Suoraan sisältöön

Hae tehtävää

Avoimia tehtäviä: 1847

Valitse ammattiala
Vapaa sanahaku / työavain

Alue

Palvelussuhteen tyyppi

Ilmoituksen kieli

Kesätyöt

Avoimia tehtäviä: 641

Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

Avoimet työpaikat

Hakuehdot täyttäviä tehtäviä  102 kpl  (37 ilmoitusta )

Sote-alan muut tehtävät

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Hallinto, Talous- ja suunnittelupalvelut, Asiakasmaksut

SOTE-04-13-22

21.2.2022

31.01.2022 klo 15:00

3417 €/kk

Toinen linja 4, 5.krs, 00530 

Helsingin Soten asiakasmaksut-yksikössä on yhdet kehittämissuunnittelijan saappaat täytettävänä. Sopisivatko ne sinulle? Etsimme kehittämissuunnittelijaa vakinaiseen työsuhteeseen 21.2.2022 alkaen.

Kehittämissuunnittelija toimii asiakasmaksut-yksikössä yksikön toiminnan kehittämistä eteenpäin vievänä ja suunnittelevana tahona. Rooliin sisältyy vahva asiantuntijuus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasioissa niin yksikön sisällä kuin koko Sotenkin tasoisesti. Kehittämissuunnittelijan tehtävässä keskeisinä työtehtävinä ovat erilaiset valmistelu- ja lausuntotehtävät, tiedon hakeminen ja raporttien laadinta, erilaisten työpajojen/työryhmien organisointi ja vetäminen osana toiminnan kehittämistä sekä verkostotyö. Lisäksi kehittämissuunnittelija vastaa toimialalla asiakasmaksujen vastuulla olevien pysyohjeiden sisällöstä sekä niiden päivittämisestä.

Tehtävässä menestyäkseen haettavalla henkilöllä on hyvä olla kokemusta toiminnan kehittämisestä joko esihenkilö- tai kehittäjän roolissa, kykyä tuottaa erilaista koostettua tietoa ja raportointia eri lähteistä saatavista aineistoista, sekä tietoa ja ymmärrystä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Toivomme myös, että sinulla on kyvykkyyttä organisoida toimintaa ja vetää erilaisia työryhmiä (fasilitointiosaaminen). Tehtävään valittavan henkilön tulee pystyä myös itsenäiseen asiantuntijamaiseen työskentelyyn ja omata taitoa johtaa omaa työskentelyänsä omien vastuulla olevien tehtäviensä eteenpäin saattamiseksi.

Meillä pääset tekemään merkittävää työtä osana loistavaa työyhteisöä. Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Lue lisätietoja henkilöstöeduistamme ja jätä hakemuksesi osoitteessa http://www.helsinkirekry.fi.

Kelpoisuusehto:

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Psykiatria- ja päihdepalvelut, Päihdepalvelut, Laakson päihdepoliklinikka

SOTE-02-15-22

7.2.2022

01.02.2022 klo 15:00

3194,78

Siltasaarenkatu 12 A, 6.krs., 00530 Helsinki

Tervetuloa töihin Peliklinikalle!

Haemme Peliklinikan avohoidon tiimiin sosiaaliterapeuttia vakituiseen Helsingin kaupungin alaiseen työsuhteeseen 7.2.22 lukien tai sopimuksen mukaan.

Peliklinikka on rahapeliongelmiin erikoistunut palvelukokonaisuus, joka tarjoaa apua myös muusta digitaalisesta pelaamisesta ja internetin liikakäytöstä aiheutuviin haittoihin. Peliklinikalla tarjotaan monipuolisesti palveluja pelaajille, heidän läheisilleen ja heitä kohtaaville ammattilaisille. Peliklinikka on Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kuntien, järjestöjen ja valtion yhteishanke. Peliklinikan kehittäminen ja toiminta perustuvat tutkimustietoon, ja kehittämistä tehdään osana asiakastyötä.
Peliklinikan avohoito tarjoaa monipuolista keskustelutukea ja hoitoa raha- ja digipelejä ongelmallisesti pelaaville henkilöille sekä heidän läheisilleen. Lisäksi tiimi kehittää työmenetelmiä, hoidon arviointia ja tuottaa tietoa rahapeliongelmista ja niiden hoidosta myös valtakunnalliseen käyttöön. Avohoidon tiimissä työskentelee sosiaaliterapeutin lisäksi Helsingin kaupungin sosiaalityöntekijä, Vantaan kaupungin psykologi, Sininauhaliiton projektisihteeri ja erikoissuunnittelija (HUS) toiminnallisena esihenkilönä. Tiimi toimii yhteistyössä muiden Peliklinikan toimijoiden kanssa.

Sosiaaliterapeutin tehtäviin kuuluu ongelmallisesti pelaavien ja heidän läheistensä terapeuttinen avokuntoutus ja neuvonta, peliongelmien hoidon monipuolinen kehittäminen ja arviointi sekä tiedon tuottaminen. Työssä on mahdollisuus myös hoidollisten ryhmien ohjaamiseen.
Etsimme motivoitunutta ja oma-aloitteinen sosiaaliterapeuttia, joka on kiinnostunut ammatillisesti haastavasta ja ainutlaatuisesta tehtävästä peliongelmien hoidossa.

Kelpoisuusehto:
Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus tai psykologian maisteri (ylempi korkeakoulututkinto) ja laillistus Suomessa tai ylempi korkeakoulututkinto pääaineena sosiaalipsykologia.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Lisäksi edellytämme:
-hyviä verkosto-, yhteistyö- ja tiimityötaitoja, kokemusta riippuvuusongelmien hoidosta ja kiinnostusta kehittämiseen.
Luemme eduksi:
-työkokemuksen rahapeliongelman hoidosta tai muun tehtävän kannalta oleellisen työkokemuksen, talous ja velkaneuvonnan tuntemuksen, motivoivan haastattelun menetelmien osaamisen sekä muut mahdolliset terapeuttiset koulutukset.

Helsingin kaupungilla sinua odottavat monipuoliset henkilöstöedut, koulutusmahdollisuudet, työmatkasetelit sekä mahdollisuus työsuhdeasuntoon, jossa saat asua koko työsuhteesi ajan.
Helsingin kaupungin henkilöstöetujen lisäksi tarjoamme sinulle mielenkiintoisen työpaikan peliongelmien näköalapaikalla, mahdollisuuden oppia uutta, kehittyä, työnohjauksen pienessä ryhmässä, miellyttävät toimitilat Hakaniemessä sekä oman työhuoneen.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Lastensuojelu ja perhesosiaalityö, Lastensuojelun ja perhesosiaalityön palvelut, Perhekuntoutus, Päivämuotoinen perhekuntoutus

SOTE-01-10-22

14.2.2022

28.01.2022 klo 16:00

2582,73 €/kk

Retkeilijänkatu 4, 00980 Helsinki

Sosiaaliohjaajan työtehtävät päivämuotoisessa perhekuntoutuksessa. Perhekuntoutus kuuluu lastensuojelun ja perhesosiaalityön palveluihin. Työtä tehdään lastensuojelun avohuollon asiakasperheissä perheen kotona ja omassa toimintaympäristössä. Työskentelyssä otetaan huomioon kokoperheen tuen tarve ja sitä toteutetaan työparityöskentelynä. Systeeminen työorientaatio ohjaa toimintaamme ja työn tukena on työryhmän työnohjaus.

Perhekuntoutuksella vahvistetaan vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta, riittävän vanhemmuuden edellytyksiä ja perheen arjessa selviytymistä. Perhettä tuetaan niissä arkeen ja lasten hyvinvointiin liittyvissä asioissa, joissa lastensuojelun asiakassuunnitelmassa on todettu olevan tarpeita. Yhteistyötä tehdään tiiviisti vastuusosiaalityön ja muiden lasten arkeen vaikuttavien toimijoiden kanssa.

Sosiaaliohjaaja työskentelee moniammatillisessa työryhmässä. Työryhmässä on vastaava ohjaaja, sairaanhoitaja, toimintaterapeutti ja sosiaaliohjaajia. Työryhmään kuuluu myös ympärivuorokautisen perhekuntoutuksen kanssa yhteinen psykologi. Toiminta-alueena on koko Helsingin kaupunki.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Jätäthän hakemuksesi mikäli kiinnostuit mahdollisuudesta tehdä vaikuttavaa perhekuntoutusta, sekä olla osallisena innostuneessa ja ammattiaitoisessa joukossamme.

Kelpoisuusehto:
Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto sosionomi.
Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Luemme eduksi:
Aiemman kokemuksen lastensuojelun perheiden kanssa tehtävästä työstä

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Selvitys, arviointi ja sijoitus (SAS) -palvelu, HelppiSeniorin asiakasohjaus, Läntinen asiakasohjaus

SOTE-03-21-22

1.3.2022

31.01.2022 klo 16:00

3065,27 €/kk

Mannerheimintie 168 b, 00300 Helsinki

Sinä sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija, joka etsit paikkaasi ikääntyneiden palvelujen ytimestä! Haemme nyt vakinaiseen virkasuhteeseen asiakkuusvastaavaa HelppiSeniorin Lännen asiakasohjaukseen 01.03.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Me HelppiSeniorissa olemme osa valtakunnallista keskitettyä asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallia. Tehtävänämme on helsinkiläisten ikäihmisten laaja-alainen palvelutarpeen arviointi ja palveluiden järjestäminen, koordinointi ja päätöksenteko. Toimintamme keskiössä on asiakas ja asiakkaan tarve. Lähtökohtana on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja arjessa selviytymistä oikea-aikaisesti kevyimmän palvelun - periaatteen mukaisesti.

Asiakkuusvastaava toimii HelppiSeniorin asiakasohjausyksikössä tiimivastaavana ja asiakkuuspäällikön työparina. Asiakkuusvastaavan tehtävänä on toimia Lännen alueen asiakkaiden kotiin vietävien palveluiden asiantuntijana ja palvelupäätösten sekä yksilöhuollon päätösten tekijänä. Asiakkuusvastaava edistää tiimissä palvelujen oikea-aikaista kohdentamista asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja seuraa palveluiden tasalaatuista toteutumista kotihoidon palvelualuilla. Asiakkuusvastaava osallistuu palvelu- ja hoitoketjujen sujuvuuden edistämiseen ja asiakasprosessien kehittämiseen monialaisissa yhteistyöverkostoissa sekä toimii palvelujen asiantuntijana alueen yhteistyöryhmissä. Tiimin opiskelija asioiden koordinointi yhdessä opiskelijavastaavan kanssa sekä uusien työntekijöiden perehdyttämisen koordinointi ja tiimiläisten ohjeistus asiakas ja palveluprosesseihin kuuluvat myös asiakkuusvastaavan työnkuvaan.

Työssäsi sinua tukee moniammatillinen tiimi, johon kuuluu sosiaalityöntekijöitä, asiakasohjaajia sekä asiakkuuspäällikkö.

Kelpoisuusehto:
Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi) sairaanhoitaja/terveydenhoitaja, joka sisältää kehittämis- ja johtamisopintoja vähintään 30 op. tai erikoissairaanhoitaja (vanhamuotoinen) tai aikaisempi vastaava opistoasteen tutkinto täydennettynä soveltuvalla johtamiskoulutuksella.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään kotiin vietävien palveluiden sekä niistä tehtävien päätösprosessien tuntemista sekä toimeenpano-osaamista. Hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää organisointikykyä sekä kykyä hahmottaa prosessien toimintaa.

Kokemuksen Helsingin ikääntyneiden palvelujen palvelurakenteesta ja hoitoketjujen hahmottamisesta sekä palveluyksiköiden tuntemuksen. Kokemus veteraanipalveluihin liittyvästä päätöksenteosta katsotaan hakijan eduksi.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Vammaistyö, Vammaisten työ- ja päivätoiminta, Toimintakeskus Kalasatama

SOTE-01-30-22

7.2.2022

30.01.2022 klo 15:00

2349,40 €/kk

Tukkutorinkuja 7 , 00580 Helsinki

Kommunikaatio ohjaaja! Haluatko uuden suunnan urallesi? Tule kanssamme tekemään merkityksellistä työtä vahvan psyykkisen tuen autismikirjon ja kehitysvammaisten henkilöiden osallisuutta edistävään päivätoimintaan!

Yksikkö on tarkoitettu peruskoulunsa päättäneille helsinkiläisille vahvaa psyykkistä tukea tarvitseville kehitysvammaisille ja autismikirjon henkilöille. Toiminnassa asiakasta tuetaan liittymään yhteiskuntaan, tuetaan vuorovaikutusta sekä harjoitellaan itsenäistymiseen ja aikuisuuteen tarvittavia päivittäisen elämäntaitoja.

Sinun tulee olla kehittämismyönteinen ja omaat ratkaisukeskeisen tyylin tehdä työtä ja mukautat toimintaasi nopeastikin muuttuvissa tilanteissa. Sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja valmius niin ryhmä- kuin yksilö kommunikaatio-ohjaukseen. Osa työajastasi on suoraa asiakastyötä, johon tuot oman osaamisesi ja asiantuntijuuden. Sinulla on myös erikseen varattua aikaa kommunikaatio ohjaukseen ja muihin tehtäviin. Kommunikaatio-ohjaajana vastaat mm. yksikön kommunikaatio menetelmien ja välineiden ylläpidosta sekä päivittämisestä. Sinulla on valmius kouluttaa työyhteisöille erilaisten kommunikaatio- ja vuorovaikutus menetelmien ja välineiden käyttöä. Teet tiiviisti yhteistyötä asiakkaiden verkostojen kanssa heidän kommunikaation ja vuorovaikutuksen asioissa. Teet myös yhteistyötä toisen yksikön kommunikaatio- ohjaajan kanssa.

Tueksesi saat kannustavan esimiehenkilön, kollegat sekä luotettavan työnantajan. Työ- ja päivätoiminnan 2021 työhyvinvointia mittaavassa Fiilari- kyselyssä 94% vastaajista suosittelisi työnantajaansa ja onnistumisia työssään koetaan runsaasti 90% . Tarjoamme hyvät henkilöstöedut, mm. työsuhdematkalippuedun. Autamme tarvittaessa työsuhdeasunnon saamisessa.

Tule osaksi mukavaa ja osaavaa moniammatillista tiimiämme!

Kelpoisuusehto:
Tehtävään soveltuva viittomakielen ohjaajan koulutus tai muu vastaava kommunikaatio-, puhetulkin tai viittomakielen alan koulutus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.


Lisäksi edellytämme:
Kokemuksen autismi-, kehitysvamma- ja/tai psykiatrian töistä. Työ vaatii hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa.


Luemme eduksi:
Kokemuksen asiakasryhmästä ja haastavien tilanteiden ennaltaehkäisystä ja kohtaamisesta.
Lähihoitajan tutkinnon, aiemman kommunikaation ohjaamisen kokemuksen, erityisosaamisen musiikin, liikunnan, taiteen, median ja kulttuuri alan tehtävistä tai muusta ryhmätoiminnan vetämisestä. Käyty Mapa tai Avekki- koulutus.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Lastensuojelu ja perhesosiaalityö, Lastensuojelun ja perhesosiaalityön palvelut, Lasten vastaanotto

SOTE-01-24-22

14.2.2022

31.01.2022 klo 16:00

2519,39 €/kk

Harjantekijäntie 2, 00640 Helsinki

Hei sosiaalialan ammattilainen! Haemme kahta ohjaajaa vakinaiseen tehtävään Lasten vastaanoton Oulunkylän toimipisteen Punapirtti osastolle 1.2.2022 alkaen.

Lasten vastaanoton kokonaisuus Helsingissä muodostuu vastaanottoperhetoiminnasta ja Oulunkylän perhekuntoutuksen tiloissa toimivasta kolmesta eri osastosta. Puna- ja Sinipirtin asiakkaat ovat pääasiassa kouluikäisiä 7-12-vuotiaita lapsia, Keltapirtissä voidaan hoitaa myös pienempiä, alle kouluikäisiä lapsia.

Palvelumme on ympärivuorokautista ja päivystysluonteista vastaanotto- ja arviointitoimintaa. Sijoitukset ovat lyhytaikaisia ja lapset pääsääntöisesti kiireellisesti sijoitettuja. Arviointijakson aikana vastaamme lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Arviointijaksoon sisältyy lapsen ja perheen sekä vastuusosiaalityöntekijän kanssa tehtävä tilanteen ja tuen tarpeen arviointi. Ohjaaja on osa osastotyöryhmää, jossa työskentelee kahdeksan ohjaajaa ja lähiesimiehenä toimiva vastaava ohjaaja. Osastolla tehtävää arviontityötä tukee lasten vastaanotossa lisäksi sairaanhoitaja, psykologi ja sosiaalityöntekijä.

Lasten vastaanotossa ohjaajan työtehtävät ovat monipuoliset. Lasten yksilöllisestä perushoidosta huolehtimisen lisäksi vastaat yhdessä vuorossa olevien työtovereiden kanssa koko lapsiryhmän ohjauksesta. Osallistut omaohjaajana lapsen tavoitteiden mukaisen työskentelyn toteuttamiseen ja arviointiin sekä vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Oleellinen osa työtä on myös perheen verkostojen ja eri yhteistyötahojen kanssa tehtävä verkostotyö. Vastaat myös osaltasi työn asianmukaisesta dokumentoinnista. Meillä ohjaaja voi keskittyä omaan perustehtäväänsä, sillä kodinhoidollista työtä on vähän.


Työssä menestyminen vaatii lastensuojelun ja sitä ohjaavan lainsäädännön tuntemuksen lisäksi kykyä kohdata erilaisissa elämäntilanteissa olevia lapsia ja heidän perheitään. Omaat kyvyn työskennellä rauhallisesti ja turvallisesti alati muuttuvissa tilanteissa etkä kavahda töihin kuuluvia paperitöitä tai sitä, että tehdyt suunnitelmat saattavat muuttua hetkessä. Omaat hyvät vuorovaikutustaidot ja kykenet niin itsenäiseen kuin työryhmässä tapahtuvaan tavoitteelliseen työskentelyyn.

Erityisesti arvostamme sinulle jo aiemmin kertynyttä lastensuojelun laitoshoidon kokemusta, kriisi- ja traumatyön, mielenterveystyön ja monikulttuurisen työn osaamista, ammatillisuuttasi täydentävää lisäkoulutusta ja kehitämismyönteisyyttä.

Me puolestamme tarjoamme sinulle vastuullisen ja vakaan työnantajan - Helsingin kaupungin sekä innostuneen ja kehittämismyönteisen työryhmän ja laadukkaan esihenkilötyön oman työn tueksi.

Kiinnostuitko? Laitathan rohkeasti hakemuksesi meille - saatamme olla sinun uusi työyhteisösi!


Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Vammaistyö, Vammaisten sosiaalityö

SOTE-01-26-22

7.2.2022

31.01.2022 klo 16:00

2667,55 €/kk

Kahvikuja 3 A , 00980 Helsinki

Kokeneen työntekijän siirryttyä toiseen tehtävään haemme nyt uutta omaishoidon tuen sosiaaliohjajaa vammaisten sosiaalityön itäiseen toimipisteeseen.

Sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluu 18-65 -vuotiaiden asiakkaiden omaishoidon tuen päätökset ja omaishoidon seuranta. Työhön kuuluu kotikäynnit, palvelusuunnitelman, päätöksen ja omaishoidon tuen sopimusten tekeminen sekä lakisääteisten vapaapäivien järjestäminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu asiakkaiden neuvontaa ja ohjausta. Työ on osittain liikkuvaa.

Vammaisten sosiaalityön Idän toimipisteessä hoidetaan Itä-Helsingin ja itäisen kantakaupungin 18-65 vuotiaiden omaishoidon tuki sekä idän alueen vammaisten sosiaalityö ja kuljetuspalvelut. Toimipisteessä työskentelee kolme omaishoidon tuen sosiaaliohjaajaa, kolme kuljetuspalvelun sosiaaliohjaajaa, neljä vammaispalvelun sosiaalityöntekijää, yksi vammaispalvelun sosiaaliohjaaja, kolme toimistosihteeriä ja johtava sosiaalityöntekijä.

Haemme innostunutta ja asiakastyöstä kiinnostunutta sosiaaliohjaajaa. Tarjoamme monipuolisia työtehtäviä, perehdytyksen sekä osaavat ja mukavat työkaverit, joilta voi aina kysyä neuvoa. Lisäksi Helsingin kaupunki tarjoaa monipuolisia koulutusmahdollisuuksia ja henkilöstöetuja.

Meillä on omat työpisteet ja liikkuvaan työhön soveltuvat työvälineet. Etätyön tekeminen on sovitusti mahdollista. Kannustamme osallistumaan koulutuksiin ja oman työn kehittämiseen.

Toimistomme sijaitsee Vuosaaressa, kauppakeskus Kolumbuksen vieressä, hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja monipuolisten palveluiden äärellä.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi, kuntoutuksen ohjaaja).

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Hakijalta edellytämme:
- Hyviä vuorovaikutustaitoja ja kiinnostusta asiakastyöhön
- Kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja sujuvaan kirjoittamiseen
- Valmiutta liikkuvaan työhön

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Selvitys, arviointi ja sijoitus (SAS) -palvelu, HelppiSeniorin yhteiset palvelut, Seniori-info

SOTE-03-70-22

1.2.2022 - 31.12.2022

27.01.2022 klo 15:00

2655,43

Käenkuja 1B, 00500 

Seniori-info on ikääntyneiden monikanavainen neuvontapalvelu. Palveluneuvojan työ edellyttää laaja-alaista ja monipuolista ikääntyneiden palvelujen tuntemista, kuntalaisten (asiakkaat/omaiset) palveluneuvontaa ja alustavaa palvelutarpeen arviointia. Toiminta perustuu kevyemmän palvelun periaatteelle, oikeat palvelut oikeaan aikaan ennaltaehkäisevästi.

Kelpoisuus:
Sosiaalihuollon ammattihenkilöalain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva AMK tutkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon AMK tutkinto (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti) tai aikaisempi sosiaali -ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.
Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Hyvät tietotekniset valmiudet ja ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Helsingin kaupunki kannustaa anonyymiin rekrytointiin, ja tämä rekrytointi toteutetaan anonyymisti. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen. Täytä työnhakulomake normaalisti. Huomioi hakemusta kirjoittaessasi, että se noudattaa anonymiteetin periaatteita. Esihenkilö valitsee haastateltavat henkilöt anonyymin yhteenvedon perusteella eikä siinä ole nähtävissä hakijan nimeä, ikää, sukupuolta tai äidinkieltä. Lue lisää: https://www.hel.fi/rekry/fi/valitse-helsinki/anonyymirekrytointi

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Psykososiaalinen työ, Toimintaterapiapalvelut

SOTE-02-13-22

1.2.2022 tai sop. mukaan -31.12.2022

26.01.2022 klo 15:00

2800 e/kk

Soidinkuja 6 B, 00700 Helsinki

Oletko kiinnostunut työhönvalmentajan tehtävästä Malmin psykoosipoliklinikalla?

Haemme täydennystä IPS - Sijoita ja valmenna! -kehittämishankkeen työhönvalmennustiimiin
Helsingin psykiatria- ja päihdepalveluiden psykoosipalveluissa. Työhönvalmennustiimiiin kuuluu projektiasiantuntija ja kolme työhönvalmentajaa.

IPS - Sijoita ja valmenna! -kehittämishankkeen tavoitteena on jalkauttaa tuetun työllistymisen menetelmä osaksi psykiatrista erikoissairaanhoitoa ja työllistymistä edistäviä palveluita. Hanke on aloitettu keväällä 2021 Kalasataman ja Malmin psykoosipoliklinikoilla ja yhteistyö hoitotiimien kanssa toimii hyvin. Hanke kestää ainakin v. 2022 loppuun saakka ja sille haetaan myös jatkorahoitusta.

Hankkeen toimintamalli ja asiakasprosessi noudattavat IPS-menetelmän mukaisia arviointikriteereitä. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä STM:n ja THL:n kanssa.

Lisätietoa kehittämishankkeesta:

Osana helmikuussa 2020 vahvistettua Kansallista mielenterveysstrategiaa kehitetään työelämään kuntouttavia mielenterveyspalveluja IPS- Sijoita ja valmenna! -kehittämishankkeella vuosina 2020-2022. IPS-toimintamallista on saatu kansainvälisesti hyviä työllistymistuloksia erityisesti vaikeisiin mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden keskuudessa. Toimintamalli ei kuitenkaan ole ollut suomalaisessa palvelujärjestelmässä laajasti käytössä ja nyt sen vaikuttavuutta on tarkoitus arvioida myös Suomen kontekstissa.

IPS-kehittämishanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö ja toimintaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL. Hanketta toteuttavat valtionavustusta saaneet Helsingin kaupungin Psykoosipalvelut, HUS Psykiatria yhteistyössä Uudenmaan TE-toimiston kanssa, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Lapin sairaanhoitopiiri.

Kehittämishankkeen tavoitteet ovat:
- Mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden työllistymisen ja työllisyyden edistäminen
- Mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden hyvinvoinnin ja yhteiskunnallisen osallisuuden edistäminen
- Ammattilaisten osaamisen lisääminen ja vahvistaminen
- IPS -toimintamallin laajemman käyttöönoton tukeminen Suomessa.

Valtionavustushankkeissa mallinnetaan ne käytänteet, joilla tuetun työllistymisen näyttöön perustuva IPS-työhönvalmennus toteutuu psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen integroituna palveluna. Hankkeissa työllistymisen tuen ja psykiatrisen hoidon ja kuntoutuksen sekä työllistyvien osalta työterveydenhuollon palveluista rakennetaan toisiaan tukeva palveluprosessi.

Osana IPS-kehittämishanketta toteutetaan myös arviointitutkimus, jolla selvitetään IPS-toimintamallin käyttöönottoa ja toteutusta, toimintamallin soveltuvuutta kohderyhmille ja suomalaiseen toimintaympäristöön sekä toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Työhönvalmentajan tehtäviin kuuluu toteuttaa IPS-työhönvalmennusta tukemalla asiakkaita työllistymään avoimille työmarkkinoille heidän ammatillisten tavoitteidensa ja osaamisensa mukaisiin tehtäviin. Työhönvalmentajat tarjoavat asiakkaille tiivistä, oikea-aikaista ja rinnalla kulkevaa tukea työllistymiseen ja työssä pysymiseen liittyvissä kysymyksissä. Työhönvalmentajat osallistuvat säännöllisesti psykiatrisen hoitotiimin tapaamisiin pitääkseen yllä tiivistä yhteistyötä työhönvalmennuksen ja hoitotahon välillä. Lisäksi työhönvalmentaja kartoittaa olemassa olevia ja uusia työtehtäviä ja neuvottelee niistä työnantajien kanssa työnantajatapaamisissa. Työnantajatapaamisten tarkoituksena on työnantajan rekrytointitarpeiden ymmärtäminen, IPS-toimintamallin tarjoamasta tuesta kertominen sekä työnantajan tarpeisiin soveltuvan työnhakija-asiakkaiden esiintuominen.

Tarjoamme sinulle hyvän perehdytyksen, esihenkilöiden tuen, kaupungin henkilöstöedut, esimerkiksi työsuhdematkalippuedun ja laajat koulutusmahdollisuudet työhönvalmentajan tehtäviin liittyvän osaamisen edistämiseksi. Helsingin kaupungilla on myös työsuhdeasuntoja.


Kelpoisuusehdot:

Soveltuva sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Lisäksi edellytämme vahvaa ymmärrystä työllistymistä tukevista palveluista, työelämäkysymyksistä, hyviä tiimityöskentelytaitoja sekä kykyä kohdata asiakas yksilöllisesti ja tukea hänen vahvuuksiaan.

Luemme eduksi työkokemuksen mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden kanssa työskentelystä, työllistymistä tukevista palveluista ja työelämäkysymyksistä sekä työhönvalmennukseen suuntautuvan Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon. Mikäli rekrytoitavalla työhönvalmentajalla ei ole ko. tutkintoa, suorittaa hän tutkinnon tai osia siitä työssäoloaikana. Tällöin rekrytoitavan työhönvalmentajan tulee täyttää koulutuksen pääsyvaatimukset, jotka koostuvat oppilaitoksen määrittelemästä soveltuvasta pohjakoulutuksesta, sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoisista tiedoista ja taidoista ja aikaisemmin hankitusta osaamisesta/alan työkokemuksesta.

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Syystien seniorikeskus, Vuorensyrjän palvelutalo

SOTE-03-62-22

31.1.2022-31.5.2022

26.01.2022 klo 15:00

2000,81 €/kk

Vuorensyrjä 7, 00770 Helsinki

Hei sinä ikäihmisten hoitotyöstä kiinnostunut hoiva-avustaja, tule meille töihin Vuorensyrjän palvelutaloon.

Haemme nyt hoiva-avustajan koulutuksen saaneita työntekijöitä sijaisuuteen ajalla 31.1.2022-31.5.2022. Hoiva-avustajan työajasta 70 prosenttia on hoitotyötä, pääasiassa lähihoitajan työparina. Hoitotyö pitää sisällään asiakkaiden perustarpeista huolehtimisen, kuten avustamisen peseytymisessä, pukeutumisessa, liikkumisessa ja ulkoilussa. Lisäksi hoitotyö pitää sisällään toimintakyvyn tukemisen ja mielekkäästä arjesta huolehtimisen.
Avustavia työtehtäviä on 30 prosenttia ja ne liittyvät ruokapalveluun ja pyykkihuoltoon.

Meillä on moniammatillinen ja ikäihmisten hoitotyöhön motivoitunut henkilökunta. Pidämme tärkeänä kuntouttavaa työotetta, asiakaslähtöisyyttä ja osallisuuden mahdollistamista.

Toivomme sinulta hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteellisuutta ja positiivista mieltä tehdä tärkeää työtä.

Vuorensyrjässä on hyvä yhteishenki ja meiltä saat hyvän perehdytyksen työtehtäviisi.

Työt voit aloittaa 31.1.2022 tai sopimuksen mukaan. Jos kiinnostuit, laitathan hakemuksen tulemaan.


Kelpoisuusehto:

Hoiva-avustajan koulutus, sisältäen tutkinnon osat Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp ja Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp.

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntalain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Lapsiperheiden erityispalvelut, Perheneuvola

SOTE-01-8-22

21.2.2022-31.12.2022

26.01.2022 klo 15:00

3568,42 e/kk

Kahvikuja 3, B-siipi, 7. kerros, 00980 Helsinki

Haemme psykologin äitiyslomasijaista 21.2.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Perheneuvolassa psykologi työskentelee osana moniammatillista tiimiä sosiaalityöntekijän ja tarvittaessa lastenpsykiatrin kanssa. Työsi tukena on osaava työryhmä, työparityö, johtavan psykologin työnohjaus ja ammatillinen täydennyskoulutus. Perheneuvola palvelee 0-17 v. lasten ja nuorten perheitä, joilla on huolta mm. lapsen kasvusta ja kehityksestä, vanhemmuudesta, perheen vuorovaikutuksesta tai perhettä kohdanneista muutoksista. Psykologi tukee koko perheen selviytymistä psykologisin ja hoidollisin menetelmin ja antaa asiantuntija-apua erilaisissa yhteistyöverkostoissa.

Vuosaaren työryhmässä on viisi psykologia ja viisi sosiaalityöntekijää sekä konsultoiva lastenpsykiatri. Työryhmän hallinnollisena esihenkilönä toimii johtava sosiaalityöntekijä. Työryhmämme on osa Vuosaaren perhekeskusta, jossa on hyvä työilmapiiri ja hyvät yhteistyösuhteet lähitoimijoihin. Vuosaaren perhekeskus sijaitsee Vuosaaren metroaseman läheisyydessä.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.


Kelpoisuusehto:

Psykologian maisteri (ylempi korkeakoulututkinto) ja laillistus Suomessa sekä kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus tai vastaava Valviran hyväksymä psykoterapiakoulutus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.


Luemme eduksi työkokemuksen lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehdystä psykososiaalista tukea sisältäneestä työstä. Luemme eduksi myös perheneuvolan erikoistumiskoulutuksen tai muun lasten ja perheiden kohtaamiseen valmiuksia antavan lisäkoulutuksen.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Vammaistyö, Vammaisten asumispalvelut, Mörssärinaukion ryhmäkoti

SOTE-01-17-22

27.1.2022

26.01.2022 klo 15:00

2359, 47€/kk

Lavettitie 11, 00430 Helsinki

Mörssärinaukion ryhmäkoti on 9-paikkainen ryhmäkoti aikuisille kehitysvammaisille. Asukkaamme tarvitsevat vahvaa tukea ja ohjausta päivittäisessä elämässään. Kaikki asukkaamme käyvät arkisin ohjatussa päivätoiminnassa, iltaisin ja viikonloppuisin vietämme aikaa yhdessä ryhmäkodin viihtyisissä tiloissa. Ryhmäkoti sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella, lähellä mm. Kauppakeskus Kaari.

Jos olet kehittämismyönteinen ja haluat monipuolisen työn, niin tässä olisi sinulle mainio mahdollisuus. Voit olla kokenut konkari, tai urasi alussa oleva innokas hoito- ja ohjaustaitoinen ammattilainen. Helsingin kaupungilla on hyvä koulutustarjonta ja koulutuksiin osallistumiseen kannustetaan.

Meillä Mörssärissä on vahvaa osaamista autistien kuntoutuksesta sekä erilaisista kommunikaatiomenetelmien käytöstä, joten voit myös hyödyntää tai kehittää omaa osaamistasi mm. näillä osa-alueilla.

Toiminta on jaettu kolmeen soluun ja työntekijöitä Mörssärissä on 15, lisäksi esihenkilö. Työryhmässä on eri ammattialojen edustajia - kuten lähihoitajia, sosionomeja ja sairaanhoitaja. Työssäsi voit hyödyntää omia vahvuuksiasi ja asiakastyön lisäksi jokaisella työntekijällä on myös omat vastuualueensa. Mörssärissä on vahva tiimityön kulttuuri ja kaikkien vahvuuksia kunnioitetaan - henkilökunta toimii hyvin yhteistyössä ja kehittyy jatkuvasti.

Teemme työtä kolmessa vuorossa ja työvuorosuunnittelussa voimme ottaa toiveesi huomioon.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.
Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

MiniLop-lääkehoidon lupa suoritettava koeaikana.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Hämeentien ryhmäkoti

SOTE-01-6-22

14.2.2022

25.01.2022 klo 15:00

2000,81€/kk

Hämeentie 109.B.32, 00560 

Haemme hoiva-avustajaa vakinaiseen tehtävään.

Hämeentien ryhmäkoti on 18-paikkainen kehitysvammaisten ympärivuorokautinen asumisyksikkö. Ryhmäkodin yhteydessä on lisäksi viisi tukiasuntoa.
Asiakkaista suurin osa on eläkeikäisiä. Iäkkäät asiakkaat viettävät päivät ryhmäkodissa. Ryhmäkodin työntekijöiden tärkeimpänä tehtävänä on turvata asiakkaille hyvä elämä sekä tukea ja vahvistaa asiakkaiden toimintakykyä, jolla mahdollistetaan mahdollisimman oman näköinen elämä, harrastuksineen ja virikkeineen.

Hoiva-avustajana tehtäviisi kuuluu mm.:
HOIVA- JA HUOLENPITOTEHTÄVÄT
- Esim. henkilökohtaisen hygienian hoidossa avustaminen, asiakkaan ruokailusta
huolehtiminen ja seuranta
- kokonaisvaltainen voinnin seuranta ja kirjaaminen
- hoito- ja palvelusuunnitelmien laadintaan osallistuminen.

KODINHOIDOLLISET TEHTÄVÄT JA TUKIPALVELUT
- päivittäistavaroiden hankinnassa avustaminen
- ateriapalvelu
- siisteys ja vaatehuolto
- asiointiapu.

YHTEISTYÖ
- yhteistyö asiakkaan omaisten ja läheisten kanssa
- yhteistyö muun verkoston kanssa.

Kelpoisuusehto:
Hoiva-avustajan koulutus, sisältäen tutkinnonosat kasvun ja osallisuuden edistäminen ja ikääntyvien osallisuuden edistäminen.

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävään valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä työnantajalle huumausainetestiä koskeva todistus.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Luemme eduksi positiivisen asenteen ja huumorintajun.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Lastensuojelun ja perhesosiaalityön palvelut, Nuorten vastaanotto

SOTE-01-14-22

1.2.2022

31.01.2022 klo 15:00

2223,12 e/kk

Niittaajankuja 2, 00810 Helsinki

Nuorten vastaanoton kokonaisuus muodostuu Kallion, Herttoniemen ja Malminkartanon lastensuojelun vastaanottolaitosten osastoista. Palvelumme on ympärivuorokautista ja päivystysluonteista vastaanottotyötä ja arviointitoimintaa 13-17 vuotiaiden nuorten parissa.

Haemme nyt ohjaajaa (lähihoitaja tai vastaava tutkinto) Herttoniemen vastaanottoon, osasto Siriukselle osaksi mukavaa ja ammatillista työryhmää.

Olet etsimämme henkilö, jos haluat tarjota tukeasi elämän käännekohdassa oleville nuorille ja heidän läheisilleen. Arjen perustana toimii turvallinen aikuisjohtoinen arki, jossa nuoren ja perheen tuen tarpeita arvioidaan moniammatillisen työryhmän johdolla.

Työssä onnistumista tukevat ymmärrys nuorten maailmasta sekä kyky tunnistaa erilaisia voimavaroja. Asiakkaamme toivovat työntekijöiltä rehellisyyttä, rauhallisuutta ja aikaansaavuutta. Asiakkaamme ovat paljon eri palveluita tarvitsevia, mikä edellyttää ohjaajilta nopeaa ja hallittua osastotilanteen ja lapsiryhmän kokonaistilanteen hahmottamista sekä oman työn koordinointitaitoja.

Vastaanottotyössä sijoitukset ovat kestoltaan lyhytaikaisia ja nuoret ovat pääosin kiireellisesti sijoitettuina. Osastojakson aikana vastataan nuoren kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Työskentelyyn kuuluu myös nuoren ja perheen sekä vastuusosiaalityöntekijän kanssa tehtävä lapsen ja perheen tilanteen ja tuen tarpeen arviointi sekä kartoitus.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Kelpoisuusehdot:

Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto, lähihoitaja tai muu aikaisempi lähihoitajaan rinnastettava sote-alan tutkinto.
Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Arvostamme ruotsin kielen osaamista ja tehtävässä on hyödyksi myös englannin kielen osaaminen ja muu kielitaito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Luemme eduksi kokemuksen lasten ja nuorten kanssa työskentelystä, lastensuojelun laitoshoidosta ja vastaanottotoiminnasta. Arvostamme vahvaa ammatillisuutta.

Lisäksi ohjaajan työ osastolla edellyttää joustavaa työotetta sekä hyvää paineensietokykyä muutosten ja muuttuvien tilanteiden keskellä. Edellytämme myös hyviä yhteistyö- sekä dokumentointitaitoja.

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin sairaala, Etelän kotisairaala

SOTE-03-32-22

26.1.2022 - 31.12.2022

25.01.2022 klo 23:59

2084,79 e/kk

Lääkärinkatu 8 rak.1 F-porras 5 krs. , 00250 Helsinki

Haemme osastonsihteeriä Etelän kotisairaalaan sijaisuuteen ajalle 26.1.2022 - 31.12.2022.

Osastonsihteerin tehtäviin kuuluu kotisairaalaan saapuvien lähetteiden käsittely, episodien luominen ja päättäminen, ajanvaraukset, lääkärin määräämien tutkimusten tilaus, potilasasiakirjojen päivitys (henkilötiedot, riskitiedot yms.), arkistointi, potilastietojen haku (Navitas, apotti, WebLaB), lääkärinlausuntojen ja kuolintodistusten edelleen lähetys sekä erilaisia toimistotehtäviä esimerkiksi tilausten ja vikapyyntöjen tekeminen.
Työ sisältää vähäisen määrän puhelinpalvelua mm. omaiset ja yhteistyökumppanit.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Kelpoisuusehto:

Edellytyksenä on tehtävään soveltuva toisen asteen ammatillinen tutkinto (esim. lähihoitaja tai liiketalouden perustutkinto, merkonomi) tai vastaava aikaisempi tutkinto tai osastoavustajan tai vastaanottoavustajan tutkinto.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Luemme eduksi Apotti osaamisen..

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Lastensuojelun ja perhesosiaalityön palvelut, Nuorten vastaanotto

SOTE-01-13-22

1.2.2022

31.01.2022 klo 15:00

2519,39 e/kk

Toinen linja 4 L,, 00530 Helsinki

Nuorten vastaanoton kokonaisuus muodostuu Kallion, Herttoniemen ja Malminkartanon lastensuojelun vastaanottolaitosten osastoista. Palvelumme on ympärivuorokautista ja päivystysluonteista vastaanotto- ja arviointitoimintaa. Asiakkaamme ovat 13-17-vuotiaita helsinkiläisiä nuoria. Haemme nyt useampaa ohjaajaa vahvistamaan vastaanotto-osastojen työryhmiä.

Vastaanottotoiminnassa sijoitukset ovat kestoltaan lyhytaikaisia ja nuoret ovat pääosin kiireellisesti sijoitettuja. Arviointijakson aikana vastaamme nuoren kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Palveluumme sisältyy myös nuoren ja perheen sekä vastuusosiaalityöntekijän kanssa tehtävä tilanteen ja tuen tarpeen arviointi ja kartoitus. Ohjaaja työskentelee osastolla osana moniammatillista tiimiä.

Vastaanottoyksikkömme tarjoavat lisäksi lyhytaikaista hoivaa ja huolenpitoa nuorille, jotka ovat luvatta poissa omasta sijaishuoltopaikastaan. Näissä tilanteissa teemme yhteistyötä eri viranomaisten kanssa.

Haemme merkityksellisestä, tavoitteellisesta ja mukaansa tempaavasta työstä kiinnostuneita ohjaajia Kallion, Malminkartanon ja Herttoniemen vastaanottoihin. Voit hakemuksessasi mainita, missä vastaanotossa haluaisit työskennellä.

Olet etsimämme henkilö, jos haluat tarjota tukeasi elämän käännekohdassa oleville nuorille ja heidän läheisilleen. Työssä onnistumistasi tukevat ymmärrys nuorten maailmasta sekä kyky tunnistaa erilaisia voimavaroja. Asiakkaamme toivovat työntekijöiltä rehellisyyttä, rauhallisuutta ja aikaansaavuutta.

Työ alkaa 1.2.2022 tai sopimuksen mukaan. Sinulle maksetaan ensimmäisen vuoden ajan 6 % rekrytointilisä tehtäväkohtaisen palkan päälle.

Helsingin kaupungilla sinua odottavat monipuoliset henkilöstöedut ja avustamme tarvittaessa työsuhdeasunnon saamisessa.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.

Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi näihin rinnastettava sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Luemme eduksi kokemuksen lastensuojelutyöstä ja erityisesti laitoshoidosta. Arvostamme monipuolista lisäkoulutusta ja vahvaa ammatillisuutta.

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Vammaistyö, Vammaisten asumispalvelut, Kipparitalo

SOTE-01-18-22

31.1.2022 - 31.8.2022

25.01.2022 klo 15:00

2359, 47€/kk

Arcturuksenkatu 6, 00560 Helsinki

Kipparintalo on valmistunut kesällä 2015 ja sijaitsee Helsingin Kalasatamassa meren lähellä hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Talossa asuu 15 kehitysvammaista nuorta aikuista omissa erillisissä vuokra-asunnoissaan. Tarjoamme tehostettua palveluasumista, sekä osalle asukkaistamme autismikuntoutusta.

Kipparintalossa keskeistä on asioiden yhdessä tekeminen, asukkaiden itsenäistymisen ja aikuisuuden tukeminen sekä itsemääräämisoikeus. Teemme tiivistä yhteistyötä vanhempien sekä muiden yhteistyöverkostojen kanssa. Autamme asukkaitamme löytämään oman suunnan ja toteuttamaan itsensä näköistä arkea. Toiminta tukee asukkaan itsenäisyyttä unohtamatta samalla talon toiminnassa painottuvaa yhteisöllisyyttä ja yhteistä tekemistä.

Kipparintalossa työskentelee 9 ohjaajaa, lähihoitajia sekä sosionomeja sekä yksi sairaanhoitaja. Teemme työtä kolmessa vuorossa ja sinulla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa omiin työvuoroihin. Työ on iltapainotteista, sillä asukkaamme käyvät arkisin töissä, sekä työ- ja päivätoiminnoissa.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.
Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme:

Koeaikana suoritettava MiniLop-lääkehoitolupa.

Vakinainen työsuhde

Helsingin sosiaali- ja terveystoimi

SOTE-01-7-22

31.1.2022

25.01.2022 klo 15:00

2359,47

Retkeilijänpolku 4 B 12, 00098 Helsinki

Nyt pääsee luomaan omaa työpaikkaasi, sillä haemme AMK- koulutuksen osaavaa järjestelmällistä henkilöä avustamaan arjen pyörityksessä Rastilankallion ryhmäkotiin.

Tehtäviisi kuuluisi toimiston asioiden organisointi, vastuiden jako, aikatauluttaminen, konsultointi ja yhteistyö ohjaajien kanssa. Työaika on suunniteltu ma-pe klo 7-15. Tästä 7-11 olisi hoidollista/ohjauksellista asukastyötä ja 11-15 olisi varattu toimistoaikaa.

Henkilö, jota kaipaamme on reipas otteinen ja idearikas ja tietää miten saadaan mahdollisimman hyväksi kommunikointi vuorojen välissä, raportointi ja asioiden hoito, töihin kuuluu myös imo-ohjaus ja muiden asukkaiden papereiden päivittäminen sekä muut toimistotyöt.

Työpiste olisi ensisijaisesti Rastilankalliossa, mutta meillä on kolmen ryhmäkodin tiimi ja kaikkiin pääsee tutustumaan. Ryhmäkodit sijaitsevat itä-Helsingissä, bussi ja- tai metroyhteyksien päässä. Tule kahville ja jutellaan lisää työstä. :) Aloituksen suhteen olemme avoimia keskustelemaan, kuitenkin mahdollisimman nopeasti.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi:

Kokemuksen kehitysvammatyöstä, tämä ei kuitenkaan ole pakollista, perehdytämme hyvin. Tärkeintä on hyvä asenne ja se, että haluaa aidosti olla osa tätä työyhteisöä.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Lastensuojelun perhetyö, Itä 3

SOTE-01-902-21

15.2.2022

25.01.2022 klo 15:00

2747,45 e/kk

Itäkatu 11, 00930 Helsinki

Vastaava ohjaaja toimii lähiesimiehenä perhetyössä, joka on avohuollon tukitoimi lapselle tai nuorelle, jolla on lastensuojelun tai sosiaalihuoltolain mukainen asiakkuus. Helsingin alueella on seitsemän perhetyön tiimiä, joissa jokaisessa on oma lähiesimies.

Lähiesimiehen tehtäviin kuuluvat mm. työntekijöiden tukeminen lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä kanssa tehtävässä asiakastyössä, asiakasohjaus, henkilöstöhallintoon liittyvien tehtävien valmistelu, työvuorosuunnittelu, tiimikokouksien vetäminen ja tiivis yhteistyö sosiaalityön ja muiden yhteistyöverkostojen kanssa.
Työn tukena ovat johtava ohjaaja, muiden tiimien vastaavat ohjaajat ja työnohjaus.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi).

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme:

- Kokemusta esimiestehtävästä sekä työskentelystä lapsiperheiden kanssa
perhetyön kontekstissa.
- Hyviä vuorovaikutustaitoja,
- Organisointikykyä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.
- Kannustavaa työotetta sekä hyvää paineensietokykyä.
- Asiakastietojärjestelmän omaksuminen ja sen käyttöönotossa tukeminen
- Henkilöstöhallinnon ohjelmien nopea omaksuminen ja hallinta.


Luemme eduksi:

- Kokemusta esimiestehtävästä sekä työskentelystä lapsiperheiden kanssa perhetyön kontekstissa.
- Hyviä vuorovaikutustaitoja,
- Organisointikykyä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.
- Kannustavaa työotetta sekä hyvää paineensietokykyä.
- Asiakastietojärjestelmän omaksuminen ja sen käyttöönotossa tukeminen
- Henkilöstöhallinnon ohjelmien nopea omaksuminen ja hallinta.

Vakinainen virkasuhde

Vammaisten sosiaalityö, läntinen ja pohjoinen toimipiste

SOTE-01-4-22

01.03.2022

25.01.2022 klo 15:00

2667,55€

Ala-Malmin tori 2, 00700 Helsinki

Vammaisten sosiaalityön lännen ja pohjoisen toimipisteessä on haettavana kuljetuspalvelun sosiaaliohjaajan virka 1.3.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virka sijoittuu pohjoisen Helsingin alueelle.

Kuljetuspalveluiden sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluu vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluhakemusten käsittely, siihen liittyvä asiakas- ja verkostotyö, sekä päätöksenteko. Sosiaaliohjaaja tekee päätöksiä myös sosiaalihuoltolain mukaisesta liikkumisen tuesta.

Vammaisten sosiaalityön länsi-pohjoisessa toimipisteessä työskentelee sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, toimistosihteereitä, sekä kaksi johtavaa sosiaalityöntekijää. Kuljetuspalvelun työryhmässä Sinulla on neljä ammattitaitoista kollegaa sekä johtava sosiaalityöntekijä tukenasi.

Työtä teemme toimistolla, etänä, asiakkaiden kotona ja verkostoissa. Käytössäsi on kannettava tietokone toimivin etäyhteyksin ja älypuhelin. Kokouskäytännöissä hyödynnämme Teamsia.

Työpaikkamme sijaitsee Malmin juna-aseman vieressä. Käytössämme on myös työhuoneita Pohjois-Haagan juna-aseman vieressä, erinomaisten liikenneyhteyksien äärellä.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.


Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi, kuntoutuksen ohjaaja).

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.


Lisäksi edellytämme:

- Hyviä vuorovaikutustaitoja
- Kykyä itsenäiseen työskentelyyn
- Valmiutta liikkuvaan työhön

Luemme eduksi:

- Ajantasaisen työkokemuksen kuljetuspalvelun sosiaaliohjaajan tehtävistä
- Apotti-asiakastietojärjestelmän käyttöosaamisen

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Riistavuoren seniorikeskus, Tammihovi

SOTE-03-2169-21

1.2.2022 - 15.1.2023

24.01.2022 klo 15:00

2505,67 euroa/kk

Isonnevantie 28, 00320 

Haemme Riistavuoren seniorikeskukseen vanhustyöhön perehtynyttä sosiaaliohjaajaa 15.1.2023 asti kestävään sijaisuuteen. Työkenttänä on arviointi- ja kuntoutusyksikkö Tammihovi. Sijaisuus alkaa 1.2.2022 tai sopimuksen mukaan.

Ak- yksikkö tarjoaa sosiaaliohjaajalle mielenkiintoisen ja innostavan työkentän. Työ on vaihtelevaa ja toimit tiimissä, jossa sairaanhoitajat, lähihoitajat, fysioterapeutit, sekä toimintaterapeutti muodostavat lähimmän työyhteisösi. Arviointi- ja kuntoutusjaksolla asiakas saa tilanteensa mukaisen arvioinnin, hoidon ja kuntoutuksen palatakseen kotiin tai siirtyäkseen pitkäaikaiseen palveluasumiseen. Sosiaaliohjaajana keskeinen tehtäväsi on jaksolla olevan asiakkaan tukeminen asioiden hoidossa sekä asiakkaiden ja omaisten neuvonta eri tukimotojen käytöstä. Kumppaneitasi tässä työssä ovat asiakasohjaus, kotihoito ja gerontologinen sosiaalityö. Saat vahvaa tukea Tammihovin tiimissä ak-prosessin jäsenenä.

Lähde mukaan innovatiiviseen, yhteisölliseen ja moniammatillisen tiimiimme. Erinomaiset vuorovaikutustaidot ja joustavuus auttavat menestymään tässä tehtävässä. Tärkeäksi katsomme positiivisen asenteen, kyvyn kuunnella ja taidon pohdiskella erilaisten elämäntilanteiden ratkaisuja.

Tarjoamme sinulle suuren työnantajan henkilöstöedut, mm. työsuhdematkalippuedun, alan täydentävää koulutusta ammattitaitosi ylläpitämiseksi, työterveyshuollon palvelut sekä runsaasti erilaisia työnantajan tukemia harrastusmahdollisuuksia. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.
Lisätietoa Helsingin kaupungista työnantajana löydät osoitteesta www.helsinkirekry.fi.
Jätäthän hakemuksesi osoitteessa www.helsinkirekry.fi.

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi, kuntoutuksen ohjaaja).

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Määräaikainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, HelppiSeniorin asiakasohjaus, Itäinen asiakasohjaus

SOTE-03-40-22

17.1.-31.12.2022 tai sopimuksen mukaan

24.01.2022 klo 15:00

2686,97 e/ kk

Kivikonkaari 21, 00940 Helsinki

HelppiSeniori on osa valtakunnallista keskitettyä asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallia. Helsingissä toimii neljä alueellista asiakasohjausyksikköä.

Toimintamme keskiössä on asiakas ja asiakkaan tarve. Lähtökohtana on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja arjessa selviytymistä oikea-aikaisesti kevyimmän palvelun - periaatteen mukaisesti. Kehittämistavoitteenamme on vahvistaa asiakaslähtöistä yhteistyötä kaupungin sisällä mm. gerontologisen sosiaalityön yksikön, kotihoidon ja sairaaloiden kanssa sekä aktiivisesti laajentaa yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Tehtävässä onnistuminen edellyttää ikääntyneiden palvelujen tuntemusta. Työssä korostuu myös kotihoidon palvelujen laaja-alainen osaaminen, kuntoutuksellinen työote sekä omaishoitoperheiden tukeminen. Työntekijän tehtävä on varmistaa, että asiakas ohjataan mahdollisimman sujuvasti tarvitsemansa tuen ja palvelun piiriin. Työntekijän tukena on esimiehen lisäksi moniammatillinen tiimi, johon kuuluu muita asiakasohjaajia, sosiaalityöntekijöitä ja kaksi asiakkuusvastaavaa.

Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Edellytämme avointa ja innostunutta asennetta toimia yhdessä itseohjautuvan tiimin kanssa, hyviä vuorovaikutustaitoja, hyvää organisointikykyä, kykyä hahmottaa prosessien toimintaa sekä sitoutuneisuutta käyttää arvioinnissa vaadittavia arviointivälineitä.

Eduksi luemme kokemuksen ikäihmisten kanssa työskentelystä, kotihoidon toimintaympäristön tuntemuksen, kiinnostuksen omaishoitoperheiden tukemiseen sekä kuntouttavan työotteen.

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Keskitetyt perheiden erityispalvelut, Lasten puheterapia

SOTE-01-1-22

1.2.2022-1.2.2023

24.01.2022 klo 15:00

3 154 e/kk

Malminkatu 3 F, 00100 

Oletko sinä puheterapeutti, joka innostuu uusien asiakkaiden vaihtelevista kielellisistä pulmista ja nauttii toimiessaan erilaisissa yhteistyöverkostoissa? Pidät sekä arvioinnista että kuntoutuksesta ja olet avoin kehittämään sekä omaa osaamistasi että yksikkömme toimintaa erilaisten puheterapian asiakasryhmien osalta. Nautit lasten ja nuorten kanssa työskentelystä, mutta ohjaat mielelläsi myös heitä ympäröiviä aikuisia ja yhteisöjä. Me voisimme olla sinun seuraava työyhteisösi!

Yksikössämme on yhteensä 45 puheterapeuttia, joista kolme ruotsinkielisiä. Tällä kertaa etsimme kahta puheterapeuttia hoitamaan suomenkielisten vakanssien sijaisuuksia. Sijaisuudet ovat Kampin perhekeskuksessa (Malminkatu 3 F) sekä Oulunkylän terveysasemalla (Kylänvanhimmantie 25). Työ alkaa sopimuksen mukaan helmikuussa 2022.

Helsingin lasten puheterapiassa työtehtäviisi kuuluu lasten ja nuorten puheen, kielen sekä syömisen taitojen kehityksen tutkiminen, seuranta ja kuntoutus. Työsi sisältää myös asiakkaan ympäristön ohjauksen ja mahdollisten jatkotutkimusten järjestämisen moniammatillisessa yhteistyössä. Asiakkaamme ovat 0-16-vuotiaita ja he tulevat palveluumme terveydenhuollon lähettäminä. Valtaosa asiakkaistamme on alle kouluikäisiä. Useimmiten puheterapiatapaamiset aloitetaan tutkimuksista ja hoidon tarpeen arvioinnista, mutta jonkin verran asiakkaita tulee myös suoraan erikoissairaanhoidosta.

Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. lastenneuvola, neuvolan psykologit ja neuropsykologit, toimintaterapeutit sekä varhaiskasvatus, koulut ja sosiaalitoimi. Perhekeskusmalli tukee monialaisen yhteistyön tekemistä asiakkaan parhaaksi. Perhekeskuksia on toiminnassa neljä ja yhteisen työn verkostomaisia toimintamalleja käytetään myös niillä alueilla, joille perhekeskusten tuloa vielä odotetaan.

Isossa joukossa on voimaa, ja keskinäinen konsultointimme toimii hyvin. Aloittavana puheterapeuttina saat myös henkilökohtaisen mentorin, ja tukenasi on kokeneiden puheterapeuttien vetämä tutor-ryhmä.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Kelpoisuusehto:

Filosofian maisteri logopedian koulutusohjelmasta. Myös logopedian loppuvaiheen opiskelijat huomioidaan haussa.

Lisäksi edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994, 1200/2007) mukainen laillistus Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Luemme eduksi:
- kokemuksen moniammatillisesta työstä kuntoutuksessa
- Apotti-potilastietojärjestelmän käytön.

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Vammaistyö, Kehitysvammapoliklinikka

SOTE-01-2-22

31.1.2022 - 31.12.2022

28.01.2022 klo 16:00

2542,24 €/kk

Sofianlehdonkatu 8, A-rakennus, 00610 

Toimintaterapeutin työ painottuu kehitysvammaisten lasten ja nuorten toimintakyvyn arviointiin ja tukemiseen sekä moniammatillisen kuntoutuksen suunnitteluun yhdessä asiakkaan, hänen perheensä ja lähihenkilöiden kanssa. Arvioinnit tapahtuvat poliklinikalla, kotona, päiväkodissa, koulussa ja ryhmäkodissa. Tehtävä sisältää myös ohjaus- ja neuvontatyötä. Asunnonmuutostyöt ja pienapuvälineiden arviot ja hankinnat ovat osana työnkuvaa.

Toivomme sinulta kokemusta kehitysvammatyöstä ja toimintaterapian arviointimenetelmistä, kuntoutussuunnitelmien laadinnasta ja verkostotyöstä. Valinnoissa huomioidaan hakijan kiinnostus ja innostus kehittyä kehitysvammatyön asiantuntijana. Arvostamme hyviä vuorovaikutus ja yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta.

Helsingin kaupungin kehitysvammapoliklinikka palvelee kaikenikäisiä kehitysvammaisia.

Tarjoamme ison työnantajan hyvät henkilöstöedut, kolmen kollegan ja moniammatillisen työryhmän tuen sekä hyvän perehdytyksen.

Työtilat ovat Sofianlehdossa, mutta työskentelet paljon asiakkaiden arkiympäristöissä eri puolilla Helsinkiä ja käytössäsi on asianmukaiset etä- ja liikkuvaan työhön soveltuvat työvälineet. Kaupunki tarjoaa hyvän työterveyshuollon ja monipuoliset työsuhde-edut (https://www.hel.fi/rekry/fi/valitse-helsinki/henkilostoedut).

Jätä hakemus helsinkirekry.fi kautta. Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan.

Kelpoisuusehdot:

Toimintaterapeutin ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto. Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Rikosrekisteriote: Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Vammaistyö, Kehitysvammapoliklinikka

SOTE-01-3-22

31.1.2022 - 31.12.2022

28.01.2022 klo 16:00

1265,56 €/kk (

Sofianlehdonkatu 8, A-rakennus, 00610 

Vastaat Helsingissä asuvien eri ikäisten kehitysvammaisten fysioterapiatarpeen sekä liikkumis- ja toimintakyvyn arvioinnista, fysioterapian suunnittelusta, järjestämisestä ja seurannasta. Työ painottuu kuntoutuksen arviointiin ja suunnitteluun. Työ on liikkuvaa ja arvioinnit toteutuvatkin usein asiakkaan arkiympäristössä. Toimit moniammatillisen työryhmän jäsenenä ja yhteistyössä kuuden kollegasi kanssa.

Työhösi sisältyy pienten down-lasten varhaiskuntoutus yhdessä kehitysvammapoliklinikan puheterapeutin kanssa ja vastaat kuntouttavan toiminnan ohjaamisesta perheille ja heidän lähiyhteisöilleen (mm. päiväkodit, koulut). Arvioit asiakkaan yksilöllisen apuväline- ja tarvittaessa asunnonmuutostyötarpeita sekä kirjoitat tarvittavat lausunnot ja lähetteet.

Työtilat ovat Sofianlehdossa, mutta työskentelet paljon asiakkaiden arkiympäristöissä eri puolilla Helsinkiä. Kehitysvammapoliklinikalla on hyvä kollegojen tuki ja liikkuvaan sekä etätyöhön soveltuvat työvälineet. Kaupunki tarjoaa hyvän työterveyshuollon ja monipuoliset työsuhde-edut (https://www.hel.fi/rekry/fi/valitse-helsinki/henkilostoedut).

Hakemus rekrytontijärjestelman kautta. Paikka täytetään sopimuksen mukaan.

Kelpoisuusehdot:

Fysioterapeutin ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto. Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Rikosrekisteriote

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin sairaala, Fysioterapia

SOTE-03-35-22

11.1.2022- 13.3.2022

21.01.2022 klo 15:00

2 531,11 e/kk

Lääkärinkatu 8, 00250 

Heikentyneestä koronatilanteesta johtuen haemme välittömästi fysioterapeutteja osastotyöhön:
- Laakson (Lääkärinkatu 8)
- Malmin (Talvelantie 6) ja
- Suursuon sairaalaan (Suursuonlaita 3).

Työssä painottuu moniammatillinen työ hoitajien työparina ja tukena kuntouttavassa hoitotyössä.
Huomioimme myös osa-aikaisen työn hakijat.

Valintoja tehdään jo hakuaikana ja työ alkaa mahdollisimman pian.

Kelpoisuusehdot:

Fysioterapeutin ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto. Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

Fysioterapeuttiopiskelijat, joilla on suoritettuna vähintään 180 opintopistettä huomioidaan haussa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme joustavaa ja avointa asennetta vaihteleviin työtehtäviin.

Luemme eduksi Apotti järjestelmän tuntemuksen ja kokemuksen vuodeosastotyöstä.

Opiskelijan palkkaus määräytyy suoritettujen opintojen ja osaamisen mukaan.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Pohjoinen palvelualue, Kustaankartanon seniorikeskus, Osasto F2

SOTE-03-2159-21

24.1.2022

19.01.2022 klo 16:00

2531,12 €/kk

Oltermannintie 32, 00620 Helsinki

Etsimme monialaiseen työryhmäämme ikääntyneiden ihmisten elämänlaadun ja hyvinvoinnin laaja-alaisesta tukemisesta innostunutta fysioterapeuttia Kustaankartanon seniorikeskuksen F taloon.

F talossa asuu 67 ihmistä pitkäaikaisessa laitoshoidossa kolmessa erillisessä yksikössä. Asiakkaiden tuen tarpeet ovat moninaiset liittyen fyysisen toimintakyvyn heikkenemään, mielen hyvinvoinnin haurastumiseen, kognitiivisten taitojen alenemaan ja sairauksiin. Asiakkaiden tukena ovat moniammatilliset työryhmät.

Kustaankartanon apuvälineiden koordinointi ja ylläpidosta huolehtiminen sisältyvät yksikön fysioterapeutin työnkuvaan. F-talossa toimit osa-aikaisen fysioterapeutin työparina.

Asiakkailla on hoitoon liittyvien bakteerien kantajuus, josta johtuen noudatamme hoitotilanteissa normaaleja kosketus- ja pisaraeristysvarotoimia, korostuneen huolellista käsihygieniaa ja aseptista työjärjestystä.

Meillä on lupa kehittää työtämme ja toimintatapojamme vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin kaikkien osaamista ja mielenkiinnon kohteita hyödyntäen. Kiinnostus kinestetikasta katsotaan eduksesi. Toivomme että sinulta luonnistuu työ itsenäisesti ja ryhmässä.

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva tutkinto

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme:
hyvät tietotekniset taidot

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Etelän palvelualue, Koskelan seniorikeskus

SOTE-03-20-22

4.2.2022

03.02.2022 klo 16:00

2594,70€/kk

Käpyläntie 11, 00060 Helsinki

Haetaan toimintaterapeuttia työskentelemään Koskelan seniorikeskuksen N-talossa neljässä ympärivuorokautishoivan yksikössä. N-talossa on kaksi pitkäaikaisen hoivan yksikköä, yksi psykogeriatrinen yksikkö sekä yksi alle 65-vuotiaiden somaattinen yksikkö. Yksiköt ovat asukkaiden pidempiaikainen koti, jossa toimintaterapeutti pyrkii tukemaan asukkaan merkityksellistä ja mielekästä arkea ja toimintakyvyn eri osa-alueita yhdessä muun henkilökunnan kanssa. N-talon terapiatiimiin kuuluu fysioterapeutti ja toimintaterapeutti.

Toimintaterapeutti vastaa pienapuvälineiden (lähinnä ruokailun apuvälineiden) arvioinnista ja seurannasta sekä käden ortoosien sovituksesta ja käytön seurannasta. Työ pitää sisällään asukkaan toimintakyvyn arviointia ja tukemista päivittäisissä toimissa sekä yksilötapaamisia ja erilaisten ryhmien pitämistä.

Tärkeä osa työtä on yksiköiden arjessa ja juhlassa yhdessä asukkaiden kanssa eläminen ja heidän omannäköisen elämän tukeminen. Omaa työtä voi vapaasti suunnitella ja kehittää omien vahvuuksien mukaan. Työ on itsenäistä, mutta edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Tukea työhön saa yksiköiden muulta henkilökunnalta sekä talon muilta fysio- ja toimintaterapeuteilta.

Päivittäiskirjaamisessa käytössä on APOTTI-asiakastietojärjestelmä sekä RAI-järjestelmä. Vakinainen henkilökuntamme osallistuu Kinestetiikka-koulutuksiin.

Uuden seniorikeskuksen Uudisrakennushanke on käynnistymässä syksyllä 2021. Muutto uusiin tiloihin on keväällä 2024.Kelpoisuusehto:

Toimintaterapeutin ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto. Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

L
Luemme eduksi kokemuksen työstä muistisairaiden ryhmäkodissa sekä psykogeriatriatristen asukkaiden hoidosta.

Vakinainen työsuhde

Helsingin kaupunki, Psykiatria- ja päihdepalvelut, mielialahäiriölinja

SOTE-02-597-21

4.2.2022 tai sopimuksen mukaan

03.02.2022 klo 15:00

3429,03€/kk

Lääkärinkatu 8, 00250 Helsinki

Psykologin tehtävät aikuispsykiatrian poliklinikalla.

Psykologina työskentelet osana poliklinikan työryhmää, johon kuuluu lääkäri, sairaanhoitaja, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä sekä muita psykologeja. Esihenkilönäsi toimii johtava psykologi.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Kelpoisuusehto:

Psykologian maisteri (ylempi korkeakoulututkinto) ja laillistus Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Luemme eduksi: Hyvät yhteistyötaidot, paineensietokyvyn ja valmiudet kehittää työnkuvaa.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali-ja terveystoimiala, Psykiatria- ja päihdepalvelut, Kalasataman psykoosipoliklinikka

SOTE-02-6-22

7.2.2022 tai sopimuksen mukaan

19.01.2022 klo 15:00

3429.03 e/kk

Työpajankatu 14 , 00580 Helsinki

Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepalvelut käsittää kuusi erilaista palveluprosessia: asumisen tuki, sosiaali- ja kriisipäivystys, ensilinjan palvelut, psykoosipalvelut, mielialahäiriöpalvelut ja päihdepalvelut. Psykoosipalvelut kattavat sekä psykoosipotilaiden avohoidon että Auroran sairaalan tarjoamat psykiatriset osastopalvelut.

Haemme psykologia vakituiseen työsuhteeseen Kalasataman psykoosipoliklinikalle, joka sijaitsee modernissa Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa alueen muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Työsuhde alkaa 7.2.2022 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävä kohdentuu varhaiskuntoutustyöryhmään, jossa hoidetaan ja kuntoutetaan yli 30 v. psykoosisairauksista kärsiviä potilaita sekä tavataan myös heidän läheisiään ja muuta verkostoa. Tehtävään kuuluu moniammatillista tiimityöskentelyä, psykologisia arvioita, tutkimuksia, interventioita sekä perheiden ja verkostojen kanssa tehtävää työtä. Psykologien palveluihin kuuluu psykoosipalveluissa myös CBTp- ( Cognitive Behavioral Therapy for Psychosis )- jaksojen tuottamista potilaille. CBTp-työskentelyn tueksi tarjotaan opintopiiri, työnohjausta ja kollegojen tukea.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi erinomaiset koulutus- ja kehittymismahdollisuudet. Helsingin kaupungilla käytössäsi on suuren työnantajan henkilöstöedut, esim. mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Saat myös tukea matkalipun tai polkupyörän hankintaan sekä alennuksia liikunta- ja kulttuuriaktiviteetteihin.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.

Kelpoisuusehto:

Psykologian maisteri (ylempi korkeakoulututkinto) ja laillistus Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme keskeisten kliinisen psykologian arviointi- ja tutkimusmenetelmien hallintaa.

Luemme eduksi kokemuksen psykiatristen potilaiden ja heidän läheistensä kanssa työskentelystä.

1    >