Suoraan sisältöön

Hae tehtävää

Avoimia tehtäviä: 772

Valitse ammattiala
Vapaa sanahaku / työavain

Alue

Palvelussuhteen tyyppi

Ilmoituksen kieli

Avoimet työpaikat

Hakuehdot täyttäviä tehtäviä  22 kpl  (11 ilmoitusta )

Lääkärit ja hammaslääkärit

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Suun terveydenhuolto, Oikomishoito

SOTE-02-639-22

Sopimuksen mukaan

07.12.2022 klo 16:00

Lääkärisopimuksen mukaan

Työpajankatu 14 A 2. kerros, 00580 

Oikomishoidon erikoishammaslääkärinä työskentelet Kalasataman oikomishoidon moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluu lisäksesi 3 oikomishoidon erikoishammaslääkäriä, oikomishoitoon perehtyneitä hammaslääkäreitä, suuhygienistejä sekä hammashoitajia. Työkuvasi koostuu oikomishoidon potilasvalinnasta, hoitojen suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä tiimisi kanssa sekä siihen liittyvää konsultaatiota ja ohjausta.

Työssäsi pääset vaikuttamaan oikomishoidon toimintamallien kehittämiseen ja sinulla on laajat konsultaatio- sekä yhteistyömahdollisuudet eri erikoisalojen ammattilaisten kanssa. Mahdollistamme monipuolisen työnkuvan sekä hyvät kouluttautumismahdollisuudet.

Suun terveydenhuollon oikomishoidon yksikössä työskentelee noin 70 rautaista oikomishoidon ammattilaista jakautuneina neljään tiimiin ja viiteen hoitolaan.
Tarjoamme hyvät koulutusmahdollisuudet ja monipuoliset työsuhde-edut, esimerkiksi työterveyshuollon palvelut, tuemme työmatkaliikkumista, kulttuuri- ja liikuntaharrastuksia sekä tarjoamme mahdollisuuden työsuhdeasuntoon.

Työsuhde alkaa 2.1.2023 tai sopimuksen mukaan.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi. Haastattelut järjestetään 15.12.2022 Kalasataman hammashoitolassa tai erikseen sovitusti Teamsin välityksellä.

Kelpoisuusehdot:

Suomessa laillistettu hammaslääkäri ja erikoishammaslääkärin oikeus soveltuvalla erikoisalalla. Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme hyviä tiimityö- ja kommunikaatiotaitoja.


Luemme eduksi:

Kokemus oikomishoidon digitaalisista työnkuluista.

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Terveysasemat ja sisätautipoliklinikka, Pohjoisen terveysasema / Paloheinä

SOTE-02-668-22

1.2.2023

21.12.2022 klo 16:00

Paloheinäntie 22, 00670 

Haemme yleislääketieteestä kiinnostunutta lääkäriä terveyskeskuslääkärin virkaan Pohjoisen terveysasemalle Paloheinään alkaen 1.2.2023. Myös kiinnostus pitkäaikaiseen sijaisuuteen otetaan huomioon ja sijaisuuteen voidaan ottaa lääkäri nopeamminkin sopimuksen mukaan. Virka tulee avoimeksi lääkärin eläkkeelle siirtymisen johdosta.

Olemme Helsingin yliopiston hyväksymä koulutusterveysasema. Meillä onnistuu myös yleislääketieteeseen erikoistuminen ja YEK-vaiheen suoritus. Saat hyvän perehdytyksen ja takaamme laadukkaan seniorituen.

Paloheinässä työskentelee 7 lääkäri-hoitaja-työparia ja vahvuutenamme on työyhteisön hyvä henki ja toimiva moniammatillinen yhteistyö. Työmäärää pyrimme seuraamaan ja vaikuttamaan siihen. Potilaiden tyytyväisyys ja henkilökunnan viihtyvyys ovat meillä huippuluokkaa! Olemme saaneet myös mahdollisuuden lisärekrytointiin ensi vuoden alusta tarkoituksena purkaa hoitovelkaa terveysasemalla.

Haluamme työyhteisönä kehittää toimintaamme niin, että palvelujen saatavuus, tuottavuus ja vaikuttavuus sekä asiakas- ja henkilöstökokemus paranevat. Terveys- ja hyvinvointikeskusmallissamme apunasi on moniammatillinen tiimi. Halutessasi voit tehdä myös äitiys- ja/tai lastenneuvolaa ja/tai kouluterveydenhuollon työtä osana muuta työnkuvaa.

Palkkaus määräytyy paikallisen virkaehtosopimuksen pohjalta ja työaika on 38 tuntia 15 minuuttia viikossa. Virka-ajan ulkopuolinen päivystäminen on vapaaehtoista.

Helsingin kaupunki tarjoaa sinulle monia etuja kuten hyvät koulutus- ja konsultaatiomahdollisuudet, loma- ja koulutusetuudet, liikunta- ja kerhotoimintaa, alennusetuja. Avustamme tarvittaessa työsuhdeasunnon etsimisessä.


Kelpoisuusehdot:

Suomessa laillistettu lääkäri.

Suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n ja 48a § mukaista rokotussuojaa.

Luemme eduksi aiemman kokemuksen Helsingin terveysasemilla.

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Terveysasemat ja sisätautipoliklinikka, Koillisen terveysasema / Puistola

SOTE-02-646-22

1.1.2023

12.12.2022 klo 16:00

Paikallisen vikaehtosopimuksen mukainen

Ajurinaukio 1, 00750 

Haemme Koillisen terveysasemalle Puistolan toimipisteelle terveyskeskuslääkäriä vakinaiseen virkaan 1.1.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Terveysasemamme sijaitsee Puistolan juna-aseman välittömässä läheisyydessä. Meillä työskentelee 9 lääkäriä ja 11 hoitajaa. Lisäksi meillä toimii mielenterveys-ja päihdehoitaja sekä farmaseutti, joka auttaa mm. lääkitysten ja lääkelistojen kanssa. Fysioterapeuttien suoravastaanotto on toistaiseksi naapuriasemalla. Meillä on mukava ja toimiva työyhteisö, pitkät hoitosuhteet työparimallin mukaan. Työilmapiiri on hyvä ja yhteistyökykyinen, konsultaatioapu on järjestetty ja koulutuksiin kannustamme.

Työ on monipuolista ja moniammatillista avosairaanhoidon yleislääkärin työtä. Voit halutessasi tehdä myös pientoimenpiteitä, äitiys-, lasten- ja ehkäisyneuvolaa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa. Tällä hetkellä on tarvetta erityisesti neuvolaa tekevälle lääkärille. Myös nuorempien kollegoiden kouluttaminen voi olla osana tehtäväkuvaasi. Terveys- ja hyvinvointikeskusmallissa ympärilläsi on laaja moniammatillinen tiimi.

Puistolan terveysasema on Koillisen terveysaseman toimipiste. Muiden Koillisen toimipisteiden (Malmi, Jakomäki, Suutarila) kanssa tehdään yhteistyötä.

Palkkaus on Helsingin paikallisen virkaehtosopimuksen mukainen, Työaika on 38t 15min viikossa, osa-aikainen työ on mahdollista. Päivystysvelvollisuutta ei ole. Helsingin kaupungin työntekijänä nautit laajoista työsuhde-eduista ja tarvittaessa voimme avustaa työsuhdeasunnon hankinnassa.


Kelpoisuusehdot:
Suomessa laillistettu lääkäri.

Suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Virkaan valitun tulee esittää työterveyshuollon todistus sopivuudestaan tehtävään.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Luemme eduksi kiinnostuksen yleislääketieteeseen.

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Helsingin sairaala/ Kotihoidon lääkärit

SOTE-03-2035-22

2.1.2023 tai sopimuksen mukaan

16.12.2022 klo 16:00

Lääkärinkatu 8 rak. 1 , 00250 

Helsingin sairaalan Kotihoidon lääkärit -yksikkö järjestää lääkäripalveluja ja osallistuu toiminnan kehittämiseen kotihoidossa, ympärivuorokautisessa hoidossa sekä arviointi- ja kuntoutusyksiköissä. Potilaitamme ovat hauraat, toiminnanvajeiset ja monisairaat helsinkiläiset. Annamme asiantuntijakonsultaatioita mm. palvelutarpeen arviointia tekeville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä. Kehittämisorientoituneessa, pidetyssä yksikössämme on 33 lääkärin virkaa. Virkapohja mahdollistaa tulevaisuudessa toimintamme laajentamisen strategian mukaisesti kotona asuvien riskipotilaiden varhaisempaan tunnistamiseen ja arviointiin. Tällä hetkellä kohdistamme oman kliinisen lääkärin työmme kotihoitoon ja arviointi- ja kuntoutusosastoille. Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon lääkärintyön tuottavat yhteistyökumppanimme.

Nyt haemme tiimiimme apulaisylilääkäriä esihenkilötyöhön, kliiniseen työhön, kehittämistehtäviin ja muihin geriatrisesti orientoituneisiin asiantuntija- ja johtamistehtäviin laajassa yhteistyöverkostossamme. Tiimissä on 7 apulaisylilääkäriä ja heistä 4 toimii kotihoidon lääkäreiden esihenkilöinä. Esihenkilön tärkeimpiä tehtäviä on edistää ja tukea henkilöstön mahdollisuuksia onnistua laadukkaassa ja vaikuttavassa lääkärin työssä.

Apulaisylilääkärin kliininen potilastyö voi sijoittua kotihoitoon tai arviointi- ja kuntoutusosastoille yksikön tilanteen ja apulaisylilääkärin kiinnostuksen mukaan. Kehittämistehtävät ovat yksikön toiminnan sisäistä kehittämistä ja monialaisessa verkostossa tapahtuvaa tavoitteellista työtä vaikuttavan hoidon edistämiseksi.

Hakijan tulee olla Suomessa laillistettu lääkäri ja hänellä tulee olla erikoislääkärin oikeudet soveltuvalla erikoisalalla (geriatria, yleislääketiede, yleissisätaudit).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Työssä onnistuminen edellyttää itseohjautuvuutta ja oma-aloitteisuutta, kykyä työskennellä moniammatillisissa verkostoissa ja hyviä kommunikaatiotaitoja.

Katsomme eduksi aiemman kokemuksen työskentelystä ikääntyneiden parissa kotihoidossa ja / tai kuntoutusosastotyössä. Lisäksi luemme eduksi aiemman kokemuksen esihenkilönä toimimisessa sekä kehittämisprojekteissa ja -hankkeissa tapahtuneesta tavoitteet saavuttaneesta työskentelystä.

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Koillinen terveysasema/Malmi

SOTE-02-593-22

sopimuksen mukaan

05.12.2022 klo 16:00

Talvelantie 4, 00700 


Haemme Koillisen terveysaseman Malmin toimipisteeseen terveyskeskuslääkäriä vakituiseen virkaan.

Työ on monipuolista ja moniammatillista avosairaanhoidon yleislääkärin työtä, sisältäen mahdollisuuden tehdä äitiys- ja/ tai lastenneuvolatyötä Malmin toimipisteessä sekä osallistua aktiivisesti oman toiminnan kehittämiseen työajalla.

Koillisen terveysaseman, Malmin toimipisteen alueella asuu noin 38000 asukasta ja asemalla työskentelee yhteensä 24 lääkäriä. Malmin toimipisteessä toimimme tiimimallilla ja työpareittain. Malmin toimipisteessä työskentelee supertutori ja lisäksi useita kouluttaja- ja ohjaajalääkäreitä eli hyvä seniorituki on varmistettu. Työilmapiiri on hyvä ja kehitämme jatkuvasti omaa toimintaamme moniammatillisissa työryhmissä, jotta hoidon jatkuvuus ja nopea hoitoonpääsy saataisin jatkossa sujumaan hyvin. Terveysaseman tiimeihin kuuluvat lääkäreiden ja hoitajien lisäksi fysioterapeutit, farmaseutti ja mielenterveys- ja päihdetyön sairaanhoitajia sekä sihteeri. Teemme tiimien kanssa tiivistä yhteistyötä myös sosiaalityön, psykiatrian, päihdepalvelujen ja kuntoutuksen kanssa verkostomaisesti toimivassa Pohjoisen alueen terveys- ja hyvinvointikeskuksessa.

Koillisen terveysaseman sisällä (johon Malmin toimipisteen lisäksi kuuluvat Suutarilan, Puistolan ja Jakomäen toimipisteet) tehdään yhteistyötä.

Tule mukaan kehittyvään, mukavaan ja moniammatilliseen työyhteisöömme tekemään itsellesi merkityksellistä työtä kanssamme.
Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.


Kelpoisuusehdot:
Suomessa laillistettu lääkäri.

Suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Virkaan valitun tulee esittää työterveyshuollon todistus sopivuudestaan tehtävään.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Vakinainen virkasuhde

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut, Sairaala-, hoiva- ja kuntoutuspalvelut, Laakson sairaala

SOTE-03-2010-22

19.12.2022 tai sopimuksen mukaan

30.11.2022 klo 16:00

Laakson sairaala, Lääkärinkatu 8, 00250 

Stadin sote on Suomen suurin ja alan johtava toimija ja uudistaja. Rakennamme yhdessä sote-palveluja, jotka kansalaiset haluavat valita jatkossakin. Palvelujemme saatavuus ja asiakaskokemus, vaikuttavuus, tuottavuus sekä henkilöstökokemus paranevat vauhdilla. Kiinnitämme erityistä huomiota kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeisiin ja palveluihin.

Laakson sairaala on suurin Helsingin sairaaloista. Osastoja on 12. Potilaspaikkoja on 302. Profiloituneita osastoja ovat akuttigeriatria, sisätautien jatkohoito- ja kuntoutus, haavanhoito, AVH-jatkokuntoutus, infektiot, ortogeriatria ja traumakuntoutus.


Haemme osastonlääkäriä vakinaiseen virkaan 19.12.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Osastonlääkäri toimii seniorilääkärinä ja lääketieteen asiantuntijana osaston moniammatillisessa tiimissä. Osastonlääkäri ohjaa erikoistuvia lääkäreitä ja osallistuu sairaalan toiminnan kehittämiseen.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Helsingin kaupungin sotessa olemme tehneet tietoisen valinnan tukea työntekijöidemme hyvinvointia ja palautumista liikkumisen avulla. Meillä pääset esimerkiksi henkilöstöalennuksella uimahalleihin, kuntosaleille ja liikuntatapahtumiin. Sinulla on myös mahdollisuus ottaa kaupunkipyörä käyttöösi, saada tukea liikkumisen aloittamiseen henkilökohtaisesta liikuntakoutsauspalvelusta tai hyödyntää henkilöstöliikunnan liikuntatarjontaa.

Kelpoisuusehdot:

Suomessa laillistettu lääkäri ja erikoislääkärin oikeus sisätautien, geriatrian, yleislääketieteen tai muulla soveltuvalla erikoisalalla.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.


Luemme eduksi hyvät vuorovaikutustaidot sekä kokemuksen moniammatillisesta työskentelystä.

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Lastenpsykiatrinen työryhmä

SOTE-02-618-22

sopimuksen mukaan

30.11.2022 klo 16:00

Ratapihantie 11, 00520 

Innostutko lastenpsykiatrina uusien palveluiden kehittämisestä?

Olet jo ehkä kuullut, että olemme aloittaneet uuden toiminnan, jotta helsinkiläiset lapset ja heidän perheensä saavat tarvitsemaansa apua ja tukea sekä lastenpsykiatrisiin että kehityksellisiin haasteisiin oikea-aikaisesti!

MISTÄ ON KYSE?

Me haluamme johtaa, kehittää sekä organisoida nykyistä paremmin alle 13-vuotiaiden lasten mielenterveyspalveluketjuja palveluiden integraatioita edistäen. Tämä Helsingin kaupungin strategian mukainen uudistus on osa tulevaisuuden sote-ohjelmaa ja -rakenneuudistusta. Luomme nyt toimivat rakenteet, lisäämme systemaattista vuoropuhelua sekä tiivistämme eri toimijoiden yhteistyötä tuottaaksemme mielenterveys- ja kehitysvaikeuksista kärsiville lapsillemme tätä tärkeää ja uutta palvelua. Teemme kehitystyötä ja työskentelemme tiiviisti yhteistyössä perhekeskusten ja terveys- ja hyvinvointi keskusten kanssa.

Haluaisitko sinä tulla mukaan toimintaamme? Tekemään työtä, jossa onnistumiseemme kohdistuu suuri kiinnostus, ja johon nyt panostamme tosissamme.

TARKEMMIN SINUN ROOLISTASI

Tulet olemaan avainasemassa, jotta työmme onnistuu. Autat meitä kehittämään prosessejamme ja toimintaamme, jotta hoidolliset interventiot huomioivat lapsen toimintaympäristön ja hyödyntävät tutkimukseen perustuvia hoitomenetelmiä. Yhdessä varmistamme, että uudenlaiset palvelumme yhteensovittuvat läpi toimialojen eivätkä lievästi tai keskivaikeasti oireilevat lapset sekä heidän perheensä ole yksin.

LASTENPSYKIATRINAMME teet laaja-alaista lastenpsykiatrista asiantuntijatyötä. Työsi on tällöin lastenpsykiatrista diagnostiikkaa, hoitosuunnitelmia sekä hoidon ja kuntoutuksen toteutumisen seurantaa.

Tulet tarjoamaan konsultaatiotukea omalle työyksiköllemme ja kaupungin muille lasten kanssa toimiville ammattilaisille. Työhösi kuuluu myös meillä työskentelevien erikoistuvien lääkäreiden ja yleislääkäreiden ohjaus. Lasten ja perheiden hoidollisia prosesseja olet toteuttamassa yhteistyössä perhekeskusten moniammatillisten tiimien kanssa.

Onnistuminen työssäsi näkyy positiivisena muutoksena lapsen arjessa ja kuuluu kiitoksina, joita saat näiltä kaikilta kanssasi tärkeää työtä tekeviltä. Myös työskentelymme tehostuu ja tuottamamme terveyshyöty lisääntyy, kun esimerkiksi odotusajat lyhenevät.


TOIMINTAMME

Meitä on jo yli 40 erialan ammattilaista ja saumaton yhteistyö yli erikoisalojen ja ammattiryhmien rajojen on ehdoton vahvuutemme. Esihenkilönäsi tulee toimimaan yksikkömme ylilääkäri, ja sinua työssäsi onnistumaan auttavat myös yksikkömme muut ammattilaiset; sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät, lastenneurologit, neuropsykologit, psykologit, toimintaterapeutit sekä osastonhoitaja ja kultaakin kallisarvoisempi toimistosihteeri. Heidän apuunsa voit luottaa, kuten he sinun tukeesi.

Haluamme rakentaa kulttuuriltaan avoimen, innostuneen sekä turvallisen työyhteisön osaksi perustason palveluita. Me kuuntelemme ja arvostamme toisiamme ja teemme asioita suunnitelmallisesti yhdessä. Tällaisen työpaikan me halusimme - toivottavasti sinäkin.

On toki myös sanottava, että vaikka teemme hurjasti työtä saadaksemme paljon valmiiksi siihen mennessä, kun aloitat työkaverinamme, tekemistä meillä varmaan kaikilla riittää siitä eteenkin päin. Tämä tarjoaakin sinulle tilaisuuden vaikuttaa paljon siihen, kuinka työskentelemme ja toimintaamme kehitämme.

TULEVA TYÖKAVERIMME

Etsimämme osaaja on luonnollisesti erikoistunut lastenpsykiatriaan.
Kokemusvuosia merkityksellisempää on mielestämme halusi kehittyä ja kehittää uutta. Emme tule kangistumaan kaavoihin, joten innostus ja positiivisen kautta uuteen tarttuva työote on mielestämme tärkeää. Samoin kuin kyky jäsentää asioita ja kokonaisuuksia.

Tässä työssä sinun tarvitsee olla ratkaisukeskeinen verkostoituja, joka ymmärtää, että onnistumme nimenomaan yhdessä. Korvasi ovat virittäytyneet kuunteluun mutta yhtä lailla vahvuutesi on omien näkemysten esiintuominen - kuitenkin tunnistaen tilanteet, joissa joustaminen on tarpeen.

Lapsemme ansaitsevat parhaimman hoidon. Olisi hienoa saada sinut ja osaamisesi mukaan tekemään tätä tärkeää työtämme. Olethan siis yhteydessä!

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Helsingin sairaala/Kotihoidon lääkärit

SOTE-03-1983-22

sopimuksen mukaan

30.11.2022 klo 16:00

Sturenkatu 8, 00580 

Kotihoidon lääkärit -yksikön kliinistä työtä tekevät lääkärit toimivat kotihoidossa ja arviointi- ja kuntoutusosastoilla potilaiden hoitavina lääkäreinä. Lääkäreiden hoidossa olevat potilaat ovat monisairaita ja useimmiten hauraita iäkkäitä, joiden kokonaisvaltaisesta lääketieteellisestä hoidosta yksikön lääkärit vastaavat. Lääkärin työssä korostuu kokonaisvaltaisen geriatrisen arvioinnin periaatteen mukaan tapahtuva toiminnanvajeiden syiden selvittely, sairauksien diagnosointi, hoidon suunnittelu ja seuranta yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa. Yksikössä tehdään myös muistisairauksien diagnostiikkaa tarvittaessa geriatria konsultoiden.

Haemme nyt kotihoidon lääkäriä (terveyskeskuslääkäri) geriatriseen työhön kotihoidon tiimeihin ja/tai Seniorikeskusten arviointi- ja kuntoutusosastoille. Työsi on vaihtelevaa: työviikko voi halutessasi koostua esimerkiksi kotihoidon tiimipäivistä ja / tai kuntoutusosastotyöstä. Työsi on liikkuvaa ja itsenäistä Helsingin alueella. Samalla huolehdimme yhdessä siitä, että saat tarvittavaa konsultaatiotukea työyhteisöstämme. Tapaamme toisiamme säännöllisesti työyhteisökokouksissa ja lääkäreille on osallistumismahdollisuus viikoittain järjestämiimme etäkoulutuksiin.

Perehdytyksen ja tukea työhösi antavat kokeneet geriatrian erikoislääkärimme.

Myös erikoistuvana lääkärinä olet lämpimästi tervetullut joukkoomme - lyhyemmäksi tai pidemmäksi ajaksi. Saat laadukasta ohjausta erikoistumispolullasi. Meillä on koulutusoikeudet geriatrian ja yleislääketieteen erikoisaloilla. Erikoistumispalveluja suorittava lääkäri toimii muiden lääkäreiden tapaan hoitavana lääkärinä kotihoidon tiimeissä ja arviointi- ja kuntoutusosastoilla. Työ voi koostua yhtä aikaa molemmista työmuodoista (osa viikon työpäivistä kotihoidossa ja osa kuntoutusosastoilla) tai toiseen keskittyen. Erikoistuvalle lääkärille nimetään ohjaaja (geriatri), jonka kanssa ohjausta on pääsääntöisesti viikoittain.

Tarjoamme sinulle kaupungin monipuoliset työsuhde-edut. Näitä ovat esimerkiksi: työsuhdematkalippuetu, mahdollisuus työsuhdeasuntoon sekä alennuksiet liikunta-, kulttuuri-, ym. harrastusten parissa.

Tutustuthan yksikköömme videolinkin kautta ja ota yhteyttä - annan mielelläni lisätietoja!

Kelpoisuusehto:
Suomessa laillistettu lääkäri, oikeus harjoittaa itsenäisesti lääkärin ammattia.
Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.
Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä luetaan eduksi:
Itseohjautuvuutta ja oma-aloitteisuutta, kykyä toimia moniammatillisissa tiimeissä ja hyviä kommunikaatiotaitoja.
Erikoislääkärin oikeudet (yleislääketiede tai geriatria) ja kokemusta työskentelystä ikääntyneiden parissa kotihoidossa ja kuntoutusosastoilla.

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Suun terveydenhuolto

SOTE-02-611-22

Sijaisuuksia 2-8/2023

31.03.2023 klo 16:00

KVTES:n ja LS:n mukaisesti

Rautalammintie 2, 3 krs, 00550 

Hei sinä innokas ja iloinen hammaslääkäri, tule meille työkaveriksi suun terveydenhuoltoon Helsinkiin!

Voit olla urasi alussa tai jo kokenut hammaslääkäri. Tarvitsemme sinua vahvistamaan toiminnan sujuvuutta ja tarjoamaan helsinkiläisille suun hoidon palveluja.

Viime vuosien sijaisemme ovat kokeneet olleensa tervetulleita työyhteisöihimme. Sinäkin olet meille lämpimästi tervetullut.
Sijaisena tutustut kaupunkiin työnantajana, opit uutta, jaat osaamistasi ja luot tärkeitä kontakteja tulevaisuuttasi varten.

Meillä suun terveydenhuollossa hammaslääkäri työskentelee moniammatillisessa tiimissä hammaslääketieteen kliinisenä asiantuntijana. Suun hoidon palvelut tuotetaan osa Terveys- ja hyvinvointikeskus (THK) -toimintaa. Sote-palveluista on asiakkaiden käytettävissä myös aamu- ja ilta-aikoina. Suun terveydenhuollon työntekijöillä on pääsääntöisesti kerran viikossa iltavuoro klo 20 saakka. Monipuolisia terveyskeskushammaslääkärin tehtäviä on eri puolilla Helsinkiä perushammashoidossa ja päivystyksessä. Haemme ensisijaisesti kokopäiväisiä työntekijöitä, mutta huomioimme myös toiveet osa-aikaisuudesta.

Täytä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.
Voit ilmoittaa hakemuksessa ensisijaisen toiveesi alueesta, johon haluaisit sijoittua ja ajanjakson, jonka pystyt työskentelemään sijaisuudessa. Mikäli sinulla on kysyttävää, olethan yhteydessä toivomasi alueen esihenkilöön.

Haemme työntekijöitä vaihtelevan pituisiin talven, kevään ja kesän 2023 määräaikaisiin työsuhteisiin. Haastattelemme ja palkkaamme hakijoita jo hakuaikana, mikäli työntekijä tarvittavalle ajanjaksolle löydetään. Kesäsijaisten palkkaamisesta päätöksiä tehdään pääosin helmikuusta alkaen.

Kelpoisuusehto:

Ennen työsuhteen alkua hakijan tulee olla suorittanut vaadittavat hammaslääketieteen opinnot hammaslääkärin työtehtävissä ja oikeudet tulee olla Sosiaali- ja Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterissä (JulkiTerhikki) tai hakija on Suomessa laillistettu hammaslääkäri.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Arvostamme positiivista asennetta, innokkuutta ja halua kehittyä työssäsi.

Lisätietoja antavat:
Haagan THK-alueen hammashoitolat:
vastaava hammaslääkäri Anna Haukka
anna.haukka@hel.fi, p. 050 340 1335

Pohjoisen THK-alueen hammashoitolat:
vastaava hammaslääkäri Anna Oksanen
anna.oksanen@hel.fi, p. 040 334 2029
ts. vastaava hammaslääkäri Iina Reinikka
iina.reinikka@hel.fi, p. 040 684 4832

Kalasataman THK-alueen hammashoitolat:
ts. vastaava hammaslääkäri Tuuli Leinonen
tuuli.leinonen@hel.fi, p. 040 525 8534

Myllypuron THK-alueen hammashoitolat:
vastaava hammaslääkäri Elina Vihma
elina.vihma@hel.fi, p. 050 402 2784

Keskustan THK-alueen hammashoitolat:
vastaava hammaslääkäri Tuula Wahlman-Calderara
tuula.wahlmancalderara@hel.fi, p. 040 828 4794

Vuosaaren THK-alueen hammashoitolat:
vastaava hammaslääkäri Nousiainen Nita
nita.nousiainen@hel.fi, p. 040 647 2517

Suu- ja hammaskeskus, perushoidon yksikkö:
vastaava hammaslääkäri Nina Erno-Ustinov
nina.erno-ustinov@hel.fi, p. 050 340 1469

Oikominen:
ylihammaslääkäri Mia Huppunen
mia.huppunen@hel.fi, p. 050 402 2662

Määräaikainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Helsingin sairaala

SOTE-03-1646-22

sopimuksen mukaan

30.12.2022 klo 16:00

katso teksti, 00530 

MISTÄ ON KYSE?

Toivomme joukkoomme oppimishaluisia ja yhteistyökykyisiä kollegoita!

Olet sitten urasi alussa tai pitkällä erikoistumisessa, sinulle on paikka avoinna Helsingin kolmessa eri sairaalassa. Voit valita sinulle sopivan paikan Malmin, Suursuon ja Laakson väliltä. Kaikissa kolmessa sairaalassa voit erikoistua yleislääketieteeseen ja geriatriaan.

Toimit hoitavana lääkärinä erikoislääkärin ohjauksessa akuuttigeriatrian osastolla. Kaikissa kolmessa sairaalassa on toimiva seniorituki, jonka avulla saat varmuutta ja kehität itsenäistä päätöksentekoasi.MIKSI TÖIHIN HELSINGIN SAIRAALAAN?

Olemme kaikissa kolmessa sairaalassa joustavia työaikojen suhteen, ja meillä onnistuu myös osa-aikainen työ. Pääset osallistumaan säännöllisiin sisäisiin ja ulkoisiin koulutuksiin. Me myös koulutamme Apotin vuodeosastotoimintoon. Laillistetut lääkärit pääsevät halutessaan osaksi päivystysrinkiä.


MALMI
Talvelantie 6, 00700 Helsinki

Malmilla toimii viisi akuuttigeriatrista osastoa ja yhteensä 124 sairaansijaa. Toimimme uuden päivystyssairaalaan vieressä hyödyntäen päivystyssairaalan palveluita 24/7. Sijaitsemme hyvien kulkuyhteyksien päässä.

Malmin osastot vastaavat profiililtaan terveyskeskuksen vuodeosastoja; potilaamme ovat monisairaita, pääosin ikääntyneitä. Heillä on usein monenlaista sisätautista ongelmaa, mutta sen lisäksi otamme kantaa neurologisiin, psykiatrisiin, ortopedisiin ym. pulmiin tarvittaessa näiden alojen erikoislääkäreitä konsultoiden. Hoidamme ja kuntoutamme potilaita moniammatillisesti ja teemme kokonaisvaltaista arviota potilaan tilanteesta.

Malmilla voit saada yleislääketieteen ja geriatrian erikoistumispalvelua. Takaamme hyvän erikoislääkärisenioreiden tuen. Erikoislääkärimme ovat geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäreitä.

SUURSUO
Suursuonlaita 3 B, 00630 Helsinki

Suursuolla on 8 vuodeosastoa ja sairaansijoja yhteensä 200. Osastoilla on vahvat profiilit: akuutti geriatrinen ja sisätautinen kuntoutus, saatto- ja palliatiivinen hoito, psykogeriatrinen kuntoutus, kirurginen jatkokuntoutus ja päihdepotilaiden akuuttikuntoutus.

Suursuolla voit saada erikoistumispalveluja yleislääketieteen ja geriatrian lisäksi sisätaudeista joillekin erikoisaloille, lisäksi mm palliatiivinen käy reunoiksi anestesialle, jotkut yliopistot hyväksyvät myös päihdelääketiedettä ja psykogeriatriaa koulutukseksi. Meillä voit suorittaa myös palliatiivisen erityispätevyyden palvelut.

Me teemme toimenpiteitä itse, ja meillä on käytössä oma ultraäänilaite.

LAAKSO
Lääkärinkatu 8, 00250 Helsinki

Laakson sairaalan sijaitsee Meilahden sairaalan läheisyydessä. Laaksoon kuuluu 12 osastoa, joista yksi toimii Haartmanin sairaalassa. Sairaansijoja on yhteensä 302. Osastot ovat profiloituneet akuuttiin geriatriaan, traumakuntoutukseen, ortogeriatriseen kuntoutukseen, aivoverenkiertohäiriöpotilaiden jatkokuntoutukseen, haavahoitoon sekä infektiokohorttipotilaiden hoitoon. Etenkin profiiliosastoilla yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa on tiivistä. Sairaalassa on viikoittaiset neurologin, ortopedin, verisuonikirurgin, ihotautilääkärin, plastiikkakirurgin sekä infektiolääkärin konsultaatiokäynnit.

Laakson sairaalalla on geriatrian lisäksi sisätautien koulutusoikeudet. Seniorilääkäreinä on sisätautien, geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäreitä sekä keuhkosairauksien erikoislääkäri.


OLETKO SINÄ TULEVA TYÖKAVERIMME?

Meille voit hakea, jos olet erikoistumisvaiheessa ja YEK-vaiheessa oleva laillistettu lääkäri. Lääkärinsijaisiksi voimme palkata vähintään neljännen vuoden kandiluvalla lääketieteen kandidaatin ja Valviran rajoitetulla lääkärin toimiluvalla ETA-alueen ulkopuolella valmistuneen lääkärin, suoritettuaan 6 kk:n amanuensuurin ja ensimmäisen Tampereen tentin.

Kuulemme mielellämme toiveistasi erikoistumisjaksoon liittyen!

Jos sinulla on mielessä kysymyksiä tehtävääsi, tavoitteisiimme tai meillä työskentelyyn liittyen, ylilääkärimme juttelee mielellään kanssasi.KELPOISUUSEHDOT:
Suomessa laillistettu lääkäri.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Vakinainen työsuhde

Työterveys Helsinki

TYHE-01-5-22

2.5.2022

31.12.2022 klo 16:00

Sopimuksen mukaan

Helsinginkatu 24, 00099 Helsinki

Tule TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIKSI vahvistamaan moniammatillista tiimiä ja tekemään vaikuttavia työterveystekoja.

Työterveys Helsingissä työterveyslääkäri pystyy kehittymään omalla urallaan ja laajentamaan omaa osaamista moniammatillisen tiimin tuella. Työskentelet tiiviisti asiakkaiden työhyvinvoinnin ja työkykyjohtamisen kehittämisessä.

Meillä pääset keskittymään työterveyshuollon ydinkysymyksiin. Lääkäri ei koskaan jää yksin haasteidensa kanssa. Työtäsi tukevat työterveyshoitajat, työfysioterapeutit, työterveyspsykologit ja kuntoutussuunnittelijat sekä työterveyshuollon lääkärit. Laboratorio ja röntgen toimivat samoissa tiloissa.

Saat tehtävään hyvän perehdytyksen ja tarvittavan tuen. Toimitilamme sijaitsevat keskeisellä paikalla Helsinginkadulla Kalliossa. Tarjoamme sinulle kilpailukykyisen palkan, joustavuutta työnantajana sekä kaupungin henkilöstöedut. Voit myös toimia meillä ammatinharjoittajana.

Tulet osaksi isompaa tarinaa maailman toimivimman kaupungin rakentamisessa ja sen työntekijöiden hyvinvoinnin edistämisessä. Olemme olemassa, jotta Helsinki voi hyvin.

Kelpoisuusehto:
Työterveyshuollon erikoislääkäri, työterveyshuoltoon erikoistuva lääkäri tai työterveyshuollosta kiinnostunut lääkäri

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa

Kokemus työterveyshuollosta

1