Suoraan sisältöön

Hae tehtävää

Avoimia tehtäviä: 364

Valitse ammattiala
Vapaa sanahaku / työavain

Alue

Palvelussuhteen tyyppi

Ilmoituksen kieli

Recruitment banner

Avoimet työpaikat

Hakuehdot täyttäviä tehtäviä  14 kpl  (14 ilmoitusta )

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajat

Tjänsteförhållande på viss tid

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Fri Utbildning Och Gymnasieutbildning, Tölö Gymnasium

KASKO-04-276-20

24.8.2020 - 3.6.2021

31.07.2020 klo 16:00

Tölö gymnasium, Sandelsgatan 3, 00260 Helsingfors

Vi söker en timlärare till Tölö gymnasiums vuxenlinje i ett eller flera av ämnena kort matematik, fysik och kemi.

Sektorn för fostran och utbildning vid Helsingfors stad - Störst och mångkunnigast i Finland inom sitt område.

Välkommen med i vårt kunniga sällskap! Den växande huvudstaden behöver medarbetare som har spetskompetens inom utbildning. Vi utvecklar ständigt pedagogiken och verksamhetskulturen och använder effektivt hela staden som lärmiljö. Vi värdesätter varje individ och stöder såväl kollaborativt som individuellt lärande som utgår från elevernas styrkor. Hos oss läggs tonvikten på goda interaktionsfärdigheter och samarbetsförmåga. Den digitala tekniken utnyttjas för att möjliggöra och berika ett mångsidigt lärande. Kom med och skapa världens mest effektiva inlärningsmiljö!

Behörighetsvillkor:
Behörighetskraven bestäms i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Vid visstidsanställningar kan även sökande som saknar formell behörighet beaktas.
Innan utnämningen bekräftas ska den som anställs uppvisa ett straffregisterutdrag (L504/2002).

Varhaiskasvatuksen opettajat

Fast anställning

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik, Kvarnberget

KASKO-04-280-20

18.8.2020 - 29.5.2021

31.07.2020 klo 16:00

2639,88 euro/mån

Daghemmet Kvarnberget, Storsvängen 5, 00200 Helsingfors

Daghemmet Kvarnberget på natursköna Drumsö söker en lärare inom småbarnspedagogik. Välkommen med i vårt arbetsteam som består av fem lärare och fem barnskötare inom småbarnspedagogik.

Som lärare inom småbarnspedagogik ansvarar du för pedagogiken och verksamheten i gruppen. Vi arbetar enligt Med barnaögon-arbetsmodellen och med det svenska språket. Föräldrasamarbetet är viktigt. Som stöd i ditt arbete har vi lärarmöte och teammöte varje vecka.

I vår arbetsgemenskap värdesätter vi teamarbete, positivitet och öppenhet.

Behörighetsvillkor:

Behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) eller enligt övergångsbestämmelse (75 §): pedagogie kandidat (barnträdgårdslärare), lämplig yrkeshögskoleexamen eller tidigare motsvarande examen på institutnivå, t.ex. barnträdgårdslärare eller socialpedagog (lag 272/2005 och förordning 608/2005).
Även obehöriga sökande beaktas.

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002).

Fast anställning

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik, Drumsö

KASKO-04-277-20

1.8.2020

31.07.2020 klo 16:00

2639,88 euro/mån

Daghemmet Drumsö, Storsvängen 30 C, 00200 Helsingfors

Vi söker just dig, lärare inom småbarnspedagogik, som vill vara med och skapa en trygg pedagogisk och rolig vardag för barnen på daghemmet Drumsö. Vi har just öppnat och håller på och utvecklar verksamheten och verksamhetskulturen.

Planen för småbarnspedagogik ligger som grund för verksamheten och vi arbetar också enligt Med barnaögon-modellen. Vi lägger stor vikt vid det svenska språket samt vid barnens och föräldrarnas delaktighet. Som stöd i arbetet har vi lärarmöten och teammöten varje vecka.

Daghemmet Drumsö har öppnat 1.7.2020. Vi delar hus med päiväkoti Lauttasaari. Till vårt nuvarande arbetsteam hör 8 lärare inom småbarnspedagogik och 8 barnskötare inom småbarnpedagogik och vi söker nu en lärare till. För oss är öppen kommunikation, samarbete och glädje i arbetet viktigt.

Behörighetsvillkor:

Behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) eller enligt övergångsbestämmelse (75 §): pedagogie kandidat (barnträdgårdslärare), lämplig yrkeshögskoleexamen eller tidigare motsvarande examen på institutnivå, t.ex. barnträdgårdslärare eller socialpedagog (lag 272/2005 och förordning 608/2005).

Goda kunskaper i svenska.

Även obehöriga sökande beaktas.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002).

Fast anställning

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska Servicehelheten, Småbarnspedagogik, Stigen

KASKO-04-265-20

1.8.2020

20.07.2020 klo 16:00

2639,88 euro/mån

Daghemmet Stigen, Aspdungevägen 5, 00630 Helsingfors

Vi söker en lärare inom småbarnspedagogik till daghemmet Humlan.

Daghemmet Stigen får nya lokaler i augusti 2020, vid Storkärrskanten 6. Nya daghemmet Humlan kommer att dela på utrymmen med päiväkoti Korento och vi har 70 platser reserverade för oss. Byggnaden kommer att ha tre våningar, och vårt daghem är i andra våningen.

Nu har Du möjligheten att påverka och delta i planeringen av de nya utrymmena, fundera på lärmiljöer och pedagogisk verksamhet! Vi söker nu Dig, som tillsammans med oss vill vara en del av framtidens småbarnspedagogik, och arbeta i en barngrupp med härliga barn!

På Humlan arbetar personalen enligt Helsingfors Plan för småbarnspedagogik och enligt Med Barnaögon-modellen. Inom arbetsteamet värdesätter vi öppen kommunikation, flexibilitet och god samarbetsförmåga.

Behörighetsvillkor:

Behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) eller enligt övergångsbestämmelse (75 §): pedagogie kandidat (barnträdgårdslärare), lämplig yrkeshögskoleexamen eller tidigare motsvarande examen på institutnivå, t.ex. barnträdgårdslärare eller socialpedagog (lag 272/2005 och förordning 608/2005).

Goda kunskaper i svenska.

Även obehöriga sökande beaktas.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002).

Som merit räknas:
Att du är positiv, initiativrik och inspirerande, med intresse för att utveckla det egna pedagogiska arbetet samt verksamheten tillsammans med teamet.
Att du har goda kunskaper i svenska språket.
Att du kan arbeta både individuellt och i team och ha barnet i fokus. Att du har ett intresse för att upprätthålla och vidareutveckla dina yrkeskunskaper.

Fast anställning

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik, Sesam

KASKO-04-263-20

1.8.2020

20.07.2020 klo 16:00

2639,88 euro/mån

Daghemmet Sesam, Parisgatan 4, 00560 Helsingfors

Välkommen som lärare inom småbarnspedagogik till daghemmet Sesam. Vi söker nu en behörig lärare inom småbarnspedagogik. I daghemmet har vi fyra grupper och 6 lärare. I kollegiet finns även 5 barnskötare inom småbarnspedagogik.

Kom med och arbeta för framtiden och utveckla pedagogiken. Som lärare är du ansvarig för den pedagogska verksamheten som utförs i samarbete med den andra läraren och barnskötaren i gruppen. Vi vill ge barnen en trygg och inspirerande dag som lockar till lärande genom lek. Samarbetet med vårdnadshavarna är också viktigt och vi lyssnar både på dem och barnen då vi planerar gruppens verksamhet. Vi följer stadens mål och planen för småbarnspedagogiken. Helsingfors stads plan för småbarnspedagogik kan man läsa på hemsidan. En behörig lärare kan även, om intresse finns, få möjlighet att vara viceföreståndare.

Behörighetsvillkor:

Behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) eller enligt övergångsbestämmelse (75 §): pedagogie kandidat (barnträdgårdslärare), lämplig yrkeshögskoleexamen eller tidigare motsvarande examen på institutnivå, t.ex. barnträdgårdslärare eller socialpedagog (lag 272/2005 och förordning 608/2005).

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002).

Som merit ser vi tidigare arbetserfarenhet som lärare inom småbarnspedagogik.

Fast anställning

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska Servicehelheten, Småbarnspedagogik, Fanny

KASKO-04-233-20

1.8.2020

20.07.2020 klo 16:00

2639,88 euro/mån

Daghemmet Fanny, Magistratsgatan 8, 00240 Helsingfors

Välkommen som lärare inom småbarnspedagogik till daghemmet Fanny i Västra-Böle. Vi är ett litet daghem med tre barngrupper. Vi saknar nu en av tre lärare inom småbarnspedagogik. I daghemmet arbetar även 4 barnskötare inom småbarnspedagogik. Som lärare ansvarar du för den pedagogiska verksamheten. Vi utformar verksamheten utgående från barnens plan för småbarnspedagogik och förverkligar den tillsammans. Daghemmet ligger bredvid centralparken och vi rör oss ofta i parken och daghemmets näromgivning. Daghemmet är öppet 7-17.30, men vi har även kvällsöppet för barn med skiftsvård och det kan ingå i arbetet tillfälligtvis arbetsturer till kl. 22.

Behörighetsvillkor:

Behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) eller enligt övergångsbestämmelse (75 §): pedagogie kandidat (barnträdgårdslärare), lämplig yrkeshögskoleexamen eller tidigare motsvarande examen på institutnivå, t.ex. barnträdgårdslärare eller socialpedagog (lag 272/2005 och förordning 608/2005).

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002).

Som merit ser vi tidigare arbete inom småbarnspedagogiken

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat

Fast anställning

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik, Lasse-Maja

KASKO-04-286-20

1.8.2020

22.07.2020 klo 16:00

2 149,94 euro/mån

Daghemmet Lasse-Maja, Regissörsvägen 2, 00400 Helsingfors

Kom och jobba som barnskötare inom småbarnspedagogik hos oss på daghemmet Lasse-Maja!

Barnskötaren planerar och förverkligar pedagogiskt inriktad vård, fostran och undervisning tillsammans med den övriga personalen i enlighet med enhetens verksamhetsplan. Barnskötaren observerar, har ett sensitivt förhållningssätt och tillgodoser barnens behov samt stödjer utvecklingen av barnets identitet och självkänsla genom positiv och uppmuntrande kommunikation.

Behörighetsvillkor:

Av sökande förutsätts grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller någon annan motsvarande lämplig examen där det ingår eller som kompletterats med tillräckligt omfattande examensdelar i vård, fostran och undervisning av barn (lagen om småbarnspedagogik 540/2018, 28 §, förordning 753/2018, 3 § och 4 §).

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002).

Fast anställning

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik, Drumsö

KASKO-04-278-20

1.8.2020

31.07.2020 klo 16:00

2 149,94 euro/mån

Daghemmet Drumsö, Tallbergs allén 12, 00200 Helsingfors

Välkommen med i vårt glada arbetsteam på daghemmet Drumsö förskola.

Vi söker dig, barnskötare inom småbarnspedagogik, till vårt arbetsteam som består av tre lärare inom småbarnspedagogik och tre barnskötare inom småbarnspedagogik.

Tillsammans bygger vi upp en verksamhetskultur enligt Läroplanen för förskolan, Planen för småbarnspedagogik, Helsingfors plan för småbarnspedagogik och Språkstrategin, där barnets nyfikenhet och intresse ligger som grund. Om du vill väcka barnets intresse för att lära sig och stödja hen i att bli sitt bästa jag, är detta ditt ställe.

Daghemmet Drumsö Förskola öppnar 3.8.2020 på Tallbergs allén 12. Vi har utrymmen i paviljongen på skolgården. Vi samarbetar med Drumsö förskola och Drumsö förskola kompletterande. Vi värdesätter öppen kommunikation, samarbete och glädje i arbetet.

Behörighetsvillkor:

Av sökande förutsätts grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller någon annan motsvarande lämplig examen där det ingår eller som kompletterats med tillräckligt omfattande examensdelar i vård, fostran och undervisning av barn (lagen om småbarnspedagogik 540/2018, 28 §, förordning 753/2018, 3 § och 4 §).

Även obehöriga sökande beaktas.

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002).

Fast anställning

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska Servicehelheten, Småbarnspedagogik, Stigen

KASKO-04-267-20

1.8.2020

20.07.2020 klo 16:00

2 149,94 euro/mån

Daghemmet Stigen, Aspdungevägen 5, 00630 Helsingfors

Vi söker en barnskötare inom småbarnspedagogik till daghemmet Humlan.

Daghemmet Stigen får nya lokaler i augusti 2020, vid Storkärrskanten 6. Nya daghemmet Humlan kommer att dela på utrymmen med päiväkoti Korento och vi har 70 platser reserverade för oss. Byggnaden kommer att ha tre våningar, och vårt daghem är i andra våningen.

Nu har Du möjligheten att påverka och delta i planeringen av de nya utrymmena, fundera på lärmiljöer och pedagogisk verksamhet! Vi söker nu Dig, som tillsammans med oss vill vara en del av framtidens småbarnspedagogik, och arbeta i en barngrupp med härliga barn!

På Humlan arbetar personalen enligt Helsingfors Plan för småbarnspedagogik och enligt Med Barnaögon-modellen. Inom arbetsteamet värdesätter vi öppen kommunikation, flexibilitet och god samarbetsförmåga.

Behörighetsvillkor:

Av sökande förutsätts grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller någon annan motsvarande lämplig examen där det ingår eller som kompletterats med tillräckligt omfattande examensdelar i vård, fostran och undervisning av barn (lagen om småbarnspedagogik 540/2018, 28 §, förordning 753/2018, 3 § och 4 §).

Goda kunskaper i svenska.

Även obehöriga sökande beaktas.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002).

Som merit räknas:
Att du är positiv, initiativrik och inspirerande, med intresse för att utveckla det egna pedagogiska arbetet samt verksamheten tillsammans med teamet.

Att du kan arbeta både individuellt och i team och ha barnet i fokus. Att du har ett intresse att upprätthålla och vidareutveckla dina yrkeskunskaper.

Kasvatuksen ja koulutuksen muut tehtävät

Tidsbundet arbetsförhållande

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik, Toppans Förskola

KASKO-04-285-20

3.8.2020 - 31.5.2021

10.08.2020 klo 16:00

1901,14 euro/mån

Toppans förskola, Stenbäcksgatan 14, 00250 Helsingfors

Assistent i en liten grupp med förskolebarn som har förlängd läroplikt och olika former av stödbehov.

Assistenten stöder och vägleder barnen under dagen så de klarar av vardagen i förskolan. Assisten jobbar som en del av arbetsteamet som består av lärare och barnskötare inom småbarnspedagogik.

Behörighetsvillkor:

Examen för skolgångsbiträde eller annan lämplig utbildning räknas som merit. Lönen för en assistent med utbildning är 1901,14 och utan utbildning 1813,49.

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002).

Intresse av att jobba med barn som har olika former av stödbehov.

Tidsbundet arbetsförhållande

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik, Cygnaeus Förskola

KASKO-04-268-20

18.8.2020 - 31.5.2021

23.07.2020 klo 16:00

1901,14 euro/mån

Cygnaeus förskola, Sjömansgatan 9, 00120 Helsingfors

Vi söker en personlig assistent till Cygnaeus förskola.

Behörighetsvillkor:

Examen för skolgångsbiträde eller annan lämplig utbildning räknas som merit. Lönen för en assistent med utbildning är 1901,14 och utan utbildning 1813,49.

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002).

Som merit räknas kännedom om assistentarbete eller annat arbete med barn.

Tidsbundet arbetsförhållande

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik, Albert

KASKO-04-269-20

3.8.2020 - 31.5.2021

22.07.2020 klo 16:00

1901,14 euro/mån

Daghemmet Albert, Lappviksgatan 16, 00180 Helsingfors

Vi söker en gruppassistent för två barn till daghemmet Albert.

Behörighetsvillkor:

Examen för skolgångsbiträde eller annan lämplig utbildning räknas som merit. Lönen för en assistent med utbildning är 1901,14 och utan utbildning 1813,49.

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002).

Tidsbundet arbetsförhållande

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik, Säven Rppk

KASKO-04-270-20

3.8.2020 - 31.5.2021

22.07.2020 klo 16:00

1901,14 euro/mån

Gruppfamiljedaghemmet Säven, Sandgatan 2 C, 00180 Helsingfors

Vi söker en personlig assistent för ett barn till gruppfamiljedaghemmet Säven.

Behörighetsvillkor:

Examen för skolgångsbiträde eller annan lämplig utbildning räknas som merit. Lönen för en assistent med utbildning är 1901,14 och utan utbildning 1813,49.

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002).

Som merit räknas motsvarande jobb med barn.

Tidsbundet arbetsförhållande

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik, Kvarnberget

KASKO-04-279-20

1.8.2020 - 29.5.2021

29.07.2020 klo 16:00

1901,14 euro/mån

Daghemmet Kvarnberget, Storsvängen 5, 00200 Helsingfors

Vi söker en assistent med tålamod, en god svenska och med humor att jobba i vårt team på daghemmet Kvarnberget. Du kommer att vara assistent åt en glad och pratsam 4-åring som behöver uppmuntran i vardagen.

I gruppen finns 21 stycken 3-5 åringar. Arbetsteamet i gruppen består av två lärare inom småbarnspedgogik och en barnskötare inom småbarnspedagogik. Vi värdesätter öppen kommunikation, samarbete och glädje i arbetet.

Behörighetsvillkor:

Examen för skolgångsbiträde eller annan lämplig utbildning räknas som merit. Lönen för en assistent med utbildning är 1901,14 och utan utbildning 1813,49.

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002).

1