuhoitajia työssä sekä vastaa osaston toiminnasta iltaisin ja viikonloppuisin.
Toivomme sinulta kykyä työskennellä monialaisessa ryhmässä, mutta tarvittaessa kykyä myös itsenäiseen päätöksentekoon. Sinulla on aito kiinnostus asiakaskuntamme päivittäisen hyvinvoinnin ja yksikkömme toiminnan kehittämiseen ja omaat hyvät vuorovaikutustaidot.

Uuden seniorikeskuksen uudisrakennushanke on käynnistymässä vuonna 2021. Muutto uusiin tiloihin on vuoden 2023 lopussa

Tehtävässä voi aloittaa 19.10.2020 tai sopimuksen mukaan.

Kelpoisuusehto:

Sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto tai erikoissairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhoitajan tai kätilön tutkinto, johon sisältyy laillistus sairaanhoitajaksi.
Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Luemme eduksi kokemuksen ikääntyneiden hoitotyöstä sekä kuntoutumista edistävästä hoitotyöstä. Hyvää suullista ja tyydyttävää kirjallista ruotsin kielen taitoa.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Ensilinjan palvelut, Psykiatrian ruotsinkielinen työryhmä

SOTE-02-300-20

1.10.2020

25.09.2020 klo 16:00

2641,42 e/kk

Työpajankatu 14 A, 00580 Helsinki

Haemme sairaanhoitajaa psykiatrian ensilinjan ruotsinkieliseen työryhmään.

Kalasataman psykiatrian poliklinikalla toimii ruotsinkielinen työryhmä, jonka tehtäviin kuuluu huolehtia äidinkieleltään ruotsinkielisten aikuisten helsinkiläisten psykiatrisesta avohoidosta. Sairaanhoitajana työskentelet osana moniammatillista työryhmää. Tehtäviisi kuuluu toteuttaa arviointi- ja hoitojaksoja.

Psykiatriseen arviointiin kuuluu tiivis, moniammatillinen arviointijakso ja hoidon aloitus, johon tyypillisesti sisältyy strukturoitu diagnostinen selvittely, päihdearvio, sosiaalisen tilanteen selvittely ja psykologiset arviot. Arviointimenetelminä kliinisen haastattelun lisäksi on käytössä esim. mini, prism, elämänjana ja erilaiset lomakekyselyt. Arviokäyntien jälkeen tehdään hoitosuunnitelma. Arvioinnin jälkeen (tai alkaen jo arvioinnin aikana) potilaan hoitojakso ensilinjalla voi sisältää rajatun
hoitointervention

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa noudatetaan laajennettua aukioloaikaa, joten työ edellyttää myös iltavuorojen tekemistä arkipäivisin. (8-18 ja 8-20)

Kelpoisuusehto:

Sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto tai erikoissairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhoitajan tai kätilön tutkinto, johon sisältyy laillistus sairaanhoitajaksi.
Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme kokemusta psykiatrisesta hoitosuhdetyöstä ja perhetyöstä.

Sote-alan muut tehtävät

Määräaikainen työsuhde

Lapsiperheiden palvelut, Perheiden erityispalvelut, Perheneuvola

SOTE-01-431-20

28.9.2020- 30.6.2021

28.09.2020 klo 16:00

3468,82 e/kk

Toinen Linja 4 C, 00530 Helsinki

Haemme psykologia Kallion ruotsinkieliseen perheneuvolaan. Perheneuvolan psykologi työskentelee moniammatillisessa tiimissä yhdessä toisen psykologin sekä kahden sosiaalityöntekijän kanssa.

Perheneuvolan psykologi toimii lapsen ja nuoren psyykkisen kehityksen erityisasiantuntijana tehtävänään tunnistaa ja ehkäistä kehitystä vaarantavia riskitekijöitä sekä vahvistaa suojaavia tekijöitä. Hän käyttää psykologisen arvioinnin menetelmiä sekä erilaisia psykodiagnostisia välineitä lapsen, nuoren ja perheen psyykkisen toimintakyvyn kartoittamiseksi ja hoidon tarpeen arvioimiseksi sekä hoitaa kehityksellisiä ja traumaattisia kriisejä sekä tukee perheenjäsenten selviytymistä psykologisin ja psykoterapeuttisin menetelmin.

Perheneuvolapsykologi antaa psykologista asiantuntija-apua erilaisissa yhteistyöverkostoissa sekä ottaa kantaa lapsen psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavissa päätöstilanteissa. Lisäksi tehtäviin kuuluu perheneuvolapalvelujen sisällöllinen kehittäminen.

Kelpoisuusehto:

Psykologian maisteri (ylempi korkeakoulututkinto) ja laillistus Suomessa sekä kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus tai vastaava Valviran hyväksymä psykoterapiakoulutus.

Kielitaitovaatimuksena on ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä suomen kielen tyydyttävä suullinen taito.

Luemme eduksi:

Työkokemuksen lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehdystä psykososiaalista tukea sisältäneestä työstä.

Rekrytointi- ja oppisopimuskoulutukset

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Hallinto, Henkilöstö- ja kehittämispalvelut, Henkilöstöresurssipalvelut

SOTE-04-103-20

30.11.2020 - 26.10.2021

13.10.2020 klo 16:00

2964,73 e/kk

Toinen Linja 4 A, 00530 Helsingfors

Oletko sinä etsimämme rekrytoinnin ja työnantajamarkkinoinnin ruotsinkielentaitoinen ammattilainen?

Haemme rekrytointikonsulttia äitiysloman määräaikaiseen sijaisuuteen ajalle 30.11.2020-26.10.2021.

Tehtävässä pääset mukaan niin brändinrakennukseen, kuin rekrytoinnin kehittämiseen. Toimit rekryjärjestelmän pääkäyttäjänä yhdessä kollegojesi kanssa, julkaiset ensisijaisesti ruotsinkielisiä työpaikkailmoituksia ja tuet rekrytoivia esihenkilöitä. Haettavana olevassa tehtävässä korostuu ruotsinkielisen henkilöstön saatavuuden edistäminen. Tehtävään sisältyy myös markkinointia sosiaalisessa mediassa sekä messu- ja oppilaitostapahtumien järjestäminen.

Oletko Sinä yhteisen työn tekijä, joka pystyy myös itsenäiseen asiantuntijatyöskentelyyn? Koetko kiinnostusta uudistua ja kehittyä työssäsi? Haluatko olla mukana rakentamassa stadin soten työnantajakuvaa ja edistämässä esihenkilöiden rekrytointiosaamista?

Mikäli sinulla on kykyä tarttua asioihin hyvällä palveluasenteella ja ratkaisukeskeisellä otteella, sovit loistavasti tähän tehtävään. Osaat luoda sisältöä sosiaaliseen mediaan, verkkosivuille ja olet luontainen verkostoituja. Lisäksi oma-aloitteisuus, joustavuus muuttuvassa ympäristössä ja hyvät asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot näkyvät työskentelyssäsi.

Stadin sotessa rekrytoidaan vuosittain yli 2000 työntekijää Tarjoamme mielenkiintoisen tehtävän ja mukavan työyhteisön henkilöstöresurssipalveluissa 18 ammattilaisen joukossa. Rekrytointia ja työnantajamielikuvaa kehitämme yhdessä soten laajan esihenkilöjoukon, viestinnän ja kaupungin HR:n kanssa. Motivoituneen ja ammattitaitoisen tiimin sekä verkoston ohella tarjoamme ison työnantajan hyvät henkilöstöedut kuten esim. mahdollisuuden asua työsuhdeasunnossa.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi. Työ alkaa 30.11.2020 tai sopimuksen mukaan.

Haastattelut pidetään viikoilla 42-43.

Kelpoisuusehto: Soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto. Ruotsin- ja suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Luemme eduksi kokemuksen työnantajamarkkinoinnista ja rekrytointiprosessien hoitamisesta sekä sote-alan tuntemuksen.

1