Suoraan sisältöön

Hae tehtävää

Avoimia tehtäviä: 858

Valitse ammattiala
Vapaa sanahaku / työavain

Alue

Palvelussuhteen tyyppi

Ilmoituksen kieli

Kesätyöt

Avoimia tehtäviä: 173

Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

Avoimet työpaikat

Hakuehdot täyttäviä tehtäviä  13 kpl  (5 ilmoitusta )

Lääkärit ja hammaslääkärit

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Suun terveydenhuolto, Lähipalvelut

SOTE-02-162-21

1.9.2021

21.05.2021 klo 16:00

LS:n mukaan.

Rautalammintie 2, 00550 

Terveyskeskushammaslääkärin työtehtäviin kuuluvat moniammatillisessa tiimissä työskentely ja perushoidon tekeminen suun terveydenhuollon lähipalveluissa. Perushoidossa hoidetaan kaikenikäisiä Helsinkiläisiä.
Helsingin kaupungilla terveyskeskushammaslääkärillä on hyvät mahdollisuudet kehittyä ammatillisesti ja toimia yhteistyössä eri erikoisalojen ammattilaisten kanssa.

Tarjoamme hyvät koulutusmahdollisuudet ja monipuolisia työsuhde-etuja, esim. tuemme työmatkaliikkumista, kulttuuri- ja liikuntaharrastuksia, tarjoamme mahdollisuuden työsuhdeasuntoon sekä työterveyshuollon palveluihin

Työsuhde alkaa 1.9.2021 tai sopimuksen mukaan.
Työpisteet sijaitsevat eri puolilla Helsinkiä.

Kelpoisuusehto:

Suomessa laillistettu hammaslääkäri.
Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.
Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon lausunto.

Haastattelut järjestetään Teamsin välityksellä ryhmähaastatteluina viikolla 23.

Vakinainen virkasuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Terveysasemat ja sisätautipoliklinikka, Koillisen terveysasema, Koillisen terveysasema / Puistola

SOTE-02-210-21

1.7.2021

28.05.2021 klo 16:00

Lääkäreiden paikallisen virkaehtosopimuksen mukainen

Ajurinaukio 1, 00750 

Tervetuloa ylilääkäriksi terveysasemalle, missä jää aikaa myös kliiniseen työhön!

Haemme ylilääkäriä vakituiseen virkaan 1.7.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan Koillisen terveysasemalle Puistolan toimipisteelle. Vastaat yhdessä osastonhoitajan kanssa toimipisteen toiminnasta ja toimit lähiesihenkilönä kahdeksalle lääkärille. Puistolan terveysaseman väestön koko on noin 16000 asukasta.

Terveysaseman tiimiin kuuluu lääkäreiden ja hoitajien lisäksi fysioterapeutti ja mielenterveys- ja päihdetyön sairaanhoitaja. Teet tiimisi kanssa tiivistä yhteistyötä myös sosiaalityön, psykiatrian, päihdepalvelujen ja kuntoutuksen kanssa verkostomaisesti toimivassa pohjoisen alueen terveys- ja hyvinvointikeskuksessa.

Työstäsi noin 50 prosenttia on esimiestyötä ja 50 prosenttia kliinistä potilastyötä akuutti- ja ajanvarauspotilaiden parissa. Voit halutessasi tehdä myös neuvolatyötä. Työpäivät terveysaseman lähiesihenkilönä ovat mielenkiintoisia ja monipuolisia. Saat työssäsi kokemusta johtamisesta ja terveysasematoiminnan kehittämisestä. Toimit tiiviissä yhteistyössä Koillisen muiden asemien (Malmin, Jakomäen ja Suutarilan terveysasemien) esimiesten kanssa saaden heiltä myös tukea työhösi. Kannustamme kaikkia työntekijöitämme ammatilliseen kehittymiseen sekä osallistumaan koulutuksiin. Etätyötä on myös mahdollista tehdä.

Helsingin kaupungin työntekijänä nautit laajoista kouluttautumismahdollisuuksista ja muista työsuhde-eduista. Tarvittaessa järjestämme sinulle työsuhdeasunnon.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti helsinkirekry.fi kautta. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Kuoreen tunnus SOTE-02-210-21. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehdot:

Erikoislääkäri yleislääketieteen tai muulla soveltuvalla alalla.

Suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Suun terveydenhuolto

SOTE-02-170-21

1.6.2021

17.05.2021 klo 16:00

LS Kunnallinen lääkärien virkaehtosop.

Rautalammintie 2, 00550 

Haemme oikomishoidon erikoishammaslääkäreitä.

Helsingin kaupungin suun terveydenhuollossa on neljä oikomishoidon moniammatillista tiimiä, jotka työskentelevät viidessä eri hoitolassa ja joissa suun terveydenhuollon ammattilaisia on yhteensä noin 70. Oikomishoidon erikoishammaslääkärillä on hyvät mahdollisuudet kehittyä ammatillisesti ja toimia yhteistyössä eri erikoisalojen ammattilaisten kanssa. Olemme ottamassa käyttöön digitaalisia työtapoja osana monipuolista tiimityötä.

Rekrytoinnin yhteydessä voimme räätälöidä vakinaisen työsuhteen tuntimäärää, esimerkiksi 40% täysiaikaisesta työsuhteesta, osaavissa moniammatillisissa tiimeissämme. Monipuolisen oikomishoidon erikoishammaslääkärin työnkuvan lisäksi mahdollistamme esim. erikoistuvien ohjausta, toiminnan kehittämistä tai yhteistyötä Suun erikoishoidon yksikön kanssa.

Tarjoamme hyvät koulutusmahdollisuudet ja monipuoliset työsuhde-edut, esim. työterveyshuollon palvelut, tuemme työmatkaliikkumista, kulttuuri- ja liikuntaharrastuksia sekä tarjoamme mahdollisuuden työsuhdeasuntoon.

Työsuhde alkaa 1.6.2021 tai sopimuksen mukaan.
Työpiste sijaitsee sovitusti oikomishoidon hammashoitoloissa.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi. Haastattelut järjestetään Teamsin välityksellä 20.5.2021.

Kelpoisuusehdot:

Suomessa laillistettu hammaslääkäri ja erikoishammaslääkärin oikeus soveltuvalla erikoisalalla.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Suun terveydenhuolto, Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen suun erikoishoidon yksikkö

SOTE-02-181-21

16.8.2021 - 15.2.2023

17.05.2021 klo 15:00

3996,69 e/kk

Haartmaninkatu 1 A, 00290 

Tehtävä on tarkoitettu hammaslääketieteelliseen diagnostiikkaan tai suuradiologiaan erikoistuvalle hammaslääkärille koulutukseen kuuluvan terveyskeskusjakson vaatimaksi ajaksi.

Työtehtäviisi kuuluu Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen suun erikoishoidon yksikön erikoishammaslääkäreiden lähettämien RTG-kuvien (mukaan lukien KKTT-kuvat) lausuminen sekä osallistuminen Helsingin kaupungin RTG-kuvien lausumiseen sovitusti. Työpaikkanasi tulee olemaan uusi ja hieno Suu- ja Hammaskeskus Meilahdessa.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutusmahdollisuudet sekä suuren työnantajan monipuoliset henkilöstöedut. Helsingin kaupungilla sinua odottaa työsuhdeasunto, jossa saat asua koko työsuhteesi ajan.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.

KELPOSUUSEHTO

Suomessa laillistetun hammaslääkärin pätevyys ja toimiminen vähintään kahden vuoden ajan hammaslääkärin kokopäiväisessä kliinisessä työssä.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Toimeen valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa toimeen kuuluvia tehtäviä.

LUEMME EDUKSI

Etusija on hakijoilla, joilla on yliopiston myöntämä opinto-oikeus.

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Suun terveydenhuolto, Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen suun erikoishoidon yksikkö

SOTE-02-182-21

1.9.2021 - 31.3.2023

17.05.2021 klo 15:00

3996,69 e/kk

Haartmaninkatu 1 A, 00290 

Tehtävä on tarkoitettu kliiniseen hammaslääketieteeseen, endodontiaan ja kariologiaan, erikoistuvalle hammaslääkärille koulutukseen kuuluvan terveyskeskusjakson vaatimaksi ajaksi.

Työtehtäviisi kuuluu Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen suun erikoishoidon yksikköön lähetteellä tulevien haasteellisten potilaiden hoitaminen, osittain yhteistyössä muiden erikoisalojen kanssa. Työpaikkanasi tulee olemaan uusi ja hieno Suu- ja Hammaskeskus Meilahdessa.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutusmahdollisuudet sekä suuren työnantajan monipuoliset henkilöstöedut. Helsingin kaupungilla sinua odottaa työsuhdeasunto, jossa saat asua koko työsuhteesi ajan.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.

KELPOSUUSEHTO

Suomessa laillistetun hammaslääkärin pätevyys ja toimiminen vähintään kahden vuoden ajan hammaslääkärin kokopäiväisessä kliinisessä työssä.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Toimeen valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa toimeen kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

LUEMME EDUKSI

Etusija on hakijoilla, joilla on yliopiston myöntämä opinto-oikeus.

1