Suoraan sisältöön

Hae tehtävää

Avoimia tehtäviä: 917

Valitse ammattiala
Vapaa sanahaku / työavain

Alue

Palvelussuhteen tyyppi

Ilmoituksen kieli

Kesätyöt

Avoimia tehtäviä: 167

Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

Avoimet työpaikat

Hakuehdot täyttäviä tehtäviä  152 kpl  (42 ilmoitusta )

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajat

Tjänsteförhållande på viss tid

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Grundläggande Utbildning, Östersundom Skola

KASKO-04-208-21

1.8.2021 - 31.7.2022

21.05.2021 klo 16:00

Östersundom skola, Knutersvägen 924, 00890 

Sektorn för fostran och utbildning vid Helsingfors stad - Störst och mångkunnigast i Finland inom sitt område.

Välkommen med i vårt kunniga sällskap! Den växande huvudstaden behöver medarbetare som har spetskompetens inom utbildning. Vi utvecklar ständigt pedagogiken och verksamhetskulturen och använder effektivt hela staden som lärmiljö. Vi värdesätter varje individ och stöder såväl kollaborativt som individuellt lärande som utgår från elevernas styrkor. Hos oss läggs tonvikten på goda interaktionsfärdigheter och samarbetsförmåga. Den digitala tekniken utnyttjas för att möjliggöra och berika ett mångsidigt lärande. Kom med och skapa världens mest effektiva inlärningsmiljö!

Vi söker en klasslärare till Östersundom skola.

Behörighetsvillkor:
Behörighetskraven bestäms i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Vid visstidsanställningar kan även sökande som saknar formell behörighet beaktas.
Innan utnämningen bekräftas ska den som anställs uppvisa ett straffregisterutdrag (L504/2002).

Vi förutsätter: God samarbetsförmåga och flexibilitet.

Tjänsteförhållande på viss tid

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Grundläggande Utbildning, Botby Gr

KASKO-04-207-21

16.8.2021 - 4.6.2022

21.05.2021 klo 16:00

Blomängsvägen 2, 00900 

Sektorn för fostran och utbildning vid Helsingfors stad - Störst och mångkunnigast i Finland inom sitt område.

Vi söker en lektor i matematik till Botby grundskola

Välkommen med i vårt kunniga sällskap! Den växande huvudstaden behöver medarbetare som har spetskompetens inom utbildning. Vi utvecklar ständigt pedagogiken och verksamhetskulturen och använder effektivt hela staden som lärmiljö. Vi värdesätter varje individ och stöder såväl kollaborativt som individuellt lärande som utgår från elevernas styrkor. Hos oss läggs tonvikten på goda interaktionsfärdigheter och samarbetsförmåga. Den digitala tekniken utnyttjas för att möjliggöra och berika ett mångsidigt lärande. Kom med och skapa världens mest effektiva inlärningsmiljö!


Behörighetsvillkor:
Behörighetskraven bestäms i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Vid visstidsanställningar kan även sökande som saknar formell behörighet beaktas.
Innan utnämningen bekräftas ska den som anställs uppvisa ett straffregisterutdrag (L504/2002).

Vi förutsätter: Digatala kunskaper och kunnande i differentiering av undervisningen.

Tjänsteförhållande på viss tid

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Grundläggande Utbildning, Degerö Ls

KASKO-04-206-21

1.8.2021 - 31.7.2022

20.05.2021 klo 16:00

enligt UKTA

Borgbyggarvägen 16, 00810 

Sektorn för fostran och utbildning vid Helsingfors stad - Störst och mångkunnigast i Finland inom sitt område.

Vi söker en klasslärare till Degerö lågstadieskola för läsåret 2021-2022

Välkommen med i vårt kunniga sällskap! Den växande huvudstaden behöver medarbetare som har spetskompetens inom utbildning. Vi utvecklar ständigt pedagogiken och verksamhetskulturen och använder effektivt hela staden som lärmiljö. Vi värdesätter varje individ och stöder såväl kollaborativt som individuellt lärande som utgår från elevernas styrkor. Hos oss läggs tonvikten på goda interaktionsfärdigheter och samarbetsförmåga. Den digitala tekniken utnyttjas för att möjliggöra och berika ett mångsidigt lärande. Kom med och skapa världens mest effektiva inlärningsmiljö!

Behörighetsvillkor:
Behörighetskraven bestäms i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Vid visstidsanställningar kan även sökande som saknar formell behörighet beaktas.
Innan utnämningen bekräftas ska den som anställs uppvisa ett straffregisterutdrag (L504/2002).

Tjänsteförhållande på viss tid

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Fri Utbildning Och Gymnasieutbildning, Gymnasiet Lärkan

KASKO-04-205-21

13.8.2021 - 7.6.2022

18.05.2021 klo 16:00

Stormyrvägen 22, 00320 

Sektorn för fostran och utbildning vid Helsingfors stad - Störst och mångkunnigast i Finland inom sitt område.

Välkommen med i vårt kunniga sällskap! Den växande huvudstaden behöver medarbetare som har spetskompetens inom utbildning. Vi utvecklar ständigt pedagogiken och verksamhetskulturen och använder effektivt hela staden som lärmiljö. Vi värdesätter varje individ och stöder såväl kollaborativt som individuellt lärande som utgår från studerandes styrkor. Hos oss läggs tonvikten på goda interaktionsfärdigheter och samarbetsförmåga. Den digitala tekniken utnyttjas för att möjliggöra och berika ett mångsidigt lärande. Kom med och skapa världens mest effektiva inlärningsmiljö!

Vi söker en matematiklärare med god insyn i gymnasiets nya läroplan.

Behörighetsvillkor:
Behörighetskraven bestäms i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Vid visstidsanställningar kan även sökande som saknar formell behörighet beaktas.
Innan utnämningen bekräftas ska den som anställs uppvisa ett straffregisterutdrag (L504/2002).

Vi förutsätter: undervisning i både kort och lång matematik, och enligt både gammal och ny läroplan

Som merit räknas: tidigare gymnasieterfarenhet och god samarbetsförmåga

Tjänsteförhållande på viss tid

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Fri Utbildning Och Gymnasieutbildning, Brändö Gy

KASKO-04-203-21

13.8.2021 - 19.1.2022

19.05.2021 klo 16:00

Ståhlbergsvägen 2, 00570 

Sektorn för fostran och utbildning vid Helsingfors stad - Störst och mångkunnigast i Finland inom sitt område.

Välkommen med i vårt kunniga sällskap! Den växande huvudstaden behöver medarbetare som har spetskompetens inom utbildning. Vi utvecklar ständigt pedagogiken och verksamhetskulturen och använder effektivt hela staden som lärmiljö. Vi värdesätter varje individ och stöder såväl kollaborativt som individuellt lärande som utgår från elevernas styrkor. Hos oss läggs tonvikten på goda interaktionsfärdigheter och samarbetsförmåga. Den digitala tekniken utnyttjas för att möjliggöra och berika ett mångsidigt lärande. Kom med och skapa världens mest effektiva inlärningsmiljö!


Brändö gymnasium söker vikarie för lektor i fysik.

Behörighetsvillkor:
Behörighetskraven bestäms i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Vid visstidsanställningar kan även sökande som saknar formell behörighet beaktas.
Innan utnämningen bekräftas ska den som anställs uppvisa ett straffregisterutdrag (L504/2002).

Vi förutsätter: förmåga att samarbeta med kolleger.

Som merit räknas: digiatla färdigheter och kännedom om abittiprogrammet.

Tjänsteförhållande på viss tid

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Grundläggande Utbildning, Åshöjdens Grundskola

KASKO-04-202-21

1.8.2021-31.7.2022

18.05.2021 klo 16:00

Sturegatan 6, 00510 

Sektorn för fostran och utbildning vid Helsingfors stad - Störst och mångkunnigast i Finland inom sitt område.

Vi söker en timlärare i huvudsyssla i biologi, geografi och religion för de högre klasserna med behörighet i minst två ämnen.

Välkommen med i vårt kunniga sällskap! Den växande huvudstaden behöver medarbetare som har spetskompetens inom utbildning. Vi utvecklar ständigt pedagogiken och verksamhetskulturen och använder effektivt hela staden som lärmiljö. Vi värdesätter varje individ och stöder såväl kollaborativt som individuellt lärande som utgår från elevernas styrkor. Hos oss läggs tonvikten på goda interaktionsfärdigheter och samarbetsförmåga. Den digitala tekniken utnyttjas för att möjliggöra och berika ett mångsidigt lärande. Kom med och skapa världens mest effektiva inlärningsmiljö!

Behörighetsvillkor:
Behörighetskraven bestäms i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Vid visstidsanställningar kan även sökande som saknar formell behörighet beaktas.
Innan utnämningen bekräftas ska den som anställs uppvisa ett straffregisterutdrag (L504/2002).

Varhaiskasvatuksen opettajat

Fast anställning

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik, Pärlan

KASKO-04-192-21

1.8.2021

17.05.2021 klo 16:00

2698,81 euro/mån

Eriksgatan 45, 00180 

Vi söker en lärare inom småbarnspedagogik till daghemmet Viktoria, beläget i centrum, med två grupper 0-2 år och 3-5 år.
Jobbet gäller 3-5 års gruppen med 21 barn.

Behörighetsvillkor:

Behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) eller enligt övergångsbestämmelse (75 §): pedagogie kandidat (barnträdgårdslärare), lämplig yrkeshögskoleexamen eller tidigare motsvarande examen på institutnivå, t.ex. barnträdgårdslärare eller socialpedagog (lag 272/2005 och förordning 608/2005).

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002).

Som merit räknas erfarenhet av jobb med barn, kännedom om Planen för småbarnsfostran och ett öppet sinne

Fast anställning

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik, Staffan

KASKO-04-164-21

1.8.2021

17.05.2021 klo 16:00

2672,09 euro/mån

Immusvägen 9 , 00780 

Hej! Kom och jobba, utveckla småbarnspedagogiken med oss i daghemmet Staffan. Vi har 3-4 grupper i enheten med barn i åldern 1-5 åringar. Vi har även fina lokaler och digitala verktyg som vi har tillgång till.

Behörighetsvillkor:

Behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) eller enligt övergångsbestämmelse (75 §): pedagogie kandidat (barnträdgårdslärare), lämplig yrkeshögskoleexamen eller tidigare motsvarande examen på institutnivå, t.ex. barnträdgårdslärare eller socialpedagog (lag 272/2005 och förordning 608/2005).

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002).

Fast anställning

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik, Haga Förskola

KASKO-04-166-21

1.8.2021

17.05.2021 klo 16:00

2698,81 euro/mån

Stormyrvägen 22, 00320 

Kom och jobba som lärare i Haga förskola.
Du jobbar som en del av ett team med två lärare och två barnskötare.

I förskolan planerar du, utför och utvärderar undervisningen av förskolebarnen tillsammans med ditt team.
Du jobbar fysiskt i skolans utrymme, vilket också medför ett tätt samarbete med nybörjarundervisningen.

Du kan ta del av Hagas verksamhet från instagramkontot: hagafsk

Behörighetsvillkor:

Behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) eller enligt övergångsbestämmelse (75 §): pedagogie kandidat (barnträdgårdslärare), lämplig yrkeshögskoleexamen eller tidigare motsvarande examen på institutnivå, t.ex. barnträdgårdslärare eller socialpedagog (lag 272/2005 och förordning 608/2005).

Enligt § 7 i förordningen om behörighetsvillkor för personal inom undervisningsväsendet 1998/986.

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002).

Fast anställning

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik, Sesam

KASKO-04-169-21

1.8.2021

17.05.2021 klo 16:00

2698,81 euro/mån

Parisgatan 4, 00560 

Välkommen som lärare inom småbarnspedagogik till vårt glada gäng på Daghemmet Sesam! Daghemmet Sesam ligger på Arabiastranden och har fina och ändamålsenliga utrymmen.
Som lärare ansvarar du för den pedagogiska verksamheten tillsammans med gruppens andra lärare och barnskötare. Daghemmets övriga sex lärare och föreståndaren finns som ett stöd i ditt arbete. Vi samarbetar även med vårdnadshavarna och lyssnar både på dem och på barnen i gruppen då vi gör upp planerna för vår verksamhet. Vi följer stadens plan för småbarnspedagogik och de strategiska mål staden lägger fram. Vi arbetar för att barnets dag på daghemmet ska vara pedagogisk, trygg, rolig och lärorik. Daghemmet har fyra barngrupper samt Sesams förskola. Den administrativa daghemsföreståndaren ansvarar även för Daghemmen Fanny och Fredriksberg. Daghemmet är öppet under vardagar från kl.7-17.30, vid behov får vi öppna kl.6.15.

Behörighetsvillkor:

Behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) eller enligt övergångsbestämmelse (75 §): pedagogie kandidat (barnträdgårdslärare), lämplig yrkeshögskoleexamen eller tidigare motsvarande examen på institutnivå, t.ex. barnträdgårdslärare eller socialpedagog (lag 272/2005 och förordning 608/2005).

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002).

Som merit ser vi tidigare erfarenhet av arbete som lärare inom småbarnspedagogik.

Fast anställning

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik, Axel

KASKO-04-172-21

1.8.2021

17.05.2021 klo 16:00

2698,81 euro/mån

Sjömansgatan 12, 00150 

Är du genuint intresserad av att arbeta pedagogiskt och målinriktat, intresserad av att utveckla verksamheten samt positiv och flexibel? Då är du den lärare inom småbarnspedagogik som vi gärna vill ha med i vårt arbetslag!
Daghemmet Axel är beläget i stadsdelen Rödbergen, och har tre grupper. Verksamhetsåret 2021-2022 kommer du att få jobba med våra yngsta barn.
Våra grupper är: Nyckelpigorna för barn i åldern 1-3 år, Fjärilarna för barn i åldern 2-4 år och Trollsländorna för barn i åldern 4-5 år.

Behörighetsvillkor:

Behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) eller enligt övergångsbestämmelse (75 §): pedagogie kandidat (barnträdgårdslärare), lämplig yrkeshögskoleexamen eller tidigare motsvarande examen på institutnivå, t.ex. barnträdgårdslärare eller socialpedagog (lag 272/2005 och förordning 608/2005).

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002).

Tidsbundet arbetsförhållande

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik, Tärnan

KASKO-04-174-21

1.8.2021 - 31.5.2022

17.05.2021 klo 16:00

2698,81 euro/mån

Sjöallén 7, 00200 

Hej,

är du den lärare vi söker till daghemmet Tärnan?

Vi söker dig som har förmåga att möta barnen individuellt och som sprider en positiv atmosfär. Du som skapar förtroendefulla relationer med barn, arbetskollegor och vårdnadshavare.
Du som är en medforskande pedagog som kan utmana barnen i vardagen genom lek och fantasi.
Du som kan kan planera verksamhet så att barnen får mångsidiga upplevelser och som har en förmåga att se, höra och ta barnen i beaktande.

Arbetsuppgifterna innebär att du tillsammans med kollegor arbetar målinriktat, planerar, genomför och utvärderar verksamheten enligt gällande styrdokument.

Arbetet som pedagog på daghemmet Tärnan innebär att du är en i ett arbetslag som är i ständig utveckling.
Här finns möjligheter för dig att utvecklas och växa i din roll som pedagog.

Behörighetsvillkor:

Behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) eller enligt övergångsbestämmelse (75 §): pedagogie kandidat (barnträdgårdslärare), lämplig yrkeshögskoleexamen eller tidigare motsvarande examen på institutnivå, t.ex. barnträdgårdslärare eller socialpedagog (lag 272/2005 och förordning 608/2005).

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002)

Vi värdesätter:

att du är lösningsinriktad, positiv och en person med ambitioner och arbetsglädje. Att du tycker om att ta ansvar och har lätt för att samarbeta med dina kollegor.

Fast anställning

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik, Blomängen

KASKO-04-175-21

1.8.2021

17.05.2021 klo 16:00

2914,43 euro/mån

Dh Blomängen, Blomängsvägen 19 ( från 1.8.2021), 00950 

Välkommen att starta en ny verksamhet inom småbarnspedagogik till Blomängens daghem i Botby !

Vi flyttar till ett helt nytt daghem redan under sommaren 2021 och behöver speciallärare i den integrerade specialgruppen. Gruppen flyttar från Landbo till daghemmet Blomängen 1.8.2021
Specialgruppen består av 12 barn. Du har som kollegor en annan speciallärare samt en barnskötare.

Daghemmet är beläget i en naturskön miljö i ett småhusområde och finns i två våningar.
Vi delar lokalen med daghemmet Kukkaniitty som vi samarbetar med men har ändå skilda verksamhetsplaner.

Vi söker nu en speciallärare inom småbarnspedagogik till vårt arbetslag. Specialläraren planerar och förverkligar verksamheten i gruppen med en annan speciallärare och barnskötare. Daghemmet leds av en administrativ föreståndare.

Blomängen hör till samma dagvårdsenhet med Lekstugan och Botby förskola. Vi har ett tätt samarbete med gemensam viceföreståndare.

I daghemmet Blomängen vill vi erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där vård, fostran och lärande bildar en helhet. Barnen får leka och uppleva samt bli hörda och sedda i en trygg miljö. Vi värnar om det svenska språket och är konsekventa med det varje dag.

Vi använder också flitigt de digitala verktygen som elektronisk portfolio och har den nya planen för småbarnspedagogik som grund i vår verksamhet.

Grundläggande värden förankras i daglig verksamhet.

Mejla eller slå en signal om du vill veta mera om den specialpedagogiska verksamheten i Blomängen!

Behörighetsvillkor:

Behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) eller enligt övergångsbestämmelse (75 §): behörighet för uppgifter som lärare inom småbarnspedagogik. Dessutom krävs studier som ger yrkesfärdigheter för uppgifter inom specialundervisning i enlighet med bestämmelserna i av statsrådet utfärdad förordning eller pedagogie magisterexamen med specialpedagogik som huvudämne.

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002).

Digitala kunskaper räknas som merit

Läs gärna artikeln: https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/edurekry-sv/medarbetare-berattar/tarina1

Fast anställning

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik, Fylgia-Solhem

KASKO-04-183-21

1.8.2021

17.05.2021 klo 16:00

2698,81 euro/mån

Bergmansgatan 12, 00140 

Vi söker en lärare inom småbarnspedagogik till en barngrupp med barn i åldern 1-2 år till daghemmet Fylgia Solhem.

Behörighetsvillkor:

Behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) eller enligt övergångsbestämmelse (75 §): pedagogie kandidat (barnträdgårdslärare), lämplig yrkeshögskoleexamen eller tidigare motsvarande examen på institutnivå, t.ex. barnträdgårdslärare eller socialpedagog (lag 272/2005 och förordning 608/2005).

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002).

Flexibilitet, genuint intresse att jobba med barn och tidigare erfarenhet av liknande jobb inom småbarnspedagogiken

Tidsbundet arbetsförhållande

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik, Pilten

KASKO-04-184-21

1.8.2021 - 3.6.2022

17.05.2021 klo 16:00

2698,81 euro/mån

Urfjällsstigen 6, 00840 

Du, lärare inom småbarnspedagogik, kom och jobba med oss på Pilten.

Pilten är ett daghem med ca 85 barn. Du kommer att jobba i en grupp med 3-5-åringar.

Pilten finns på Degerö, nära till naturen med både skogar, stränder och parker som vi utnyttjar som våra lärmiljöer. Vi satsar på leken, på ett sensitivt bemötande och att jobba med temahelheter utifrån barnens intressen, styrkor samt behov.
Du hittar oss på instagram: piltenekorrarna

Under 2021 startade hela personalen med fortbildningen Stjärnklart 2.0 om barns känslomässiga och sociala utveckling, som fortsätter under höstterminen.

Pilten är ett Grön Flagg daghem. Som bäst jobbar vi med temat - Vårt gemensamma jordklot.

Vikariat, med möjlighet till förlängning.

Lärare inom småbarnspedagogik

Behörighetsvillkor:

Behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) eller enligt övergångsbestämmelse (75 §): pedagogie kandidat (barnträdgårdslärare), lämplig yrkeshögskoleexamen eller tidigare motsvarande examen på institutnivå, t.ex. barnträdgårdslärare eller socialpedagog (lag 272/2005 och förordning 608/2005).

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002)

Fast anställning

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik, Drumsö

KASKO-04-185-21

1.8.2021

17.05.2021 klo 16:00

2698,81 euro/mån

Storsvängen 30, 00200 

Vi söker dig, lärare inom småbarnspedagogik, som vill jobba för att barnet blir sitt bästa jag. Du är bekant med planen för småbarnspedagogik och ett sensitivt bemötande är ett naturligt arbetsätt.

Daghemmet Drusmö har ett 15 personers arbetsteam som alla ser gädjen i att jobba med barn. Vi satsar på positiv pedagogik, låg affektivt bemötande, föräldrasamarbet och det svenska språket.

Inom teamet värdesätter vi samarbete, glädje och kommunikation.

Behörighetsvillkor:

Behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) eller enligt övergångsbestämmelse (75 §): pedagogie kandidat (barnträdgårdslärare), lämplig yrkeshögskoleexamen eller tidigare motsvarande examen på institutnivå, t.ex. barnträdgårdslärare eller socialpedagog (lag 272/2005 och förordning 608/2005).

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002).

Som merit ses ett gott svenskt språk samt glädje i arbetet.

Fast anställning

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik, Sockenstugan

KASKO-04-191-21

1.8.2021

17.05.2021 klo 16:00

2698,81 euro/mån

Kånalavägen 13 A, 00370 


Vi söker en lärare inom småbarnspedagogik till daghemmet Sockenstugan.
Läraren inom småbarnspedagogik har ansvaret för verksamheten som består av småbarnspedagogik, vård och omsorg. Till uppgiften tillhör delaktighet, samarbete, samt att leda och medverka i utvärderingen och planeringen av det pedagogiska verksamheten i teamet.
Läraren har möjlighet till planeringstid 5h / vecka.
Hen leder förverkligandet av Helsingfors stads pedagogiska plan tillsammans i sitt team.
Hen observerar, agerar sensitivt och verkar för barnens välmående som individer och medlemmar i gruppen.
Hen deltar i växelverkan med barn och vårdnadshavarna. Medverkar i team och ser till att barnets röst blir hörd.

Behörighetsvillkor:

Behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) eller enligt övergångsbestämmelse (75 §): pedagogie kandidat (barnträdgårdslärare), lämplig yrkeshögskoleexamen eller tidigare motsvarande examen på institutnivå, t.ex. barnträdgårdslärare eller socialpedagog (lag 272/2005 och förordning 608/2005).

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002).

Som merit räknas tidigare erfarenhet av arbete som lärare inom småbarnspedagogik.

Tidsbundet arbetsförhållande

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik, Pilten

KASKO-04-193-21

1.8.2021 - 23.12.2021

17.05.2021 klo 16:00

2698,81 euro/mån

Urfjällsstigen 6, 00840 

Du, lärare inom småbarnspedagogik, kom och jobba med oss på Pilten.

Pilten är ett daghem med ca 85 barn. Du kommer att jobba i en grupp med 4-5-åringar.

Pilten finns på Degerö, nära till naturen med både skogar, stränder och parker som vi utnyttjar som våra lärmiljöer. Vi satsar på leken, på ett sensitivt bemötande och att jobba med temahelheter utifrån barnens intressen, styrkor samt behov.
Du hittar oss på instagram: piltenigelkottar

Under 2021 startade hela personalen med fortbildningen Stjärnklart 2.0 om barns känslomässiga och sociala utveckling, som fortsätter under höstterminen.

Pilten är ett Grön Flagg daghem. Som bäst jobbar vi med temat - Vårt gemensamma jordklot.

Vikariat, med möjlighet till förlängning.

Behörighetsvillkor:

Behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) eller enligt övergångsbestämmelse (75 §): pedagogie kandidat (barnträdgårdslärare), lämplig yrkeshögskoleexamen eller tidigare motsvarande examen på institutnivå, t.ex. barnträdgårdslärare eller socialpedagog (lag 272/2005 och förordning 608/2005).

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002)

Fast anställning

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik, Silverdalen

KASKO-04-194-21

1.8.2021

17.05.2021 klo 16:00

2698,81 euro/mån

Hundholmsvägen 31, 00590 

Du, lärare inom småbarnspedagogik, kom och bygg upp verksamheten och pedagogiken i vårt nya daghem Silverdalen. Daghemmet är nybyggt med ljusa, ändamålsenliga utrymmen som lockar barnet till att upptäcka fenomen och lära sig tillsammans med en trygg vuxen. Vi satsar på leken, på ett sensitivt bemötande och att jobba med temahelheter utifrån barnens intressen, styrkor samt behov.

Silverdalen är centralt beläget i det nya bostadsområdet Kronobergsstranden med en stor egen gård, som vi delar med den finskspråkiga enheten. Naturen med både skogar, stränder och parker finns inom korta avstånd från daghemmet, som vi utnyttjar som våra lärmiljöer.

Behörighetsvillkor:

Behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) eller enligt övergångsbestämmelse (75 §): pedagogie kandidat (barnträdgårdslärare), lämplig yrkeshögskoleexamen eller tidigare motsvarande examen på institutnivå, t.ex. barnträdgårdslärare eller socialpedagog (lag 272/2005 och förordning 608/2005).

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002).

Tidsbundet arbetsförhållande

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik, Domus Förskola

KASKO-04-196-21

1.8.2021 - 31.7.2022

17.05.2021 klo 16:00

2914,43 euro/mån

Werner Wiréns väg 3, 00570 

Kom och jobba med oss på Domus. Vi söker en speciallärare inom småbarnspedagogik. Du kommer att jobba i förskolan samt med försöket med tvåårig förskoleundervisning. I Domus satsar vi på leken, ett sensitivt bemötande och att jobba med temahelheter utifrån barnens intressen, styrkor samt behov.

Domus är centralt beläget i Brändö, nära till kollektivtrafiken, i en ny och fräsch paviljongbyggnad. Naturen med både skogar, stränder och parker finns inom korta avstånd från daghemmet, som vi utnyttjar som våra lärmiljöer.

Du hittar oss på instagram: domusforskola


Behörighetsvillkor:

Behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) eller enligt övergångsbestämmelse (75 §): behörighet för uppgifter som lärare inom småbarnspedagogik. Dessutom krävs studier som ger yrkesfärdigheter för uppgifter inom specialundervisning i enlighet med bestämmelserna i av statsrådet utfärdad förordning
eller
pedagogie magisterexamen med specialpedagogik som huvudämne.

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002).

Fast anställning

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik, Rastis

KASKO-04-197-21

1.8.2021

17.05.2021 klo 16:00

2698,81 euro/mån

Fjärdstråket 6, 00980 

Vi söker nu Dig, som tillsammans med oss vill vara en del av framtidens småbarnspedagogik! Vi söker lärare inom småbarnspedagogik till daghemmet Rastis! Daghemmet är med i det tvååriga förskoleförsöket och därmed kommer samarbete med förskolan och grundläggande utbildningen att ge möjligheter till nya sätt att arbeta och utforma det småbarnspedagogiska arbetet.

Daghemmet Rastis är beläget i Östra Helsingfors, i Nordsjö, nära till strand, skog och bra möjligheter till pedagogisk verksamhet utomhus.
Förbindelserna till Rastis är bra, du hittar hit med metro och buss. Daghemmet har sina utrymmen i Rastis allaktivitetshus med tre grupper för barn i åldern ett till fem år samt en förskolegrupp och har en egen gård. I samma lokaler fungerar även Nordsjö lågstadieskola, eftermiddagsklubb och ungdomsgård.

Daghemmet har administrativ föreståndare, fem lärare inom småbarnspedagogik och sex barnskötare inom småbarnspedagogik.

På daghemmet Rastis arbetar personalen enligt Helsingfors Plan för småbarnspedagogik. Vi värdesätter barnens delaktighet, sensitivt bemötande och leken i vår verksamhet. Inom arbetsteamet värdesätter vi öppen kommunikation, flexibilitet och god samarbetsförmåga och förståelse för olika kulturer och språk.

Behörighetsvillkor:

Behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) eller enligt övergångsbestämmelse (75 §): pedagogie kandidat (barnträdgårdslärare), lämplig yrkeshögskoleexamen eller tidigare motsvarande examen på institutnivå, t.ex. barnträdgårdslärare eller socialpedagog (lag 272/2005 och förordning 608/2005).

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002).

Du har vilja att utveckla småbarnspedagogiken, är motiverad och öppen för att tänka i nya banor. Du har också tillgång till utbildningar inom pedagogik, pedagogiska arbetssätt och metoder.

Fast anställning

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik, Strandboden

KASKO-04-198-21

1.8.2021

17.05.2021 klo 16:00

2698,81 euro/mån

Bramgränden 3, 00980 

Vi söker nu Dig, som tillsammans med oss vill vara en del av framtidens småbarnspedagogik! Vi önskar att du har vilja att utveckla småbarnspedagogiken, är motiverad och öppen för att tänka i nya banor.

Daghemmet Strandboden är beläget i Östra Helsingfors, i Nordsjö i Havs-Rastböle, nära till strand, skog och möjligheter till mångsidig pedagogisk verksamhet utomhus.
Förbindelserna till daghemmet är bra, du hittar hit med metro och buss. Daghemmet är beläget i Havs-Rastböle med tre grupper för barn i åldern ett till fem år och har en egen stor gård.

Daghemmet har administrativ föreståndare, tre lärare inom småbarnspedagogik och sex barnskötare inom småbarnspedagogik.

På daghemmet Strandboden arbetar personalen enligt Helsingfors Plan för småbarnspedagogik. Vi värdesätter barnens delaktighet, sensitivt bemötande och leken i vår verksamhet. Inom arbetsteamet värdesätter vi öppen kommunikation, flexibilitet och god samarbetsförmåga och förståelse för olika kulturer och språk.

Behörighetsvillkor:

Behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) eller enligt övergångsbestämmelse (75 §): pedagogie kandidat (barnträdgårdslärare), lämplig yrkeshögskoleexamen eller tidigare motsvarande examen på institutnivå, t.ex. barnträdgårdslärare eller socialpedagog (lag 272/2005 och förordning 608/2005).

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002).

Du har vilja att utveckla småbarnspedagogiken, är motiverad och öppen för att tänka i nya banor. Du har också tillgång till utbildningar inom pedagogik, pedagogiska arbetssätt och metoder.

Tidsbundet arbetsförhållande

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik, Rastis

KASKO-04-199-21

1.8.2021 - 31.7.2022

17.05.2021 klo 16:00

2914,43 euro/mån

Fjärdstråket 6, 00980 

Vi söker nu Dig, som tillsammans med oss vill vara en del av framtidens småbarnspedagogik! Vi söker speciallärare inom småbarnspedagogik till daghemmet Rastis!
Daghemmet är med i det tvååriga förskole-försöket och därmed kommer samarbete med förskolan och den grundläggande utbildningen att ge möjligheter till nya sätt att arbeta och utforma det småbarnspedagogiska arbetet.
Specialläraren arbetar som resurslärare för barn i behov av stöd. Du arbetar i samråd med ambulerande specialläraren gällande barnens behov, deltar i planeringen, utvärderingen och utvecklandet av verksamheten i grupperna samt föräldrasamarbetet.
Anställningen är tidsbunden på grund av extern finansiering.

Daghemmet Rastis är beläget i Östra Helsingfors, i Nordsjö, nära till strand, skog och bra möjligheter till pedagogisk verksamhet utomhus.
Förbindelserna till Rastis är bra, du hittar hit med metro och buss. Daghemmet har sina utrymmen i Rastis allaktivitetshus med tre grupper för barn i åldern ett till fem år samt en förskolegrupp och har en egen gård. I samma lokaler fungerar även Nordsjö lågstadieskola, eftermiddagsklubb och ungdomsgård.

Daghemmet har administrativ föreståndare, fem lärare inom småbarnspedagogik och sex barnskötare inom småbarnspedagogik.

På daghemmet Rastis arbetar personalen enligt Helsingfors Plan för småbarnspedagogik. Vi värdesätter barnens delaktighet, sensitivt bemötande och leken i vår verksamhet. Inom arbetsteamet värdesätter vi öppen kommunikation, flexibilitet och god samarbetsförmåga och förståelse för olika kulturer och språk.

Behörighetsvillkor:

Behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) eller enligt övergångsbestämmelse (75 §): behörighet för uppgifter som lärare inom småbarnspedagogik. Dessutom krävs studier som ger yrkesfärdigheter för uppgifter inom specialundervisning i enlighet med bestämmelserna i av statsrådet utfärdad förordning eller pedagogie magisterexamen med specialpedagogik som huvudämne.

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002).

Du har vilja att utveckla småbarnspedagogiken, är motiverad och öppen för att tänka i nya banor. Du har också tillgång till utbildningar inom pedagogik, pedagogiska arbetssätt och metoder.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat

Tidsbundet arbetsförhållande

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik, Sparven

KASKO-04-165-21

1.8.2021 - 31.5.2022

17.05.2021 klo 16:00

2 176,17 euro/mån

Skiffergränd 1, 00710 

Hej! Kom och jobba med oss i daghemmet Sparven i vår grupp med 1 - 2 åringar. Daghemmet har 2-3 grupper i enheten med barn i åldern 1 - 5 åringar.

Behörighetsvillkor:

Av sökande förutsätts grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller någon annan motsvarande lämplig examen där det ingår eller som kompletterats med tillräckligt omfattande examensdelar i vård, fostran och undervisning av barn (lagen om småbarnspedagogik 540/2018, 28 §, förordning 753/2018, 3 § och 4 §).

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002).

Tidsbundet arbetsförhållande

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik, Staffans Förskola

KASKO-04-167-21

16.8.2021 - 3.6.2022

17.05.2021 klo 16:00

2 197,93 euro/mån

Trastvägen 20, 00780 

Hej! Kom och jobba med oss här i Staffans förskola. Vi är ett gäng förskolebarn + personal som skulle behöva en vikarierande barnskötare till oss från hösten .

Behörighetsvillkor:

Av sökande förutsätts grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller någon annan motsvarande lämplig examen där det ingår eller som kompletterats med tillräckligt omfattande examensdelar i vård, fostran och undervisning av barn (lagen om småbarnspedagogik 540/2018, 28 §, förordning 753/2018, 3 § och 4 §).

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002).

Tidsbundet arbetsförhållande

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik, Blomängen

KASKO-04-176-21

1.8.2021-31.5.2022

17.05.2021 klo 16:00

2 197,93 euro/mån

Dh Blomängen, Blomängsvägen 19 ( från 1.8.2021), 00950 

Välkommen att starta en ny verksamhet inom småbarnspedagogik till Blomängens daghem i Botby !
Vi flyttar till ett helt nytt daghem redan under sommaren 2021 och behöver barnskötare till vårt arbetslag.

Daghemmet är beläget i en naturskön miljö i ett småhusområde och finns i två våningar.
Vi delar lokalen med daghemmet Kukkaniitty som vi samarbetar med men har ändå skilda verksamhetsplaner.

Vi söker nu en barnskötare inom småbarnspedagogik till vårt arbetslag. Barnskötaren deltar i planeringen och i samråd med teamet förverkligar verksamheten i gruppen. Daghemmet leds av en administrativ föreståndare.

Blomängen hör till samma dagvårdsenhet med Lekstugan och Botby förskola. Vi har ett tätt samarbete med gemensam viceföreståndare.

I daghemmet Blomängen vill vi erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där vård, fostran och lärande bildar en helhet. Barnen får leka och uppleva samt bli hörda och sedda i en trygg miljö. Vi värnar om det svenska språket och är konsekventa med det varje dag.

Vi använder också flitigt de digitala verktygen som elektronisk portfolio och har den nya planen för småbarnspedagogik som grund i vår verksamhet.

Grundläggande värden förankras i daglig verksamhet.

Om du har ett äkta intresse och positiv inställning till att jobba med barn, kan du bra slå en signal till oss och fråga mera.

Behörighetsvillkor:

Av sökande förutsätts grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller någon annan motsvarande lämplig examen där det ingår eller som kompletterats med tillräckligt omfattande examensdelar i vård, fostran och undervisning av barn (lagen om småbarnspedagogik 540/2018, 28 §, förordning 753/2018, 3 § och 4 §).

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002).

Digitala kunskaper räknas som merit.

Fast anställning

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik, Fylgia-Solhem

KASKO-04-178-21

1.8.2021

17.05.2021 klo 16:00

2 197,93 euro/mån

Bergmansgatan 12, 00140 

Vi söker en barnskötare inom småbarnspedagogik till daghemmet Fylgia-Solhem som jobbar med barn i åldern 1-2 år

Behörighetsvillkor:

Av sökande förutsätts grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller någon annan motsvarande lämplig examen där det ingår eller som kompletterats med tillräckligt omfattande examensdelar i vård, fostran och undervisning av barn (lagen om småbarnspedagogik 540/2018, 28 §, förordning 753/2018, 3 § och 4 §).

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002)

Flexibilitet och genuint intresse att jobba med småbarn

Tidsbundet arbetsförhållande

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik, Cygnaeus Förskola

KASKO-04-179-21

1.8.2021 - 31.5.2022

17.05.2021 klo 16:00

2 197,93 euro/mån

Sjömansgatan 9 , 00120 

Vi söker en barnskötare inom småbarnspedagogik som jobbar med barn i åldern 6 år i Cygnaeus förskola

Behörighetsvillkor:

Av sökande förutsätts grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller någon annan motsvarande lämplig examen där det ingår eller som kompletterats med tillräckligt omfattande examensdelar i vård, fostran och undervisning av barn (lagen om småbarnspedagogik 540/2018, 28 §, förordning 753/2018, 3 § och 4 §).

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002).

Erfarenhet av jobb inom småbarnspedagogiken

Tidsbundet arbetsförhållande

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik, Fenix

KASKO-04-181-21

1.8.2021 - 31.5.2022

17.05.2021 klo 16:00

2197,93 euro/mån

Dh Fenix, Kottbyvägen 11, byggnad B, 00600 

Daghemmet Fenix inledde sin verksamhet i januari 2013 i ljusa och fräscha utrymmen på Forsby mångsidiga servicecentralsområde. Daghemmet är beläget i första våningen och har en egen gård. Daghemmet har en aktiv profilering på rörelse och aktivitet, både inne och ute för såväl stora som små. Både inomhusmiljön och utomhusmiljön erbjuder ypperliga möjligheter till det.

Vi är ett gäng av människor som tycker om att arbeta med barn, glädjas tillsammans över vardagliga saker och använda varje vardagstillfälle för att lyfta fram det pedagogiska värdet. Vi tycker om att tänka i nya banor, strävar till att förändra och förbättra oss inom olika områden och ser barnens delaktighet som en viktig aspekt. Vi söker nu Dig, som tillsammans med oss vill vara en del av framtidens småbarnspedagogik!

På daghemmet Fenix har vi 70 platser för barn i åldern 1-6 indelade i fyra grupper; Kolibrier, Tukaner 1 & 2 och Fenix förskola. Vårt arbetsteam består av en administrativ föreståndare, 5 lärare inom småbarnspedagogik och 5 barnskötare inom småbarnspedagogik.

På Fenix arbetar personalen enligt Helsingfors Plan för småbarnspedagogik och enligt med Barna ögon modellen. Inom arbetsteamet värdesätter vi öppen kommunikation, flexibilitet och god samarbetsförmåga.

Behörighetsvillkor:

Av sökande förutsätts grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller någon annan motsvarande lämplig examen där det ingår eller som kompletterats med tillräckligt omfattande examensdelar i vård, fostran och undervisning av barn (lagen om småbarnspedagogik 540/2018, 28 §, förordning 753/2018, 3 § och 4 §).

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002).

Som merit räknas: Att du är positiv, initiativrik och inspirerande, med intresse för att utveckla det egna pedagogiska arbetet samt verksamheten tillsammans med teamet. Att du har goda kunskaper i svenska språket.
Att du kan arbeta både individuellt och i team och ha barnet i fokus. Att du har ett intresse att upprätthålla och vidare utveckla dina yrkeskunskaper.

Tidsbundet arbetsförhållande

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska Servicehelheten, Småbarnspedagogik, Ågeli

KASKO-04-182-21

1.8.2021-31.5.2022

17.05.2021 klo 16:00

2197,93 euro/mån

Daghemmet Ågeli, Gevaldigerstigen 3, 00640 

Daghemmet Ågeli är beläget i Åggelby i ett tvåvåningshus med egen gård. Vi har en liten skog precis utanför vår egen gård som barnen ofta har möjlighet att vistas i. Vi rör oss aktivt i vår närmiljö och deltar i olika kulturevenemang.

Vi är ett gäng människor som tycker om att arbeta med barn, glädjas tillsammans över vardagliga saker och använda varje vardagstillfälle för att lyfta fram det pedagogiska värdet. Vi tycker om att tänka i nya banor, strävar till att förändra och förbättra oss inom olika områden och ser barnens delaktighet som en viktig aspekt. Vi söker nu Dig, som tillsammans med oss vill vara en del av framtidens småbarnspedagogik!

På daghemmet Ågeli har vi 42 platser för barn i åldern 1-5 år fördelade i två barngrupper: en grupp för 1-2 åringar och en grupp för 3-5 åringar. Vårt arbetsteam består av en administrativ föreståndare, två lärare inom småbarnspedagogik och fyra barnskötare inom småbarnspedagogik.

Personalen arbetar enligt Helsingfors plan för småbarnspedagogik och enligt Med Barnaögon-modellen, hembesöksmodellen. Inom arbetsteamet värdesätter vi öppen kommunikation, flexibilitet och god samarbetsförmåga.

Behörighetsvillkor:

Av sökande förutsätts grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller någon annan motsvarande lämplig examen där det ingår eller som kompletterats med tillräckligt omfattande examensdelar i vård, fostran och undervisning av barn (lagen om småbarnspedagogik 540/2018, 28 §, förordning 753/2018, 3 § och 4 §).

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002).

Som merit räknas: Att du är positiv, initiativrik och inspirerande, med intresse för att utveckla det egna pedagogiska arbetet samt verksamheten tillsammans med teamet. Att du har goda kunskaper i svenska språket.
Att du kan arbeta både individuellt och i team och ha barnet i fokus. Att du har ett intresse att upprätthålla och vidare utveckla dina yrkeskunskaper.

1    >