Suoraan sisältöön

Hae tehtävää

Avoimia tehtäviä: 682

Valitse ammattiala
Vapaa sanahaku / työavain

Alue

Palvelussuhteen tyyppi

Ilmoituksen kieli

Avoimet työpaikat

Hakuehdot täyttäviä tehtäviä  5 kpl  (5 ilmoitusta )

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajat

Tjänsteförhållande på viss tid

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten

KASKO-04-372-20

26.1.2021 - 5.6.2021

02.12.2020 klo 16:00

Botby grundskola, Blomängsvägen 2, 00900 

Sektorn för fostran och utbildning vid Helsingfors stad - Störst och mångkunnigast i Finland inom sitt område.

Vi söker en vikarie för klasslärare i åk 3.

Välkommen med i vårt kunniga sällskap! Den växande huvudstaden behöver medarbetare som har spetskompetens inom utbildning. Vi utvecklar ständigt pedagogiken och verksamhetskulturen och använder effektivt hela staden som lärmiljö. Vi värdesätter varje individ och stöder såväl kollaborativt som individuellt lärande som utgår från elevernas styrkor. Hos oss läggs tonvikten på goda interaktionsfärdigheter och samarbetsförmåga. Den digitala tekniken utnyttjas för att möjliggöra och berika ett mångsidigt lärande. Kom med och skapa världens mest effektiva inlärningsmiljö!

Behörighetsvillkor:
Behörighetskraven bestäms i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Vid visstidsanställningar kan även sökande som saknar formell behörighet beaktas.
Innan utnämningen bekräftas ska den som anställs uppvisa ett straffregisterutdrag (L504/2002).

Varhaiskasvatuksen opettajat

Fast anställning

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik, Elka

KASKO-04-371-20

04.01.2021

07.12.2020 klo 16:00

2672,09 euro/mån

Daghemmet Elka, Rievägen 9, 00330 

Kom och jobba som lärare i daghemmet Elka.

Elka består av 5 barngrupper, med ca 80 barn i huset.
I Elka finns speciallärare inom småbarnspedagogik, lärare inom småbarnspedagogik, barnskötare inom småbarnspedagogik samt assistenter.

Som lärare i Elka jobbar du i ett team med en annan lärare samt med en barnskötare.
Vi har varje vecka teammöten samt personalmöten.

Vi är ett positivt daghem som jobbar för en stark småbarnspedagogik för det enskilda barnet.
Du hittar oss på instagram: pk.elka


Behörighetsvillkor:

Behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) eller enligt övergångsbestämmelse (75 §): pedagogie kandidat (barnträdgårdslärare), lämplig yrkeshögskoleexamen eller tidigare motsvarande examen på institutnivå, t.ex. barnträdgårdslärare eller socialpedagog (lag 272/2005 och förordning 608/2005).

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002).

Tidsbundet arbetsförhållande

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik, Lasse-Maja

KASKO-04-370-20

1.1.2021 - 30.6.2021

30.11.2020 klo 16:00

2672,09 euro/mån

Regissörsvägen 2 , 00400 

Kom och jobba hos oss på dh Lasse-Maja som lärare inom småbarnspedagogik!
Du får vara med och upptäcka världen tillsammans med de små barnen, hitta glädjen i upptäckten och spänning i lärandet!
Läraren inom småbarnspedagogik leder det pedagogiska arbetet som genomförs tillsammans med teamet i gruppen. Läraren planerar, utvärderar och utvecklar verksamheten. Läraren deltar i daghemmets lärarteam och samarbetar med både kolleger och familjer.
Vakansen är i en grupp för barn under 3 år, gruppen består av 12 barn och personalen består av 1 lärare och 2 barnskötare inom småbarnspedagogik. Daghemmet består av 2 barngrupper och är beläget i norra Haga. Det är lätt att ta sig till daghemmet både med bussar och närtåg.

Behörighetsvillkor:

Behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) eller enligt övergångsbestämmelse (75 §): pedagogie kandidat (barnträdgårdslärare), lämplig yrkeshögskoleexamen eller tidigare motsvarande examen på institutnivå, t.ex. barnträdgårdslärare eller socialpedagog (lag 272/2005 och förordning 608/2005).
Även obehöriga sökande beaktas.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002).

Sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys, Etelän neuvolat (Viiskulma, Lauttasaari)

SOTE-01-575-20

12.1.2021

11.12.2020 klo 16:00

2700,01€/kk

Taivaanvuohentie 6 , 00200 

Oletko hakemamme äitiys-ja lastenneuvolan terveydenhoitotyön ammattilainen?

Haemme ruotsin kielen taitoista, kehittämismyönteistä ja moniammatillisesta työskentelystä kiinnostunutta äitiys-ja lastenneuvolan terveydenhoitajaa vakinaiseen työsuhteeseen Lauttasaaren neuvolaan.

Lauttasaari kuuluu Helsingin eteläisen alueen neuvoloihin ja asiakkaat tulevat pääsääntöisesti Lauttasaaren alueelta. Lauttasaaren neuvolassa työskentelee 10 terveydenhoitajaa.

Äitiysneuvolassa terveydenhoitajana työhösi kuuluu raskaana olevan naisen ja sikiön terveyden ja hyvinvoinnin seuranta ja edistäminen, raskauden aikaisten häiriöiden ehkäisy sekä vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen. Lastenneuvolassa terveydenhoitajana seuraat lapsen kasvua ja kehitystä sekä edistät terveysneuvonnan keinoin kasvavan lapsen, vanhempien ja koko perheen hyvinvointia ja terveyttä.

Äitiys-ja lastenneuvolan työntekijänä edellytämme sinulta hyviä vuorovaikutustaitoja. Toivomme, että sinulla on jo kokemusta äitiys-ja lastenneuvolatyöstä. Arvostamme itseohjautuvuutta ja joustavuutta muuttuvissa työympäristöissä. Myös moniammatillinen työskentely on arkipäivää neuvolatyössä ja arvostamme hyviä yhteistyö- ja tiimityöskentelytaitoja.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen työn lisäksi ammattiasi tukevaa täydennyskoulutusta ja kaupungin hyvät työsuhde-edut, mm. työsuhdematkalippuedun sekä alennuksia liikunta-, kulttuuri-, ym. harrastusten parissa.

Täytä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.

Haastattelut tehtävään ovat 16.12.2020.

Kelpoisuusehto:
Terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason erikoistumistutkinto. Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on ruotsin kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Luemme eduksi: Kokemuksen äitiys- ja lastenneuvolatyöstä, asiakastietojärjestelmien käyttökokemuksen ja sujuvat tietotekniset taidot sekä englannin kielen taidon.

Asiakaspalvelu- ja toimistoalan tehtävät

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Hallinto, Hallintopalvelut, Toimistopalvelut

SOTE-04-121-20

4.1.2021 - 31.12.2021

30.11.2020 klo 15:00

2194,50€/kk + mahdolliset kokemuslisät

Ruosilantie 18, Konala, 00390 

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen keskitetyt toimistopalvelut (toimisto 9) hakee hallintoassistenttia määräaikaiseen tehtävään ajalle 4.1.-31.12.2021.
Hallintoassistentti antaa palveluja kuntouttavalle arviointiyksikölle, lännen alueelle ja HelppiSeniorin ruotsinkieliseen asiakasohjausyksikköön.

Työtehtävä sisältää monipuolisia ja laaja-alaisia toimistotöitä, kuten henkilöstö-, talous- ja yleishallinnollisia tehtäviä, mm. työsopimusten ja virkamääräysten valmistelua, eri tietojärjestelmiin käyttöoikeuksien hakemisia, hr-tukihenkilön tehtäviä, ostolaskujen käsittelyä, tilausten valmistelua, tilastointi- ja raportointityötä, koulutusten hallinnointia ja muita yleisiä toimistotöitä.

HelppiSeniorin ruotsinkieliseen asiakasohjausyksikköön annettava palvelu on palveluasuntohakemusten käsittely (ARAVA-kelpoisuuden selvittäminen).

Edellytämme sujuvaa ruotsin kielen taitoa. Tehtävä koostuu (puhelin)yhteydenotoista asiakkaisiin, sekä hakemuksien käsittelystä. Käsittelyä ja hakemusten selvitystyötä tehdään ruotsin kielellä.

Tehtävässä käytettävät ohjelmat ovat Ahjo, P2P, Bosti, eHijat, Valtti, M2 Blue, ATJ ja Ms Office -ohjelmat. Apotti lanseerataan Helsingin kaupungilla käyttöön huhtikuussa 2021.

Työpisteen osoite on Ruosilantie 18, Konala.

Haastattelut tullaan pitämään joulukuussa, viikolla 49/2020.
Haastatteluun kutsutaan henkilökohtaisesti puhelimitse.

Kelpoisuusehto:

Soveltuva korkeakoulututkinto (esim. tradenomi) tai vastaava aikaisempi opistotasoinen tutkinto tai soveltuva ammatillinen tutkinto, esim. merkonomi tai muu soveltuva koulutus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen ja ruotsin kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Lisäksi edellytämme:

Itsenäistä ja oma-aloitteista työotetta, joustavuutta, hyvää paineensieto- ja organisointikykyä, halua oppia uutta, hyvää asiakaspalveluasennetta, useiden asiakokonaisuuksien samanaikaista hallintaa, sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Edellytämme hyvää tietoteknistä osaamista ja ruotsin kielen taitoa.

Luemme eduksi:

Kokemuksen henkilöstö-, talous- ja yleishallinnon toimistotehtävistä sekä sosiaali- ja terveystoimialan organisaation tuntemuksen. Kokemus Ahjon käytöstä on eduksi.

1