Suoraan sisältöön

Hae tehtävää

Avoimia tehtäviä: 932

Valitse ammattiala
Vapaa sanahaku / työavain

Alue

Palvelussuhteen tyyppi

Ilmoituksen kieli

Kesätyöt

Avoimia tehtäviä: 321

Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

Avoimet työpaikat

Hakuehdot täyttäviä tehtäviä  37 kpl  (7 ilmoitusta )

Lääkärit ja hammaslääkärit

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Munkkiniemen terveysasema

SOTE-02-3-21

1.4.2021 tai sopimuksen mukaan

12.03.2021 klo 16:00

5431,47

Laajalahdentie 30, 00330 

Haemme tavoitteellista ja kehittämishaluista ylilääkäriä vakinaiseen virkaan Lännen terveysasemalle Munkkiniemeen.

Meillä pääseet tekemään työtä myönteisessä, kehityshaluisessa ja aktiivisessa ilmapiirissä. Digitaalisuus, johtamisen ja palvelujen kehittäminen ovat erittäin tärkeitä meille. Asema on sopivan kokoinen joten opit tuntemaan työyhteisön myös hyvin.

Mikäli omaat hyvät lähiesimiestaidot ja olet valmis ottamaan kehittäviä haasteita vastaan henkilöstöäsi tukien niin tässä sinulle erinomainen tilaisuus!

Munkkiniemessä on 9 lääkärin virkaa, lääkäritilanne on hyvä ja toimipiste on haluttu työpaikka niin erikoistuville lääkäreille kuin erikoislääkäreillekin. Toimipiste ja terveysasema ovat osa terveys- ja hyvinvointikeskus verkostoa, jossa moniammatillisuus korostuu. Munkkiniemi on Helsingin yksi kolmesta ruotsinkielisiä palveluita tarjoavasta toimipisteestä. Toista kotimaista pääsee siis harjoittelemaan varmasti!

Työtehtäväsi painottuvat lähiesimiestyöhön ja toimipisteen kehittämiseen yhdessä Stadin Soten asettaminen tavoittein. Lisäksi tehtävään kuuluu myös kliinistä työtä. Tehtävän aloitus 1.4.2021 tai sopimuksen mukaan.

Työaikasi on 38 tuntia ja 15 minuuttia viikossa. Palkkaus määräytyy lääkärisopimuksen mukaisesti, jossa huomioidaan koulutus ja aikaisempi työkokemus. Tarvittaessa voimme järjestää sinulle työsuhdeasunnon.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-02-3-21. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, Kotihoidon lääkärit

SOTE-03-330-21

5.4.2021 tai sopimuksen mukaan

12.03.2021 klo 16:00

Sturenkatu 8, 00580 

Haemme kahta terveyskeskuslääkäriä kotihoitoon, ympärivuorokautiseen hoitoon ja arviointi- ja kuntoutusosastoille. Tehtävänäsi on toimia kliinistä työtä tekevänä lääkärinä osana moniammatillisia tiimejä. Työsi on vaihtelevaa, liikkuvaa ja itsenäistä. Saat perehdytyksen ja tukea työhösi kokeneilta erikoislääkäreiltämme - geriatreja palveluksessamme on yli 10. Myös erikoistuvana lääkärinä olet lämpimästi tervetullut joukkoomme. Meillä on koulutusoikeudet geriatrian ja yleislääketieteen erikoisaloilla.

Kotihoidon lääkärit -yksikkö tuottaa lääkäripalveluja ja osallistuu toiminnan kehittämiseen kotihoidossa, ympärivuorokautisessa hoidossa sekä arviointi- ja kuntoutusyksiköissä. Potilaitamme ovat hauraat, toiminnanvajeiset ja monisairaat helsinkiläiset. Kliinisen potilastyön lisäksi annamme asiantuntijakonsultaatioita mm. palvelutarpeen arviointia tekeville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä.

Pidetyssä, kehittämisorientoituneessa yksikössämme työskentelee lähes 40 lääkäriä. Työpisteemme sijaitsevat eri puolilla Helsinkiä. Yksikköä johtaa ylilääkäri ja terveyskeskuslääkäreiden lähiesimiehinä toimivat alueelliset apulaisylilääkärit.

Tarjoamme sinulle kaupungin monipuoliset työsuhde-edut, mm. työsuhdematkalippuedun, mahdollisuuden työsuhdeasuntoon sekä alennuksia liikunta-, kulttuuri-, ym. harrastusten parissa.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-03-330-21. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia, eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto:
Suomessa laillistettu lääkäri.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään itseohjautuvuutta ja oma-aloitteisuutta, kykyä toimia moniammatillisissa tiimeissä, hyviä kommunikaatiotaitoja

Erikoislääkärin oikeudet (yleislääketiede tai geriatria) ja kokemus työskentelystä ikääntyneiden parissa kotihoidossa ja asumispalveluissa luetaan eduksi.

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Keskustan terveysasema/Kivelä

SOTE-02-67-21

1.5.2021

10.03.2021 klo 16:00

Sibeliuksenkatu 14, 00260 Helsinki

Haemme tavoitteellista ja kehittämishaluista ylilääkäriä vakinaiseen virkaan Keskustan terveysasemalle. Työpisteesi tulee olemaan Kivelän uudella terveysasemalla. Virka täytetään 1.5.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Ylilääkärinä kehität asiakaslähtöisiä avosairaanhoidon palveluja yhdessä osaavan henkilöstön ja Keskustan terveysaseman ylilääkäreiden ja osastonhoitajien kanssa. Tarjoamme palveluja Kivelän terveysasemalla 48 000 asukkaalle 60 ammattilaisen voimin, joista 24 on terveyskeskuslääkäreitä. Terveysasemalla toimii kaksi ylilääkäriä.

Terveys- ja hyvinvointikeskusmallin myötä moniammatillisuus korostuu, työntekijät tiimissäsi tekevät tiivistä yhteistyötä eri ammattilaisten kanssa.
Meillä pääset tekemään työtä myönteisessä ja aktiivisessa ilmapiirissä. Hyvä perehdytys, seniorituki, kollegiaalisuus ja positiivinen asenne ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Työaikasi on 38 tuntia 15 minuuttia viikossa. Virka-ajan ulkopuolinen päivystäminen on vapaaehtoista. Palkkaus määräytyy paikallisen virkaehtosopimuksen mukaisesti, jossa huomioidaan koulutus ja aikaisempi työkokemus.

Jätä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-02-57-21. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto:
Suomessa laillistettu lääkäri ja erikoislääkärin oikeus soveltuvalla erikoisalalla sekä riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtamistehtävissä.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Luemme eduksi vankan kokemuksen perusterveydenhuollon avovastaanotosta.

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala

SOTE-02-128-19

1.5.2021

15.03.2021 klo 16:00

Nordenskiöldinkatu 20, 00250 Helsinki

Apulaisylilääkärin tehtävät Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepalvelujen mielialahäiriöpalvelujen poliklinikoilla. Apulaisylilääkärin tehtävänä on kliinisen työn johtaminen ja kehittäminen.

Mielialahäiriöpalvelut vastaa Helsingin kaupungin mielialahäiriöiden hoidosta. Mielialahäiriöpalveluihin kuuluu kolme sairaalaosastoa ja kaksi päiväsosastoa sekä viisi poliklinikkaa. Poliklinikat sijaitsevat Malmilla, Laaksossa, Vuosaaressa ja Kalasatamassa. Sairaalaosastot, päiväosastot ja yksi poliklinikka toimivat Auroran sairaalassa. Mielialahäiriöpalveluissa työskentelee yhteensä yli 200 mielenterveyden ammattilaista ja yli 40 lääkäriä.

Kelpoisuusehdot:

Suomessa laillistettu lääkäri ja erikoislääkärin oikeus virkaan soveltuvalla erikoisalalla sekä riittävä kokemus alansa tehtävissä.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Eduksi luetaan aikaisempi kokemus työstä psykiatrisessa avohoidossa sekä johtamisessa.

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Suun terveydenhuolto, Oikomishoito

SOTE-02-60-21

15.3.2021 - 18.9.2022

26.02.2021 klo 16:00

KVTES ja LS mukainen

Rautalammintie 2, 00550 

Haemme oikomishoitoon erikoistuvaa hammaslääkäriä.

Toteutamme oikomishoitoa moniammatillisissa tiimeissä. Tiimit muodostuvat oikomista tekevistä hammashoitajista, suuhygienisteistä, hammaslääkäreistä sekä oikomishoidon erikoishammaslääkäreistä. Oikomishoitoon erikoistuvana hammaslääkärinä toimit osana tätä tiimiä.

Tehtävä täytetään erikoistumiskoulutuksen edellyttämäksi määräajaksi 15.3.2021 alkaen.

Helsingin kaupungilla sinua odottavat monipuoliset henkilöstöedut ja edullinen työsuhdeasunto, jossa saat asua koko työsuhteesi ajan.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.

Haastattelut toteutetaan 1.3.2021 Teams-haastatteluina.


Kelpoisuusehto:

Suomessa laillistettu hammaslääkäri.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Yliopiston myöntämä opinto-oikeus suorittaa oikomishoidon erikoishammaslääkärin koulutus.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Pohjoisen terveysasema / Pihlajamäki

SOTE-02-519-20

1.5.2021

04.03.2021 klo 16:00

6035,14

Meripihkatie 8 , 00710 Helsinki

Haemme tavoitteellista ja kehittämishaluista ylilääkäriä vakinaiseen virkaan Pohjoisen terveysasemalle Pihlajamäkeen. Pohjoisen terveysaseman muodostavat Oulunkylän, Maunulan, Paloheinän ja Pihlajamäen toimipisteet. Virka täytetään 1.5.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Toimit lähiesihenkilönä 12 terveyskeskuslääkärille ja vastaat yhdessä osastonhoitajan kanssa Pihlajamäen toimipisteen toiminnasta. Teet myös potilastyötä osan työajasta. Meillä pääset tekemään työtä myönteisessä ja aktiivisessa ilmapiirissä, jossa hyvä perehdytys, seniorituki, kollegiaalisuus ja positiivinen asenne ovat ensiarvoisen tärkeitä. Työntekijät tiimissäsi tekevät tiivistä yhteistyötä hoitoalan eri ammattilaisten kanssa, ja tarvittaessa voivat myös konsultoida sisätautilääkäriä, ortopedia, keuhkosairauksien erikoislääkäriä ja psykiatria. Pohjoisen terveysaseman toimipisteissä hoitoon pääsy ja hoidon jatkuvuus toteutuvat hyvin.

Ylilääkärinä kehität asiakaslähtöisiä avosairaanhoidon palveluja yhdessä osaavan henkilöstön ja Pohjoisen terveysaseman muiden ylilääkäreiden ja osastonhoitajien kanssa. Tarjoamme palveluja Pihlajamäessä noin 25 000 asiakkaalle 32 työntekijän toimesta ja teemme moniammatillista yhteistyötä Pohjoisen terveys-ja hyvinvointikeskuksen eri ammattilaisten kanssa.

Työaikasi on 38 tuntia 15 minuuttia viikossa. Virka-ajan ulkopuolinen päivystäminen on vapaaehtoista. Palkkaus määräytyy paikallisen virkaehtosopimuksen mukaisesti, jossa huomioidaan koulutus ja aikaisempi työkokemus. Tarvittaessa voimme järjestää sinulle työsuhdeasunnon.

Jätä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-02-519-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto:
Suomessa laillistettu lääkäri ja erikoislääkärin oikeus soveltuvalla erikoisalalla sekä riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtamistehtävissä.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Luemme eduksi hyvät yhteistyö-ja vuorovaikutustaidot sekä esimieskoulutuksen.

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Suun terveydenhuolto

SOTE-02-363-20

1.11.2020 - 30.9.2021

31.03.2021 klo 16:00

KVTES:n ja LS:n mukaisesti

Rautalammintie 2, 00550 Helsinki

Hammaslääkärin sijaisuuksia perushammashoidossa eri puolilla Helsinkiä.
Voit ilmoittaa hakemuksessa ensisijaisen toiveesi alueesta, johon haluaisit sijoittua ja ajanjakson, jonka pystyt työskentelemään.
Valitsemme hakijoita eripituisiin sijaisuuksiin koko hakuajan aikana sekä kesäsijaisuuksiin kesälle 2021.

Hammaslääkärin tehtävässä arvostetaan hammashoidon kliinisen työn osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä, itseohjautuvuutta, sisäistä motivaatiota ja kykyä sopeutua nopeasti vaihtuviin tilanteisiin.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi suuren työnantajan henkilöstöedut. Avustamme tarvittaessa työsuhdeasunnon hankinnassa. Lisätietoja muista henkilöstöeduistamme saat osoitteessa http://www.helsinkirekry.fi

Kelpoisuusehto:

Ennen työsuhteen alkua hakijan tulee olla suorittanut vaadittavat hammaslääketieteen opinnot ja oikeudet tulee näkyä Sosiaali- ja Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterissä (Julkiterhikki).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

1