Suoraan sisältöön

Hae tehtävää

Avoimia tehtäviä: 932

Valitse ammattiala
Vapaa sanahaku / työavain

Alue

Palvelussuhteen tyyppi

Ilmoituksen kieli

Kesätyöt

Avoimia tehtäviä: 321

Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

Avoimet työpaikat

Hakuehdot täyttäviä tehtäviä  106 kpl  (6 ilmoitusta )

Varhaiskasvatuksen opettajat

Tidsbundet arbetsförhållande

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik, Fredriksberg

KASKO-04-37-21

7.4.2021 - 28.2.2022

04.03.2021 klo 16:00

2672,09 euro/mån

Maskinverkstadsgränden 5, 00510 

Välkommen till nya Daghemmet Fredriksberg som vikarie för vår lärare inom småbarnspedagogik i gruppen med våra yngsta. Läraren är arbetsledig från 7.4.2021 till 28.2.2022, troligtvis förlängs anställningstiden och vid behov samt om möjlighet finns kan arbetet börja tidigare.
Som lärare inom småbarnspedagogik ansvarar du för den pedagogiska verksamheten i gruppen i nära samrabete med gruppens två barnskötare och med daghemmets övriga lärare. Till daghemmet hör förutom gruppen med 12 barn under 3 år även en grupp med 21 barn i åldrarna 3-5år. Vi har även samarbete med Åshöjdens förskola som är en grupp i daghemmet. Våra nya utrymmen finns i nära anslutning till det finska Päiväkoti Fredriksberg och vi delar på gemensamma utrymmen t.ex. matsal och en fin allaktivitetssal.

Behörighetsvillkor:

Behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) eller enligt övergångsbestämmelse (75 §): pedagogie kandidat (barnträdgårdslärare), lämplig yrkeshögskoleexamen eller tidigare motsvarande examen på institutnivå, t.ex. barnträdgårdslärare eller socialpedagog (lag 272/2005 och förordning 608/2005).

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002)

Tidigare arbete som lärare inom smbarnspedagogik och annat arbete inom småbarnspedagogik ses som en merit.

Lähihoitajat

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Etelän palvelualue, Koskelan seniorikeskus

SOTE-03-322-21

15.3.2021

10.03.2021 klo 15:30

2166,46 e/kk

Käpyläntie 11, 00060 

Haemme lähihoitajaa vakinaiseen toimeen Koskelan seniorikeskuksen yksikkö C5. Yksikkö C5 on 16-paikkainen ruotsinkielinen muistisairaiden iäkkäiden koti.

Toteutamme hoito ja hoivaa, niin että asukkaamme voivat kokea elämänsä merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Pidämme tärkeänä, että asukkaamme voivat osallistua mielekkääseen toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan. Henkilökuntamme on innostunutta, osaavaa ja meillä on hyvä ilmapiiri. Työskentelemme asukkaiden kotona ja käytämme kodinomaisia vaatteita. Työ on kolmivuorotyötä. Toteutamme terveet työajat -periaatetta.

Lähihoitajana toimit vastuuhoitajana moniammatillisessa tiimissä ja tehtäväsi on asiakkaan hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi. Meillä on keskeistä hoitotyössä on asukkaan toimintakyvyn ja voimavarojen tukeminen, yksilöllinen ja yhteisöllinen toimintatapa sekä yhteistyö omaisten kanssa. Noudatamme asiakkaiden kanssa kinestetiikan mukaista tapaa toimia ja koulutamme henkilökuntamme kinestetiikkaan.

Päivittäiskirjaamisessa käytössä on Pegasos-potilatietojärjestelmä sekä RAI-järjestelmä. Keväällä 2021 otamme käyttöön APOTTI-toiminnanohjausjärjestelmän.

Lähihoitajana olet motivoitunut, rohkea ja luova. Sinun on helppo tehdä tiimityötä ja omaat hyvät yhteistyötaidot. Pidät haasteista ja sinulla on hyvä huumorintaju ja vuorovaikutustaidot.

Uuden seniorikeskuksen uudisarakennushanke on käynnistymässä vuonna 2021. Muutto uusiin tiloihin on keväällä 2024.


Kelpoisuusehto:
-Lähihoitajan tutkinto. Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.
-Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.
-Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.
-Lääkeluvat (LoVe) tulee suorittaa koeajan aikana.
-Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.


Lisäksi tehtävässä edellytetään: ruotsinkielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Luemme eduksi: kokemuksen työstä muistisairaiden ryhmäkodissa.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveysala, Etelän palvelualue, kivelän seiorikeskus

SOTE-03-189-21

08.03.2021 tai sopimuksen mukaan

01.03.2021 klo 15:00

2166,46 e / kk.

Sibeliuksenkatu 14, rakennus 10, 00260 

Haemme lähihoitajaa vakinaiseen työsuhteeseen Kivelän seniorikeskukseen Villa Theoon.

Ruotsinkielisellä ympärivuorokautisen hoidon osastolla on 18 asukaspaikkaa. Asukkaamme ovat runsaasti apua tarvitsevia monisairaita yli 65 vuotiaita.

Kivelä tarjoaa ikääntyneille asiakkaille lyhytaikaista hoivaa ja huolenpitoa, arviointia- ja kuntoutustoimintaa sekä ympärivuorokautista pitkäaikaista hoivaa.
Hoitotyössä painottuu asukkaiden toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen päivittäisissä arjen askareissa muun muassa kinestetiikan keinoin. Osaston tiimiin kuuluu myös laitoshuolto, joka vastaa osaston siisteydestä ja ruokahuollosta.

Kehittämisen kohteena meillä on erityisesti yhteisöllisyys ja asukkaiden tarkoituksellinen arki. Panostamme hyvään perehdytykseen ja ergonomiseen työskentelytapaan. Työ on kolmivuorotyötä viikonloput mukaan lukien.

Odotamme hakijalta taitoa kohdata muistisairaita ja toimia kuntoutumista ylläpitävästi sekä innostusta työskennellä ikäihmisten parissa, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta ja muutosrohkeutta. Edellytämme ruotsin kielen tyydyttävää suullista taitoa.

Helsingin kaupunki tarjoaa monipuoliset henkilöstöedut: hyvät kouluttautumis- ja kehittymismahdollisuudet, työterveyshuollon palvelut sekä työsuhdeasunnon tarvittaessa.

Tehtävässä voi aloittaa 08.03.2021 tai sopimuksen mukaan.
Tule osaavaan tiimiimme mahdollistamaan asukkaidemme hyvää arkea! Täytäthän hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.

Kelpoisuusehto:

Lähihoitajan tutkinto. Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävään valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä työnantajalle huumausainetestiä koskeva todistus.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.


Lisäksi tehtävässä edellytetään:
Ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito

Sosiaalityöntekijät

Määräaikainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö, Etelän lastensuojelu Kallio 3

SOTE-01-109-21

8.3.2021 - 30.6.2021

01.03.2021 klo 15:00

3643,92 e/ kk

Toinen linja 4 G, 00530 

Avohuollon sosiaalityössä saat tehdä työtä, jolla on merkitystä. Sinulla on mahdollisuus työskennellä itsenäisesti, mutta tarvittaessa myös parin kanssa. Työn tukena tarjoamme säännöllisen tiimityönohjauksen ja lähiesimiehen henkilökohtaisen konsultaation. Käytettävissäsi on myös toimialan juridinen tuki.

Tehtävä sopii sinulle, jos nautit pitkäjänteisestä työskentelystä asiakkaiden kanssa. Sinua kiinnostaa asiakkaiden tilanteisiin erilaisten ratkaisujen etsiminen yhdessä asiakkaan ja verkostojen kanssa.

Toimit asiakkaana olevien lasten asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä. Työ pohjautuu asiakassuunnitelmaan. Tehtäviisi kuuluu avohuollon tukitoimien suunnittelu, toteutus ja arviointi yhdessä asiakkaan kanssa. Lisäksi vastaat kiireellisten sijoitusten valmistelusta ja toteuttamisesta sekä huostaanottojen ja sijoitusten valmistelusta.

Kallion avohuollon lastensuojelussa on 3 tiimiä, joissa on 7 sosiaalityöntekijää ja 1 johtavaa sosiaalityöntekijää. Asiakasmäärät vaihtelevat, tällä hetkellä meillä on keskimäärin 36 asiakasta sosiaalityöntekijää kohden. Nyt haetaan työntekijän Kallio 3:n kaksikieliseen tiimiin.

Monipuolinen tehtäväkenttämme tarjoaa hyvän mahdollisuuden kehittyä lastensuojelun ammattilaisena. Tarjoamme sinulle monipuoliset koulutusmahdollisuudet ja henkilöstöedut. Voit myös saada työsuhdematkakortin ja hakea työsuhdeasuntoa. Työajan joustojen avulla sinulla on mahdollisuus sovittaa yhteen vapaa-aikasi ja perhe-elämäsi työn kanssa.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Muussa tapauksessa kirjallinen hakemus lähetetään osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-01-109-21. (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13). Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta

Kelpoisuusehto:

Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.


Luemme eduksi: Ruotsinkielen taito ja kokemus lastensuojelutyöstä

Sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Koskelan seniorikeskus

SOTE-03-325-21

15.3.2021 - 31.5.2023

12.03.2021 klo 15:00

2700,05 e/kk

Käpyläntie 11 , 00600 

Haemme kehittämismyönteistä, ennakkoluulotonta ja hyvät vuorovaikutustaidot omaavaa vastaavaa sairaanhoitajaa sijaisuuteen ajalle 15.3.2021-31.5.2023 Koskelan seniorikeskuksen yksikköön C5 ruotsinkieliseen yksikköön.

Yksikkö C5 on 16-paikkainen ruotsinkielinen muistisairaiden hoivayksikkö. Toteutamme hoitoa ja hoivaa niin, että asukkaamme voivat kokea elämänsä merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Pidämme tärkeänä, että asukkaamme voivat osallistua mielekkääseen toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan. Henkilökuntamme on innostunutta, osaavaa ja meillä on hyvä ilmapiiri. Työskentelemme asukkaiden kotona ja käytämme kodinomaisia vaatteita.

Vastaavana sairaanhoitajana toimit hoitotyön asiantuntijana ja kehittäjänä yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa. Tehtäviisi kuuluu asukkaiden toimintakykyä tukevan työotteen varmistaminen ja kehittäminen, hoitotyön laadun ja työmenetelmien kehittäminen, arvioiminen ja ylläpitäminen. Olet aktiivisesti hoitotyön arjessa mukana ja toimit aktiivisena kehittäjänä yksikössä. Lisäksi toimit osastonhoitajan työparina ja tarvittaessa myös sijaisena. Odotammekin sinulta valmiutta toimia työnantajan edustajan roolissa. Hyvät vuorovaikutustaidot sekä sopiva ripaus huumoria, auttavat sinua menestymään ja kehittymään tässä tehtävässä. Arvostamme kokemusta ja aitoa kiinnostusta juuri meidän asukaskuntamme päivittäisen hyvinvoinnin ja toimintamme kehittämiseen.

Päivittäiskirjaamisessa on käytössä Pegasos-potilastietojärjestelmä sekä RAI -järjestelmä. Keväällä 2021 otamme käyttöön APOTTI-toiminnanohjausjärjestelmän.

Uuden seniorikeskuksen uudisrakennushanke on käynnistymässä vuonna 2021. Muutto uusiin tiloihin on keväällä 2024.

Helsingin kaupungilla sinua odottavat monipuoliset henkilöstöedut ja edullinen työsuhdeasunto, jossa saat asua koko työsuhteesi ajan.


Kelpoisuusehto:
-Sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto tai erikoissairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhoitajan tai kätilön tutkinto, johon sisältyy laillistus sairaanhoitajaksi.
-Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.
-Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.
-Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.
-Lääkeluvat (LoVe) tulee suorittaa koeajan aikana
-Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi:
-Ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Määräaikainen työsuhde, Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

Sosiaali- ja terveystoimiala, sairaanhoitaja/ terveydenhoitaja, kesäsijaisuudet

SOTE-04-6-21

17.5.2021 - 31.8.2021

14.05.2021 klo 16:00

Tehtävän ja opintojen mukaisesti.

Helsingin kaupungin toimipisteet, 00530 

Jälleen on kesä tulossa ja sinulle sairaanhoitaja/ terveydenhoitaja on tarjolla monia vaihtoehtoja kesätyöpaikaksi:

- sairaala (Laakso, Malmi, Suursuo)
- kotisairaala
- kotihoito
- seniorikeskus ja palvelutalo
- terveysasema
- psykiatrinen sairaala
- vammaisten palvelut

Suurin osa kesäsijaisuuksista on vuorotyötä sairaaloissa, vanhuspalveluissa tai kotihoidossa. Työpisteemme ovat eri puolilla Helsinkiä. Sijaisuudet ovat yleensä kestoltaan 2-3 kuukautta. Keikkatyöt menevät Seuren kautta.

Saat vastuullisen kesätyön lisäksi kattavan perehdytyksen, merkityksellisen työn, työkavereiden tuen sekä mahdollisuuden kehittyä hoitajana ja oppia uutta. Avustamme tarvittaessa myös työsuhdeasunnon järjestämisessä, lisätiedot: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/asunnonhaku-fi/tyosuhdeasunnot/

Helsingin sairaaloissa sekä kotisairaaloissa työskenteleviltä sairaanhoitajan sijaisilta edellytämme iv-lupia, jotka voit suorittaa keväällä tai heti kesän alussa.
Tarjoamme käyttöösi iv-lupien suorittamiseksi Lääkehoidon osaaminen verkossa (LOVe) -materiaalin ja tentin. Koulutusten ja hyväksytysti suoritetun tentin jälkeen annat taidoistasi näytön, ennen kuin voit toteuttaa iv-lääkehoidon toimenpiteitä käytännössä. Jos olet opiskelija, suoritat sairaanhoitajatasoisen luvan lukuun ottamatta verensiirtokurssia. Iv-osaamiseen saat lisää oppia lääkehoidon työpajoista kanylointiin ja PCA-lääkeannostelijan käyttöön.

Tarvittaessa voit täydentää hakemustasi videokysymyksillä, johon lähetämme linkin jälkikäteen. Hakijat kontaktoidaan henkilöstöresurssipalveluista ja ohjataan haastatteluun esihenkilön luokse.

Ota ensiaskeleesi kesää kohti ja jätä hakemuksesi helsinkirekry.fi kautta.

Sijaisuuksia täytetään jo hakuprosessin aikana heti sopivien sijaisten löydyttyä.

Kelpoisuusehto:

Sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai alan opintoja vähintään seuraavasti:

Sairaanhoitajan sijaisuudessa:
140 op -kotihoito, sairaalat, seniorikeskukset ja palvelutalot
150 op -psykiatria
180 op -kotisairaala

Terveydenhoitajan sijaisuudessa 160 op.

Lääkeaineopin, sisätautien, anatomian ja fysiologian tulee olla suoritettuna. Psykiatriassa myös psykiatrian opintojen tulee olla suoritettuina.


Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Lisäksi edellytämme vastuullisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja, hyvää terveyttä sekä hoitotyön osaamista suhteessa opintoihisi ja motivaatiota uuden oppimiseen.

Rekrytoivan yksikön esihenkilöltä saat tietoa, millaista rokotussuojaa kyseisessä yksikössä tarvitaan.

Luemme eduksi, jos voit työskennellä koko kesän ja myös elokuussa.

Mikäli opintopisteesi eivät riitä sairaanhoitajan/ terveydenhoitajan tehtävään, voit hakea lähihoitajan sijaisuutta Seuren kautta.

1