Suoraan sisältöön

Hae tehtävää

Avoimia tehtäviä: 411

Valitse ammattiala
Vapaa sanahaku / työavain

Alue

Palvelussuhteen tyyppi

Ilmoituksen kieli

Recruitment banner

Avoimet työpaikat

Hakuehdot täyttäviä tehtäviä  4 kpl  (2 ilmoitusta )

Lääkärit ja hammaslääkärit

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, Kotihoidon lääkärit

SOTE-03-736-20

1.10.2020 tai sopimuksen mukaan

21.08.2020 klo 16:00

Lääkärinkatu 8, rakennus 1, 4. kerros, 00250 

Haemme kahta terveyskeskuslääkäriä kotihoitoon, ympärivuorokautiseen hoitoon ja arviointi- ja kuntoutusosastoille. Tehtävänäsi on toimia kliinistä työtä tekevänä lääkärinä osana moniammatillisia tiimejä. Työsi on vaihtelevaa, liikkuvaa ja itsenäistä. Saat perehdytyksen ja tukea työhösi kokeneilta erikoislääkäreiltämme - geriatreja palveluksessamme on yli 10. Myös erikoistuvana lääkärinä olet lämpimästi tervetullut. Meillä on koulutusoikeudet geriatrian ja yleislääketieteen erikoisaloilla.

Kotihoidon lääkärit -yksikkö tuottaa lääkäripalveluja ja osallistuu toiminnan kehittämiseen kotihoidossa, ympärivuorokautisessa hoidossa sekä arviointi- ja kuntoutusyksiköissä. Potilaitamme ovat hauraat, toiminnanvajeiset ja monisairaat helsinkiläiset. Kliinisen potilastyön lisäksi annamme asiantuntijakonsultaatioita mm. palvelutarpeen arviointia tekeville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä.

Pidetyssä, kehittämisorientoituneessa yksikössämme työskentelee lähes 40 lääkäriä. Työpisteemme sijaitsevat eri puolilla Helsinkiä. Yksikköä johtaa ylilääkäri ja teveyskeskuslääkäreiden lähiesimiehinä toimivat alueelliset apulaisylilääkärit.

Tarjoamme sinulle kaupungin monipuoliset työsuhde-edut, mm. työsuhdematkalippuedun, mahdollisuuden työsuhdeasuntoon sekä alennuksia liikunta-, kulttuuri-, ym. harrastusten parissa.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-03-736-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto:
Suomessa laillistettu lääkäri.
Kielitaitovaatimiksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Määräaikainen virkasuhde, Harjoittelu

Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin sairaala, Malmin sairaala

SOTE-03-699-20

5.10.2020 - 30.5.2021

26.08.2020 klo 16:00

Talvelantie 6, rakennus 18, 00700 

Helsingin sairaala koostuu yli 600 sairaansijasta kolmessa eri sairaalassa, Laakson, Malmin ja Suursuon sairaaloissa.

Malmilla toimii viisi akuuttigeriatrista osastoa, yhteensä 124 sairaansijaa. Toimimme uuden päivystyssairaalaan kanssa samalla kampuksella hyödyntäen päivystyssairaalan palveluita 24/7. Lähes kaikki potilaamme tulevat HUS:n päivystysyksiköstä tai HUS:n Malmin osastoilta. Hoitojaksot ovat pääsääntöisesti yhdestä kolmeen viikkoa ja valtaosa potilaista kotiutuu aiempaan asumispaikkaansa.

Koulutamme sekä lääketieteen kandidaatteja että erikoislääkärikoulutuksessa olevia.
Erikoistuvana lääkärinä toimit osastolla moniammatillisessa tiimissä toisen erikoistuvan kanssa erikoislääkärin ohjauksessa. Yhteistyö päivystysyksikön ja kotihoidon kanssa on tärkeää ja saumatonta. Potilas ja hänen omaisensa ovat keskiössä.

Kiinnostaako tällainen työ Malmilla, hyvien kulkuyhteyksien päässä?


Kelpoisuusehdot: Valviran lupa lääkärinä toimimiseen joko kandina tai valmiina lääkärinä.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.


Luemme eduksi: ruotsin kielen taidon.

1