Suoraan sisältöön

Hae työpaikkoja

Avoimia tehtäviä: 647

Valitse ammattiala
Hakusana tai työavain

Kesätyöt

Avoimia tehtäviä: 65

Kesätyöt ja kesäsijaisuudet
Recruitment banner

Palvelussuhteen tyyppi

Ilmoituksen kieli

Avoimet työpaikat

Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

Hakuehdot täyttäviä tehtäviä 65 kpl  (17 ilmoitusta )

Lähihoitajat

Määräaikainen työsuhde, Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

Palvelukeskus Helsinki, Hoivapalvelut, Vallila

PALKE-03-7-20

4.5.2020

04.02.2020 klo 15:00

Elimäenkatu 15 00510 Helsinki, 00510 

Palvelukeskus Helsingin hoivapalvelut hakee kesäksi lähihoidon ammattilaisia vuosilomansijaisuuksiin palveluneuvojan tehtäviin.

Tehtäviin kuuluu asiakaspalvelukeskuksessa turvapuhelinhälytysten vastaanotto, hoidon tarpeen arviointi, koteihin tehtävät kotihälytyskäynnit, asiakkaiden neuvonta, yhteistyö kotihoidon ja omaisten kanssa. Hälytyskäynneillä arvioidaan asiakkaan vointia ja kotona pärjäämistä. Lisäksi teemme kotihoidon kanssa yhteishoitona kotihoidon käyntejä kuva- ja äänivälitteisesti virtuaalihoitona. Työskentelemme pareittain.

Edellytämme lähihoitajan tai vastaavan tutkintoa, työkokemuksen alalta katsomme eduksi. Tehtävä sopii myös alan viimeisen vuoden opiskelijalle. Lisäksi edellytämme hyvää fyysistä kuntoa.

Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä toimia muuttuvassa ja kehittyvässä työympäristössä, paineensietokykyä ja innostunutta asennetta terveysteknologiaan sekä valmiutta joustaa työtehtävissä tarpeen vaatiessa. Tehtävä edellyttää lisäksi tietoteknisiä taitoja, hyvää suomen kielen osaamista, ajokorttia ja uskallusta ajaa pääkaupunkiseudun liikenteessä.

Tarjoamme mahdollisuuden työskennellä alan ammattilaisten kanssa ja kartuttaa työkokemusta monipuolisissa hoitoalan tehtävissä.

Helsingin kaupunki toimii savuton työpaikka -periaatteen mukaisesti.


Palvelukeskus Helsinki - Parasta yhdessä - Bäst Tillsammans! Best together!

Määräaikainen työsuhde, Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

Sosiaali- ja terveystoimiala

SOTE-04-3-20

Sopimuksen mukaan.

28.02.2020 klo 16:00

Toinen linja 4 A, 00540 Helsinki

Helsingin kaupungin lähihoitajien kesäsijaiset rekrytoidaan vuonna 2020 Seure Henkilöstöpalveluiden kautta. Runsaasta tarjonnasta voit valita osaamisesi ja kiinnostuksesi mukaan sopivan työkohteen. Kesätyökohteita on tarjolla ympäri Helsinkiä kotihoidon, Helsingin sairaalan, seniorikeskusten (entinen monipuolinen palvelukeskus), psykiatrisen sairaanhoidon sekä vammaispalveluiden toiminnoissa. Hakuaika alkaa 27.1.2020. Katso lisätietoja ilmoituksen linkistä.

Sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat

Määräaikainen työsuhde, Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

Sosiaali- ja terveystoimiala

SOTE-04-2-20

Sopimuksen mukaan.

28.02.2020 klo 16:00

Toinen linja 4 A, 00530 Helsinki

Helsingin kaupungin sairaanhoitajien/terveydenhoitajien kesäsijaiset rekrytoidaan vuonna 2020 Seure Henkilöstöpalveluiden kautta. Runsaasta tarjonnasta voit valita osaamisesi ja kiinnostuksesi mukaan sopivan työkohteen. Kesätyökohteita on tarjolla ympäri Helsinkiä kotihoidon, Helsingin sairaalan, seniorikeskusten (entinen monipuolinen palvelukeskus), psykiatrisen sairaanhoidon, terveysasemien sekä vammaispalveluiden toiminnoissa. Hakuaika alkaa 27.1.2020. Katso lisätietoja ilmoituksen linkistä.

Sote-alan muut tehtävät

Määräaikainen työsuhde, Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

Sosiaali- ja terveystoimiala, Lastensuojelu, Outamon lastenkoti

SOTE-01-34-20

1.6.2020 - 16.8.2020

28.02.2020 klo 15:00

2342,11 e/ kk

KARKALINTIE 148 , 08100 

Outamon lastenkoti sijaitsee Lohjalla. Lastenkodin lapset ovat nuorisoikäisiä.

Helsingin kaupunki on järjestänyt lastensuojelutoimintaa vuodesta 1911 lähtien Outamossa. Outamo on yksi alansa vanhempia toimijoita. Nykyaikaiset lasten asuin- ja toimintatilat ovat vanhassa ja luonnonkauniissa kartanomiljöössä.

Outamo on moniammatillinen työyhteisö jossa ohjaajan tehtävissä työtä tekevät ensisijaisesti sosionomin, sairaanhoitajan ja yhteisöpedagogin koulutuksen saaneet henkilöt. Outamossa on myös lähihoitajia. Sijaisina voi työskennellä myös näiden alojen opiskelijat. Outamossa on myös muita Outamolaisista huolta pitäviä henkilöitä kuten laitosapulaisia, keittäjiä, kiinteistöistä huoltapitäviä, psykologi, Outamon koulun henkilökunta.

Työtä tehdään kaikkina vuorokauden aikoina. Kesällä meillä on avoinna neljä lastenkotiosastoa. Kesäkaudella pyritään järjestämään lapsille töitä Outamon alueella ja virikkeellistä harrastustoimintaa hoito- ja kasvatustyön tueksi. Kesällä työtä tehdään myös lasten kotipaikkakunnalle Helsinkiin. Hoidollinen viitekehys perustuu terapeuttiseen laitoskasvatukseen.

Kesäloman sijaisuuden ajankohdasta voi sopia, mutta sijaisuudet ajoittuvat pääsääntöisesti koulun loma-aikaan.

Sijaisuuden palkka määräytyy työtehtävän mukaan. Mikäli työtehtävään ei voi sisällyttää kaikkia tehtävän vaatimuksia voi palkka olla 5% alempi tehtäväkohtaisesta palkasta. Osa palkan kokonaisuudesta tulee erilaisista vuorolisistä.

Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto sosionomi tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto sairaanhoitaja tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.
Valmistuneilta tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Lisäksi huomiodaan yhteisöpedagogit ja lähihoitaja sekä muut hoito- ja kasvatusalalle soveltuvat tutkinnot ja niiden opiskelijat.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Mikäli sijaisuuden kesto sitä vaatii.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme:

Outamoon ei ole julkista liikennettä joten tehtävä vaatii ajokortin.
Mielenkiinnon puberteetiin kuohuntavaiheessa olevien nuorten ohjaukseen.
Lähtökohdat sekä itselliseen että tiimityöhön.

Luemme eduksi:
Hygeniapassin, lääkeluvat sekä kiinnostuksen erilaisiin harrastuksiin ja arjen askareisiin.

Jätä hakemus helsinkirekry.fi kautta.

Tekninen ja yhdyskuntasuunnittelun ala

Määräaikainen työsuhde, Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Liikenne- ja katusuunnittelu, Toiminnanohjaus

KYMP-01-3-20

1.6.2020 - 31.7.2020

07.02.2020 klo 16:00

1 870 euroa/kk

Kansakoulukatu 3, 00100 Helsinki

Haluatko mukaan tekemään merkityksellistä työtä Helsingin kaupungilla? Palkkaamme ensi kesäksi laaduntarkkailijoita havainnoimaan, kuinka pitkällä Helsinki on maailman toimivimman kaupungin rakentamisessa.

Maailman toimivin kaupunki on ennen kaikkea parhaiden mahdollisten olosuhteiden tarjoamista hyvälle ja toimivalle kaupunkiarjelle. Toimivimman kaupungin laaduntarkkailijoita rekrytoidaan siksi erityisesti niihin palveluihin ja toimintoihin, joissa tiedetään olevan haasteita ja joihin halutaan löytää uusia ja innovatiivisiakin ratkaisuja.

Haemme nyt katutyömaiden laaduntarkkailijoita arvioimaan miltä kaupunki näyttää asukkaiden ja vierailijoiden silmin.

Helsinki on jaettu alueellisesti suurpiireittäin. Tulet havainnoimaan ja arvioimaan oman alueesi katutöiden sujuvuutta.

Tehtävässä arvioit ja havannoit muun muassa seuraavia asioita:
- lupaehtojen ja ohjeiden mukaista toimintaa
- opastusta ja liikkumisen poikkeusjärjestelyitä katutyömailla
- työmaaympäristön siisteyttä ja toimivuutta
- miten viestintä katutyömailla on toteutettu

Lisäksi tehtäviisi kuuluvat yllä mainituista asioista raportointi ja jälkiseuranta mobiilisti.

Tarjoamme sinulle konkreettisen mahdollisuuden tulla vaikuttamaan kaupungin kehittymiseen. Saat työhösi kattavan perehdytyksen ja hyvät työsuhde-edut. Työskentelet osana laaduntarkkailijoiden tiimiä ja saat mukavat työkaverit tukemaan sinua työssäsi.

Olet esimerkiksi 1 tai 2. vuosikurssin amk-insinööri- tai diplomi-insinööriopiskelija. Sinulla on teknisten perustietojen lisäksi hyvät vuorovaikutustaidot. Olet valmis liikkumaan kaupunkiympäristössä päivittäin ja kommunikoit sujuvasti suomen kielellä.

Ensimmäinen haastattelukierros tullaan toteuttamaan videohaastatteluna viikolla 7, jonka jälkeen kutsumme osan hakijoista henkilökohtaisiin haastatteluihin.

Määräaikainen työsuhde, Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne/Kaupunginkanslia, henkilöstöosasto

KYMP-01-4-20

25.5.2020 - 9.8.2020

07.02.2020 klo 16:00

1 937 euroa/kk

Kansakoulukatu 3, 00100 Helsinki

Haluatko mukaan tekemään merkityksellistä työtä Helsingin kaupungilla? Palkkaamme ensi kesäksi laaduntarkkailijoita havainnoimaan, kuinka pitkällä Helsinki on maailman toimivimman kaupungin rakentamisessa.

Maailman toimivin kaupunki on ennen kaikkea parhaiden mahdollisten olosuhteiden tarjoamista hyvälle ja toimivalle kaupunkiarjelle. Toimivimman kaupungin laaduntarkkailijoita rekrytoidaan siksi erityisesti niihin palveluihin ja toimintoihin, joissa tiedetään olevan haasteita ja joihin halutaan löytää uusia ja innovatiivisiakin ratkaisuja.

Haemme nyt kahta tiiminvetäjää.

Toinen tulee työskentelemään katutöiden laaduntarkkailijoiden tiimissä kaupunkiympäristön toimialalla. Toisen tehtävä sijoittuu kaupunginkansliaan, josta käsin koordinoidaan palvelujen laaduntarkkailu.

Tiimisi jäsenet kiertävät eri suurpiireissä Helsingin alueella. Pidät yhteyttä laaduntarkkailijoihin ja tuet sekä valmennat tiimisi jäseniä auttaen heitä onnistumaan työssään. Katutöiden havainnoijat (7 insinööriä) työskentelevät 2 kuukauden työsuhteissa kaupunkiympäristön toimialalla. Palveluiden havainnoijat työskentelevät kuukauden mittaisissa työsuhteissa pareittain eri puolilla kaupunkia. Palveluiden havainnoijia palkkaamme 14 kesäkuuksi ja 14 heinäkuuksi. Ilmoitathan hakulomakkeella kumman tiiminvetäjän tehtävää ensisijaisesti haet.

Tiiminvetäjän tehtävässä tulet vastaamaan havainnoinnin toteutuksesta ja välittömien parannustarpeiden toteutumisesta tai eteenpäin viestimisestä. Osallistut tiimisi perehdyttämiseen ja työn organisointiin yhdessä nimettyjen asiantuntijoiden kanssa. Vastuullasi on myös tehdä yhteenveto ja raportoida kesän aikana tehdyistä havainnoista ja parannusehdotuksista.

Tarjoamme sinulle konkreettisen mahdollisuuden tulla vaikuttamaan kaupungin kehittymiseen. Saat työhösi kattavan perehdytyksen ja hyvät työsuhde-edut. Työskentelet osana laaduntarkkailijoiden tiimiä ja saat mukavat työkaverit tukemaan sinua työssäsi.

Katutöiden laaduntarkkailijoiden tiiminvetäjä:
Tehtävä soveltuu parhaiten mikäli opiskelet teknisen alan korkeakoulututkintoa ja sinulla on esimerkiksi johtamisopintoja ja aiempaa kokemusta perehdyttämisestä tai vastuuta tiimin työskentelyn ohjauksesta.

Palveluiden laaduntarkkailijoiden tiiminvetäjä:
Tehtävä soveltuu parhaiten sinulle mikäli opiskelet korkeakoulututkintoa ja olet suuntautunut opinnoissasi esimerkiksi johtamiseen tai palveluiden kehittämiseen. Sinulla on esimerkiksi johtamisopintoja ja aiempaa kokemusta perehdyttämisestä tai vastuuta tiimin työskentelyn ohjauksesta.

Olet helposti lähestyttävä ja sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot. Olet valmis liikkumaan kaupunkiympäristössä päivittäin ja kommunikoit sujuvasti suomen kielellä.

Ensimmäinen haastattelukierros tullaan toteuttamaan videohaastatteluna viikolla 7, jonka jälkeen kutsumme osan hakijoista henkilökohtaisiin haastatteluihin.

Määräaikainen työsuhde, Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

Kaupunkiympäristön toimiala

KYMP-01-2-20

Työsuhteen kesto on 3 kuukautta välillä 1.5.-30.9.2020.

14.02.2020 klo 16:00

Palkka määräytyy opintopisteiden mukaan.

Kansakoulukatu 3, 00100 Helsinki

Tule meille kehittämään osaamistasi ammattilaisten opissa!

Oletko kiinnostunut kaupunkisuunnittelusta? Haluatko saada käytännön suunnittelukokemusta? Meillä se onnistuu! Olemme yksi suurimmista arkkitehtien työnantajista Suomessa.
Haemme nyt arkkitehtiharjoittelijoita alla oleviin tehtäviin.

Kantakaupunkitiimi
• Kantakaupungin uudelleenkaavoitukseen liittyvät suunnittelutehtävät.
Pohjoinen täydennysrakentamistiimi
• Länsi-Pakilan suunnitteluperiaatteisiin liittyvät suunnittelutehtävät sekä Oulunkyläntien kaavahankkeeseen liittyvät mallinnustehtävät.
Itäinen täydennysrakentamistiimi
• Itäkeskuksen ympäristön täydennysrakentamiseen liittyvät suunnittelutehtävät.
Vuosaari-Vartiokylänlahti -tiimi
• Vuosaaren keskustaan, Vartiokylänlahteen ja Mellunmäkeen liittyvät suunnittelutehtävät sekä puistoalueiden kehittämiseen liittyvät illustraatiot useissa eri kaavahankkeissa.
Laajasalotiimi
• Yleiskaavan mukaisten täydennysrakentamismahdollisuuksien havainnollistaminen Laajasalossa.
Kaarela-Vihdintie -tiimi
• Malminkartanon kaupunkiuudistukseen liittyvät suunnittelutehtävät.
Läntinen täydennysrakentamistiimi
• Ruskeasuon alueen täydentävän rakentamisen esiselvitys.
Kaupunkiuudistustiimi
• Merellinen Helsinki -hankkeeseen liittyvät suunnitelmat

Lue lisää suunnittelukohteista Uutta Helsinkiä -sivuilla.

Työsuhteen kesto on 3 kuukautta välillä 1.5.-30.9.2020.

Saat osaavan, moniammatillisen työyhteisön tuen ja mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen sekä hyvät työsuhde-edut. Edistämme henkilöstömme työhyvinvointia ja kannustavaa palkitsemista.

Tehtävän kelpoisuusehto: Ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelija (esim. arkkitehti, maisema-arkkitehti)

Keittiö- ja puhtaanapitoalan tehtävät

Määräaikainen työsuhde, Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

Monipalvelut, Kustaankartanon seniorikeskus

PALKE-02-39-20

4.5.2020 tai sopimuksen mukaan

24.02.2020 klo 15:00

Alkaen 1797,17e/kk

Kivalterintie 16 K, 00620 

Tule kesätöihin tekemään kanssamme kaupungin merkittävimpiä ruokailuelämyksiä!

Ruokapalvelutyöntekijänä työskentelet Kustaankartanon seniorikeskuksen keittiössä osana asiantuntevaa ja osaavaa tiimiämme.
Tehtävässä osallistut keittiön päivittäiseen toimintaan, salaattien ja lisukkeiden valmistamiseen, ravintolatyöhön, asiakaspalveluun ja astiahuollon tehtäviin.

Keskeisiä työtehtäviäsi ovat: Kokkien avustaminen ruoanvalmistuksessa ja aterioiden pakkaamisessa, salityöskentely ja asiahuollon ja puhtaanapidon tehtävät.

Tarjoamme asiakkaillemme maistuvan ja ravitsevan ruokailuelämyksen vuoden jokaisena päivänä, eli työt sijoittuvat ajoittain myös viikonlopuille ja pyhille.
Työvuorot ovat klo 7-16 välillä. Asukkaille tarjotaan kaikki ateriat vuoden joksisena päivänä. Kohteesta toimitetaan ruokaa myös muualle.

Olisiko tässä kesätyö sinun makuusi?

Tarjoamme viihtyisän ja vastuullisen työympäristön sekä kannustavat ja ammattitaitoiset työkaverit, joilta voit aina kysyä neuvoja. Saat työhösi kattavan perehdytyksen ja tueksesi lähes 100 vuoden kokemuksemme ruokapalveluista sekä mahdollisuuden kehittää osaamistasi merkityksellisessä työssä suurkeittiöalalla.

Viihdyt meillä, jos:
- sinulla on alalta jo jonkin verran työkokemusta ja halua oppia uutta
- olet alan opiskelija tai sinulta löytyy tehtävään soveltuva koulutus tai riittävää kokemusta vastaavasta työstä
- kohtaat ajoittaisen kiireen ja muuttuvat tilanteet rohkeudella ja hyvässä hengessä
- työskentelet sujuvasti suomen kielellä ja sinulla on hygieniapassi

Vuosilomansijaisuudet ovat 2-4 kuukauden mittaisia ja alkavat sopimuksen mukaan, aikaisintaan kuitenkin 04.05.2020.
Voimme mahdollisesti tarjota sinulle töitä myös kesätyön jälkeen!

Tule tekemään kanssamme maailman toimivinta kaupunkia!

Palvelukeskus Helsinki - Parasta yhdessä - Bäst Tillsammans! Best together!

Määräaikainen työsuhde, Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

Palvelukeskus Helsinki, Riistavuoren seniorikeskus, Haaga

PALKE-02-42-20

1.6-14.8.2020

11.02.2020 klo 15:00

Isonnevantie 28, 00320 

Tule kesätöihin tekemään kanssamme kaupungin merkittävimpiä ruokailuelämyksiä!

Kokkina työskentelet RIISTAVUOREN SENIORIKESKUKSEN keittiössä osana asiantuntevaa ja osaavaa tiimiämme.
Työtehtäviisi kuuluu perus- ja erityisruokavalioruokien valmistus reseptejä noudattaen sekä keittiön siisteydestä ja astiahuollosta huolehtiminen. Tarvittaessa hoidat myös jakelu- ja muita ruokatuotantotehtäviä.

Keskeisiä työtehtäviäsi ovat: Kokkina vastaat kohteen ruokapalveluista yhdessä työtovereidesi kanssa. Työhösi kuuluu perus- ja erityisruokavalioruokien sekä keittiön siisteydestä ja astiahuollosta huolehtiminen. Osana myös salaatin valmistusta ja leipomista

Tarjoamme asiakkaillemme maistuvan ja ravitsevan ruokailuelämyksen vuoden jokaisena päivänä, eli työt sijoittuvat ajoittain myös viikonlopuille ja pyhille.
Työvuorot sijoittuvat arkisin ja viikonloppuisin pääasiassa 6:45-18:30 väliselle ajalle

Olisiko tässä kesätyö sinun makuusi?

Tarjoamme viihtyisän ja vastuullisen työympäristön sekä kannustavat ja ammattitaitoiset työkaverit, joilta voit aina kysyä neuvoja. Saat työhösi kattavan perehdytyksen ja tueksesi lähes 100 vuoden kokemuksemme ruokapalveluista sekä mahdollisuuden kehittää osaamistasi merkityksellisessä työssä suurkeittiöalalla.

Viihdyt meillä, jos:
sinulla on alalta jo jonkin verran työkokemusta ja halua oppia uutta
olet alan opiskelija tai sinulta löytyy tehtävään soveltuva koulutus tai riittävää kokemusta vastaavasta
työstä
kohtaat ajoittaisen kiireen ja muuttuvat tilanteet rohkeudella ja hyvässä hengessä
työskentelet sujuvasti suomen kielellä ja sinulla on hygieniapassi

Vuosilomansijaisuudet ovat 1-4 kuukauden mittaisia ja alkavat sopimuksen mukaan, aikaisintaan kuitenkin 01.05.2020.
Voimme mahdollisesti tarjota sinulle töitä myös kesätyön jälkeen!

Tule tekemään kanssamme maailman toimivinta kaupunkia!

Palvelukeskus Helsinki - Parasta yhdessä - Bäst Tillsammans! Best together!

Määräaikainen työsuhde, Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

Palvelukeskus Helsinki, Malmin sairaalan henkilöstöravintola ja kahvio, Malmi

PALKE-02-16-20

1.6-9.8. tai sopimuksen mukaan

17.02.2020 klo 09:00

Talvelantie 6 rak. 2, 00700 

Tule kesätöihin tekemään kanssamme kaupungin merkittävimpiä ruokailuelämyksiä!

Ruokapalvelutyöntekijänä työskentelet Malmin sairaalan henkilöstöravintolan keittiössä osana asiantuntevaa ja osaavaa tiimiämme.
Tehtävässä osallistut keittiön päivittäiseen toimintaan, salaattien ja lisukkeiden valmistamiseen sekä puhtaanapidon ja astiahuollon tehtäviin. Mahdollisuus osallistua asiakaspalveluun ja kassatyöskentelyyn henkilöstöravintolassa sekä kahviossa. Keittiössä työskentelee 5 henkilöä. Malmin sairaalaan on hyvät julkiset kulkuyhteydet.

Henkilöstöravintolassa työtehtäviisi kuuluu salaattien valmistusta, astiahuoltoa, linjaston täyttämistä, kuormien purkua ja salin puhtaanapitoa. Kahvilassa työtehtäviin kuuluu croissanttien ja sämpylöiden tekoa, vitriinien täyttämistä ja astiahuoltoa.

Malmin sairaalan henkilöstöravintola on avoinna maanantaista perjantaihin ja työvuorot ovat klo 7.00-14.45. Kahvila on avoinna maanantaista sunnuntaihin ja työvuorot ovat klo 7.00-14.45 sekä 08.30-17.30.


Olisiko tässä kesätyö sinun makuusi?

Tarjoamme viihtyisän ja vastuullisen työympäristön sekä kannustavat ja ammattitaitoiset työkaverit, joilta voit aina kysyä neuvoja. Saat työhösi kattavan perehdytyksen ja tueksesi lähes 100 vuoden kokemuksemme ruokapalveluista sekä mahdollisuuden kehittää osaamistasi merkityksellisessä työssä suurkeittiöalalla.

Viihdyt meillä, jos:
- sinulla on alalta jo jonkin verran työkokemusta ja halua oppia uutta
- olet alan opiskelija tai sinulta löytyy tehtävään soveltuva koulutus tai riittävää kokemusta vastaavasta työstä
- kohtaat ajoittaisen kiireen ja muuttuvat tilanteet rohkeudella ja hyvässä hengessä
- työskentelet sujuvasti suomen kielellä ja sinulla on hygieniapassi

Vuosilomansijaisuudet ovat 1-4 kuukauden mittaisia ja alkavat sopimuksen mukaan, aikaisintaan kuitenkin 01.05.2020.
Voimme mahdollisesti tarjota sinulle töitä myös kesätyön jälkeen!


Tule tekemään kanssamme maailman toimivinta kaupunkia!

Palvelukeskus Helsinki - Parasta yhdessä - Bäst Tillsammans! Best together!

Määräaikainen työsuhde, Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

Palvelukeskus Helsinki, Kontulan Seniorikeskus

PALKE-02-34-20

01.06.2020 - 09.08.2020

17.02.2020 klo 09:00

Kontukuja 5, 00940 Helsinki

Tule kesätöihin tekemään kanssamme kaupungin merkittävimpiä ruokailuelämyksiä!

Etsimme vastuullisesta ja monipuolisesta työstä innostuvaa
RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄÄ kesätöihin KONTULAN SENIOIRIKESKUKSEEN
tekemään yhdessä kaupungin merkittävimpiä ruokailuelämyksiä!

Tarjoamme asiakkaillemme ravitsevan ja maistuvan ruokailuelämyksen vuoden jokaisena päivänä. Asiakkaita on päivittäin noin 500 joista noin 200 ruokailee henkilöstö ravintolassa ja tämän lisäksi toimittamme ruokaa muihin toimipaikoihin noin 150 asiakkaalle. Etsimme ruokapalvelutyöntekijää, joka haluaa hurmata asiakkaamme ystävällisellä ja palvelualttiilla asenteella.

Ruokapalvelutyöntekijänä työskentelet keittiössä osana asiantuntevaa ja osaavaa tiimiämme.
Työhösi kuuluu keittiön avustavat työtehtävät, sekä keittiön siisteydestä ja astiahuollosta huolehtiminen. Osana myös salaatin valmistusta ja henkilöstöravintolassa työskentelyä.

Otamme innolla vastaan sekä kokeneet konkarit, että tuoreemmatkin taitajat reilun ja vauhdikkaan työyhteisön pariin.
Työvuorot sijoittuvat arkisin ja viikonloppuisin klo. 7.00-17.15 välille.

Sijaitsemme hyvien kulkuyhteyksien varrella.


Olisiko tässä kesätyö sinun makuusi?

Tarjoamme viihtyisän ja vastuullisen työympäristön sekä kannustavat ja ammattitaitoiset työkaverit, joilta voit aina kysyä neuvoja. Saat työhösi kattavan perehdytyksen ja tueksesi lähes 100 vuoden kokemuksemme ruokapalveluista sekä mahdollisuuden kehittää osaamistasi merkityksellisessä työssä suurkeittiöalalla.

Viihdyt meillä, jos:
- sinulla on alalta jo jonkin verran työkokemusta ja halua oppia uutta
- olet alan opiskelija tai sinulta löytyy tehtävään soveltuva koulutus tai riittävää kokemusta vastaavasta työstä
- kohtaat ajoittaisen kiireen ja muuttuvat tilanteet rohkeudella ja hyvässä hengessä
- työskentelet sujuvasti suomen kielellä ja sinulla on hygieniapassi

Vuosilomansijaisuudet ovat 1-4 kuukauden mittaisia ja alkavat sopimuksen mukaan, aikaisintaan kuitenkin 01.06.2020.
Voimme mahdollisesti tarjota sinulle töitä myös kesätyön jälkeen!


Tule tekemään kanssamme maailman toimivinta kaupunkia!

Palvelukeskus Helsinki - Parasta yhdessä - Bäst Tillsammans! Best together!

Määräaikainen työsuhde, Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

Palvelukeskus Helsinki, Syystien seniorikeskus, Malmi

PALKE-02-20-20

1.6-30.8.2020 tai sopimuksen mukaan

17.02.2020 klo 09:00

Takaniitynkuja 3 , 00780 

Tule kesätöihin tekemään kanssamme kaupungin merkittävimpiä ruokailuelämyksiä!

Ruokapalvelutyöntekijänä työskentelet Syystien seniorikeskuksen keittiössä osana asiantuntevaa ja osaavaa tiimiämme.
Tehtävässä osallistut keittiön päivittäiseen toimintaan, salaattien ja lisukkeiden valmistamiseen, leipomiseen sekä puhtaanapidon ja astiahuollon tehtäviin. Avustat ruoanvalmistuksessa ja tarvittaessa siirryt myös auttamaan naapurikohteisiin.

Keskeisiä työtehtäviäsi ovat: Lounaan lisäkesalaattien valmistus, salityöskentelyä lounaan aikana; linjaston täydennystä, astiahuoltoa,
keittiön sekä salin siivoustehtäviä. Mahdollisuus opetella kassatoimintoja ja asiakaspalvelua. Tavaroiden vastaanottoa. Ruuanvalmistuksen avustavat tehtävät.

Tarjoamme asiakkaillemme maistuvan ja ravitsevan ruokailuelämyksen vuoden jokaisena päivänä, eli työt sijoittuvat ajoittain myös viikonlopuille ja pyhille. Arkipäivisin lounaalla ruokailee noin 150 asiakasta. Asiakkaat koostuvat talon asukkaista, henkilökunnasta sekä ulkopuolisista asiakkaista.
Keittiössä työskentelee 8 hengen tiimi. Työvuorot ovat päivittäin klo 7.00-14.45 tai klo 11.00-19.00.
Syystien seniorikeskus sijaitsee Malmilla ja sinne on hyvät julkiset kulkuyhteydet.

Olisiko tässä kesätyö sinun makuusi?

Tarjoamme viihtyisän ja vastuullisen työympäristön sekä kannustavat ja ammattitaitoiset työkaverit, joilta voit aina kysyä neuvoja. Saat työhösi kattavan perehdytyksen ja tueksesi lähes 100 vuoden kokemuksemme ruokapalveluista sekä mahdollisuuden kehittää osaamistasi merkityksellisessä työssä suurkeittiöalalla.

Viihdyt meillä, jos:
- sinulla on alalta jo jonkin verran työkokemusta ja halua oppia uutta
- olet alan opiskelija tai sinulta löytyy tehtävään soveltuva koulutus tai riittävää kokemusta vastaavasta työstä
- kohtaat ajoittaisen kiireen ja muuttuvat tilanteet rohkeudella ja hyvässä hengessä
- työskentelet sujuvasti suomen kielellä ja sinulla on hygieniapassi

Vuosilomansijaisuudet ovat 1-4 kuukauden mittaisia ja alkavat sopimuksen mukaan, aikaisintaan kuitenkin 01.05.2020.
Voimme mahdollisesti tarjota sinulle töitä myös kesätyön jälkeen!

Tule tekemään kanssamme maailman toimivinta kaupunkia!

Palvelukeskus Helsinki - Parasta yhdessä - Bäst Tillsammans! Best together!

Määräaikainen työsuhde, Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

Palvelukeskus Helsinki, Suursuon sairaala

PALKE-02-17-20

1.5.2020-31.8.2020

28.02.2020 klo 15:00

Suursuonlaita 3 B, 00630 

Etsimme vastuullista ja monipuolisesta työstä innostuvaa
KESÄTYÖNTEKIJÄÄ Suursuon sairaalaan
tekemään yhdessä kaupungin merkittävimpiä ruokailuelämyksiä!


Tarjoamme asiakkaillemme ravitsevan ja maistuvan ruokailuelämyksen vuoden jokaisena päivänä.
Asiakkaita on päivittäin noin 530 joista noin 110 ruokailee henkilöstöravintolassa arkisin.
Etsimme vahvistukseksi sinua, joka hurmaat asiakkaamme laadukkaalla sekä palvelualttiilla asenteella.


Kesätyöntekijänä vastaat kohteen ruokapalveluista yhdessä työtovereidesi kanssa. Työhösi kuuluu keittiön avustavat työtehtävät sekä keittiön siisteydestä ja astiahuollosta huolehtiminen. Osana myös salaatin valmistusta ja leipomista.


Meillä on reilu ja vauhdikas työyhteisö, jossa otamme innolla vastaan sekä kokeneet konkarit, että tuoreemmatkin taitajat! Työvuorot sijoittuvat arkisin ja viikonloppuisin pääasiassa 6.15-17.00 välille.

Toivomme, että sinulla on tehtävään soveltuvaa koulutusta tai aikaisempaa kokemusta vastaavista tehtävistä. Olet innostunut tiimipelaaja, joka ei kaihda muuttuvia tilanteita. Arvostamme reipasta ja joustavaa työotetta sekä tahtoa kasvaa ja kehittää kanssamme. Sinulle on tärkeää työskennellä parasta yhdessä arvolupauksemme mukaisesti - yhdessä, luotettavasti, luovasti ja vastuullisesti. Toimit sujuvasti suomen kielellä ja sinulla on positiivista asennetta sekä raipasta mieltä ja kykyä toimia osana ryhmää.


Olisiko tässä kesätyö sinun makuusi?

Tarjoamme viihtyisän ja vastuullisen työympäristön sekä kannustavat ja ammattitaitoiset työkaverit, joilta voit aina kysyä neuvoja. Saat työhösi kattavan perehdytyksen ja tueksesi lähes 100 vuoden kokemuksemme ruokapalveluista sekä mahdollisuuden kehittää osaamistasi merkityksellisessä työssä suurkeittiöalalla.

Viihdyt meillä, jos:
- sinulla on alalta jo jonkin verran työkokemusta ja halua oppia uutta
- olet alan opiskelija tai sinulta löytyy tehtävään soveltuva koulutus tai riittävää kokemusta vastaavasta työstä
- kohtaat ajoittaisen kiireen ja muuttuvat tilanteet rohkeudella ja hyvässä hengessä
- työskentelet sujuvasti suomen kielellä ja sinulla on hygieniapassi

Vuosilomansijaisuudet ovat 1-4 kuukauden mittaisia ja alkavat sopimuksen mukaan, aikaisintaan kuitenkin 01.05.2020.
Voimme mahdollisesti tarjota sinulle töitä myös kesätyön jälkeen!

Tule tekemään kanssamme maailman toimivinta kaupunkia!

Palvelukeskus Helsinki - Parasta yhdessä - Bäst Tillsammans! Best together!

Määräaikainen työsuhde, Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

Palvelukeskus Helsinki, Koskelan seniorikeskus, Koskela

PALKE-02-7-20

Eri mittaisia välille: 1.6-16.8.2020

17.02.2020 klo 09:00

Käpyläntie 11, 00600 

Tule kesätöihin tekemään kanssamme kaupungin merkittävimpiä ruokailuelämyksiä!

Kokkina työskentelet Koskelan seniorikeskuksen keittiössä osana asiantuntevaa ja osaavaa tiimiämme.

Kokkina vastaat kohteen ruokapalveluista yhdessä työtovereidesi kanssa. Työhösi kuuluu perus- ja erityisruokavalioruokien sekä keittiön siisteydestä ja astiahuollosta huolehtiminen. Osana myös salaatin valmistusta ja leipomista.

Meillä on reilu ja vauhdikas työyhteisö, jossa otamme innolla vastaan sekä kokeneet konkarit että tuoreemmatkin taitajat! Työvuorot sijoittuvat arkisin ja viikonloppuisin pääasiassa 05.30-18.00 välille.

Olisiko tässä kesätyö sinun makuusi?

Tarjoamme viihtyisän ja vastuullisen työympäristön sekä kannustavat ja ammattitaitoiset työkaverit, joilta voit aina kysyä neuvoja. Saat työhösi kattavan perehdytyksen ja tueksesi lähes 100 vuoden kokemuksemme ruokapalveluista sekä mahdollisuuden kehittää osaamistasi merkityksellisessä työssä suurkeittiöalalla.

Viihdyt meillä, jos:
- sinulla on alalta jo jonkin verran työkokemusta ja halua oppia uutta
- olet alan opiskelija tai sinulta löytyy tehtävään soveltuva koulutus tai riittävää kokemusta vastaavasta työstä
- kohtaat ajoittaisen kiireen ja muuttuvat tilanteet rohkeudella ja hyvässä hengessä
- työskentelet sujuvasti suomen kielellä ja sinulla on hygieniapassi

Vuosilomansijaisuudet ovat 1-4 kuukauden mittaisia ja alkavat sopimuksen mukaan, aikaisintaan kuitenkin 01.05.2020.
Voimme mahdollisesti tarjota sinulle töitä myös kesätyön jälkeen!

Tule tekemään kanssamme maailman toimivinta kaupunkia!

Palvelukeskus Helsinki - Parasta yhdessä - Bäst Tillsammans! Best together!

Määräaikainen työsuhde, Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

Palvelukeskus Helsinki, Koskelan seniorikeskus, Koskela

PALKE-02-8-20

Eri mittaisia välille: 25.5.-6.9.2020

17.02.2020 klo 09:00

Käpyläntie 11 rak. N, 00600 

Tule kesätöihin tekemään kanssamme kaupungin merkittävimpiä ruokailuelämyksiä!

Etsimme vastuullisia ja monipuolisesta työstä innostuvia
Ruokapalvelutyöntekijöitä kesätöihin Koskelan Seniorikeskukseen
tekemään yhdessä kaupungin merkittävimpiä ruokailuelämyksiä!

Tarjoamme asiakkaillemme ravitsevan ja maistuvan ruokailuelämyksen vuoden jokaisena päivänä.
Asiakkaita on noin. 600, joille toimitetaan koko ateriapäivä ja lisäksi ravintolassamme ruokailee noin. 140 asiakasta.
Etsimme vahvistukseksi sinua, joka hurmaat asiakkaamme Palvelualttiilla asenteella.

Ruokapalvelutyöntekijäni vastaat kohteen ruokapalveluista yhdessä työtovereidesi kanssa. Työhösi kuuluu ruoanjakelu sekä keittiön siisteydestä ja astiahuollosta huolehtiminen. Osana myös salaatin valmistusta ja henkilöstöravintolassa työskentelyä.

Meillä on reilu ja vauhdikas työyhteisö, jossa otamme innolla vastaan sekä kokeneet konkarit että tuoreemmatkin taitajat! Työvuorot sijoittuvat arkisin ja viikonloppuisin pääasiassa 05.30-18.00 välille.

Olisiko tässä kesätyö sinun makuusi?

Tarjoamme viihtyisän ja vastuullisen työympäristön sekä kannustavat ja ammattitaitoiset työkaverit, joilta voit aina kysyä neuvoja. Saat työhösi kattavan perehdytyksen ja tueksesi lähes 100 vuoden kokemuksemme ruokapalveluista sekä mahdollisuuden kehittää osaamistasi merkityksellisessä työssä suurkeittiöalalla.

Viihdyt meillä, jos:
- sinulla on alalta jo jonkin verran työkokemusta ja halua oppia uutta
- olet alan opiskelija tai sinulta löytyy tehtävään soveltuva koulutus tai riittävää kokemusta vastaavasta työstä
- kohtaat ajoittaisen kiireen ja muuttuvat tilanteet rohkeudella ja hyvässä hengessä
- työskentelet sujuvasti suomen kielellä ja sinulla on hygieniapassi

Vuosilomansijaisuudet ovat 1-4 kuukauden mittaisia ja alkavat sopimuksen mukaan, aikaisintaan kuitenkin 01.05.2020.
Voimme mahdollisesti tarjota sinulle töitä myös kesätyön jälkeen!

Tule tekemään kanssamme maailman toimivinta kaupunkia!

Palvelukeskus Helsinki - Parasta yhdessä - Bäst Tillsammans! Best together!

Asiakaspalvelu- ja toimistoalan tehtävät

Määräaikainen työsuhde, Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

Palvelukeskus Helsinki, Kuljetuspalvelut, Vallila

PALKE-03-4-20

Sopimuksen mukaan aikavälillä 4.5.-30.9.

17.02.2020 klo 15:00

Elimäenkatu 15, 00510 Helsinki, 00510 

Tervetuloa asiakaspalvelukeskukseemme!

Asiakaspalvelukeskuksessamme toivotamme sinut tervetulleeksi energiseen työyhteisöömme, helsinkiläisten palveluiden sykkeeseen! Vastaanotamme asiakkaittemme, vanhusten ja vammaisten, matkatilauksia sekä suunnittelemme ryhmämatkoja. Kohtaamme asiakkaamme monikanavaisesti: palvelemme sujuvasti niin puhelimen kuin sähköisten järjestelmienkin avulla. Asiakaspalvelukeskuksemme on avoinna 24/7 ja työtä tehdään kolmessa vuorossa. Kolmivuorotyön ansiosta sinulle jää aikaa nauttia myös kesän aurinkoisista päivistä!
Tiimimme kohtaa vaihtelevia ja haastavia asiakaspalvelutilanteita ammattitaidolla, mistä saammekin runsaasti positiivista asiakaspalautetta. Nautimme laadukkaan asiakaskokemuksen tuottamisesta, emmekä hätkähdä vaihteleviakaan tilanteita. Rautaisen asiakaspalvelun lisäksi vahvuutenamme on kehittäminen: kehitämme aktiivisesti uusia tapoja, kuten kontaktijärjestelmiä ja teknisiä ratkaisuja, työn sujuvuuden varmistamiseksi sekä onnistuneen asiakaspalvelun tueksi.

Olisiko meillä kesätyö sinun makuusi?
Tarjoamme sinulle mahdollisuuden haastaa sekä kehittää omaa osaamistasi valoisassa ja viihtyisässä työympäristössä Helsingin Vallilassa, asiakaskohtaamisten ammattilaisten joukossa. Asiakaspalvelijana pääset tuottamaan laadukasta ja yksilöllistä palvelua asiakkaillemme, hyödyntämään organisointitaitojasi sekä oppimaan uudenlaista, monikanavaista asiakaspalvelua. Toimimme parasta yhdessä -arvolupauksemme mukaisesti panostaen työn laadukkuuteen, sujuviin toimintatapoihin sekä toimivaan yhteistyöhön.

Mielenkiintoisten työtehtävien ja kannustavan työyhteisön lisäksi tarjoamme kesäksi käyttöösi edullisen lounasmahdollisuuden, taukojumpat sekä Helsingin kaupungin henkilöstöedut. Pidämme huipputyypeistä kiinni: meillä on mahdollisesti tarjota töitä myös kesän jälkeen esimerkiksi osa-aikaisesti, oman elämäntilanteesi huomioiden.

Mitä toivomme sinulta?
Etsimme työtoveriksemme motivoitunutta osaajaa, joka viihtyy työssä ihmisten parissa. Sinulta löytyy jo hieman kokemusta asiakaspalvelutehtävistä, mutta ennen kaikkea intoa ja tahtoa oppia uutta!
Sovit joukkoomme, mikäli sopeudut sujuvasti vauhdikkaisiinkin käänteisiin, mutta et myöskään kaihda pitkäjänteisyyttä vaativia rutiinitehtäviä. Työssäsi tarvitset hyviä tietoteknisiä valmiuksia. Emme kuitenkaan odota sinun vielä tuntevan järjestelmiämme, vaan tarjoamme sinulle kattavan perehdytyksen työtehtäviin sekä -välineisiin.
Eduksi katsomme valmiuden palvella tarvittaessa myös ruotsin kielellä.

Toteutamme ensimmäisen haastattelukierroksen videohaastattelutyökalun avulla. Haastattelut voidaan aloittaa jo hakuaikana.


Palvelukeskus Helsinki - Parasta yhdessä - Bäst Tillsammans! Best together!

Asiantuntijatehtävät

Määräaikainen työsuhde, Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

Kaupunkiympäristön toimiala, Hallinto- ja tukipalvelut, Viestintäpalvelut, Mediaviestintä

KYMP-04-5-20

25.5.2020 - 9.8.2020

07.02.2020 klo 16:00

1 612 euroa/kk

Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki

Kaupunki palkkaa tulevaksi kesäksi laaduntarkkailijoita havainnoimaan kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista käytännössä. Toimiva kaupunki tarvitsee tuekseen toimivaa viestintää. Haluatko mukaan tekemään merkityksellistä työtä Helsingin kaupungilla?

Haemme viestintäalan harjoittelijaa katutöiden kirjeenvaihtajaksi.

Työssä tulee painottumaan ennen kaikkea kaupungissa tehtävistä katutöistä viestiminen. Tehtävääsi kuuluu sisällöntuotantoa sosiaalisen median kanaviin, sosiaaliseen mediaan liittyvää asiakaspalvelua sekä tiedotteiden ja verkkouutisten toimittamista verkkosivuille. Lisäksi tehtävääsi kuuluu myös muita viestintään ja vuorovaikutukseen liittyviä avustavia töitä, jotka liittyvät esimerkiksi tapahtuma- ja näyttelytuotannon tehtäviin.

Meiltä saat mukavat työkaverit, Helsingin kaupungin hyvät työsuhde-edut ja mahdollisuuden kehittää ammattitaitoasi asiantuntevassa organisaatiossa.

Odotamme sinulta alalle soveltuvia korkeakouluopintoja, oma-aloitteista työotetta, sujuvaa kynää ja toimituksellista osaamista. Arvostamme viestintäalan työkokemusta.

Jos olet kiinnostunut harjoittelupaikasta katutöiden kirjeenvaihtajana, lähetäthän meille hakemuksen lisäksi myös lyhyen kännykällä kuvaamasi esittelyvideon. Voit toimittaa videon hakuajan aikana osoitteeseen virve.kuusi(at)hel.fi. Videon tulisi olla korkeintaan minuutin pituinen. Kerro siinä vapaamuotoisesti itsestäsi, ja kerro myös yksi idea, jonka haluaisit toteuttaa harjoittelijana.

1