Suoraan sisältöön

Hae tehtävää

Avoimia tehtäviä: 764

Valitse ammattiala
Vapaa sanahaku / työavain

Alue

Palvelussuhteen tyyppi

Ilmoituksen kieli

Avoimet työpaikat

Hakuehdot täyttäviä tehtäviä  61 kpl  (38 ilmoitusta )

Sote-alan muut tehtävät

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Lastensuojelu ja perhesosiaalityö, Lastensuojelun ja perhesosiaalityön palvelut, Perhetyö Länsi-Pohjoinen

SOTE-01-948-22

1.1.2023

16.12.2022 klo 16:00

3668,92 €/kk

Säästöpankinranta 2 A, 00530 

Oletko kiinnostunut työstä, jossa pääset hyödyntämään osaamistasi esihenkilötyössä sekä lastensuojelun perhetyön kokonaisuuden kehittämisessä. Olet lapsiperheiden kanssa tehtävän työn vahva ammattilainen. Hallitset isotkin kokonaisuudet ja osaat omalla esimerkilläsi johtaa ja edistää laadukasta ja vaikuttavaa lasten ja heidän perheidensä kanssa tehtävää työtä.

Haemme nyt perhetyön päällikköä Perhetyö Länsi-Pohjoinen alayksikköön, jossa toimii 4 johtavaa sosiaaliohjaajaa sekä 52 sosiaaliohjaajaa ja ohjaajaa kolmessa tehostetun perhetyön tiimissä ja yhdessä perhetyön tiimissä.

Sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön ja lastensuojelulain mukainen tehostetun perhetyön työskentely pohjautuu sosiaalityöntekijän laatimaan asiakassuunnitelmaan. Perhetyö on suunnitelmallista, tavoitteellista ja määräaikaista työskentelyä. Keskeisintä palvelun sisältöä on yhteinen tilanteen arviointi ja jäsentäminen ja sen kautta muutokseen tähtäävään, suunnitelmalliseen työskentelyyn motivoiminen. Perhetyössä painopisteenä on vanhemmuutta, sosiaalista toimintakykyä ja perheen vuorovaikutussuhteita vahvistava työskentely. Työskentelyn tavoitteena olevia valmiuksia harjoitellaan yhdessä arvioimalla, tekemällä ja mallintamalla. Tarkennettu sisältö ja työskentelytavat sekä työskentelyn kesto määräytyvät tuen tarpeiden ja lapsen asiakassuunnitelman mukaan. Perhetyö toteutetaan pääsääntöisesti perheen kotona tai muussa perheen toimintaympäristössä. Perhetyötä tehdään pääosin työpareittain yhteistyössä tarpeenmukaisen verkoston kanssa. Työparius voidaan muodostaa myös moniammatillisena yhteistyönä. Asiakastietojärjestelmämme on Apotti, joka on otettu käyttöön Helsingin lastensuojelussa marraskuussa 2021.

Yhdessä Itä-Etelä alueen perhetyön päällikön kanssa vastaat perhetyön kokonaisuuden johtamisesta, henkilöstö- ja taloushallinnosta, asiakkaan saaman palvelun vaikuttavuuden ja asiakasprosessin seurannasta ja kehittämisestä. Onnistuminen tehtävässä edellyttää sinulta kykyä luoda työyhteisöön innostunutta työilmapiiriä, halua tukea lähiesihenkilöitä ja henkilöstöä perustehtävässä ja kannustaa heitä osallisuuteen. Tavoitteena kaikessa toiminnassasi on hyvän asiakas- ja työntekijäkokemuksen varmistaminen ja laadukkaan perhetyön toteuttaminen.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona tehtävään on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, alan riittävä tuntemus ja johtamistaito.

Tehtävässä edellytetään lapsiperheiden kanssa tehtävän työn tai perhetyön laaja-alaista kokemusta, sekä vankkaa esihenkilö- ja johtamiskokemusta sekä hyvää yhteistyö-, vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Eduksi luetaan sekä sosiaalihuoltolain mukaisen erityisen tuen että lastensuojelun palvelujen tuntemus sekä kokemus asiakas-, henkilöstö- ja talousjärjestelmien käytöstä.

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Vammaisten työ- ja päivätoiminta, Toimintakeskus Kalasatama

SOTE-01-951-22

2.1.2023 - 30.6.2023

19.12.2022 klo 16:00

2659,82 €/kk

Tukkutorinkuja 7, 00580 

Toimintaterapeutti, oletko kiinnostunut merkityksellisestä päivätyöstä toimintakeskus Kalasatamassa? Toimintamme keskiössä on vuorovaikutuksen ja toiminnanohjauksen tukeminen, itsenäistymiseen sekä aikuisuuteen tarvittavien taitojen harjoittelun näkökulmasta.

Asiakkaamme ovat peruskoulun päättäneitä vahvan psyykkisen tuen autisminkirjon ja kehitysvammaisia henkilöitä. Asiakastyö pitää sisällään ryhmä- ja yksilöohjaamista, työ on hyvin aktiivista. Toimintaamme rytmittävät yksilölliset päivä- ja viikkostruktuurit. Toimintamme pitää sisällään mm. päivittäisiä ulkoiluja, musiikkia, liikuntaa, multisensorista toimintaa ja toimintaa opetuskeittiössä. Käytössämme on mm. Avekki- ja Haastetoimintapamallit sekä Hyp-hetket.

Toimintaterapeuttina pääset suorassa asiakastyössä ja moniammatillisen työyhteisön jäsenenä tukemaan asiakkaita saavuttamaan sekä ylläpitämään kullekin mahdollisimman hyvää elämänhallintaa ja omatoimisuutta. Pääset mukaan luomaan yhdessä asiakkaidemme kanssa heille toimivaa sekä mielekästä arkea. Suoran asiakastyön lisäksi osallistut asiakas- ja verkostotyöhön ja käytät sekä kehität toimintaterapian työtapoja. Saat ja pääset vaikuttamaan työnkuvaasi niin yksikön sisällä kuin osana Helsingin kaupungin työ- ja päivätoiminnan erityistyöntekijöiden verkostoa. Saat suunnitella joustavasti omaa ajankäyttöäsi asiakastyö huomioiden ja sinulla on mahdollisuus tehdä työsi hyvin.

Meillä pääset aidosti vaikuttamaan työhösi ratkaisukeskeisesti yhdessä muun tiimin kanssa. Työ vaatii hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä kykyä toimia nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Tueksesi saat kannustavat kollegat, esihenkilön sekä luotettavan työnantajan. Yksikkömme on perustettu noin pari vuotta sitten ja olemme hyvin kehittämismyönteinen työyhteisö.

Tarjoamme mielenkiintoisen työtehtävän lisäksi Helsingin kaupungin hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet, sekä suuren työnantajan henkilöstöedut kuten työsuhdematkalippu- tai polkupyöräetu, ohjattua liikuntaa, virkistyspaikkoja, työsuhdeasuntoja sekä alennusta teatterista ja uimahallista. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon.

Työyhteisössämme on hyvä henki ja työtilamme ovat uudet sekä modernit. Panostamme perehdytykseen ja olemmekin saaneet siitä hyvää palautetta. Työ- ja päivätoiminnan Fiilari kyselyssä 94% vastaajista suosittelisi työnantajaansa ja onnistumisia työssä koetaan runsaasti 90%. Tervetuloa huipputiimiimme!

Helsingin kaupunki edistää aktiivisesti tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä arvostaa henkilöstönsä monimuotoisuutta. Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä ja eri sukupuolia olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Valinnassa voidaan käyttää positiivista erityiskohtelua.

Aloitus 2.1.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan, myös osa-aikaisuus mahdollinen. Kysymykset työnkuvasta ja -tehtävistä tai rekryä koskien voi osoittaa Mette Apell'lle numeroon 09 310 38068.

Kelpoisuusehto:

Toimintaterapeutin ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto. Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

Huomioimme haussa myös loppuvaiheen toimintaterapeuttiopiskelijat, joilla on soveltuvaa terveydenhuoltoalan harjoittelukokemusta.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Luemme eduksi:

-kokemuksen vähemmistöryhmien parissa työskentelemisestä, esim. vahvan psyykkisen tuen autisminkirjon ja kehitysvammaisten asiakkaiden kanssa tai mielenterveystyöstä
-nepsy-koulutuksen
-kokemuksen haastavien tilanteiden ennaltaehkäisemisestä ja kohtaamisesta
-kokemuksen monikulttuurisessa työympäristössä työskentelemisestä sekä esimerkiksi ruotsin, arabian, somalin tai venäjän kielen taidon.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Nuorisoasema

SOTE-02-665-22

1.3.2023 tai sopimuksen mukaan

30.12.2022 klo 16:00

2245,29 €/kk

Siltasaarenkatu 4, 6. krs, 00530 Helsinki

Etsimme moniammatilliseen työryhmäämme nuorten parissa viihtyvää työntekijää, jolla on innostusta oman ja yhteisen työn kehittämiseen.

Nuorisoasema tarjoaa palveluita 13-23 vuotiaille päihteillä tai keskivaikeilla mielenterveyden ongelmilla tai pelaamisella oireileville helsinkiläisille nuorille ja heidän läheisilleen sekä päihdeperheissä kasvaneille nuorille.

Ohjaaja luo usein ensikontaktin niin asiakkaisiin kuin yhteistyökumppaneihin. Ohjaaja on terveydenhuollon ammattilainen, joka mm. tapaa nuoria vastaanotossa, osallistuu lääkehoidon toteutukseen sekä valvottujen huumeseulojen ottamiseen. Ohjaaja antaa puhelimitse sekä sähköisiä viestimiä hyödyntäen konsultaatioapua nuorille, nuorten läheisille sekä heidän kanssaan toimiville tahoille. Nopea arviointi ja reagointikyky korostuvat ohjaajan tehtävissä. Lisäksi ohjaajan työtehtäviin kuuluu tarviketilausten tekeminen sekä muut toimistotehtävät. Nuorisoaseman toimintaa ohjaa toipumisorientoitunut viitekehys.

Keväällä 2023 olemme avaamassa toisen toimipisteen Herttoniemeen ja on mahdollisuus päästä suunnittelemaan ja kehittämään ohjaajan työnkuvaa sekä työtehtäviä. Ohjaajan työ voi sijoittua Hakaniemen/ Herttoniemen yksikköön.

Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan.

Kelpoisuusehto:

Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto, lähihoitaja tai muu soveltuva tutkinto.
Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Lisäksi edellytämme:

Työntekijältä edellytämme kehittävää, itsenäistä ja aktiivista työotetta, hyvää verkosto- ja tiimityötaitoja sekä kykyä oman työn organisointiin.

Luemme eduksi:

Aikaisempi työkokemus nuorten päihde- ja mielenterveystyön parissa.
Nuoruuden kehitysvaiheiden, päihde ja peliriippuvuuden sekä nuorten kanssa toimivan palvelujärjestelmän tuntemuksen.
Ruotsin kieli
Apotti -tietojärjestelmän tuntemus
It-osaaminen

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, HelppiSeniorin asiakasohjaus

SOTE-03-2104-22

1.1.2023

15.12.2022 klo 16:00

2754,41 €/kk

Kivikonkaari 21, 00940 Helsinki

Kiinnostaako sinua mielenkiintoinen ja vastuullinen työ asiakasohjauksessa? Idän asiakasohjauksessa on avautumassa asiakasohjaajan virka, johon etsimme mahdollisesti juuri sinua.

Arviointitoiminnan asiakasohjaus on osa valtakunnallista keskitettyä asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallia. Toimintamme keskiössä on asiakas ja asiakkaan tarpeet. Lähtökohtanamme on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja arjessa selviytymistä oikea-aikaisesti kevyimmän palvelun periaatteen mukaisesti.

Perustehtävänämme ovat laaja-alaiset palvelutarpeenarvioinnit asiakkaiden kotona ja osastojaksoilla sekä asiakkaiden ja heidän läheistensä ohjaus ja neuvonta. Tehtävänämme on varmistaa, että asiakas ohjataan tarvitsemansa tuen ja palveluiden piiriin. Arvioimme asiakkaiden palvelutarpeen päivätoiminnan, omaishoidontuen, kotiin vietävien palveluiden, arviointi- ja kuntoutusjaksojen, kriisitilanteiden, sosiaaliohjauksen, toimeentulotuen, lyhytaikaisen sekä pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan osalta. Järjestämme asiakkaalle hänen tarvitsemansa palvelut, teemme palvelupäätökset ja koordinoimme palveluiden kokonaisuutta asiakassuunnitelman avulla.

Työpisteemme sijaitsee Kivikon terveysasemalla. Työ on sekä moniammatillista tiimityötä että itsenäistä työskentelyä ja päätöksentekoa. Odotamme sinulta avointa ja innostunutta asennetta, hyviä verkosto-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä vahvaa dokumentointiosaamista. Arvostamme hyvää organisointi- ja priorisointikykyä sekä kykyä hahmottaa eri asiakasprosessien toimintaa. Moniammatillinen tiimi on työsi tukena, tiimiimme kuuluu sosiaalityöntekijöitä, asiakasohjaajia, asiakkuusvastaavia sekä asiakkuuspäällikkö. Joustava työaika tukee työn suunnittelua ja jaksamista. Olemme panostaneet perehdytykseen ja sen kehittämiseen, sinulle nimetyt perehdyttäjät opastavat käytössämme oleviin työtapoihin ja -välineisiin. Sinulla on mahdollisuus tehdä sopimuksen mukaan myös etätyötä. Helsingin kaupungilla sinua odottavat monipuoliset henkilöstöedut.

Teemme haastatteluja jo hakuaikana.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.

Kelpoisuusehto:
Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi kokemuksen ikäihmisten kanssa työskentelystä, Helsingin ikääntyneiden palvelujärjestelmän tuntemuksen sekä kokemuksen asiakasohjauksen työtehtävistä.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Vuorensyrjän palvelutalo

SOTE-03-2096-22

19.12.2022

15.12.2022 klo 16:00

2057,04 €/kk

Vuorensyrjä 7, 00770 

Hei sinä ikäihmisten hoitotyöstä kiinnostunut hoiva-avustaja, tule meille töihin Vuorensyrjän palvelutaloon!

Haemme hoiva-avustajaa vakituiseen työsuhteeseen 19.12.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Hoiva-avustajan työajasta 70 prosenttia on hoitotyötä, pääasiassa lähihoitajan työparina. Hoitotyö pitää sisällään asiakkaiden perustarpeista huolehtimisen, kuten avustamisen peseytymisessä, pukeutumisessa, liikkumisessa ja ulkoilussa. Lisäksi hoitotyö pitää sisällään toimintakyvyn tukemisen ja mielekkäästä arjesta huolehtimisen. Avustavia työtehtäviä on 30 prosenttia ja ne liittyvät ruokapalveluun ja pyykkihuoltoon.

Meillä on moniammatillinen ja ikäihmisten hoitotyöhön motivoitunut henkilökunta. Pidämme tärkeänä kuntouttavaa työotetta, asiakaslähtöisyyttä ja osallisuuden mahdollistamista.

Toivomme sinulta hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteellisuutta ja positiivista mieltä tehdä tärkeää työtä.

Vuorensyrjässä on hyvä yhteishenki ja meiltä saat hyvän perehdytyksen työtehtäviisi.

Jos kiinnostuit, laitathan hakemuksen tulemaan!

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Helsingin kaupungin sotessa olemme tehneet tietoisen valinnan tukea työntekijöidemme hyvinvointia ja palautumista liikkumisen avulla. Meillä pääset esimerkiksi henkilöstöalennuksella uimahalleihin, kuntosaleille ja liikuntatapahtumiin. Sinulla on myös mahdollisuus ottaa kaupunkipyörä käyttöösi, saada tukea liikkumisen aloittamiseen henkilökohtaisesta liikuntakoutsauspalvelusta tai hyödyntää henkilöstöliikunnan liikuntatarjontaa.

Kelpoisuusehto:

Hoiva-avustajan koulutus, sisältäen tutkinnonosat Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp) ja Ikääntyvien osallisuuden edistäminen (35 osp).
Tehtävään soveltuvana tutkinnonosana voidaan pitää myös Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen (30 osp).

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävään valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä työnantajalle huumausainetestiä koskeva todistus.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Vammaisten sosiaalityö, Eteläinen toimipiste 2

SOTE-01-953-22

1.1.2023

14.12.2022 klo 16:00

2786,65 €/kk (palkkatiedot päivitetty)

Työpajankatu 14 A, 00580 

Olemme saaneet rahoituksen sosiaaliohjaajan vakituiseen virkaan kehitysvammahuollon tiimiin Helsingin Kalasatamaan. Tiimiimme kuuluu sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia ja johtava sosiaalityöntekijä. Tässä virassa sosiaaliohjaaja ei tee perinteistä asiakastyötä, vaan toimii SAS-ryhmän (selvitys, arviointi, sijoitus) sihteerinä ja vastaa osaltaan SAS-prosessin sujuvuudesta. Sosiaaliohjaaja toimii SAS-työryhmässä valitsemassa asiakkaalle sopivaa asumispalvelua. Työhön kuuluu yhteistyö monien eri asumisyksikköjen kanssa, joista osa on Helsingin kaupungin omia asumisyksikköjä ja osa ostopalvelua. Sosiaaliohjaaja vastaa SAS-prosessin kulusta Apotissa ja pitää SAS-jonoa ajan tasalla.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja).
Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme:
- vahvaa Apotti-osaamista
- hyviä vuorovaikutustaitoja
- itsenäistä työotetta.

Luemme eduksi:
- tuntemuksen vammaisten asumispalveluista.

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Perheoikeudelliset asiat

SOTE-01-954-22

1.2.2023

15.12.2022 klo 16:00

3839,09 €/kk

Vironkatu 2, 00170 Helsinki

Perheoikeudellisiin asioihin on perustettu toinen johtavan sosiaalityöntekijän virka lastenvalvojatyöryhmään.

Johtavat sosiaalityöntekijät toimivat ammatillisina ja hallinnollisina esihenkilöinä lastenvalvojatyöryhmälle. Johtavan sosiaalityöntekijän työhön sisältyy vaativan asiakas- ja asiantuntijatyön ammatillinen ohjaus ja neuvonta, työryhmän työn organisointi, kehittäminen ja perehdytys sekä työhön liittyvät hallinnolliset päätökset. Johtavat sosiaalityöntekijät osallistuvat perheoikeudellisten asioiden alayksikön toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen yhdessä adoptio- ja selvitystyöryhmien johtavien sosiaalityöntekijöiden kanssa.

Lastenvalvojatyöryhmässä on 17 lastenvalvojaa, kolme sosiaaliohjaajaa, kolme toimistosihteeriä ja lakimies. Työryhmässä hoidetaan vanhemmuuden selvittämisiä sekä lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyviä sopimuksia. Myös tapaamispaikka-asiat kuuluvat työryhmän tehtäviin.

Kelpoisuusehdot:

Sosiaalityöntekijän kelpoisuus, asetuksen 608/2005 2 §:n mukainen pätevyys.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistä hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Tehtävän hoitaminen edellyttää
- perehtyneisyyttä perheoikeudellisiin palveluihin ja niitä koskevan lainsäädännön laaja-alaista tuntemusta
- aikaisempaa kokemusta lastenvalvojan työstä tai sosiaalityöstä
- sosiaalipalvelujen ja sosiaalilainsäädännön tuntemusta
- kokemusta esihenkilötyöstä
- hyviä vuorovaikutus- ja organisointitaitoja sekä paineensietokykyä

Eropalveluiden hyvä tuntemus ja kokemus palvelujen kehittämisestä sekä yhteistyöstä kolmannen sektorin kanssa luetaan eduksi.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Lastenpsykiatrinen työryhmä

SOTE-02-671-22

11.1.2023 tai sopimuksen mukaan

14.12.2022 klo 16:00

3876,71e/kk

Ratapihantie 11, 00520 

Rekrytoimme neuropsykologia

Innostutko lasten uusien palveluiden kehittämisestä?

Olet jo ehkä kuullut, että olemme aloittaneet uuden toiminnan, jotta helsinkiläiset lapset ja heidän perheensä saavat tarvitsemaansa apua ja tukea sekä lastenpsykiatrisiin että kehityksellisiin haasteisiin oikea-aikaisesti!MISTÄ TARKEMMIN OTTAEN ON KYSE?

Me haluamme johtaa, kehittää sekä organisoida nykyistä paremmin alle 13-vuotiaiden lasten mielenterveyspalveluketjuja palveluiden integraatioita edistäen. Luomme nyt toimivat rakenteet, lisäämme systemaattista vuoropuhelua ja tiivistämme eri toimijoiden yhteistyötä tuottaaksemme mielenterveys- ja kehityksellisistä vaikeuksista kärsiville lapsillemme tätä tärkeää ja uutta palvelua.

Tehtävässäsi neuropsykologina autat meitä kehittämään prosessejamme ja laajasti verkottuvaa toimintaamme, jotta hoidolliset interventiot huomioivat lapsen toimintaympäristön ja hyödyntävät tutkimukseen perustuvia hoitomenetelmiä. Tulet olemaan keskeisessä roolissa, jotta me kaikki onnistumme tässä tiiviisti perhekeskusten kanssa tehtävässä tärkeässä työssä.

TYÖSI TAVOITTEENA on lasten oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen, arvioiminen ja niiden seurausten lieventäminen erityisesti lapsen elämän siirtymävaiheissa. Teet vaikutuksiltaan ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa työtä, jolloin toimit niin itsenäisesti kuin työryhmämme ja muiden toimialojen ammattilaisten kanssa - erikoissairaanhoitoa ja oppilashuoltoa myöten. Arkesi onkin vuorovaikutusta lasten, perheiden, moniammatillisen työryhmän jäsenten, päivähoidon ja koulun työntekijöiden sekä jatkokuntoutuksesta vastaavien tahojen kanssa.

Työssäsi korostuu sen konsultatiivisuus. Tarkennat tutkimusta ja tuot oman työyksikkömme sekä kaupungin muiden, lasten kanssa toimivien ammattilaisten työhön oman erityisen osaamisesi. Perheiden arkeen tuot mallintaen ideoita hyvän kehityssuunnan vahvistamiseksi ja ylläpitämiseksi. Halutessasi voit järjestää kanssamme infotapahtumia tai hyödyntää osaamistasi laajemmin ryhmämuotoisesti kuntouttaen.

Onnistuminen työssäsi näkyy positiivisena muutoksena lasten arjessa ja kuuluu kiitoksina, joita saat näiltä kaikilta kanssasi tärkeää työtä tekeviltä. Myös työskentelymme tehostuu ja tuottamamme terveyshyöty lisääntyy, kun yhä useampi lapsi ja heidän perheensä saa tarvitsemaansa apua. Yhdessä varmistamme, että uudenlaiset palvelumme yhteensovittuvat läpi toimialojen eivätkä lievästi tai keskivaikeasti oireilevat lapset sekä heidän perheensä ole yksin.


Esihenkilönäsi tulee toimimaan yksikkömme ylilääkäri, ja sinua työssäsi onnistumaan auttavat myös yksikkömme ammattilaiset; osastonhoitaja, sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät, psykologit, toimintaterapeutit, lastenneurologit ja -psykiatrit sekä toimistosihteeri. Heidän apuunsa voit luottaa, kuten he sinun tukeesi.

Tavoitteenamme on kulttuuriltaan avoin, innostunut sekä turvallinen työyhteisö, joka toimii osana perusterveydenhuollon palveluita. Me kuuntelemme ja arvostamme toisiamme ja teemme asioita suunnitelmallisesti yhdessä.


MITÄ MUUTA TÄMÄ TEHTÄVÄ JA ME VOIMME SINULLE TARJOTA?

- Varmistamme, että saat ammatillista tukea ratkaisuihin ja arjen työhösi. Tämä on mielestämme tärkeää - uutta kun olemme rakentamassa.

- Uskallamme luvata, että kanssamme opit ja koet uutta. Osaamispääomasi kasvaa, kun rinnallasi tulevat työskentelemään eri ammattikuntien osaajat.

- Työskentelysi tapahtuu yli organisaatiorajojen, mikä on varmasti yksi työn rikkauksista. Toisaalta olet myös itse pitkälti ohjaksissa, mitä tulee oman työsi organisointiin ja kalenteriisi.

- Työllämme on onnistumisen edellytykset. Työmme on yhteiskunnallisesti erityisen kiinnostuksen kohteena. Myös yksi meidän kaupunkimme kärkihankkeista ja panostusalueista.


VINKKI: Kiinnostaisiko sinua verkostoitua yksikön perustamista koordinoivan ylilääkärin Korpirinteen Sarin kanssa kuullaksesi lisää? Sarin löydät LinkedIn:stä - laitathan siellä verkostoitumiskutsun.


OLETKO ETSIMÄMME TYÖKAVERI?

Etsimällämme osaajalla on psykologin koulutus ja Valviran myöntämä oikeus harjoittaa ammattiaan laillistettuna psykologina. Lisäksi sinulla on joko nykymuotoinen yliopiston alainen neuropsykologian erikoispsykologin koulutus, aiempi kliinisen neuropsykologin koulutus tai olet parhaillaan erikoistumassa neuropsykologiaan.

Mitä tulee työkokemukseesi, meistä kokemusvuosiasi merkityksellisempää on halusi kehittyä ja kehittää uutta. Emme tule kangistumaan kaavoihin, joten innostus ja positiivisen kautta uuteen tarttuva työote on mielestämme tärkeää. Olet aktiivinen vaikuttaja ja kokonaisuuksien hahmottaja, joka näkee enemmän mahdollisuuksia kuin esteitä.

Tässä työssä sinun tarvitsee olla ratkaisukeskeinen verkostoituja, joka ymmärtää, että onnistumme nimenomaan yhdessä. Korvasi ovat virittäytyneet kuunteluun mutta yhtä lailla vahvuutesi on omien näkemystesi ja osaamisesi esiintuominen - kuitenkin tunnistaen tilanteet, joissa joustaminen on tarpeen.


TERVETULOA MUKAAN!

Tähän tehtävään voit hakea Hae paikkaa -painikkeesta 14.12.2022 mennessä. Koska käymme hakemuksia läpi jo hakuaikana, älä suotta odottele viime hetkeen asti.

Lapsemme ansaitsevat parhaimman hoidon. Olisi hienoa saada sinut ja osaamisesi mukaan tekemään tätä tärkeää työtämme. Olethan siis yhteydessä!

LISÄTIETOA

Tähän tehtävään hakeaksesi sinun on oltava psykologian maisteri (ylempi korkeakoulututkinto) ja sinulla on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994, 1200/2007) mukainen laillistus Suomessa sekä neuropsykologian erikoistumiskoulutus.

Tämän lisäksi virkaan valitun tulee esittää rikosrekisteriote (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002) sekä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa ja suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista taitoa.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Psykiatria- ja päihdepalvelut, Psykoosipoliklinikka

SOTE-02-698-22

2.1.2023 tai sopimuksen mukaan

14.12.2022 klo 16:00

3515,10 €/kk + 12 kk rekrytointilisä

Kahvikuja 3, 00990 Helsinki

Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepalvelut käsittää kuusi erilaista palveluprosessia: asumisen tuki, sosiaali- ja kriisipäivystys, ensilinjan palvelut, psykoosipalvelut, mielialahäiriöpalvelut ja päihdepalvelut. Psykoosipalvelut kattavat sekä psykoosipotilaiden avohoidon että Auroran sairaalan tarjoamat psykiatriset osastopalvelut.

Haemme psykologia vakituiseen toimeen Vuosaaren psykoosipoliklinikalle kokeneeseen ja osaavaan psykoosityöryhmään 2.1.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Psykoosityöryhmässä hoidamme ja kuntoutamme psykoosisairauksista kärsiviä potilaita ja tapaamme myös heidän läheisiään sekä muuta verkostoa. Tehtäviisi kuuluu moniammatillista tiimityöskentelyä, interventioita, psykologisia arvioita, tutkimuksia sekä perheiden ja verkostojen kanssa tehtävää työtä.

Meillä sinulla on myös hieno mahdollisuus perehtyä psykoosipalveluiden potilaille tuotettavien CBTp-jaksojen (Cognitive Behavioral Therapy for Psychosis) toteuttamiseen kirjallisuuden, kollegiaalisen opintopiirin ja työnohjauksen avulla.

Peruspalkan ja mahdollisten kokemuslisien lisäksi maksamme tehtävään valitulle henkilölle 8 % rekrytointilisää ensimmäisen vuoden ajalta.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan monipuoliset henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Helsingin kaupungin sotessa olemme tehneet tietoisen valinnan tukea työntekijöidemme hyvinvointia ja palautumista liikkumisen avulla. Meillä pääset esimerkiksi henkilöstöalennuksella uimahalleihin, kuntosaleille ja liikuntatapahtumiin. Sinulla on myös mahdollisuus ottaa kaupunkipyörä käyttöösi, saada tukea liikkumisen aloittamiseen henkilökohtaisesta liikuntakoutsauspalvelusta tai hyödyntää henkilöstöliikunnan liikuntatarjontaa.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.

Kelpoisuusehto:

Psykologian maisteri (ylempi korkeakoulututkinto) ja laillistus Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Luemme eduksi kokemuksen psykiatristen potilaiden ja heidän läheistensä kanssa työskentelystä.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Psykiatria- ja päihdepalvelut, Päihdepalvelut, Päivätoiminta Kontulan Symppis

SOTE-02-690-22

2.1.2023

19.12.2022 klo 16:00

2568,56 +8% rekrytointilisä (12kk)

Keinulaudankuja 4, 00940 

Haemme ympäristötyöntekijän tehtävään sosiaaliohjaajaa lähihoitajan työpariksi.

Ympäristötyöntekijät ovat osa Symppiksen moniammatillista työryhmää. Ympäristötyöntekijän toimenkuvaan sisältyy itsenäistä työskentelyä vertaistoimijoiden ja verkostojen kanssa.

Työ jakautuu kolmeen osaan:
- vertais- ja vapaaehtoistyön koordinointi ja toteutus
- lähialueiden asukkaiden ja toimijoiden kanssa tehtävä verkosto- ja yhteistyö
- jalkautuva työ.

Ympäristötyöntekijältä vaaditaan vahvaa vuorovaikutuksellista osaamista. Hän toimii sillanrakentajana haittoja vähentävän päihdetyön sekä alueen asukkaiden ja toimijoiden välillä. Työn keskeisenä tavoitteena on kaikkien osapuolien turvallisuuden tunteen edistäminen ja vahvistaminen.

Työpisteenä ympäristötyöntekijällä ensisijaisesti Kontulan ja Itäkeskuksen Symppikset, Sörnäisten Symppis myös mahdollinen.

Keskimääräinen yleistyöaika tehtävässä on 38.25 h/vk, käytössämme on sähköinen työajanseuranta. Työ saattaa sisältää satunnaisesti iltatyötä. Sinulla on mahdollisuus saada HSL:n asiointilippu käyttöösi.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja).

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Luemme eduksi:

- Päihde- ja mielenterveystyön koulutuksen ja työkokemuksen
- Haittoja vähentävän päihdetyön koulutuksen ja työkokemuksen
- Toipumisorientaation ja yhteisöhoidon periaatteiden tuntemuksen
- Kokemuksen työskentelystä vertaistyöntekijöiden kanssa

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Psykiatria- ja päihdepalvelut, Asumisen tuki

SOTE-02-697-22

19.12.2022 tai sopimuksen mukaan

12.12.2022 klo 16:00

2734,50 e/kk

Toinen linja 4 H-rappu, 00530 

Hei sosiaaliohjaaja! Etsitkö työtä, jossa päivät eivät toista itseään? Haluatko päästä kehittämään uutta työmallia yhdessä työparisi kanssa? Mikäli vastasit kyllä, niin jatkahan lukemista!

Haemme sosiaaliohjaajaa vakituiseen virkaan Asumisen tuen yksikköön, pienasuntotyöryhmään 19.12.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Asumisen tuki (Astu) -yksikön tehtävä on sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluiden järjestäminen helsinkiläisille asunnottomuustaustaisille päihde- ja mielenterveysasiakkaille sekä yksikön hajasijoitetuissa asunnoissa asuvien asukkaiden tukeminen.

Sosiaaliohjaajana työtehtäviisi kuuluu pienasunnossa asuvien asiakkaiden vuokraseuranta, velkatilanteisiin liittyvä ohjaus sekä asumistaitojen arviointi. Lisäksi työhösi sisältyy asiakkaiden yksilöhuollollinen päätöksenteko. Liikkuvat ja vaihtelevat työtehtävät lisäävät työsi mielekkyyttä. Liikkuvaa työtä helpottaa Asumisen tuen kaksi virka-autoa sekä työsuhdematkalippuetu. Voit itse vaikuttaa työpäiväsi sisältöön. Käytössäsi on liukuva työaika, joka helpottaa muun muassa työsi ja vapaa-aikasi yhteensovittamisen. Työtäsi pystyt tekemään myös Helsingin kaupungin monipaikkaisen työn ohjeen mukaisesti.

Sosiaaliohjaajana kuulut tukiasumisen pienasuntotyön moniammatillisen tiimiin. Vaikka työtehtävämme ovat välillä haastavia, on tiimissämme kannustava ja toisiaan tukeva ilmapiiri. Astussa viihdytään!

Huippuduunin lisäksi tarjoamme sinulle hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet, mahdollisuuden työnohjaukseen, ammattitaitoisen työyhteisön sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on mahdollisuus mm. työsuhdematkalippuun ja edullisen sekä monipuolisen kuntosalin käyttöön vapaa-ajallasi. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa hel.fi/asuminen

Helsingin kaupungin sotessa olemme tehneet tietoisen valinnan tukea työntekijöidemme hyvinvointia ja palautumista liikkumisen avulla. Meillä pääset esimerkiksi henkilöstöalennuksella uimahalleihin, kuntosaleille ja liikuntatapahtumiin. Sinulla on myös mahdollisuus ottaa kaupunkipyörä käyttöösi, saada tukea liikkumisen aloittamiseen henkilökohtaisesta liikuntakoutsauspalvelusta tai hyödyntää henkilöstöliikunnan liikuntatarjontaa.

Kelpoisuusehto:
Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi).

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Mikäli aloitus ennen 31.12.2022 edellytetään 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Luemme eduksi palvelujärjestelmän ja aikuissosiaalityön tuntemuksen sekä ajokortin.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Lastensuojelu ja perhesosiaalityö, Sijoituksen sosiaalityö

SOTE-01-929-22

1.1.2023

13.12.2022 klo 16:00

4002,90 €/kk

Kumpulantie 13, 00520 

Haemme johtavaa psykoterapeuttia uuden tiimin esihenkilöksi Helsingin lastensuojeluun.

Lastensuojelun sosiaalityön tiimeissä työskentelevistä psykoterapeuteista muodostetaan vuoden 2023 alussa oma tiimi, jonka ammatilliseksi sekä hallinnolliseksi esihenkilöksi haemme johtavaa psykoterapeuttia. Viiden psykoterapeutin tiimi tulee hallinnollisesti sijoittumaan Sijoituksen sosiaalityön yksikköön, mutta psykoterapeuttien työpanos jakautuu tasaisesti kaikkiin lastensuojelun ja perhesosiaalityön tiimeihin. Johtavan psykoterapeutin työajasta puolet on suoraa asiakas- ja asiantuntijatyötä sosiaalityön tiimeissä ja puolet operatiivista esihenkilötehtävää.

Helsingin lastensuojelussa on panostettu systeemisen orientaation ja systeemisen lastensuojelun sosiaalityön käyttöönottoon ja toteuttamiseen jo useita vuosia. Psykoterapeuteilla on ollut tärkeä rooli systeemisen sosiaalityön jalkauttamisessa ja työntekijöiden kouluttamisessa.

Johtavan psykoterapeutin tehtävänä on psykoterapeuttisen työn sekä lastensuojelun systeemisen orientaation jatkokehittäminen ja jalkauttaminen Helsingin lastensuojelun ja perhesosiaalityön yksiköihin. Lisäksi johtavan psykoterapeutin tehtäviin kuuluu sosiaalityön moniammatillisten tiimien ja sidosryhmien kouluttaminen sekä oman ammattialansa asiantuntijuuden tuominen erilaisiin työryhmiin. Johtava psykoterapeutti edustaa lastensuojelun sosiaalityön psykoterapeutteja esimiesverkostoissa ja osallistuu lastensuojelun ja perhesosiaalityön kehittämiseen systeemisen työn asiantuntijana. Lisäksi työtehtäviin kuuluu asiakas- ja asiantuntijatyötä sosiaalityön tiimeissä sekä konsultaatiota vaativassa asiakastyössä.

Sijoituksen sosiaalityön yksikössä on toimivat asiakastyötä sekä työntekijöiden hyvinvointia tukevat rakenteet, kehittämismyönteinen ja ammattitaitoinen työyhteisö, osaavat ja aktiiviset esihenkilöt sekä hyvä työilmapiiri. Meille on tärkeää, että jokaisella on mahdollisuus tehdä vaikuttavaa ja merkityksellistä työtä.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Kelpoisuusehto:

Suomessa laillistetun psykologian maisterin tai sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus tai Suomessa laillistetun lasten- tai nuorisopsykiatrian erikoislääkärin pätevyys. Lisäksi edellytetään soveltuvaa erityistason psykoterapiakoulutusta sekä Valviran myöntämää oikeutta käyttää psykoterapeutti ammattinimikettä.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää lastensuojelutyön kokemusta, hyviä vuorovaikutustaitoja, verkostotyön taitoja, systeemisen työotteen tuntemusta sekä valmiutta ja kykyä toimia kouluttajana.

Luemme eduksi kokemuksen esihenkilötehtävästä, systeemisestä lastensuojelutyöstä ja systeemisen työotteen kouluttamisesta.

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Lännen aikuissosiaalityö, Uusix-verstaat, Uusix 1

SOTE-01-949-22

2.1.2023 - 30.6.2023

16.12.2022 klo 16:00

2545,07 e/kk + mahdolliset lisät

Kyläsaarenkatu 8 J, 00580 

Haemme työnjohtajaa Uusix-verstaiden Puu & pinta -osastolle. Vastaat osaston kuntouttavan työtoiminnan toteutuksesta, myynti- ja tilaustuotteiden ja sisäisten asiakkaiden tilauksista, materiaalihankinnoista ja suunnittelusta. Osaston tuotteiden valmistus toteutetaan työtoiminnan asiakkaiden tavoitteiden, osaamisen ja oppimisen lähtökohdista. Alaisuudessasi toimii kaksi työpajan ohjaajaa ja määräaikaisia apuohjaajia, jotka vastaavat osaston tuotteiden valmistuksesta yhdessä työtoiminnan asiakkaiden kanssa.

Henkilöstöhallinnollinen päätösvastuu on vastaavalla työnjohtajalla.

Arvomme ovat välittäminen, oppiminen, ilo ja yhteisöllisyys. Olet juuri sopiva henkilö meille, jos sinulla on aito kiinnostus työskennellä erilaisten ihmisten parissa.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen lännen aikuissosiaalityön yksikköön kuuluvat aikuisten ja nuorten sosiaalityön ja -ohjauksen sekä etsivän lähityön tiimien lisäksi koko kaupunkia palveleva Stadin soten työtoiminta: sosiaalisen kuntouksen tiimi, työkykyselvitys, kuntouttavan työtoiminnan tiimi sekä työtoimintaa järjestävät Avotyötoiminta, Uusix-verstaat ja Pakilan työkeskus.

Tarjoamme tueksesi uudistuvan ja toimintaa kehittävän työyhteisön sekä Helsingin kaupungin monipuoliset henkilöstöedut, kuten esim. liukuvan työajan, mahdollisuuden tehdä sovitusti etätyötä, Helsingin kaupungin monipuoliset henkilöstöedut, kuten työsuhdematkalipun, kaupunkipyörän, lounasedun ja liikuntapalveluita sekä mahdollisuuden kehittää omaa työtä ja työnkuvaa. Helsingin kaupunki tarjoaa myös monipuolista koulutusta ja työnohjausta.

Kelpoisuusehto:

Puuteknikko, puutekniikan insinööri tai vastaava aikaisempi tutkinto.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

B-ajokortti. Helsingin kaupungin ajolupakoulutus suoritettava työsuhteen alussa.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Edellytämme sinulta vankkaa esihenkilökokemusta, laaja-alaista kokemusta puutuotteiden valmistamisesta ja suunnittelusta, puusepän koneiden ja laitteiden tuntemusta, hyvää yhteistyötaitoa, hyvää asiakaspalvelutaitoa, hyvää tietotekniikkaosaamista sekä kokemusta kuntouttavasta työtoiminnasta ja sen ohjaamisesta sekä positiivista asennetta.

Eduksi luetaan Helsingin kaupungin asiakastietojärjestelmien tuntemus sekä innostus ja osaaminen sosiaalisen median hyödyntämiseen osana rakenteellista työtä.

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Etelän aikuissosiaalityö 1

SOTE-01-943-22

2.1.2023

13.12.2022 klo 16:00

2744,15 €/kk

Työpajankatu 14 A, 00580 Helsinki

Helsingin kaupungin etelän aikuissosiaalityön työryhmässä 1 on avoinna 2.1.2023 alkaen toistaiseksi voimassa oleva sosiaaliohjaajan virka.

Työryhmään kuuluu tällä hetkellä 9 sosiaaliohjaajaa ja 4 sosiaalityöntekijää, etelän alueen yhdyskuntatyöntekijä ja tulevaisuuden sote-keskuksen projektisuunnittelija.

Työryhmään on alkuvuodesta 2023 tulossa lisäresurssia sekä sosiaalityöhön että -ohjaukseen. Vuoden 2023 alusta olemme Helsingin hyvinvointialue, johon sosiaali- ja terveystoimen lisäksi kuuluu myös pelastustoimi.

Työryhmä kuuluu Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskukseen, jossa aikuissosiaalityön lisäksi ovat kaikki keskeiset julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Yhteiset tilat ja rakenteet mahdollistavat monialaisen yhteistyön asiakasasioissa.

Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajan asiakkaat ovat yli 30-vuotiaita, joko yksinasuvia tai perheitä. Sosiaaliohjaajan työhön kuuluu uusille ja satunnaisesti asioiville aikuissosiaalityön asiakkaille tarkoitettu vastaanottotyö, joka tarkoittaa puhelinpalvelua, saapuvien huoliviestien ja ilmoitusten selvittelyä ja asiakkaan elämäntilanteen alkukartoitusta. Lisäksi sosiaaliohjaaja toimii omatyöntekijäna osalle aikuissosiaalityön asiakkaista. Lisäksi sosiaaliohjaajan työhön kuuluu myös jonkin verran täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea sekä välitysasiakkaiden omatyöntekijänä toimimista.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Helsingin kaupungin sotessa olemme tehneet tietoisen valinnan tukea työntekijöidemme hyvinvointia ja palautumista liikkumisen avulla. Meillä pääset esimerkiksi henkilöstöalennuksella uimahalleihin, kuntosaleille ja liikuntatapahtumiin. Sinulla on myös mahdollisuus ottaa kaupunkipyörä käyttöösi, saada tukea liikkumisen aloittamiseen henkilökohtaisesta liikuntakoutsauspalvelusta tai hyödyntää henkilöstöliikunnan liikuntatarjontaa.

Kelpoisuusehto:

Viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi).

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja sekä asiakastyössä, monialaisessa työssä ja työryhmän jäsenenä. Lisäksi edellytämme kiinnostusta oman työn kehittämiseen ja joustavuutta.

Katsomme hakijalle eduksi aiemman sosiaalialan asiakastyön aikuisasiakkaiden kanssa ja Helsingin palvelujärjestelmän tuntemisen.

Toivomme hakemukset sähköiseen järjestelmään.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Neuvolan psykologipalvelut

SOTE-01-937-22

1.1.2023

12.12.2022 klo 16:00

3658 €/kk

Itäkatu 11 , 00930 

Haluatko olla mukana kehittämässä varhaisen tuen palveluitamme? Haemme psykologia vakituiseen työsuhteeseen neuvolan psykologipalveluihin. Työsuhteen alkaessa tehtävän sijoituspaikkana on Itäkadun perhekeskus. Työn aloitus 1.1.2023 tai sopimuksen mukaan.

Neuvolan psykologipalveluissa työskentelee 24 psykologia, 4 neuropsykologia ja johtavat psykologit, jotka toimivat psykologien lähiesihenkilöinä. Psykologit työskentelevät uusissa perhekeskuksissa tai neuvoloiden yhteydessä terveysasemilla. Keskeisinä työtehtävinä ovat neuvolaikäisten lasten psykologin tutkimukset, kuten kehitystasotutkimukset, sekä tukikeskustelut äitiysneuvolan asiakkaiden kanssa ja vanhempainohjaus. Psykologi toimii oman alansa ja erityisesti lapsen kehityksen asiantuntija. Työn tavoitteena on myös tukea vanhemmuutta ja tunnistaa lapsen kehityksen ongelmat mahdollisimman varhain sekä järjestää tukea yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Työhön sisältyy perehdytys johtavan psykologin ohjauksessa sekä erillinen ryhmätyönohjaus. Tarjoamme yhteisöllisen ja innostavan työympäristön. Itäkadun perhekeskuksessa työskentelee kolme muuta neuvolan psykologia.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Kelpoisuusehto:

Psykologian maisteri (ylempi korkeakoulututkinto) ja laillistus Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Luemme eduksi:
Aiemman kokemuksen lapsiperheiden kanssa työskentelystä.

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Perheoikeudelliset asiat

SOTE-01-932-22

2.1.2023

14.12.2022 klo 16:00

3563,14 €/kk

Vironkatu 2, 00170 Helsinki

Tule meille tekemään merkityksellistä työtä perheoikeudellisiin asioihin! Haemme 2 uutta vakituista lastenvalvojaa tiimiimme 2.1.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Lastenvalvojana vastaat uuden 1.1.2023 voimaan tulevan vanhemmuuslain mukaisista vanhemmuuden selvittämisistä sekä lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvistä sopimuksista.

Lastenvalvojan tehtävät ovat käytännössä vaihtelevia ja monipuolisia. Päivittäiset tehtävät edellyttävät sinulta hyvää paineensietokykyä ja ajoittain nopeaa reagointi- ja arviointikykyä erilaisten asiakastilanteiden selvittämisessä. Vahvat kommunikaatio- ja vuorovaikutustaidot tukevat tehtävän laadukasta hoitamista. Monipuolinen kielitaito ja hyvä perehtyneisyys alaa koskevaan lainsäädäntöön edesauttavat tehtävässä menestymistä.

Mielenkiintoisten ja monipuolisten työtehtävien ohella tarjoamme sinulle suuren tiimin tuen ja mietityt rakenteet. Lastenvalvojien tiimissä on haettavana olevien vakanssien lisäksi 15 lastenvalvojaa, 3 sosiaaliohjaajaa, 3 toimistosihteeriä, lakimies ja johtava sosiaalityöntekijä. Toisen johtavan sosiaalityöntekijän saamme vuoden alusta. Meillä on loistava porukka töissä. Tervetuloa mukaan!

Meillä on keskitetty ajanvaraus ja olemme kehittäneet erityistä asiakaspolkua uusille eroperheille. Elatussopimusten uusijoille meillä on ilman ajanvarausta toimiva Walk in-palvelu. Lasten valvottuja ja tuettuja tapaamisia varten meillä on oma asiakasohjaus ja kaupungin oma tapaamispaikka otetaan käyttöön lähikuukausina. Vastaamme myös sijoitettujen lasten elatusapujen perintää koskevista elatussopimuksista.

Haemme joukkoomme positiivisen asiakaspalveluasenteen omaavia ja kehittämismyönteisiä ammattilaisia.

Kelpoisuusehdot:

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 27 a §:n mukaan lastenvalvojan tehtävässä voi toimia sosiaalityöntekijä tai henkilö, jolla on muu tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (esim. oikeustieteen, yhteiskuntatieteiden tai valtiotieteiden maisteri).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistä hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Tehtävän hoitamiseen tarvitaan
- perehtyneisyyttä perheoikeudellisiin asioihin ja niitä koskevan lainsäädännön hyvää tuntemusta
- aikaisempaa kokemusta lastenvalvojan työstä tai sosiaalityöstä
- sosiaalipalvelujen ja sosiaalilainsäädännön tuntemusta
- hyviä vuorovaikutustaitoja ja paineensietokykyä
- positiivista asiakaspalveluasennetta
- halua kehittää työtä ja omaa osaamista yhdessä tiimin kanssa.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Laakson päihdepoliklinikka

SOTE-02-686-22

1.2.2023

09.12.2022 klo 16:00

3258,66 €/kk

Lääkärinkatu 8 F, 00250 

Kiinnostaako työ päihdeasiakkaiden parissa? Haemme Laakson päihdepoliklinikalle sosiaaliterapeuttia 1.2.2023 alkaen vakituiseen työsuhteeseen.

Päihdepoliklinikkamme ovat osa terveys- ja hyvinvointikeskustoimintaa, jossa tehdään yhteistyötä asiakkaan terveyspalveluiden kanssa arvioinnin, hoidon ja palvelujen saamisen sujuvoittamiseksi.

Helsingin päihdepalveluissa ja päihdepoliklinikoilla toteutetaan toipumisorientaation mukaista hoitoa ja kuntoutusta.

Työ on itsenäistä ja monipuolista. Sosiaaliterapeutti työskentelee osana moniammatillista tiimiä. Tehtäviin kuuluu psykososiaalinen hoito ja kuntoutus, riippuvuuksien hoito-ohjelmien toteuttaminen, hoidollisten ryhmien ohjaaminen, päihdetyö ja päihdearvioiden tekeminen osana moniammatillista työryhmää.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Lisäksi tiimillä on työnohjausta. Helsingin kaupunki tarjoaa myös monipuolista koulutusta sekä mahdollisuuden työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.


Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus tai psykologian maisteri (ylempi korkeakoulututkinto) ja laillistus Suomessa tai ylempi korkeakoulututkinto pääaineena sosiaalipsykologia.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme kiinnostusta ryhmien ohjaamiseen.

Luemme eduksi:
- kokemuksen päihdetyöstä
- Helsingin palvelujärjestelmän tuntemisen
- Apotti-osaamisen.

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Lapsiperheiden sosiaaliohjaus 2

SOTE-01-931-22

2.1.2023

09.12.2022 klo 16:00

2744,15 €/kk

Kaupintie 11, 00440 

Hei, sinä innovatiivinen ja innostunut kehittäjä! Tule kanssamme suunnittelemaan, käynnistämään ja toteuttamaan lapsiperheiden sosiaaliohjauksen ja kotipalvelun uutta palvelumuotoa perheille, joissa lapsi ei kuormittuneisuuden ja oireilun vuoksi pysty tilapäisesti osallistumaan koulun iltapäivätoimintaan.

Lapsiperheiden sosiaaliohjaus on 0-16-vuotiaiden lasten perheille suunnattua ohjausta, tukea ja neuvontaa eri elämäntilanteissa sekä vanhemmuuteen ja lasten kasvattamiseen liittyvissä kysymyksissä. Yksikössämme työskentelee yhteensä noin 70 sosiaaliohjaajaa. Avoinna olevat virat sijoittuvat 7-16-vuotiaiden suunnitelmallisen sosiaaliohjauksen tiimiin.

Palvelun tarkoituksena on varmistaa turvallinen iltapäivä lapselle, kartoittaa lapsen ja perheen tilannetta yhdessä heidän kanssaan sekä koota eri toimijat tukemaan lapsen arkea ja mahdollisuutta palata takaisin iltapäivätoimintaan. Tavoitteena on löytää toimivia konkreettisia keinoja, jotka helpottavat lapsen arkea eri ympäristöissä. Asiakkaat palveluun ohjautuvat pääasiassa perhesosiaalityöstä tai lastensuojelusta ja lapsella on useimmiten oma vastuusosiaalityöntekijä. Palvelua voidaan myöntää myös palvelutarpeen arvioinnin aikana.

Sosiaaliohjaajan tehtävään kuuluu monialaisen tehostetun iltapäivätoiminnan lisäksi suunnitelmallista sosiaaliohjausta, palvelutarpeen arviointia ja omatyöntekijänä toimimista sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.


Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi).

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito. Jos äidinkielesi on joku muu kuin suomi tai ruotsi , sinun tulee esittää kirjallinen todistus kielitaidosta (laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 13 §)

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutus- ja tiimitaitoja, verkostotyön osaamista ja kykyä itsenäiseen työotteeseen sekä neuropsykiatrista osaamista. Lisäksi mahdollisuutta työskennellä perhekeskuksen aukioloaikoina klo 7-19.

Luemme eduksi kokemuksen ja taidon työskennellä erilaisissa elämäntilanteissa olevien perheiden kanssa, sekä alakouluikäisten lasten perheiden kanssa.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Lastensuojelu ja perhesosiaalityö, Lastensuojelun ja perhesosiaalityön palvelut, Lasten vastaanotto

SOTE-01-940-22

2.1.2023

09.12.2022 klo 16:00

2732,63 €/kk

Harjantekijäntie 2, 00640 Helsinki

Hei sosiaalialan AMK-tasoinen ohjaaja, alasi vahva ammattilainen ja osaaja - nyt on tarjolla vakinainen työpaikka Lasten vastaanotossa!

Haemme nyt kolmea ohjaajaa vakinaiseen tehtävään Lasten vastaanoton Oulunkylän toimipisteeseen eri osastoille, eli Sini-, Kelta- ja Punapirttiin 1.1.2023 alkaen. Lasten vastaanoton kokonaisuus Helsingissä muodostuu vastaanottoperhetoiminnasta ja Oulunkylän perhekuntoutuksen tiloissa toimivasta kolmesta eri osastosta. Punapirtin ja Sinipirtin asiakkaat ovat pääasiassa kouluikäisiä 7-12-vuotiaita lapsia, Keltapirtissä voidaan hoitaa myös pienempiä, alle kouluikäisiä lapsia. Kaikki osastomme toimivat samassa kiinteistössä, viihtyisissä ja toimintaan hyvin soveltuvissa tiloissa.

Palvelumme on ympärivuorokautista ja päivystysluonteista vastaanotto- ja arviointitoimintaa. Sijoitukset ovat kestoltaan lyhytaikaisia ja lapset pääsääntöisesti kiireellisesti sijoitettuja. Arviointijakson aikana vastaamme lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Arviointijaksoon sisältyy lapsen ja perheen sekä vastuusosiaalityöntekijän kanssa tehtävä tilanteen ja tuen tarpeen arviointi. Ohjaajana olet osa osastotyöryhmää, jossa työskentelee kanssasi seitsemän muuta ohjaajaa, yksi sairaanhoitaja ja lähiesimiehenä toimiva vastaava ohjaaja. Osastolla tehtävää moniammatillista arviointityötä tukee lasten vastaanotossa lisäksi psykologi ja säännöllisesti yksikössä käyvä konsultoiva lastenpsykiatri.

Lasten vastaanotossa ohjaajan tehtävät ovat monipuoliset. Lasten yksilöllisestä perushoidosta huolehtimisen lisäksi vastaat yhdessä vuorossa olevien työtovereiden kanssa koko lapsiryhmän ohjauksesta. Osallistut omaohjaajana lapsen tavoitteiden mukaisen työskentelyn toteuttamiseen ja arviointiin sekä vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön sijoituksen ajaksi asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Oleellinen osa arviointijakson työskentelystä koostuu myös perheen tärkeiden verkostojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Vastaat osaltasi myös työn asianmukaisesta dokumentoinnista Apottiin. Mikä parasta, meillä ohjaajat voivat keskittyä omaan perustehtäväänsä, sillä kodinhoidollisia tehtäviä jää vuoroihin vähän - niistä toiminnoista meillä vastaa oman ammattialansa edustajat. Myös lähiesihenkilön tuki omaan työhön on yksikkömme vahvuus sekä joustavuus työvuorosuunnitellussa, sillä meillä harjoitellaan aktiivisesti autonomista listasuunnittelua, mikä tukee kolmivuorotyön sovittamisessa omaan arkeen. Työ lasten vastaanotossa on mielenkiintoisen vaihtelevaa - haastavien elämäntilanteidenkin keskellä on läsnä toivo!

Meillä ohjaaja myös pääsee kehittämään vastaanotossa tehtävää työtä yhdessä muiden työntekijöiden ja toimijoiden kanssa.

Kiinnostuitko? Laitathan rohkeasti hakemuksesi meille - saatamme olla sinun uusi työyhteisösi! Hakijoihin olemme yhteydessä jo hakuaikana ja haastattelut toteutamme 12.12.2022 maanantaina klo 15-17 ja 15.12.2022 klo 10.15-13 toimipisteessämme.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi erinomaiset koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai yhteisöpedagogi AMK, tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme:

Tehtävässä menestyminen vaatii lastensuojelun ja sitä ohjaavan lainsäädännön tuntemuksen lisäksi hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä kohdata sensitiivisesti erilaisissa elämäntilanteissa olevia lapsia ja heidän perheitään.

Luemme eduksi:

Sinun ei tarvitse olla konkari tehtävässä menestyäksesi, mutta toki katsomme eduksesi aiemman laitoshoidon tai lastensuojelun työkokemuksen sekä osaamisen esimerkiksi kriisi- ja traumatyöstä, mielenterveystyöstä tai monikulttuurisen työn osaamisesta. Arvostamme myös sinulle kertynyttä ammatillista lisäkoulutusta sekä monipuolista kielitaitoa.

Vastaanotto työ on päivystysluonteista ja tehdyt suunnitelmat saattavat yllättäen muuttua. Omaat kyvyn työskennellä rauhallisesti ja turvallisesti myös muuttuvissa tilanteissa etkä kavahda työhön kuuluvia kirjallisia tehtäviä ja omaat keinoja päästä lasten kanssa toimivaan vuorovaikutukseen vaikkapa kädentaitoja, musiikkia tai liikuntaa hyödyntäen.

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Lastensuojelun ja perhesosiaalityön palvelut

SOTE-01-941-22

1.2.2023 - 30.6.2023

09.12.2022 klo 16:00

2732,63 €/kk

Harjantekijäntie 2, 00640 Helsinki

Hei sosiaalialan ammattilainen tai alalle juuri valmistuva, opintojen loppuvaiheessa oleva opiskelija - nyt on tarjolla määräaikainen sijaisuus Lasten vastaanotossa!

Haemme nyt ohjaajaa määräaikaiseen perhevapaan sijaisuuteen Lasten vastaanoton Oulunkylän toimipisteeseen Punapirttiin 1.2.2023 alkaen. Lasten vastaanoton kokonaisuus Helsingissä muodostuu vastaanottoperhetoiminnasta ja Oulunkylän perhekuntoutuksen tiloissa toimivasta kolmesta eri osastosta. Punapirtin ja Sinipirtin asiakkaat ovat pääasiassa kouluikäisiä 7-12-vuotiaita lapsia, Keltapirtissä voidaan hoitaa myös pienempiä, alle kouluikäisiä lapsia. Kaikki osastomme toimivat samassa kiinteistössä, viihtyisissä ja toimintaan hyvin soveltuvissa tiloissa.

Palvelumme on ympärivuorokautista ja päivystysluonteista vastaanotto- ja arviointitoimintaa. Sijoitukset ovat kestoltaan lyhytaikaisia ja lapset pääsääntöisesti kiireellisesti sijoitettuja. Arviointijakson aikana vastaamme lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Arviointijaksoon sisältyy lapsen ja perheen sekä vastuusosiaalityöntekijän kanssa tehtävä tilanteen ja tuen tarpeen arviointi. Ohjaajana olet osa osastotyöryhmää, jossa työskentelee kanssasi seitsemän muuta ohjaajaa, yksi sairaanhoitaja ja lähiesimiehenä toimiva vastaava ohjaaja. Osastolla tehtävää moniammatillista arviointityötä tukee lasten vastaanotossa lisäksi psykologi ja konsultoiva lastenpsykiatri.

Lasten vastaanotossa ohjaajan tehtävät ovat monipuoliset. Lasten yksilöllisestä perushoidosta huolehtimisen lisäksi vastaat yhdessä vuorossa olevien työtovereiden kanssa koko lapsiryhmän ohjauksesta. Osallistut omaohjaajana lapsen tavoitteiden mukaisen työskentelyn toteuttamiseen ja arviointiin sekä vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön sijoituksen ajaksi asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Oleellinen osa arviointijakson työskentelystä koostuu myös perheen tärkeiden verkostojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Vastaat osaltasi myös työn asianmukaisesta dokumentoinnista Apottiin. Mikä parasta, meillä ohjaajat voivat keskittyä omaan perustehtäväänsä, sillä kodinhoidollisia tehtäviä jää vuoroihin vähän - niistä toiminnoista vastaa oman ammattialansa edustajat. Myös lähiesihenkilön tuki omaan työhön on yksikkömme vahvuus. Työ lasten vastaanotossa on mielenkiintoisen vaihtelevaa - haastavien elämäntilanteidenkin keskellä on läsnä toivo!

Määräaikainen sijaisuus päättyy 30.6.2023. Huomioimme haussa myös AMK-tasoiset, valmistumassa olevat hakijat, sekä hakijat, joilla on tehtävään soveltuva muu koulutus.

Kiinnostuitko? Laitathan rohkeasti hakemuksesi meille - saatamme olla sinun uusi työyhteisösi! Hakijoihin olemme yhteydessä jo hakuaikana. Haastattelut pidetään toimipisteessämme 12.12.2022 klo 15-17 ja 15.12.2022 klo 10.15-13 välisinä aikoina.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai yhteisöpedagogi AMK, tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme:

Tehtävässä menestyminen vaatii lastensuojelun ja sitä ohjaavan lainsäädännön tuntemuksen lisäksi hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä kohdata sensitiivisesti erilaisissa elämäntilanteissa olevia lapsia ja heidän perheitään.

Luemme eduksi:

Sinun ei tarvitse olla konkari tehtävässä menestyäksesi, ratkaisevaa on halu tehdä ja oppia. Toki katsomme eduksesi aiemman laitoshoidon tai lastensuojelun työkokemuksen sekä osaamisen esimerkiksi kriisi- ja traumatyöstä, mielenterveystyöstä tai monikulttuurisen työn osaamisesta. Arvostamme myös sinulle kertynyttä ammatillista lisäkoulutusta sekä monipuolista kielitaitoa.

Vastaanotto työ on päivystysluonteista ja tehdyt suunnitelmat saattavat yllättäen muuttua. Omaat kyvyn työskennellä rauhallisesti ja turvallisesti myös muuttuvissa tilanteissa etkä kavahda työhön kuuluvia kirjallisia tehtäviä ja omaat keinoja päästä lasten kanssa toimivaan vuorovaikutukseen vaikkapa kädentaitoja, musiikkia tai liikuntaa hyödyntäen.

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys, Neuvola ja lapsiperheiden kotipalvelu

SOTE-01-938-22

9.1.2023-31.12.2023

09.12.2022 klo 16:00

2324,10 €/kk, 1859,28 €/kk (80%)

Kahvikuja 3 A, 00980 Helsinki, 00980 

Haemme 2 perhetyöntekijää määräaikaiseen toimeen, sekä 1 perhetyöntekijää 80% työajalla määräaikaiseen toimeen lapsiperheiden kotipalveluun Vuosaaren alueelle. Työt alkavat 9.1.2023 tai sovitusti. Tarvittaessa työskennellään koko kaupungin alueella.

Haastatteluille on varattu aika 15. ja 16.12.2022

Lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- ja elämäntilanteen perusteella. Lapsiperheiden kotipalvelu on tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista, yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden, sekä arjessa selviytymisen tukemista.
Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen.

Kotipalvelun perhetyöntekijät työskentelevät perheen kotona. Työ sisältää lastenhoitoa ja konkreettista arjessa auttamista vanhempien ollessa läsnä tai poissa kotoa. Työssä tärkeää on arvostava ja läsnäoleva vuorovaikutus, sekä rohkeus keskustella perheen kanssa vaikeistakin asioista. Työ perustuu vastuutyöntekijämalliin. Työhön vaaditaan lähihoitajan tutkinto.

Työtä tukee työnohjaus sekä tiimi ja lähiesihenkilö.
Työvuorot ovat pääosin arkisin klo 7-21 välillä, tarvittaessa myös viikonloppuisin.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Helsingin kaupungin sotessa olemme tehneet tietoisen valinnan tukea työntekijöidemme hyvinvointia ja palautumista liikkumisen avulla. Meillä pääset esimerkiksi henkilöstöalennuksella uimahalleihin, kuntosaleille ja liikuntatapahtumiin. Sinulla on myös mahdollisuus ottaa kaupunkipyörä käyttöösi, saada tukea liikkumisen aloittamiseen henkilökohtaisesta liikuntakoutsauspalvelusta tai hyödyntää henkilöstöliikunnan liikuntatarjontaa.

Kelpoisuusehto:

Soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto, esimerkiksi lähihoitaja tai muu vastaava soveltuva tutkinto (laki 817/2015). Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme taitoa itseohjautuvaan työskentelyyn sekä yhteisen työn tekemiseen moniammatillisessa verkostossa.

Luemme eduksi:

- Lapsiperheiden kanssa työskentelyn
- Kokemuksen kotiin tehtävästä työstä ja monikulttuurisesta työstä
- Englannin kielen taidon
- Kokemuksen Neuropsykiatrisesti oirehtivien asiakkaiden kanssa toimimisesta.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Psykiatria-ja päihdepalvelut, Psykiatrian ruotsinkielinen työryhm

SOTE-02-684-22

1.1.2023 tai sopimuksen mukaan

13.12.2022 klo 16:00

2667,84 €/kk + rekrytointilisä

Työpajankatu 14 A, 00580 

Tule mukaan toteuttamaan merkityksellistä työtä ruotsinkielisten helsinkiläisten parissa!

Haemme toimintaterapeuttia vakinaiseen työsuhteeseen 1.1.2023 alkaen (tai sopimuksen mukaan) psykiatria- ja päihdepalvelujen ensilinjan ruotsinkieliseen työryhmään. Työryhmä palvelee koko kaupunkia ja toimii Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa (THK). Toimintaterapeutin tehtäviin kuuluvat mm. toiminnallisuuden arvioinnit, yksilöllisten toimintaterapiajaksojen toteuttaminen sekä ryhmätoimintojen suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä muun työryhmän kanssa. Toimintaterapeutti työskentelee psykiatria- ja päihdepalvelujen hoito-ohjelmien mukaan osana monialaista työryhmää ja Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen THK-mallia toteuttaen.

Tarjoamme sinulle kannustavan työryhmän sekä mielenkiintoisen, vaihtelevan päivätyön lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet. Suuren työnantajan henkilöstöetuja ovat esim. mahdollisuuden työsuhdeasuntoon, tukea matkakustannuksiin tai polkupyörän hankintaan sekä alennuksia liikunta- ja kulttuuriaktiviteetteihin.

Kelpoisuusehto:

Toimintaterapeutin ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto. Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Lisäksi edellytämme:

Kykyä antaa toimintaterapiapalveluja ruotsin kielellä.

Luemme eduksi:

Kokemuksen psykiatrisesta toimintaterapiasta. Perehtyneisyys ryhmien ohjaamiseen, kokemus/koulutus eri häiriökohtaisista menetelmistä kuten DKT, CBASP, Skeematerapia, SCIT tmv. Toimintaterapian eri arviointimenetelmien tuntemus. Kokemus potilaan omassa ympäristössä tehtävästä työstä.

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Suun terveydenhuolto

SOTE-02-579-22

12.12.2022 - 12.6.2023

07.12.2022 klo 16:00

1970,00 €/kk

Rautalammintie 2, 00550 Helsinki

Etsimme ystävällisiä, reippaita ja vaihtelevista työpäivistä pitäviä henkilöitä vastaanottoavustajan tehtäviin Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon hammashoitoloihin.

Avoinna on kolme 6kk pituista määräaikaista työsuhdetta alkaen joulukuusta 2022. Tarjoamme kattavan perehdytyksen tehtäviin.

Vastaanottoavustajana työskentelet hammashoitolan toimistossa osana toimistotiimiä varmistaen hammashoitolan toimivan arjen. Tehtäviisi kuuluu myös hammashoitolan toimintaa tukevat tehtävät, kuten välinehuollon tukitoimet ja sisälogistiikan varmistaminen, hoitohuoneiden valmistelu, kaappien täydentäminen, salihoitajan tehtävät ja muut esihenkilön antamat tehtävät.

Tarjoamme vaikuttavan ja mielekkään työn helsinkiläisten suun terveyden ja hyvinvoinnin hyväksi. Vastaanottoavustajan palkkaus koostuu tehtäväkohtaisesta palkasta 1970,00 €/kk, työkokemukseen perustuvasta kokemuslisästä sekä Helsingin kaupungin monipuolisista työsuhde-eduista, joita ovat mm. työterveyshuolto, työsuhdematkaetu, mahdollisuus työsuhdeasuntoon sekä tuki liikunta- ja kulttuuriharrastusten pariin.

Kelpoisuusehto:

Tehtävään ei ole määriteltyä koulutusvaatimusta.

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Luemme eduksi:

Innokasta asennetta uuden oppimiseen, positiivista työotetta ja joustavuutta. Työssä tarvitaan päätöksentekokykyä ja hyviä yhteistyötaitoja. Edellytämme hyviä it-taitoja ja kiinnostusta uuden oppimiseen

Arvostamme ymmärrystä terveydenhuollon toiminnasta.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Perheiden erityispalvelut, Perheneuvola

SOTE-01-936-22

1.1.2023

07.12.2022 klo 16:00

3639,79 €/kk + 0,5% 1.10 alkaen

Kahvikuja 3, B-siipi, 7. krs , 00980 

Haemme psykologia vakituiseen työsuhteeseen perheneuvolan Vuosaaren työryhmään Vuosaaren perhekeskukseen. Tehtävä on avoinna 1.1.2023 alkaen, aloitusaika sopimuksen mukaan.

Lisäksi tarvitsemme psykologin työajan lyhennyksistä (100 %) muodostuva sijaisuuteen, joka täytetään vuodeksi kerrallaan (1.1.23-31.12.23).

Perheneuvolamme eri työryhmissä on tarjolla myös eri pituisia psykologin sijaisuuksia.

Perheneuvolassa psykologi työskentelee osana moniammatillista tiimiä sosiaalityöntekijän ja tarvittaessa lastenpsykiatrin kanssa. Työsi tukena on osaavan työryhmän ja työparityön lisäksi johtavan psykologin työnohjaus ja ammatillinen täydennyskoulutus. Perheneuvola palvelee 0-17 v. lasten ja nuorten perheitä, joilla on huolta mm. lapsen kasvusta ja kehityksestä, vanhemmuudesta, perheen vuorovaikutuksesta tai perhettä kohdanneista muutoksista. Psykologi tukee koko perheen selviytymistä psykologisin ja hoidollisin menetelmin ja antaa asiantuntija-apua erilaisissa yhteistyöverkostoissa.

Vuosaaren työryhmä on osaava ja kokenut, ja työntekijöillä on monenlaista erikoisosaamista esimerkiksi perheisiin, varhaiseen vuorovaikutukseen ja nuoriin sekä kriiseihin ja traumoihin ja eroperheisiin. Työryhmässä on hyvä ja työstä innostunut ilmapiiri, jossa saa keskustella, kysyä ja oppia yhdessä. Olemme ottaneet käyttöön FIT-palautetietoisen työskentelyn toimintamallin asiakastyössä. Työryhmään kuuluu viisi psykologin ja neljä sosiaalityöntekijän vakanssia sekä konsultoiva lastenpsykiatri. Työryhmän hallinnollisena esihenkilönä toimii johtava sosiaalityöntekijä.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Kyseessä uusintahaku, aikaisemmin tehtävään saapuneet hakemukset huomioidaan.

Kelpoisuusehto:

Psykologian maisteri (ylempi korkeakoulututkinto) ja laillistus Suomessa.
Myös opintojen loppuvaiheessa olevat psykologit/alan opiskelijat huomioidaan.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Luemme eduksi
- työkokemuksen lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehdystä psykososiaalista tukea sisältäneestä työstä.
- perheneuvolan erikoistumiskoulutuksen tai muun lasten ja perheiden kohtaamiseen valmiuksia antavan lisäkoulutuksen.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Vammaisten työ- ja päivätoiminta, Pasilan toimintakeskus

SOTE-01-911-22

2.1.2023

16.12.2022 klo 16:00

2250,00 €/kk

Meripuistotie 2A 00200 Helsinki, 00200 

Hei sinä kehitysvammatyöstä kiinnostunut henkilö, tule meille tekemään merkityksellistä työtä!

Toimintakeskuksemme toteuttaa monipuolista päivätoimintaa kehitysvammaisille henkilöille. Toimintamme on osallisuutta edistävää toimintaa. Toiminnan tavoitteena ovat aikuisen henkilön jokapäiväisessä elämässä tarvittavien tietojen ja taitojen kehittäminen, myönteisen minäkuvan vahvistaminen ja toimiva vuorovaikutus.

Asiakkaamme tarvitsevat laaja-alaista tai kaiken kattavaa tukea.

Ohjaaja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi toimintaa yhdessä tiimin kanssa. Työhön kuuluu esimerkiksi erilaisten toimintatuokioiden pitäminen ryhmille, retket ja tapahtumat. Työaikamuoto on yleistyöaika ja toimintakeskus on avoinna maanantaista - perjantaihin kello 07.00 - 17.00, mutta työhön voi satunnaisesti sisältyä ilta- tai viikonlopputyötä esimerkiksi kehittämis- tai koulutuspäivän vuoksi.

Ohjaajan työnkuva on monipuolinen ja innostava. Meillä saat tehdä työtä omalla persoonallasi. Teemme työtä tiimeinä, joten hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä joustavuus ovat tärkeitä vahvuuksia työssämme. Päivittäinen kirjaus asiakaskohtaisesti Apotti-järjestelmään on osa työtä.

Huom! Nimestään huolimatta toimintakeskus Pasila sijaitsee toistaiseksi merellisessä Lauttasaaressa, hyvien julkisten kulkuyhteyksien päässä. Takaisin Pasilan tiloihin muutamme 2023 alkuvuoden aikana.

Hae pian, aloitamme haastattelut jo hakuaikana!
Huomioithan myös toisen toimintakeskus Pasilan avoinna olevan vakanssin.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Kelpoisuusehto:

Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto, lähihoitaja tai muu soveltuva tutkinto.
Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Luemme eduksi:
Puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Päivätoiminta Sörkän Symppis

SOTE-02-677-22

2.1.2023

12.12.2022 klo 16:00

2245,29 €/kk

Pääskylänrinne 5B, 00500 

Symppikset ovat matalan kynnyksen päivätoimintakeskuksia täysi-ikäisille päihde- ja mielenterveysasiakkaille. Yksiköissä saa asioida ja oleskella päihtyneenä. Toiminta on anonyymia.

Yksiköiden perustehtävänä on mielenterveyshäiriöistä ja päihteidenkäytöstä johtuvien haittojen vähentäminen sekä kävijöiden osallisuuden vahvistaminen ja elämänlaadun paraneminen.

Symppiksissä on saatavilla sosiaaliohjausta ja terveysneuvontaa.
Symppiksessä työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia, sosiaaliohjaajia ja lääkäri. Esihenkilöinä ovat osastonhoitaja ja johtava sosiaaliohjaaja.

Symppiksessä toteutetaan myös työllistämistoimintaa. Lisäksi on mahdollisuus toimia vapaaehtoisena tai vertaisena sekä suorittaa yhdyskuntapalvelua. Symppiksissä tehdään ja kehitetään asuinaluelähtöistä ympäristötyötä yhdessä vertaisten ja työllistettyjen sekä lähialueen toimijoiden kanssa. Ympäristötyön pääpainona on lähialueiden siisteyden ylläpitäminen sekä kaupunkiturvallisuuden lisääminen.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Kelpoisuusehto:

Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto, lähihoitaja tai muu soveltuva tutkinto.
Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Luemme eduksi:

Kokemuksen haittoja vähentävästä päihdetyöstä,
sosiaaliohjauksesta sekä päihdepalvelujärjestelmän tuntemuksesta, Apotin tuntemus ja osaaminen.

Vakinainen virkasuhde

Psykiatria- ja päihdepalvelut, Asumisen tuki

SOTE-02-681-22

12.12.2022

07.12.2022 klo 16:00

2734,50 euroa/kk

Toinen linja 4, H rappu, 00530 Helsinki

Asumisen tuen jonotyöryhmään avataan kaksi uutta sosiaaliohjaajan vakinaista virkaa. Nyt sinulla, asunnottomuustyöstä kiinnostunut, on oiva hetki tarttua tilaisuuteen. Työ alkaa 12.12.2022 tai sopimuksen mukaan.

Asumisen tuen jonotyö tarjoaa tuetun asumisen jonossa oleville asiakkaille sosiaali- ja terveysneuvontaa, palvelutarpeen arviointia matalalla kynnyksellä sekä suunnitelmallista sosiaaliohjausta. Työtä teet itsenäisesti, parityönä, moniammatillisessa työryhmässä sekä organisaation rajat ylittävissä verkostoissa.

Jonotyöryhmän vastuulla ovat ne tuettuun asumiseen jonottavat asiakkaat, joilla ei ole ollut kontaktia aikuissosiaalityöhön vuoteen ja jotka ovat jääneet palveluiden ulkopuolelle. Työn tarkoituksena on arvioida asiakkaiden kokonaistilannetta yksilöllisesti ja ohjata tarpeen mukaisten palveluiden piiriin. Jonotyön työntekijät työskentelevät jalkautuen, asiakasta saattaen ja ohjaten, sekä osallistuen asiakkaan verkostoihin.

Sosiaaliohjaajana kuulut jonotyön tiimiin, jossa työskentelee jo viisi sosiaaliohjaajaa, kaksi sairaanhoitajaa ja johtava sosiaaliohjaaja. Jonotyö on osa Asumisen tuen arviointi- ja sijoitustyötä. Työssäsi asiakasmäärät ovat kohtuulliset. Olet mukana kehittämässä jalkautuvaa, asunnottomien henkilöiden parissa tehtävää työtä. Hoito- ja palvelupolkuja sekä laaja-alaista verkostotyötä kehitetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Työ sisältää päätöksentekoa, tiedonkeruuta, dokumentointia, sekä sosiaalista raportointia. Työ on ajoittain hektistä ja vaatii paineensietokykyä ja kykyä reagoida muuttuviin tilanteisiin nopeasti ja joustavasti.

Arvostamme oma-aloitteisuutta, hyviä ongelmanratkaisutaitoja, tiimi- ja yhteistyötaitoja sekä kiinnostusta asunnottomien asiakkaiden asumisen tukemiseen.

Luemme eduksi palvelujärjestelmän tuntemisen sekä ajokortin.

Mahtavien työkavereiden lisäksi tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn, sekä mukavan, toisiaan tukevan ja kannustavan työilmapiirin, jossa sinut myös perehdytetään työhösi. Helsingin kaupungin työntekijänä sinulla on hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet, mahdollisuus työnohjaukseen, sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on mahdollisuus mm. työsuhdematkalippuun ja edullisen sekä monipuolisen kuntosalin käyttöön vapaa-ajallasi. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Helsingin kaupungin sotessa olemme tehneet tietoisen valinnan tukea työntekijöidemme hyvinvointia ja palautumista liikkumisen avulla. Meillä pääset esimerkiksi henkilöstöalennuksella uimahalleihin, kuntosaleille ja liikuntatapahtumiin. Sinulla on myös mahdollisuus ottaa kaupunkipyörä käyttöösi, saada tukea liikkumisen aloittamiseen henkilökohtaisesta liikuntakoutsauspalvelusta tai hyödyntää henkilöstöliikunnan liikuntatarjontaa.

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi).

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Mikäli aloitus ennen 31.12.2022 edellytetään 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Lastensuojelu ja perhesosiaalityö, Lastensuojelun ja perhesosiaalityön palvelut

SOTE-01-927-22

2.1.2023

09.12.2022 klo 16:00

3618,74 e/kk

Niittaajankuja 2, 00810 

Kiinnostaako sinua vaihteleva ja monipuolinen työnkuva sekä mahdollisuus haastaa ja kehittää itseäsi ammatillisesti? Haluatko tehdä merkityksellistä työtä lastensuojelussa ja päästä laaja-alaisesti hyödyntämään osaamistasi? Tule mukaan osaksi yhteisöllistä ja innostavaa psykologien tiimiä.

Haemme psykologia vakituiseen toimeen Helsingin kaupungin lastensuojelun ja perhesosiaalityön psykologipalveluihin. Työsuhteen alkaessa ensisijainen työpisteesi on Herttoniemen vastaanotto.

Toimit psykologina asiakastyössä Nuorten vastaanotossa, jossa on 13-17-vuotiaita kriisitilanteissa olevia nuoria. Nuoret tulevat vastaanottoon lastensuojelulain mukaisella sijoituspäätöksellä, usein kiireellisenä sijoituksena. Nuorten vastaanotto-osastojen tehtävänä on turvata nuoren tilanne, tukea häntä ja perhettä sekä arvioida nuoren kokonaistilannetta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Pääset työskentelemään nuoren, hänen perheensä sekä verkostojen kanssa. Työssä painottuvat tukea antava työskentely ja kriisityö sekä psykologiset arviot ja tutkimukset. Psykologi toimii Nuorten vastaanoton moniammatillisessa työryhmässä oman alansa ja erityisesti lapsen kehityksen asiantuntijana. Psykologeilla on mahdollisuus osallistua muun henkilökunnan kouluttamiseen ja työn kehittämiseen.

Toivomme sinulta valmiutta kohdata kriisissä olevia asiakkaita sekä joustavuutta muuttuvissa tilanteissa. Työssä vaaditaan hyvää organisointikykyä. Työpäivien sisällölliseen suunnitelmaan voit vaikuttaa itse. Oma työskentelytila mahdollistaa asiakkaiden yksilöllisen tapaamisen. Lastensuojelun ja perhesosiaalityön psykologipalveluissa työskentelee yhteensä kuusi psykologia ja johtava psykologi, joka toimii psykologien lähiesihenkilönä. Saat työhösi perehdytystä johtavan psykologin ohjauksessa ja osallistut ryhmätyönohjaukseen. Sinulla on lisäksi mahdollisuus konsultoida asiantuntevia psykologikollegoita.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut.

Kelpoisuusehto: Psykologian maisteri (ylempi korkeakoulututkinto) ja Valviran laillistus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi 504/2022).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Luemme eduksi:

Työssä eduksi luemme hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä kokemuksen lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä. Toivomme sinulta kyvykkyyttä tehdä nopeatempoista ja kriisiluonteista työtä.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Syystien seniorikeskus

SOTE-03-2040-22

2.1.2023

05.12.2022 klo 21:00

2594,65 €/kk

Takaniitynkuja 3, 00780 

Kiinnostaako sinua kotona asuvien eläkeläisten ja työttömien liikkumisen tukeminen?

Haemme toiminnan kehittämisestä kiinnostunutta fysioterapeuttia Syystien palvelukeskukseen. Palvelukeskustoiminnan tavoitteena on helsinkiläisten eläkeläisten ja työttömien kotona asumisen tukeminen, toimintakyvyn ylläpitäminen, hyvinvoinnin edistäminen ja yksinäisyyden lievittyminen. Syystien palvelukeskus tarjoaa moninaista toimintaa, kuten vertaistuellista ryhmätoimintaa, palveluohjausta ja -neuvontaa, erilaisia harrastusmahdollisuuksia, luentoja ja kulttuuria.

Fysioterapeuttina tehtävänäsi on mm. ylläpitää kotona asuvien ikäihmisten toimintakykyä, suunnitella ja toteuttaa ennaltaehkäisevää toimintaa. Tehtäviin kuuluvat mm. palvelukeskuksen liikuntatoiminnan koordinointi, suunnittelu ja yksilökonsultaatiot. Lisäksi teet monialaista yhteistyötä eri järjestöjen ja verkostojen kanssa.

Toivomme sinulta hyviä vuorovaikutus- ja ryhmänohjaustaitoja sekä ymmärrystä tuki- ja liikuntaelinsairauksista. Sinulta löytyy myönteistä otetta ja osaamista ikäihmisten kuntoutuksessa ja kykyä työskennellä moniammatillisessa tiimissä.

Syystien seniorikeskus sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella Malmilla. Seniorikeskuksessa toimii palvelukeskuksen lisäksi viisi ryhmäkotia, palveluasumisen yksikkö, arviointi- ja kuntoutusyksikkö, lyhytaikaishoitoyksikkö sekä päivätoiminta.


Kelpoisuusehdot:

Fysioterapeutin ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto. Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.


Luemme eduksi:
Kokemuksen ikäihmisten parissa työskentelystä, ryhmien ohjaamisesta ja palvelukeskustoiminnan tuntemuksen.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Lastensuojelu ja perhesosiaalityö, Malmin lastenkoti

SOTE-01-867-22

19.12.2022

05.12.2022 klo 16:00

2719,,81 €/kk

Louhikkotie 2, 00770 

Millaisessa työyhteisössä ja tehtävässä sinä haluaisit ohjaajana seuraavaksi työskennellä?

Haetko mahdollisuutta ammatilliseen kehittymiseen ja vaikuttamiseen, vai painotatko enemmän välittävää työyhteisöä, jossa sinun on hyvä olla?

Meillä on tarjota sinulle tehtävä, jossa yhdistyy nämä molemmat.

Meille Malmin lastenkodissa on tärkeää, että sinä sekä viihdyt että onnistut työssäsi. Meillä on tarjota sinulle tilaisuus tulla työkaveriksemme Malmin lastenkodin Louhikkotien (00770 Helsinki) tai Tilanhoitajankaaren (00790 Helsinki) pienyksikköön.

SINUN TEHTÄVÄSI

Meidän työmme tavoite on, että lapsi pystyy elämään mahdollisimman hyvää oman näköistä arkea. Sinun työsi tavoitteena on luoda yhteys ja luottamuksellinen suhde lapseen sekä ylläpitää terapeuttista vuorovaikutussuhdetta.

Ohjaajana vastaat lapsen hoito- ja kasvatussuunnitelman valmistelusta ja suunnittelet työparisi sekä moniammatillisen tiimisi kanssa lapsen hoitoon liittyvän työnjaon yksilöllisiä tavoitteita sekä lapsen tarpeita tukevaksi hoidoksi.

Omaohjaaja pidät langat käsissäsi lapsen hoitoprosessin suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Tuot näkemyksesi esiin moniammatillisessa tiimissä, jossa saat tuen omaohjaajatyöllesi.

Huolehdit myös, että yhteistyö vanhempien, sijaishuoltopaikan, sosiaalityöntekijän ja muun verkoston kanssa toimii - tämä on tärkeä osa sinun työtäsi.

Louhikkotien ja Tilanhoitajankaaren pienyksiköissä on molemmissa kaksi osastoa, joissa kummassakin asuu neljä lasta. Pienyksikössä kanssasi työskentelee ohjaajia ja sairaanhoitajia. Toimintaa pienyksikkötasolla johtaa vastaava ohjaaja/johtava ohjaaja.

Lapsemme ovat pitkäaikaisesti sijoitettuja, jolloin lapsien ja meidän aikuisten välille rakentuu erityinen side. Teemme tiivistä yhteistyötä perheiden sekä verkostojen kanssa ja näemme lastemme kehittymistä eri ikävaiheissa. Ympärivuorokautinen sijoitus lisää työmme moninaisuutta.

Olemme hyvin kehittämismyönteinen lastenkoti ja jokaisen panos kehittämistyöhön on arvokasta. Myös isommat kehitysaskeleet näkyvät arjessamme. Kehittämistyötämme ja arkeamme tukevat toimivat rakenteet. Kehittämistyömme lähtee lasten tarpeista - kuten koko ajattelumme ja toimintamme.

MITÄ TARJOAMME:

- mukavat ja ammattitaitoiset työkaverit
- työn tueksi säännölliset kokousrakenteet, työnohjauksen ja lähiesihenkilön ohjauksen
- lastenkodissa työskentelee hoito- ja kasvatustyön tukena lisäksi psykologi ja ostopalveluna yleislääkäri ja
lastenpsykiatrian lääkäri
- monipuolisen työn jossa mahdollisuus oppia uutta
- täydennyskoulutuksen
- suuren työnantajan henkilöstöedut.

Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto sosionomi tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai yhteisöpedagogi AMK, tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.
Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

1    >