Suoraan sisältöön

Hae työpaikkoja

Avoimia tehtäviä: 446

Valitse ammattiala
Hakusana tai työavain

Kesätyöt

Avoimia tehtäviä: 3

Kesätyöt ja kesäsijaisuudet
Recruitment banner

Palvelussuhteen tyyppi

Ilmoituksen kieli

Avoimet työpaikat

Hakuehdot täyttäviä tehtäviä 13 kpl  (10 ilmoitusta )

Lääkärit ja hammaslääkärit

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Helsingin sairaala

SOTE-03-541-20

1.9.2020

15.06.2020 klo 16:00

LS sopimuksen Tk-liitteen mukainen

Suursuonlaita 3 B, 00630 Helsinki

Kotisairaalan lääkärin tehtävät. Kotisairaala tarjoaa määräaikaista, kotiin vietävää sairaalahoitoa soveltuville potilaille. Noin puolet potilaista on palliatiivisia potilaita ja puolet infektiopotilaita. Kotisairaala toteuttaa kotisaattohoitoa. Työ on itsenäistä mutta tiimityötä.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-02-541-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehdot:
Suomessa laillistettu lääkäri.
Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.
Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.
Aiempaa kokemusta kotisairaalatyöstä.

Luemme eduksi:
Kiinnostuksen palliatiivisten potilaiden hoitoon. Kehittämismyönteisyys. Yhteistyökyky ja hyvät vuorovaikutustaidot.

Määräaikainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Terveysasemat ja sisätautipoliklinikka, Keskitetyt palvelut, Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärit

SOTE-02-187-20

1.9.2020 - 31.8.2021

12.06.2020 klo 16:00

Toinen linja 4 A, 00530 Helsinki

Haemme koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon ja äitiys- ja lastenneuvolaan lääkäriä sijaisuuteen 1.9.2020-31.8.2021 tai sopimuksen mukaan. Myös osa-aikaiset työtehtävät ovat mahdollisia.

Helsingissä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ja neuvoloissa työskentelee noin 40 kollegaa. Työnkuvaan kuuluvat terveystarkastukset, seurantakäynnit, konsultaatiot, monialaiset neuvottelut (oppilashuolto ja lastensuojelu) sekä asiantuntijatehtävät. Erityisesti huomioidaan yksilöllisen tarpeen mukaiset tarkastukset. Lähityöparinasi kouluilla on kouluterveydenhoitaja. Tehtävää suunniteltaessa huomioidaan toiveesi työskennellä peruskoulussa tai toisella asteella (lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa) ja osan työajasta äitiys- tai lastenneuvolassa. Voit myös työskennellä osan työajastasi terveysasemalla. Neuvolatyöhön haemme erityisesti lääkäriä Itä-Helsinkiin.

Meillä on säännölliset lääkäreiden kokoukset ja erinomainen yhteishenki. Yksikössämme on useiden erikoisalojen edustajia, ja osa lääkäreistä on työskennellyt tehtävässään pitkään. Voit aina konsultoida kollegoitasi. Kehitämme yhdessä osaamistamme ja toimintaamme lasten, nuorten ja perheiden terveyden edistämiseksi. Työaika ja palkkaus ovat paikallisen lääkärisopimuksen mukaisia. Neuvolassa työskennellään laajennetussa auki-oloajassa 7-19, jolloin yksittäisiä neuvolan työvuoroja on iltaisin, mutta pääosin työaika on 8-16 välillä. Myös iltaisin on mahdollista konsultaatioon työpisteessä paikan päällä. Tarjoamme hyvät kouluttautumismahdollisuudet, mahdollisuuden säännölliseen ryhmätyönohjaukseen, kokeneen kollegan mentoriksi ja kaupungin työsuhde-edut.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-02-187-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehdot:
Suomessa laillistettu lääkäri.
Suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.
Virkaan valitun tulee esittää työterveyshuollon todistus sopivuudestaan tehtävään.
Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Luemme eduksi:
Aikaisemman kokemuksen lääkärintyöstä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa tai neuvolassa. Ruotsinkielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Määräaikainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Terveysasemat ja sisätautipoliklinikka, Keskitetyt palvelut, Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärit

SOTE-02-186-20

1.9.2020 - 31.5.2021

12.06.2020 klo 16:00

Toinen linja 4 A, 00530 Helsinki

Haemme koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon lääkäriä sijaisuuteen 1.9.2020-31.5.2021 tai sopimuksen mukaan. Myös osa-aikaiset työtehtävät ovat mahdollisia.

Helsingissä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa työskentelee noin 30 kollegaa. Työnkuvaan kuuluvat terveystarkastukset, seurantakäynnit, konsultaatiot, monialaiset neuvottelut (oppilashuolto ja lastensuojelu) sekä asiantuntijatehtävät. Erityisesti huomioidaan yksilöllisen tarpeen mukaiset tarkastukset. Lähityöparinasi on kouluterveydenhoitaja. Tehtävää suunniteltaessa huomioidaan toiveesi työskennellä peruskoulussa tai toisella asteella (lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa). Niin sovittaessa voit työskennellä osan työajastasi neuvolassa tai terveysasemalla.

Meillä on säännölliset koululääkäreiden kokoukset ja erinomainen yhteishenki. Yksikössämme on useiden erikoisalojen edustajia, ja osa lääkäreistä on työskennellyt tehtävässään pitkään. Voit aina konsultoida kollegoitasi. Kehitämme yhdessä osaamistamme ja toimintaamme lasten, nuorten ja perheiden terveyden edistämiseksi. Työaika ja palkkaus ovat lääkärisopimuksen mukaisia. Tarjoamme hyvät kouluttautumismahdollisuudet, mahdollisuuden säännölliseen ryhmätyönohjaukseen, kokeneen kollegan mentoriksi ja kaupungin työsuhde-edut.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-02-186-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehdot:
Suomessa laillistettu lääkäri.
Suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.
Virkaan valitun tulee esittää työterveyshuollon todistus sopivuudestaan tehtävään.
Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Luemme eduksi:
Aikaisemman työkokemuksen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärin tehtävistä.
Ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, vammaistyö, kehitysvammapoliklinikka

SOTE-01-225-20

3.8.2020 tai sopimuksen mukaan

12.06.2020 klo 16:00

Sofianlehdonkatu 8 A-talo, 00610 

Haemme erikoislääkäriä vakinaiseen virkaan kehitysvammapoliklinikalle, työn aloitus 3.8.2020 tai sopimuksen mukaan.

Kehitysvammapoliklinikalla työskentelee viisi lääkäriä. Lääkärien tukena ovat moniammatilliset tiimit, joihin kuuluu psykologi, puheterapeutti, fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja. Lisäksi kehitysvammapoliklinikalla työskentelee ohjaajia ja seksuaalineuvoja.

Lääkärinä vastaat kehitysvammaisuuteen liittyvien sairauksien diagnostiikasta ja hoidosta. Lisäksi lääkärinä laadit tarvittavat lausunnot kuntoutusta ja muita kehitysvammaisten erityistarpeita varten.

Työ on päivätyötä, minkä lisäksi työhön kuuluu kotoa käsin toteutuva, erillisesti korvattava puhelinpäivystys noin viiden viikon välein. Lääkärinä sinulla on hyvä mahdollisuus vaikuttaa oman työpäiväsi aikataulua.

Hakemukset toivotaan ensisijaisesti helsinkirekry.fi kautta. Muussa tapauksessa kirjallinen hakemus lähetetään osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 - 13). Kuoreen tunnus "Erikoislääkäri, työavain SOTE-01-225-20". Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto:
Suomessa laillistettu lääkäri ja erikoislääkärin oikeus lastenneurologian, neurologian, lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian, psykiatrian, perinnöllisyyslääketieteen, yleislääketieteen tai muulla soveltuvalla erikoisalalla.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002) sekä tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Luemme eduksi kokemuksen kehitysvammatyössä.

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Terveysasemat ja sisätautipoliklinikka, Keskitetyt palvelut, Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärit

SOTE-02-185-20

1.9.2020

12.06.2020 klo 16:00

Toinen linja 4 A, 00530 Helsinki

Haemme koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon kolmeen vakinaiseen virkaan lääkäreitä 1.9.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Helsingissä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa työskentelee noin 30 kollegaa. Työnkuvaan kuuluvat terveystarkastukset, seurantakäynnit, konsultaatiot, monialaiset neuvottelut (oppilashuolto ja lastensuojelu) sekä asiantuntijatehtävät. Erityisesti huomioidaan yksilöllisen tarpeen mukaiset tarkastukset. Lähityöparinasi on kouluterveydenhoitaja. Tarvitsemme lääkäreitä sekä suomenkielisiin että ruotsinkielisiin oppilaitoksiin. Tehtävää suunniteltaessa huomioidaan toiveesi työskennellä peruskoulussa tai toisella asteella (lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa). Erikseen niin sovittaessa voit työskennellä osan työajastasi neuvolassa tai terveysasemalla. Tällä hetkellä tarvitsemme vahvistusta erityisesti opiskeluterveydenhuollossa työskentelevien kollegojen joukkoon.

Meillä on säännölliset koululääkäreiden kokoukset ja erinomainen yhteishenki. Yksikössämme on useiden erikoisalojen edustajia, ja osa lääkäreistä on työskennellyt tehtävässään pitkään. Voit aina konsultoida kollegoitasi. Kehitämme yhdessä osaamistamme ja toimintaamme lasten, nuorten ja perheiden terveyden edistämiseksi. Työaika ja palkkaus ovat lääkärisopimuksen mukaisia. Tarjoamme hyvät kouluttautumismahdollisuudet, mahdollisuuden säännölliseen ryhmätyönohjaukseen, kokeneen kollegan mentoriksi ja kaupungin työsuhde-edut. Rekrylisästä on myös mahdollista keskustella.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-02-185-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehdot:
Suomessa laillistettu lääkäri.
Suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.
Virkaan valitun tulee esittää työterveyshuollon todistus sopivuudestaan tehtävään.
Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Luemme eduksi:
Aikaisemman työkokemuksen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärin tehtävistä.

Määräaikainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Terveysasemat ja sisätautipoliklinikka, Idän terveysasema / Myllypuro

SOTE-02-178-20

Sopimuksen mukaan

08.06.2020 klo 17:00

Jauhokuja 4,  6210

Tervetuloa Idän terveysasemalle Myllypuroon! Toimimme uusissa ja nykyaikaisissa tiloissa ja asemamme sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella. Myllypurossa työskentelee yhteensä 20 lääkäriä ja 25 hoitajaa.

Etsimme joukkoomme ruotsin kieltä hyvin taitavaa yleislääketieteestä kiinnostunutta ja kehitysmyönteistä lääkäriä. Tehtävä täytetään sopimuksen mukaan.

Huolehdit ruotsinkielisen palvelun valinneiden potilaiden hoidosta yhdessä yksikössä työskentelevän toisen lääkärin sekä ruotsinkielisen yksikön hoitohenkilökunnan kanssa. Noin puolet potilaistasi ovat ruotsinkielisiä.

Työsi on monipuolista avosairaanhoidon yleislääkärin työtä sisältäen mahdollisuuden myös äitiys- ja/tai lastenneuvolatyöhön sekä halutessasi koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon. Terveys- ja hyvinvointikeskusmallissa ympärilläsi on laaja moniammatillinen tiimi. Yleislääketieteeseen erikoistuminen sekä YEK-vaiheen suoritus onnistuu meillä. Lääketieteen kandidaatit (5.vuosikurssi suoritettuna) huomioidaan haussa. Osa-aikainen työ on myös mahdollista.

Saat työhösi hyvän perehdytyksen ja huolehdimme hyvistä konsultaatiomahdollisuuksista. Terveysasemalla on tutorlääkäri ja työilmapiiri on hyvä. Helsingin kaupungin työntekijänä nautit laajoista kouluttautumismahdollisuuksista ja muista työsuhde-eduista. Tarvittaessa autamme työsuhdeasunnon saamisessa.

Työaika on 38 tuntia 15 minuuttia viikossa ja palkkaus paikallisen virkaehtosopimuksen mukainen. Rekrylisä on neuvoteltavissa. Virka-ajan ulkopuolinen päivystys on vapaaehtoista.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-02-178-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehdot:
Suomessa laillistettu lääkäri tai vähintään 5 vuoden opinnot suorittanut lääketieteen kandidaatti.
Ruotsin ja suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Ota yhteyttä, niin kerron mielelläni lisää!

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Terveysasemat ja sisätautipoliklinikka, Keskustan terveysasema / Töölö

SOTE-02-191-20

3.8.2020

04.06.2020 klo 16:00

Sibeliuksenkatu 14, 00260 Helsinki

Haemme Töölön terveysasemalle yleislääketieteen erikoislääkäriä tai yleislääketieteestä kiinnostunutta lääkäriä vakinaiseen terveyskeskuslääkärin virkaan 1.8.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Töölön terveysasema on 15 lääkärin terveysasema etelä-Helsingissä. Palvelemme noin 33 000 asukasta.

Terveyskeskuslääkärinä työskentelet tiimissä, joka koostuu hoitoalan eri ammattilaisista. Teet tiimisi kanssa tiivistä yhteistyötä ja tarvittaessa voit myös konsultoida sisätautilääkäriä, geriatria, keuhkolääkäriä tai ortopedia. Työn sisältö on pääasiassa akuutti- ja ajanvarauspotilaiden hoitamista, mutta halutessasi voit tehdä myös lasten- tai äitiysneuvolaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa tai muita erikseen sovittavia terveyskeskuslääkärin työtehtäviä.

Työpäivät meillä ovat mielenkiintoisia ja monipuolisia, ja työssämme korostuu hoidon jatkuvuus. Kannustamme työntekijöitämme ammatilliseen kehittymiseen sekä osallistumaan koulutuksiin. Perehdytämme työhön yksilöllisen perehdytyssuunnitelman mukaisesti ja takaamme kokeneen kollegan tuen. Osa-aikatyöskentely on meillä myös mahdollista. Lääkäreillämme ei ole päivystysvastuuta viikonloppuisin. Työaika on lääkärisopimuksen mukainen. Lisäksi tarjoamme Helsingin kaupungin laajat ja monipuoliset työsuhde-edut.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-02-191-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Tervetuloa lääkäriksi Helsinkiin!

Kelpoisuusehdot:
Suomessa laillistettu lääkäri.
Suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.
Virkaan valitun tulee esittää työterveyshuollon todistus sopivuudestaan tehtävään.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Määräaikainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Terveysasemat ja sisätautipoliklinikka, Pohjoisen terveysasema, Pohjoisen terveysasema / Paloheinä

SOTE-02-190-20

1.9.2020 - 30.11.2020

18.06.2020 klo 16:00

Paloheinäntie 22, 00670 Helsinki

Haemme yleislääketieteestä kiinnostunutta lääkäriä viransijaisuuteen Pohjoisen terveysasemalle Paloheinään 1.9. - 30.11.2020 väliselle ajalle, mahdollisesti sijaisuus jatkuu pidempäänkin.

Olemme Helsingin yliopiston hyväksymä koulutusterveysasema. Meillä onnistuu myös yleislääketieteeseen erikoistuminen ja YEK-vaiheen suoritus. Saat hyvän perehdytyksen ja takaamme laadukkaan seniorituen. Olemme pieni 7 lääkäri-hoitaja-työparin asema. Vahvuuksiamme on hyvä yhteishenki työyhteisössä sekä toimiva moniammatillinen yhteistyö. Meillä yleensä viihdytään hyvin. Seuraamme työajassa pysymistä ja työntekijöiden hyvinvointia muutenkin.

Haluamme työyhteisönä kehittää toimintaamme niin, että palvelujen saatavuus, tuottavuus ja vaikuttavuus sekä asiakas- ja henkilöstökokemus paranevat. Terveys- ja hyvinvointikeskusmallissamme apunasi on moniammatillinen tiimi. Halutessasi voit tehdä myös äitiys- ja lastenneuvolaa.

Palkkaus määräytyy paikallisen virkaehtosopimuksen pohjalta ja työaika on 38 tuntia 15 minuuttia viikossa. Virka-ajan ulkopuolinen päivystäminen on vapaaehtoista.

Helsingin kaupunki tarjoaa sinulle monia etuja kuten hyvät koulutus- ja konsultaatiomahdollisuudet, loma- ja koulutusetuudet, liikunta- ja kerhotoimintaa, alennusetuja. Avustamme tarvittaessa työsuhdeasunnon etsimisessä. Meillä on lisäksi paikallinen pysyvä palkankorotus (250 euroa).

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-02-190-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehdot:
Suomessa laillistettu lääkäri.
Suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.
Virkaan valitun tulee esittää työterveyshuollon todistus sopivuudestaan tehtävään.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Luemme eduksi:
Aiempi kokemus Helsingin terveysasemilla

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Terveysasemat ja sisätautipoliklinikka, Koillisen terveysasema/ Puistola

SOTE-02-181-20

1.9.2020

14.06.2020 klo 15:00

Puistolan terveysasema, Ajurinaukio 1, 00750 Helsi,  6530

Haemme Koillisen terveysasemalle Puistolaan terveyskeskuslääkäriä vakinaiseen virkaan 1.9.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Toimipisteemme sijaistee Puistolan juna-aseman välittömässä läheisyydessä ja meillä työskentelee 9 lääkäriä, 12 hoitajaa ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Asemallamme on myös HUS-laboratorion näytteenottopiste. Fysioterapeuttien suoravastaanotto on naapuriasemalla.
Työ on monipuolista ja moniammatillista avosairaanhoidon yleislääkärin työtä, voit halutessasi tehdä pientoimenpiteitä, äitiys-, lasten- ja ehkäisyneuvolaa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa. Tai oletko ehkä innostunut kouluttamaan nuorempia kollegoita, kannustamme koulutukseen. Teemme töitä moniammatillisesti ja hyödynnämme Terveys- ja hyvinvointikeskusmallissa kaupungin sote-ammattilaisia potilaan parhaaksi. Työilmapiirimme on erinomainen ja yhteistyökykyinen, konsultaatioapu on itsestäänselvyys.

Palkkaus on Helsingin paikallisen työehtosopimuksen mukainen, työaika on 38t 15min viikossa. Päivystysvelvollisuutta ei ole. Halutessasi on mahdollisuus myös iltavastaanottoon kaupungin muissa toimipisteissä. Helsingin kaupungin työntekijänä nautit laajoista työsuhde-eduista ja tarvittaessa voimme järjestää työsuhdeasunnon.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-02-181-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehdot:
Suomessa laillistettu lääkäri.
Suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.
Virkaan valitun tulee esittää työterveyshuollon todistus sopivuudestaan tehtävään.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Luemme eduksi:
Yleislääketieteen erikoislääkäri tai yleislääketieteeseen erikoistuva lääkäri tai työkokemus perusterveydenhuollossa.

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Hallinto, Henkilöstö- ja kehittämispalvelut, Osaamisen kehittäminen

SOTE-04-36-20

1.9.2020

05.06.2020 klo 16:00

5851.35

Toinen linja 4 , 00530 

Etsimme joukkoomme Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalle uutta koulutusylilääkäriä!

Tämä on tilaisuus sinulle, mikäli haluat tehdä työtä ammatillisen sote-osaamisen edistämiseksi jatkuvasti kehittyvässä organisaatiossa erityisesti lääkärikoulutuksen osalta. Koulutusylilääkäri toimii osaamisen kehittämisen asiantuntijana erilaisissa sidosryhmissä, työskentelee yhteistyössä HUS:n perusterveydenhuollon yksikön kanssa koulutusylilääkäriverkostossa ja on keskeinen toimija korkeakouluyhteistyössä lääkärikoulutuksen osalta sekä työvoiman saatavuuden kysymyksissä (mm. rekrytointitapahtumat).

Keitä olemme? Stadin soten osaamisen kehittämisen -yksikkö työskentelee koko toimialan henkilöstön hyväksi. Yksikön vastuulla on mm. sosiaali- ja terveystoimialan strategiseen osaamisen kehittämiseen liittyvä suunnitelmatyö sekä oppilaitos- ja korkeakouluyhteistyö.

Ketä etsimme? Etsimme osaamisen kehittämisen yksikköön lääkärikoulutuksen ja lääkäriopiskelijoiden ohjaustyön osaajaa, joka hallitsee pedagogiset kysymykset. Koulutusylilääkärin tehtävänä on ensisijaisesti toimia yhteistyössä yliopiston, HUS:n perusterveydenhuollon yksikön sekä kentän toimijoiden kanssa (mm. terveysasemien supertuutorit). Työajasta osa kohdistuu yleislääketieteen oppialaan kuuluvan lääkärikoulutuksen tarpeisiin. Tavoitteena on, että terveysasemien lisäksi alamme rakentamaan yhteistyötä myös Helsingin sairaalan kanssa erityisesti opiskelijoiden ohjaamiseen liittyvissä kysymyksissä. Tehtäviisi sisältyy myös EU:n ulkopuolisten maiden lääkäritutkinnon rinnastamiskysymykset ja prosessin kehittäminen, Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen monialaisen oppimisympäristökokeilun jatkosuunnittelu yhdessä työryhmän kanssa sekä erilaisia tutkimukseen ja kehittämiseen painottuneita tehtäviä. Koulutusylilääkärinä toimit asiantuntijana, kehittäjänä ja pedagogina ja olet osaltasi edistämässä tavoitteen mukaista osaamisen kehittämistä sekä eri ammattilaisten välistä yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimialalla. Teet tiivistä yhteistyötä kentän toimijoiden ja hallinnon eri palvelujen kanssa. Raportoit työstäsi henkilöstön kehittämispäällikölle.

Mitä tarjoamme? Tarjoamme näköalapaikan Suomen suurimpaan sote-organisaatioon, vaihtelevat tehtävät sekä kokeneen tiimin tuen. Helsingin kaupunki työnantajana tarjoaa myös kattavat henkilöstöedut.

Viran hakuaikaa on jatkettu 5.6.2020 saakka.

Mitä odotamme sinulta? Tehtävän kelpoisuusehtona on, että olet Suomessa laillistettu lääkäri ja sinulla on yleislääketieteen erikoislääkärin pätevyys ja lisäksi riittävä kokemus alan hallinto- ja johtamistehtävissä. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito. Tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme:
- valmentavaa, kehittämismyönteistä ja tavoitteellista työotetta
- hyviä vuorovaikutustaitoja
- lääkärikouluttajan erityispätevyyttä

Luemme eduksi:
- ymmärryksen oppimiseen vaikuttavista tekijöistä
- sujuvan englannin kielen taidon

Mikäli olet kokenut perusterveydenhuollon tunteva lääkäri voisit olla juuri sopiva kumppani meille asiantuntijoidemme rinnalla.

Kiinnostuitko? Jätä hakemuksesi rekrytointijärjestelmän kautta 29.5.2020 klo 16.00 mennessä. Virka on vakinainen ja siinä on kuuden kuukauden koeaika. Ennen viran vastaanottoa sinun tulee toimittaa työterveyshuollon lausunto edellytyksistäsi hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä. Haastattelut järjestetään viikoilla 23 ja 24. Huomioithan, että käymme hakemuksia läpi jo hakuaikana.

1