Suoraan sisältöön

Hae tehtävää

Avoimia tehtäviä: 400

Valitse ammattiala
Vapaa sanahaku / työavain

Alue

Palvelussuhteen tyyppi

Ilmoituksen kieli

Recruitment banner

Avoimet työpaikat

Hakuehdot täyttäviä tehtäviä  14 kpl  (10 ilmoitusta )

ICT-alan tehtävät

Vakinainen työsuhde

Kaupunkiympäristön toimiala, Hallinto- ja tukipalvelut, Tietohallintopalvelut, ICT kehitys

KYMP-04-33-20

1.11.2020

25.09.2020 klo 15:00

4 347,43 euroa/kk sekä mahdolliset lisät

Työpajankatu 8, 00550 Helsinki

Tule tekemään kokonaisarkkitehtuurityötä Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimialalle!

Etsimme innostunutta ja käytännönläheistä ICT-arkkitehtiä koko kaupunkiympäristön toimialan läpileikkaavaan kehittämistehtävään.

Tehtävässä vastaat toimialan kokonaisarkkitehtuurin koordinoinnista ja hallinnasta sekä kehittämisestä osana kaupunkitason kokonaisarkkitehtuurityötä. Teet tiivistä yhteistyötä myös tieto- ja toiminta-arkkitehtien kanssa.

Osallistut koordinointi- ja ohjausroolissa myös itse aktiivisesti arkkitehtuurityöhön, teet yhteistyötä ydintoiminnan, muiden hallinnon asiantuntijoiden sekä kaupunkitasoisten arkkitehtuuriasiantuntijoiden kanssa.

Kehität jo luotuja arkkitehtuuriperiaatteitamme ja olet mukana kehittämis- ja digitalisaatiohankkeissa asiantuntijana. Asiantuntijan roolissasi tuot tietoisuuteen arkkitehtuuriperiaatteita sekä tuet projekteja uusien innovaatioiden käyttöönotossa huomioiden yhteentoimivuuden.

Kaupunkiympäristön toimialan ydintoiminta on hyvin monipuolista ja siksi myös ICT -teknologiamme ja -järjestelmämme ovat laaja kokonaisuus. Lisäksi meillä on meneillään digitalisaatio -ohjelma, jota viedään eteenpäin monilla uusilla projekteilla.

Käytännönläheinen ja hyvä ymmärrys kokonaisarkkitehtuurin merkityksestä koko organisaation toiminnalle sekä kokonaisarkkitehtuurityön keskeisten menetelmien tuntemus (esim. TOGAF) antavat sinulle hyvät mahdollisuudet työn hoitamiseen parhaalla mahdollisella tavalla.

Tarjoamme sinulle haastavan ja mielenkiintoisen työn modernissa työympäristössä. Upouusi kaupunkiympäristötalo on valmistunut elokuussa hyvien kulkuyhteyksien varrelle Kalasatamaan. Mahdollistamme toimialallamme henkilöstömme ammatillisen kehittymisen ja tukenasi toimii osaava, moniammatillinen työyhteisö. Edistämme henkilöstömme työhyvinvointia ja kannustavaa palkitsemista.

Tehtävän kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto.

Edellytämme sinulta kokemusta toiminnan, prosessien, palveluiden, tietojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittämisestä sekä kykyä kuvata laajoja toimintakokonaisuuksia.

Kokemus arkkitehtuurin kehittämisen johtamisesta sekä kokonaisarkkitehtuurin viitekehysten tuntemus ovat olennainen edellytys. Myös hyvät neuvottelu-, vuorovaikutus- ja esiintymistaidot ovat perusedellytys tehtävän hoitamisessa.

Eduksesi luemme, että osaat viestiä kokonaisarkkitehtuurin linjauksista ja tavoitteista yhteistyötahoille selkeästi ja ymmärrettävästi. Sinulla on kykyä ja taitoa ohjata erilaisia toimijoita yhteistyöhön päämäärän saavuttamiseksi sekä aktiivinen ja itsenäinen työote.

Lisäksi tietosuoja ja tietoturvaosaaminen sekä perehtyneisyys tiedon elinkaarenhallintaan luetaan eduksi.

Jos omaat Kaupunkiympäristön toimialan substanssituntemusta, on se erityistä plussaa.

HUOM!
Hyödynnämme rekrytoinnissa Recright -videohaastattelutyökalua. Hae paikkaa vastaamalla videokysymyksiin https://www.recright.com/interview/public/b417b39167e4bffe62d8933a7035cc3c55f1 (kopioi linkki selaimeen) SEKÄ täyttämällä Helsinkirekry.fi -sivuilla työavaimen takaa löytyvän hakemuslomakkeen "Hae paikkaa" -kohdasta.

Asiantuntijatehtävät

Vakinainen työsuhde

Kaupunginkanslia, Talous- ja suunnitteluosasto, Aluerakentaminen

KANSLIA-04-5-20

1.11.2020

08.10.2020 klo 16:00

5615,68 e/kk +mahd. työkok.lisä 3 tai 8%

Pohjoisesplanadi 15-17 , 00170 Helsinki

Helsingin kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoon kuuluva aluerakentamisyksikkö vastaa aluerakentamisprojektien ja erikseen sovittujen kaupunkikehityshankkeiden suunnittelun ja toteutuksen johtamisesta, asunto-, palvelu- ja toimitilarakentamisen koordinoinnista, sekä aluerakentamisprojektien investointitalouden suunnittelusta ja ohjaamisesta. Projektimaisen toteutusmallin tarkoituksena on varmistaa kaupungin strategiaohjelman tavoitteiden toteutuminen alueiden kehittämisessä hyvässä yhteistyössä rakennuttajien, asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Teemme työtä näköalapaikalla eurooppalaisen kaupunkikehityksen kärjessä.

Tehtävässä toimit Länsisataman aluerakentamisprojektin johtajana. Länsisatama on Helsingin suurimpia aluerakentamisprojekteja ja alueelle rakentuu koteja 30 000 uudelle asukkaalle ja toimitiloja 20 000 työntekijälle vuoteen 2035 mennessä. Projektinjohtaja johtaa ja koordinoi alueen suunnittelua ja toteutusta yhteistyössä kaupungin organisaation ja yksityisen sektorin yhteistyökumppaneiden kanssa. Odotamme sinulta laaja-alaista kaupunkikehittämisen osaamista ja, että tunnet hyvin rakentamisen ja kaupungin toimintaympäristön. Lisäksi sinulla on yhdyskuntatekniikan tuntemusta, kokemusta investointien hallinnasta sekä kokonaiskuva maankäytön ja rakentamisen prosesseista. Sinulla on kokemusta verkostojohtamisesta, julkisen ja yksityisen toimijan yhteistyöstä sekä hyvät vuorovaikutustaidot. Arvostamme itsenäistä ja tavoitteellista toimintatapaa.

Tehtävän kelpoisuusvaatimus on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävistä sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito luetaan eduksi.

Tehtävä on avoin ja täytetään sopimuksen mukaan. Tehtävään valitun tulee esittää hyväksytty työhöntulotarkastuslausunto ennen työn aloittamista. Koeaika on 6 kuukautta.

Määräaikainen työsuhde, Harjoittelu

Palvelukeskus Helsinki

PALKE-05-9-20

Sopimuksen mukaan

30.11.2020 klo 15:00

Pakkalantie 30, 01530 Vantaa

Haluamme toivottaa sinut tervetulleeksi energiseen työyhteisöömme, helsinkiläisten palveluiden sykkeeseen!

Tarjoamme työharjoittelijoille mahdollisuuden tutustua ja kasvaa alan ammattilaisiksi turvallisessa työympäristössä ja hyvässä ohjauksessa.

Työharjoittelupaikoissa meillä on tarjolla aina it-tuen tehtävistä HR-suunnittelijan ja talousasiantuntijan tehtäviin.

Haku harjoitteluun on avoinna jatkuvasti ja harjoittelu voi alkaa milloin vain vuoden aikana.

Työharjoittelija, jätä hakemuksesi pikaisesti ja varmistat, että työharjoitteluhakemuksesi huomioidaan Helsingin siisteimmässä työpaikassa.
Ehkäpä löydät samalla tulevaisuuden työpaikkasi!


Palvelukeskus Helsinki - Parasta yhdessä - Bäst Tillsammans! Best together!

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Henkilöstö- ja kehittämispalvelut, Kehittämispalvelut

SOTE-04-96-20

1.10.2020 - 31.12.2021

28.09.2020 klo 16:00

4000 euroa/kk

Toinen linja 4 A, 00530 Helsinki

Tule tekemään tulevaisuuden sotea!

Olemme mukana sosiaali- ja terveysministeriön Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ja Rakenneuudistus -hankkeissa. Tarkoituksenamme on varmistaa Helsingin laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut jatkossakin sekä kehittää yhteistoimintaa yhteistyökumppaneidemme ja sidosryhmiemme kanssa. Haluamme, että toimintamme vastaa helsinkiläisten yksilöllisiin tarpeisiin ja että he saavat palvelunsa sujuvasti kaikissa meidän järjestämissä palveluissa.

Meillä on jo paljon toimivia rakenteita ja toimintamalleja, joiden kehitystyötä jatketaan.
Lisätietoa hankkeista löydät sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta: https://soteuudistus.fi/valtionavustushaut

Rakenneuudistus -hankekokonaisuudessa luodaan Helsinkiin uuden sote-ratkaisun mukaiset rakenteet ja toimintamallit, joilla vastataan nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Tavoitteenamme on, että hankkeen myötä Helsinki pystyisi vahvistamaan entisestään kaupunkilaisille tarjottavia palveluja. Rakenneuudistus-hankekokonaisuuden neljällä osa-alueella, on jokaisella oma tavoitteensa: johtamisen ja ohjauksen kehittäminen, palveluverkkojen- ja ketjujen hallinnan kehittäminen, tiedolla johtamisen kehittäminen sekä toimintatapojen ja prosessien kehittäminen digitaalisten välineiden avulla.

Projektiasiantuntijana toimit palveluverkon ja -ketjujen hallinta -kokonaisuuden koordinoijana ja edistäjänä projektipäällikön tukena. Kokonaisuuden tavoitteena on palveluverkon kehittäminen palveluittain ja palveluverkkosuunnitelman päivittäminen. Lisäksi tehtävään kuuluu palveluketjujen johtamis- ja ohjausmallien ja niihin liittyvän kehittämisen edistämistä. Teet tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimialan palveluja tuottavien yksiköiden, rakenneuudistus -hankkeen projektipäällikön sekä muiden projektitiimien ja ohjausryhmän kanssa. Tehtävä sijoittuu osaksi toimialan Kehittämisen tuki -yksikköä.

Meillä pääset tekemään työtä osana valtakunnallisesti merkittävää hanketta. Suurena toimijana me annamme puitteet ja tuen, jotka mahdollistavat sinulle tehtävässä onnistumisen, ja mukavat kollegat ja hyvä työyhteisö toivottavat sinut tervetulleeksi viihtymään työssä!

Tehtävässä menestyäksesi tarvitset aikaisempaa kokemusta sote-toimialasta, palvelutoiminnan kehittämisestä ja hankkeiden edistämisestä. Lisäksi edellytämme sinulta:
- projektiosaamista ja kykyä hallita kokonaisuuksia
- erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
- hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa
- itseohjautuvaa, aktiivista työotetta sekä paloa palveluiden kehittämiseen
- soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa

Kokemus palveluketjujen kehittämisestä on eduksi, kuten kuntasektorin tuntemuskin.

Määräaikainen työsuhde

Kaupunginkanslia, Elinkeino-osasto, Työvoima ja maahanmuutto, Työllisyysasiat

KANSLIA-01-35-20

1.10.2020 - 31.12.2021

28.09.2020 klo 16:00

3838 e/kk

Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki

Haemme Helsingin työllisyyskokeiluvalmisteluun erityissuunnittelijaa rakentamaan kanssamme Helsinkiin entistä toimivampia työllisyyspalveluita. Helsinki on valittu alueellisen työllisyyskokeilun alueeksi jaksolle 1.1.2021-30.6.2023. Lisätietoja kokeilusta voit lukea täältä: https://tem.fi/tyollisyyskokeilut.

Rakennat erityissuunnittelijan tehtävässäsi kuntakokeilun monialaista palvelutietovarantoa kaupungin toimialojen, alueen oppilaitosten sekä muiden palveluntuottajien palveluista. Palvelutietovarantoa rakennetaan yhteistyössä alueen muiden kokeilualueiden, TE-toimiston sekä ELY-keskuksen kanssa. Tehtävässä kootaan kuntakokeilun ohjauspalvelua tukeva palvelurakenne ja palvelumanuaali, joka tukee työnhakijoiden ohjaustoimintaa TE-hallinnon nykyistä toimintaa laajemmin myös seudun koulutustoimijoiden tuottamiin palveluihin sekä työllistymistä edistäviin sote-palveluihin.

Erityissuunnittelijan tehtävässä johdat itsenäisesti palvelutietovarantoon liittyvää verkostoa kaupungin toimialojen, pääkaupunkiseudun oppilaitosten ja palveluntuottajien, Espoon, Vantaan ja Keravan kaupunkien, Uudenmaan TE-toimiston, Uudenmaan ELY-keskuksen sekä näiden kehittämis- ja hallintovirasto KEHA:n kanssa. Osana palveluiden kartoitusta olet mukana valmistelemassa työnhakijoiden ohjauskanavia Helsingin ja koko pääkaupunkiseudun oppilaitosten tarjoamiin koulutuspalveluihin. Vastuullasi on palvelutietovarannon kehittymiseen liittyvän tavoitetilan määrittely, erilaisten vaihtoehtoisten toteutustapojen mallintaminen sekä palvelutietovarannon tuottaminen sekä sen ylläpidon suunnittelu. Teknisen ratkaisun valintatyö on jo parhaillaan käynnissä.

Erityissuunnittelijana olet mukana työllisyyskokeilun tiedolla johtamisen kehittämisessä palvelutietoa koskevan kokonaisuuden osalta. Tuet tehtävässäsi kuntakokeilun kehittämiskokonaisuutta mm. taustaselvitysten ja päätösten valmistelussa.

Tehtävän kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto.

Tehtävässä edellytetään:

-Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vahvaa julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen tuntemusta, osaamista työnhakijoille tarjottavista työllisyyden, koulutuksen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuudesta sekä tehtävän kannalta riittävää ymmärrystä erilaisista tietovarannoista (esim. suomi.fi -heijastepintojen tuomat mahdollisuudet).
-Tehtävässä tarvitaan lisäksi vahvoja verkostoitumis-, neuvottelu- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä esittää ja muodostaa itsenäisesti yli organisaatiorajojen sovittuja yhteisiä tavoitteita ja kokonaisuuksia.

Luemme eduksi eduksi:

-Kokemus organisaatiorajat ylittävästä verkostoyhteistyöstä, etenkin työnhakijoiden suunnattuja palveluita kehitettäessä. Arvostamme työllisyyttä edistävien palveluiden hallinnon- ja organisaatiorajat ylittävää ymmärrystä ja tähän liittyvää kokemusta.
-Kokemus palvelutietovarantojen ja palvelutarjotinratkaisujen kehittämisestä (erityisesti työnhakijoille suunnattuja palveluita koskien).
-Kokemus työnhakijoiden ohjauspalvelusta työhön tai koulutukseen (esim. TE-toimisto tai kuntien työllisyyspalvelut/oppilaitosten ohjauspalvelut).

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Hallinto, Henkilöstö- ja kehittämispalvelut, Kehittämispalvelut, Kehittämisen tuki

SOTE-04-95-20

15.10.2020

28.09.2020 klo 15:00

3432.58 e/kk

Toinen linja 4 A, 00530 Helsinki

Tule tekemään tulevaisuuden sotea! Stadin sote on Suomen suurin ja alan johtava toimija ja uudistaja. Rakennamme yhdessä sote-palveluja, jotka kansalaiset haluavat valita jatkossakin.

Tehtävä sisältää sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen ja uudistamiseen liittyviä asiantuntija- ja valmistelutehtäviä. Teemme yhteistä työtä asiakaspalveluja tuottavien yksiköiden ja hallinnon muiden palvelujen kanssa. Helsingin kaupunki on mukana sosiaali- ja terveysministeriön Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa, jossa parhaillaan valmistelemme väestölle annettavien palvelujen tuottamista entistä sujuvammin ja monipuolisemmin. Tavoitteenamme on luoda moniammatillisia hoito- ja palveluketjuja ja löytää uudenlaisia tapoja vastata asukkaiden palvelutarpeisiin. Erityisesti panostamme sähköisten palvelujen kehittämiseen.

Kehittämissuunnittelijan tehtävässä tuet palvelujen kehittämistä erityisesti ikääntyvän väestön palvelujen näkökulmasta. Tehtävänäsi on antaa suunnittelu- ja kehittämisryhmissä sihteeri- ja asiantuntijatukea ja olla järjestämässä verkostotilaisuuksia ja työpajoja. Tiedon tuottaminen, analysointi ja raportointi kuuluvat myös tehtäviisi.

Kehittämissuunnittelijan tehtävä sijoittuu Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan hallintoon, kehittämisen tuen yksikköön. Yksikössä työskentelee tällä hetkellä 20 työntekijää.

Toimitilamme sijaitsevat Kallion virastotalossa, Toisella linjalla. Keskeisen sijainnin lisäksi käytössäsi ovat Suomen suurimman työnantajan, Helsingin kaupungin työsuhde-edut sekä mukavien työkavereiden tuki.

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
Suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.
Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä


Edellytämme sinulta:
- kykyä toimia sekä itsenäisesti että työryhmissä
- sujuvaa viestintää, hallitset kirjallisen ja suullisen ilmaisun
- tavoitteellista ja aikaansaavaa työskentelyotetta
- tietoteknisiä perusvalmiuksia

Määräaikainen työsuhde

Kaupunginkanslia, Elinkeino-osasto, Uudet yritykset

KANSLIA-01-34-20

1.10.2020 - 31.12.2021. Aloitusajankohdasta voidaan sopia myös tapauskohtaisesti.

25.09.2020 klo 16:00

Ensi Linja 1, 00530 Helsinki

Kaupunginkanslian Elinkeino-osastoon sijoittuvan NewCo Helsingin toimialaan kuuluvat uuden yrittäjyyden edistäminen ja yrittäjyysekosysteemin kehittäminen, sekä kasvuyritysten ja niiden kansainvälistymisen tukeminen.

Haemme startup-yritysten valmennuksen ja liiketoiminnan kehittämisen ammattilaisia Helsingin kaupungin Innovaatiorahaston rahoittamalle NewCo Accelerator 2.0 -hankkeelle.

NewCo Accelerator -kasvuyritysten kiihdytyspalvelu toimi Helsingissä aiemmin vuosina 2013-2017. Lokakuussa 2020 aloitettavat uudistetut palvelut hautomo- ja kiihdytysvaiheen kasvuyrityksille toteuttavat Helsingin kaupungin koronapalautusohjelman tavoitteita. Samalla kehitetään Helsingin kilpailukykyä startup-kaupunkina ja houkutellaan koti- ja ulkomaisia sijoituspääomia, osaajia ja kasvuyrityksiä Helsinkiin.

Uudistettujen palveluiden tavoitteena on auttaa asiakasyrityksiä kehittymään kansainvälistymis- ja riskirahoituskelpoisiksi kasvuyrityksiksi. Senior business advisorin tehtäviin kuuluvat mm. startup-yritysten neuvonta ja valmennus, asiakasyritysten kehitystä mittaavien tulosmittareiden määrittely, seuranta ja raportointi, koti- ja ulkomaisen yhteistyöverkoston ylläpito ja laajentaminen sekä asiakkaiden ohjaus liiketoiminnan kasvattamisen mahdollistaville sidosryhmille.

Tehtävän kelpoisuusehto:

Tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva työkokemus sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen ja englannin kielen taito.

Lisäksi tehtävässä edellytetään:

Tehtävä edellyttää liiketoiminnan eri osa-alueiden tuntemusta, erinomaisia vuorovaikutustaitoja sekä kykyä yritysyhteistyön rakentamiseen paikallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tehtävässä onnistuminen vaatii organisointikykyä sekä itsenäistä ja aktiivista työotetta.

Eduksi luetaan:

Monipuolinen liikkeenjohdon tai vaativien liiketoiminnan kehitystehtävien kokemus yksityissektorilta. Vaihtoehtoisesti näytöt päätoimisesta, menestyksekkäästä startup -yritysten valmennustoimesta.

Akateeminen loppututkinto lasketaan hakijalle eduksi.

Vakinainen työsuhde

Kaupunginkanslia, Oikeuspalvelut, Hallinto ja palvelussuhteet

KANSLIA-02-25-20

1.10.2020

23.09.2020 klo 16:00

4.147,75 €/kk

Aleksanterinkatu 28, 00170 Helsinki

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut tuottaa kaupunkiorganisaatiolle oikeudellisia palveluita, huolehtii kaupungin oikeudellisesta edunvalvonnasta sekä edistää kaupunkiorganisaation oikeudellista asiantuntemusta ja sen kehittämistä.

Helsingin kaupungin tavoite on olla maailman toimivin kaupunki. Ollakseen maailman toimivin kaupunki helsinkiläisille ja Helsingissä vieraileville, Helsinki tarvitsee maailman toimivimman valmistelu- ja täytäntöönpanokoneiston. Myös me juridiikan ammattilaiset kaupunginkanslian oikeuspalveluissa olemme mukana rakentamassa maailman toimivinta kaupunkia. Palvelulupauksemme on ”Kokonaisvaltaista, ymmärrettävää ja edistyksellistä oikeuspalvelua!"

Haemme oikeudellisten asioiden asiantuntijajoukkoomme lakimiestä hallinto ja palvelussuhteet -tiimiimme. Tarjoamme sinulle laajaa, monipuolista ja vaihtelevaa työtä yhteiskunnallisesti merkityksellisten asioiden parissa näköalapaikalla asiantuntevassa ja osaavassa, mutta rennossa sekä innovatiivisessa työyhteisössä.

Lakimiehen tehtävät liittyvät kaupungin sisäiseen oikeudelliseen neuvontaan, kaupungin edunvalvontaan, oikeudellisiin kehittämistehtäviin ja oikeudenkäynneistä huolehtimiseen. Lisäksi tehtäviin kuuluvat muut erikseen määrättävät oikeudelliset asiat. Tiimin toimialaan kuuluvat muun muassa hallinto- ja kuntaoikeus, työ- ja virkamiesoikeus, lahjat ja testamentit sekä julkisuus- ja tietosuojalainsäädäntö.

Tehtävän kelpoisuusehto:

Tehtävän kelpoisuusehtona on oikeustieteen maisterin tutkinto tai vastaava aiempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on erinomainen suomen kielen ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Hakijan eduksi katsotaan tiimin toimialaan kuuluvien oikeudenalojen ja tehtävien tuntemus. Mahdollinen EU:n valtiontukioikeuden tuntemus katsotaan myös eduksi.

Tehtävän hoitaminen edellyttää aktiivista, oma-aloitteista ja tunnollista työotetta, ratkaisukeskeisiä toimintatapoja sekä hyviä asiakaspalvelu- ja yhteistyötaitoja sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Määräaikainen työsuhde

Kaupunginkanslia, Viestintäosasto, Osallisuus ja neuvonta, Neuvonta

KANSLIA-05-11-20

1.10.2020 - 31.8.2021

21.09.2020 klo 16:00

3726,36 e/kk

Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki

Helsingin kaupunginkanslian viestintäosastolla toimiva Helsinki-infon neuvonta hakee projektipäällikköä työskentelemään työ- ja elinkeinoministeriön ja Helsingin kaupungin rahoittamaan Avoin ovi palveluihin -hankkeeseen, jossa kehitetään vieraskielisille suunnattuja ohjaus- ja neuvontapalveluita.

Hankkeen tavoitteena on konseptoida kaupunkitasoinen 'entry point' -malli, jonka avulla vieraskielistä neuvontaa jatkossa tuotetaan. Tämä tehdään kiinteässä yhteistyössä kaupungin toimialojen, vieraskielisille suunnattujen järjestöjen ja viranomaistoimijoiden kanssa. Lisäksi hankkeessa on tavoitteena käynnistää vieraskielisten neuvontatyötä tekevien järjestöjen ja viranomaistoimijoiden seudullisen verkoston toiminta ja suunnitella vieraskielisten neuvontaan ohjaavan valtakunnallisen verkkokoulutuksen kokonaisuutta.

Tehtävän kelpoisuusehto: Ylempi korkeakoulututkinto

Olet etsimämme henkilö, jos sinulla on kokemusta vastaavista tehtävistä ja hanketoiminnasta. Sinulla on jo vahvaa aikaisempaa näyttöä monialaista julkishallinnon palvelujen kehittämisestä, laajat verkostot ja vankka järjestökentän tuntemus. Osaat motivoida hanketiimiä ja verkostoja toimivien ratkaisujen löytymiseen. Olet oma-aloitteinen ja omaksut vaivatta uutta.

Pidämme vahvuutena myös aikaisempaa kokemusta monikulttuurisista työympäristöistä, Helsingin kaupungin monikielisen neuvonnan tuntemusta ja fasilitoinnin hallintaa. Tehtävä edellyttää erinomaisia projektijohtamisen taitoja sekä hyviä suullisia ja kirjallisia kommunikointitaitoja suomeksi ja englanniksi.

Vakinainen työsuhde

Kaupunginkanslia, Strategiaosasto

KANSLIA-08-25-20

1.11.2020

25.09.2020 klo 16:00

4554,9e/kk (+mahdollinen työkokemuslisä)

Siltasaarenkatu 18-20 C, 00530 Helsinki

Helsingin visiona on olla maailman toimivin ja parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki. Tavoitteemme on luoda parhaat urbaanin elämän edellytykset asukkaillemme ja vierailijoille. Kaupungilla on yli 500 lakisääteistä tehtävää ja digitalisaatio mahdollistaa entistä paremmat ja skaalautuvat palvelut kaupunkilaisille.

Haemme nyt johtavaa asiantuntijaa vakituiseen palvelussuhteeseen vastaamaan Helsinki Design Systemin kehittämisestä ja hyödyntämisestä osana maailman toimivimman kaupungin digitaalisen käyttäjäkokemuksen rakentamista.

Helsinki Design Systemin (HDS) tavoitteena on parantaa ja yhdenmukaistaa kaupungin digitaalisten palveluiden käyttäjäkokemusta sekä helpottaa digitaalisia palveluitamme kehittävien ammattilaisten työtä. Tehtävänäsi on johtaa HDS-kehitystiimiä ja tukea kaupungin digipalveluiden kehittäjiä Helsinki Design Systemin käytössä sekä uuden sisällön tuotannossa osaksi sitä. Työskentelet osana kaupungin digitalisaatiota toteuttavaa, kasvavaa ja monialaista tiimiä. Tehtäviisi kuuluu myös käyttäjälähtöiseen kehittämiseen ja käyttöliittymäsuunnitteluun liittyvä konsultointityö sekä asiakaslähtöisen kehittämisen kulttuurin edistäminen kaupungilla.

Tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi tehtävässä edellytetään vahvaa kokemusta digitaalisten palveluiden käyttäjäkokemus- ja käyttöliittymäsuunnittelusta, modernista web- ja mobiilikehittämisestä sekä sujuvaa suomen- ja englanninkielen taitoa. Aikaisempi kokemus tuotekehityksestä, tuotteenhallinnasta sekä brändinrakentamisesta katsotaan eduksi.

Lisätietoja kunnianhimoisesta digitalisaatio-ohjelmastamme löydät osoitteesta https://digi.hel.fi/ Helsinki Design Systemin tämän hetkiseen kehitysversioon voit tutustua osoitteessa https://hds.hel.fi

Tule rakentamaan maailman toimivinta kaupunkia ja tekemään työtä, jolla on merkitystä!

1