UKK - Kesätöiden usein kysytyt kysymykset

UKK eli useimmin kysytyt kysymykset
– vastauksia kysymyksiin Helsingin kaupungin kesätyöpaikoista 

 

1. KUINKA PALJON KAUPUNKI TYÖLLISTÄÄ KESÄTÖIHIN?

Helsingin kaupunki palkkaa lähes 4000 työntekijää kesän ajaksi. Näistä noin 1 000 kesätyöpaikkaa on kohdennettu 16–17-vuotiaille nuorille, joihin Helsingin kaupunki aiempien vuosien tapaan panostaa erityisesti. Osa nuorille suunnatuista työpaikoista on Siisti kesä! -hankkeessa. Hankeen tarkoituksena on vähentää puistojen, kadunvarsien ja aukioiden roskaisuutta.

2. MINNE KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ OTETAAN?

Kesätyöntekijöitä palkataan muun muassa hoitoalalle, puistotyöntekijöiksi, erilaisiin toimistotehtäviin, suunnittelijaharjoittelijoiksi, rakennusapumiehiksi ja liikuntapaikanhoitotehtäviin. Alan opiskelijoita ja ammattilaisia kaupunki tarvitsee erityisesti sosiaali- ja terveystoimialalle vuosilomansijaisiksi.


16–17-vuotiaiden työt ovat lähinnä avustavia tehtäviä esim. vanhusten kanssa ulkoilua, lasten kanssa leikkimistä, siivoamista ja toimistotehtäviä, kuten postittamista, arkistointia ja lähettitehtäviä.

3. MITKÄ OVAT SUURIMMAT TYÖLLISTÄJÄT?

Sosiaali- ja terveystoimiala, kaupunkiympäristön toimiala ja Stara.

4. MITKÄ OVAT SUOSITUIMMAT PAIKAT?

Suosittuja paikkoja ovat mm. erilaiset toimistotehtävät, puistotyöt, liikunta- ja ulkoilupaikkojen hoito, museon tehtävät sekä nuorisotilojen tehtävät. Yksittäisistä paikoista Fallkullan kotieläinpuistoon ja Korkeasaareen tulee paljon hakemuksia.

5. MILLAISTA PALKKAA KESÄTYÖNTEKIJÖILLE MAKSETAAN?

Kesätyöntekijöille maksetaan sopimusten mukaisia palkkoja. Aiempi kokemus ja koulutus otetaan huomioon. Palkka määräytyy pääsääntöisesti KVTES:n mukaan.

16–17-vuotiaille maksetaan palkkaa 1 000 €/kk, kun nuori tekee tehtävän normaalia kokoaikaista
työaikaa. Jos nuori tekee osa-aikatyötä, alenee palkka vastaavasti suhteessa työaikaan.

6. MILLOIN HAKU ALKAA / MILLOIN VOI HAKEA?

Kesätyöpaikkojen haku alkaa tammi-helmikuussa. Suurin osa paikoista tulee hakuun helmi-maaliskuussa. Uusia paikkoja, varsinkin hoitoalalla, tulee hakuun pitkin kevättä ja kesätyöhaku jatkuu niin pitkään kuin kesätyöntekijöitä ja vuosilomasijaisia tarvitaan.

Nuorten 16 – 17 -vuotiaiden kesätyöntekijöiden hakuaika on maaliskuussa.

7. MISSÄ JA MITEN VOI HAKEA?

Kesätöitä haetaan sähköisesti kaupungin työpaikkasivuston www.helsinkirekry.fi kautta.
Hakuaika näkyy erikseen kunkin tehtävän kohdalla.

Kesätyöpaikkoihin ei voi hakea avoimella hakemuksella.

8. KUINKA PALJON HAKEMUKSIA TULEE?

Vuosi 2017
Nuorten kesätyöt: hakemuksia yhteensä 22 688
Siisti kesä! -hanke 2 444

Vuosi 2016
Nuorten kesätyöt: hakemuksia yhteensä 22 698
Siisti kesä! -hanke 3 090
Muut kesätyöt: hakemuksia yhteensä 12 721
Hakemuksia yhteensä 38 509

Vuosi 2015
Nuorten kesätyöt: hakemuksia yhteensä 26 303
Siisti kesä! -hanke 4 036
Muut kesätyöt: hakemuksia yhteensä 12 201
Hakemuksia yhteensä 42 540

Vuosi 2014
Nuorten kesätyöt: hakemuksia yhteensä 29 899
Siisti kesä! -hanke 2235
Muut kesätyöt: hakemuksia yhteensä 14 916
Hakemuksia yhteensä 47 050

Vuosi 2013
Nuorten kesätyöt: hakemuksia yhteensä 28 775
Muut kesätyöt: hakemuksia yhteensä 17 283
Hakemuksia yhteensä 46 058

Vuosi 2012
Nuorten kesätyöt: hakemuksia yhteensä 30 536
Muut kesätyöt: hakemuksia yhteensä 19 166
Hakemuksia yhteensä 49 702
 

9. MITÄ HYÖTYÄ KESÄTYÖSTÄ ON NUORELLE?

Työpaikka Helsingin kaupungilla on nuorille ja opiskelijoille hyvä mahdollisuus tutustua kaupungin ammatteihin ja työpaikkoihin ja saada arvokasta työkokemusta. Se voi olla myös ponnahduslauta tulevalle uralle.

10. ONKO KESÄTÖIHIN IKÄRAJAA?

Työn alkaessa edellytetään vähintään 16 vuoden ikää. Joihinkin paikkoihin voidaan palkata vain täysi-ikäisiä, koska tehtävät voivat olla melko vastuullisia ja teknisiä tai niissä tarvitaan ajokorttia. Mahdolliset ikärajat kerrotaan työpaikkailmoituksessa.

11. MIKSI 16–17-VUOTIAISIIN PANOSTETAAN?

Helsinki haluaa panostaa 16–17-vuotiaisiin, joiden on usein hankala löytää kesätyöpaikkaa. Tarjolla onkin runsaasti 1–2 kuukauden pituisia kesätöitä kaupungin toimialoilla ja liikelaitoksissa. Tarkoituksena on myös, että nuoret tutustuvat Helsingin kaupunkiin työnantajana.

12. MITEN PITKÄKSI AIKAA KESÄTÖITÄ VOI SAADA?

Kesätyön pituus voi vaihdella 3 viikosta kolmeen kuukauteen, joskus pitempäänkin. Asiasta sovitaan työsopimusta tehdessä. Nuorten 16–17-vuotiaiden kesätyöt kestävät 3 viikosta 2 kuukauteen.

13. SUOSITAANKO TYÖNTEKIJÖIDEN OMIA LAPSIA?

Ei suosita. Työntekijöiden lapset hakevat kesätyöpaikkoja samaan tapaan kuin muutkin ja ovat muiden hakijoiden kanssa samalla viivalla. 

14. PÄÄSEEKÖ TÖIHIN VAIN, JOS ON OLLUT AIEMMIN KAUPUNGILLA KESÄTÖISSÄ?

Kaupungin kesätöihin otetaan satoja ensikertalaisia joka kesä. Tietenkin siitä on hyötyä, jos on ollut töissä kaupungilla aikaisemminkin.

15. VAADITAANKO AIKAISEMPAA TYÖKOKEMUSTA?

Aikaisempaa työkokemusta ei välttämättä tarvita, joskin siitä on aina hyötyä työtä haettaessa. Joihinkin tehtäviin kuitenkin vaaditaan aiempaa kokemusta. Jos näin on, tästä on maininta työpaikkailmoituksessa.

16. KANNATTAAKO ITSE SOITELLA ERI TYÖPAIKKOIHIN JA TARJOUTUA KESÄTÖIHIN?

Kesätyöpaikkahaku on keskitetty www.helsinkirekry.fi sivustolle. Toivomus on, että hakijat jättävät hakemuksensa tätä kautta ja odottavat yhteydenottoa. Työpaikkailmoituksessa mainitaan yhteyshenkilöt, joilta saa tarvittaessa lisätietoja.

17. MITEN HAKIJA SAA VASTAUKSEN?

Hakija saa vastauksen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Jokainen toimiala/liikelaitos huolehtii vastaamisesta itse niihin hakemuksiin, joita on lähetetty heidän tarjoamaansa työpaikkaan.

18. MIKÄ ON TYÖPÄIVÄN PITUUS?

Työpäivän pituus ja kellonajat vaihtelevat tehtävien sekä työsopimuksen mukaan. Liukuva työaika on käytössä monissa tehtävissä. Vuorotöitä on esimerkiksi hoitoalalla ja liikuntapaikoissa.

19. MITEN RUOKAILU ON JÄRJESTETTY?

Kaupungilla on useita henkilöstöravintoloita, joissa voi syödä edullisen lounaan. Useimmiten on tarjolla eri vaihtoehtoja muun muassa kasvissyöjille.

20. VAIKUTTAAKO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN PALKKAAMINEN SIJAISTEN MÄÄRÄÄN?

Ei. Sijaisten ja kesätyöntekijöiden palkkaaminen ovat eri asioita eikä kesätyöntekijöiden palkkaamisella ole vaikutusta sijaisten palkkaamiseen.  

21. SAAKO KESÄTÖISTÄ TODISTUKSEN?

Kyllä. Työtodistuksen kirjoittaa esimies. Erikseen voi pyytää esimiestä kirjaamaan todistukseen arvioinnin taidoista ja käytöksestä.

22. VOIKO KESÄTÖISTÄ IRTISANOUTUA ENNEN SOVITTUA AIKAA?

Kesätyösopimus on määräaikainen eikä määräaikaista työsopimusta voi irtisanoa vaan se kestää sovitun ajan. Sovittelun ja neuvottelun varaa toki aina on, jos oma tilanne muuttuu yllättäen olennaisesti.

23. VOIKO KESÄTYÖNTEKIJÄ SAADA KEIKKATÖITÄ SAMASTA PAIKASTA MUULLOINKIN?

Monissa kaupungin työpisteissä on tarjolla töitä myös loma-aikojen ulkopuolella. Keikkatöihin voi hakeutua Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamaan Seure Henkilöstöpalveluiden kautta.JAA
24.08.2017 09:10