Suoraan sisältöön

Hae tehtävää

Avoimia tehtäviä: 1512

Valitse ammattiala
Vapaa sanahaku / työavain

Alue

Palvelussuhteen tyyppi

Ilmoituksen kieli

Kesätyöt

Avoimia tehtäviä: 679

Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

Avoimet työpaikat

Hakuehdot täyttäviä tehtäviä  556 kpl  (62 ilmoitusta )

Lähihoitajat

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Kivelän seniorikeskus

SOTE-03-1018-22

1.6.2022 - 31.12.2022

03.06.2022 klo 16:00

2218,12 e/kk

Sibeliuksenkatu 14, 00260 

Hei lähihoitaja, tässä tilaisuutesi! Kivelän Seniorikeskuksen arviointi- ja kuntoutusosastolla on nyt tarjolla mielekäs työ moniammatillisessa työyhteisössä.

Meillä on 23 asiakaspaikkaa ja huolehdimme yksilöllisesti asiakkaiden kuntoutuksesta ja toimintakyvyn tukemisesta. Asiakkaamme saapuvat kaupunginsairaaloista, kriisiosastolta ja kotihoidosta. Arviointi- ja kuntoutusjakson aikana löydämme yksilölliset ratkaisut asiakkaan kotiinpaluuseen tai jatkohoitoon.

Lähihoitaja toimii vastuuhoitajana ja huolehtii asiakasprosessien etenemisestä yhteistyössä moniammatillisen tiimi kanssa. Asiakkaiden kuntouttavan hoitotyön lisäksi tehtäviin kuuluu lääkehoidon toteutusta ja yhteystyötä verkostoissa yhteistyökumppaneiden kanssa.

Lähihoitajan työssä tarvitaan asiakaslähtöistä, joustavaa ja itseohjautuvaa työskentelytapaa. Hyvät vuorovaikutustaidot edistävät yhteistyötä verkostoissa. Gerontologisen hoitotyön kokemus auttaa työtehtävissä. Työhön kuuluu opiskelijaohjausta.

Lähihoitajan työ mahdollistaa ammatilliseen kehittymisen ammattitaitoisen ja mukavan asiantuntijatyöyhteisön joukossa. Työtovereina toimivat sairaanhoitajat, lähihoitajat, fysio- ja toimintaterapeutit, sosiaaliohjaajat, kulttuuriohjaaja ja lääkäri.

Meille on tärkeää yhteisöllisyys sekä asiakkaiden merkityksellinen arki kuntoutus- ja arviointijaksolla. Tehtävääsi saat perehdytyksen sekä esimiesten, moniammatillisen tiimin ja osastofarmaseutin jatkuvan tuen. Käytössämme on Apotti-potilastietojärjestelmä.

Työ on kolmivuorotyötä. Tehtävässä voi aloittaa 1.6. tai sopimuksen mukaan.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Täytä hakemus osoitteessa soterekry. fi

Tule joukkoomme!

Kelpoisuusehto:

Lähihoitajan tutkinto. Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävään valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä työnantajalle huumausainetestiä koskeva todistus.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Psykiatria- ja päihdepalvelut, Asumisen tuki, Auroran avohoitovalmennus

SOTE-02-306-22

1.6.2022 - 28.8.2022

13.06.2022 klo 16:00

2200,51 €/kk

Nordenskildinkatu 20, rak. 18A, 00250 

Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepalvelut jakautuvat kuuteen palvelukokonaisuuteen: asumisen tuki, ensilinjan palvelut, mielialahäiriöpalvelut, psykoosipalvelut, päihdepalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys.

Haemme lähihoitajaa/mielisairaanhoitajaa vuosiloman sijaisuuteen Asumisen tuen Auroran avohoitovalmennukseen.

Auroran avohoitovalmennus on ympärivuorokautisesti toimiva 56-paikkainen yksikkö psykiatrista hoitoa ja kuntoutusta tarvitseville helsinkiläisille. Yksikössä on kahdeksan viiden hengen solua sekä 16 yksiötä.

Yksikössä valmennetaan kuntoutujia selviytymään mahdollisimman itsenäisesti arjessa sairaudestaan huolimatta. Aktiivinen ja tavoitteellinen kuntoutus sisältää mm. arjen taitojen harjoittelua, erilaista ryhmätoimintaa, oireiden hallintaa ja lääkehoitoa. Kuntoutuksen pohjana toimii kuntoutujan ja moniammatillisen tiimin yhdessä laatima yksilöllinen toipumissuunnitelma. Hoitotyön viitekehyksenä on toipumisorientaatio.

Lähihoitaja toimii hoitotyön edustajana moniammatillisessa työryhmässä, johon kuuluu lähihoitajien lisäksi sairaanhoitajia, sosiaaliohjaaja, psykologi, toimintaterapeutteja sekä osa-aikainen lääkäri. Lähihoitajan tehtäviin kuuluu erilaisin hoitotyön keinoin ohjata ja tukea kuntoutujaa saavuttamaan toipumissuunnitelman mukaiset tavoitteet. Hoitotyön lisäksi työnkuvaan kuuluu mm. opiskelijoiden ohjaus.

Lähihoitajan tukena ovat lähiesihenkilöt ja kollegat sekä työryhmän työnohjaus.
Työnantajana Helsingin kaupunki on koulutusmyönteinen.

Kelpoisuusehto: Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen mielenterveys- ja päihdetyöhön tai mielisairaanhoitajan tai mielenterveyshoitajan tutkinto.

Edellytämme rekisteröitymistä Valviran terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Edellytämme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa (Laki 1227/2016)

Työssä edellytetään kokemusta mielenterveystyöstä, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä vuorovaikustaitoja.

Luemme eduksi Apotin tuntemuksen

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Koskela 1 lähipalvelualue

SOTE-03-1008-22

6.6.2022 - 31.8.2023

03.06.2022 klo 16:00

2345,68 €/kk

Käpyläntie 11, A-talo, 5krs., 00600 

Lähihoitaja, oletko kiinnostunut luotettavasta työnantajasta ja monipuolisesta työstä kotihoidossa? Onko sinulla itsenäinen työote ja kehitysmyönteinen asenne? Mikäli vastasit kaksi kertaa kyllä, voit olla meidän uusi työtoverimme!

Haemme Koskelan kotihoitoon Koskela tiimiin määräaikaiseen työsuhteeseen lähihoitajaa ajalle 6.6-31.8.2023.

Koskelan kotihoito on viihtyisä ja lämminhenkinen työyhteisö, jonka kantavana voimana on hyvä yhteishenki ja avoin ilmapiiri. Työyhteisössämme on kaksi lähipalvelualuetta ja meillä työskentelee 48 työntekijää, joista lähihoitajien lisäksi yhdeksän on sairaan- tai terveydenhoitajaa, yksi vastaava sairaanhoitaja ja kaksi esihenkilöä. Yhteistyökumppaneitamme ovat kotihoidon lääkäri, sosiaalityöntekijät, fysioterapeutit ja muut sote-alan ammattilaiset.

Työ painottuu asiakkaan kokonaisvaltaiseen perushoivaan ja sairaanhoidollisiin toimenpiteisiin. Tyypillinen asiakas tarvitsee päivittäin apua ravitsemuksessa, lääkityksessä ja puhtauden hoidossa. Kotisaraanhoitoa on esimerkiksi verensokerin ja verenpaineen seuranta, haavahoito sekä katetrointi. Kotihoidon asiakkaamme ovat pääsääntöisesti vanhuksia ja toipilaita. Asiakkaat asuvat omissa kodeissaan, kävelymatkan päässä kotihoidon toimistolta.

Koulutamme uusien työvälineiden käyttöön ja uusien työmenetelmien hallintaan. Perehdytys on tarpeen mukaan 3-7 työvuoroa kokeneemman kollegan mukana, ja sen jälkeen perehdytys on jatkuvaa työn ohessa tapahtuvaa opastamista ja neuvontaa. Uudet työntekijät suorittavat koeajalla PKS- lääkehoitoluvan (LOVE).

Toimimme Käpylän, Koskelan ja Kumpulan alueella. Asiakaskäynneille pääsee vaivattomasti kävellen tai pyöräillen. Käytössämme on tavallisten polkupyörien lisäksi viisi sähköpyörää ja kolme autoa. Toimisto sijaitsee Koskelan seniorikeskuksen alueella, jonne on hyvät kulkuyhteydet bussilla ja junalla. Työvälineinä meillä on käytössä Apotti-potilastietojärjestelmä sekä Rover-toiminnanohjausjärjestelmä. Kotihoidossa käytetään myös työnantajan tarjoamia työvaatteita ja työreppua.

Työ on 2-vuorotyötä kaikkina viikonpäivinä. Aamuvuoro on klo 7.15-14.54 ja iltavuoro klo 14.21-22. Tyypillisesti kolmen viikon työvuorolistassa on yksi tai kaksi viikonloppua töitä ja iltavuoroja tarpeen mukaan. Työvuoroihin voi itse vaikuttaa, ja halutessa voi tehdä esimerkiksi enemmän iltapainotteista työtä tai työtä arkiaamuisin. Työyhteisössämme on joustavasti käytössä myös osa-aikatyömahdollisuus.

Kotihoidon työssä oppii aina uutta ja kokeneemmatkin hoitajat kohtaavat viikoittain uusia asioita. Työ on monipuolista ja haastavaa ja siksi myös palkitsevaa. Tässä työssä voit aidosti vaikuttaa asiakkaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja toimintakyvyn tukemiseen.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Tervetuloa meidän yksikköömme tekemään arvokasta hoitotyötä!

Kelpoisuusehto:

Lähihoitajan tutkinto. Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Tehtävään valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä työnantajalle huumausainetestiä koskeva todistus.

Määräaikainen työsuhde, Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Lännen palvelualue, Lounainen kotihoitoyksikkö, Helsingin yökotihoito

SOTE-03-1010-22

20.6.2022 - 21.8.2022

02.06.2022 klo 16:00

Lh 2345,68 e/kk, hoitaja 2247,20 e/kk

Käpyläntie 11, N-talo, 1. krs, 00600 Helsinki, 00600 

Yökotihoidossa odotamme sinua joukkoomme ja voit olla kokenut konkari tai vielä hoitotyötä opiskeleva. Perehdytämme tehtäviisi tarvittaessa aluksi parityönä. Työrytmi on pääsääntöisesti 5 yötä töitä ja 5 yötä vapaata tai toiveiden mukaan.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.


Kelpoisuusehto:

Lähihoitaja: lähihoitajan tutkinto tai alan opiskelija

Hoitaja: tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto tai opintoja

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme:

Ajokortti ja ajotaito Helsingissä on välttämätön

Luemme eduksi:

Apotti-/ Rover-osaaminen

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Lännen palvelualue, Riistavuoren seniorikeskus, Tupasvilla

SOTE-03-898-22

13.6.2022

06.06.2022 klo 16:00

2218,12 €/kk

Isonnevantie 28, 00320 Helsinki

Haemme aidosti muistisairaiden hoivatyöstä kiinnostunutta lähihoitajaa vakituiseen työsuhteeseen Riistavuoren seniorikeskukseen ryhmäkoti Tupasvillaan. Työt alkavat 13.6.2022 tai sopimuksen mukaan.

Mukava työyhteisömme Tupasvilla on 26-paikkainen muistisairaiden ryhmäkoti, jossa asukkaat asuvat kodiomaisesti elämänsä loppuun asti. Toiminnassamme pyrimme asukaslähtöisyyteen ja yhteisöllisyyteen.

Lähihoitajana työnkuvasi on monipuolinen. Pääset toteuttamaan vastuuhoitajuutta moniammatillisessa tiimissä, toimit omien asukkaiden hoidon asiantuntijana, tuet heidän hyvinvointiaan ja elämänlaatuaan sekä kehität hoitotyötä ja yksikön toimintaa yhdessä tiimin kanssa. Lähihoitajan työssä painottuvat asukkaiden perushoidolliset työt sekä toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen päivittäisissä arjen askareissa. Työ on kolmivuorotyötä. Työvuoroihin on mahdollisuus vaikuttaa.

Arvostamme kokemusta muistisairaiden hoitotyöstä, mutta erityisesti arvostamme innostunutta ja positiivista asennetta sekä tiimityöskentelytaitoja. Voit olla vastavalmistunut lähihoitaja tai kokeneempi vanhustyön ammattilainen.

Helsingin kaupunki tarjoaa monipuoliset henkilöstöedut, hyvät koulutusmahdollisuudet, työterveyshuollon palvelut sekä tarvittaessa myös työsuhdeasunnon.

Tule osaksi osaavaa tiimiämme mahdollistamaan asukkaidemme hyvää arkea!

Kutsumme haastatteluun jo hakuaikana.

Kelpoisuusehto:

Lähihoitajan tutkinto. Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävään valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä työnantajalle huumausainetestiä koskeva todistus.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Pohjoinen palvelualue, Pohjoinen kotihoitoyksikkö, Maunula 1 lähipalvelualue

SOTE-03-937-22

4.7.2022 tai sop. mukaan

06.06.2022 klo 16:00

Lh 2345,68 e/kk, hoitaja 2247,20 e/kk

Suursuonlaita 3 B, 2. kerros, 00630 Helsinki

Haemme yhteistyökykyistä lähihoitajaa Maunula 1 lähipalvelualueelle. Voit olla vastavalmistunut tai kokenut hoitoalan ammattilainen!

Työ kotihoidossa on liikkuvaa, itsenäistä ja monipuolista hoitotyötä asiakkaiden omissa kodeissa. Työhön kuuluu asiakkaiden hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi yhteistyössä moniammatillisen tiimin jäsenenä. Lähtökohtana on asiakkaiden hyvä hoito: turvallinen lääkehoito, hyvä perushoito, mielekäs arki sekä kuntouttava työote.

Maunulassa vahvuutemme on hyvä työyhteisö ja positiivinen ilmapiiri, tuemme ja autamme toisiamme. Uutena työntekijänä saat työhösi tarpeidesi mukaan räätälöidyn perehdytyksen.

Toimitilamme sijaitsevat Suursuon sairaalassa hyvien kulkuyhteyksien päässä. Myös valmistuva Raidejokeri kulkee Maunulan kautta. Henkilökuntamme käytössä on sähköautoja, sähköpolkupyöriä ja polkupyöriä. Maunula 1 -lähipalvelualueella asiakkaamme asuvat lähietäisyydellä, joten käynnit voi tehdä myös kävellen.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Kelpoisuusehto:

Lähihoitaja: lähihoitajan tutkinto.

Hoitaja: tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto.

Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävään valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä työnantajalle huumausainetestiä koskeva todistus.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Lännen resurssipooli

SOTE-03-993-22

27.6.2022

10.06.2022 klo 16:00

Lh 2345,68 €/kk, hoitaja 2247,20 €/kk

Hietaniemenkatu 9 B, 2. kerros, 00100 Helsinki

Miltä tuntuisi aloittaa työpäivä, kun työkaverit ja asiakkaat iloitsevat tulostasi? Resurssipoolilaisena autat tiimejä äkillisissä työntekijäpuutoksissa.

MITÄ TYÖ KOTIHOIDOSSA ON?
Tule meille, niin näet, miten me varmistamme helsinkiläisten ikäihmisten ja pitkäaikaissairaiden hyvän elämän ja kotona asumisen. Tuemme ja hoidamme ihmisiä, jotka eivät selviydy omassa kodissaan ilman apua.
Resurssipoolin lähihoitajana pääset tekemään työtä monenlaisten tiimien kanssa ja työsi on vaihtelevaa. Kotihoidossa pääset käyttämään laajasti osaamistasi.

MILLAISTA TYÖTÄ PÄÄSET RESURSSIPOOLISSA TEKEMÄÄN?
Resurssipoolissa saat keskittyä asiakastyöhön ja sinulla ei ole omia vastuuasiakkaita, näin ollen kirjallista työtä on hieman vähemmän.

Sinulla on tukena resurssipoolin työntekijöiden yhteisö, jonka kanssa voit jakaa ilot ja kokemukset ja toisinaan myös haasteet ja työn vaatimukset. Saat työhösi ja lähipalvelualueisiin kattavan perehdytyksen. Perehdyttäjänä toimii resurssipoolin työntekijä.

Toteutamme työvuorosuunnittelussa mahdollisuuksien mukaan yksilöllisiä ratkaisuja, jotta vapaa-ajan ja työn yhteensovittaminen olisi helpompaa. Toivomme myös, että sinulla on mahdollisuus joustaa työvuoroissa, jos tilanne niin vaatii. Tärkein asia, mitä odotamme sinulta, on innostus ja halu tehdä töitä juuri kotihoidossa.

Käsittelemme hakemuksia jo hakuaikana, jos tarvitset lisätietoja, soita resurssipoolien esihenkilöille.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.


Kelpoisuusehto:

Lähihoitaja: lähihoitajan tutkinto.

Hoitaja: tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto.

Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Etelän palvelualue, Koskelan seniorikeskus, Varahenkilöstö

SOTE-03-951-22

sopimuksen mukaan

01.06.2022 klo 16:00

noin 2267,46€ osaamisesta riippuen

Käpyläntie 11, N-talo, 2.krs, 00600 

Lähi-/perushoitajan sijaisuudet.

Koskelan seniorikeskus on suurehko seniorikeskus, jossa on eri tyyppisiä yksiköitä (arviointi- ja kuntoutus, ruotsinkieliset, MRSA-kohortti, psykogeriatria ja palveluasuminen). Varahenkilöstössä pääset pikkuhiljaa tutustumaan näihin kaikkiin yksikköihin.

Koskelan seniorikeskukselle on suunnitteilla uudisrakennus, jonka rakentajaa parhaillaan etsitään. Tule mukaan uudistuvan Koskelan matkalle kohti uutta majapaikkaa (kadun toiselle puolen).

Kelpoisuus:

Lähi- ja sairaanhoitajaopiskelijat, fysioterapeuttiopiskelijat sekä valmistuneet tai keväällä 2022 valmistuvat lähihoitajat.

Edellytetään:
Tartuntatautilain 48 §:n mukainen rokotussuoja (Laki 1227/2016) ja
Tartuntatautilain väliaikaisen 48 a §:n mukainen koronarokotussuoja.

Kielitaito:
kohtalainen suomen kielen taito.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut,

SOTE-03-963-22

13.6.2022

08.06.2022 klo 16:00

2218,12

Hopeatie 14, 00440 Helsinki

Haluamme tehdä palvelutalomme asukkaiden arjesta toimivaa ja onnellista. Haluatko tulla mukaan meidän sydämellistä ja arvokasta työtä tekevään yhteisöön?

Hopeatien palvelutalossa on avoinna lähihoitajan vakituinen työsuhde palveluasumisen tiimissä. Nyt haemmekin joukkoomme positiivisen asenteen omaavaa, aidosti ikääntyneiden hoitotyöstä kiinnostunutta lähihoitajaa, joka arvostaa sekä asiakkaita että työkavereita. Toivomme, että sinulle tärkeitä arvoja ovat ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen sekä osallisuuden ja asiakkaiden toimijuuden vahvistaminen.

Hopeatien palvelutalossa me annamme asukkaille hoitoa ja hoivaa mahdollistaen kullekin omannäköisen, hyvän loppuelämän. Meille on tärkeää, että asukkaat voivat osallistua itselleen mielekkääseen, sekä hyvinvointia että toimintakykyä ylläpitävään toimintaan niin arjessa kuin juhlassakin.
Lähihoitajat toimivat monialaisen osaajatiimin jäsenenä, huolehtivat asiakkaiden päivittäisen arjen sujumisesta ja osallistuvat asiakkaiden toimintakyvyn ja terveyden arvioimiseen. Päivittäiskirjaamisessa käytämme Apotti-järjestelmää sekä Rai-järjestelmää.

Voit olla jo kokenut vanhustyön asiantuntija tai juuri valmistunut lähihoitaja. Annamme työhön hyvän perehdytyksen sekä nimeämme sinulle pidempiaikaisen mentorin, joka auttaa sinua perehtymisessä alkuperehtymisen jälkeenkin.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Tervetuloa meille tekemään arvokasta työtä!

Kelpoisuus:

Lähihoitajan tutkinto. Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävään valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä työnantajalle huumausainetestiä koskeva todistus.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Määräaikainen työsuhde, Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Helsingin sairaala/Malmin sairaala

SOTE-03-998-22

8.6.2022-25.9.2022

01.06.2022 klo 16:00

2218,25

Talvelantie 6, 00700 Helsinki

Tervetuloa tekemään merkityksellistä työtä Malmin ja Suursuon sairaalaan yhteiseen varahenkilöstöön. Haemme lähihoitajaa kesäloman sijaisuuteen 8.6.2022 alkaen.

Varahenkilöstössä sinulla on mahdollisuus vahvistaa monipuolisesti osaamistasi. Tarjoamme sinulle yksilöllisen perehdytyksen aikaisemman työkokemuksesi pohjalta.

Varahenkilöstön lähihoitajana työskentelet kahdessa eri sairaalassa suunniteltujen työvuorojen mukaisesti.

Malmin sairaalassa on viisi osastoa. Osastot ovat 25-paikkaisia akuuttigeriatrisia kuntouttavia osastoja. Osastolla 15 sijaitsee 12 paikkainen konfuusioyksikkö. Potilaat tulevat osastoille hoitoon jonkin akuutin terveydentilassa tapahtuneen muutoksen vuoksi pääsääntöisesti HUS Malmin päivystyksen kautta.

Suursuon sairaalassa on kahdeksan osastoa; akuuttigeriatrian lisäksi palliatiivinen ja saattohoito-osasto, psykogeriatrinen osasto, kirurginen jatkokokuntoutusosasto sekä päihdepotilaiden akuuttikuntoutusosasto. Näihin potilaat tulevat HUS päivystyksestä tai HUS osastoilta.

Olet etsimämme henkilö, jos sinulla on hyvät kliiniset taidot, hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ja kykenet työskentelemään moniammatillisen tiimin jäsenenä itsenäisesti. Työssäsi auttaa, jos sinulla on kokemusta varahenkilöstössä työskentelystä sekä työkokemusta eri erikoisaloilta.

Helsingin kaupunki työnantajana palkitsee hyvästä työsuorituksesta. Kertaluonteisia Tavoite- ja Heti-palkkioita sekä Idea- palkkioita voidaan myöntää läpi vuoden. Palkkion voi saada yksittäinen työntekijä tai tiimi hyvistä työsuorituksista ja toiminnan kehittämisestä. Työsuhde-etuihin kuuluu mm. työsuhdematkalippu, kulttuuriseteli, alennus uimahallilipuista ja kaupunkipyörä.

Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Kelpoisuusehto:

Lähihoitajan tutkinto ja/tai parhaillaan suoritettavat sairaanhoitajan opinnot, joissa opinto-oikeus on voimassa.
Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994, 1200/2007) mukaista laillistusta Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Vallila 2 lähipalvelualue

SOTE-03-995-22

13.6.2022

01.06.2022 klo 16:00

2345,68 e/kk

Rautalammintie 2, 00550 

Haemme Länsi-Pasilan tiimiin sinua, lähihoitaja 13.6.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan vakituiseen tehtävään, myös lyhyt-osa-aika-, kesä-, tai pitkäaikainen sijaisuus on mahdollinen, joten kannattaa laittaa hakemus. Voit olla kokenut hoitaja tai työurasi alussa, meillä sinulla on mahdollisuus kehittyä kotihoidon ammattilaiseksi.

Kotihoidon työ on itsenäistä ja monipuolista hoito- ja hoivatyötä asiakkaiden omissa kodeissa. Työhön kuuluu asiakkaan perushoidosta huolehtimista, kuten hygienian hoitoa, ruokailussa avustamista sekä lääkehoitoa ja sairaanhoidollisia tehtäviä. Kuntoutumisen tukeminen on tärkeä osa työtämme. Tiimimme on jaettu neljään minitiimiin, jossa voit perehtyä työhön ja kehittää ammattitaitoa yhdessä lähihoitajien ja sairaanhoitajien kanssa. Yhteistyökumppanejamme ovat myös fysio-, toiminta-, ja ravitsemusterapeutit, sosiaalityöntekijät sekä lääkärit. Meillä on hyvä työyhteisö, jossa tuemme toisiamme ja asiakkaiden hyvä hoito on toimintamme lähtökohta.

Kotihoito käyttää Apotti-tietojärjestelmää ja kotihoidon käynneillä käytämme Apotin Rover mobiilisovellusta. Liikumme työmatkat autolla, pyörällä, raitiovaunulla tai jalan. Tiimissämme on käytössä yhteisöllinen työvuorosuunnittelu, jolloin pääset itse vaikuttamaan työvuoroihisi. Uudistetut tilamme sijaitsevat Rautalammintiellä Vallilassa hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Kelpoisuusehto:

Lähihoitaja: lähihoitajan tutkinto.

Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Lisäksi edellytämme:

Lääkehoitolupa tai valmius sen suorittamiseen koeaikana.

Luemme eduksi:

Ajokortti (ei pakollinen)

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Etelän palvelualue, Keskinen kotihoito, Vallila 3 lähipalvelualue

SOTE-03-991-22

6.6.2022

03.06.2022 klo 16:00

2345,68 e/kk

Rautalammintie 2, 4. krs, 00550 Helsinki

Tervetuloa hoitamaan Vallila 3 kotihoitoalueen asiakkaita Hermannin ja Arabian alueelle.
Toimistomme sijaitsee Vallilan toimitalon 4. kerroksessa hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Teemme asiakkaidemme parhaaksi tiivistä yhteistyötä lähipalvelualueiden kesken.
Työyhteisössämme on monipuolista osaamista, tule mukaan innostavaan ja kehittyvään kotihoitoon.
Myös loppuvaiheen opiskelijat huomioidaan.
Mahdollisuus tehdä osa-aikatyötä ja meillä voit vaikuttaa työvuoroihin.
Ota yhteyttä ja kerron mielelläni lisää tehtävästä.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Tervetuloa meidän yksikköön tekemään arvokasta hoitotyötä!

Kelpoisuusehto:

Lähihoitajan tutkinto.
Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävään valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä työnantajalle huumausainetestiä koskeva todistus.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Viiskulma 4 lähipalvelualue

SOTE-03-981-22

13.6.2022

01.06.2022 klo 16:00

2345,68 e/kk

Hietaniemenkatu 9 B, 2. ja 3. krs., 00100 

Sydän mukana työpaikalla!

Mikäli koet, että kodeissa tehtävä ihmisläheinen työ on sinun juttusi, niin meillä on tarjota sinulle juuri sellainen tehtävä. Lähihoitajana olet tärkeä osa työyhteisöämme ja asiakkaidemme kotona pärjäämistä. Meillä sinua odotetaan ja arvostetaan!

Kotona tehtävässä hoitotyössä korostamme asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja hyvän arjen vahvistamista. Toivomme, että hoidon yksilöllisyys ja laatu ovat myös sinun työtäsi ohjaavia arvoja. Kotihoidon lähihoitajana vastaat asiakkaidemme päivittäisestä hyvinvoinnista ja voinnin seurannasta. Tiimin muut hoitajat ja lääkäri ovat tässä tukenasi. Asiakkaamme asuvat Punavuoressa.

Meillä sinua odottavat vaihtelevat työpäivät, ystävällinen työilmapiiri, varma työsuhde sekä mahdollisuus ammatilliseen koulutukseen.

Teemme työtä kahdessa vuorossa viikon jokaisena päivänä. Joustavan työvuorosuunnittelun avulla yhdistät työn ja yksityiselämän joustavaksi kokonaisuudeksi. Käytämme kirjaamiseen Apotti-tietojärjestelmää. Saat työhön tarpeittesi mukaisen perehdytyksen.
Meillä sinun on mahdollista tehdä työsi hyvin. Tule keskustelemaan uudesta työstä kanssamme!

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Kelpoisuusehto:

Lähihoitaja: lähihoitajan tutkinto.

Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Pohjoinen palvelualue, Syystien seniorikeskus, Vuorensyrjän palvelutalo, Vuorensyrjän palvelutalo

SOTE-03-988-22

6.6.2022

31.05.2022 klo 16:00

2218,12 €/kk

Vuorensyrjä 7, 00770 Helsinki

Me haluamme tehdä palvelutalomme asukkaiden arjesta toimivaa ja onnellista. Haluatko tulla mukaan meidän sydämellistä ja arvokasta työtä tekevään yhteisöön?

Haemme aidosti ikääntyneiden hoivatyöstä kiinnostunutta lähihoitajaa osaksi meidän kannustavaa tiimiä. Työsuhde on vakituinen.

Vuorensyrjän palvelutalossa toimii kolme hoitotiimiä: Usva, Ruska ja Sinisiipi sekä päivätoimintayksikkö Louhi. Käytämme asiakastietojärjestelmänä Apottia ja hyödynnämme RAI-ohjelmistoa asiakkaiden hoidon suunnittelussa. Toimintaperiaatteisiimme kuuluvat asiakaslähtöisyys, osallisuus ja mielekäs arki ja juhla.

Tarjoamme sinulle hyvän perehdytyksen työtehtäviisi, mielenkiintoisen työn ammattitaitoisessa ja huumorintajuisessa työyhteisössä, sekä koko moniammatillisen tiimin tuen. Lisäksi saat kaupungin monipuoliset työsuhde-edut, kuten työsuhdematkalippuedun, ja alennuksia muun muassa kulttuuri- ja liikuntaharrastuksista.

Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Tervetuloa meille tekemään arvokasta työtä!

Kelpoisuusehto:

Lähihoitajan tutkinto. Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävään valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä työnantajalle huumausainetestiä koskeva todistus.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.


Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Pohjoinen palvelualue, Syystien seniorikeskus, Vuorensyrjän palvelutalo

SOTE-03-990-22

6.6.2022 - 31.12.2022

31.05.2022 klo 16:00

2218,12 €/kk

Vuorensyrjä 7, 00770 

Haemme lähihoitajia eri pituisiin sijaisuuksiin Vuorensyrjän palvelutaloon. Meillä on myös mahdollisuus räätälöidä juuri sinulle sopiva työaika ja -muoto. Voit esimerkiksi tehdä vain pelkkiä iltavuoroja, jos se on sinun elämäntilanteessasi paras vaihtoehto. Työt alkaa 6.6.2022 tai sopimuksen mukaan.

Vuorensyrjässä on kolme hoitotiimiä Usva, Ruska ja Sinisiipi, joissa on yhteensä 68 asukasta. Asukkaat ovat ympärivuorokautisessa hoidossa, jossa heidän hoidon tarve on hyvin vaihtelevaa. Asukkaat asuvat omissa asunnoissaan.

Meillä on moniammatillinen ja ikäihmisten hoitotyöhön motivoitunut henkilökunta. Pidämme tärkeänä kuntouttavaa työotetta, asiakaslähtöisyyttä, mielekästä arkea ja osallisuuden mahdollistamista.

Toivomme sinulta hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, asiakaslähtöistä ja ikäihmistä kunnioittavaa lähestymistapaa, kehittämismyönteisyyttä ja positiivista työotetta.

Meiltä saat hyvän perehdytyksen työtehtäviisi ja tarjoamme sinulle mielenkiintoisen työn ammattitaitoisessa ja huumorintajuisessa työyhteisössä sekä mahdollisuuden kehittyä hoitajana ja oppia uutta.

Haastattelemme hakijoita jo hakuaikana.

Kelpoisuusehto:

Lähihoitajan tutkinto. Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Sijaisuuteen voidaan palkata opiskelija: Lähihoitajaopiskelijat, kun hoito- ja huolenpito suoritettuna. Sairaanhoitaja tms. muun tutkinnon opiskelijat, kun 30 op on suoritettuna.

Meillä on mahdollisuus myös lähihoitajan oppisopimuskoulutukseen edellyttäen, että opiskelijalla on suoritettuna sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta (180 osp) 2/3 = 120 ops, sisältäen 30 osp hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen. Tällöin tehtäväkohtainen palkka on 2043,99/kk.

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Aikaisempi kokemus ikäihmisten hoitotyöstä.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Malmi 3 lähipalvelualue

SOTE-03-971-22

6.6.2022 tai sopimuksen mukaan

31.05.2022 klo 16:00

2345,68 €/kk

Maatullinaukio 10 A, 2. krs., 00750 

Etsimme työkaveria!

Haemme vakituista lähihoitajaa. Meillä on kiva tehdä töitä, meillä osataan hoitotyö ja perehdytetään. Teemme työtä vakaalla ammattitaidolla, huumorilla ja avoimella mielellä. Tiimissämme on mukavaa työskennellä! Tuletko joukkoomme?

Vastaat asiakkaidemme perushoidosta yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Työ on itsenäistä hoivatyötä, josta ei haasteita puutu. Toimistomme sijaitsee aivan Puistolan juna-aseman läheisyydessä. Toimintamallinamme on vastuuhoitaja-aluemalli. Työ on jaksotyötä sisältäen aamu-, ilta ja viikonloppuvuoroja sekä varallaoloa. Työn aloitusajankohta neuvotellaan kanssasi. Työvuorot suunnitellaan toivelista huomioiden.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut, kuten työsuhdeasunnon sekä alennuksia kulttuuritapahtumiin ja harrastuksiin.

Käsittelemme hakemuksia jo hakuaikana ja MEILLE VOI HAKEUTUA TÄLLÄ HAULLA MYÖS SIJAISUUTEEN. KYSY!

Kelpoisuusehto:

Lähihoitajan tutkinto. Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Loppuvaiheen opiskelijat otamme myös huomioon, laita hakemukseen opintosuoritteesi.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävää kirjallinen taitoa.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme LOVe-/LOP- ja kotihoidon sairaanhoidollisten lupien suorittamista koeaikana.

Luemme eduksi oman auton käyttömahdollisuuden ja/tai ajokortin (helpottamaan työn välimatkoja).

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut,

SOTE-03-976-22

6.6.22- 31.12.22, tai sopimuksen mukaan

31.05.2022 klo 16:00

2218.12 €/kk

Töölönkatu 33, 00260 Helsinki

Me haluamme tehdä seniorikeskuksemme asukkaiden arjesta toimivaa ja onnellista. Haluatko tulla mukaan meidän sydämellistä ja arvokasta työtä tekevään yhteisöön?

Haemme aidosti ikääntyneiden hoivatyöstä kiinnostunutta lähihoitajaa osaksi meidän kannustavaa tiimiä.

MILLAISEEN PAIKKAA PÄÄSET TÖIHIN?

Keskellä kaunista Töölöä sijaitsevan Töölön seniorikeskuksen Olympia -yksikköön etsitään vanhustyöstä innostunutta, lämminsydämistä lähihoitajaa pitkäaikaiseen, ainakin tämän vuoden loppuun asti jatkuvaan sijaisuuteen. Meitä on tiimissä 21 rautaista eri- ikäistä työntekijää ja yhdessä hoidamme asumispalveluja tarvitsevia somaattisesti sairaita ikäihmisiä. Saat tukea myös tiimin muilta lähihoitajilta. Meillä on avoin ja keskusteleva ilmapiiri. Asukkaamme ovat huumorintajuisia iäkkäitä ja heillä on halu muistella vanhoja ja keskustella tämän päivän polttavista asioista.

Liitytkö porukkaan?

MITÄ PÄÄSET TEKEMÄÄN?

Sinulla on tärkeä rooli, että onnistumme hoitotyössä. Autat meitä asukkaan toimintakyvyn edistämisessä ja ylläpitämisessä. Tässä sinua auttaa asukkaan ja moniammatillisen tiimin yhteistyönä tehty hoitosuunnitelma. Olemme ennen kesää avaamassa uutta Nostalgiatiimiä, jonka toiminnan kehittämiseen tarvitsemme myös sinua. Tavoitteemme on, että asukas voi meillä elää oman näköistä vanhuuttaan ja osallistuu kiinnostuksensa mukaan seniorikeskuksen tarjoamiin ohjelmiin.

MITÄ TOIVOMME SINULTA?

Olet tiimityötaitoinen, reipas ja positiivisen asenteen omaava lähihoitaja. Työtäsi ohjaa asukaslähtöisyys ja halu tehdä monipuolista hoitotyötä ja voit tehdä kolmivuorotyötä.

JA VIELÄ LOPUKSI

Työsuhteesi alussa sinut perehdytetään lähihoitajan tehtävään nimetyn lähihoitajan johdolla. Meillä on käytössä yhteisöllinen työvuorosuunnittelu.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Tervetuloa meille tekemään arvokasta työtä!


Kelpoisuusehto:

Lähihoitajan tutkinto. Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävään valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä työnantajalle huumausainetestiä koskeva todistus.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Lisäksi tehtävässä edellytetään:
Hyvää suomenkielen sekä puhe- että kirjoitustaitoa

Luemme eduksi:
Apottiosaamisen, suoritetut LOVE-tentit, kokemuksen ilkääntyneiden hoitotyöstä

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Kustaankartanon seniorikeskus

SOTE-03-871-22

13.6.2022

31.05.2022 klo 16:00

2218,12 €/kk

Oltermannintie 32 , 00620 

Tule töihin Kustaankartanon seniorikeskuksen B-taloon! Haemme sinua, aidosti ikääntyneiden hoivatyöstä kiinnostunutta lähihoitajaa vakituiseen toimeen 13. 6.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. Osasto on 20 -paikkaiden muistisairaiden asukkaiden kodikas yksikkö. Työ on 3- vuorotyötä.

Lähihoitajana työnkuvasi on monipuolinen. Pääset toteuttamaan vastuuhoitajuutta moniammatillisessa tiimissä, toimit omien asukkaiden hoidon asiantuntijana, tuet heidän hyvinvointia ja elämänlaatua sekä kehität hoitotyötä ja yksikön toimintaa yhdessä tiimin kanssa. Asukkaamme tarvitsevat apua arjen päivittäisissä toiminnoissa.

Arvostamme kokemusta muistisairaiden hoitotyöstä, mutta erityisesti arvostamme innostunutta ja positiivista asennetta sekä tiimityöskentelytaitoja. Voit olla vastavalmistunut lähihoitaja tai kokeneempi vanhustyön ammattilainen. Meillä voit työskennellä omalla persoonallasi.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Tervetuloa meille tekemään arvokasta työtä!

Kelpoisuusehto:

Lähihoitajan tutkinto. Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävään valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä työnantajalle huumausainetestiä koskeva todistus.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Idän palvelualue, Kontulan seniorikeskus

SOTE-03-978-22

4.7.2022

15.06.2022 klo 16:00

2218,12 €/kk

Kotikonnuntie 14 B, 00940 

Hei Sinä ikääntyneiden hoitotyöstä ja sen kehittämisestä kiinnostunut lähihoitaja!

Haemme kahta lähihoitajaa Kontulan seniorikeskuksen ryhmäkoti Puolukkaan. Ryhmäkoti on 14-paikkainen ja asukkaat ovat fyysisesti toimintarajoitteisia. Toimimme keväällä 2020 avatuissa uusissa valoisissa tiloissa.

Lähihoitajana pääset tekemään merkityksellistä ja monipuolista hoitotyötä, jossa voit hyödyntää kykyjäsi ja syventää omaa osaamistasi. Käytössämme on vastuuhoitajamalli ja työhösi kuuluu asukkaiden kokonaisvaltaisen laadukkaan elämän suunnittelu, toteutus ja arviointi yhdessä asukkaan, hänen läheistensä ja moniammatillisen tiimin kanssa.

Tarjoamme työsi tueksi moniammatillisen osaavan joukon vanhustyön ammattilaisia. Toimintamme pohjautuu ihmislähtöisyyteen ja yhteisöllisyyteen. Haluamme tarjota asukkaillemme heidän näköistään, toimivaa arkea ja juhlaa.

Odotamme sinulta joustavuutta, muutosmyönteisyyttä, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä tiimihenkisyyttä. Emme hae ainoastaan hyvää osaajaa vaan pidämme tärkeänä hakijan asennetta, halua oppia uutta sekä sitoutua työhön!

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Tervetuloa meille tekemään arvokasta työtä!

Kelpoisuusehto:

Lähihoitajan tutkinto. Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävään valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä työnantajalle huumausainetestiä koskeva todistus.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Pohjoinen palvelualue, Pohjoinen kotihoitoyksikkö, Maunula 1 lähipalvelualue

SOTE-03-961-22

4.7.2022

31.05.2022 klo 16:00

Lh 2345,68 e/kk, hoitaja 2247,20 e/kk

Suursuonlaita 3 B, 2.kerros., 00630 Helsinki

Haemme yhteistyökykyistä lähihoitajaa Maunula 1 lähipalvelualueelle. Työ alkaa 4.7.2022 tai sopimuksen mukaan.

Työ kotihoidossa on liikkuvaa, itsenäistä ja monipuolista hoitotyötä asiakkaiden omissa kodeissa. Työhön kuuluu asiakkaiden hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi yhteistyössä moniammatillisen tiimin jäsenenä. Lähtökohtana on asiakkaiden hyvä hoito: turvallinen lääkehoito, hyvä perushoito ja mielekäs arki, sekä kuntouttava työote.

Maunulassa vahvuutemme on hyvä työyhteisö ja positiivinen ilmapiiri, tuemme ja autamme toisiamme. Uutena työntekijänä saat työhösi tarpeidesi mukaan räätälöidyn perehdytyksen.

Toimitilamme sijaitsevat Suursuon sairaalassa hyvien kulkuyhteyksien päässä. Myös valmistuva Raidejokeri kulkee Maunulan kautta. Henkilökuntamme käytössä on sähköautoja, sähköpolkupyöriä ja polkupyöriä. Maunula 1 -lähipalvelualueella asiakkaamme asuvat lähietäisyydellä, joten käynnit voi tehdä myös kävellen.
Jos sinulta löytyy positiivista asennetta, itsenäistä työotetta ja hyviä yhteistyötaitoja, olet lämpimästi tervetullut joukkoomme!

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Kelpoisuusehto:

Lähihoitaja: lähihoitajan tutkinto.

Hoitaja: tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto.

Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävään valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä työnantajalle huumausainetestiä koskeva todistus.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Itäkeskuksen palvelutalo

SOTE-03-968-22

1.6.2022

30.05.2022 klo 16:00

2252.05 e/kk

Voikukantie 6, 00930 

Haemme aidosti ikääntyneiden hoivatyöstä kiinnostunutta lähihoitajaa osaksi meidän mukavaa tiimiä.

Tule meille lähihoitajaksi Itäkeskuksen pieneen ja yhteisölliseen palvelutaloon. Etsimme lähihoitajaa, joka toimii kolmen ryhmäkodin varahenkilönä. Varahenkilö ei ole vastuuhoitaja, vaan hänellä on oma 'kotipesä', josta hän liikkuu päiväkohtaisesti ryhmäkotien välillä.

Itäkeskuksen palvelutalo sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella viihtyisällä paikalla, lähellä luontoa ja merta. Palvelutalossa on 3 ryhmäkotia ja 27 palveluasuntoa sekä päivätoiminnan yksikkö. Lisäksi on palvelukeskustoimintaa, avoimia ryhmiä ja avoin kuntosali. Tarjoamme asukkaillemme ympärivuorokautisia palveluja ja mahdollisuuden omannäköiseen vanhuuteen virikkeellisessä ympäristössä.

Varahenkilöltä edellytämme joustavuutta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja kykyä suunnitella työtään. Tärkeä tehtäväsi on huolehtia asukkaan hoivasta ja huolenpidosta kokonaisvaltaisesti. Työhön kuuluu isona osana myös lääkehoito annettujen ohjeiden mukaisesti sekä kirjaaminen. Työtovereinasi on lähihoitajia, sairaanhoitajia, sosiaaliohjaajia ja fysioterapeutteja. Yhteistyö asukkaan läheisten kanssa on myös tärkeä osa työtäsi.

Työ on kaksivuorotyötä. Meillä on käytössä ergonominen työvuorosuunnittelu. Aloitamme haastattelut hakuaikana ja teemme valinnan heti sopivan työntekijän löydyttyä. Mikäli et etsi tällä hetkellä vakituista työsuhdetta, täytä silti lomake, sillä lyhyempi työsuhdekin on mahdollinen.

Jos kiinnostuit, täytä rohkeasti hakemus!

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Tervetuloa osaksi mukavaa työyhteisöämme!

Kelpoisuusehto:

Lähihoitajan tutkinto. Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Luemme eduksi: Apotti-osaamisen.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Lännen palvelualue, Riistavuoren seniorikeskus, Selja-, Paatsama- ja Angervokoti

SOTE-03-973-22

13.6.2022

30.05.2022 klo 16:00

2218,12 €/kk

Isonnevantie 28, 00320 Helsinki

Me haluamme tehdä seniorikeskuksemme asukkaiden arjesta toimivaa ja onnellista. Haluatko tulla mukaan meidän sydämellistä ja arvokasta työtä tekevään yhteisöön?

Haemme lähihoitajaa vakinaiseen toimeen 13.6.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan Riistavuoren seniorikeskuksen muistisairaiden ryhmäkotiin. Ryhmäkoti jakautuu kolmeen kerrokseen, jokaisessa asuu 14 ikäihmistä. Pääsääntöisesti työskentelet Seljakodissa.

Otamme huomioon asukkaidemme yksilölliset voimavarat ja tarpeet. Haluamme mahdollistaa heille omannäköistä, toimivaa arkea ja juhlaa.

Toivomme sinulta oma-aloitteista ja reipasta otetta työssäsi. Olet motivoitunut vanhustyöhön sekä ennakkoluuloton ja rohkea kokeilemaan uusia työtapoja ja ideoimaan niitä myös itse. Sinulle on tärkeää ihmisarvon kunnioittaminen sekä itsemääräämisoikeuden, osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen. Nämä arvot ohjaavat työtäsi ja näkyvät hoidon suunnittelussa, jota toteutat yhdessä asukkaan, omaisten ja moniammatillisen tiimin kanssa. Arvostamme hyviä työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja sekä iloista työasennetta.

Tule mukaan iloiseen ja moniammatilliseen hoitotyön tiimiimme. Voit olla vastavalmistunut tai jo vanhustyön konkari. Arvostamme kiinnostusta, kokemusta ja halua kehittää iäkkäiden asukkaittemme toiminnallista arkea. Työ on kolmivuorotyötä.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Tervetuloa meille tekemään arvokasta työtä!

Kelpoisuusehto:

Lähihoitajan tutkinto. Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävään valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä työnantajalle huumausainetestiä koskeva todistus

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Vakinainen työsuhde

Eteläinen kotihoitoyksikkö, Viiskulma 1 lähipalvelualue

SOTE-03-974-22

6.6.2022

30.05.2022 klo 16:00

2345,68 €/kk

Hietaniemenkatu 9 B, 2. ja 3.krs 00100 Helsinki, 00100 

Kotona on hyvä olla!

Jos jaat ajatuksen kanssamme, niin meillä on tarjota sinulle kodeissa tehtävää ihmisläheistä työtä. Lähihoitajana olet tärkeä osa työyhteisöämme ja asiakkaidemme kotona pärjäämistä. Meillä sinua odotetaan ja arvostetaan!

Haemme nyt Viiskulma 1 lähipalvelualueelle Kamppi-tiimiin lähihoitajaa vakinaiseen työsuhteeseen.

Meillä on tarjota sinulle kodeissa tehtävää ihmisläheistä työtä. Lähihoitajana olet tärkeä osa työyhteisöämme ja asiakkaidemme kotona pärjäämistä. Meillä sinua odotetaan ja arvostetaan!

Kotona tehtävässä hoitotyössä korostamme asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja hyvän arjen vahvistamista. Toivomme, että hoidon yksilöllisyys ja laatu ovat myös sinun työtäsi ohjaavia arvoja. Kotihoidon lähihoitajana vastaat asiakkaidemme päivittäisestä hyvinvoinnista ja voinnin seurannasta. Tiimin muut hoitajat ja lääkäri ovat tässä tukenasi. Asiakkaamme asuvat Kampissa ja Jätkäsaaressa.

Meillä sinua odottavat vaihtelevat työpäivät ja ystävällinen työilmapiiri.

Teemme työtä kahdessa vuorossa viikon jokaisena päivänä. Käytämme kirjaamiseen Apotti-tietojärjestelmää. Saat työhön tarpeittesi mukaisen perehdytyksen.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Aloitamme haastattelut jo hakuaikana.


Kelpoisuusehto:

Lähihoitaja: lähihoitajan tutkinto.

Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävään valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä työnantajalle huumausainetestiä koskeva todistus.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Koskelan seniorikeskus

SOTE-03-965-22

1.8.2022

27.05.2022 klo 16:00

2218,12 €/kk

Käpyläntie 11, 00600 Helsinki

Haemme kahta vakinaista lähihoitajaa Koskelan seniorikeskuksen arviointi-ja kuntoutusyksikköön F4. Vakanssit täytetään 1.8.2022 tai sopimuksen mukaan. Sinulla on mahdollisuus aloittaa sijaisuudessa jo ennen 1.8.2022. Haastattelut aloitetaan hakuaikana.

Henkilökuntamme on innostunutta ja ammattitaitoista ja perehdytämme uuden työntekijän.
Käytössämme on Apotti-asiakastietojärjestelmä ja RaiHC-arviointijärjestelmä. Työaikamuoto tehtävässä on jaksotyö ja tehtävään kuuluu yövuoroja. Toteutamme terveet työajat-periaatteita.

Lähihoitajana toimit vastuuhoitajana moniammatillisessa tiimissä ja työhösi sisältyy asiakkaan hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi. Keskeistä hoitotyössä on asiakkaan kuntoutumisen, toimintakyvyn ja voimavarojen tukeminen, yksilöllinen ja yhteisöllinen toimintatapa sekä yhteistyö asiakkaan läheisten kanssa. Noudatamme kinestetiikan mukaista tapaa toimia ja koulutamme henkilökuntamme kinestetiikkaan. Aloitamme yhteisöllisen työvuorosuunnittelun syksyllä.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.


Kelpoisuusehto:

Lähihoitajan tutkinto. Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Tehtävässä edellytetään Love-lääkeluvan hyväksytty suorittaminen viimeistään koeajan kuluessa.


Tehtävässä luetaan eduksi kinestetiikka-, Validaatio-, TunteVa- tai MAPA-koulutus.

Määräaikainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Vammaisten työ- ja päivätoiminta

SOTE-01-426-22

1.6.2022 - 30.12.2022

27.05.2022 klo 16:00

2204,00 e/kk

Ruotutorpankuja 13, 00720 

Tervetuloa Toimintakeskus Polkuun!

Haemme sijaisuuteen päivätoiminnan ohjaajaa.
Toimintakeskuksessamme järjestetään monipuolista toimintaa kehitysvammaisille asiakkaillemme, joilla on myös autismikirjoa. Tavoitteenamme on mahdollistaa asiakkaillemme omien valintojen tekeminen, ilon kokeminen ja voimaantuminen. Arjessamme panostamme paljon vuorovaikutukseen ja sosiaalisten taitojen harjoitteluun. Toiminnan sisältöinä ovat esim. liikunta, luonto, musiikki ja taide sekä aistit. Polussa rakennamme yhdessä eettistä ja kestävän kehityksen huomioivaa toimintakulttuuria.

Toimintakeskus Polussa on neljä eri toimintaryhmää, jossa työtä tehdään työparin kanssa yhdessä. Saat siis aina perehdytystä ja tukea muilta kollegoiltasi. Ryhmämme voivat suunnitella toiminnan yhdessä asiakkaiden kanssa heidän toimintakykynsä mukaisesti. Asiakkaamme voivat tarvita yksilöllistä tukea toimintaan osallistumisessa ja ohjausta ja apua päivittäisissä toimissaan. Työtehtäviin kuuluu myös asiakastyön kirjaaminen, käytämme siihen Apotti- järjestelmää. Perehdytämme sinut järjestelmän käyttöön.

Tarjoamme monipuolisia työtehtäviä ja osaavat työkaverit, joilta voit aina kysyä. Teemme työtä tiiminä, joten hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä joustavuus ovat tärkeitä vahvuuksia työssämme. Myös stressinsietokykyä ja ratkaisukeskeisyyttä tarvitaan arjen muuttuvissa tilanteissa.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Jos paikka kuulosti omaltasi, laitathan hakemuksen tulemaan pian, sillä haastattelemme tehtävään jo hakuaikana. Työsuhteen aloitusaika 1.6.2022 tai sopimuksen mukaan.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Kelpoisuusehto:

Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto, lähihoitaja tai muu soveltuva tutkinto.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme:
Hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa

Luemme eduksi:
Kokemuksen autismi- ja kehitysvammatyöstä, työ- ja päivätoiminnasta, haastavien tilanteiden ennaltaehkäisystä ja kohtaamisesta, sekä puhetta tukevista ja korvaavista menetelmistä.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Etelän palvelualue, Koskelan seniorikeskus

SOTE-03-966-22

6.6.2022

01.06.2022 klo 16:00

2218,12€/kk

Käpyläntie 11, 00060 

Haemme yhteishakuna neljää lähihoitajaa vakinaisiin toimiin Koskelan seniorikeskuksen yksikköihin F1 ja N7. Yksikkö F1 on 14-paikkainen ja yksikkö N7 on 15-paikkainen psykkisesti oireilevien iäkkäiden koti.

Perustehtävämme on tuottaa hoitoa ja hoivaa, niin että asukkaamme voivat kokea elämänsä merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Pidämme tärkeänä, että asukkaamme voivat osallistua mielekkääseen toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan. Henkilökuntamme on innostunutta, osaavaa ja meillä on hyvä ilmapiiri. Työskentelemme asukkaiden kotona ja käytämme kodinomaisia vaatteita. Työ on kolmivuorotyötä. Toteutamme terveet työajat-periaatetta.

Lähihoitajana toimit vastuuhoitajana moniammatillisessa tiimissä ja tehtäväsi on asiakkaan hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi. Meillä on keskeistä hoitotyössä asukkaan toimintakyvyn ja voimavarojen tukeminen, yksilöllinen ja yhteisöllinen toimintatapa sekä yhteistyö omaisten kanssa. Noudatamme asiakkaiden kanssa kinestetiikan mukaista tapaa toimia ja koulutamme henkilökuntamme kinestetiikkaan. Päivittäiskirjaamisessa käytössä on APOTTI-toiminnanohjausjärjestelmä sekä RAI-järjestelmä.

Lähihoitajana olet motivoitunut, rohkea ja luova. Sinun on helppo tehdä tiimityötä ja omaat hyvät yhteistyötaidot. Pidät haasteista ja sinulla on hyvä huumorintaju ja vuorovaikutustaidot.

Uuden seniorikeskuksen Uudisrakennushanke on käynnistymässä vuonna 2022. Muutto uusiin tiloihin on syksyllä 2024.

Kelpoisuusehto:

Lähihoitajan tutkinto. Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Koeajan aikana suoritettava LoVe; lääkeluvat.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Luemme eduksi:
kokemuksen työstä muistisairaiden ryhmäkodissa sekä psykogeriatrisesta hoitotyöstä.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Etelän palvelualue, Koskelan seniorikeskus

SOTE-03-967-22

6.6.2022

31.05.2022 klo 16:00

2218,12€/kk

Käpyläntie 11, 00060 

Haemme lähihoitajaa vakinaiseen toimeen Koskelan seniorikeskuksen yksikköön C2. Yksikkö ovat 16-paikkainen ympärivuorokautisen muistisairaidenhoivan yksikkö.

Toiminnassamme teemme asioita yhdessä. Päivä rakentuu asukkaiden yksilöllisestä hoivasta, arjessa olemisesta; päivittäisestä ohjaamisesta ja avustamisesta, niissä toiminnoissa joista asukkaamme ei itsenäisesti selviydy. Annamme hoitoa ja hoivaa niin, että asukkaamme voivat elää ja hoivaa niin, että asukkaamme voivat elää ja asua turvallisesti, kokea elämänsä merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Meille on tärkeää, että asukkaat voivat ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta sekä osallistua mielekkääseen, hyvinvointia, toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan.

Toivomme sinulta positiivista asennetta työhön, itseohjautuvuutta ja tiimityötaitoja. Sinulla on hyvä tilannetaju ja olet kaikkia arvostava, huomioiva, inspiroiva, luova ja reipas. Sinulle on tärkeää ihmisarvon kunnioittaminen sekä itsemääräämisoikeuden, osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen. Pidät tärkeänä asiakaskuntamme päivittäisen hyvinvoinnin ja yksikkömme toiminnan kehittämistä. Nämä arvot ohjaavat työtäsi ja näkyvät hoidon suunnittelussa, jota toteutat yhdessä asukkaan, omaisten ja moniammatillisen tiimin kanssa. Erinomaiset vuorovaikutustaidot ja pitkä pinna auttavat menestymään tässä tehtävässä.

Päivittäiskirjaamisessa käytössä on APOTTI-toiminnanohjausjärjestelmä sekä RAI-järjestelmä.

Uuden seniorikeskuksen Uudisrakennushanke on käynnistymässä vuonna 2022. Muutto uusiin tiloihin on syksy 2024.

Kelpoisuusehto:

Lähihoitajan tutkinto. Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Koeajan aikana suoritettavat LoVe-lääkeluvat.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Luemme eduksi kokemuksen työstä muistisairaiden ryhmäkodissa.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Kivelän seniorikeskus, Osasto 5

SOTE-03-959-22

13.6.2022 tai sopimuksen mukaan

25.05.2022 klo 16:00

2218,12 e/kk

Sibeliuksenkatu 14, 00260 

Haemme aidosti ikääntyneiden hoivatyöstä kiinnostunutta lähihoitajaa osaksi meidän kannustavaa tiimiä.

Kivelän seniorikeskuksessa osastolla 5 on 24 asukaspaikkaa, joista 4 on varattu lyhytaikaishoidon asiakkaille kotona asumisen tukemiseksi. Lähihoitajana työskentelet vastuuhoitajana moniammatillisessa tiimissä. Työssäsi painottuu asukkaiden toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen päivittäisissä arjen askareissa. Työvuoroihin on mahdollisuus vaikuttaa. Laitoshuolto huolehtii siivouksesta ja ruokahuollosta.

Voit olla vanhustyön osaaja tai vasta urasi alussa oleva. Tai ehkä harkitset paluuta hoitoalalle? Tärkeintä on kiinnostus tehdä työtä ikäihmisten parissa. Pääset käyttämään meillä osaamistasi ja perehdytämme sinulle kaiken tarvittavan. Työyhteisössämme jokaisella on ääni, jolla on mahdollisuus vaikuttaa hyvään ilmapiiriin ja yhteiseen mukavaan arkeen.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Tervetuloa meille tekemään arvokasta työtä!

Kelpoisuusehto:

Lähihoitajan tutkinto. Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Pohjoinen palvelualue, Syystien seniorikeskus

SOTE-03-960-22

1.6.2022

27.05.2022 klo 16:00

2252.04€/kk

Takaniitynkuja 3, 00780 

Etsimme Syystien seniorikeskuksen varahenkilöstöön vanhustyöstä kiinnostunutta, innostunutta, lämminsydämistä lähihoitajaa vakituiseen työsuhteeseen.

Varahenkilöstössä työ on kaksivuorotyötä sisältäen aamu- ja iltavuoroja sekä viikonlopputöitä. Käytössä on yhteisöllinen työvuorosuunnittelu. Työhön saa kattavan perehdytyksen ja lisäksi tarjolla on tiimin ja esihenkilön tuki.

Perustehtävämme on tuottaa hoitoa ja hoivaa niin, että asukkaamme voivat kokea elämänsä merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Pidämme tärkeänä, että asukkaamme voivat osallistua mielekkääseen toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan.
Henkilökuntamme on innostunutta, osaavaa ja meillä on hyvä työilmapiiri. Päivittäiskirjaamisessa käytössämme on Apotti-asiakastietojärjestelmä.

Lähihoitajana olet motivoitunut, rohkea ja luova. Sinun on helppo tehdä tiimityötä ja omaat hyvät yhteistyötaidot. Pidät haasteista etkä pelkää nopeasti muuttuvia tilanteita ja sinulla on hyvä huumorintaju ja vuorovaikutustaidot. Lisäksi varahenkilönä olet sitoutunut työskentelemään Seniorikeskuksen kaikissa työyksiköissä.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi

Kelpoisuusehto:

Lähihoitajan tutkinto. Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Lisäksi tehtävässä edellytetään:

Koeajan aikana on suoritettava LoVe lääkeluvat.

Luemme eduksi:

Luemme eduksi kiinnostuksen ja kokemuksen muistisairaiden parissa työskentelystä ja saattohoidosta.

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut,

SOTE-03-863-22

30.5.2022 tai sopimuksen mukaan

25.05.2022 klo 16:00

2218.12 €/kk

Rudolfintie 17-19, 00840 

Me haluamme tehdä asukkaiden arjesta toimivaa ja onnellista. Haluatko sinä olla osa sydämellistä, arvokasta työtä tekevää ja kannustavaa yhteisöämme?

Laajasalon palvelutalon Majakka-tiimi etsii joukkoonsa luotettavaa, aidosti ikääntyneiden hoivatyöstä kiinnostunutta ja avoimen asenteen omaavaa lähihoitajaa vakituiseen työsuhteeseen. Haluatko työskennellä ratkaisukeskeisessä ja yhteisöohjautuvassa työporukassa, jossa on hurttia huumoria, sekä aivot ja sydän mukana työssä? Onko laadukas vanhustyö sinulle sydämen asia? Mikäli vastaat kysymyksiimme kyllä, saatat olla etsimämme henkilö, joten laita työhakemuksesi niin olemme yhteydessä sinuun!

Meillä asukkaat saavat elää omannäköistä arkea ja juhlaa. Teemme asukkaiden kanssa retkiä lähiympäristöön, nautimme musiikkiesityksistä tai lennämme makumatkalle ympäri maailmaa. Arkemme on puuhakasta, mutta hyvällä, tasa-arvoisella ja reilulla porukalla selviämme kaikesta.

Käyhän kurkkaamassa arkeamme Seniorikeskus Helsinki (Laajasalo) Facebook sivuilla.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Tervetuloa meille tekemään arvokasta työtä!

Terveisin: Tulevat työkaverisi


Kelpoisuusehto:

Lähihoitajan tutkinto. Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä ja esitettävä ennen työsuhteen alkamista työnantajalle huumausainetestiä koskeva todistus.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa. (

1    >