Suoraan sisältöön

Hae työpaikkoja

Avoimia tehtäviä: 647

Valitse ammattiala
Hakusana tai työavain

Kesätyöt

Avoimia tehtäviä: 65

Kesätyöt ja kesäsijaisuudet
Recruitment banner

Palvelussuhteen tyyppi

Ilmoituksen kieli

Avoimet työpaikat

Hakuehdot täyttäviä tehtäviä 50 kpl  (11 ilmoitusta )

Lääkärit ja hammaslääkärit

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Keskitetyt palvelut

SOTE-02-40-20

7.2.2020

04.02.2020 klo 15:00

Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 00530 

Haemme tavoitteellista ja kehittämishaluista ylilääkäriä vakinaiseen virkaan Helsingin kaupungin Terveysasemat ja sisätautipoliklinikkan Keskitettyihin palveluihin. Virka täytetään pikimiten sopimuksen mukaan.

Meillä pääseet tekemään työtä myönteisessä, kehityshaluisessa ja aktiivisessa ilmapiirissä. Digitaalisuus, johtamisen ja palvelujen kehittäminen ovat erittäin tärkeitä meille.

Työtehtäväsi painottuvat omahoitotarvikejakelun johtamiseen, kehittämiseen ja hoitotarvikejakelun päätöksentekoon. Omahoitotarvikejakelu, joka on työsi pääpainopiste, on Helsingissä noin 11 miljoonan euron budjetilla toimiva kokonaisuus. Ylilääkärinä kehität yhdessä Keskitettyjen palveluiden muiden ylilääkärien ja osastonhoitajien kanssa yksikön toimintaa. Esimieskokemus on oleellista, samoin terveystaloustieteiden tuntemus. Työhösi kuuluu myös projektimuotoista työtä.

Työaikasi on 38 tuntia ja 15 minuuttia viikossa. Palkkaus määräytyy lääkärisopimuksen mukaisesti, jossa huomioidaan koulutus ja aikaisempi työkokemus. Tarvittaessa voimme järjestää sinulle työsuhdeasunnon. Rekrytointilisä on neuvoteltavissa.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-02-40-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto:

Suomessa laillistettu lääkäri ja erikoislääkärin oikeus soveltuvalla erikoisalalla sekä riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtamistehtävissä.

Avoterveydenhuollon vastaanottotoiminnan hyvä tuntemus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytetään

Osaamista taloudenhallinnassa.

Eduksi luetaan:

Esimieskokemus
Omahoitotarvikejakelun lainsäädännön tuntemus
Terveystaloustieteiden koulutus
Tuntemus Helsingin kaupungin perusterveydenhuollosta.

Määräaikainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Pitäjänmäen terveysasema

SOTE-02-19-20

24.2.2020 - 31.7.2020

20.02.2020 klo 16:00

Tanelintie 7, 00370 

Tervetuloa töihin terveyskeskuslääkäriksi Pitäjänmäelle!
Etsimme määräaikaiseen sijaisuuteen innokasta ja kehityskykyistä kollegaa. Aloitus on mahdollinen sopimuksen mukaan alkuvuodesta 2020.

Työsi on monipuolista avosairaanhoidon yleislääkärin työtä sisältäen mahdollisuuden myös äitiys- ja tai lastenneuvolatyöhön ja koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon. Olemme osa terveys- ja hyvinvointikeskusmallia, jossa ympärilläsi työskentelee moniammatillininen tiimi.

Saat monipuolisen perehdytyksen omalta tutorlääkäriltäsi.
Yleislääketieteeseen erikoistuminen sekä YEK-vaiheen suoritus onnistuu meillä. Lääketieteen kandidaatit 5.vuosikurssi suoritettuna huomioidaan myös haussa.
Henkilökohtainen ohjaaja tai erikoislääkärikouluttaja nimetään luonnollisesti. Viikottaiset ohjaustunnit kuuluvat työohjelmaan. Lisäksi asemallamme järjestetään paikallisia koulutuksia ja kaupungin koulutusylilääkärimme vastaa keskitetyistä koulutuksista. Kahvi- sekä ruokatauot ovat ohjelmoitu työohjelmaan yhtäaikaisesti ohjaajan kanssa kahvipöytäkonsultaatioita varten.

Lännen terveysasema tiivistävää yhteistyötä jatkuvasti ja voit halutessasi tehdä töitä myös muilla asemilla. Lisätyöt ja iltavastaanottokin onnistuu, jos ne kiinnostavat.

Helsingissä on käytössä listamalli. Työaika on 38 tuntia 15 minuuttia viikossa ja palkkaus on kilpailukykyinen korotusten ansiosta. Meillä on mahdollista räätälöidä työkuvaa, osa-aikainen työkin on mahdollista.

Helsingin kaupungin työntekijänä nautit lisäksi laajoista kouluttautumismahdollisuuksista ja muista työsuhde-eduista.
Sinulla on mahdollisuus työsuhdeasuntoon työsuhteesi ajaksi.

Kelpoisuusehdot:
Suomessa laillistettu lääkäri.
Suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Virkaan valitun tulee esittää työterveyshuollon todistus sopivuudestaan tehtävään.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Luemme eduksi:
Yhteistyötaidot, kehittämishalu sekä kiinnostus moniammatilliseen työtapaan.

Määräaikainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Äitiys- ja lastenneuvolalääkärit

SOTE-02-137-19

2.3.2020 - 31.12.2020

07.02.2020 klo 16:00

Itäkadun perhekeskus, Tallinnanaukio 1, 00930 

Tule sijaiseksi lastenneuvolalääkärin työtehtäviin 2.3 - 31.12.2020 tai sopimuksen mukaan!

Työtehtäviä suunniteltaessa voidaan huomioida toiveesi työskennellä äitiysneuvolassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa tai terveysasemilla. Ensisijaisesti työ sijoittuu Itäkadun perhekeskuksen neuvolaan, mutta toivoessasi voidaan osa työajasta sopia myös muuhun neuvolatoimipisteeseen. Itäkadun neuvolassa on aina mahdollisuus paikan päällä konsultoida kokeneita kollegoja. Myös osa-aikainen työ on mahdollinen.

Sopimalla yliopiston kanssa lääkärintyö neuvolassa ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa voidaan sisällyttää yleislääketieteen erikoislääkäritutkintoon. 3kk työstä voidaan yliopiston hyväksyessä lukea terveyskeskuspalveluun myös muilla erikoisaloilla.

Helsingissä työskentelee noin 40 kollegaa neuvoloissa ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Lääkäriemme työnkuvaan kuuluvat terveystarkastukset, seurantakäynnit, konsultaatiot, monialaiset neuvottelut sekä asiantuntijatehtävät. Pääosa lääkärin työajasta varataan terveystarkastuksille.

Työaika on 38,25 tuntia viikossa. Perhekeskuksissa työskennellään moniammatillisesti ja tarjotaan palveluja laajennetussa aukioloajassa klo 7-20. Palkkaus määräytyy paikallisen virkaehtosopimuksen mukaisesti. Palkkoja korotettiin juuri pysyvästi 250 euroa ja ainakin kesään saakka maksamme lisäksi 1000 euron tehtävälisää. Tarjoamme hyvät kouluttautumismahdollisuudet, työhön tarvittavan perehdytyksen ja ohjauksen sekä kaupungin työsuhde-edut kuten esimerkiksi työsuhdeasunnon.

Kelpoisuusehdot:
Suomessa laillistettu lääkäri.
Suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Luemme eduksi:
Soveltuvan alan erikoislääkärin tutkinnon. Aikaisemman kokemuksen neuvolalääkärin työstä. Hyvän tai erinomaisen ruotsinkielen suullisen taidon ja hyvän tai erinomaisen englanninkielen suullisen taidon.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärit

SOTE-02-138-19

1.3.2020

07.02.2020 klo 16:00

Toinen Linja 4 A, 00530 Helsinki

Haemme koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon vakinaiseen virkaan lääkäreitä 1.3.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Osa-aikainen työkin on mahdollinen.

Helsingissä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa työskentelee noin 30 kollegaa. Työnkuvaan kuuluvat terveystarkastukset, seurantakäynnit, konsultaatiot, monialaiset neuvottelut (oppilashuolto ja lastensuojelu) sekä asiantuntijatehtävät. Erityisesti huomioidaan yksilöllisen tarpeen mukaiset tarkastukset. Lähityöparinasi on kouluterveydenhoitaja.

Tarvitsemme lääkäreitä sekä suomenkielisiin että ruotsinkielisiin oppilaitoksiin. Tehtävää suunniteltaessa huomioidaan toiveesi työskennellä peruskoulussa tai toisella asteella (lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa). Erikseen niin sovittaessa voit työskennellä osan työajastasi neuvolassa tai terveysasemalla. Tällä hetkellä tarvitsemme vahvistusta erityisesti opiskeluterveydenhuollossa työskentelevien kollegojen joukkoon.

Meillä on säännölliset koululääkäreiden kokoukset ja erinomainen yhteishenki. Yksikössämme on useiden erikoisalojen edustajia, ja osa lääkäreistä on työskennellyt tehtävässään pitkään. Voit aina konsultoida kollegoitasi. Kehitämme yhdessä osaamistamme ja toimintaamme lasten, nuorten ja perheiden terveyden edistämiseksi.

Työaika ja palkkaus ovat lääkärisopimuksen mukaisia, mutta meillä on lisäksi paikallinen pysyvä palkankorotus (250 euroa) ja määräaikainen tehtävälisä (1000 euroa). Tarjoamme hyvät kouluttautumismahdollisuudet, mahdollisuuden säännölliseen ryhmätyönohjaukseen, kokeneen kollegan mentoriksi ja kaupungin työsuhde-edut. Rekrylisästä on myös mahdollista keskustella.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-02-138-19. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehdot:
Soveltuvan alan erikoislääkäri tai laillistettu lääkäri.

Suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Virkaan valitun tulee esittää työterveyshuollon todistus sopivuudestaan tehtävään.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Terveysasemat

SOTE-02-139-19

2.3.2020

31.01.2020 klo 16:00

Lääkärinkatu 8, 00250 

Haemme vakinaiseen virkaan kahta terveyskeskuslääkäriä, jotka toimivat supertutorin roolissa (50 %) ja terveyskeskuslääkärin tehtävissä (50%) 2.3.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan Idän terveysasemille ja Keskustan terveysasemille.

Supertutorina työskentelet YEK -lääkäreiden ohjaajana ja YLE-erikoistuvien kouluttajana 50 % työajastasi.

Terveyskeskuslääkärinä työskentelet tiimissä, jossa on lääkäreitä ja hoitajia, fysioterapeutteja sekä mielenterveys- ja päihdetyön sairaanhoitajia. Moniammatillista työtämme tukevat muut toimijat: toimintaterapia, psykiatria ja päihdetyö, suun terveys, vammaispalvelu, nuorten ja aikuis sosiaalityö sekä vanhusten sosiaalineuvonta.

Tiimissä hoidat pääasiassa akuutti- ja ajanvarauspotilaita ja tarjoat konsultaatioita, mutta halutessasi voit tehdä myös lasten- tai äitiysneuvolaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa tai muita erikseen sovittavia terveyskeskuslääkärin työtehtäviä. Pyrimme tarjoamaan työntekijöillemme etätyömahdollisuuden.

Helsingissä on käytössä listamalli. Työaika on 38 tuntia 15 minuuttia viikossa ja palkkaus paikallisen virkaehtosopimuksen mukainen. Helsingissä on juuri korotettu palkkoja pysyvästi (250 euroa). Lisäksi maksamme ainakin kesään saakka 1000 euron tehtävälisää. Uuden työntekijän kohdalla voidaan neuvotella myös rekrytointilisästä.

Helsingin kaupungin työntekijänä nautit laajoista kouluttautumismahdollisuuksista ja muista työsuhde-eduista. Tarvittaessa järjestämme sinulle työsuhdeasunnon.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-02-139-19. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Tervetuloa supertutorlääkäriksi Helsinkiin!

Kelpoisuusehdot:
Suomessa laillistettu lääkäri ja erikoislääkärin oikeus yleislääketieteen erikoisalalla.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme:
Yliopiston kouluttajaoikeus (Helsingin yliopisto).

Määräaikainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Myllypuron terveysasema

SOTE-02-15-20

3.2.2020 tai sopimuksen mukaan.

03.02.2020 klo 16:00

Jauhokuja 4, 00920 

Tervetuloa Myllypuron terveysasemalle! Toimimme uusissa ja nykyaikaisissa tiloissa. Asemamme sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella. Meillä työskentelee yhteensä 20 lääkäriä ja 25 hoitajaa.

Etsimme joukkoomme yleislääketieteestä kiinnostunutta ja kehitysmyönteistä lääkäriä. Tehtävä täytetään sopimuksen mukaan.

Työsi on monipuolista avosairaanhoidon yleislääkärin työtä sisältäen mahdollisuuden myös äitiys- ja tai lastenneuvolatyöhön sekä halutessasi koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon. Terveys- ja hyvinvointikeskusmallissa ympärilläsi on laaja moniammatillinen tiimi. Yleislääketieteeseen erikoistuminen sekä YEK-vaiheen suoritus onnistuu meillä. Lääketieteen kandidaatit (5.vuosikurssi suoritettuna) huomioidaan haussa. Osa-aikainen työ on myös mahdollista.

Saat työhösi hyvän perehdytyksen ja huolehdimme hyvistä konsultaatiomahdollisuuksista. Terveysasemalla on tutorlääkäri ja työilmapiiri on hyvä. Helsingin kaupungin työntekijänä nautit laajoista kouluttautumismahdollisuuksista ja muista työsuhde-eduista. Tarvittaessa autamme työsuhdeasunnon saamisessa.

Työaika on 38 tuntia 15 minuuttia viikossa ja palkkaus paikallisen virkaehtosopimuksen mukainen. Meillä on lisäksi paikallinen pysyvä palkankorotus (250 euroa) ja määräaikainen tehtävälisä (1000 euroa). Virka-ajan ulkopuolinen päivystys on vapaaehtoista. Sinulla on halutessasi mahdollisuus lisätyöhön ja iltavastaanottoon kaupungin muissa toimipisteissä.

Ota yhteyttä, niin kerron mielelläni lisää!

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi.

Kelpoisuusehdot:
Suomessa laillistettu lääkäri tai tai vähintään 5 vuoden opinnot suorittanut lääketieteen kandidaatti.

Suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Määräaikainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin psykiatria- ja päihdepalvelut

SOTE-02-10-20

24.2.2020 tai sopimuksen mukaan

07.02.2020 klo 16:00

Nordenskiöldinkatu 20 , 00250 Helsinki

Psykiatria- ja päihdepalvelut vastaa Helsingin psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta, päihdepalveluista, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ja asunnottomien tuetusta asumisesta sekä sosiaali- ja kriisipäivystyksestä. Palveluitamme käyttää noin 32 000 helsinkiläistä ja henkilökuntaa meillä on 1400.

Ensilinjan palvelut vastaa psykiatrian avohoitoon tulevien lähetteiden käsittelystä sekä psykiatrisesta arvioinnista ja konsultaatiosta sekä tuottaa akuuttia psykiatrista avohoitoa ja vuodeosastohoitoa. Näiden lisäksi yksikköön kuuluvat perustasoa tukevat mielenterveys- ja päihdepalvelut, ruotsinkielinen työryhmä, maahanmuuttajatyöryhmä sekä fysioterapia- ja liikuntapalvelut. Yksikkö vastaa myös Auroran sairaalan potilaskoordinaatiosta, Auroran sairaalapäivystyksestä ja yhteispäivystysten psykiatripalveluista HUS:lle.

Ensilinjan palveluissa toimii kaksi ylilääkäriä. Etsimme joukkoomme nyt viransijaisuuteen ylilääkäriä, jonka vastuualueeseen kuuluvat Auroran sairaalan kaksi vuodeosastoa: psykiatrinen ensihoito-osasto, joka tarjoaa lyhytaikaista, päivystyksellistä ja kiireellistä psykiatrista sairaalahoitoa sekä osasto 15-5C, joka tarjoaa akuuttipsykiatrisia tutkimus- ja hoitojaksoja ikääntyneille. Ylilääkärin vastuualueeseen kuuluu myös Auroran sairaalan potilaskoordinaatio sekä päivystyspisteiden lääkärityön koordinointi.

Ylilääkärinä vastaat vastuualueesi lääketieteellisestä toiminnasta ja osallistut toiminnan johtamiseen sekä kehittämiseen yhteistyössä ensilinjan palveluiden johtoryhmän kanssa. Toimit vastuualueesi apulaisylilääkärin esimiehenä, osallistut erikoistuvien lääkäreiden kliiniseen työnohjaukseen sekä lääkärirekrytointiin yhteistyössä psykiatria- ja päihdepalveluiden muiden ylilääkäreiden kanssa. Osastoilla on yhteensä neljä osastonlääkärin vakanssia.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-02-10-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto:

Suomessa laillistettu lääkäri ja erikoislääkärin oikeus soveltuvalla erikoisalalla sekä riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtamistehtävissä.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Määräaikainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveysasemat ja sisätautipoliklinikka, Lännen ja idän terveysasemat

SOTE-02-8-20

13.1.2020

07.02.2020 klo 15:00

., . 

Lännen terveysasemille (Malminkartano, Kannelmäki, Pitäjänmäki, Munkkiniemi, Haaga) on auki useampia terveyskeskuslääkärin viransijaisuuksia.

Terveysasemilla toimii laaja joukko supertutor-/kouluttajalääkäreitä, konsultaatiokäytännöt ovat hyvin toimivia ja koulutusta arvostetaan. Alueelle on hyvät julkiset liikenneyhteydet. Terveysasemat vaihtelevat kooltaan sekä väestöpohjaltaan ja -rakenteeltaan. Hakijan kanssa voidaan yhdessä keskustellen päättää sopivin terveysasema ja työn aloituksen ajankohta toiveiden mukaisesti.

Toivomme sinulta kiinnostusta yleislääkärin työhön ja innostusta työn kehittämiseen.
Työsi on monipuolista avosairaanhoidon yleislääkärin työtä sisältäen mahdollisuuden myös äitiys- ja/tai lastenneuvolatyöhön sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon. Saat meillä monipuolisen perehdytyksen. YEK-vaiheen suoritus onnistuu meillä ja myös lääketieteen kandidaatit huomioidaan.

Helsingin kaupunki tarjoaa sinulle monia etuja kuten hyvät koulutus- ja konsultaatiomahdollisuudet, loma- ja koulutusetuudet, liikunta- ja kerhotoimintaa, alennusetuja. Avustamme tarvittaessa työsuhdeasunnon saamisessa.

TES lisäksi määräaikainen tehtävälisä 1.1.2020-30.6.2020

Helsingissä on käytössä listamalli. Työaika on 38 tuntia 15 minuuttia viikossa, mutta sitä on mahdollista muokata elämäntilanteeseen sopivaksi. Kaupungin muissa toimipisteissä on hyvät mahdollisuudet lisätyöhön/iltavastaanottoon mikäli sellaiseen on kiinnostusta.

Lisätietoja antavat:

vs. apulaisylilääkäri Erno Vähärautio / Pitäjänmäen terveysasema p. 040 480 5787
vs. apulaisylilääkäri Iiris Neuvonen / Malminkartanon terveysasema p. 040 336 1076
va. ylilääkäri Olli Kontulainen / Haagan terveysasema p. 09 310 66804
vs. ylilääkäri Johanna Anttila-Bondestam / Munkkiniemen terveysasema p. 040 161 2769

Kelpoisuusehdot:

Suomessa laillistettu lääkäri tai L5 opinnot suorittanut lääketieteen kandidaatti.

Suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Luemme eduksi: Yleislääketieteen erikoislääkärin tutkinnon .

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Kotihoidon lääkärit

SOTE-03-369-19

2.3.2020 tai sopimuksen mukaan

31.01.2020 klo 16:00

Lääkärinkatu 8, rakennus 1, 4 kerros, 00250 

Haemme nyt terveyskeskuslääkäreitä kotihoitoon, ympärivuorokautiseen hoitoon ja arviointi- ja kuntoutusosastoille. Tehtävänäsi on toimia kliinistä työtä tekevänä lääkärinä osana moniammatillisia tiimejä. Työsi on vaihtelevaa, liikkuvaa ja itsenäistä. Saat perehdytyksen ja tukea työhösi kokeneilta erikoislääkäreiltämme - geriatreja palveluksessamme on yli 10. Myös erikoistuvana lääkärinä olet lämpimästi tervetullut. Meillä on koulutusoikeudet geriatrian ja yleislääketieteen erikoisaloilla.

Kotihoidon lääkärit -yksikkö tuottaa lääkäripalveluja ja osallistuu toiminnan kehittämiseen kotihoidossa, ympärivuorokautisessa hoidossa sekä arviointi- ja kuntoutusyksiköissä. Potilaitamme ovat hauraat, toiminnanvajeiset ja monisairaat helsinkiläiset. Kliinisen potilastyön lisäksi annamme asiantuntijakonsultaatioita mm. palvelutarpeen arviointia tekeville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä.

Pidetyssä, kehittämisorientoituneessa yksikössämme työskentelee noin 40 lääkäriä. Työpisteemme sijaitsevat eri puolilla Helsinkiä. Yksikköä johtaa ylilääkäri ja teveyskeskuslääkäreiden lähiesimiehinä toimivat alueelliset apulaisylilääkärit.

Tarjoamme sinulle kaupungin monipuoliset työsuhde-edut, mm. työsuhdematkalippuedun, mahdollisuuden työsuhdeasuntoon sekä alennuksia liikunta-, kulttuuri-, ym. harrastusten parissa.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-03-369-19. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto: Suomessa laillistettu lääkäri.
Kielitaitovaatimiksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Määräaikainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Helsingin sairaala, Suursuon sairaala, Suursuon sairaala, lääkärit

SOTE-03-108-19

1.1.2020 - 31.12.2020

31.01.2020 klo 16:00

Lääkäri sopimuksen mukaan.

Suursuonlaita 3 B, 00630 

Helsingin sairaalan kuuluvat Suursuon, Laakson ja Malmin sairaalat. Suursuona sairaalassa on kolme akuuttigeriatrista osastoa, päihdepotilaiden jatkokuntoutusosasto, kirurgisten potilaiden (vatsa- ja thx-kirurgia, urologia) jatkohoito-osasto, psykogeriatrinen osasto ja kaksi palliatiivista osastoa. Potilaat tulevat jatkohoitoon HUS- Haartmanin päivystysyksiköstä sekä HUS:n muilta klinikoilta.

Haemme erikoistuvaa lääkäriä. Toivomme, että voit aloittaa tehtävässä jo tammikuussa 2020 tai sopimuksen mukaan.

Meillä on laaja tarjonta erikoistumiseen sopivia työtehtäviä ja koulutusoikeudet mm. geriatriaan, yleislääketieteeseen, sisätauteihin sekä monien erikoisalojen reunakoulutukseen.
Saat hyvän perehdytyksen ja mahdollisuuden jatkuvaan kouluttautumiseen sekä työsuhdeasunnon tarvittaessa.

Ota rohkeasti yhteyttä, kerromme mielellämme lisää.

Kelpoisuusehdot:
Suomessa laillistettu lääkäri.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Suun terveydenhuolto

SOTE-02-51-19

Työsuhteet alkavat sopimuksen mukaisesti

02.03.2020 klo 16:00

KVTES:n ja LS:n mukaisesti

Rautalammintie 2, 00550 

Hammaslääkärin kesäsijaisuuksia perushammashoidossa eri puolilla Helsinkiä.

Voit ilmoittaa hakemuksessa ensisijaisen toiveesi alueesta/hoitolasta, johon haluaisit sijoittua ja ajanjakson, jonka pystyt työskentelemään kesäsijaisuudessa.

Haastattelut kesäsijaisuuksiin toteutetaan joko yksilö- tai ryhmähaastatteluina 13.1-31.3.2020.

Osa kesäsijaisuuksista jatkuu tarvittaessa Apotin käyttöönottoon saakka.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.

Kelpoisuusehdot:
Ennen työsuhteen alkua hakijan tulee olla suorittanut vaadittavat hammaslääketieteen opinnot ja oikeudet tulee näkyä Sosiaali- ja Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterissä (Julkiterhikki).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

1