Vaativuusluokitus

Kokonaispalkkajärjestelmää sovelletaan 1.6.2017 lukien kaupungin johtotehtäviin, toimialoilla aina palvelujen päällikkötasolle saakka.


Kokonaispalkkajärjestelmään kuuluvat tehtävät arvioidaan Helsingin kaupungilla sovellettavalla HAY-vaativuudenarviointijärjestelmällä, jossa tehtävän vaativuuden pääkriteerit ovat tietotaito, ongelmanratkaisu sekä vastuu ja vaikuttavuus. Vaativuuden arvioinnin perusteella virka sijoitetaan vaativuusluokkaan.

Kullekin vaativuusluokalle on määritelty euromääräinen palkkahaarukka. Kokonaispalkkaa voidaan tarkistaa tämän haarukan sisällä henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin perusteella.

Kokonaispalkka sisältää kaikki palkanosat, kuten henkilökohtaisen lisän ja työkokemuslisän sekä mahdollisen autoedun.

Johdon palkitsemisessa käytetään myös muita keinoja kuten tulospalkkiojärjestelmää ja kertapalkitsemista.

Helsingin kaupungin viranhaltijoiden kokonaispalkat:
 

Luokka Minimipalkka Maksimipalkka
28 9800,00 14112,00
27 8764,00 12650,18
26 8328,96 12022,14
25 7887,58 11385,04
24 7445,18 10745,89
23 6994,61 10094,51
22 6543,04 9442,12
21 6087,38 8783,61
20 5629,68 8122,03
19 5174,02 7464,54
18 4731,61 6825,40
17 4304,50 6207,66

 

 Tämän sivun lyhytosoite on:
www.helsinkirekry.fi/vaativuusluokitus.JAA
24.04.2018 16:13