Suoraan sisältöön

Hae työpaikkoja

Avoimia tehtäviä: 623

Valitse ammattiala
Hakusana tai työavain

Kesätyöt

Avoimia tehtäviä: 204

Kesätyöt ja kesäsijaisuudet
Recruitment banner

Palvelussuhteen tyyppi

Ilmoituksen kieli

Avoimet työpaikat

Hakuehdot täyttäviä tehtäviä 25 kpl  (24 ilmoitusta )

ICT-alan tehtävät

Vakinainen työsuhde

Kaupunginkanslia, Strategiaosasto

KANSLIA-08-5-20

1.3.2020

28.02.2020 klo 15:00

4500 e/kk

Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 

Helsingin visiona on olla maailman toimivin ja parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki. Tavoitteemme on luoda parhaat urbaanin elämän edellytykset asukkaillemme ja vierailijoille. Kaupungilla on yli 500 lakisääteistä tehtävää ja digitalisaatio mahdollistaa entistä paremmat ja skaalautuvat palvelut kaupunkilaisille.
Haemme nyt johtavaa asiantuntija (lead service designer / johtava palvelumuotoilija) vakituiseen palvelussuhteeseen.

Digitaalinen asiakaskokemus -teeman johtavan asiantuntijan tehtävänä on teeman johtaminen ja siihen liittyvien menetelmien ja tukipalvelujen tuottaminen kaupunkitasolla yhteistyössä toimialojen ja kanslian kanssa. Lisäksi tehtävään kuuluu Helsinki Lab -konseptin ja toiminnan aktiivinen tuotteistaminen tukemaan digitaalisten palvelujen asiakaslähtöistä kehittämistä
Tehtävä on verkostomainen toiminnan kehittäminen ja vetäminen ml. kaupungin kehittäjäryhmät ja vertaisryhmät. Tehtävä on osa digitaalisuusohjelman muutostoimistoa.

Helsingin tavoite on, että kaupunki osaa tulevaisuudessa ennakoida asukkaiden tarpeita ja tarjota palveluja henkilökohtaisemmin juuri oikeaan aikaan ilman, että kaupunkilaisten täytyy etsiä niitä itse. Proaktiivinen ja henkilökohtaisempi tapa palvella kaupunkilaista edellyttää entistä tehokkaampaa datan ja tekoälyn hyödyntämistä - ihmisen ehdoilla. Helsinki valjastaa suuret datavarantonsa yhä parempaan päätöksentekoon ja kaupungin uudistamiseen maailman toimivimmaksi. Lisätietoja kunnianhimoisesta digitalisaatio-ohjelmastamme löydät osoitteesta https://digi.hel.fi/.

Tule rakentamaan maailman toimivinta kaupunkia ja tekemään työtä, jolla on merkitystä!

Tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto.

Lisäksi tehtävässä edellytetään kokemusta vastaavista tehtävistä.

Vakinainen työsuhde

Kaupunginkanslia

KANSLIA-08-1-20

16.3.2020

13.03.2020 klo 15:00

4.200€ + mahdolliset kokemuslisät

Siltasaarenkatu 18-20 C, 00530 

Helsinki on asettanut tavoitteekseen olla maailman toimivin kaupunki ja on siksi aloittanut kunnianhimoisen digitalisaatio-ohjelman, jonka avulla se parantaa palvelujaan ja uudistaa toimintaansa rohkeasti monin tavoin. Digitalisaatio-ohjelma sisältää useita hankkeita, joissa uudistetaan kaupungin ICT-infrastruktuuria ja -palveluja sekä tarjotaan työntekijöille modernit tietotekniset työvälineet. Helsingin kaupunginkanslian tietohallinto vie kehitystä eteenpäin ja vastaa digitalisaatio-ohjelman kärkihankkeista.

ICT-projektipäällikkö johtaa projekteja, joissa uudistetaan Helsingin kaupungin ICT-infrastruktuuria sekä otetaan käyttöön uusia ICT-palveluhallinnan toimintatapoja ja pilvipalveluja.

Kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto.

Tehtävässä edellytetään useiden vuosien kokemusta mittavien ICT-infrastruktuurin ja -palvelujen kehittämisprojektien johtamisesta. Lisäksi edellytetään hyvää teknistä osaamista ICT-infrastruktuurista (tietoliikenneverkot, palvelinjärjestelmät), kokemusta pilvipalvelujen hyödyntämisestä sekä näyttöjä IT-palveluhallinnan parhaiden käytäntöjen soveltamisesta. Palveluhenkisessä ja asiakaslähtöisessä tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä yhteistyö-, viestintä- ja dokumentointitaitoja.

Tehtävässä luetaan eduksi kokemus julkisista hankinnoista ja palvelujen tuotteistamisesta.

Vakinainen työsuhde

Kaupunginkanslia, Strategiaosasto

KANSLIA-08-3-20

1.3.2020

21.02.2020 klo 16:00

4027,53 e/kk

Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 

Helsingin visiona on olla maailman toimivin ja parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki. Tavoitteemme on luoda parhaat urbaanin elämän edellytykset asukkaillemme ja vierailijoille. Kaupungilla on yli 500 lakisääteistä tehtävää ja digitalisaatio mahdollistaa entistä paremmat ja skaalautuvat palvelut kaupunkilaisille.
Haemme nyt erityissuunnittelijaa vakituiseen palvelussuhteeseen.

Erityissuunnittelija vastaa mobiilipalveluiden ja sovellusten tuoteomistajuudesta kaupunkitasoisesti, pitää yllä kaupunkiyhteistä mobiilipalveluiden kehitysjonoa sekä vastaa kaupunkiyhteisten mobiilipalveluiden vaatimusten mukaisuudesta. Lisäksi hän vastaa kaupungin mobiililinjausten valmistelusta. Erityissuunnittelija vastaa myös tuotantokäytössä olevien palveluiden odotetun palvelutason täyttymisestä ja valmistelee tarvittavat kilpailutukset, hankinnat, päätökset ja tilaukset. Tehtävään kuuluu vastata tarvittaessa mobiilipalveluihin liittyvien kehityshankkeiden johtamisesta myös projektipäällikön roolissa. Tehtävään kuuluu myös kaupungin toimialojen mobiilikehityksen tukeminen.

Tehtävä on osa digitaalisaatio-ohjelman muutostoimistoa ja työn tuloksista raportoidaan Helsingin kaupungin digitalisaatiojohtajalle ja aihekokonaisuuden vetäjälle.

Helsingin tavoite on, että kaupunki osaa tulevaisuudessa ennakoida asukkaiden tarpeita ja tarjota palveluja henkilökohtaisemmin juuri oikeaan aikaan ilman, että kaupunkilaisten täytyy etsiä niitä itse. Proaktiivinen ja henkilökohtaisempi tapa palvella kaupunkilaista edellyttää entistä tehokkaampaa datan ja tekoälyn hyödyntämistä - ihmisen ehdoilla. Helsinki valjastaa suuret datavarantonsa yhä parempaan päätöksentekoon ja kaupungin uudistamiseen maailman toimivimmaksi.

Tehtävän kelpoisuusehtona on korkeakoulututkinto tai muutoin osoitettu vastaava osaaminen sekä kokemus vastaavista tehtävistä.

Vakinainen työsuhde

Kaupunginkanslia, Strategiaosasto

KANSLIA-08-6-20

1.3.2020

21.02.2020 klo 16:00

4343 e/kk

Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla maailman toimivin ja parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki. Kaupungin digitalisaatio-ohjelmassa keskeisenä tavoitteena on luoda kyvykkyys kaupunkilaisten proaktiivisempaan ja henkilökohtaisempaan palvelemiseen.

Haemme nyt vastaavaa ohjelmistokehittäjää vakituiseen palvelussuhteeseen.

Vastaava ohjelmistokehittäjä vastaa laajojen front end -kokonaisuuksien, erityisesti Helsinki Design Systemin suunnittelusta ja teknisestä kehittämisestä. Hän osallistuu kehitystöiden seurantaan, koordinointiin ja priorisointiin yhdessä tuoteomistajan kanssa sekä tarvittaessa tech lead -roolissa eri frontend -kehitysprojekteihin. Hän vastaa myös siitä, että ohjelmistot ovat hyvin dokumentoitu ja että koodikontribuutiot katselmoidaan ja käsitellään tehokkaasti.

Lisäksi vastaava ohjelmistokehittäjä tukee ohjelmistokehittäjien ja designereiden yhteisten toimintatapojen kehittämistä ja digitaalisten palvelujen saavutettavuutta.

Tehtävä on osa digitaalisaatio-ohjelman muutostoimistoa ja työn tuloksista raportoidaan Helsingin kaupungin digitalisaatiojohtajalle ja aihekokonaisuuden vetäjälle.

Kelpoisuusehto: Soveltuva korkeakoulututkinto tai muutoin osoitettu vastaava osaaminen sekä kokemusta vastaavista tehtävistä. Hyvä ymmärrys seuraavista teknologioista: JavaScript, React, HTML5, CSS3.

Vakinainen työsuhde

Kaupunginkanslia, Strategiaosasto

KANSLIA-08-4-20

1.3.2020

21.02.2020 klo 16:00

4027,53 e/kk

Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 

Helsingin visiona on olla maailman toimivin ja parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki. Tavoitteemme on luoda parhaat urbaanin elämän edellytykset asukkaillemme ja vierailijoille. Kaupungilla on yli 500 lakisääteistä tehtävää ja digitalisaatio mahdollistaa entistä paremmat ja skaalautuvat palvelut kaupunkilaisille.
Haemme nyt erityissuunnittelijaa vakituiseen palvelussuhteeseen.

Erityissuunnittelija koordinoi kaupungin tekoälyn hyödyntämistä sekä huolehtii toiminta-alueen kaupunkiyhteisten hankkeiden ja projektien valmistelusta. Lisäksi erityissuunnittelija tukee toimintakulttuurin muutosta uusia tekoälytoteutuksia käyttöönotettaessa.
Tehtävään kuuluu kansainvälinen yhteistyö liittyen tekoälyyn seuraamalla ja osallistumalla oman toiminta-alueensa yleiseen kansalliseen ja kansainväliseen kehitykseen kansainvälisissä verkostoissa.

Tehtävä on osa digitaalisuusohjelman muutostoimistoa ja työn tuloksista raportoidaan Helsingin kaupungin digitalisaatiojohtajalle ja muutostoimiston ohjelmapäällikölle.

Helsingin tavoite on, että kaupunki osaa tulevaisuudessa ennakoida asukkaiden tarpeita ja tarjota palveluja henkilökohtaisemmin juuri oikeaan aikaan ilman, että kaupunkilaisten täytyy etsiä niitä itse. Proaktiivinen ja henkilökohtaisempi tapa palvella kaupunkilaista edellyttää entistä tehokkaampaa datan ja tekoälyn hyödyntämistä - ihmisen ehdoilla. Helsinki valjastaa suuret datavarantonsa yhä parempaan päätöksentekoon ja kaupungin uudistamiseen maailman toimivimmaksi. Lisätietoja kunnianhimoisesta digitalisaatio-ohjelmastamme löydät osoitteesta https://digi.hel.fi/.

Tule rakentamaan maailman toimivinta kaupunkia ja tekemään työtä, jolla on merkitystä!

Tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi tehtävässä edellytetään kokemusta vastaavista tehtävistä.

Vakinainen työsuhde

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Hallinto- ja tukipalvelut, Tietohallintopalvelut, ICT-kehityspalvelut

KASKO-05-9-20

1.3.2020

24.02.2020 klo 15:00

4 499,55 e/kk

Mäkelänkatu 84, 00610 Helsinki

Haemme kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietohallintoon johtavaa ICT-asiantuntijaa järjestelmäkehitykseen.

Tartu tilaisuuteen ja tule kansamme osana tiimiä rakentamaan digitaalisen teknologian ratkaisuja sekä kehittämään oppimisen tietojärjestelmiä ja tietoarkkitehtuuria Helsinkiin.

Oletko ajatellut, kuinka parhaiten käyttäisit osaamistasi ja kuinka kehität osaamistasi edelleen kohti terävintä kärkeä? Etsimme dynaamista henkilöä, joka haluaa ja pystyy rakentamaan maailman edistyksellisintä oppimisen tietojärjestelmää. Teemme kansainvälistä ja kotimaista yhteistyötä alan johtavien yritysten, kaupunkien ja yliopistojen kanssa.

Johtavana ICT-asiantuntijana sinulla on hyvät taidot tietoarkkitehtuurin sekä tietomallinnuksen eri tasoilta ja haluat hyödyntää niitä laajasti esimerkiksi data-analytiikan ja/tai koneoppimisen alueilla. Niissä sinua auttaa vahva tietojenkäsittelytieteen tausta ja sen kautta hankittu käytännön osaaminen.

Eduksi katsomme myös osaamisen tilastollisista menetelmistä sekä kykysi kommunikoida eri asiantuntijoiden kanssa. Toivottavasti sinulla on myös kokemusta ketterän kehittämisen menetelmistä ja työkaluista sekä algoritmien kehittämisestä.


Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi työntekijällä on mahdollisuus myös KVTES:n mukaiseen työkokemuslisään 0-8%.

Työ alkaa 1.3.2020 tai sopimuksen mukaan.

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.
Suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Asiantuntijatehtävät

Määräaikainen työsuhde

Kaupunginkanslia, Elinkeino-osasto, Uudet yritykset

KANSLIA-01-8-20

6.3.2020 - 31.12.2020

05.03.2020 klo 15:00

Ensi linja 1 , 00530 

NewCo Helsinki on Helsingin kaupungin yrityskeskus, joka tarjoaa maksutonta yritysneuvontaa 10 kielellä niin yrittäjyyttä miettiville, jo toimiville yrityksille, kuin startupeille. NewCo Helsingin tavoitteena on helpottaa yrittäjyyden alkutaivalta, madaltaa yrittämisen esteitä ja auttaa yrityksiä kasvamaan, verkostoitumaan, sekä kansainvälistymään. NewCo Helsinki järjestää vuosittain noin 200 tapahtumaa, koulutusta ja workshoppia. Viime vuoden suurimmassa tapahtumassa Helsinki Startup Day:ssa oli noin 750 kävijää.

Haemme kansainvälisestä startup-toiminnasta kiinnostunutta yritysneuvojaa Helsingin Innovaatiorahaston rahoittamalle Kansainvälistä Kasvua -hankkeelle. Tehtävään kuuluu mm. Kansainvälistä kasvua hankkeen toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen sekä hankkeen päätösvalmistelu yhdessä hankkeen projektipäällikön kanssa. Tehtävään kuuluu myös hankkeen hallintoa ja raportointia. Hankkeessa luodaan toimintamalleja erityisesti kasvuekosysteemin kanssa toimimiseen myös kansainvälisesti.

Tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto, erinomainen englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä
tehtävään soveltuvaa työkokemus.

Tehtävä vaatii kykyä vuorovaikutukseen ja yritysyhteistyön rakentamiseen paikallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tehtävässä onnistuminen edellyttää erinomaisia vuorovaikutustaitoja, organisointikykyä, itsenäistä ja aktiivista työotetta sekä joustavuutta toimia nopeasti vaihtuvissa tilanteissa.

Eduksi luetaan kokemus yrittäjyys- ja/tai startup-kentästä.

Määräaikainen työsuhde

Kaupunginkanslia, Hallinto-osasto

KANSLIA-02-7-20

16.3.2020 - 15.3.2021

02.03.2020 klo 15:00

2900 e/kk

Eläintarhantie 3 F, 00530 

Kaupunkitasoisen tiedonhallintaryhmän sihteerin tehtävät. Tiedonhallintaryhmän tehtävänä on tiedonhallintalakiin ja muussa laissa säädettyyn tiedonhallintaan liittyvien tehtävien kokonaisohjaus Helsingin kaupungilla. Sihteerin tehtäviin kuuluu kokousten valmistelu, kokousaineistojen koostaminen, kokousmuistioiden laadinta, työryhmän raporttien valmistelu ja muut työryhmän hallinnolliset tehtävät. Lisäksi tiedonhallintalain täytäntöönpanoon rekrytoitavien projektipäälliköiden avustaminen hallinnollisissa tehtävissä erikseen sovittavalla tavalla.

Tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto, erinomainen suomen kielen, tyydyttävä ruotsin kielen ja hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Eduksi luemme tietohallinnon ja asiakirjahallinnon koulutuksen ja kokemuksen, hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä tehtävän edellyttämän IT-osaamisen.

Määräaikainen työsuhde

Kaupunginkanslia, Hallinto-osasto, Oikeuspalvelut

KANSLIA-02-4-20

1.6.2020 - 31.8.2020

09.03.2020 klo 15:00

1612 € / kk

Aleksanterinkatu 28, 00170 

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut tuottaa kaupunkiorganisaatiolle oikeudellisia palveluita, huolehtii kaupungin oikeudellisesta edunvalvonnasta sekä edistää kaupunkiorganisaation oikeudellista asiantuntemusta ja sen kehittämistä.

Haemme kaupunginkanslian oikeuspalveluihin KORKEAKOULUHARJOITTELIJAA.

Harjoittelija hoitaa kaupungin asuin- ja liikehuoneistojen vuokrasaatavien oikeudelliseen perintään liittyviä tehtäviä, mm. laatii haastehakemuksia, avustaa lakimiestä toimeksiantojen hoitamisessa sekä huolehtii tuomioiden täytäntöönpanosta. Harjoittelija hoitaa myös kaupungin yksityisoikeudellisten saatavien perintään ulosotto- ja maksukyvyttömyysmenettelyissä liittyviä tehtäviä.

Sinulla on aktiivinen ja oma-aloitteinen työote, hyvät asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot sekä paineensietokykyä. Olet tarkka työnjäljestäsi ja osaat kirjoittaa selkeästi ja ymmärrettävästi. Hallitset myös hyvin erilaisia it-järjestelmiä.


Tehtävän kelpoisuusehto:

Olet oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon (ON/OTM) opiskelija.

Lisäksi tehtävässä edellytetään:

Suoritettujen aineopintojen tai työkokemuksen puolesta osaamista esine-, sopimus- sekä prosessi- ja insolvenssioikeudesta.

Saat tehtävässä työkokemusta Helsingin kaupungin toiminnasta oikeudellisesta näkökulmasta sekä mahdollisuuden oppia ja kehittyä ammattilaisten parissa.

Vakinainen työsuhde

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Hallinto- ja tukipalvelut, Talous- ja suunnittelupalvelut, Hankintapalvelut

KASKO-05-40-19

9.3.2020

03.03.2020 klo 15:00

2 676,50 e/kk

Töysänkatu 2 D , 00510 Helsinki

Haemme kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hankintapalveluihin hankintasuunnittelijaa.

Hankintasuunnittelijan tehtävänä on toimialan koulujen ja varhaiskasvatusyksiköiden täydennys-, perusparannus- ja uudisrakennuskohteiden kalustaminen ja varustaminen. Työ sisältää hankintojen ja tilausten toteutuksen mukaan lukien tuotteiden hintatiedustelut tai minikilpailutuksen, tilausehdotusten laatimisen, laskujen tarkastuksen sekä tehtyjen tilausten määrärahaseurannan. Lisäksi toimialan sisäisten asiakkaiden hankinta- ja tilausneuvonta sekä -ohjeistus eri tilanteissa.

Hankintasuunnittelijana tehtäviisi kuuluvat myös toimialan tilausjärjestelmän (Bosti) käyttäjähallinnan tehtävät kuten käyttäjähallinnan ylläpito, käyttäjien neuvonta ja ohjeistaminen sekä kouluttaminen.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistotason tutkinto.

Arvostamme itsenäistä työotetta ja asiakaspalvelualttiutta. Menestyt tehtävässä, kun sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot, osaat toimia yhteistyössä työyhteisössä ja eri toimijoiden kanssa.

Luemme eduksi kokemuksen julkisista hankinnoista.

Työ alkaa 9.3.2020 tai sopimuksen mukaan.

Vakinainen työsuhde

Kaupunkiympäristön toimiala, Hallinto- ja tukipalvelut, Hallinto- ja lakipalvelut, Päätöksenteon tuki

KYMP-04-13-20

1.4.2020

02.03.2020 klo 16:00

4 243,90 euroa/kk

Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki

Haemme lakimiestä päätöksenteon tuki -yksikköön.

Tehtäviisi kuuluu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset tietosuojan vastuuhenkilölle kuuluvat tehtävät, mm.:
- ohjeistus, neuvonta ja yhteydenpito toimialan ja kaupungin sisällä
- kehittämistehtävät ja hankinnat
- dokumentointi ja raportointi
- ulkoisia asiakkaita koskevat tehtävät, esim. tietopyynnöt ja tiedonkorjausvaatimukset, tietoturvaloukkaukset ja tutkimislupa-asiat

Tehtävässä menestyminen edellyttää vankkaa osaamista ja kokemusta tietosuoja-asioiden hoitamisesta. Työssä tarvitaan myös oma-aloitteisuutta, tehtävien priorisointi- ja organisointitaitoja, ajankäytön hallintaa, kykyä nopeisiin ratkaisuihin ongelmatilanteissa sekä hyviä tiimityö,- yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Tule tekemään merkityksellistä työtä kaupunkiympäristön toimialalla! Saat osaavan ja moniammatillisen työyhteisön tuen, mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen sekä hyvät työsuhde-edut. Edistämme henkilöstömme työhyvinvointia ja kannustavaa palkitsemista.

Kelpoisuusehtona on ylempi oikeudellinen korkeakoulututkinto (OTM tai OTK).

Lisäksi tehtävässä edellytetään erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Eduksi katsomme hyvän tuntemuksen tietosuoja-, henkilötieto- ja asiakirjojen julkisuulainsäädännön lisäksi kunnallis- ja hallintolainsäädännöstä sekä Helsingin kaupungin organisaatiosta ja päätöksentekomenettelystä.

Vakinainen työsuhde

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Viestintäpalvelut, Markkinointiviestintä

KASKO-05-13-20

1.4.2020 tai sopimuksen mukaan

02.03.2020 klo 15:00

3 034,13€/kk

Töysänkatu 2 D, 00510 

Tule meille markkinointisuunnittelijaksi!

Kasvatuksen ja koulutuksen viestintäpalvelujen tavoitteena on kasvattaa toimialan positiivista tunnettuutta ja sen palvelujen vetovoimaisuutta. Viestintäpalvelut vastaa toimialan sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittämisestä, päivittäisviestinnästä, palveluneuvonnasta, markkinoinnista, Helsinki-brändin rakentamisesta sekä toimialan osallisuus- ja vuorovaikutustyöstä.

Markkinointisuunnittelijana vastaat erityisesti Stadin ammatti- ja aikuisopiston viestinnästä ja markkinoinnista yhdessä työtovereidesi kanssa. Lisäksi koordinoit kasvatuksen ja koulutuksen viestintäpalvelujen tapahtumatuotantoa ja huolehdit osaltasi siitä, että näymme ja kuulumme tapahtumissa.

Suunnittelet, toteutat ja kehität erilaisia markkinointikokonaisuuksia, kampanjoita ja tapahtumia, joilla lisätään Stadin ammatti- ja aikuisopiston vetovoimaisuutta. Olet oppilaitoksen tukena erilaisissa viestintätilanteissa. Verkkosivujen päivitys, somemarkkinointi ja sen vaikuttavuuden seuranta sekä kehittäminen sujuvat sinulta. Koordinoit tapahtumien järjestelyjä täsmällisesti ja asiantuntemuksella. Langat pysyvät hyvin käsissäsi.

Tehtävä alkaa 1.4.2020 tai sopimuksen mukaan.

Kelpoisuusehto:
Soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytämme hyvää suomen ja tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Odotamme sinulta sujuvaa tekstin tuottamisen taitoa, monipuolista markkinoinnin ja viestinnän kokemusta sekä näkemystä eri viestintäkanavista ja kampanjoista. Odotamme myös kokemusta tapahtumien tuottamisesta.

Halutessasi voit liittää vapaamuotoisen työnäytteen osaksi hakemustasi.

Määräaikainen työsuhde

Kaupunginkanslia, Elinkeino-osasto, Työvoima ja maahanmuutto

KANSLIA-01-11-20

1.3.2020 - 31.1.2023

27.02.2020 klo 15:00

4030 euroa/kk

Unioninkatu 28 A, 2. krs, 00100 

Haemme joukkoomme erityisasiantuntijaa, jolla on kokemusta vaativista projektitehtävistä sekä toimitilasuunnittelusta. Vastuullasi on työsuhteen aluksi Helsingin työllisyyskokeilun (https://tem.fi/tyollisyyskokeilut) toimitilaratkaisun rakentaminen yhdessä kumppaneidemme Uudenmaan TE-toimiston ja ELY-keskuksen sekä KEHA-keskuksen kanssa.

Tulet työskentelemään osana Helsingin kuntakokeiluvalmistelusta vastaavaa moniammatillista tiimiä, ja työssäsi sinua tukevat lisäksi kaupungin tila- ja ict-palvelut. Koska tukenasi on kaupunkiorganisaation ja kumppaniemme osaaminen, tehtävässä menestyminen ei edellytä esimerkiksi rakennus- tai ict-teknistä taustaa: meille tärkeintä on tilasuunnittelun kokonaisuuden hallinta sekä tähän tarvittava poikkitekninen ymmärrys.

Työllisyyskokeilun käynnistyttyä ja tilahankkeen valmistuttua vuoden 2020 aikana erityisasiantuntija jatkaa kaupungin työllisyyspalveluiden kehittämis- ja tukitehtävissä; tehtävänkuvaa on tässä vaiheessa tarkoitus täsmentää vuosille 2021-2022 valitun henkilön osaamisen ja kokemuksen mukaan. Näissä kehittämistehtävissä hyötyä on osaamisesta ja kokemuksesta esimerkiksi yhdellä tai useammalla seuraavista alueista: palveluprosessien ja digitaalisten palveluiden kehittäminen, tiedolla johtaminen, julkiset hankinnat, laskentatoimi, kunnallinen päätöksenteko sekä työllisyys-, sote- ja koulutussektorien palvelutuotanto ja lainsäädäntö.

Etsimällämme henkilöllä on erinomaiset yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, ja hän kuuntelee herkällä korvalla tiloja käyttävän henkilöstön ja asiakkaiden tarpeita ottaen ne suunnittelutyön lähtökohdiksi. Ihanteellisella hakijalla on lisäksi vankka projektinhallinnan osaaminen ja kokemusta tilahankkeiden tuloksellisesta läpiviennistä. Hänen työotteensa on itsenäinen, aikaansaava ja kokonaisvaltainen: tilasuunnitteluprosessissa hän osaa huomioida erilaisia näkökulmia esim. työnteon kulttuurin murroksesta palvelukonseptointiin sekä tietosuojakysymyksistä työsuojeluun.

Jos tunnistit itsesi, jätähän hakemuksesi mahdollisimman pian, sillä aloitamme haastattelut jo hakuaikana.

Tehtävän kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto.

Määräaikainen työsuhde

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Pedagogiset kehittämispalvelut, varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus

KASKO-05-14-20

2.3.2020 - 31.12.2020

24.02.2020 klo 16:00

3 232 e/kk

Töysänkatu 2D, 00510 

Haemme projektisuunnittelijaa kehittämään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ohjaus-ja asiointimallia

Ohjaus- ja asiointimallin kehittäminen on osa maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelmaa.

Projektisuunnittelija osallistuu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ohjaus- ja asiointimallin pilotin kehittämistyöhön, jossa tavoitteena on luoda uudenlainen palvelukonsepti kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle palvelemaan maahan muuttaneita perheitä.

Projektisuunnittelijan tehtävään kuuluu kehittämistyön lisäksi antaa tietoa maahan muuttaneille perheille kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palveluista sekä neuvontaa varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja/tai perusopetukseen valmistavaan opetukseen ilmoittautumisessa.

Projektisuunnittelijan tehtävänä on myös valmistavaan perusopetukseen ilmoittautumisprosessin kehittäminen ja uudenlaisen toimintamallin luominen. Lisäksi projektisuunnittelijalle kuuluvat perusopetukseen valmistavaan opetukseen ilmoittautumiseen liittyvä käytännön koordinointityö.

Tehtävä alkaa 2.3. 2020 tai sopimuksen mukaan

Kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito, tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Arvostamme monipuolista kielitaitoa, tuntemusta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluista sekä valmistavasta opetuksesta, kokemusta kehittämistyöstä sekä ymmärrystä kotoutumista tukevista palveluista.

Lisäksi arvostamme oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä vuorovaikutus-ja yhteistyötaitoja sekä kykyä verkostoitumiseen.

Määräaikainen työsuhde

Kaupunginkanslia, Elinkeino-osasto, Työvoima ja maahanmuutto, Aikuisten palvelut

KANSLIA-01-6-20

1.3.2020 - 31.12.2020

21.02.2020 klo 15:00

3434 e/kk

Viipurinkatu 2, 00510 

Haemme suunnittelijaa kehittämään työllisyydenhoitoa.
Haussa oleva suunnittelija työskentelee Työvoima ja maahanmuutto -yksikössä. Työhön sisältyy palvelukokonaisuuden kehittämistä ja toimintaa tukevat suunnittelutehtävät aikuisten palveluissa ja muut toimintaa tukevat suunnittelutehtävät: prosessien, viestinnän, yhteisten työkalujen ja menetelmien kehittämistä, hankeyhteistyötä, -ideointia ja hankehakuja, monialaisen tiedontuotannon ja tiedolla johtamisen kehittämistä ja toimeenpanoa aikuisten työllisyyspalveluissa sekä toiminnan seurantaa, raportointia ja tulosten arviointia.
Aikuisten palvelun kohderyhmänä ovat helsinkiläiset, aikuiset työttömät. Suunnittelija on mukana aikuisten palvelujen ja toiminnan kehittämisessä yhteistyössä asiakkaiden, henkilöstön, palveluiden tuottajien ja kumppaneiden kanssa. Tavoitteena on kehittää uudenlaisia, tehokkaita tapoja palvella asiakaita sekä kehittää yhteisiä palveluprosesseja työllisyyden edistämiseksi.

Tehtävän kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto.

Lisäksi arvostamme:
- erinomaisia yhteistyö- ja viestintätaitoja
- työllisyys- ja maahanmuuttajapalveluiden tuntemista
- koulutus- ja palvelujärjestelmän sekä työmarkkinoiden tuntemusta
- kokemusta seurantojen ja arvioinnin kehittämisestä
- kokemusta monialaisen tiedontuotannon ja tiedolla johtamisen
toteuttamisesta
- kokemusta monialaisesta yhteistyöstä ja monialaisista palvelukokonaisuuksista
- kehittämistyön osaamista palvelun-, työyhteisön-, sekä organisaation ja
kumppanuuksien tasolla

Vakinainen työsuhde

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Hallinto- ja tukipalvelut, Kehittämispalvelut, Suunnitteluyksikkö

KUVA-04-3-20

9.3.2020

24.02.2020 klo 15:00

3783,71 euroa/kk

Paavo Nurmen kuja 1 C, 00250 

Haemme Kulttuurin ja vapaa-ajan kehittämispalveluihin erityissuunnittelijaa. Tehtävässä vastataan osaltaan toimialan strategisesta vuosisuunnittelusta sekä tavoitteiden edistämisestä ja toteuttamisesta. Tehtävä on vaativa toimialatasoista asiantuntijuutta ja itsenäistä harkintaa edellyttävä vastuu- ja valmistelutehtävä. Tehtävässä työskennellään kiinteästi toimialan johdon ja ylimmän virkamiesjohdon kanssa, tuetaan johdon tietoperustaista johtamista sekä valmistellaan asioita poliittisille luottamuselimille.

Tehtävän vaatimukset:
Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

Lisäksi tehtävässä edellytetään:
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä kykyä itsenäiseen tiedonhankintaan, tiedon jalostamiseen johtamisen ja päätöksenteon tueksi.

Eduksi luetaan:
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palveluiden tuntemus sekä toiminnanohjauksen menetelmien hallinta ja soveltaminen.

Määräaikainen työsuhde

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Hallinto- ja tukipalvelut, Kehittämispalvelut

KUVA-04-8-20

sopimuksen mukaan, kesto 3 kk

28.02.2020 klo 15:00

1612,00 euroa/kk

Paavo Nurmen kuja 1C, 00250 

Haemme Helsingin Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kehttämispalveluihin harjoittelijaksi maantieteen opiskelijaa, jonka tehtävänä on toteuttaa karttatarkastelut palveluverkon saavutettavuudesta ja kattavuudesta kahden palvelun osalta. Saavutettavuudessa tarkastellaan nykyistä ja tulevaa väestömäärää, väestörakennetta sekä matka-aikaa palveluun. Tarkasteluilla tuetaan koko vapaa-ajan ekosysteemin kehittämistä.

Tehtävän vaatimukset:
Yliopiston ylempää korkeakoulututkintoa opiskeleva opiskelija.

Eduksi luetaan:
Hyvä paikkatietojärjestelmien osaaminen ja kyky oma-aloitteisuuteen ja itsenäiseen työskentelyyn.

Asetamme etusijalle maantieteen opiskelijat.

Määräaikainen työsuhde

Kaupunginkanslia, Elinkeino-osasto, Yrityspalvelut

KANSLIA-01-4-20

4.5.2020 - 6.9.2020

28.02.2020 klo 15:00

2602,58 € / kk

Unioninkatu 28 A, 00100 

Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto hakee projektiassistenttia työskentelemään 6Aika -hankkeeseen CircVol (Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntämien kaupungeissa, ks. circvol.fi). Helsingin kaupungin osatoteutuksessa (2019–2020) kehittämiskohteena ovat bio- ja kiertotalousyrityksille suunnatut palvelut sekä kaupunkisuunnittelun mahdollistamat alustat yritysten toiminnalle.

Työtehtäviisi kuuluvat
• Avustat projektipäällikköä erilaisten tapahtumien ja vierailuiden käytännön järjestelyissä, niiden suunnittelussa ja markkinoinnissa.
• Huolehdit muistakin hankkeen rutiininomaisista viestintätehtävistä, joita ovat mm. uutiskirjeiden laatiminen ja lähetys eri kohderyhmille sähköpostitse sekä tapahtumien dokumentointi, hankkeen nettisivujen päivitys ja some-viestintä.
• Avustaa sidosryhmätapaamisten ja kokousten järjestämisessä sekä muissa projektipäällikön osoittamissa tehtävissä, kuten esimerkiksi hankehallinnossa.


Edellytämme hakijalta
• toisen asteen tutkintoa,
• kokemusta vastaavista tehtävistä tapahtumien järjestämisessä ja viestinnässä sekä
• järjestelmällisyyttä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja erinomaisia suullisia ja kirjallisia kommunikointitaitoja suomen kielellä.


Kokemus toiminnasta bio- ja kiertotalousyritysten kanssa katsotaan eduksi tehtävässä. Tehtävä soveltuu esimerkiksi loppuvaiheen bio- ja kiertotalousalan korkeakouluopiskelijalle tai vasta valmistuneelle osaajalle.

Vakinainen työsuhde

Kaupunginkanslia, Elinkeino-osasto, Yrityspalvelut

KANSLIA-01-5-20

16.3.2020

28.02.2020 klo 15:00

4090,50 e/kk

Unioninkatu 28 A, 00170 

Haemme Helsingin kaupungin elinkeino-osaston yrityspalvelut -yksikköön erityissuunnittelijaa kehittämään työllisyydenhoidon yrityskoordinaattoritoimintaa. Työn tavoitteena on kohtaanto-ongelman vähentäminen, eli helpottaa yritysten työvoimapulaa.

Erityissuunnittelija toteuttaa ja kehittää yrityksille ja henkilöasiakkaille tarjottavia palveluita ja luo uusia ennakkoluulottomia toimintatapoja, joiden ansiosta yritykset löytävät osaavaa työvoimaa nykyistä sujuvammin huomioiden eri yritystoimialojen tarpeet. Hän osallistuu myös elinkeino-osaston laajempaan yritysyhteistyöhön.

Lisäksi erityissuunnittelija osallistuu työllisyydenhoidon kuntakokeilun järjestämiseen sekä toiminnan raportointiin ja mm. vaativiin lausuntovalmisteluihin. Työssä pääsee näköalapaikalle kehittämään ratkaisuja työttömyyteen sekä osaksi dynaamista työyhteisöä ja toimintakenttää.

Tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä suomen ja englannin kielen hyvä suullinen hallinta ja tyydyttävä kirjallinen hallinta.

Määräaikainen työsuhde

Kaupunginkanslia, Hallinto-osasto, Tiedonhallintayksikkö

KANSLIA-02-3-20

1.3.2020 - 31.5.2021

26.02.2020 klo 15:00

3434,00 e/kk

Eläintarhantie 3 F, 00530 

Erityissuunnittelija työskentelee osana asiakirjahallinnon ja asianhallinnan ohjaus -tiimiä. Tiimin tehtävänä on Helsingin kaupungin asiakirjahallinnon ja asianhallinnan menetelmien kehittäminen ja yhtenäistäminen sekä kaupungin eri toimijoiden tukeminen digitaaliseen tiedonhallintaan siirtymisessä.

Kaupungin asiakirjahallinnon ja asianhallinnan kehittämis- ja ohjaustehtävät. Kaupunkitasoisen tiedonohjaussuunnitelman ylläpitotehtävät sekä ylläpidon ja soveltamisen ohjaus. Digitaalisten tiedonhallintaratkaisujen suunnittelutyöhön osallistuminen tietojärjestelmä hankkeiden yhteydessä. Muut asiakirjahallinnon ja asianhallinnan kehittämiseen liittyvät tehtävät.

Tehtävän kelpoisuusehto:

Korkeakoulututkinto, asiakirjahallinnon koulutus.

Lisäksi tehtävässä edellytetään:

Tehtävän edellyttämä IT-osaaminen. Erinomainen suomen kielen taito, tyydyttävä ruotsin kielen taito sekä hyvä englannin kielen taito.

Eduksi luetaan:

Hakijan eduksi lasketaan työkokemus asiakirjahallinnon ja asianhallinnan kehittämisessä (esim. tietojärjestelmähankkeissa) sekä asianhallinnan ja asiakirjahallinnon opinnot korkeakoulussa tai yliopistossa. Hakijan eduksi lasketaan myös ylempi korkeakoulututkinto. Hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot.

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Selvitys, arviointi ja sijoitus (SAS) -palvelu, Ostopalvelutoiminta

SOTE-03-162-20

1.4.2020 - 30.9.2020.

28.02.2020 klo 15:00

1612 e/kk

Lääkärinkatu 8 C, 4. krs, 00250 Helsinki

Ikääntyneiden ostopalvelut yksikkö hakee korkeakouluharjoittelijaa. Harjoittelun kesto on kolme kuukautta ja sen toivotaan ajoittuvan aikavälille 1.4.2020 - 30.9.2020.

Korkeakouluharjoittelija osallistuu Ikääntyneiden ostopalvelut yksikön työskentelyyn ja viestinnän sisältöjen kehittämiseen, esimerkiksi yksikön toimintaa koskevien internet- ja intranet-sivustojen sisällön päivittämiseen ja kehittämiseen, uutisten tuottamiseen sekä yksikön toiminnan viestinnän kehittämistarpeiden analyysiin ja suunnitelman laatimiseen. Tarjoamme mielenkiintoisen tehtävän ja näköalapaikan yksityisten palvelujen koordinointiin ja valvontaan. Tarkka toimenkuva sovitaan tehtävään valitun harjoittelijan kanssa.

Korkeakouluharjoittelijalta odotetaan viestinnän opintoja yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa, kiinnostusta viranomaistoimintaan ja viestintään sekä valmiutta tietoteknisten ohjelmien käyttöön. Arvostamme oma-aloitteisuutta, hyviä viestintävalmiuksia sekä vuorovaikutustaitoja ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Harjoittelijalta odotetaan viestinnän opintoja yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa, kiinnostusta viranomaistoimintaan ja viestintään sekä valmiutta tietoteknisten ohjelmien käyttöön. Arvostamme oma-aloitteisuutta, hyviä viestintävalmiuksia sekä vuorovaikutustaitoja ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Selvitys, arviointi ja sijoitus (SAS) -palvelu, Ostopalvelutoiminta

SOTE-03-164-20

1.4.2020 - 30.9.2020.

28.02.2020 klo 15:00

1612 e/kk

Lääkärinkatu 8 C, 4. krs, 00250 Helsinki

Ikääntyneiden ostopalvelut yksikkö hakee korkeakouluharjoittelijaa. Harjoittelun kesto on kolme kuukautta ja sen toivotaan ajoittuvan aikavälille 1.4.2020 - 30.9.2020.

Korkeakouluharjoittelija osallistuu Ikääntyneiden ostopalvelut yksikön työskentelyyn ja palvelusetelien kehittämiseen kustannuslaskennan keinoin. Palveluseteli on yksi ostopalvelujen järjestämistapa ja tavoitteena on lisätä palvelusetelin käyttöä. Korkeakouluharjoittelijan tehtävä on osallistua palvelusetelin arvon määrittelyyn simuloimalla ja tekemällä erilaisia kustannuslaskelmia palvelusetelin arvoista. Tarjoamme mielenkiintoisen tehtävän ja näköalapaikan yksityisten palvelujen koordinointiin ja palvelujen tuottamiseen. Tarkka toimenkuva sovitaan tehtävään valitun harjoittelijan kanssa.

Harjoittelijalta odotetaan soveltuvia opintoja yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa esimerkiksi taloustieteen, kauppatieteen tai tuotantotalouden opinnot sekä kiinnostusta viranomaistoimintaan ja valmiutta tietoteknisten ohjelmien käyttöön. Arvostamme oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Hallinto, Hallintopalvelut, Päätöksenteon tuki

SOTE-04-11-20

3 kk sopimuksen mukaan touko-syyskuussa.

21.02.2020 klo 16:00

1612 €/kk

Toinen linja 4 A, 00530 

Haemme sosiaali- ja terveystoimialan hallintopalveluiden päätöksenteon tukeen kahta oikeustieteen opiskelijaa työskentelemään korkeakouluharjoittelijana kesällä 2020.

Harjoittelijoiden työtehtäviin kuuluu erityisesti vahingonkorvausasioiden ja yksilöhuollon muutoksenhakujen päätösvalmistelua sekä toimialan tietosuojaa koskevien pysyväisohjeiden päivittäminen yhteistyössä tietosuojalakimiesten kanssa. Lisäksi korkeakouluharjoittelijat avustavat toimialan tietopyyntötiimiä sekä toimialan lakimiehiä erilaisten toimeksiantojen valmistelussa. Tehtäviä on mahdollista painottaa opiskelijan aikaisemman työkokemuksen ja/tai opintojen painotuksen sekä kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Tarjoamme harjoittelijoillemme mukavan työyhteisön, mielekkäitä työtehtäviä ja asiantuntijoidemme tuen työskentelylle. Tehtävät tarjoavat aitiopaikan sosiaali- ja terveydenhuollon muuttuvaan toimintaympäristöön ja kokemuksen suuressa organisaatiossa työskentelemisestä.

Hakemamme korkeakouluharjoittelijat ovat edenneet opinnoissaan maisterivaiheeseen. Luemme eduksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kunnan päätöksentekoa ohjaavan lainsäädännön hallinnan sekä tietosuojalainsäädännön hyvän tuntemuksen. Valittavat korkeakouluharjoittelijat ovat aktiivisia, oma-aloitteisia ja tottuneita itsenäiseen työskentelyyn. Menestyksekäs työskentely edellyttää sujuvaa suomen kielen taitoa, hyvää tietojärjestelmien ja tekstinkäsittelyohjelmiston hallintaa sekä kykyä keskittyä ilmaisussaan olennaiseen.

Suoritamme haastattelut viikoilla 9 ja 10.

Vakinainen työsuhde

HKL, Liikennöintiyksikkö, Liikennepalvelut

HKL-03-2-20

1.4.2020

24.02.2020 klo 16:00

3200€

Eino Leinonkatu 1, 00250 Helsinki

Liity joukkoomme! Haemme liikenneasiantuntijaa

Työsi pääpainopiste on metrojunan- ja raitiovaunukuljettajien työvuorojen suunnittelu aikatauluista työvuoroiksi ja työvuorojen kehittäminen osana työvuorosuunnittelutiimiä. Työvuorojen suunnittelussa on työkalunasi HASTUS, joka on alan johtava ohjelmisto. Työvuorojen tekemisen lisäksi kuvaat ja kehität liikennöintiyksikön prosesseja sekä osallistut liikenneturvallisuuden kehittämiseen, liikennöinnin riskienhallintaan ja liikenteen laadun kehittämiseen. Osallistut myös liikenteen suoritteiden seurantaan, raportointiin sekä ennustamiseen.

Vakituinen liikenneasiantuntijan tehtävä on uusi HKL:ssä, jota ollaan täyttämässä ensimmäistä kertaa. Uuden roolin myötä myös sinulla on mahdollisuus hiukan vaikuttaa työnkuvan painottumiseen osaamisesi ja kiinnostuksesi puitteissa.

Hakijalta odotamme:

Edellytämme hakijoilta vähintään alempaa korkeakoulututkintoa tai vastaavaa ja hyvää englannin kielen osaamista. Tehtävä edellyttää matemaattis-loogista ajattelua ja siten esimerkiksi insinöörin koulutus antaa hyvät valmiudet tehtävään.

Tehtävässä tarvitset lisäksi itsenäistä työotetta, yhteistyökykyisyyttä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Nautit erilaisten ihmisten kanssa työskentelystä ja valmiutesi tuottaa kirjallista materiaalia ovat hyvät.

Tarjoamme sinulle kattavan perehdytyksen tehtävään ja tarvittaviin työkaluihin eikä aikaisempaa aikataulu- tai työvuorosuunnitteluosaamista tai kaupunkiraideliikenteen tuntemusta edellytetä, mutta ne ovat eduksi.

Tarjoamme sinulle:

Tule joukkoomme tekemään mielenkiintoista ja merkityksellistä työtä, jossa työsi tukena ovat kaupunkiraideliikenteen ammattilaiset. Palkkaa täydentävät hyvät ison talon työsuhde-edut, kuten työnantajan tukema lounas, työsuhdematkalippu, mahdollisuus työsuhdeasuntoon ja alennuksia liikunta-, kulttuuri-, ym. harrastusten parissa. Käytössämme on myös liukuva työaika ja etätyömahdollisuus. HKL on turvallinen työnantaja ja osa Helsingin kaupunkia. Meillä viihdytään, keskimääräinen palvelusaikamme on noin 12 vuotta.

Oletko etsimämme tyyppi? Ota seuraava askel urallasi ja tule mukaan kaupungin parhaaseen liikkeeseen!

Kurkista arkeemme sosiaalisessa mediassa @hklhst ja osoitteessa www.hkl.fi

1