Suoraan sisältöön

Anonyymiä rekrytointia lisätään Helsingin kaupungin rekrytointiprosesseissa

Työntekijöitä kaupunkiympäristötalolla. Kuva: Jussi Hellsten

Helsingin kaupunki kokeili tänä vuonna anonyymiä rekrytointia. Kaupungilla on vahva tahtotila anonyymin rekrytoinnin jatkamiselle osana rekrytointiprosesseja. Seuraavaksi selvitetään, miten anonyymi rekrytointi voidaan toteuttaa kaupungin rekrytointijärjestelmässä, ja miten menetelmää voidaan hyödyntää rekrytoinneissa laajemmin.

Tämän lisäksi esihenkilöitä tuetaan monimuotoisten rekrytointiprosessien toteuttamisessa tarjoamalla heille aiheeseen liittyvää valmennusta.

— Kaupungille on tärkeää, että kaikki rekrytoinnit tehdään yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti, hakijoiden tosiasiallista osaamista painottaen. Tavoitteenamme on monimuotoiset työyhteisöt, joissa ketään ei syrjitä ja joissa jokainen pystyy hyödyntämään osaamistaan mahdollisimman hyvin. Anonyymeissä rekrytoinneissa keskitytään vahvemmin juuri hakijan osaamiseen ja työkokemukseen ja se osaltaan edistää tämän tavoitteemme toteutumista. Siksi pidän hyvänä, että tätä toimintatapaa jatketaan myös pilotin jälkeen, sanoo strategisen rekrytoinnin päällikkö Tarja Näkki.

Anonyymi rekrytointi havaittiin monimuotoista rekrytointiprosessia tukevaksi toimenpiteeksi. Lähtökohtana on hakijoiden tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu. Menetelmän tarkoituksena on antaa kaikille hakijoille mahdollisuus päästä työhaastattelun ilman, että siihen vaikuttaa mikään työn kannalta epäoleellinen asia kuten hakijan nimi, syntymäaika, sukupuoli, osoite ja äidinkieli.

Esihenkilöitä anonyymi rekrytointi auttoi keskittymään hakijoiden tosiasialliseen osaamiseen ja kokemukseen sekä tekemään valinnat näiden perusteella. Menetelmän katsottiin vaikuttavan positiivisesti hakijakokemukseen ja kaupungin työnantajakuvaan. Lisäksi se kannustaa kaikenlaisia ihmisiä hakemaan kaupungin avoinna oleviin tehtäviin.

Anonyymiä rekrytointia kokeiltiin kaupunkiyhteisesti tänä vuonna helmi- joulukuun välisenä aikana. Kokeilun aikana rekrytoitiin muun muassa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla leikkipuiston ohjaajia, kulttuuri- ja vapaantoimialalla nuoriso-ohjaajia ja sosiaali- ja terveystoimialalla toimistosihteereitä. Kaikkiaan kokeilun yhteydessä toteutettiin neljäkymmentä rekrytointiprosessia.

Kaupunginhallitus päätti anonyymin rekrytoinnin kokeilun käynnistämisestä joulukuussa 2018. Samalla kaupunginhallitus edellytti, että uudessa rekrytointijärjestelmässä on mahdollista lisätä asteittain anonyymia rekrytointia.

Helsingin kaupungilla henkilöstön monimuotoisuus on vahvuus, joka mahdollistaa hyvät palvelut, jatkuvan uudistumisen sekä entistä tuottavamman ja vetovoimaisemman kaupungin.

Lisää aiheesta
Anonyymi rekrytointi Helsingin kaupungilla
"Hyvät tyypit" eivät enää pärjää – Anonyymissa rekrytoinnissa ei työnantaja tiedä hakijan nimeä, ikää tai sukupuolta. Yle 14.12.2020
Helvi-virtuaalivalmennus: Monimuotoinen rekrytointi15.12.2020 14:41