Suoraan sisältöön

Hae tehtävää

Avoimia tehtäviä: 594

Valitse ammattiala
Vapaa sanahaku / työavain

Alue

Palvelussuhteen tyyppi

Ilmoituksen kieli

Avoimet työpaikat

Hakuehdot täyttäviä tehtäviä  21 kpl  (11 ilmoitusta )

Lääkärit ja hammaslääkärit

Vakinainen virkasuhde

Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka

SOTE-02-454-21

1.12.2021 tai sopimuksen mukaan

01.11.2021 klo 15:00

6 400 €/kk

Toinen linja 4 A, 00530 

Haluatko aitiopaikalle koordinoimaan Helsingin terveysasemien yleislääketieteen koulutusta? Koulutusylilääkärin tehtävänä on johtaa ja koordinoida Terveysasemat ja sisätautipoliklinikat palvelussamme lääkäreiden jatko-ja täydennyskoulutusta. Koulutusylilääkärinä vastaat koulutuksen toteuttamisesta yliopiston linjaamalla tavalla yhteistyössä kaikkien terveysasemien ylilääkäreiden ja johdon kanssa. Olet avainasemassa kannustamassa lääkäreitä innostumaan yleislääketieteestä erikoisalana.

MILLAISTA ON KOULUTUSYLILÄÄKÄRIN TYÖ MEILLÄ?

Palvelussamme työskentelee 400 lääkäriä. Lääkäreistä suuri osa on vastavalmistuneita tai muuten koulutusvaiheessa olevia ja vaihtuvuus on suurta. Kyse on siis suuren organisaation koulutuskoordinaatiosta, kouluttamisesta ja sen kohdentamisesta eri uravaiheessa oleviin ammattilaisiin. Yhteistyötä tulee tehdä useiden ulkoisten tahojen kanssa, mm. tiiviisti Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan eri erikoisalojen suuntaan.
Tehtävässä on tunnettava ajantasaiset hoitosuositukset, hoitopolut ja Helsingin toimintamallit- ja käytännöt, jotta kykenee varmistamaan koulutettaville ajantasaisen tiedon. Tehtävä edellyttää itsenäistä osaamista sekä monitahoisen tehtäväkentän organisointitaitoja

Olemme Helsingissä sitoutuneita kehittämään toimintaamme Tulevaisuuden Sotekeskuksen viitoittamalla tavalla nelimaaliin tähdäten ja varmistamaan, että uraansa aloittelevat ja urallaan etenevät erikoistuvat lääkärit saavat ansaitsemansa moniammatillisen tuen työllensä.
Osallistumalla itse hoitopolkujen kehittämistyöhön varmistat vahvan toimintamallien tuntemuksen ja samalla pystyt huolehtimaan koulutettavien näkökulmien huomioimisen kehittämistyöhön. Työhösi sisältyy 20% kliinistä työtä, jonka avulla säilytät tuntuman kliiniseen työhön ja Apottiin.

Haastattelut pidetään:
torstaina 4.11 klo. 11-15
maanantaina 8.11 klo. 11-12 tai
keskiviikkona 10.11 klo. 13-14.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Muussa tapauksessa kirjallinen hakemus lähetetään osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-02-454-21. (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13). Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto:

Suomessa laillistettu lääkäri ja erikoislääkärin oikeus soveltuvalla erikoisalalla sekä riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtamistehtävissä.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme yleislääketieteen erikoislääkärin ja erikoislääkärikouluttajan oikeuksia.

Luemme eduksi johtamiskokemuksen ja vankan osaamisen perusterveydenhuollosta moniammatillisessa työympäristössä sekä aikaisemmat kouluttaja- ja kehitystehtävät.

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, Kotihoidon lääkärit

SOTE-03-1662-21

1.12.2021 tai sopimuksen mukaan

05.11.2021 klo 16:00

Sturenkatu 8, 00580 

Kotihoidon lääkärit -yksikkö tuottaa lääkäripalveluja ja osallistuu toiminnan kehittämiseen kotihoidossa, ympärivuorokautisessa hoidossa sekä arviointi- ja kuntoutusyksiköissä. Potilaitamme ovat hauraat, toiminnanvajeiset ja monisairaat helsinkiläiset. Kliinisen potilastyön lisäksi annamme asiantuntijakonsultaatioita mm. palvelutarpeen arviointia tekeville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä.

Haemme kahta terveyskeskuslääkäriä kotihoitoon, ympärivuorokautiseen hoitoon ja arviointi- ja kuntoutusosastoille. Tehtävänäsi on toimia kliinistä työtä tekevänä lääkärinä osana moniammatillisia tiimejä. Työsi on vaihtelevaa: työviikko voi koostua esimerkiksi kotihoidon tiimipäivistä ja hoivakotien etä- ja lähikonsultaatioista tai kuntoutusosastotyöstä. Työ on liikkuvaa ja itsenäistä.

Saat perehdytyksen ja tukea työhösi kokeneilta erikoislääkäreiltämme - geriatreja palveluksessamme on yli 10. Myös erikoistuvana lääkärinä olet lämpimästi tervetullut joukkoomme. Saat laadukasta ohjausta erikoistumispolullasi. Meillä on koulutusoikeudet geriatrian ja yleislääketieteen erikoisaloilla.

Pidetyssä, kehittämisorientoituneessa yksikössämme työskentelee lähes 40 lääkäriä. Työpisteemme sijaitsevat eri puolilla Helsinkiä. Yksikköä johtaa ylilääkäri ja terveyskeskuslääkäreiden lähiesimiehinä toimivat alueelliset apulaisylilääkärit.

Tarjoamme sinulle kaupungin monipuoliset työsuhde-edut, mm. työsuhdematkalippuedun, mahdollisuuden työsuhdeasuntoon sekä alennuksia liikunta-, kulttuuri-, ym. harrastusten parissa.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-03-1662-21. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia, eikä niitä palauteta.

Tutustuthan yksikköömme videolinkin kautta!

Kelpoisuusehto:
Suomessa laillistettu lääkäri.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään itseohjautuvuutta ja oma-aloitteisuutta, kykyä toimia moniammatillisissa tiimeissä, hyviä kommunikaatiotaitoja

Erikoislääkärin oikeudet (yleislääketiede tai geriatria) ja kokemus työskentelystä ikääntyneiden parissa kotihoidossa ja asumispalveluissa luetaan eduksi.

Vakinainen virkasuhde

Työterveys Helsinki, Työterveys Helsinki

TYHE-01-13-21

1.1.2022

05.11.2021 klo 15:00

Sopimuksen mukaan

Helsinginkatu 24, 00530 Helsinki

Tule Työterveys Helsinkiin

TYÖTERVEYSHUOLLON YLILÄÄKÄRIKSI

Nykyisen ylilääkärimme eläköityessä, avaamme hakuun ainutlaatuisen työpaikan työterveyshuollon ytimessä ja kasvavassa Helsingissä. Tule meille johtamaan tiedolla sekä kehittämään työterveyden laatua ja vaikuttavuutta.

Strateginen ajattelutapa on vahvuutesi ja tiedät, miten vaikuttavia työterveyspalveluita ja asiakashyötyä tuotetaan. Kykenet rohkeasti linjaamaan toimintaa näistä lähtökohdista ja uskallat tarttua jatkuvasti kehittyvän työterveyshuollon johtotehtäviin.

Käytössämme on hoidon tarpeen arviointi, jonka tavoitteena on taata hyvä hoidon laatu, asiakaskokemus ja kustannustehokkuus. Toimintamme eettisyys, vaikuttavuus ja palveluiden tarpeenmukaisuus luovat vankan arvopohjan tehtävän tueksi.

Ylilääkärinä vastaat työterveyden prosesseista ja hoitokäytännöistä sekä niiden laadunvarmistuksesta. Vastaat palveluiden kehittämisestä asiakastarpeiden ja työelämän muutosten mukaan.

Työterveys Helsinki on haluttu työterveyslääkäreiden erikoistumispaikka. Ylilääkärinä vastaat erikoistumiskoulutuksen sisällöstä ja kehittämisestä. Lisäksi toimit lääkäreiden ammatillisena tukena ja ohjaajana ilman esihenkilövastuuta.

Kelpoisuusehto: Työterveyshuollon erikoislääkärin pätevyys, suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Edellytämme hakijalta monipuolista työterveysalan kokemusta. Noudatamme kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtävässä luetaan eduksi:
- laatujohtaminen ja laadunhallinnan kokemus
- hyvät verkostoitumistaidot
- erinomaiset yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
- kyky lähestyä haastavia tilanteita ratkaisukeskeisesti
- kokemusta digitaalisten palveluiden kehittämisestä

Meillä on hyvä ilmapiiri ja innostavat työkaverit. Pääset nauttimaan ison talon eduista, joustavuudesta ja luotettavuudesta viihtyisässä työympäristössä. Toimitilamme sijaitsevat keskeisellä paikalla Helsinginkadulla Kalliossa.

Määräaikainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Sairaala-, Kotihoidon lääkärit

SOTE-03-1638-21

1.12.2021 - 31.5.2022 tai sop. mukaan

05.11.2021 klo 16:00

Sturenkatu 8, 00580 

Kotihoidon lääkärit -yksikkö tuottaa lääkäripalveluja ja osallistuu toiminnan kehittämiseen kotihoidossa, ympärivuorokautisessa hoidossa sekä arviointi- ja kuntoutusyksiköissä. Potilaitamme ovat hauraat, toiminnanvajeiset ja monisairaat helsinkiläiset. Annamme asiantuntijakonsultaatioita mm. palvelutarpeen arviointia tekeville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä. Kehittämisorientoituneessa, pidetyssä yksikössämme työskentelee noin 40 lääkäriä. Työpisteemme sijaitsevat eri puolilla Helsinkiä.

Nyt haemme erityisesti geriatriaan ja yleislääketieteeseen erikoistuvia lääkäreitä tai muita geriatrisesta työstä kiinnostuneita kollegoja yksikköömme. Tervetuloa tutustumaan monipuolisesti perusterveydenhuollon geriatriseen työhön. Oppimisen kannalta parasta olisi, jos voit viipyä meillä vähintään puoli vuotta - mutta aika on joustavasti sovittavissa tarpeisiisi sovitettuna.

Lääkärimme työskentelevät kotihoidossa, ympärivuorokautisessa hoidossa ja arviointi- ja kuntoutusosastoilla. Tehtävänäsi on toimia kliinistä työtä tekevänä lääkärinä osana moniammatillisia tiimejä. Työsi on vaihtelevaa ja liikkuvaa monimuotoisessa kaupungissa: se voi koostua esimerkiksi kotihoidon tiimipäivistä ja hoivakotien etä- ja lähikonsultaatioista tai kuntoutusosastotyöstä. Saat perehdytyksen, mahdolliseen erikoistumiseen liittyvän ohjauksen ja tukea työhösi kokeneilta erikoislääkäreiltämme - geriatreja palveluksessamme on yli 10. Meillä on koulutusoikeudet geriatrian ja yleislääketieteen erikoisaloilla.

Tarjoamme sinulle kaupungin monipuoliset työsuhde-edut, mm. työsuhdematkalippuedun, mahdollisuuden työsuhdeasuntoon sekä alennuksia liikunta-, kulttuuri-, ym. harrastusten parissa.


Kelpoisuusehto:
Suomessa laillistettu lääkäri.
Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Psykiatria- ja päihdepalvelut, Ensilinjan palvelut

SOTE-02-441-21

1.12.2021

08.11.2021 klo 16:00

Nordenskiöldinkatu 20 , 00250 

Haemme osastonlääkäriä vakinaiseen virkaan Auroran sairaalaan.
Psykiatria- ja päihdepalvelut vastaa Helsingin psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta, päihdepalveluista, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ja asunnottomien tuetusta asumisesta sekä sosiaali- ja kriisipäivystyksestä. Palveluitamme käyttää noin 32 000 helsinkiläistä ja henkilökunnassa meitä on 1400.

Osasto 15-5C sijaitsee Auroran sairaala-alueella ja on profiloitunut palvelemaan Helsingin vanhusväestöä tarjoamalla akuuttipsykiatrisia tutkimus- ja hoitojaksoja ikääntyneille. Osastolla on 12 vuodepaikkaa ja kaksi lisäpaikkaa. Osastolle ohjaudutaan virka-aikana Auroran sairaalan potilaskoordinaattorin kautta ja virka-ajan ulkopuolella sairaalan päivystävä lääkäri vastaa potilasohjauksesta. Osastolla tehdään akuuttivaiheen selvittelyjä ja hoidossa on myös ikäihmisiä, jotka tulevat ensimmäistä kertaa psykiatriseen hoitoon. Osastolla työ on todella monipuolista ja mahdollistaa osaamisen kehittymisen. Konsultaatiomahdollisuudet ovat toimivat ja hyvät. Teemme toipumisorientoituneella työotteella moniammatillista verkostotyötä. Osasto on hyvin toimiva ja pidetty työpaikka.

Etsimme monialaiseen työryhmäämme lääkäriä, joka on kiinnostunut työskentelemään ikäihmisten kanssa vuorovaikutteisella ja toipumisorientoituneella otteella. Huomioimme haussa jokaisen geriatriasta/psykiatriasta/psykogeriatriasta kiinnostuneen lääkärin. Virka voidaan täyttää myös määräaikaisena ja alkamisaika voidaan sopia joustavasti.

Jätä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-02-441-21. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehdot:
Suomessa laillistettu lääkäri.
Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.
Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Määräaikainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Lännen terveysasemat

SOTE-02-430-21

1.12.2021 - 31.12.2022 tai sop. mukaan

03.11.2021 klo 15:00

Toinen linja 4 A, 00530 

MISTÄ ON KYSE?

Meillä on positiivinen ongelma! Lännen terveysasemia on vahvistettu sekä hoitaja- että lääkärivakansseilla. Tämä takaa tasaisen työmäärän.
Lännen terveysasemat ovat pienehköjä asemia, joissa arvostetaan jokaisen osaamista ja ammattitaitoa. Voit käyttää hyödyksi omia vahvuusalueitasi, työyhteisöissä kuunnellaan kaikkien toiveita ja kehittämiseen, koulutukseen ja urakehitykseen kannustetaan. Tervetuloa töihin Haagan, Malminkartanoon, Munkkiniemeen tai Pitäjänmäelle! Meillä sinut otetaan lämpimästi vastaan!


TARKEMMIN SINUN ROOLISTASI?

Terveyskeskuslääkärin työssä hoidetaan ihmisiä vauvasta vaariin. Terveys- ja hyvinvointikeskusmallissa ympärilläsi on laaja moniammatillinen tiimi. Työsarka on monipuolinen ja asioiden työ opettaa tekijäänsä joka päivä. Työn sisältöön voit itse vaikuttaa ja etätyökin on monin paikoin mahdollista. Saat hyvän ja rauhallisen perehdytyksen, josta pikkuhiljaa vastuuta kasvatetaan. Vaikka kiirettä välillä piisaakin, kollegoiden, osastonhoitajien ja esihenkilöiden tuella ja kannustuksella kaikesta selviää.


MIKSI TÖIHIN LÄNNEN TERVEYSASEMALLE?

Lännen terveysaseman toimispisteet sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien päässä vehreän luonnon äärellä. Perehdytämme sinut osaamistasosi mukaan. Meillä lännen terveysasemalla panostamme koulutukseen, urapolkuihin ja itsensä kehittämiseen. Mitä tulee työkokemukseesi, meistä kokemusvuosiasi merkityksellisempää on halusi kehittyä ja kehittää uutta. Emme tule kangistumaan kaavoihin, joten innostus ja positiivisen kautta uuteen tarttuva työote on mielestämme tärkeää. Olet aktiivinen ja innokas uuden oppija, joka näkee enemmän mahdollisuuksia kuin esteitä.


Meillä HAAGASSA sydän löytyy toimistossa. Siellä kokoontuu yhteen koko terveysaseman henkilökunta; hoitajat ja lääkärit, nuoret ja kokeneet. Siellä jutellaan mukavia, saadaan apua kinkkisiin kysymyksiin ja tarvittaessa tuuletellaan päätä. Haagassa vallitsee yhdessä tekemisen meininki, jossa arvostetaan jokaisen osaamista ja ammattitaitoa. Meillä Haagassa lääkäreiden työsarka on monipuolinen ja työn sisältöön saat itse vaikuttaa.

Meillä MALMINKARTANOSSA työyhteisö on pieni, tiivis ja lämmin. Uusi ihminen solahtaa yhteisöömme nopeasti, sillä kaikilla on sama päämäärä: viihtyä töissä ja tulla toisilleen tutuiksi. Välillä kiire yllättää, kuten kaikissa työpaikoissa, mutta kotiin pääsee ajoissa. Vapaa-aikana ei tarvitse töitä enää stressata, sillä työyhteisöön voi luottaa. Malminkartanossa et jää yksin.

Meillä MUNKKINIEMESSÄ ei ole koskaan niin kiire, etteikö työkaveria ehtisi auttaa ongelmatilanteissa. Jokainen vuorollaan kohtaa haastavia tilanteita ja asioita, joita ei osaakaan heti ratkaista. Yhteistyö hyödyttää jokaista. Nauru raikaa sekä käytävillä, että kahvihuoneessa ja myös tuttujen potilaiden kanssa voi antaa huumorin kukkia! Henkilökunta puhaltaa yhteen hiileen ja vaikkapa takaisinsoitot pyritään hoitamaan porukalla. Saavutuksista iloitaan ja toisia kannustetaan.

Meillä PITÄJÄNMÄELLÄ toiminta on hiottu niin huippuunsa, että vaikka kiirekin yllättää, homma toimii ja potilaat hoidetaan huolella ja välittäen. Kinkkisistä tilanteista ei jätetä selviämään itsekseen, vaan esimerkiksi päivystyksessä apuna on koko ajan konkarilääkäri, ylimääräinen resurssi, jolla ei ole omia potilaita, vaan joka auttaa päivystyksessä toimivien hoitajien ja lääkäreiden ongelmissa. Kynnykset avun hakemiseen ja saamiseen eivät kompastuta ketään. Hierarkia on matala, eikä ketään jätetä yksin.


OLETKO SINÄ TULEVA TYÖKAVERIMME?

Tässä tehtävässä työskennelläksesi sinulla on oltava:
- Suomessa laillistettu lääkärin koulutus
- suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito
- virkaan valitun tulee esittää työterveyshuollon todistus sopivuudestaan tehtävään
- tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Määräaikainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Helsingin sairaalat/Malmin sairaala

SOTE-03-1622-21

1.11.2021 - 30.1.2022

29.10.2021 klo 16:00

Erikoislääkärin oikeus, 5432,47 €

Talvelantie 6, 00700 

Helsingin sairaala koostuu yli 600 sairaansijasta kolmessa eri sairaalassa - Laakson, Malmin ja Suursuon sairaaloissa. Malmilla toimii viisi akuuttigeriatrista osastoa, yhteensä 124 sairaansijaa. Toimimme uuden päivystyssairaalaan vieressä hyödyntäen päivystyssairaalan palveluita 24/7. Hoitojaksot osastoillamme ovat pääsääntöisesti yhdestä kolmeen viikkoa.

Osastonlääkärin sijaisena toimit lääketieteen asiantutijana moniammatillisessa tiimissä ja ohjaat erikoistuvia lääkäreitä. Koulutat myös lääketieteen opiskelijoita.

Viimeksi joukkoomme liittynyt kollega kuvaa työyhteisöä seuraavasti:
Plussaa on pieni senioriporukka, joka on tiivis. Tunnelma on avoin, vapaa, iloinen, tukeva ja kannustava. Konsultaatiomahdollisuus senioreiden kesken on helppoa ja nopeaa. Kehitys- ja kehittämismahdollisuuksia on ja koulutuksiin pääsee.

Mikäli haet tällaista työyhteisöä ja sinulla on soveltuvan alan erikoislääkärin tutkinto tai olet erikoistumisessa jo pitkällä, saatat olla kaipaamamme lisävahvistus. Eduksi katsotaan kokemusta sairaalatyöstä tai geriatrisista potilaista.


Kelpoisuusehdot:
Suomessa laillistettu lääkäri ja erikoislääkärin oikeus soveltuvalla erikoisalalla tai erikoistuminen pitkällä.
Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Luemme eduksi ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Pohjoisen terveysasema / Oulunkylä

SOTE-02-424-21

1.1.2022

26.10.2021 klo 16:00

Kylänvanhimmantie 25, 00640 

Haemme kahta terveyskeskuslääkäriä vakinaiseen virkaan Pohjoisen terveysaseman Oulunkylän toimipisteeseen.
Virka täytetään 1.1.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Pohjoisen terveysasemaan kuuluvat Oulunkylän, Maunulan,Paloheinän ja Pihlajamäen toimipisteet. Teemme paljon yhteistyötä toimipisteiden kesken.

Työsi on monipuolista avosairaanhoidon yleislääkärin työtä sisältäen neuvolatyötä ja myös mahdollisuuden koulu-ja opiskeluterveydenhuollon työhön. Oulunkylän toimipisteen henkilökunta on jakautunut neljään tiimiin ja kukin tiimi vastaa omista potilaistaan yhdessä.Teemme yhteistä työtä potilaan eduksi konsultoiden myös yhteistyökumppaneitamme Pohjoisen terveys-ja hyvinvointikeskuksessa.

Työyhteisö on toisiaan tukeva ja valmis kehittämään toimintaa asiakaslähtöisesti ja tavoitteellisesti.

Työnjako on hyvin organisoitu,työilmapiiri on hyvä.Saat hyvän perehdytyksen ja takaamme laadukkaan seniorituen. Työaikasi on 38 tuntia 15 minuuttia viikossa. Virka-ajan ulkopuolinen päivystäminen on vapaaehtoista.

Palkkaus määräytyy paikallisen virkaehtosopimuksen mukaisesti, jossa huomioidaan koulutus ja aikaisempi työkokemus.

Jätä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-02-424-21. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.


Kelpoisuusehdot:
Suomessa laillistettu lääkäri.
Suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.
Virkaan valitun tulee esittää työterveyshuollon todistus sopivuudestaan tehtävään.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme yhteistyökykyä ja joustavuutta.

Luemme eduksi yleislääketieteen erikoislääkäriyden tai yleislääketieteen erikoistumiskoulutuksessa olemisen.

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Keskitetyt palvelut, Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen suun erikoishoidon yksikkö

SOTE-02-403-21

1.1.2022 - 31.5.2023

22.10.2021 klo 15:00

Haartmaninkatu 1 A, 00290 

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen erikoishoidon yksikköön haetaan kahta kliiniseen hammashoitoon (protetiikka ja purentafysiologia) erikoistuvaa hammaslääkäriä.

Toinen vakanssi täytetään vuoden kestävän sijaisuuden ajaksi. Toinen vakanssi on erikoistumiskoulutuksen edellyttämäksi määräajaksi. Valinta suoritetaan yhdessä HUS: n ja Helsingin yliopiston kanssa.

Kelpoisuusehdot:
Suomessa laillistettu hammaslääkäri ja toimiminen vähintään kahden vuoden ajan hammaslääkärin kokopäiväisessä työssä. Lisäksi vaaditaan opinto-oikeus ko. erikoisalan erikoistumiskoulutukseen.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Ennen tehtävään valintaa hakijan on esitettävä työterveyshuollon todistus sopivuudestaan tehtävään.

Määräaikainen virkasuhde, Harjoittelu

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Helsingin sairaala/Malmin sairaala,

SOTE-03-1589-21

1.11.2021 - 4.12.2022

31.10.2021 klo 16:00

Talvelanti 6, 00700 

Helsingin sairaalalla on yli 600 sairaansijaa kolmessa eri sairaalassa - Laakson, Malmin ja Suursuon sairaaloissa. Malmilla toimii viisi akuuttigeriatrista osastoa, yhteensä 124 sairaansijaa. Toimimme uuden päivystyssairaalaan vieressä hyödyntäen päivystyssairaalan palveluita 24/7. Hoitojaksot osastoillamme ovat pääsääntöisesti yhdestä kolmeen viikkoa.

Malmin osastot vastaavat profiililtaan terveyskeskuksen vuodeosastoja; potilaamme ovat monisairaita, pääosin ikääntyneitä. Heillä on usein monenlaista sisätautista ongelmaa, mutta sen lisäksi otamme kantaa neurologisiin, psykiatrisiin, ortopedisiin ym pulmiin tarvittaessa näiden alojen erikoislääkäreitä konsultoiden. Potilaamme tulevat Malmin päivystyksestä tai HUS:n osastoilta ja pyrkimyksenä on kotiuttaa heidät takaisin siihen kotiin/ hoitolaitokseen, josta he sairaalaan saapuivat.

Palkkaamme YEK-koulutuksessa ja erikoislääkärikoulutuksessa olevia laillistettuja lääkäreitä erikoistuvan lääkärin virkaan. Malmin sairaalalla on koulutusoikeus yleislääketieteessä ja geriatriassa. Malmilla on 10 erikoistuvan lääkärin virkaa. Palkkaamme myös vähintään neljännen vuoden suorittaneita lääketieteen opiskelijoita Valviran kandioikeuksilla lääkärisijaisiksi. Laillistetun lääkärin palkka on 4421,66 €/kk


Kelpoisuusehdot:
Suomessa laillistettu lääkäri.
Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Määräaikainen virkasuhde

Sote, Terveysasema ja sisätautien poliklinikka/ Koillisen terveysasema, Malmin toimipiste

SOTE-02-398-21

sopimuksen mukaan

22.11.2021 klo 16:00

Talvelantie 4, 00700 

Haemme Malmille kahta terveyskeskuslääkäriä sijaisuuteen.

Terveyskeskuslääkärin työtehtävät, sisältäen mahdollisuuden tehdä äitiys- ja/ tai lastenneuvolatyötä Malmin toimipisteessä.

Koillisen terveysaseman, Malmin toimipisteen alueella asuu noin 38000 asukasta ja asemalla työskentelee yhteensä 24 lääkäriä. Malmin toimipisteessä toimimme tiimimallilla ja myös työpareittain. Terveysaseman tiimeihin kuuluvat lääkäreiden ja hoitajien lisäksi fysioterapeutti ja mielenterveys- ja päihdetyön sairaanhoitaja. Teemme tiimien kanssa tiivistä yhteistyötä myös sosiaalityön, psykiatrian, päihdepalvelujen ja kuntoutuksen kanssa verkostomaisesti toimivassa pohjoisen alueen terveys- ja hyvinvointikeskuksessa.

Koillisen terveysaseman sisällä (johon Malmin toimipisteen lisäksi kuuluvat Suutarilan, Puistolan ja Jakomäen toimipisteet) tehdään yhteistyötä. Malmin toimipisteessä toimii useita ohjaaja- ja kouluttajalääkäreitä, joten seniorituki esimerkiksi erikoistuvalle ja yleislääketieteen erityiskoulutus vaiheen kollegalle on taattu.

Tule mukaan kehittyvään, dynaamiseen ja moniammatilliseen työyhteisöömme!

Kelpoisuusehdot:
Suomessa laillistettu lääkäri, kandina voi aloittaa myös.
Suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.
Virkaan valitun tulee esittää työterveyshuollon todistus sopivuudestaan tehtävään.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

1