Suoraan sisältöön

Helsinki tukee maahanmuuttajien työllistymistä

Helsinki on mukana kahdessa hankkeessa, joiden kautta ulkomailla sairaanhoitajatutkinnon suorittaneet voivat täydentää opintojaan ja toimia jatkossa sairaanhoitajana Suomessa.

Työllistymistä auttaa riittävä suomen kielen osaaminen, joten kielen pikainen oppiminen auttaa työpaikan löytämistä.

Helsinki pitää tärkeänä, että kaikki helsinkiläiset ovat osaamistaan ja koulutustaan vastaavassa työssä. Kaupungin tavoitteena on lisätä maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden määrää siten, että se lähenisi eri kulttuureista tulleiden väestönosuutta kaupungissa.

Lue lisää maahanmuuttajien työllistymisestä Töihin Stadin Soteen -sivulta.
JAA
17.09.2019 08:15