Suoraan sisältöön

Hae tehtävää

Avoimia tehtäviä: 1090

Valitse ammattiala
Vapaa sanahaku / työavain

Alue

Palvelussuhteen tyyppi

Ilmoituksen kieli

Kesätyöt

Avoimia tehtäviä: 611

Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

Avoimet työpaikat

Hakuehdot täyttäviä tehtäviä  45 kpl  (25 ilmoitusta )

Sote-alan muut tehtävät

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Lastensuojelun ja perhesosiaalityön palvelut, Nuorten vastaanotto

SOTE-01-536-22

1.8.2022

29.07.2022 klo 16:00

2519, 39 €/kk

Toinen linja 4 L, 00530 

Hei! Oletko kiinnostunut työskentelystä nuorten parissa, lastensuojelun vastaanotossa? Pidät vaihtelevasta ja vaikuttavasta työstä? Meillä olisi tarjolla sinulle työtä Helsingin kaupungin lastensuojelun vastaanoton ja arvioinnin parissa!

Nuorten vastaanoton kokonaisuus muodostuu Kallion, Herttoniemen ja Malminkartanon lastensuojelun vastaanottolaitosten osastoista. Palvelumme on ympärivuorokautista ja päivystysluonteista vastaanotto- ja arviointitoimintaa. Asiakkaamme ovat 13-17-vuotiaita helsinkiläisiä nuoria.

Sijoitukset ovat kestoltaan lyhytaikaisia ja nuoret ovat pääosin kiireellisesti sijoitettuja. Arviointijakson aikana vastaamme nuoren kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Palveluumme sisältyy myös nuoren ja perheen sekä vastuusosiaalityöntekijän kanssa tehtävä tilanteen ja tuen tarpeen arviointi ja kartoitus. Ohjaaja työskentelee vastaanoton osastolla osana moniammatillista tiimiä.

Vastaanottoyksikkömme tarjoavat lisäksi lyhytaikaista hoivaa ja huolenpitoa nuorille, jotka ovat luvatta poissa omasta sijaishuoltopaikastaan. Näissä tilanteissa teemme yhteistyötä eri viranomaisten kanssa.

Haemme nyt kolmea merkityksellisestä, tavoitteellisesta ja mukaansa tempaavasta työstä kiinnostunutta ohjaajaa (sosionomi amk tai vastaava opistoasteinen tutkinto) Kallion ja Herttoniemen vastaanottoihin. Voit hakuvaiheessa ilmaista toiveesi, kummassa haluaisit työskennellä. Olet etsimämme henkilö, jos haluat tarjota tukeasi elämän käännekohdassa oleville nuorille ja heidän läheisilleen. Työssä onnistumistasi tukevat ymmärrys nuorten maailmasta sekä kyky tunnistaa erilaisia voimavaroja. Asiakkaamme toivovat työntekijöiltä rehellisyyttä, rauhallisuutta ja aikaansaavuutta.

Työ alkaa 1.8.2022 tai sopimuksen mukaan. Sinulle maksetaan 6% rekrytointilisää vuoden 2022 loppuun asti tehtäväkohtaisen palkan päälle.

Jätä hakemuksesi mahdollisimman pian. Haastattelemme hakijoita jo hakuaikana.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.


Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi amk) tai vastaava sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.
Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä. Valitut käyvät työhöntulotarkastuksessa pian työssä aloittamisen jälkeen. Työhöntulotarkastukseen voi sisältyä huumeseula.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Luemme eduksi kokemuksen lastensuojelun laitoshoidossa työskentelystä ja lastensuojelulain tuntemuksen.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Lastensuojelun ja perhesosiaalityön palvelut, Nuorten vastaanotto

SOTE-01-538-22

1.8.2022

25.07.2022 klo 16:00

2676, 96 €/kk

Toinen linja 4 L, 00530 

Kaipaatko uusia haasteita ja haluaisitko olla kehittämässä ja toteuttamassa uutta? Tule kanssamme kehittämään uutta nuorten vastaanoton vaativan hoidon osastoa Helsingin Kallioon!

Olemme perustamassa uutta vaativan vastaanottohoidon 6-paikkaista osastoa Kallion vastaanoton yhteyteen, tärkeäksi osaksi nuorten vastaanoton kokonaisuutta. Nuorten vastaanotto muodostuu Kallion, Herttoniemen ja Malminkartanon lastensuojelun vastaanottolaitosten osastoista. Palvelumme on ympärivuorokautista ja päivystysluonteista vastaanotto- ja arviointitoimintaa. Asiakkaamme ovat 13-17-vuotiaita helsinkiläisiä nuoria. Haemme nyt kolmea sosiaaliohjaajaa (amk) työskentelemään uudella vaativan hoidon osastolla.

Vaativan vastaanoton osaston toiminnan on tarkoitus käynnistyä syyskuussa 2022. Osastolle tulevilla nuorilla on erityistä ja monialaista tuen tarvetta. Osaston työskentely perustuu tiiviiseen omaohjaajatyöskentelyyn, traumainformoituun työskentelyotteeseen, hoidolliseen ryhmätoimintaan, perheiden kanssa tehtävään työhön ja erilaisten näyttöön perustuvien menetelmien hyödyntämiseen

Vastaanotossa sosiaaliohjaajan työ on monipuolista arviointi- ja hoitotyötä yhdessä 12-henkisen moniammatillisen työryhmän kanssa. Työskentelet yhdessä johtavan ohjaajan, sosionomien, sairaanhoitajien ja lähihoitajien kanssa. Sijoitusten kesto vastaanottoon on pari kuukautta, jonka aikana työskentelyn tavoitteena on vakauttaa nuoren arkea ja tehdä arviointia nuoren tuen tarpeesta. Vastaanoton työskentelyssä keskeistä on nuoren kanssa tehtävän työskentelyn lisäksi tiivis yhteistyö nuoren perheen ja verkoston kanssa.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon.


Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, amk) tai aikaisempi vastaava sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.
Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Työsuhde: Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä. Työhön valitut käyvät työhöntulotarkastuksessa pian työsuhteen alkamisen jälkeen. Työhöntulotarkastuksen yhteydessä valitulta otetaan huumeseula.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Luemme eduksi työkokemuksen lastensuojelun laitoshoidosta ja lastensuojelulain tuntemuksen. Arvostamme osaamista mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kanssa työskentelystä sekä kokemusta erilaisten työmenetelmien käytöstä.

Tervetuloa meille töihin!

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Vammaisten työ- ja päivätoiminta, Sofianlehdon toimintakeskus

SOTE-01-523-22

8.8.2022

22.07.2022 klo 16:00

2425,34 e/kk, ei sisällä yleiskorotusta

Sofianlehdonkatu 8, A-talo, 00610 Helsinki

Haemme Toimintakeskus Sofianlehtoon ohjaajaa mukavaan ja luovaan työyhteisöömme.

Mikäli sinua kiinnostaa työ kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten parissa ja haluat tutustua lähemmin multisensorisiin menetelmiin sekä osallistavaan päivätoimintaan, tämä paikka voi olla juuri sinua varten.

Asiakkaamme ovat pääosin runsaasti apua ja tukea tarvitsevia henkilöitä, jotka osallistuvat puolipäiväisesti toimintaamme. Ohjaajat suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat toimintaa yhdessä asiakkaiden kanssa. Toiminnan kautta luomme asiakkaille osallistumismahdollisuuksia heidän kykyjensä mukaan, innostamme sekä tarjoamme monenlaisia elämyksiä, niin aktivoivia kuin rentouttaviakin, aistihuoneissamme, joita löytyy kolmessa eri kerroksessa. Liikumme paljon myös ulkona erilaisia liikkumisen apuvälineitä hyödyntäen.

Toimintaamme kuuluu myös erilaisten juhlien, tapahtumien ja retkien järjestäminen. Tällä hetkellä asiakkaiden päivätoiminta koostuu erilaisista pajoista, joissa työskennellään tiiminä. Meillä saat hyvän perehdytyksen sekä perehdyttäjän työn alkuvaiheessa. Toimintaamme voi tutustua myös internetissä hel.fi/vammaiset/fi/osallisuus/osallisuutta-edistava-toiminta/sofianlehto/

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, toimintaterapeutti tai muu soveltuva tutkinto) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.
Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja.

Luemme eduksi vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien osaamisen sekä multisensorisen työn tuntemisen.

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Psykiatria- ja päihdepalvelut

SOTE-02-369-22

1.8.2022-30.4.2023

13.07.2022 klo 16:00

2188,12 €/kk

Nordenskiöldinkatu 20 rak 4, 00250 Helsinki

Helsingin kaupungin Päihdepalvelut koostuvat 18 toimintayksiköstä sisältäen mm. päihdepolikliininen hoito, ohjaus ja neuvonta, korvaushoidon hoidon tarpeen arviointi, opioidikorvaushoito, selviämishoito, suonensisäisesti huumeita käyttävien terveys- ja sosiaalineuvonta, HIV- positiivisten palvelukeskustoiminta sekä peliriippuvuuden hoito, päihdeavokuntoutus, perheiden päihdekuntoutus ja laitoskuntoutus. Laitoskuntoutus toteutuu Päihdekuntoutus Luodossa. Kuntoutusjakson aikana tehdään tiivisti yhteistyötä muiden kuntotujan hoitoon osallistuvien tahojen kanssa.

Haemme ohjaajaa Päihdekuntoutus Luodon Luotsi-työryhmään, joka tekee pääsääntöisesti ilta-, yö- ja viikonlopputyötä. Ryhmän kuuluu 8 ohjaajaa. Ohjaaja toteuttaa lääkehoitoa, ohjaa, neuvoo ja tukee kuntoutujia kuntoutusprosessissa ja huolehtii Luodon yleisestä turvallisuudesta.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Kelpoisuusehto:

Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto, lähihoitaja tai muu soveltuva tutkinto. Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme aiempaa kokemusta päihde- ja mielenterveystyöstä.

Luemme eduksi:
- Love-lääkeluvat
- Apotti-osaaminen
- Voimassa oleva EA-koulutus

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Kontulan seniorikeskus

SOTE-03-1179-22

13.7.2022 tai sopimuksen mukaan

12.07.2022 klo 16:00

2531,12 e/kk

Kontukuja 5, 00940 

Kontulan seniorikeskus ryhmäkodit 5 etsii fysioterapeutin sijaista ajalle 13.7.- 30.11.2022. Ryhmäkodeista kaksi on muistisairaiden yksiköitä ja yksi psykogeriatrinen yksikkö.

Etsimme fysioterapeuttia osaksi moniammatillista tiimiämme. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää aktiivista ja joustavaa työotetta sekä halukkuutta ja intoa työskennellä ikä-ihmisten parissa.

Fysioterapeuttina tehtävänäsi on arvioida ja ylläpitää seniorikeskuksessa asuvien ikäihmisten toimintakykyä sekä suunnitella ja toteuttaa fysioterapia- ja liikuntaterapiasuunnitelmia.

Päivittäisessä työssäsi osallistut asukkaiden toimintakyvyn arviointiin. Toimit yhteistyössä hoitohenkilöstön kanssa ja opastat henkistöä työergonomiaan sekä kuntouttavan työotteen käyttöön.

Toivomme sinulta hyviä vuorovaikutus- ja työyhteistyötaitoja. Sinulta löytyy myönteistä otetta ja osamista ikäihmisten kuntoutuksessa ja kykyä työskennellä moniammatillisessa tiimissä. Tule osaksi meidän mukavaa ja aurinkoista tiimiämme!

Helsingin kaupunki tarjoaa hyvät koulutusmahdollisuudet ja monipuoliset työsuhde-edut esim. työterveyshuollon palvelut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Kelpoisuusehdot:

Fysioterapeutin ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto. Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, perhe- ja sosiaalipalvelut, lastensuojelu ja perhesosiaalityö, Outamon lastenkoti

SOTE-01-490-22

1.9.2022 tai erikseen sopien

20.07.2022 klo 16:00

2676,96 e/kk (+ mahdolliset lisät)

Karkalintie 148, Lohja, 08100 

Sosiaaliohjaaja - haluatko sinä rakentaa omaa ammatti-identiteettiäsi omien vahvuuksiesi pohjalta? Työyhteisössä, joka kannustaa sekä vahvistaa osaamispääomaasi - ainutlaatuisessa, vaativan työn ympäristössä.

Uskallatko haastaa itsesi, tarttua poikkeukselliseen työtilaisuuteen ja tulla rakentamaan kanssamme uutta perustettavaa osastoa?

Osaston tiimiin kaipaamme vielä kahta sosiaaliohjaajaa lisää. Me tarvitsemme nyt sinun ammattitaitoasi. Vaativan tason kuntouttavaan laitoshoitoon on suuri tarve. Vastaamme tarpeeseen lisäämällä resursseja ja hoidollisuutta. Rakennamme nyt Outamoon tiimiä, jolla on ymmärrystä traumataustaisten nuorten auttamisesta. Autetaan heitä yhdessä!

OUTAMO - POIKKEUKSELLINEN TYÖYHTEISÖ
Luonnonkaunis Outamo, lastenkotiyhteisö kouluineen Lohjanjärven rannalla, tarjoaa turvalliset ja samalla virikkeelliset puitteet, kun se ensin yhden osaston avulla lähtee vastaamaan vaativan tason kuntouttavan laitoshoidon tarpeeseen. Tarpeeseen vastataan resursseja ja hoidollisuutta lisäämällä.

Osastolla on jo täällä odottamassa johtava ohjaaja, jolla on pitkä kokemus nuorisopsykiatriasta ja lastensuojelusta. Te tulevat ammattilaiset, psykoterapeutti sekä lisäksi lääkäripalvelut täydentävät hoitotiimin. Pääset yhdessä mallintamaan uuden osaston hoitomallia, jonka pohjalla on terapeuttinen laitoskasvatus, traumainformoitu työote ja tuen tarpeen arviointi.

Outamo tarkoittaa
- kokonaisvaltaista voinnin suunnittelua hoito- ja kasvatussuunnitelman avulla. Meillä korostetaan lasten osallisuutta muun muassa Hyvää kohtelua koskevalla suunnitelmalla.

- jännittävää arkea elämyksellisen toiminnallisuuden kautta. Omalla isolla tontilla on mahdollista muun muassa retkeillä, pelata frisbeegolffia, ajaa mönkkäreillä tai harrastaa monenlaisia vesiurheilulajeja.

- hyvää yhteisöllistä henkeä, missä ilmapiiri- ja turvallisuusasiat ovat nostettu arvoiksi asti käytännön toteutuksen lisäksi.

- laadukasta lastenkotitoimintaa. Työnohjaus ja työterveyshuolto omalääkäripalveluineen toimii.

Monet sanovat, että Outamo pitää kokea. Mitä jos tulisitkin käymään meillä jo ennen kuin päätät, haetko työkaveriksemme? Saat paremmin tuntuman arkeemme ja yhteisömme tunnelmaan. Kerromme ilmoituksen lopussa, miten tutustumiskäynti järjestyy.

TYÖSI LAPSEN SUOJELIJANA
Meidän työmme tavoitteena on normalisoida ja aikaansaada positiivinen muutos lapsen eloon. Tuomme hänen elämäänsä säännöllisen arjen ja autamme kiinnostumaan omasta elämästä. Parannamme samalla lapsen suhdetta vanhempiin sekä läheisiin.

Sosiaaliohjaajana vastaat lapsen hoito- ja kasvatussuunnitelman valmistelusta sekä hänen tarvitsemansa tuen arvioinnista. Työparisi kanssa suunnittelet lapsen hoitoon liittyvän työnjaon yksilöllisten tavoitteiden sekä lapsen tarpeiden mukaisesti. Vastaat myös hoitoprosessin suunnitelmallisesta etenemisestä ja lapsen asioiden hoidosta sekä tavoitteiden mukaisesta työskentelystä hoidon eri vaiheissa.

Huolehdit myös, että yhteistyö vanhempien sekä verkostojen kanssa toimii, ja luonnollisesti osallistut myös koko yksikkömme toiminnan kehittämiseen tuoden siihen omat kokemuspohjaiset näkemyksesi.

Meidän tehtävämme on rakentaa lapsen elämään uudestaan toivo - usko itseen ja tulevaan. Luomalla luottamuksellisen suhteen lapseen mahdollistat turvallisen, lapsen itsensä näköisen arjen. Tämä parempi arki kantaa myös meidän jälkeemme kasvaneena elämänhallinnan haluna.

MITÄ ME VOIMME SINULLE TARJOTA?
- Ensinnäkin tulet olemaan todella arvostettu osaaja joukossamme. Ideoillesi on sijaa, ja me lupaamme kuunnella sinua.

- Pääset mallintamaan ja toteuttamaan uudenlaista hoitomallia. Uskomme, että tässä vaativassa työssä osaamisesi kehittyy laaja-alaisesti sinun omien vahvuuksiesi pohjalta. Kerrytät kanssamme osaamista, joka kantaa myös urallasi jatkossa.

- Tulet työskentelemään hyvin poikkeuksellisessa, positiivisia työelämäkokemuksia tuottavassa työyhteisössä. Meillä vaikutat olemalla aito oma itsesi!

- Meillä et ole yksin. Me teemme tiiviisti töitä yhdessä moniammatillisessa tiimissä toisiimme luottaen. Myös sinä voit luottaa siihen, että osastollasi tai naapurissa on aina apua ja tukea tarjolla.

- Työskentelysi on vuorotyötä, joka työaikajoustoin tuo lisämahdollisuuksia oman elämäsi suunnitteluun ja arkivapaisiin. Vuorotyö näkyy myös palkassasi. Kuukausipalkkasi voi olla lähemmäs 3500 €/kk. Lisäksi maksamme 8% rekrylisää tehtäväkohtaisesta palkasta Outamoon ensimmäistä kertaa vakituisille valittaville. Vakituisille maksamme sitoutumislisää.

- Hyvinvointiasi tukee myös Helsingin kaupunki tarjoama sinulle kattava työterveyshuolto. Työssä kehittymistäsi tukevat hyvin mietityt koulutuspolkumme.

Meillä Helsingin kaupungilla on pitkä kokemus ja nimenomaista osaamista lasten erityisestä huolenpidosta - sen kehittämisestä, toteuttamisesta ja johtamisesta. Työmme on kuitenkin vaativaa ja pelkästään ruusuilla emme tanssi. Meidän lapsillamme on traumaperäistä oirehdintaa, eikä heidän käyttäytymisensä ole aina normiston mukaista. Näitä erilaisia tilanteita me ennakoimme ja osaamme hallita.

Huomioitavaa työssäsi on, että vaikka sijaintimme on toisaalta yksi valteistamme, se voi myös haastaa. Olemme hieman kaukana kaikesta, ja julkisten kulkuneuvojen tavoittamattomissa.

TULEVA TYÖKAVERIMME
Työkaverinamme työskentelevällä sosiaaliohjaajalla on oltava sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (8 §) mukainen pätevyys. Olisi myös hienoa, jos sinulla on jo kokemusta lasten ja nuorten hoito-, kasvatus- tai ohjaustyöstä.

Meille on tärkeää, että kehitysmyönteisenä ammattilaisena olet perillä, mitä alallasi tapahtuu, ja millaisia mahdollisuuksia on tarjolla työssä onnistumisellemme. Et ole menneeseen takertuva vaan näet muutoksessa ja tulevaisuudessa mahdollisuuksia. Erilaiset tilanteet ja ihmiset kohtaat aitona itsenäsi.

Työskentelyotteeltasi olet toimeen tarttuva ja toiset huomioiva. Työskentelystäsi välittyy johdonmukaisuus, myötätunto sekä halu auttaa, ja sinusta on myös luontevaa vaikuttaa verkostoissa sekä tehdä työtä yhdessä moniammatillisissa kokoonpanoissa.

LISÄTIETOJA TEHTÄVÄSTÄ ANTAA
Jos kiinnostuit tehtävästä, olisi hienoa kuulla sinusta lisää ja saada tilaisuus tutustua puolin ja toisin.

Jos sinulla on mielessä kysymyksiä tehtävääsi, tavoitteisiimme tai meillä työskentelyyn liittyen, ota rohkeasti yhteyttä.

HALUATKO ENSIN TULLA TUTUSTUMAAN? Se on ilman muuta mahdollista. Voit tulla piipahtamaan tai halutessasi tehdä vaikka tutustumisvuoron. Laita meille siinä tapauksessa normaalisti hakemus, mutta kerro hakiessasi, että haluaisit ensin tulla käymään. Voit myös soittaa sopia käynnistä/tutustumisvuorosta ennen kuin haet työkaveriksemme.

Kelpoisuusehdot:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai aikaisempi vastaava sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto. Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Ajokortti ja ajotaitoa sekä valmiudet lääkehoitolupaan.

Luemme eduksi työkokemuksen lastensuojenlaitoshoidosta tai työstä lastensuojelun, päihdehoidon, mielenterveystä avohoidossa.

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Lännen palveluiden Kuntouttava arviointiyksikkö

SOTE-03-1182-22

18.7.-31.12.2022 tai sopimuksen mukaan

11.07.2022 klo 16:00

2542,13 €/kk

Asiakkaankatu 3 A, 00930 Helsinki

Haemme sosiaaliohjaajaa kuntouttavan arviointiyksikön idän tiimiin määräaikaiseen työhön osaksi moniammatillista työyhteisöä.
Sosiaaliohjaajana tehtäviisi kuuluu asiakkaiden ja omaisten ohjaaminen ja tukeminen kuntouttavan arviointijakson aikana sekä sen päättyessä. Osallistut myös asiakasvirtauksen hallinnan varmistamiseen ja moniammatillisiin asiakaskokouksiin.

Etsimme huumorintajuista, joustavaa ja positiivisella asenteella varustettua henkilöä, joka omaa hyvän paineensietokyvyn nopeasti vaihtuvissa tilanteissa. Työotteesi on asiakaslähtöinen ja olet työskennellyt aiemmin moniammatillisessa työyhteisössä. Kotihoidon osaaminen ja mahdollinen hoitotyön työkokemus katsotaan eduksi. Olemme positiivinen työyhteisö, joka joustaa ja tukee toinen toisiamme. Haluamme kehittää yhdessä toimintamalliamme ja toivomme sinulta aktiivista osallistumista erityisesti asiakasvirtauksen ja -segmentoinnin kehittämiseen.

Kuntouttava arviointiyksikkö koostuu neljästä tiimistä, ja nyt haetaan sosiaaliohjaajaa idän tiimiin (Asiakkaankatu 3). Työaikasi on päivätyöluonteista, painottuen arkipäiviin. Kuntouttavassa arviointiyksikössä työympäristönä on asiakkaan koti, jossa toteutetaan kuntouttavaa hoitotyötä. Työkaverisi ovat sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, lähihoitajia sekä fysio- ja toimintaterapeutteja. Tiimissä toimii lähiesihenkilö ja yksikköä johtaa päällikkö.

Kuntouttavassa arviointiyksikössä sinulta odotetaan halua sitoutua uuden toimintamallin asiakaslähtöiseen kehittämiseen. Tämä edellyttää uutta ajattelua, uudistumis-, oppimis-, ja toteuttamiskykyä, epävarmuuden sietoa, sinnikkyyttä, joustavuutta, sekä ammatillista vahvuutta kehittyä ja kehittää omaa osaamistaan ja tiimityön toimintaa.

Tule mukaan kehittämään toimintaamme ja jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi!

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi, kuntoutuksen ohjaaja).

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Luemme eduksi:
Kotihoidon toiminnan tuntemista ja Lean-osaamista.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö, Idän aikuissosiaalityö, Asukastalotyö

SOTE-01-485-22

22.8.2022 tai sopimuksen mukaan

21.07.2022 klo 16:00

2559,21 €/kk

Toinen Linja 4, 00530 

Otatko mielelläsi haasteita ja uusia tuulia vastaan? Onko asukkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa työskentely sinulle luontevaa? Innostutko kohtaamisista? Ja omaat iloisen tekemisen meiningin?

Jos vastauksesi on KYLLÄ, hae meille loistotiimiin!

Helsingin kaupungin yhdeksän asukastaloa ovat jokainen oman alueensa näköisiä ja työ tarjoaa työvoimasuunnittelijalle paljon mahdollisuuksia kehittää yhdessä esihenkilön kanssa palkkatukityöllistymisen prosessia, toimintaa ja myös omaa osaamista. Tavoitteenamme on monialaisten verkostojen ja kumppanuuksien rakentaminen asukastalojen ympärille ja pitää ne toiminnaltaan asukaslähtöisinä ja erittäin matalan kynnyksen kohtaamispaikkoina.

Jokaisessa asukastaloissa toimii vakinaisen sosiaaliohjaajan lisäksi palkkatukityösuhteessa ja oppisopimuksessa olevia työntekijöitä. Nyt asukastalotyö etsii joukkoonsa työvoimasuunnittelijaa. Työvoimasuunnittelijan tehtävä on uusi. Työ on liikkuvaa, vastuullista ja edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja ja paineensietokykyä. Tarjoamme säännöllisen työnohjauksen, tiimin vahvan tuen ja hyvän perehdytyksen.
Työ sisältää työkokeilu- ja palkkatukipaikkojen suunnittelua, ohjeistusta ja järjestämistä yhdessä asukastalojen sosiaaliohjaajien ja esihenkilön kanssa. Rekrytointiin liittyvä päätösten valmistelua, palkkatukityötoiminnan kehittämistä yhdessä johdon ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Asiakas- ja verkostotyöstä nousevan tiedon hyödyntämistä kehittämisessä sekä seurantaa. Työnjohdollisia tehtäviä, ohjausta ja osallistumista henkilöstökeskusteluihin.

Voit tutustua toimintaamme lisää https://www.hel.fi/static/sote/asukastoiminta/julkaisut/Toimintakertomus_Stadin_asukastalot_2021.pdf

Haastattelut järjestetään Kallion virastotalolla, Toinen linja 4. Ensimmäinen haastattelukierros järjestetään ryhmälle 28.7. klo 12-14 ja 2. kierros henkilökohtaisina haastatteluina 2.8.2022 ja 4.8.2022. Mikäli 3. haastattelukierrosta ei tarvita, valinnasta ilmoitetaan vk 32.

Kelpoisuusehto:
Soveltuva korkeakoulututkinto

Lisäksi edellytetään:
Suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Hyvät työssä osoitetut ammatilliset vuorovaikutustaidot ja paineensietokyky.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Eduksi luetaan:
Palkkatuetun työtoiminnan rekrytointiprosessin hallinta, aiempi työnjohdollinen kokemus, kokemus asukastalotyöstä tai siihen verrannollisesta työstä. Työllistymiseen liittyvien tukimuotojen ymmärrys, yhteistyö- ja verkostotyötaidot. Hyvät tietotekniset taidot.

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Idän palvelualue, Roihuvuoren seniorikeskus, Roihuvuoren seniorikeskus

SOTE-03-1130-22

22.8.2022 - 14.4.2023

11.07.2022 klo 16:00

2505,67 €/kk

Punahilkantie 16 , 00820 

Hei sosionomi tai geronomi, nyt sinulla on mahdollisuus päästä osaksi innostunutta ja yhdessä tekemisestä voimaa ammentavaan palvelukeskuksen tiimiin Roihuvuoren seniorikeskukseen!

Etsimme sosiaaliohjaajaa määräaikaiseen sijaisuuteen ajalle 22.8.2022-14.4.2023, aloitusajankohdasta on mahdollista sopia.

Palvelukeskuksen asiakkaita ovat kotona asuvat ikäihmiset ja työttömät, joiden kotona asumista tukevia palveluita suunnittelemme, kehitämme ja toteutamme yhdessä verkostojemme kanssa. Palvelukeskuksen monialaisessa tiimissä työskentelee kolme sosiaaliohjaajaa, fysioterapeutti, asiakasneuvoja, kulttuuriohjaaja ja vastaava ohjaaja tiimin esihenkilönä. Sinulle on tarjolla hyvä kollegiaalinen tuki ja osaava työyhteisö.

Sosiaaliohjaajan työssä keskiössä on erilaisten tuettujen, tavoitteellisten ryhmien ohjaaminen mm. kotihoidon asiakkaille, erilaiset etäryhmät ja niiden kehittäminen, verkostotyöskentely alueen ja Helsingin kaupungin muiden toimijoiden kanssa ja etsivä vanhustyö. Kyseisessä sijaisuudessa on myös arviointi- ja kuntoutusyksikön kanssa tehtävää yhteistä työtä.

Olemme eläneet kuluneet pari vuotta kovin erilaista arkea palvelukeskustoiminnassa pandemiasta johtuen. Sosiaaliohjauksen ja palveluneuvonnan merkitys ja yhteisen työn tekeminen eri tahojen kanssa ovat entistä suuremmassa roolissa sosiaaliohjaajan työssä. Tavoitteenamme on tukea erityisesti niitä ikäihmisiä, joiden toimintakyky on heikentynyt tai elämässä on jokin muutoskriisi käynnissä.

Etsimmekin siis seniorikeskukseen nyt innostunutta ja avarakatseista osaajaa, joka uskaltaa tarttua toimeen ja tekee sen energisin mielin. Hyvät vuorovaikutus- ja kohtaamistaidot ovat olennaisia työn hoitamisen kannalta, jonka lisäksi arvostamme osaamista muistisairauksista sekä päihde- ja mielenterveysasiakkaiden kanssa työskentelystä. Hyvät tietotekniset taidot tuovat mielekkyyttä työn tekemiseen. Helsingin kaupungilla on hyvät kouluttautumismahdollisuudet ja työntekijöitä kannustetaan hyödyntämään omia vahvuuksiaan työyhteisössä. Olisiko tässä sinun paikkasi?

Haastattelemme hakijoita mahdollisesti jo hakuaikana, voit soittaa ja kysyä tehtävästä lisää!

Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja).

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Luemme eduksi aiemman työskentelyn ikääntyneiden parissa.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö

SOTE-01-514-22

1.9.2022

07.07.2022 klo 16:00

3 557,51 €/kk+yleiskorotus 1.6.22 alkaen

Työpajankatu 14A, 00580 Helsinki

Haemme johtavaa sosiaaliohjaajaa maahanmuuttoyksikköön, jossa järjestetään keskitetysti kotoutumista tukevia sosiaalipalveluja. Yksikön asiakkaat ovat pääsääntöisesti kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneita alkuvaiheen kotoutujia. Palveluja annetaan myös ihmiskaupan uhreille ja paperittomille henkilöille.

Johtava sosiaaliohjaaja vastaa työryhmästä, jonka tehtävänä on palveluneuvonta eri muodoissa yksikön asiakkaille. Työryhmään kuuluu kaksi sosiaaliohjaajaa ja viisi ohjaajaa. Lisäksi työryhmässä työskentelee kaksi monialaisessa hankkeessa työskentelevää hanketyöntekijää. Tehtävänäsi on esimiestehtävien lisäksi vastata työryhmän palvelutoiminnasta ja sen kehittämisestä, koko yksikön sosiaaliohjauksen tukemisesta ja koordinoinnista sekä osallistua asiantuntijana erilaisiin työryhmiin ja verkostoihin.

Tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa sosiaali- ja terveystoimialan meneillään olevassa palvelujen uudistamistyössä sekä mielenkiintoisen ja monipuolisen esihenkilön tehtävän. Sinulla on mahdollisuus tehdä sopimuksen mukaan etätyötä. Helsingin kaupunki tarjoaa hyvät kouluttautumisen mahdollisuudet. Työn voi aloittaa 1.9.2022 tai sovitusti.

Täytä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi. Hakijoiden haastattelut suoritetaan viikolla 28.

Kelpoisuusehdot:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi) ja soveltuva sosiaalialan ylempi korkeakoulututkinto esim. YTM/VTM tai sosionomi (YAMK).

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Lisäksi tehtävän hoitaminen edellyttää kykyä johtaa vaativaa asiakastyötä tekeviä työntekijöitä jatkuvasti muuttuvassa työympäristössä, itsenäistä työotetta, hyvää organisointi- ja paineensietokykyä sekä innostusta kehittää työtä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ovat verkostomaisen kehittämistyön avain. Lisäksi edellytetään kokemusta sosiaaliohjauksen tehtävistä.

Eduksi luetaan työkokemus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä alkuvaiheen kotoutujien kanssa ja Apotti-järjestelmän tuntemus.

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, terveys- ja päihdepalvelut, Asunnottomien asumispalvelut

SOTE-02-362-22

18.7.2022 tai sop.mukaan -31.12.2022

15.07.2022 klo 16:00

2505,67 e/kk

Toinen linja 4 H, 00530 

Haemme sosiaaliohjaajaa sijaisuuteen Asumisen tuen yksikköön, pienasuntotyöryhmään ajalle 18.7.2022- 31.12.2022.

Asumisen tuki- yksikön tehtävä on sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluiden järjestäminen helsinkiläisille asunnottomuustaustaisille päihde- ja mielenterveysongelmaisille asiakkaille sekä yksikön hajasijoitetuissa asunnoissa asuvien asukkaiden tukeminen.

Sosiaaliohjaajan tehtävänä on asiakkaiden asumisen ja arjen taitojen tukeminen. Olennainen osa työtä ovat kotikäynnit. Sosiaaliohjaaja osallistuu asiakassuunnitelmien laatimiseen, toteuttamiseen ja arviointiin yhteistyössä sosiaalityöntekijän sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Työhön liittyy erilaisten ongelmatilanteiden, esimerkiksi vuokravelkojen, selvittelyä. Työ on luonteeltaan liikkuvaa ja päivittäin vaihtelevaa. Asiakkaat asuvat itsenäisissä pienasunnoissa, jotka sijaitsevat eri puolilla Helsinkiä. Työtä on mahdollista tehdä työparityönä. Asumisen tuella on käytettävissään 2 henkilöautoa ja 2 pakettiautoa.

Sosiaaliohjaaja kuuluu tukiasumisen pienasuntotyön tiimiin, jossa työskentelee 5 sosiaaliohjaajaa, 2 ohjaajaa, sairaanhoitaja, asuntokoordinaattori ja johtava sosiaaliohjaaja. Tiimin työtehtäviin kuuluu asumiseen liittyvien, monenlaisten ongelmatilanteiden, kuten häiriöiden, kuolemantapausten ja vuokravelkojen selvittely sekä asiakkaan ohjaaminen tarpeen mukaisiin palveluihin. Lisäksi työryhmän tehtäviin kuuluu väistöasuntojen järjestäminen sekä muuttojen organisointi esimerkiksi putkiremonttien ajaksi. Työskentely pienasuntotyöryhmässä vaatii laaja-alaista yhteistyötä eri toimijoiden, kuten eri viranomaisten, isännöitsijöiden, naapurien ja omaisten kanssa. Työ on ajoittain hektistä ja vaatii paineensietokykyä ja kykyä reagoida muuttuviin tilanteisiin nopeasti ja joustavasti.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn, hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet, mahdollisuuden työnohjaukseen, ammattitaitoisen työyhteisön sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on mahdollisuus mm. työsuhdematkalippuun ja edullisen sekä monipuolisen kuntosalin käyttöön vapaa-ajallasi. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Haethan paikkaa heti, kun kiinnostuit! Haastattelemme hakijoita jo hakuaikana.

Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi) .
Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme oma-aloitteisuutta, hyviä ongelmanratkaisutaitoja, tiimi- ja yhteistyötaitoja sekä kiinnostusta asunnottomien asiakkaiden asumisen tukemiseen.

Luemme eduksi palvelujärjestelmän tuntemisen sekä ajokortin.

Määräaikainen työsuhde

Helsingin kaupunki/ Sosiaalitoimi/Vammaisten työ- ja päivätoiminta

SOTE-01-480-22

01.09.-31.12.2022, tai sopimuksen mukaan

01.07.2022 klo 16:00

2204,00 €/kk

Kumpulantie 1, 4 krs, 00520 Helsinki

Vallilan toimipiste on osa vammaistyön työelämän osallisuutta edistäviä palveluita, tavoitteena on asiakkaan työuran rakentaminen hänen kiinnostuksiensa ja valmiuksiensa mukaisesti. Toimipisteessä tuetaan ihmisiä löytämään yksilöllinen polku kohti vapaita työmarkkinoita sekä pyritään ohjaamaan asiakkaita aktiivisesti jatko- opiskelemaan.

Toimipisteen valmennusyksiköissä valmennetaan työelämässä tarvittavia taitoja ja keskitytään elämänhallinnan taitojen oppimiseen ja ylläpitämiseen. Arjen toiminnassa tärkeää on myös yhteisöllisyys, vastuun ottaminen ja vertaistuki.

Ohjaajan tehtäviin kuuluu vammaisista asiakkaista koostuvien ryhmien ohjaaminen sekä myös asiakkaan tukeminen ja valmentaminen yksilöllisesti siten, että asiakas saavuttaa asettamansa tavoitteet. Ohjaajan tehtävänä on asiakkaan kuntoutuksellisten valmiuksien tukeminen ja kehittäminen avoimille työmarkkinoille tapahtuvaan palkkatyöhön. Lisäksi tehtäviin kuuluu toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä muun työyhteisön kanssa.

Työ- ja päivätoiminnan Fiilari kyselyssä 94 % vastaajista suosittelisi työnantajaansa ja 90 % koki työssä runsaasti onnistumisia.

Aloitamme haastattelut jo hakuaikana.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Kelpoisuusehto:

Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto, lähihoitaja tai muu soveltuva tutkinto.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Lisäksi edellytämme:
Kokemusta asiakkaiden yksilö- ja ryhmäohjaamisesta.

Luemme eduksi:
Kokemuksen osatyökykyisten asiakkaiden ohjaamisesta kohti työllistymistä.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Malmin keskitetty avofysioterapia

SOTE-03-1138-22

22.8.2022 tai sopimuksen mukaan.

15.07.2022 klo 16:00

2564,12 €/kk

Talvelantie 6, rak. 18 C, 00700 Helsinki

Haemme vakinaista fysioterapeuttia Malmin avofysioterapiaan 22.8.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Yksikössämme on noin 20 työntekijää ja työpisteitä on seitsemän, joista Malmin yksikkö sijaitsee Malmin sairaalan yhteydessä. Muissa työpisteissä tehdään suoravastaanottoa pohjoisen- ja koillisen alueen terveysasemilla.

Työ sisältää yksilö-, ryhmä- ja etäfysioterapiaa. Asiakkaat ovat yli 16-vuotiaita.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Mikäli kiinnostuit vakinaisen fysioterapeutin paikasta, laita hakemus tulemaan! Haastattelut pyrimme järjestämään viikolla 30-31.


Kelpoisuusehdot:

Fysioterapeutin ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto. Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Luemme eduksi:
-Laaja-alainen fysioterapeutin työkokemus, kokemusta tai kiinnostusta lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaiden fysioterapiasta. Kokemus suoravastaanottotoiminnasta.
-Hyvä kielitaito
-Hyvät vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot
-Kehittämismyönteisyys ja joustavuus muuttuvissa tilanteissa

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Syystien seniorikeskus

SOTE-03-1151-22

1.8.-31.12.2022

18.07.2022 klo 16:00

2531,12 e/kk + yleiskorotus 1.6 alkaen

Takaniitynkuja 3 , 00780 

Kiinnostaako sinua kotona asuvien eläkeläisten ja työttömien liikkumisen tukeminen?
Haemme toiminnan kehittämisestä kiinnostunutta fysioterapeuttia Syystien palvelukeskukseen määräaikaiseen työsuhteeseen.

Palvelukeskustoiminnan tavoitteena on helsinkiläisten eläkeläisten ja työttömien kotona asumisen tukeminen, toimintakyvyn ylläpitäminen, hyvinvoinnin edistäminen ja yksinäisyyden lievittyminen. Syystien palvelukeskus tarjoaa moninaista toimintaa, kuten vertaistuellista ryhmätoimintaa, palveluohjausta ja -neuvontaa, erilaisia harrastusmahdollisuuksia, luentoja ja kulttuuria.

Fysioterapeuttina tehtävänäsi on mm. ylläpitää kotona asuvien ikäihmisten toimintakykyä, suunnitella ja toteuttaa ennaltaehkäisevää toimintaa. Tehtäviin kuuluvat mm. palvelukeskuksen liikuntatoiminnan koordinointi, suunnittelu ja yksilökonsultaatiot. Toimenkuvaan kuuluvat myös mm. tasapaino-, kuntosali- muistijooga- ja etäryhmien ohjaaminen sekä tietoiskujen ja luentojen pitäminen. Lisäksi teet monialaista yhteistyötä eri järjestöjen ja verkostojen kanssa.

Toivomme sinulta hyviä vuorovaikutus-ja ryhmänohjaustaitoja sekä ymmärrystä tuki- ja liikuntaelinsairauksista. Sinulta löytyy myönteistä otetta ja osaamista ikäihmisten kuntoutuksessa ja kykyä työskennellä moniammatillisessa tiimissä. Lisäksi työ vaatii suunnitelmallisuutta, koordinointikykyä ja valmiutta työskennellä itseohjautuvasti.

Syystien seniorikeskus sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella Malmilla. Seniorikeskuksessa toimii palvelukeskuksen lisäksi viisi ryhmäkotia, palveluasumisen yksikkö, arviointi- ja kuntoutusyksikkö, lyhytaikaishoitoyksikkö sekä päivätoiminta.

Kelpoisuusehdot:

Fysioterapeutin ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto. Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Luemme eduksi kokemuksen ikäihmisten parissa työskentelystä, ryhmien ohjaamisesta ja palvelukeskustoiminnan tuntemuksen.

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Psykiatria- ja päihdepalvelut

SOTE-02-353-22

11.7.2022-19.9.2022

04.07.2022 klo 16:00

2505,65 €/kk

Kahvikuja 3 A, 00990 Helsinki

Kiinnostaako sinua työ päihdeasiakkaiden parissa? Haemme sosiaaliohjaajaa Vuosaaren päihdepoliklinikalle ajalle 11.7.-18.9.2022.

Vuosaaren päihdepoliklinikka on osa Idän terveys- ja hyvinvointikeskustoimintaa, jossa tehdään yhteistyötä asiakkaan asioissa muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa arvioinnin, hoidon ja palvelujen saamisen sujuvoittamiseksi. Helsingin päihdepalveluissa ja päihdepoliklinikoilla toteutetaan toipumisorientaation mukaista hoitoa ja kuntoutusta.

Sosiaaliohjaaja työskentelee päihdepoliklinikan moniammatillisessa työryhmässä tehtävänään asiakkaiden palvelutarpeen arviointi, psykososiaalisen hoidon ja kuntoutuksen arviointi, suunnittelu ja toteuttaminen yksilö-, ryhmä ja verkostotyönä. Sosiaaliohjaajan tehtävä painottuu hoidon ja kuntoutuksen alkuvaiheeseen.

Vuosaaren päihdepoliklinikka sijaitsee Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskuksessa yhdessä alueen muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa.

Työhaastattelut toteutetaan pääsääntöisesti viikolla 27.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi).

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja sekä mielenkiintoa päihdetyöhön.


Luemme eduksi:

kiinnostuksen ja kokemuksen ryhmien ohjaamisesta, päihde ja/tai mielenterveystyön kokemuksen sekä Helsingin palvelujärjestelmän tuntemuksen.

(huom: palkassa ei ole huomioitu kunnallisen alan palkkakorotuksia)

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Fysioterapia

SOTE-03-1139-22

22.8.2022 tai sopimuksen mukaan

15.07.2022 klo 16:00

2531,11 €/kk

Suursuonlaita 3B , 00630 Helsinki

Haemme kahta vakinaista fysioterapeuttia Suursuon tai Malmin sairaalaan osastotyöhön 22.8.2022 ja 1.9.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. Toinen tehtävistä sijoittuu Suursuon sairaalaan, toinen Suursuon tai Malmin sairaalaan.

Suursuon sairaalassa on kahdeksan osastoa erilaisin profiilein. Suursuon sairaalan fysioterapiassa työskentelee 10 fysioterapeuttia. Malmin sairaalassa on viisi akuuttigeriatrista osastoa, joissa työskentelee 8 fysioterapeuttia.

Fysioterapeutti toimii fysioterapian asiantuntijana moniammatillisessa tiimissä. Työtehtäviin kuuluvat mm. liikkumisen arviointi, yksilöllinen fysioterapia sairaalaosastolla, apuvälineiden järjestäminen ja käytön harjoittelu, arvioivat kotikäynnit, omaisten ohjaus, konsultaatio hoitotiimille ja hoitohenkilökunnan ohjaus.

Haastattelut pyrimme järjestämään viikoilla 30-31.

Kelpoisuusehdot:

Fysioterapeutin ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto. Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Luemme eduksi:

Hyvät vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot
Kokemus sairaalafysioterapiasta
Apotti-potilastietojärjestelmän tunteminen
Kehittämismyönteisyys ja joustavuus muuttuvissa tilanteissa

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Keskitetyt perheiden erityispalvelut, Lasten puheterapia

SOTE-01-510-22

1.8.2022

06.07.2022 klo 16:00

3 154 e/kk

Kahvikuja 3, 00980 Helsinki

Oletko sinä puheterapeutti, joka innostuu uusien asiakkaiden vaihtelevista kielellisistä pulmista ja nauttii toimiessaan erilaisissa yhteistyöverkostoissa? Pidät sekä arvioinnista että kuntoutuksesta ja olet avoin kehittämään sekä omaa osaamistasi että yksikkömme toimintaa erilaisten puheterapian asiakasryhmien osalta. Nautit lasten ja nuorten kanssa työskentelystä, mutta ohjaat mielelläsi myös heitä ympäröiviä aikuisia ja yhteisöjä. Me voisimme olla sinun seuraava työyhteisösi!

Yksikössämme on yhteensä 47 puheterapeuttia, joista kolme ruotsinkielisiä. Tällä kertaa etsimme kolmea puheterapeuttia hoitamaan suomenkielisten vakanssien sijaisuuksia. Sijaisuudet ovat Vuosaaren perhekeskuksessa (Kahvikuja 3) sekä Laajasalon terveysasemalla (Koulutanhua 2 A). Työ alkaa elokuussa 2022 sopimuksen mukaan.

Helsingin lasten puheterapiassa työtehtäviisi kuuluu lasten ja nuorten puheen, kielen sekä syömisen taitojen kehityksen tutkiminen, seuranta ja kuntoutus. Työsi sisältää myös asiakkaan ympäristön ohjauksen ja mahdollisten jatkotutkimusten järjestämisen moniammatillisessa yhteistyössä. Asiakkaamme ovat 0-16-vuotiaita ja he tulevat palveluumme terveydenhuollon lähettäminä. Valtaosa asiakkaistamme on alle kouluikäisiä. Useimmiten puheterapiatapaamiset aloitetaan tutkimuksista ja hoidon tarpeen arvioinnista, mutta jonkin verran asiakkaita tulee myös suoraan erikoissairaanhoidosta.

Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. lastenneuvola, neuvolan psykologit ja neuropsykologit, toimintaterapeutit sekä varhaiskasvatus, koulut ja sosiaalitoimi. Perhekeskusmalli tukee monialaisen yhteistyön tekemistä asiakkaan parhaaksi. Perhekeskuksia on toiminnassa neljä ja yhteisen työn verkostomaisia toimintamalleja käytetään myös niillä alueilla, joille perhekeskusten tuloa vielä odotetaan.

Isossa joukossa on voimaa, ja keskinäinen konsultointimme toimii hyvin. Aloittavana puheterapeuttina saat myös henkilökohtaisen mentorin, ja tukenasi on kokeneiden puheterapeuttien vetämä tutor-ryhmä.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Kelpoisuusehto:

Filosofian maisteri logopedian koulutusohjelmasta. Myös logopedian loppuvaiheen opiskelijat huomioidaan haussa.

Lisäksi edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994, 1200/2007) mukainen laillistus Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n sekä 48A §:n mukaista rokotussuojaa.

Luemme eduksi:
- kokemuksen moniammatillisesta työstä kuntoutuksessa
- Apotti-potilastietojärjestelmän käytön.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Lastensuojelu ja perhesosiaalityö

SOTE-01-481-22

26.9.2022

04.07.2022 klo 16:00

2628,07€/kk (2719, 29€/kk) / 2747,45€/kk

Kettutie 8, 00800 

Haemme 2 sosiaaliohjaajaa ja 1 vastaavaa ohjaajaa 26.9.2022 perustettavaan MDFT-palvelut tiimiin vakinaiseen työsuhteeseen. Valitut henkilöt saavat koulutuksen monimuotoiseen perheterapeuttiseen työskentelyyn (MDFT). Koulutus tapahtuu englanniksi ja sen kesto on 10kk.

UUSI MDFT-PALVELUT TIIMI
Lastensuojelun ja perhesosiaalityön palveluihin perustetaan uusi monimuotoiseen perheterapeuttiseen työskentelyyn keskittynyt MDFT-tiimi. Asiakaskohderyhmänä ovat laaja-alaisista, monimuotoisista vaikeuksista (käytös- ja päihdehäiriöt) kärsivät 11-17-vuotiaat nuoret, joiden kohdalla on jo kokeiltu kevyempiä avohoidon palveluita. MDFT-terapiaan ohjaudutaan lastensuojelun sosiaalityöntekijän palvelulähetteellä. Tiimissä tulee työskentelemään 4 sosiaaliohjaajaa (MDFT-terapeuttia) ja 1 vastaava ohjaaja (avainterapeutti). Työ koostuu 100% MDFT-terapiaprosesseista.

KOULUTUS JA TYÖNKUVA
MDFT-koulutus alkaa 3. lokakuuta 2022 ja sen kesto on 10kk. Koulutuksen aikana tiimi ottaa asiakkaita rajoitetulla määrällä. Rekrytoimme 2 sosiaaliohjaajaa ja 1 vastaavaa ohjaajaa, joiden työtehtävät ovat koulutuksen jälkeen terapeutin ja avainterapeutin työtehtäviä.

Avainterapeutin roolissa vastaat MDFT-tiimin kokouksista ja asiakastapausten käsittelystä, omista MDFT-asiakkuuksista sekä tiimin henkilöstöön liittyvistä hallinnollisista työtehtävistä (työvuorosuunnittelu ym.) Esihenkilönäsi ja tukenasi toimii johtava ohjaaja sekä Hollannin kouluttajataho.

Terapeutin roolissa teet MDFT-terapiaprosessia noin 3-4 asiakkaalle kerrallaan lastensuojelun asiakassuunnitelman mukaisesti. Teet myös yhteistyötä vastuusosiaalityöntekijän kanssa ja toimit monialaisissa verkostoissa. Menetelmätyönohjauksestasi vastaa avainterapeutti.

Hakeutuaksesi tehtävään sinulla tulee olla;
- kykyä omaksua uutta tietoa, poisoppia vanhaa
- kykyä oma-aloitteiseen työskentelyyn ja itsensä johtamiseen, aktiivisuus
- myönteinen suhtautuminen muutokseen
- hyvä paineensietokyky
- riittävä englannin kielen taito
- soveltuva pohjakoulutus on sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus, edellytyksenä myös vankka kokemus perheiden kanssa työskentelystä.

Koulutuksen aikana maksetaan palkkaa:
- sosiaaliohjaaja 2628,07€/kk ja koulutuksen jälkeen maksetaan terapeutti-nimikkeellä: 2719,29€/kk
- vastaava ohjaaja 2747,45€/kk.

Tarjoamme sinulle lastensuojelussa mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai yhteisöpedagogi AMK, tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto. Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Työsuhde: Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme:
- Hyvä suomenkielen taitotaso
- Kokemusta lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä
- Kokemusta lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluista ja/ tai lastensuojelutyöstä.

Luemme eduksi:
- muunkielisyyden (ruotsi, arabia, somalia jne.)
- kokemuksen käytöksellä ja päihteillä oireilevien lasten kanssa työskentelystä.

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Maahanmuuttoyksikkö

SOTE-01-512-22

29.8.2022 - 25.4.2023

01.07.2022 klo 16:00

3529,50 e/ kk

Työpajankatu 14A, 00580 

Tarjolla mahdollisuus työskennellä psykologina maahan muuttaneiden palveluiden parissa!

Haemme psykologia määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 29.8.22- 25.4.23 Helsingin maahanmuuttoyksikköön, jossa järjestetään keskitetysti kotoutumista tukevia sosiaalipalveluja. Yksikön asiakkaat ovat oleskeluluvan saaneita alkuvaiheen kotoutujia, ihmiskaupan uhreja ja paperittomia henkilöitä.

Pääset osaksi 11 psykologin tiimiä, jossa työtä on mahdollisuus tehdä itsenäisesti, mutta tarjolla on kattavaa perehdytystä ja tukea.

Maahanmuuttoyksikössä psykologin työn painopisteenä on psykologinen arviointi ja interventiot sekä toimiminen asiantuntijana erilaisissa työryhmissä ja verkostoissa. Tehtävä painottuu erityisesti perheiden kanssa tehtävään työhön, mutta työssä on mahdollista tutustua laajasti myös muuhun psykologin työhön yksikössä. Lisäksi kehitämme jatkuvasti työn sisältöjä ja osallistumme yksikössämme palvelujen kehittämiseen. Työmme on moniammatillista ja yksikössämme työskentelee psykologien lisäksi sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia ja ohjaajia. Lisäksi yhteistyö terveydenhuollon kanssa on tiivistä. Työnohjaus on järjestetty ryhmätyönohjauksena.

Maahanmuuttoyksikkö sijaitsee Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa, joka tarjoaa monipuoliset sosiaali- ja terveyspalvelut saman katon alta, hyvien liikenneyhteyksien varrelta.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Kelpoisuusehto:

Psykologian maisteri (ylempi korkeakoulututkinto) ja laillistus Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme:
hyviä vuorovaikutustaitoja, itsenäistä työotetta, hyvää organisointi- ja paineensietokykyä sekä taitoa ja innostusta tehdä monialaista yhteistyötä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Luemme eduksi:
perehtyneisyyden perheiden ja ulkomaalaistaustaisten henkilöiden kanssa
työskentelystä.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Kannelmäen palvelutalo

SOTE-03-1145-22

8.8.2022 tai sopimuksen mukaan

01.07.2022 klo 16:00

2505,68 e/kk

Urkupillintie 4 , 00420 

Haemme sosiaaliohjaajaa vakituiseen työsuhteeseen Kannelmäen palvelutaloon ryhmäkoti Leinikkiin ja ryhmäasumisen yksikkö Kanervaan. Leinikissä ja Kanervassa sosiaaliohjaajan työ sisältää monialaista yhteistyötä asukkaiden, omaisten sekä eri verkostojen kanssa.

Huolehdit asukkaiden etuuksien ja taloudellisten asioiden hoidosta, annat neuvontaa ja ohjausta sekä tuet asukkaiden sosiaalista toimintakykyä mm. ryhmätoiminnan ja yksilöllisen ohjauksen keinoin. Sosiaaliohjaaja osallistuu myös hoitoneuvotteluihin ja hoitosuunnitelmien tekemiseen.

Asukkaiden hyvän ja yksilöllisen arjen turvaaminen on kaiken toiminnan lähtökohta. Haluamme tarjota asukkaillemme heidän näköistään elämää toteuttaen heidän toiveitaan ja unelmiaan.
Moniammatillinen yhteistyö on osa jokaista työpäivääsi ja siksi edellytämme sinulta hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, innostuneisuutta sekä kykyä tuoda rohkeasti esille asioita oman ammattikuntasi edustajana.

Leinikissä ja Kanervassa toivomme sosiaaliohjaajalta läsnäoloa tiimissä ja osallistumista mahdollisuuksien mukaan päivittäin asukkaiden arkeen. Erityistyöntekijänä olet myös osa talon terapia- ja ohjaustiimiä. Perehdytyksessä ja arkityössä tukenasi toimii esimiehen lisäksi myös terapia- ja ohjaustiimin työntekijät.

Jos koet, että paikka voisi olla sinua varten ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi).

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Luemme eduksi:
Kokemuksen ikääntyvien muistisairaiden parissa työskentelystä.

Määräaikainen työsuhde

Helsingin kaupunki/ sosiaali- ja terveystoimiala/ terveysasemat ja sisätautien poliklinikat

SOTE-02-356-22

1.8.2022 - 31.5.2024

01.07.2022 klo 16:00

2398,28 e/kk

Pursimiehenkatu 4, 00150 Helsinki

Terveysasemien ja sisätautipoliklinikoiden keskitettyihin palveluihin haetaan jalkaterapeuttia työvapaan sijaisuuteen ajalle 1.8.2022 - 31.5.2024.

Jalkaterapiayksikön palvelut ovat pääsääntöisesti tarkoitettu potilaille, joilla on diabeteksesta tai nivelreumasta aiheutuneita jalkaongelmia.
Jalkaterapiayksikön tarkoituksena on ennaltaehkäistä eri sairauksista johtuvia jalkaongelmia syntymästä, lisätä jalkojen omahoitotietoutta, hoitaa jo esiintyneitä jalkaongelmia ja ehkäistä niiden uudelleen muodostumista jalkaterapiassa käytettävien menetelmien avulla.
Menetelmien tavoitteena on lisätä potilaan toimintakykyä tai ylläpitää jo voimassa olevaa toimintakykyä arjen helpottamiseksi. Toimintaa toteutetaan ryhmäohjauksena tai yksilökäynteinä yksilöllisen tarpeen mukaan.

Työssä korostuu alaraajojen kokonaisvaltainen tutkiminen, ennaltaehkäisy, omahoidon ohjaus, diabeettisten riskijalkojen seulonta ja riskiluokituksen mukaisen hoidon sekä ohjauksen toteuttaminen yhdessä potilaan ja muun hoitoon osallistuvan henkilökunnan kanssa. Jalkaterapiayksikön yksi tärkeä osa on yhteistyö lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvissä apuvälineasioissa, kuten jalkineiden ja tukipohjallisten tarpeen kartoittamisessa.

Työ on itsenäistä vastaanottotyötä, jolloin itsensä johtamisen taitojen taso korostuu. Työtä tehdään kuitenkin yhteistyössä muun työyhteisön ja muiden toimijoiden kanssa, jolloin myös työyhteisötaitoja sekä yhteistyötaitoja tarvitaan työn onnistumisen varmistamiseksi.

Haastattelut toteutetaan 7.7-8.7.2022 klo 9-11 välisenä aikana teamsin välityksellä.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Helsingin kaupunki kannustaa anonyymiin rekrytointiin, ja tämä rekrytointi toteutetaan anonyymisti. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen. Täytä työnhakulomake normaalisti. Huomioi hakemusta kirjoittaessasi, että se noudattaa anonymiteetin periaatteita. Esihenkilö valitsee haastateltavat henkilöt anonyymin yhteenvedon perusteella eikä siinä ole nähtävissä hakijan nimeä, ikää, sukupuolta tai äidinkieltä.
Lue lisää: https://www.hel.fi/rekry/fi/valitse-helsinki/anonyymirekrytointi


Kelpoisuusehdot:

Jalkaterapeutin ammattikorkeakoulututkinto.
Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Luemme eduksi aiemman kokemuksen jalkaterapeutin tehtävistä, tutkimus-, haavahoidon- ja kevennysosaamisen.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Hopeatien palvelutalo, Terapiapalvelut

SOTE-03-1112-22

4.7. 2022 tai sopimuksen mukaan

01.07.2022 klo 16:00

2505,67 e/kk

Hopeatie 14 a, 00440 

Haemme Hopeatien palvelutaloon sosiaaliohjaajaa vakituiseen toimeen palveluasumisen puolelle.

Oletko kiinnostunut iäkkäistä ihmisistä ja heidän hyvinvoinnistaan?

Oletko ihmislähtöinen ja innostunut hyvän elämän mahdollistaja tehostetun palveluasumisen asukkaille?

Jos olet, niin tätä paikkaa sinun kannattaa hakea!

Sosiaaliohjaaja työskentelee tehostetun palveluasumisen asukkaiden, omaisten, monialaisen työyhteisön sekä verkostojen kanssa. Sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluu asukkaiden toimintakyvyn tukeminen ja asioiden hoito, monialainen yhteistyö ja sen kehittäminen sekä yhteisöllisyyden edistäminen. Sosiaaliohjaajalla on tärkeä rooli tukea asukkaiden osallisuutta ja osallistumista. Sosiaaliohjaaja yhdessä muun työyhteisön kanssa mahdollistaa asukkaille uusia kokemuksia ja mielekästä tekemistä.

Hopeatien palvelutalossa kuulut terapiatiimiin, jossa lisäksesi työskentelee toinen sosiaaliohjaaja, kaksi fysioterapeuttia sekä toimintaterapeutti. Terapiatiimin työpanos jakautuu palveluasuminen ja ryhmäkotien välille.

Työ edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja ja jatkuvaa kanssakäymistä asukkaiden, omaisten, moniammatillisen työyhteisön jäsenten sekä sidosryhmien kanssa. Työ edellyttää kykyä kohdata ristiriitatilanteita sekä vaatii aktiivista tiedottamista monialaisessa verkostossa.

Päivittäiskirjaamisessa käytämme Apotti-järjestelmää sekä Rai-järjestelmää.

Hopeatien palvelutalo sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella, lähellä Pohjois-Haagan juna-asemaa.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Huomioimme myös vastavalmistuneet.

Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai yhteisöpedagogi AMK, tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.
Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Luemme eduksi aikaisemman työn iäkkäiden parissa.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, perhe- ja sosiaalipalvelut, nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö, asukastalotyö

SOTE-01-466-22

1.8.2022 tai sopimuksen mukaan.

08.07.2022 klo 16:00

2505,68 e/kk

Toinen linja 4, 00530 

Otatko mielelläsi haasteita ja uusia tuulia vastaan? Onko asukkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa työskentely sinulle luontevaa? Innostutko kohtaamisista? Ja omaat iloisen tekemisen meiningin?

Jos vastauksesi on KYLLÄ, hae meille loistotiimiin!

Tavoitteenamme on monialaisten verkostojen ja kumppanuuksien rakentaminen asukastalojen ympärille ja pitää ne toiminnaltaan asukaslähtöisinä ja erittäin matalan kynnyksen kohtaamispaikkoina.

Helsingin kaupungin yhdeksän asukastaloa ovat jokainen oman alueensa näköisiä ja työ tarjoaa toimintaa koordinoivalle sosiaaliohjaajalle paljon mahdollisuuksia kehittää yhdessä esihenkilön kanssa talon toimintaa ja myös omaa osaamista.

Työ on vastuullista ja edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja ja paineensietokykyä. Tarjoamme säännöllisen työnohjauksen, tiimin vahvan tuen ja hyvän perehdytyksen. Asukastaloissa toimii vakinaisen sosiaaliohjaajan lisäksi palkkatukityösuhteessa ja oppisopimuksessa olevia työntekijöitä. Työhön sisältyy mm. rekrytoinnin valmistelua, perehdytystä ja ohjausta asukastalotyön arjessa.

Stadin asukastalojen tiimissä on 10 työntekijää ja nyt tiimi etsii uutta reipasta jäsentä koordinoimaan toimintaa ja palveluohjausta Kontulan alueelle.

Haastattelujen 1. kierros toteutetaan videohaastatteluna 14.7. mennessä ja 2. kierros henkilökohtaisina haastatteluina 19.7. Stadin asukastalo Hannassa Sturenkadulla ja valintapäätös ilmoitetaan viimeistään 22.7.

Voit tutustua toimintaamme lisää https://www.hel.fi/static/sote/asukastoiminta/julkaisut/Toimintakertomus_Stadin_asukastalot_2021.pdf

Vuodesta 2023 lähtien asukastalotyö järjestetään kaupunginkanslian alaisuudessa, kun Helsingin Sote-ratkaisu ja hyvinvointialueet käynnistyvät.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Luemme eduksi kokemuksen soveltuvasti vastaavien tehtävien hoidosta, kielitaidon, kehittämismyönteisyyden, kyvyn itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Helsingin kaupunki kannustaa anonyymiin rekrytointiin, ja tämä rekrytointi toteutetaan anonyymisti. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen. Täytä työnhakulomake normaalisti. Huomioi hakemusta kirjoittaessasi, että se noudattaa anonymiteetin periaatteita. Esihenkilö valitsee haastateltavat henkilöt anonyymin yhteenvedon perusteella eikä siinä ole nähtävissä hakijan nimeä, ikää, sukupuolta tai äidinkieltä. Lue lisää: https://www.hel.fi/rekry/fi/valitse-helsinki/anonyymirekrytointi

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Outamon lastenkoti

SOTE-01-482-22

29.8.2022

11.07.2022 klo 16:00

2519,39 e/kk

Karkalintie 148, Lohja, 08100 

Ohjaajan työtehtävässä teet merkityksellistä ja monipuolista työtä lasten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Outamon lapsilta kysyttiin, millaisina he kokevat aikuiset Outamossa ja he vastasivat näin:
- Aikuiset kohtelevat hyvin. Se on yksi syy, miksi viihdyn täällä.
- Aikuiset ovat turvallisia.
- Hyvii, kivoi, ja on niitä kenen kaa sulla ei vaan klikkaa.
- Ihmisii, feikkivartijoita, ei pahalla.

Outamon lapset ovat 14-17 vuotiaita helsinkiläisiä. Outamossa on neljä lasten kotiosastoa vanhassa kartanomiljöössä. Osastomme ovat nykyaikaisia ja turvallisia.

Tehtävä soveltuu sinulle, joka koet moniammatillisen työn luontevaksi osaksi tulevaisuuttasi. Työssä onnistumista tukevat ymmärrys nuorten maailmasta sekä kyky tunnistaa erilaisia voimavaroja. Lapset ja heidän läheiset toivovat ohjaajilta aitoa arvostavaa kohtaamista. Avoin ja ammatillinen vuorovaikutus haastavissakin lasten elämänvaiheissa on vaikuttavan ja turvallisen työn perusta.

Osaamme ja uskallamme kohdata vastuullisesti haasteita. Nostamalla haasteet näkyviksi löytyy ratkaisut lapsille, perheille ja henkilökunnallemme hyvinvoinnin edistämiseksi. Lähtökohta työllemme on laitoshuollon terapeuttinen viitekehys. Koulutamme henkilökuntaa juuri nyt mm. DKT-, ART-, AVEKKI menetelmiin sekä vahvistamme ymmärrystämme traumoista ja neuropsykiatrisista oireista koulutuksien kautta.

Helsingin kaupunki tarjoaa hyvät koulutusmahdollisuudet ja monipuoliset työsuhde-edut esim. työterveyshuollon palvelut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Palkka: 2519,39 (8% palkanlisä ensimmäisenä vuotena vakituiseen tehtävään valituille). Työ on kolmivuorotyötä.

Meillä on tarjolla myös eri pituisia sijaisuuksia sosiaaliohjaajille, nuoriso-ohjaajille ja lähihoitajille. Huomioimme sijaisuuksissa myös alan opiskelijat, jotka ovat suorittaneet opinnoistaan noin 2/3 osaa. Laitathan hakemukseesi, jos olet kiinnostunut myös sijaisuuksista yksikössämme. Sijaisuudet ja keikat ovat hyvä tapa tutustua toimintaamme.

Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi. sosiaalikasvattaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto sekä yhteisöpedagogin tutkinto.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin poislukien yhteisöpedagogit

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.


Edellytämme myös
- Hyviä vuorovaikutustaitoja ja lasta kunnioittavaa työotetta.
- Ajokortti ja ajotaito on työtehtävissä välttämätön.
- Lääkehoitolupa tai valmiudet sen hankkimiseen.
- Hygieniapassi tai valmiudet sen hankkimiseen.

Luemme eduksi
- Kokemuksen ja osaamisen lastensuojelu-, mielenterveys- ja päihde-, terapeuttisesta-, toiminnallisesta tai rikosseuraamustyöstä.

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Suun terveydenhuolto

SOTE-02-160-22

Sopimuksen mukaan

31.10.2022 klo 16:00

SOTE-sopimuksen mukainen

Rautalammintie 2, 3 krs, 00550 Helsinki

Hei sinä innokas ja iloinen suuhygienisti, tule meille työkaveriksi suun terveydenhuoltoon Helsinkiin!

Ylpeänä voimme todeta, että viime vuoden sijaisemme kokivat olleensa tervetulleita työyhteisöihimme. Sinäkin olet meille lämpimästi tervetullut.

Voit olla urasi alussa tai jo kokenut suuhygienisti. Tarvitsemme sinua vahvistamaan toiminnan sujuvuutta ja tarjoamaan helsinkiläisille suun hoidon palveluja.

Meillä suun terveydenhuollossa suuhygienisti työskentelee moniammatillisessa tiimissä hoitotyön asiantuntijana. Suun hoidon palvelut tuotetaan osana Terveys- ja hyvinvointikeskus (THK) -toimintaa. Sote-palveluita on asiakkaiden käytettävissä myös aamu- ja ilta-aikoina. Suun terveydenhuollon työntekijöillä on pääsääntöisesti kerran viikossa iltavuoro klo 20 saakka. Suuhygienistin tehtäviä on eri puolilla Helsinkiä perushammashoidossa, oikomishoidossa, Pääkaupunkiseudun suun erikoishammashoidonyksikössä (PKS-Sehyk) ja asiakaspalvelukeskuksessa.
Haemme ensisijaisesti kokopäiväisiä työntekijöitä, mutta huomiomme myös toiveet osa-aikaisuudesta.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi. Olemme hakijoihin yhteydessä koko haun aikana. Voit ilmoittaa hakemuksessa ensisijaisen toiveesi alueesta, johon haluaisit sijoittua ja ajanjakson, jonka pystyt työskentelemään sijaisuudessa. Mikäli sinulla on kysyttävää olethan yhteydessä toivomasi alueen esihenkilöön.

Kelpoisuusehto:

Suuhygienistin ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aiempi tutkinto (ylempi hammashoitaja tai hammashuoltaja).
Sijaisuuksiin voivat hakea myös valmistuvat suuhygienistit, joilla on opintopisteitä vähintään 180.

Tehtävässä edellytetään valmistuneiden osalta terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Lisätietoja antavat:

Haagan THK-alueen hammashoitolat:
osastonhoitaja Heli Nieminen
heli.i.nieminen@hel.fi, p. 050 341 3006

Pohjoisen THK-alueen hammashoitolat:
osastonhoitaja Minna Kivelä
minna.kivela@hel.fi, p. 050 340 1241
osastonhoitaja Tiia Aalto
tiia.aalto@hel.fi, p. 050 3400 533

Kalasataman THK-alueen hammashoitolat:
osastonhoitaja Mari Niskakangas
mari.niskakangas@hel.fi, p.040 533 7322
osastonhoitaja Marjatta Siitonen
marjatta.siitonen@hel.fi, p. 040 178 3472

Myllypuron THK-alueen hammashoitolat:
osastonhoitaja Tanja Palsanen
tanja.palsanen@hel.fi, p. 040 677 3090

Keskustan THK-alueen hammashoitolat:
osastonhoitaja Sanna Korte
sanna.korte@hel.fi, p. 050 341 3163

Vuosaaren THK-alueen hammashoitolat:
osastonhoitaja Hanne Hukka
hanne.hukka@hel.fi, p. 040 758 6352

Oikominen:
osastonhoitaja Jaana Autio
jaana.autio@hel.fi, p. 040 6531660
osastonhoitaja Janna Virtamo
janna.virtamo@hel.fi, p. 0407687735

Suu- ja hammaskeskus, perushoidon yksikkö:
osastonhoitaja Paula Nurro
paula.nurro@hel.fi, 040 6658648,
Kati Vartiainen
kati.vartiainen@hel.fi, 040 3360433

PKS-Sehyk:
osastonhoitaja Heini Nevasto
heini.nevasto@hel.fi, 040 5084031

1