Suoraan sisältöön

Hae tehtävää

Avoimia tehtäviä: 832

Valitse ammattiala
Vapaa sanahaku / työavain

Alue

Palvelussuhteen tyyppi

Ilmoituksen kieli

Avoimet työpaikat

Hakuehdot täyttäviä tehtäviä  3 kpl  (2 ilmoitusta )

Turvallisuus-, pelastus- ja valmiusalan tehtävät

Vakinainen virkasuhde

Pelastuslaitos, Pelastustoimen osasto

PEL-02-17-22

3.10.2022 tai sopimuksen mukaan

31.08.2022 klo 16:00

Kts. ilmoitus

Korkeavuorenkatu 26, 00130 

Kiinnostaako sinua turvallisuuden parantaminen ja vastuullinen asiantuntijatyö huipputiimissä? Haluatko päästä pelastusalan näköalapaikalle oppimaan uutta ja näkemään Helsinkiä pintaa syvemmältä? Tervetuloa vaikuttamaan Helsingin jatkuvasti kasvavan ja kehittyvän kaupunkiympäristön turvallisuuteen.

Haemme Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle kahta (2) palotarkastajaa vakituiseen virkaan riskienhallintaosaston kaupunkiympäristöyksikköön, rakenteellisen paloturvallisuuden asiantuntijatyöhön.

Tarjoamme monipuolisen tehtäväkentän; laaja-alaisia valvontatehtäviä, rakenteellisen paloturvallisuuden ohjausta ja neuvontaa sekä asiantuntijalausuntoja. Teet kumppanuus- ja verkostoyhteistyötä ja vaikuttavaa asiakaspalvelua. Työ pitää sisällään myös turvallisuusviestintää, raportointia ja projektiluonteisia tehtäviä.

Kelpoisuusehdot:
Sinulla tulee olla vähintään alempi soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytämme erinomaista suomen tai ruotsin kielen kirjallista ja suullista taitoa sekä toisen vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Ajokorttiluokan tulee olla vähintään B.

Rakenteellisen paloturvallisuuden asiantuntijatehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää aikaisempaa työkokemusta pelastus-, turvallisuus- tai rakennusalan tehtävistä, hyviä vuorovaikutus-, työyhteisö- ja ihmissuhdetaitoja ja monipuolisia tietoteknisiä perusvalmiuksia sekä kykyä ryhmä- ja tiimityöskentelyyn ja kykyä työskennellä englannin kielellä.

Tehtävässä menestyminen edellyttää lisäksi hyviä itsensä johtamisen- ja oman työn hallinnan taitoja, paineensietokykyä sekä tutkivaa ja kehittävää työotetta nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Katsomme eduksi kokemuksen pelastusviranomaisen valvontatyöstä sekä pelastustoiminnasta, paloteknisen suunnittelijan tehtävästä tai muusta soveltuvasta pelastus-, turvallisuus-, tai rakennusalan asiantuntija tai viranomaistehtävästä. Hyvän hallintotavan tuntemus katsotaan eduksi.

Palotarkastajien työpisteet sijaitsevat kaupungin eri pelastusasemilla. Rakenteellisen paloturvallisuuden tiimin palotarkastajat sijoittuvat ensisijaisesti historiallisestikin merkittävälle ja kauniille Erottajan pelastusasemalle. Työskentelemme monipaikkaisesti Helsingin kaupungilla.

Lupaamme sinulle mielenkiintoisia, vaihtelevia ja vastuullisia asiantuntijatehtäviä sekä kannustavan ja tukevan työyhteisön. Käytössämme ovat Helsingin kaupungin ja pelastuslaitoksen henkilöstöedut kuten työmatkasetelit, monipuoliset liikuntamahdollisuudet, henkilöstökassa ja työterveyshuolto. Haluamme tukea mahdollisimman laajasti työn ja vapaa-ajan yhdistämistä.

Palkkaus:
Palotarkastajan virassa palkka on 3229,32€+teknisen sopimuksen ammattialalisät. Haemme henkilöitä työskentelemään rakenteellisen paloturvallisuuden asiantuntijatehtävään, jossa tehtäväkohtainen palkka on 3426,59€ +teknisen sopimuksen ammattialalisät, joiden suuruus vaihtelee hakijan taustasta (mm. työkokemus) riippuen. Voit halutessasi esittää myös palkkatoiveen.

Virkavalinta on ehdollinen kunnes valittu on toimittanut työterveyshuollon lausunnon edellytyksistä hoitaa työtehtävää. Lisäksi valittavista teetetään suppea turvallisuusselvitys ja edellytetään Helsingin kaupungin henkilöstön päihdeohjelman mukaista huumausainetestausta.

Jätäthän hakemuksesi viimeistään 31.8.2022 klo 12.00.
Löydät hakemuksen työavaimella PEL-02-17-22 osoitteesta www.hel.fi/rekry/fi. Toivomme kaikki hakemuset ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.
Hakemuksen voi lähettää myös osoitteella Helsingin kaupungin pelastuslaitos / Kirjaamo, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen merkintä "PEL-02-17-22 Palotarkastaja". Kirjaamoon lähetettyjen hakemuksien tulee olla perillä viimeistään 31.8.2022 klo 12.00. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Helsinki. Vaikuttavia töitä

Vakinainen virkasuhde

Pelastuslaitos, Hallinto- ja kehittämisosasto, Väestönsuojelu

PEL-01-17-22

1.10.2022

25.08.2022 klo 16:00

Teht.koht. palkka 3634,84 + TS lisät

Vanha Turun maantie 2, 00099 

Helsingin pelastuslaitos hakee Väestönsuojelun erityissuunnittelijaa virkasuhteeseen.
Väestönsuojelu on sellaisten humanitaaristen tehtävien suorittamista, joiden tarkoituksena on siviiliväestön suojelu vihollisuuksien ja onnettomuuksien vaaroja vastaan, väestön auttaminen selviytymään vihollisuuksien ja onnettomuuksien välittömiltä vaikutuksilta sekä välttämättömien edellytysten luominen eloonjäämiselle. Väestönsuojelun erityissuunnittelijan virassa ylläpidät, kehität ja koordinoit Helsingin kaupungin väestönsuojelusuunnitelmien kokonaisuutta ja niihin liittyvää valmiutta. Tehtäväsi linkittyy tiiviisti poikkeusoloja koskevaan pelastustoiminnan suunnitteluun, pelastuslaitoksen huoltovarmuussuunnitteluun ja jatkuvuudenhallintaan.

Tehtävässä toimit läheisessä yhteistyössä Helsingin kaupungin eri toimialojen, turvallisuus- ja valmiusyksikön, puolustusvoimien sekä muiden viranomaisten kanssa.

Tehtävä edellyttää sinulta itseohjautuvuutta ja kykyä strategisen tason ajatteluun. Tehtävän kelpoisuusvaatimuksina ovat alempi korkeakoulututkinto, erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ja vähintään tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Hyvä englannin kielen kirjallinen ja suullinen taito katsotaan eduksi.

Luemme myös eduksi työkokemuksen puolustusvoimissa tai kokemuksen suuren kaupungin, valtion organisaation tai muun huoltovarmuuskriittisen organisaation valmiussuunnittelusta tai jatkuvuuden hallinnasta sekä verkostot puolustusvoimissa tai muissa tehtävään liittyvissä viranomaisorganisaatioissa. Sinulla on vahvoja näyttöjä toiminnan suunnittelusta ja toimeenpanosta. Organisaatiomme uudistuessa tehtävässä on paljon kehittämisen mahdollisuuksia.

Koet omaksesi Helsingin kaupungin johtamisen kulmakivet: näkemyksellisyys, innostus, linjakkuus ja toimeenpanokyky. Olet tottunut työskentelemään modernilla ja valmentavalla otteella. Olet aloitteellinen tiimipelaaja, joustava, asiakaslähtöinen ja sinulla on sujuvat vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaidot.

Erityissuunnittelijana olet avainroolissa varmistamassa Helsingin kaupungin siviiliväestön turvaamiseen liittyvien toimenpiteiden suunnittelua. Tarjoamme monipuolisen ja aidosti vaikuttavan tehtäväkentän, jossa pääset haastamaan itseäsi ja tekemään strategisesti merkittävää työtä. Tarjoamme sinulle vauhdikkaan ja huumorintajuisen työyhteisön, joustavat työajat, modernit työvälineet ja Helsingin kaupungin työnantajaedut.

Tehtävä alkaa 1.10.2022 tai sopimuksen mukaan. Ennen työsuhteen alkamista sinun tulee toimittaa työterveyshuollon lausunto tehtävään soveltuvuudesta ja antaa suostumus turvallisuusselvityksen tekemiseen.

Tunnistitko itsesi yllä kuvatusta? Jos kyllä, haethan pikaisesti ja viimeistään 25.8.2022 klo 16.00. Liitäthän hakemukseesi CV:n ja vapaamuotoisen hakemuskirjeen.


Helsinki. Vaikuttavia töitä.

1