Suoraan sisältöön

Hae tehtävää

Avoimia tehtäviä: 932

Valitse ammattiala
Vapaa sanahaku / työavain

Alue

Palvelussuhteen tyyppi

Ilmoituksen kieli

Avoimet työpaikat

Hakuehdot täyttäviä tehtäviä  26 kpl  (22 ilmoitusta )

Sosiaalityöntekijät

Määräaikainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Lastensuojelu ja perhesosiaalityö, Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki

SOTE-01-637-22

1.9.2022 - 31.5.2023

24.08.2022 klo 16:00

3680,36 e/kk +1.6.2022 alk.yleiskorotus

Ala-Malmin tori 2 A, 00700 

Haemme opintovapaan sijaista Malmin lapsiperheiden palvelutarpeen arviointiin ja tukeen ajalle 1.9.2022-31.5.2023.

Sosiaalityöntekijänä vastaat palvelutarpeen arvioinnin selvitysprosessin asiakastyöstä ja etenemisestä lain asettamassa määräajassa. Lisäksi työhösi kuuluu kiireellisten toimenpiteiden valmistelua ja toteutusta, puhelinpäivystystä, konsultaatiota, ohjausta, neuvontaa sekä lyhytaikaisen tuen tarjoamista perheille arvioinnin aikana. Työsi on luonteeltaan nopeatempoista ja vaihtelevaa. Asiakassuhteen ovat kestoltaan enintään kolme kuukautta.

Yksikkömme vastaa Malmin alueen (Malmi, Suutarila, Jakomäki, Puistola, Tapulikaupunki, Tapanila) paljon palveluita tarvitsevien lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnista sekä lastensuojelun virka-aikaisesta päivystystyöstä.

Monitoimijaiseen työryhmäämme kuuluu johtavan sosiaalityöntekijän lisäksi lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä, sairaanhoitaja, sosiaaliohjaaja aikuissosiaalityöstä sekä osa-aikainen sosiaalityöntekijä ja psykologi perheneuvolasta. Samassa toimipisteessä työskentelee myös kolme lastensuojelun avohuollon tiimiä sekä tehostetun perhetyön tiimi.

Työtäsi tukevat hyvät ja toimivat rakenteet, kuten säännölliset työryhmän kokoukset, koulutukset, lähiesihenkilön tuki ja ulkopuolinen työnohjaus. Työparin saat tarpeen mukaan joko eri yhteistyökumppaneista tai työryhmämme sisältä. Helsingissä saat työhösi tarvittaessa juridista tukea oman toimialamme lakimiehiltä.

Tiimissämme on hyvä yhteishenki, joka tukee uuden työntekijän sopeutumista ja tutustumista työryhmään. Esihenkilön perehdytyksen lisäksi saat työryhmästä oman kummityöntekijän, joka auttaa sinua työurasi alkutaipaleella. Työryhmällämme on myös säännöllinen työnohjaus.

Kelpoisuusehdot:

Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Eduksi katsotaan kokemus lapsiperheiden kanssa työskentelystä.

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö

SOTE-01-618-22

1.9.2022

23.08.2022 klo 16:00

3680,36e/kk+yleiskorotus 1.6.2022 lukien

Ala-Malmin tori 2, 00700 

Etsimme nyt sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkaan lastensuojelun avohuoltoon 1.9.2022 alkaen.

Avohuollon sosiaalityössä saat tehdä työtä, jolla on merkitystä. Sinulla on mahdollisuus työskennellä itsenäisesti, mutta tarvittaessa myös parin kanssa. Työn tukena tarjoamme säännöllisen tiimityönohjauksen ja lähiesimiehen henkilökohtaisen konsultaation. Käytettävissäsi on myös toimialan juridinen tuki.

Tehtävä sopii sinulle, jos nautit pitkäjänteisestä työskentelystä asiakkaiden kanssa. Sinua kiinnostaa asiakkaiden tilanteisiin erilaisten ratkaisujen etsiminen yhdessä asiakkaan ja verkostojen kanssa.

Toimit asiakkaana olevien lasten asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä. Työ pohjautuu asiakassuunnitelmaan. Tehtäviisi kuuluu avohuollon tukitoimien suunnittelu, toteutus ja arviointi yhdessä asiakkaan kanssa. Lisäksi vastaat kiireellisten sijoitusten valmistelusta ja toteuttamisesta sekä huostaanottojen ja sijoitusten valmistelusta.

Malmin lastensuojelussa on kolme tiimiä, joissa on 6-7 sosiaalityöntekijää ja kolme johtavaa sosiaalityöntekijää. Asiakasmäärät vaihtelevat, tällä hetkellä tiimissämme on keskimäärin 25 asiakasta sosiaalityöntekijää kohden.

Siirrymme Helsingissä vähitellen perhekeskustoimintamalliin, jossa asiakkaalla on mahdollisuus saada palvelua tarvittaessa myös virka-ajan ulkopuolella. Perhekeskuksissa pääset työskentelemään monitoimitiloissa, yhdessä muiden lapsiperheiden palveluiden toimijoiden kanssa.

Monipuolinen tehtäväkenttämme tarjoaa hyvän mahdollisuuden kehittyä lastensuojelun ammattilaisena. Tarjoamme sinulle monipuoliset koulutusmahdollisuudet ja henkilöstöedut. Voit myös saada työsuhdematkakortin ja hakea työsuhdeasuntoa. Työajan joustojen avulla sinulla on mahdollisuus sovittaa yhteen vapaa-aikasi ja perhe-elämäsi työn kanssa.


Kelpoisuusehto:

Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme lastensuojelun avohuollon työkokemusta, hyviä tiimityötaitoja sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Koskelan seniorikeskus

SOTE-03-1376-22

1.9.2022

29.08.2022 klo 16:00

2555,78 e/kk

Käpyläntie 11, 00600 

Haemme sosiaaliohjaajaa vakituiseen toimeen Koskelan seniorikeskuksen ympärivuorokautisen hoivan yksiköiden C2 ja C3 yhdistelmään. Molemmat osastot ovat 16-paikkaisia.

Sosiaaliohjaajan tehtäviisi kuuluu asukkaiden psykososiaalisen toimintakyvyn tukeminen yksilönä tai ryhmänä sekä heidän asioidensa hoito etuuksien, edunvalvonnan ja asukasmaksuasioiden osalta. Tehtävä sisältää monialaista yhteistyötä sidosryhmien sekä omaisten kanssa. Osallistut mm. hoitoneuvotteluihin ja hoidat asukasvaihtoon liittyviä asioita. Työhösi kuuluu myös yhteisön toiminnan suunnittelua ja toteutusta yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa sekä asukkaiden ryhmätoimintojen ohjausta (tapahtumat, merkityksellinen elämä).

Keskeistä yksiköidemme hoitotyössä ovat asukkaan kuntoutumisen, toimintakyvyn ja voimavarojen tukeminen, yksilöllinen ja yhteisöllinen toimintatapa sekä yhteistyö omaisten kanssa. Noudatamme asukkaiden kanssa kinestetiikan mukaista tapaa toimia ja koulutamme henkilökuntamme kinestetiikkaan.

Henkilökuntamme on innostunutta ja osaavaa. Arvostamme hyvää ilmapiiriä ja perehdytämme uuden työntekijän. Käytössämme on Apotti-asiakastietojärjestelmä sekä RAI-arviointijärjestelmä. Toteutamme Terveet työajat -periaatetta.

Uuden seniorikeskuksen uudisrakennushanke on käynnistymässä vuonna 2022, ja muutamme uusiin tiloihin syksyllä 2024.

Työt voivat alkaa myös sopimuksen mukaan.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan monipuoliset henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi, kuntoutuksen ohjaaja).

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Luemme eduksi kokemuksen ryhmäkotitoiminnasta.

Määräaikainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki

SOTE-01-615-22

1.9.2022 - 31.12.2022

19.08.2022 klo 16:00

1472,14€/kk + 1.6.2022 yleiskorotus

Suursuonlaita 1, 00630 Helsinki

Haemme tänne Pohjois-Helsinkiin Maunulan lapsiperheiden palvelutarpeen ja tuen yksikköön osa-aikaista (2 pvä/viikko) sosiaalityöntekijää. Tehtävä sopii hyvin myös opiskelijalle, jolla on sijaispätevyys.

Palvelutarpeen arviointi on lasten ja perheiden hyvinvoinnin kannalta merkittävää työtä. Arviointityö sopii hyvin työuran eri vaiheissa olevalle sosiaalityöntekijälle, joka pitää nopeasti vaihtelevasta työstä ja jolla on kykyä niin itsenäiseen toimintaan kuin työskentelyyn työparina, tiimissä tai erilaisissa verkostoissa.

Tässä osa-aikaisessa työssä pääasiallinen työtehtävä olisi virka-aikainen lastensuojelun päivystystyö sekä työparina toimiminen tarvittaessa sekä päivystyksellisesti asiakkaiden tapaaminen.

Meidän tiimistä löytyy niin kokeneita, kuin myös vähemmän aikaa alalla olleita työntekijöitä. Olemme myös tottuneita opiskelijoiden ohjauksessa ja meillä on myös kokemusta juniorityöntekijöistä tiimissämme. Olemme kehittäneet perehdytystä ja toimimme selkeän perehdytysmallin mukaisesti, aina kun meillä aloittaa uusi työntekijä.

Tervetuloa mukaan tiimiimme! Työn aloitus on mahdollisimman pian.


Kelpoisuusehto:

Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutus- sekä dokumentointitaitoja.

Luemme eduksi aiemman lastensuojelutyön tuntemuksen.

Määräaikainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin psykiatria- ja päihdepalvelut, Kalasataman psykoosipoliklinikka

SOTE-02-419-22

1.9.2022-31.7.2023

22.08.2022 klo 16:00

3493,28e/kk

Työpajankatu 14 A, 00580 

Oletko kiinnostunut sosiaalityöstä psykiatriassa?

Haemme sosiaalityöntekijää määräaikaiseen viransijaisuuteen Kalasataman psykoosipoliklinikalle ajalle 1.9.2022-31.7.2023 tai sopimuksen mukaan.

Tehtäväsi sijoittuvat moniammatilliseen psykoosityöryhmään, jossa hoidetaan ja kuntoutetaan psykoosihäiriöistä kärsiviä potilaita. Toimit työryhmässä sosiaalityön asiantuntijana. Tehtäviisi kuuluu potilaiden sosiaalisen tilanteen arviointi ja kartoitus, taloudellisen tilanteen ja asumisasioiden selvittely, kuntoutuspolkujen suunnittelu sekä yhteistyö potilaiden verkostojen ja omaisten kanssa. Lisäksi hoidat sosiaalihuoltolain edellyttämiä tehtäviä ja niihin liittyvää päätöksentekoa (muun muassa palvelutarpeen arvio, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, kuntouttavan työtoiminnan polut). Odotamme sinulta kiinnostusta ja innostusta sosiaalityön työkaluja monipuolisesti hyödyntävää kuntouttavaa työtä kohtaan.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Lisäksi edellytämme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Luemme eduksi:
- aikaisemman kokemuksen psykiatristen potilaiden ja heidän läheistensä kanssa työskentelystä
- kokemuksen aikuissosiaalityön tehtävistä

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Maahanmuuttoyksikkö, Etelän aikuissosiaalityö

SOTE-01-609-22

1.9.2022 tai sopimuksen mukaan

22.08.2022 klo 16:00

3424,78 €/kk + 1.6.2022 yleiskorotus

Työpajankatu 14a, 00580 

Yhdistyykö työotteessasi asiakasnäkökulma rakenteiden tarkasteluun? Haluaisitko sukeltaa rajat ylittävän sosiaalityön ja asunnottomuuden kysymyksiin? Omaatko kokemusta tai kiinnostusta päihde- ja mielenterveystyöhön tai innostaako yhteisöissä tehtävä työ?

Helsingin kaupunki on keskittänyt paperittomien kiireellisen ja välttämättömän sosiaalihuollon maahanmuuttoyksikköön. Haemme vakinaiseen virkaan kehittämis- ja kokeilumyönteistä sosiaalityöntekijää vastaamaan ostopalveluna tuotetussa hätämajoituksessa majoittuvien henkilöiden välttämättömistä sosiaalipalveluista.

Tehtäviisi kuuluu palvelutarpeen arviointi, asiakkaiden neuvonta, ohjaus ja psykososiaalinen tuki. Työtä tehdään kiinteästi asiakkaan toimintaympäristössä, toimistossa ja osin myös etänä. Toimenkuvaasi sisältyy viimesijaisen tuen ja sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden päätöksentekoa. Toimit erityistä tukea tarvitsevien, hätämajoituksessa majoittuvien aikuisten omatyöntekijänä. Tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa löytää kestävämpiä ratkaisuja vaikeassa elämäntilanteessa, sekä kartoittaa vapaaehtoisen paluun mahdollisuutta.

Meillä olet osa kehittämismyönteistä ja osaavaa moniammatillisesta työyhteisöä, ja toimit myös rakentavasti monialaisissa viranomais- ja järjestöverkostoissa. Rakenteellinen sosiaalityö on keskeinen osa tehtävää. Käytössä on ryhmätyönohjaus.

Maahanmuuttoyksikkö sijaitsee Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa, joka on avoinna arkisin klo 7-20 ja tarjoaa monipuoliset sosiaali- ja terveyspalvelut saman katon alta, hyvien liikenneyhteyksien varrelta.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.


Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.Lisäksi edellytämme:

Itsenäistä työotetta, hyvää organisointi- ja paineensietokykyä muuttuvassa toimintaympäristössä sekä taitoa ja innostusta kehittää uutta palvelumallia ja monialaista yhteistyötä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ovat työssä vaadittavia perustaitoja.


Luemme eduksi ymmärryksen rajat ylittävän sosiaaliturvan kysymyksistä, erilaisten oleskelulupaprosessien tuntemuksen sekä kokemuksen mielenterveys- ja/tai päihdetyöstä.

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö, Idän lastensuojelu

SOTE-01-551-22

1.9.2022

19.08.2022 klo 16:00

3680,36 €/kk (ei sis. yleiskorotusta)

Tallinnanaukio 1, 00930 

Nyt olisi Idän avohuollon lastensuojelun sosiaalityössä avoinna virka.

Avohuollon lastensuojelussa saat tehdä työtä, jolla on merkitystä. Sinulla on mahdollisuus työskennellä itsenäisesti, mutta tarvittaessa myös parin kanssa. Työn tukena tarjoamme säännöllisen tiimityönohjauksen ja lähiesimiehen henkilökohtaisen konsultaation. Käytettävissäsi on myös toimialan juridinen tuki. Olemme juuri kouluttautuneet systeemiseen työotteeseen ja pääset vielä hyvin mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan sitä meidän kanssamme.

Tehtävä sopii sinulle, jos nautit pitkäjänteisestä työskentelystä asiakkaiden kanssa. Sinua kiinnostaa asiakkaiden tilanteisiin erilaisten ratkaisujen etsiminen yhdessä asiakkaan ja verkostojen kanssa.

Toimit asiakkaana olevien lasten asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä. Työ pohjautuu asiakassuunnitelmaan. Tehtäviisi kuuluu avohuollon tukitoimien suunnittelu, toteutus ja arviointi yhdessä asiakkaan kanssa. Lisäksi vastaat kiireellisten sijoitusten valmistelusta ja toteuttamisesta sekä huostaanottojen ja sijoitusten valmistelusta.

Itäkadun avohuollon lastensuojelussa on 3 tiimiä, joissa on 7 sosiaalityöntekijää ja 3 johtavaa sosiaalityöntekijää. Asiakasmäärät vaihtelevat, tällä hetkellä meillä on keskimäärin 30 asiakasta sosiaalityöntekijää kohden.

Monipuolinen tehtäväkenttämme tarjoaa hyvän mahdollisuuden kehittyä lastensuojelun ammattilaisena. Tarjoamme sinulle monipuoliset koulutusmahdollisuudet ja henkilöstöedut. Voit myös saada työsuhdematkakortin ja hakea työsuhdeasuntoa. Työajan joustojen avulla sinulla on mahdollisuus sovittaa yhteen vapaa-aikasi ja perhe-elämäsi työn kanssa.

Haastavan ja mielenkiintoisen työn lisäksi tarjoamme sinulle työpaikan, jossa on paljon osaamista, hyvä henki ja, jossa sinua perehdytetään työhön monipuolisesti. Tule ihmeessä tutustumaan idän ihmeelliseen maailmaan!


Kelpoisuusehto:

Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme kokemusta sosiaalityöstä.


Luemme eduksi kokemuksen lastensuojelun sosiaalityöstä.

Tidsbundet arbetsförhållande

Fostrans-och utbildningssektorn, Grundläggande utbildning

KASKO-01-944-22

22.8.2022 - 31.12.2023

16.08.2022 klo 16:00

3534,38 €/mån

Töysägatan 2 D, 00510 

Bli elevvårdsproffs i Helsingfors!

Vi söker en skolpsykolog till den grundläggande utbildningen.
Skolpsykologen arbetar med den gemensamma och individuella elevvården i förskolor och grundskolor. Arbetsuppgifterna är varierande och består bland annat av psykologiska utredningar, samtal med elever, planering av stödåtgärder för elever och konsultation för personal. Skolpsykologen deltar även i arbetet för att främja välbefinnandet på enhetsnivå och samarbetar med förskolans och skolans personal och med vårdnadshavare.

Skolpsykologen ingår i vårt team med femton elevvårdsproffs och är anställd av sektorn för fostran och utbildning och svenska servicehelheten.

Behörighetsvillkor:

Legitimerad psykolog.
Utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i svenska.

Määräaikainen virkasuhde

Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala, Etelän aikuissosiaalityö 1

SOTE-01-596-22

1.9.2022 / sopimuksen mukaan

15.08.2022 klo 16:00

1712,40e/kk + 1.6.2022 yleiskorotus

Työpajankatu 14 A, 00580 

Haemme etelän aikuissosiaalityöhön työryhmä yhteen Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa sosiaalityöntekijää osa-aikaiseen työhön. Työaika on 50% kokopäivätyön työajasta ja sen rytmitys sekä sijaisuuden kesto on sovittavissa tarpeen mukaan. Työryhmään kuuluu kaikkiaan 4 sosiaalityöntekijää, 10 sosiaaliohjaajaa ja yhdyskuntatyöntekijä. Lisäksi tulevaisuuden sote-keskuksen yksi projektisuunnittelija kuuluu työryhmään.

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa kaikki keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut toimivat yhteisissä tiloissa parantaen mahdollisuutta moniammatilliseen konsultaatioon ja yhteistyöhön.

Aikuissosiaalityön sosiaalityön asiakkaat ovat sosiaalihuoltolain mukaan erityistä tukea tarvitsevia asiakkaita. Etelä-Helsingin alue on väestömäärältään kasvava alue, koska tänne rakennetaan paljon. Sosiaalityön asiakkaiden tuen tarpeet ovat moninaisia, asiakkailla on esimerkiksi paljon asumisen haasteita ja asunnottomuutta, päihteiden hallitsematonta käyttöä ja hoitamattomia, toimintakykyyn vaikuttavia sairauksia. Aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijänä teet asiakkaiden kanssa heidän sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin ja työskentelet tehdyn sosiaalityön suunnitelman mukaisesti asiakkaan elämäntilanteen kohentamiseksi. Työtä teet yksin, työparin kanssa, verkostoissa ja asiakkaita kohtaat toimipisteessä, kotikäynneillä, verkostotapaamisissa, jalkautumisissa ja mahdollisina etätapaamisina.

Aikuissosiaalityössä tapahtuu koko ajan, kehitämme omaa työtämme osana tulevaisuuden hyvinvointialuetta.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös tarvittaessa mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.

Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä asiakastyössä että työyhteisössä ja verkostotyössä. Arvostamme myös kiinnostusta aikuissosiaalityön kehittämiseen ja joustavuutta.

Luemme eduksi, jos olet aiemmin työskennellyt sosiaalityöntekijänä aikuisasiakkaiden parissa ja jos tunnet valmiiksi Helsingin palvelujärjestelmää.

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Lastensuojelu ja perhesosiaalityö

SOTE-01-552-22

22.8.2022 tai sopimuksen mukaan

15.08.2022 klo 16:00

3680,36 e/kk+ 1.6. tullut yleiskorotus

Kumpulantie 13, 00520 Helsinki

Hei Sinä vauvaperheiden sosiaalityöstä kiinnostunut sosiaalityöntekijä!

Helsingin kaupungin lastensuojelussa on aloittanut uusi sosiaalityön tiimi, joka on keskittynyt vauvana lastensuojelun asiakkuuteen tulevien lasten vastuusosiaalityöhön. Tiimi kaipaa vielä vahvistusta, joten haemme sosiaalityöntekijää, joka on kiinnostunut vauvaikäisten vastuusosiaalityöstä ja uuden toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä. Työ alkaisi 22.8.2022 lukien tai sopimuksen mukaan myöhemmin.

Sosiaalityöntekijänä toimit vauvana lastensuojelun asiakkuuteen tulevien lasten asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä. Työ on yhdennettyä avo- ja sijaishuollon sosiaalityötä, jota tehdään systeemisen lastensuojelun työotteella. Työ pohjautuu asiakassuunnitelmaan. Tehtäviisi kuuluu ennakollisten lastensuojeluilmoituksien jälkeisten palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen sekä lastensuojelun avohuollon tukitoimien suunnittelu, toteutus ja arviointi yhdessä lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa. Lisäksi vastaat kiireellisten sijoitusten valmistelusta ja toteuttamisesta sekä tarvittaessa huostaanottopäätösten valmistelusta ja pitkäaikaisen sijaishuollon aikaisesta sosiaalityöstä.

Tehtävä sopii sinulle, jos pidät pitkäjänteisestä ja suhdeperusteisesta työskentelystä asiakkaiden ja eri verkostojen kanssa. Tässä tehtävässä pääset tekemään vaikuttavaa ja merkityksellistä sosiaalityötä uusien yhteistyörakenteiden ja tukipalveluiden avulla. Pääset osaksi tiimiä, jossa osallistutaan helsinkiläisten lastensuojelun asiakkuudessa olevien vauvaperheiden palvelukokonaisuuden kehittämiseen. Tiimi kouluttautuu lastensuojelun systeemiseen toimintamalliin ja vauvaperheiden erityistarpeisiin. Tiimissä tehdään tarpeen mukaan parityötä sekä tiiviisti verkostotyötä vauvaperheille tarkoitettujen palveluiden osalta niin Helsingin kaupungin omien yksiköiden kuin kaupungin ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Monipuolinen tehtävä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kehittyä lastensuojelun ammattilaisena.

Meillä saat hyvän perehdytyksen ja tuen sosiaalityöntekijän tehtäviin. Työsi tukena on johtava sosiaalityöntekijä sekä systeemisen toimintamallin mukaisesti psykoterapeutti ja sosiaaliohjaaja-koordinaattori. Lisäksi tiimillä on säännöllinen ryhmätyönohjaus.

Sijoituksen sosiaalityön yksikössä on 9 sosiaalityön tiimiä ja perhehoidon palveluiden alayksikkö. Meillä on hyvät ja toimivat rakenteet, aktiivinen henkilöstökerho sekä uudistetut toimitilat keskeisellä sijainnilla. Voit tutustua Helsingin kaupungin tarjoamiin henkilöstöetuihin tarkemmin osoitteessa helsinkirekry.fi. Tule meille tekemään merkityksellistä ja vaikuttavaa työtä!


Kelpoisuusehto:

Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, valmiutta itseohjautuvaan työskentelyyn sekä kehittämismyönteistä asennetta.

Luemme eduksi Helsingin kaupungin lastensuojelun ja vauvaperhepalveluiden tuntemuksen.

Vakinainen työsuhde

Kalasataman päihdepoliklinikka, Päihdepalvelut, Helsingin kaupunki

SOTE-02-350-22

1.9.2022 tai sopimuksen mukaan

15.08.2022 klo 16:00

3428,78e/kk + yleiskorotus

Työpajankatu 14 A, 00580 

Kiinnostaako työ päihdeasiakkaiden parissa? Haemme sosiaalityöntekijää aikuissosiaalityön tehtäviin Kalasataman päihdepoliklinikalle.

Päihdepoliklinikkamme ovat osa Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskustoimintaa, jossa tehdään yhteistyötä asiakkaan asioissa muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa arvioinnin, hoidon ja palvelujen saamisen sujuvoittamiseksi.

Helsingin päihdepalveluissa ja päihdepoliklinikoilla toteutetaan toipumisorientaation mukaista hoitoa ja kuntoutusta. Paikallisia päihdepoliklinikoita on neljä. Helsingin päihdepalvelut tarjoavat laajat avo-ja laitoshoidon palvelut päihderiippuvaisille asiakkaille.

Työ on itsenäistä ja monipuolista. Sosiaalityöntekijä työskentelee osana moniammatillista tiimiä. Tehtäviisi kuuluvat sosiaalisten tilanteiden arviointi ja kartoitus, taloudellisten tilanteiden ja asumisasioiden selvittely, yhteistyö asiakkaiden verkostojen kanssa. Sosiaalityöntekijämme tekevät sosiaalihuoltolain edellyttämiä tehtäviä ja niihin liittyvää päätöksentekoa (mm. palvelutarpeen arviointi, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki).

Työtäsi tukevat case-kokoukset, työnohjaukset ja ammattiryhmäkohtaiset kokoukset. Osittainen etätyö on mahdollista. Huomioimme myös osa-aikaisuustoiveet.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Lisäksi edellytämme:
- hyviä yhteistyötaitoja
- kiinnostusta päihdetyöhön.

Luemme eduksi:
- aiemman kokemuksen aikuissosiaalityöstä
- aiemman kokemuksen päihdeasiakkaista
- halun kehittää suunnitelmallista sosiaalityötä päihdepalveluissa.

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin psykiatria- ja päihdepalvelut, Malmin psykoosipoliklinikka

SOTE-02-368-22

29.8.2022 tai sopimuksen mukaan

19.08.2022 klo 16:00

3424,78 e/kk,ei sisällä yleiskorostusta

Soidinkuja 6 B, 00700 Helsinki

Helsingin psykiatria- ja päihdepalvelut jakautuvat kuuteen palvelukokonaisuuteen: asumisen tuki, ensilinjan palvelut, mielialahäiriöpalvelut, psykoosipalvelut, päihdepalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys.

Haemme sosiaalityöntekijää vakituiseen virkaan psykoosipalveluihin Malmin psykoosipoliklinikalle 29.8.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tehtäväsi sijoittuvat moniammatilliseen psykoosityöryhmään, jossa hoidetaan ja kuntoutetaan psykoosihäiriöistä kärsiviä potilaita. Työryhmässä toimii myös IPS- Sijoita ja valmenna!-työllistämishankkeen työhönvalmentaja. Toimit työryhmässä sosiaalityön asiantuntijana. Tehtäviisi kuuluu potilaiden sosiaalisen tilanteen arviointi ja kartoitus, taloudellisen tilanteen ja asumisasioiden selvittely, kuntoutuspolkujen suunnittelu sekä yhteistyö potilaiden verkostojen ja omaisten kanssa. Lisäksi hoidat sosiaalihuoltolain edellyttämiä tehtäviä ja niihin liittyvää päätöksentekoa (muun muassa palvelutarpeen arvio, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, kuntouttavan työtoiminnan polut). Odotamme sinulta kiinnostusta ja innostusta sosiaalityön työkaluja monipuolisesti hyödyntävää kuntouttavaa työtä kohtaan.

Tarjoamme sinulle oman työhuoneen ja kaupungin monipuoliset henkilöstöedut, hyvän perehdytyksen ja esihenkilöiden tuen sekä ammattiasi tukevaa koulutusta. Sinulla on mahdollisuus myös työsuhdeasuntoon, jossa saat asua koko virkasuhteesi ajan.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Luemme eduksi:
- aikaisemman kokemuksen psykiatristen potilaiden ja heidän läheistensä kanssa työskentelystä
- kokemuksen aikuissosiaalityön tehtävistä

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Etelän lastensuojelu Kallio 3

SOTE-01-598-22

1.9.2022 tai sopimuksen mukaan

15.08.2022 klo 16:00

3680, 36 €/kk+yleiskorotus 1.6.22 lukien

Toinen linja 4 G 00530 Helsinki, 00530 

Haemme nyt sosiaalityöntekijää avohuollon sosiaalityöhön 1.9.2022 alkaen.

Avohuollon sosiaalityössä saat tehdä työtä, jolla on merkitystä. Sinulla on mahdollisuus työskennellä itsenäisesti, mutta myös työparin ja verkostojen kanssa. Työn tukena tarjoamme säännöllisen tiimityönohjauksen ja lähiesimiehen henkilökohtaisen konsultaation. Käytettävissäsi on myös toimialan juridinen tuki.

Tehtävä sopii sinulle, jos nautit pitkäjänteisestä työskentelystä asiakkaiden kanssa. Sinua kiinnostaa asiakkaiden tilanteisiin erilaisten ratkaisujen etsiminen yhdessä asiakkaan ja verkostojen kanssa.

Toimit asiakkaana olevien lasten asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä. Työ pohjautuu asiakassuunnitelmaan. Tehtäviisi kuuluu avohuollon tukitoimien suunnittelu, toteutus ja arviointi yhdessä asiakkaan kanssa. Lisäksi vastaat kiireellisten sijoitusten valmistelusta ja toteuttamisesta sekä huostaanottojen ja sijoitusten valmistelusta.

Kallion avohuollon lastensuojelussa on kolme tiimiä, joissa yhdessä on 21 sosiaalityöntekijää ja kolme johtavaa sosiaalityöntekijää. Asiakasmäärät vaihtelevat, tällä hetkellä meillä on keskimäärin 32 asiakasta sosiaalityöntekijää kohden. Avoin virka on kaksikielisessä tiimissä (Kallio 3), missä palvellaan lapsiperheitä Herttoniemen ja Laajasalon alueilla sekä koko kaupungin ruotsinkielisiä lapsiperheitä.

Monipuolinen tehtäväkenttämme tarjoaa hyvän mahdollisuuden kehittyä lastensuojelun ammattilaisena. Tarjoamme sinulle monipuoliset koulutusmahdollisuudet ja henkilöstöedut. Voit myös saada työsuhdematkakortin ja hakea työsuhdeasuntoa. Työajan joustojen avulla sinulla on mahdollisuus sovittaa yhteen vapaa-aikasi ja perhe-elämäsi työn kanssa.


Kelpoisuusehto:

Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.


Lisäksi edellytämme:
- työkokemusta lastensuojelun avohuollon sosiaalityöstä
- hyviä vuorovaikutus- ja dokumentointitaitoja

Luemme eduksi aikaisemman työkokemuksen lastensuojelun avohuollon sosiaalityöstä.

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Lännen aikuissosiaalityö, Tilapäinen asuminen

SOTE-01-601-22

1.9.2022

19.08.2022 klo 16:00

3493,27 e/kk

Toinen linja 4 A , 00530 

Haemme aikuissosiaalityön Tilapäisen asumisen tiimiin sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkaan 1.9.2022 alkaen.

Tilapäinen asuminen on sosiaalihuoltolain 21§:n mukaista palvelua, jota järjestetään henkilöille ja perheille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista, kiireellistä apua asumiseensa. Tiimiin kuuluu johtava sosiaalityöntekijä, yksi sosiaalityöntekijä ja kolme sosiaaliohjaajaa.

Sosiaalityöntekijänä keskityt ensisijaisesti lapsiperheiden asumisen haasteisiin ja tilapäisasumisen keston seurantaan ja lyhentämiseen. Työhösi kuuluu asumiseen liittyvä tavoitteellinen ja suunnitelmallinen työskentely aikuisten asiakkaiden ja heidän verkostojensa kanssa, yksityisten palveluntuottajien kanssa tehtävä yhteistyö, asumisen ongelmiin ja kriiseihin liittyvä monialainen yhteistyö ja konsultaatio, sekä tilapäisen asumisen työryhmään tulleiden asumisesitysten käsittely yhdessä työryhmän kanssa. Lisäksi tehtäviin kuuluu tarvittaessa ja suunnitelman mukaisesti täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen päätöksenteko omien asumisyksiköiden asiakkaille sekä SHL 21§:n mukaisten päätösten tekeminen.

Sosiaalityöntekijänä seuraat asumisen sujumista tilapäisen asumisen omissa välivuokraukseen perustuvissa vuokra-asunnoissa. Asuntoja sijaitsee ympäri Helsinkiä. Pienasuntoja on lapsiperheille, pariskunnille ja yksineläville. Yhteistyötä tehdään asiakkaiden omatyöntekijöiden kanssa. Sosiaalityöntekijänä teet tarvittaessa parityötä myös oman tiimin sosiaaliohjaajan kanssa sekä toimit asiantuntijana ja koordinointitehtävissä liittyen asumiseen ja lapsiperheiden asunnottomuuteen. Sosiaalityöntekijänä tehtäviisi kuuluu myös rakenteellinen sosiaalityö.

Työtäsi tukevat hyvät ja toimivat rakenteet, kuten työryhmän säännölliset kokoukset, lähiesihenkilön tuki ja ulkopuolinen työnohjaus. Tarjoamme monipuolisen ja mielenkiintoisen työn, liukuvan työajan, mahdollisuuden tehdä liikkuvaa työtä ja etätyötä. Työryhmässä kaikki tukevat toinen toisiaan ja meillä on hyvä yhteishenki.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet ja Helsingin kaupungin monipuoliset henkilöstöedut, kuten työsuhdematkalipun, kaupunkipyörän, lounasedun ja liikuntapalveluita sekä mahdollisuuden kehittää omaa työtä ja työnkuvaa. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.
Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa

Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Lisäksi edellytämme työkokemusta aikuissosiaalityöstä tai nuorten kanssa tehtävästä sosiaalityöstä, sekä kykyä toimia itsenäisesti ja etäjohdettavana, erinomaisia vuorovaikutus-, verkosto- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä pari- ja tiimityöhön.

Luemme eduksi Apotti-asiakastietojärjestelmän kokemuksen ja osaamisen sekä innostuksen sosiaalisen median hyödyntämiseen osana rakenteellista työtä.

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Vammaistyö, Vammaisten sosiaalityö

SOTE-01-595-22

1.9.2022 tai sopimuksen mukaan

19.08.2022 klo 16:00

3537,23€/kk + yleiskorotus 1.6.2022

Kahvikuja 3 A, 00980 

Haluatko tehdä monipuolista sosiaalityötä, jossa voit päätöksilläsi konkreettisesti auttaa ihmisiä? Vammaisten sosiaalityössä pyrimme mahdollistamaan asiakkaillemme vammasta riippumatta mahdollisimman itsenäisen ja omaehtoisen elämän. Arvioimme vammaispalvelulain mukaisten palveluiden tarvetta, teemme suunnitelmia ja päätöksiä sekä tarvittaessa ohjaamme asiakkaita muiden palvelujen piiriin.

Työ on monipuolista, koska vammaisuus ei riipu iästä, varallisuudesta, ammatista tai kulttuuritaustasta. Asiakkaamme ovat kaiken ikäisiä ja hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Yhteistyökumppaneita on paljon, mm. toimintaterapia, kotihoito, aikuissosiaalityö, gerontologinen sosiaalityö, erikoissairaanhoidon kuntoutusohjaajat, tilapalveluiden tekniset isännöitsijät. Työmme on liikkuvaa, koska tarpeen arviointiin kuuluu usein asiakkaan tapaaminen hänen kotonaan, joko yksin tai yhteistyökumppaneiden ja asiakkaan läheisten kanssa. Työ on pitkäjänteistä, koska asiakkaiden palvelun tarve on usein toistuvaa tai jatkuvaa ja muuttuu iän ja elämäntilanteiden myötä.

Työtä tukevia kokouksia lukuun ottamatta suunnittelet työviikkosi ajankäytön itse. Sinulla on oma työpiste ja liikkuvan työhön sopivat työvälineet. Osan viikosta voit tehdä etätyötä. Uutena työntekijänä saat perehdytyksen lähiesihenkilöltä ja kollegoilta sekä jatkuvan tuen koko työyhteisöltä. 15 hengen tiimiimme kuuluu sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, toimistosihteereitä ja johtava sosiaalityöntekijä.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme:
hyviä vuorovaikutustaitoja
kykyä itsenäiseen työskentelyyn
valmiutta liikkuvaan työhön
hyvää suomen kielen kirjallista ilmaisua

Luemme eduksi:
Aiempaa kokemusta vammaistyöstä ei tarvita, mutta työssä auttaa jos sinulla on kokemusta toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden kanssa työskentelystä.
Tärkeintä meille kuitenkin on kiinnostuksesi vammaispalveluja kohtaan, vuorovaikutustaitosi, sekä halusi ja valmiutesi oppia uutta.

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Lastensuojelu ja perhesosiaalityö, Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki 2, Kallio

SOTE-01-589-22

5.9.2022 tai sopimuksen mukaan

22.08.2022 klo 16:00

3680,36 e/kk + yleiskorotus 1.6.2022

Toinen linja 4 C, 00530 

Kiinnostaako työ perheiden parissa lastensuojelussa?

Haemme kahta uutta sosiaalityöntekijää mukavaan tiimiimme Kallion perhekeskukseen 5.9.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tiimiimme kuuluu lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä, aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, perheneuvolan sosiaalityöntekijä ja psykologi, sosiaaliohjaajia sekä johtava sosiaalityöntekijä. Moniammatillinen tiimityö mahdollistaa laajan ammatillisen osaamisen ja tuen tarjoamisen palvelutarpeen arviointiprosessin aikana.

Sosiaalityöntekijänä autat sosiaalityön keinoin lapsia ja heidän perheitään. Toimit vastuusosiaalityöntekijänä ja arvioit lapsen sekä tämän perheen tuen tarvetta yhdessä muiden ammattilaisten kanssa. Työhösi kuuluu myös virka-aikana tehtävää päivystystyötä.

Työ sopii sinulle, joka pidät moniammatillisesta työstä lasten ja perheiden kanssa. Työ on nopeatempoista ja monipuolista, ja jokainen työpäivä on erilainen. Tukenasi ovat työtoverit sekä säännölliset tiimikokoukset, lähiesihenkilön tuki ja työnohjaus. Yhdessä perehdytämme sinut uuteen työhösi mahdollisimman hyvin. Työ soveltuu niin uransa alkuvaiheessa oleville kuin kokeneillekin työntekijöille. Arvostamme aitoa kiinnostusta perheiden kanssa työskentelyyn, hyviä vuorovaikutus- ja dokumentointitaitoja sekä organisointikykyä.

Toimipisteemme sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Kallion perhekeskuksessa. Viihtyisä, remontoitu perhekeskuksemme otettiin käyttöön kolme vuotta sitten. Käytettävissäsi on myös henkilöstöravintola ja kuntosali. Joustava työaika ja mahdollisuus etätyöhön tukevat työn suunnittelua ja jaksamista. Saat meiltä kaupungin monipuoliset henkilöstöedut ja hyvät kouluttautumismahdollisuudet sekä mahdollisuuden työsuhdeasuntoon. Tarjoamme käyttöösi myös HSL:n työsuhdematkalipun.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.

Kelpoisuusehto:
Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun. Edellä mainittujen virkojen lisäksi syksyllä 2022 tarjoamme sijaispätevälle sosiaalityöntekijälle mahdollisuuden tehdä osa-aikaista työtä esim. opintojen ohella.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Luemme eduksi:
- kokemuksen lastensuojelutyöstä ja palvelutarpeen arvioinnista
- Helsingin kaupungin palvelujärjestelmän tuntemuksen

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sijoituksen sosiaalityö, Perhehoidon palvelut

SOTE-01-585-22

1.9.2022

17.08.2022 klo 16:00

3496,34 e/kk +yleiskorotus 1.6.22 alkaen

Kumpulantie 15, 5. krs., 00520 

Hei sosiaalityöntekijä, tule mukaan tuottamaan Helsingin lastensuojelun perhehoitoa! Etsimme nyt työryhmäämme avoimeen virkaan sosiaalityön ammattilaista sosiaaliohjauksen ja psykologityön rinnalle.

Pyrimme perhehoidon palveluissa kunnianhimoisesti ylläpitämään kaupungin omaa laadukasta sijaisperhetoimintaa helsinkiläisten lasten parhaaksi. Olemme ylpeitä ja innostuneita työstämme.

Sosiaalityöntekijänä olet mukana järjestämässä perhehoitoon tuleville lapsille heidän tarpeitaan vastaavat sijaisperheet. Lisäksi valmennat uusia perhehoitajia ja tuet sijaisperheitä heidän tehtävässään. Työnantaja tarjoaa sinulle PRIDE-valmentajakoulutuksen, jonka käytyäsi voit vetää perhehoitajiksi hakeutuville ryhmämuotoisia valmennusprosesseja työparin kanssa. Työskentelet pääasiassa ns. pitkäaikaisen perhehoidon parissa, mutta perhehoidon palvelut rekrytoivat ja valmentavat myös vastaanottoperheitä.

Osallistut mahdollisuuksien mukaan myös sijoitusprosessin aikana lapsen vanhempien kanssa työskentelyyn lapsen ollessa vielä vastaanottoperheessä. Me Helsingin perhehoidossa pyrimme entistä paremmin tukemaan vanhempia lapsen huostaanottoon liittyvässä kriisissä ja edistämään lapselle tärkeiden aikuisten yhteistyötä ja keskinäistä ymmärrystä.

Perhehoidon palveluiden työryhmään kuuluu kuusi sosiaalityöntekijää, neljä psykologia, kaksi johtavaa ohjaajaa ja yksi sosiaaliohjaaja sekä johtava sosiaalityöntekijä. Perhehoidon vastuutyöntekijöinä toimii yhteensä kolmetoista sosiaaliohjaajaa. Viihtyisät työtilamme sijaitsevat osoitteessa Kumpulantie 15.

Monipuolisessa tehtävässä voit käyttää kaikkea osaamistasi sekä kasvaa ja kehittyä ammattilaisena. Pääset myös kehittämään omaa työtäsi. Teet työsi itsenäisesti, mutta sinulla on tarvittaessa käytettävissäsi kollegoiden ja esihenkilön tuki. Lisäksi työn tukena ovat hyvät kouluttautumismahdollisuudet. Meillä tehdään myös etätyötä.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi suuren työnantajan monipuoliset henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Sijoituksen sosiaalityössä toimii oma aktiivinen virkistyskerho.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!

Kelpoisuusehto:

Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Lisäksi edellytämme tehtävän vaativuuden mukaista osaamista ja soveltuvuutta tehtävään.

Luemme eduksi aiemman kokemuksesi lastensuojelun sosiaalityöstä tai muusta sosiaalityöstä sekä halusi toimia nimenomaan lastensuojelun tehtävissä. Meille työyhteisön hyvä ilmapiiri ja toimivuus ovat tärkeitä ja arvostamme hyviä yhteistyötaitoja.

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki

SOTE-01-565-22

1.9.2022

15.08.2022 klo 16:00

3680,36 €/kk + 1.6.2022 yleiskorotus

Toinen linja 4 C, 00530 Helsinki

Työryhmämme on uudistumassa ja haemme siksi kahta uutta sosiaalityöntekijää meille työkaveriksi kaksikieliseen tiimiimme.

Tiimiimme kuuluu lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaaja, aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, perheneuvolan psykologi ja sosiaalityöntekijä sekä johtava sosiaalityöntekijä. Moniammatillinen tiimityö tuo asiakastyöhön mielekkyyttä ja joustavuutta niin asiakkaiden kuin työntekijöiden näkökulmasta. Palvelualueemme ulottuu Alppilasta Tammisaloon, palvelemme myös kaupungin ruotsinkielisiä lapsiperheitä.

Palvelutarpeen arviointi on lasten ja perheiden hyvinvoinnin kannalta merkittävää työtä. Arviointityö sopii hyvin työuran eri vaiheissa olevalle sosiaalityöntekijälle, joka pitää nopeasti vaihtelevasta työstä ja jolla on kykyä niin itsenäiseen toimintaan kuin työskentelyyn työparina, tiimissä tai erilaisissa verkostoissa. Joustava työaika tukee työn suunnittelua ja jaksamista.

Sinulla on mahdollisuus tehdä sopimuksen mukaan etätyötä. Meillä sinulla on käytössä viihtyisät monitoimitilat Kallion perhekeskuksessa hyvien kulkuyhteyksien päässä. Saat meillä kaupungin monipuoliset henkilöstöedut ja hyvät kouluttautumismahdollisuudet. Autamme tarvittaessa työsuhdeasunnon saamisessa. Tarjoamme käyttöösi myös HSL:n työsuhdematkalipun.

Työtäsi tukevat hyvät ja toimivat rakenteet, kuten säännölliset työryhmän kokoukset, lähiesimiehen tuki ja ulkopuolinen työnohjaus. Parityö on vahvuutemme ja työparin saat tarpeen mukaan joko eri yhteistyökumppaneista tai työryhmän sisältä. Helsingissä saat työhösi tarvittaessa juridista tukea oman toimialamme lakimiehiltä.

Sosiaalityöntekijänä vastaat palvelutarpeen arvioinnin asiakastyöstä, selvitysprosessin etenemisestä sekä tarvittaessa kiireellisistä toimenpiteistä. Työhösi kuuluu myös konsultaatiota, ohjausta, neuvontaa ja lyhytaikaisen tuen tarjoamista arvioinnin aikana.

Siirrymme Helsingissä vähitellen perhekeskustoimintamalliin, jossa asiakkaalla on mahdollisuus saada palvelua tarvittaessa myös virka-ajan ulkopuolella.


Kelpoisuusehto:

Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Luemme eduksi:
Ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö, Jälkihuolto

SOTE-01-578-22

15.8.2022 tai sopimuksen mukaan

12.08.2022 klo 16:00

3475,89 e/kk + 1.6.2022 yleiskorotus

Sörnäisten rantatie 33, 00500 

Tule jälkihuoltoon toimimaan vastuusosiaalityöntekijänä lastensuojelun avo- tai sijaishuollosta siirtyville 18-24-vuotiaille nuorille.

Työ jälkihuollossa on itsenäistä ja monipuolista asiantuntijatyötä, työpari- ja tiimityötä sekä yhteistyötä asiakkaan verkostojen kanssa. Työ on luonteeltaan hyvin vaihtelevaa ja liikkuvaa, sillä asiakkaita tavataan niin kotikäynneillä kuin toimistollakin tai muissa julkisissa tiloissa. Meillä on myös erinomaiset etätyömahdollisuudet. Työtilamme sijaitsevat Sörnäisissä ja etsimme paraikaa täydentäviä työtiloja hyvien kulkuyhteyksien varrelta.

Jälkihuollon päättymisen ikäraja on nostettu 25 ikävuoteen. Tämän johdosta olemme saaneet lisää uusia virkoja. Lisäksi haemme sosiaalityöntekijää opintovapaan sijaisuuteen 31.12.2022 asti.

Oman työsi tueksi saat lähiesihenkilön tuen, kokeneet kollegat sekä säännöllisen työnohjauksen. Tulevassa tiimissäsi on johtavan sosiaalityöntekijän lisäksi kuusi sosiaalityöntekijää ja kuusi sosiaaliohjaajaa. Jälkihuollossa toimii kaikkiaan viisi tiimiä, joista yksi vastaa tehostetusta sosiaaliohjauksen tuesta. Tämän lisäksi jälkihuollossa työskentelee asumisen asioista vastaavat johtava ohjaaja ja asumisohjaaja, oma terveydenhoitaja ja kaksi toimistosihteeriä.

Syksyllä käynnistämme systeemisen lastensuojelun koulutuksen ja käyttöönoton koko työryhmälle. Mallia on pilotoitu jälkihuollossa kolme vuotta.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut, kuten AB-vyöhykkeen matkakortin. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.

Käsittelemme hakemuksia jo hakuaikana, joten ethän jätä hakemista viime hetkeen. Päätös virkavalinnasta tehdään kuitenkin vasta hakuajan päättymisen jälkeen.

Tutustu meihin Instagramissa @jalkihuolto_hki!

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja.

Luemme eduksi:
- aikaisemman kokemuksen lastensuojelusta tai nuorten palveluista
- kokemuksen mielenterveys- tai päihdepalveluista

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Lastensuojelu ja perhesosiaalityö

SOTE-01-564-22

1.9.2022

18.08.2022 klo 16:00

3424,78 €/kk + 1.6.2022 yleiskorotus

Kaupintie 11 a, 00440 Helsinki

Haemme sosiaalityöntekijää vakituiseen virkaan perhesosiaalityöhön Lassilan toimipisteeseen.

Perhesosiaalityössä toimit sosiaalihuoltolain mukaisesti erityistä tukea tarvitsevan lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä ja teet suunnitelmallista muutostyötä yhteistyössä lasten, perheiden ja yhteistyöverkostojen kanssa. Helsingin kaupungilla perhesosiaalityö on vakiintunut osa palveluverkostoa. Perhesosiaalityön työryhmässä työskentelee tällä hetkellä 23 sosiaalityöntekijää, kuusi sosiaaliohjaajaa, kolme johtavaa sosiaalityöntekijää ja 50 % perheterapeutti. Perhesosiaalityön työryhmä toimii Helsingissä kuudessa eri toimipisteessä.

Työssäsi perhesosiaalityössä vastaat lapsen asiakassuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä sekä tarvittavien palvelujen ja tukitoimien (mm. perhetyö, kotipalvelu, tukiperhe ja tukihenkilö) suunnittelusta ja arvioimisesta. Työn tavoitteena on, että erityisen tuen asiakkaana oleva lapsi ja hänen perheensä saavat tarvitsemansa tuen ja avun, jotta omien voimavarojen käyttö vahvistuu. Työ sopii sinulle, joka pidät moniammatillisesta auttamistyöstä lasten, nuorten ja perheiden parissa.

Tapaamme asiakkaita ja viranomaisiaverkostoja toimistotapaamisilla ja kotikäynneillä ja teemme joustavasti etätöitä. Pidämme tärkeänä asiakaslähtöisyyttä ja asiakasta arvostavaa työtapaa. Arvostamme joustavuutta sekä reipasta työotetta.

Työryhmämme on avoin ja keskusteleva, meillä on kehittämismyönteinen työote ja vahva tekemisen meininki. Työryhmässämme kaikki tukevat toisiaan ja vaikka työ on itsenäistä, panostamme siihen, että jokainen saa tarvitsemansa tuen työn tekemiseen. Meillä on loistava porukka töissä. Tervetuloa mukaan!

Tarjoamme sinulle vaihtelevan ja mielenkiintoisen työn. Helsingin kaupungin mahdollisuudet täydennyskoulutukseen ovat laajat ja laadukkaat. Työtäsi tukevat viikoittaiset työryhmän kokoukset, vahva lähiesihenkilön tuki, kollegat sekä ulkopuolinen työnohjaus. Joustava työaika ja etätyömahdollisuus tukevat työn suunnittelua sekä työssä jaksamista. Tarjoamme käyttöösi HSL:n työsuhdematkalipun ja lounasedun. Helsingin kaupungilla sinua odottaa tarvitessasi työsuhdeasunto, jossa saat asua koko työsuhteesi ajan.

Olethan rohkeasti yhteydessä, vastaamme mielellämme lisäkysymyksiin!

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Katsomme eduksi perhesosiaalityön aiemman työkokemuksen ja Helsingin kaupungin palveluverkoston tuntemisen.

Tehtävässä tarvitaan kykyä niin itsenäiseen toimintaan kuin työskentelyyn työparina, tiimissä, tai erilaisissa verkostoissa.

Lisäksi tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta, hyvää suullisen ja kirjallisen ilmaisun taitoa sekä kykyä toimia muuttuvissa tilanteissa.

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö, Pohjoisen lastensuojelu Maunula 2

SOTE-01-562-22

22.8.2022 tai sopimuksen mukaan.

16.08.2022 klo 16:00

3680,36e/kk+yleiskorotus 1.6.2022 alkaen

Suursuonlaita 1, 00630 Helsinki

Maunulan lastensuojelun avohuollon työryhmässä on tarjolla sosiaalityöntekijän virka. Maunulan työryhmään kuuluu viisi sosiaalityöntekijää ja johtava sosiaalityöntekijä.

Maunulassa haluamme panostaa lastensuojelun sosiaalityössä ammatilliseen kehittymiseen ja työhyvinvointiin. Sinulle nimetään kokenut sosiaalityöntekijä perehdytykseen, johon osallistuu myös kaikki työryhmän työntekijät ja lähiesihenkilö. Sosiaalityöntekijän työtä tukevia rakenteita on kehitetty yhteisesti Maunulassa vastaamaan työn tarpeisiin ja rakenteet on hyvin käytössä. Lisänä on työnohjaus-, konsultaatio ja juridinen tuki.

Tarjoamme sinulle työtä, joka on pitkäjänteistä ja vuorovaikutteista työtä asiakkaiden kanssa. Työn perustana on luottamuksellisen suhteen luominen asiakkaisiin sekä erilaisten ratkaisujen etsiminen yhdessä asiakkaiden ja heidän verkostojensa kanssa. Maunulassa on jo vuosia tehty työtä systeemisen toimintamallin mukaisesti, jossa sosiaalityöntekijöiden tukena on perheterapeutin ja koordinaattorin työpanos. Saat koulutuksen ja perehdytyksen tähän vuorovaikutusperustaiseen toimintamalliin. Lisäksi sinut perehdytetään monimuotoisiin lastensuojelun työmenetelmiin.

Maunulassa on yhteisöllinen, kaikkia arvostava työn tekemisen kulttuuri, johon uusi työntekijä otetaan innokkaasti mukaan.

Kerromme mielellämme työn sisällöstä ja myös henkilöstöeduista sinulle tarkemmin, kun otat meihin yhteyttä!

Odotamme innolla yhteydenottoasi!

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Määräaikainen virkasuhde

Kaupunginkanslia, Elinkeino-osasto, Työvoima ja maahanmuutto, Maahan muuttaneiden työllisyyttä edistävät palvelut, Maahan muuttaneiden työhön tukevat palvelut

KANSLIA-01-38-22

5.9.2022 - 5.3.2023

12.08.2022 klo 16:00

3348,15

Asiakkaankatu 3 A , 00930 

Hei sinä juuri valmistunut tai opintojen loppuvaiheessa oleva sosiaalityöntekijä (YTM/VM)

Haluatko päästä auttamaan helsinkiläisiä pitkään työttömänä olleita maahan muuttaneita työnhakijoita löytämään oman paikkansa työelämässä?

Haemme Helsingin työllisyyspalveluihin määräaikaista sosiaalityöntekijää 6 kk ajalle.

Työsi pääpainopiste on asiakastyössä. Vastaat omien asiakkaidesi työllistymisen prosessin etenemisestä: tapaat asiakkaita ja yhdessä erilaisten verkostojen asiantuntijoiden kanssa kokoat asiakkaan tarpeiden mukaisia palvelu- ja koulutuspolkuja kohti työelämää. Suunnittelet asiakkaan tulevaisuutta yhdessä asiakkaan ja asiakkaan tarpeita vastaavan verkoston asiantuntijoiden kanssa esim. aikuissosiaalityön verkostot, maahanmuuttoyksikkö, vammaissosiaalityö, työhönvalmennus.

Työttömyysturvan tunteminen on työssä eduksi, mutta sinun ei tarvitse olla ennestään sen asiantuntija. Kollegoiden ja verkostojen tuella myös tämän osa-alueen osaamisesi kehittyy.

Työssäsi pääset käyttämään kielitaitoasi monipuolisesti. Vaatimuksena on hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito, mutta erilaisissa arjen kohtaamisissa pääset käyttämään myös muuta kielitaitoasi monipuolisesti. Kaikesta erityisestä kielitaidosta on etua työsi tekemisessä.

Työn paras anti on se, kun asiakkaat löytävät oman polkunsa tai oman työllistymispolkunsa alkuun. Työ vaatii pitkäjänteisyyttä ja tässä työssä jokaisella kohtaamisella rakennat myös omaa osaamistasi.

Määräaikaisen työn painopiste on asiakastyössä, mutta osaamisesi ja kiinnostuksesi mukaan, sinulla on mahdollista päästä mukaan myös toiminnan kehittämiseen erilaisten verkostojen kanssa, tavoitteena vaikuttavammat työllisyydenhoidon palvelut Helsingissä.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Mikäli tähän määräaikaiseen tehtävään ei löydy valmistunutta sosiaalityöntekijää, rekrytoinneissa huomioidaan myös valmistumisvaiheessa olevat hakijat.

Tehtäväkohtainen palkka on 3348,15 e/kk ja työaika: 37,75 h/vko

Virka on määräaikainen sijaisuuden ajan (6 kk) 5.9.2022 - 5.3.2023. Virassa on kolmen (3) kuukauden koeaika.

Rekrytointi toteutetaan anonyyminä rekrytointina.

Lisätietoja tehtävästä voit kysyä palveluesihenkilö Tarja-Tuula Raatikaiselta 1.8.2022 alkaen

tarja-tuula.raatikainen@hel.fi

Hakuaikaa jatkettu, Hakuaika päättyy perjantaina 12.8.2022 klo 16.00

Jätä hakemuksesi alla olevan Hae paikkaa -linkin kautta. Tarvittaessa hakemuksen voi toimittaa paperisena osoitteeseen Helsingin kaupungin kirjaamo, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13.). Merkitse hakemukseen tehtävän työavain. Hakemukset ovat julkisia.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Helsingin kaupunki kannustaa anonyymiin rekrytointiin, ja tämä rekrytointi toteutetaan anonyymisti. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen. Täytä työnhakulomake normaalisti. Huomioi hakemusta kirjoittaessasi, että se noudattaa anonymiteetin periaatteita. Esihenkilö valitsee haastateltavat henkilöt anonyymin yhteenvedon perusteella eikä siinä ole nähtävissä hakijan nimeä, ikää, sukupuolta tai äidinkieltä.

Lue lisää: https://www.hel.fi/rekry/fi/valitse-helsinki/anonyymirekrytointiHelsinki haluaa olla maailman toimivin kaupunki, jonka asukkaat ovat osaamistaan, koulutustaan ja kykyjään vastaavissa töissä. Helsingin tavoitteena työllisyyden kuntakokeilussa on tarjota asiakkaille nykyistä kohdennetumpia ja monialaisempia työllisyyspalveluita.#työllisyyspalvelut #rekrytointi #rekry #helsinki #sosiaalityöntekijä

1