Skip to content

Search a job

Number of open positions: 812

Select field
Free text search / job key

Area

Employment duration type

Announcement language

Summer jobs

Number of open positions: 46

Summer jobs and summer temporary posts

Open jobs

Summer jobs and summer temporary posts

There are  46 jobs that meet the search criteria  (15 advertisements )

Practical nurses

Määräaikainen työsuhde, Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

Syystien seniorikeskus

SOTE-03-42-21

170521-300921

09.02.2021 at 15:00

2166,46 €/kk

Takaniitynkuja 3, 00780 Helsinki

Kiinnostaako kesätyö lähihoitajana?

Meillä Syystien seniorikeskuksen Palveluasumisessa on tarjolla sinulle sijaisuus touko- syyskuun ajalla.

Olemme 30 paikkainen osasto, kolmessa kerroksessa, hyvien kulkuyhteyksien varrella, 5 min kävelymatkan päässä Malmin rautatieasemalta.

Tarjoamme asukkaillemme ympärivuorokautisia palveluja ja mahdollisuuden omannäköiseen vanhuuteen virikkeellisessä ympäristössä. Sinulta työ vaatii hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä kykyä suunnitella työtään. Tärkeä tehtäväsi on huolehtia asukkaan perushoidosta kokonaisvaltaisesti.

Työhön kuuluu isona osana myös lääkehoito annettujen ohjeiden mukaisesti sekä kirjaaminen. Työtovereinasi on lähihoitajia, sairaanhoitajia, sosiaaliohjaaja ja fysioterapeutti. Yhteistyö asukkaan läheisten kanssa on myös tärkeä osa työtäsi.
Meillä on käytössä yhteisöllinen -ja ergonominen työvuorosuunnittelu.

Tarjoamme sinulle kaupungin monipuoliset työsuhde-edut, mm. työsuhdematkalippuedun, mahdollisuuden edulliseen työsuhdeasuntoon työsuhteesi ajaksi sekä alennuksia liikunta-, kulttuuri-, ym. harrastusten parissa.

Jos kiinnostuit, laita hakemus ja maininta ajasta, jolla voit työtä tehdä. Jos olet opiskelija, laita maininta opintopisteistäsi ja varaudu esittämään opintosuorite mahdollisen haastattelun yhteydessä. Huomioi, että hakemuksessa esitetty palkka on opiskelijoilla myös hieman pienempi, riippuen opintopistemäärästä.

Tervetuloa meidän huipputiimiin!

Technical and community planning

Määräaikainen työsuhde, Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

HKL, Suuret kaupunkiraidehankkeet, metron kapasiteettihanke

HKL-01-1-21

1.6.2021-31.8.2021

26.02.2021 at 16:00

Hämeentie 86, 00550 Helsinki

Tule kesätyöntekijäksi HKL:lle!

Tule meille suunnittelemaan METron KApasiteettihankkeen toteutusta yhdessä HKL:n METKA-tiimin kanssa! Pääset tutustumaan ja osallistumaan nykyaikaisten raideliikenteen ohjausjärjestelmien vaatimusten laatimiseen ja järjestelmän määrittelyyn aitiopaikalta. Kesän aikana tiimin työskentelyssä keskitytään erityisesti liikenteenohjausjärjestelmän uusimiseen, siihen liittyvän hankesuunnitelman laatimiseen sekä tekniseen vaatimusmäärittelyyn, joissa toimit asiantuntijoiden tukena ja apuna. METKA-tiimissä on seitsemän kokenutta ja osaavaa ammattilaista, joiden kanssa tulet työskentelemään.

Millaista kesätyöntekijää etsimme?

Olet tekniikan korkeakouluopiskelija ja kiinnostunut järjestelmäsuunnittelusta, erityisesti raideliikenneympäristössä. Tehtävässä menestymisen kannalta katsomme eduksesi opintosuuntaukset, jotka painottuvat automaatioon tai liikennetekniikkaan. Motivoidut tehtävistä, joissa hyödynnetään teknologiaa palvelemaan yhteiskuntaa ympäristöystävällisyyden ja tehokkuuden kautta. Olet innokas oppimaan uutta ja valmis laittamaan itsesi likoon jopa pienten epäonnistumisten riskillä.
Aloitamme hakemusten käsittelyn jo hakuaikana, joten laitathan hakemuksesi tulemaan mahdollisimman pian.

Kesätyö HKL:llä

Meiltä saat työhösi hyvän perehdytyksen ja pääset kartuttamaan alan työkokemusta vaikuttavien tehtävien parissa ainutlaatuisessa työympäristössä. Opit ja kehityt alan ammattilaisten tukemana. HKL tarjoaa hyviä työsuhde-etuja, kuten työsuhdematkalipun, kaupunkipyöräkauden, työnantajan tukeman lounaan, alennuksia liikunta- ja kulttuuriharrastusten parissa sekä monia muita etuja osana Suomen suurinta työnantajaa, Helsingin kaupunkia.

Hae kaupungin vaikuttavimpiin kesätöihin!

Määräaikainen työsuhde, Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

HKL, Omaisuudenhallintayksikkö, Kiinteistöpalvelut

HKL-06-1-21

24.5.2021

26.02.2021 at 16:00

Hämeentie 86, 00550 Helsinki

Tule kesätyöntekijäksi HKL:lle!

Haemme harjoittelijaa isännöintiin kiinteistöpalvelut-tiimiin. Tehtäväsi on HKL:n metroasemien, varikoiden ja muiden kiinteistöjen isännöintitehtävissä avustaminen. Lisäksi tehtäväsi sisältää itsenäisiä hallinnollisia tehtäviä mm. omaisuudenhallinnan raportointia sekä tiedotteiden ja kokouspöytäkirjojen laatimista. Työhösi sisältyy myös kiinteistöihin liittyvissä investointiesityksissä, hankinnoissa ja kilpailutuksissa avustaminen. Tehtävän sisältöä ja vastuualueita voidaan osin muokata sinun osaamisesi ja vahvuuksiesi mukaan.

Millaista kesätyöntekijää etsimme?

Etsimme kaupallisen tai teknisen alan korkeakouluopiskelijaa. Ajokortti on työssä eduksi, mutta ei pakollinen. Lisäksi tarvitset itsenäistä ja aktiivista työotetta sekä hyvää yhteistyökykyä ja palveluhenkisyyttä. Edellytämme sinulta hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen sekä englannin kielen taitoa.

Kesätyö HKL:llä

Meiltä saat työhösi hyvän perehdytyksen ja pääset kartuttamaan alan työkokemusta vaikuttavien tehtävien parissa ainutlaatuisessa työympäristössä. Opit ja kehityt alan ammattilaisten tukemana. HKL tarjoaa hyviä työsuhde-etuja, kuten työsuhdematkalipun, kaupunkipyöräkauden, työnantajan tukeman lounaan, alennuksia liikunta- ja kulttuuriharrastusten parissa sekä monia muita etuja osana Suomen suurinta työnantajaa, Helsingin kaupunkia.

Hae kaupungin vaikuttavimpiin kesätöihin!

Määräaikainen työsuhde, Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

HKL, Omaisuudenhallintayksikkö, Infrapalvelut

HKL-06-2-21

sopimuksen mukaan, max. 3 kk.

15.02.2021 at 16:00

Hämeentie 86, 00550 Helsinki

Tule kesätyöntekijäksi HKL:lle!

Ratainsinööriharjoittelijan tehtävässä seuraat ja ohjaat kunnossapidon laatua raitiotieradan rakentamisessa niin huoltokirjan raportoinnin, peruskorjausten sekä projektien aikataulujen ja teknillisen etenemisen osalta. Pääset perehtymään erilaisiin ratatekniikan mittauksiin ja ratainfran suunnitteluohjeisiin, joiden perusteella raitiotieinfra rakentuu. Ratainfran ohjeiden sisältö ja dokumentoinnin perusteet ovat myös olennainen osa työtä.

Työskentelet omaisuudenhallinnan rata-ammattilaisten kanssa muutaman henkilön tiimissä. Kesän aikana syvennyt ratojen huoltotoiminnan seurantaan kunnossapidon ammattilaisten kanssa. Tutustut radan rakentamiseen ja peruskorjaamiseen sekä niiden teknisiin toiminteisiin. Raide-Jokeri-projektin laadun määrittämisen periaatteet ja työmaakäynnit kuuluvat myös työhön. Pääset lisäksi edistämään turvallisuuden valvontaa ja ohjeistamista raitiotietyömailla.

Millaista kesätyöntekijää etsimme?

Olet vähintään 1. vuosikurssin (60 opintopistettä) AMK- tai yliopisto-opiskelija. Sinulla on B-ajokortti sekä jo jonkin verran alan työkokemusta tai kiinnostusta opintojen kautta rakentamiseen maanrakennusalalta, yhdyskuntatekniikan alalta tai maanmittaustekniikkaan liittyen. Tärkeintä on kiinnostus raitiotieratojen rakentamiseen ja radan mittausten tekniikkaan sekä radan mekaniikkaan liittyen. Kokemus paikkatieto-ohjelmasta tai muusta alan suunnitteluohjelmasta katsotaan eduksi. Tehtävän sisältö rakentuu koulutusalueen ja mahdollisen työkokemuksen mukaan. Lisäksi tarvitset ratainsinööriharjoittelijan työssä yhteistyötaitoja sekä halua oppia erityisammattialueen tehtävistä.

Kesätyö HKL:llä

Meiltä saat työhösi hyvän perehdytyksen ja pääset kartuttamaan alan työkokemusta vaikuttavien tehtävien parissa ainutlaatuisessa työympäristössä. Opit ja kehityt alan ammattilaisten tukemana. HKL tarjoaa hyviä työsuhde-etuja, kuten työsuhdematkalipun, kaupunkipyöräkauden, työnantajan tukeman lounaan, alennuksia liikunta- ja kulttuuriharrastusten parissa sekä monia muita etuja osana Suomen suurinta työnantajaa, Helsingin kaupunkia.

Hae kaupungin vaikuttavimpiin kesätöihin!

Määräaikainen työsuhde, Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

HKL, Omaisuudenhallintayksikkö, Infrapalvelut

HKL-06-3-21

sopimuksen mukaan, max. 3 kk

15.02.2021 at 16:00

Hämeentie 86, 00550 Helsinki

Tule kesätyöntekijäksi HKL:lle!

HKL:n sähköjärjestelmät muodostuvat keski- ja pienjännite jakeluverkoista. Muuntamoiden ja syöttöasemien verkosto jakaa sähköenergiaa metrojuniin metron virtakiskon sekä raitiovaunuihin raitiotieajolankojen kautta. Sähköjärjestelmiä valvotaan ja ohjataan etänä automaatiojärjestelmillä, joita ovat mm. sähkönsyötönvalvonta ja kulunvalvontaohjelmat.

Työskentelet omaisuudenhallinnan sähköammattilaisten kanssa muutaman henkilön tiimissä. Sähköjärjestelmäinsinööriharjoittelijan tehtävässä seuraat ja ohjaat kunnossapidon laatua metro- ja raitiotieradan huoltokirjan raportoinnin, peruskorjausten sekä uudisinvestointien projektiaikataulujen ja teknillisen laadun osalta. Perehdyt kesän aikana erilaisiin sähköteknisiin järjestelmiin, joista laajimmat kokonaisuudet ovat metron ja raitiotien tasavirtasähköistys ja sen toiminta suojauksesta sähkölaitteiden asennuksiin. Sähköratainfran ohjeiden sisältö ja dokumentoinnin perusteet ovat olennainen osa työtä. Kesän aikana työhön sisältyy lisäksi ratasähköistyksen huoltotoiminnan seurantaa yhdessä kunnossapidon ammattilaisten kanssa. Tutustut radan sähköjärjestelmien rakentamiseen, kuten Raide-Jokeri-projektiin, laitteiden peruskorjaamiseen sekä niiden teknisiin toiminteisiin työmaakäynneillä. Pääset edistämään sähköturvallisuuden valvontaa ja ohjeistamista yksilöidyissä rakennuksissa, kuten metroasemilla ja metro- sekä raitiotievarikoilla.

Millaista kesätyöntekijää etsimme?

Haemme hyvillä yhteistyötaidoilla varustettua vähintään kolmannen vuosikurssin korkeakouluopiskelijaa tai sinulla on opintoja takana vähintään 160:n opintopisteen verran. Lisäksi edellytämme joko sähkö- ja automaatioalan perustutkintoa tai sinulla on vähintään 6 kuukautta alan työkokemusta. Sinulla on myös B-ajokortti sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen ilmaisutaito. Olet asiakaspalveluhenkinen, omaat itseohjautuvan työotteen ja sinulla on sähkötekniikan perusteiden ja perusohjelmien osaamista. Tehtävä painottuu valittavan henkilön pohjakoulutuksen, työkokemuksen ja opintosuuntauksen mukaisesti.

Kesätyö HKL:llä

Meiltä saat työhösi hyvän perehdytyksen ja pääset kartuttamaan alan työkokemusta vaikuttavien tehtävien parissa ainutlaatuisessa työympäristössä. Raitiotie joukkoliikennevälineenä sekä ratasähköinfra järjestelmineen tulevat sinulle tutuiksi työsi kautta. Opit ja kehityt alan asiantuntijoiden tukemana. HKL tarjoaa hyviä työsuhde-etuja, kuten työsuhdematkalipun, kaupunkipyöräkauden, työnantajan tukeman lounaan, alennuksia liikunta- ja kulttuuriharrastusten parissa sekä monia muita etuja osana Suomen suurinta työnantajaa, Helsingin kaupunkia.

Hae kaupungin vaikuttavimpiin kesätöihin!

Määräaikainen työsuhde, Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

HKL, Omaisuudenhallintayksikkö

HKL-06-4-21

1.6.2021 - 31.8.2021

15.02.2021 at 16:00

Hämeentie 86, 00550 Helsinki

Tule kesätyöntekijäksi HKL:lle!

Tulevaisuuden kaupunkilaiset kulkevat yhä enemmän raiteilla, ja siten myös HKL:n rooli kaupunkiliikenteen asiantuntijana ja toteuttajana kasvaa. Meillä pääset vaikuttamaan siihen, millaiseksi tulevaisuuden kaupunki kehittyy!

HKL:n omaisuudenhallintayksikön hankepalvelut rakentavat kaupungin raideliikenneympäristöä toteuttamalla kiinteistöihin, rataan, sähkönsyöttöön, erilaisiin sähköisiin järjestelmiin ja liikkuvaan kalustoon liittyviä investointiprojekteja. Hankepalveluiden rata- ja sähköprojektitiimin projektiharjoittelijan kesätyö sisältää erilaisia projektitoimintaan liittyviä tiimin tukitehtäviä, kuten raportointia, dokumentointia ja muuta projektitoimiston työtä joko etänä tai tilanteen salliessa toimistollamme Vallilassa. Työssäsi opit käyttämään erilaisia ohjelmallisia työkaluja ja järjestelmiä mm. projektinhallintaan liittyen. Työhösi voivat kuulua myös projektien kohteisiin liittyvät tehtävät Helsingin kaupunkiympäristön alueella.

Millaista kesätyöntekijää etsimme?

Edellytämme, että opiskelet soveltuvaa teknistä korkeakoulututkintoa ja olet vähintään toisen vuosikurssin opiskelija. Opit helposti käyttämään uusia järjestelmiä ja sinulla on tarkka työote. Toimintasi perustana on myös aina turvallinen ja vastuullinen toiminta. Neuvottelu- ja hyvät vuorovaikutustaidot ovat eduksi. Katsomme eduksi myös työturvallisuuskortin ja sähköturvallisuuskortin.

Kesätyö HKL:llä

Meiltä saat työhösi hyvän perehdytyksen ja pääset kartuttamaan alan työkokemusta vaikuttavien tehtävien parissa ainutlaatuisessa työympäristössä. Opit ja kehityt alan ammattilaisten tukemana. HKL tarjoaa hyviä työsuhde-etuja, kuten työsuhdematkalipun, kaupunkipyöräkauden, työnantajan tukeman lounaan, alennuksia liikunta- ja kulttuuriharrastusten parissa sekä monia muita etuja osana Suomen suurinta työnantajaa, Helsingin kaupunkia.

Hae kaupungin vaikuttavimpiin kesätöihin!

Määräaikainen työsuhde, Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Liikenne- ja katusuunnittelu, Toiminnanohjaus

KYMP-01-1-21

1.6.20201- 31.8.2021

02.02.2021 at 16:00

1 870 euroa/kk

Työpajankatu 8, 00580 Helsinki

Haluatko mukaan tekemään merkityksellistä työtä Helsingin kaupungilla? Palkkaamme ensi kesäksi laaduntarkkailijoita havainnoimaan, kuinka pitkällä Helsinki on maailman toimivimman kaupungin rakentamisessa.

Maailman toimivin kaupunki on ennen kaikkea parhaiden mahdollisten olosuhteiden tarjoamista hyvälle ja toimivalle kaupunkiarjelle. Toimivimman kaupungin laaduntarkkailijoita rekrytoidaan siksi erityisesti niihin palveluihin ja toimintoihin, joissa tiedetään olevan haasteita ja joihin halutaan löytää uusia ja innovatiivisiakin ratkaisuja.

Haemme Kaupunkiympäristön toimialalle katutyömaiden laaduntarkkailijoita arvioimaan miltä kaupunki näyttää asukkaiden ja vierailijoiden silmin.

Helsinki on jaettu alueellisesti suurpiireittäin. Tulet havainnoimaan ja arvioimaan oman alueesi katutöiden sujuvuutta. Tehtävässä arvioit ja havannoit muun muassa seuraavia asioita:
- lupaehtojen ja ohjeiden mukaista toimintaa
- opastusta ja liikkumisen poikkeusjärjestelyitä katutyömailla
- työmaaympäristön siisteyttä ja toimivuutta
- miten viestintä katutyömailla on toteutettu

Lisäksi tehtäviisi kuuluvat yllä mainituista asioista raportointi ja jälkiseuranta mobiilisti.

Tarjoamme sinulle konkreettisen mahdollisuuden tulla vaikuttamaan kaupungin kehittymiseen. Saat työhösi kattavan perehdytyksen ja hyvät työsuhde-edut. Työskentelet osana laaduntarkkailijoiden tiimiä ja saat mukavat työkaverit tukemaan sinua työssäsi.

Toivomme, että sinulla on teknisten perustietojen lisäksi hyvät vuorovaikutustaidot. Olet valmis liikkumaan kaupunkiympäristössä päivittäin ja kommunikoit sujuvasti suomen kielellä.

Tehtävä soveltuu parhaiten teknisen alan korkeakoulututkinnon opiskelijalle, esimerkiksi 1 tai 2. vuosikurssin amk-insinööri- tai diplomi-insinööriopiskelijalle.

Ensimmäinen haastattelukierros tullaan toteuttamaan videohaastatteluna viikoilla 5-6, jonka jälkeen kutsumme osan hakijoista henkilökohtaisiin haastatteluihin.

Jobs in the kitchen and sanitation sector

Määräaikainen työsuhde, Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

Palvelukeskus Helsinki, Koskelan seniorikeskus

PALKE-02-6-21

7.6.-15.8.2021

26.03.2021 at 15:00

1889,45

Käpyläntie 11 N-rak, 00600 Helsinki

Tule kesätöihin tekemään kanssamme kaupungin merkittävimpiä ruokailuelämyksiä!

Kokkina työskentelet Koskelan seniorikeskuksen keittiössä osana asiantuntevaa ja osaavaa tiimiämme.
Työtehtäviisi kuuluu perus- ja erityisruokavalioruokien valmistus reseptejä noudattaen sekä keittiön siisteydestä ja astiahuollosta huolehtiminen. Tarvittaessa hoidat myös jakelu- ja muita ruokatuotantotehtäviä.

Keskeisiä työtehtäviäsi ovat: Aamupalan, lounaan ja päivällisen valmistus lisäkkeineen. Yhdessä tiimin kanssa ja monipuolisesti myös muut keittiön työt.

Tarjoamme asiakkaillemme maistuvan ja ravitsevan ruokailuelämyksen vuoden jokaisena päivänä, eli työt sijoittuvat ajoittain myös viikonlopuille ja pyhille.
Työvuorot vaihtelevat ma-su klo: 05.30-19.00 välillä.

Olisiko tässä kesätyö sinun makuusi?

Tarjoamme viihtyisän ja vastuullisen työympäristön sekä kannustavat ja ammattitaitoiset työkaverit, joilta voit aina kysyä neuvoja. Saat työhösi kattavan perehdytyksen ja tueksesi lähes 100 vuoden kokemuksemme ruokapalveluista sekä mahdollisuuden kehittää osaamistasi merkityksellisessä työssä suurkeittiöalalla.

Viihdyt meillä, jos:
- sinulla on alalta jo jonkin verran työkokemusta ja halua oppia uutta
- olet alan opiskelija tai sinulta löytyy tehtävään soveltuva koulutus tai riittävää kokemusta vastaavasta työstä
- kohtaat ajoittaisen kiireen ja muuttuvat tilanteet rohkeudella ja hyvässä hengessä
- työskentelet sujuvasti suomen kielellä ja sinulla on hygieniapassi

Vuosilomansijaisuudet ovat 1-4 kuukauden mittaisia ja alkavat sopimuksen mukaan, aikaisintaan kuitenkin 01.05.2021.
Voimme mahdollisesti tarjota sinulle töitä myös kesätyön jälkeen!

Tule tekemään kanssamme maailman toimivinta kaupunkia!

Määräaikainen työsuhde, Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

Palvelukeskus Helsinki, Koskelan seniorikeskus

PALKE-02-7-21

24.5.-5.9.2021

26.03.2021 at 15:00

1848,98

Käpyläntie 11 N-rak, 00600 Helsinki

Tule kesätöihin tekemään kanssamme kaupungin merkittävimpiä ruokailuelämyksiä!

Ruokapalvelutyöntekijänä työskentelet Koskelan seniorikeskuksen keittiössä osana asiantuntevaa ja osaavaa tiimiämme.
Tehtävässä osallistut keittiön päivittäiseen toimintaan, salaattien ja lisukkeiden valmistamiseen, leipomiseen sekä puhtaanapidon ja astiahuollon tehtäviin. Avustat ruoanvalmistuksessa ja tarvittaessa siirryt myös auttamaan naapurikohteisiin.

Keskeisiä työtehtäviäsi ovat: Ruoan pakkaaminen/jakaminen, astianhuolto, salaatinvalmistus, asiakaspalvelu, kassatyöskentely ja puhtaanapito

Tarjoamme asiakkaillemme maistuvan ja ravitsevan ruokailuelämyksen vuoden jokaisena päivänä, eli työt sijoittuvat ajoittain myös viikonlopuille ja pyhille.
Työvuorot ma-su klo: 05.30-19.00.

Olisiko tässä kesätyö sinun makuusi?

Tarjoamme viihtyisän ja vastuullisen työympäristön sekä kannustavat ja ammattitaitoiset työkaverit, joilta voit aina kysyä neuvoja. Saat työhösi kattavan perehdytyksen ja tueksesi lähes 100 vuoden kokemuksemme ruokapalveluista sekä mahdollisuuden kehittää osaamistasi merkityksellisessä työssä suurkeittiöalalla.

Viihdyt meillä, jos:
- sinulla on alalta jo jonkin verran työkokemusta ja halua oppia uutta
- olet alan opiskelija tai sinulta löytyy tehtävään soveltuva koulutus tai riittävää kokemusta vastaavasta työstä
- kohtaat ajoittaisen kiireen ja muuttuvat tilanteet rohkeudella ja hyvässä hengessä
- työskentelet sujuvasti suomen kielellä ja sinulla on hygieniapassi

Vuosilomansijaisuudet ovat 1-4 kuukauden mittaisia ja alkavat sopimuksen mukaan, aikaisintaan kuitenkin 01.05.2021.
Voimme mahdollisesti tarjota sinulle töitä myös kesätyön jälkeen!

Jätä hakemuksesi ja tule tekemään kanssamme maailman toimivinta kaupunkia!

Määräaikainen työsuhde, Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

Palvelukeskus Helsinki, Kustaankartanon seniorikeskus, Oulunkylä

PALKE-02-10-21

1.5.2021-31.8.2021

29.01.2021 at 15:00

1889,45 € / kk

Kivalterintie 16 K, 00620 Helsinki

Tule kesätöihin tekemään kanssamme kaupungin merkittävimpiä ruokailuelämyksiä!

Kokkina työskentelet Kustaankartanon seniorikeskuksen keittiössä osana asiantuntevaa ja osaavaa tiimiämme.
Työtehtäviisi kuuluu perusruokavalioruokien valmistus reseptejä noudattaen sekä keittiön siisteydestä ja astiahuollosta huolehtiminen. Tarvittaessa hoidat myös jakelu- ja muita ruokatuotantotehtäviä.

Keskeisiä työtehtäviäsi ovat osastojen ja ravintolan lounas- ja päivällisruokien valmistaminen yhdessä muun keittiötiimin kanssa.

Tarjoamme asiakkaillemme maistuvan ja ravitsevan ruokailuelämyksen vuoden jokaisena päivänä, eli työt sijoittuvat ajoittain myös viikonlopuille ja pyhille. Työajat sijoittuvat kello 7.00 ja 16.00 väliselle ajalle.

Olisiko tässä kesätyö sinun makuusi?

Tarjoamme viihtyisän ja vastuullisen työympäristön sekä kannustavat ja ammattitaitoiset työkaverit, joilta voit aina kysyä neuvoja. Saat työhösi kattavan perehdytyksen ja tueksesi lähes 100 vuoden kokemuksemme ruokapalveluista sekä mahdollisuuden kehittää osaamistasi merkityksellisessä työssä suurkeittiöalalla.

Viihdyt meillä, jos:
- sinulla on alalta jo jonkin verran suurkeittiö työkokemusta ja halua oppia uutta
- olet alan opiskelija tai sinulta löytyy tehtävään soveltuva koulutus tai riittävää kokemusta vastaavasta työstä
- kohtaat ajoittaisen kiireen ja muuttuvat tilanteet rohkeudella ja hyvässä hengessä
- työskentelet sujuvasti suomen kielellä ja sinulla on hygieniapassi

Vuosilomansijaisuudet ovat 1-4 kuukauden mittaisia ja alkavat sopimuksen mukaan, aikaisintaan kuitenkin 01.05.2021.
Voimme mahdollisesti tarjota sinulle töitä myös kesätyön jälkeen!

Tule tekemään kanssamme maailman toimivinta kaupunkia!

Määräaikainen työsuhde, Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

Palvelukeskus Helsinki, Kustaankartanon seniorikeskus, Oulunkylä

PALKE-02-11-21

1.6.2021 - 31.8.2021

29.01.2021 at 15:00

1848,98 € / kk

Kivalterintie 16 K, 00620 Helsinki

Kustaankartanon seniorikeskuksen ravintokeskukseen etsitään reipasta ruokapalvelutyöntekijää kesätöihin. Tehtävässä osallistut keittiön päivittäiseen toimintaan eri työpisteissä sekä asiakaspalvelutehtäviin. Vahvuuksistasi riippuen työtehtäväsi voivat sisältää salaattien ja lisukkeiden valmistamista, salityöskentelyä sekä puhtaanapidon ja astiahuollon tehtäviä. Keittömme on avoinna joka päivä ja työvuorot sijoittuvat kello 7.00 - 16.00 välille.

Sinulta löytyy hygieniapassi ja koulutus / kokemusta vastaavista tehtävistä. Omaat iloisen ja reippaan asenteen sekä tiimityöskentelytaitoja.

Määräaikainen työsuhde, Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

Palvelukeskus Helsinki, Suursuon sairaala, Maunula

PALKE-02-5-21

1.5.2021 - 31.8.2021

18.02.2021 at 15:00

Suursuonlaita 3 B, 00630 

Etsimme vastuullista ja monipuolisesta työstä innostuvaa
KESÄTYÖNTEKIJÄÄ Suursuon sairaalaan
tekemään yhdessä kaupungin merkittävimpiä ruokailuelämyksiä!


Tarjoamme asiakkaillemme ravitsevan ja maistuvan ruokailuelämyksen vuoden jokaisena päivänä.
Asiakkaita on päivittäin noin 530 joista noin 110 ruokailee henkilöstöravintolassa arkisin.
Etsimme vahvistukseksi sinua, joka hurmaat asiakkaamme laadukkaalla sekä palvelualttiilla asenteella.


Kesätyöntekijänä vastaat kohteen ruokapalveluista yhdessä työtovereidesi kanssa. Työhösi kuuluu keittiön avustavat työtehtävät sekä keittiön siisteydestä ja astiahuollosta huolehtiminen. Osana myös salaatin valmistusta ja leipomista.

Meillä on reilu ja vauhdikas työyhteisö, jossa otamme innolla vastaan sekä kokeneet konkarit, että tuoreemmatkin taitajat! Työvuorot sijoittuvat arkisin ja viikonloppuisin pääasiassa 6.15-17.00 välille.


Toivomme, että sinulla on tehtävään soveltuvaa koulutusta tai aikaisempaa kokemusta vastaavista tehtävistä. Olet innostunut tiimipelaaja, joka ei kaihda muuttuvia tilanteita. Arvostamme reipasta ja joustavaa työotetta sekä tahtoa kasvaa ja kehittää kanssamme. Sinulle on tärkeää työskennellä parasta yhdessä arvolupauksemme mukaisesti - yhdessä, luotettavasti, luovasti ja vastuullisesti. Toimit sujuvasti suomen kielellä ja sinulla on positiivista asennetta sekä raipasta mieltä ja kykyä toimia osana ryhmää.

Jobs in the library, youth and culture sector

Määräaikainen työsuhde, Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Nuoriso, Itäinen Nuorisotyö, Ympäristötoiminnan Nuorisotyöyksikkö, Bengtsår

KUVA-03-96-20

3.5.2021 - 29.8.2021

29.01.2021 at 16:00

1600-1800€/kk

Bengtsårin laituri, Bengtsår 920, 10900 

Bengtsårin leirisaareen haetaan neljää täysi-ikäistä opiskelijaa nuoriso-ohjaajan työhön.

Bengtsårin leirisaari sijaitsee Hankoniemen pohjoispuolella noin 120 kilometriä Helsingistä. Leirisaari on n. 4,5 km pitkä ja 1,5 km leveä paratiisi. Luonnonkauniilla saarella on seitsemän erillistä leirialuetta, joissa majoittuu kerrallaan jopa 300-400 nuorta leiriläistä. Henkilökunnalla on saarella oma mökkikylä, jonne henkilökunta majoittuu. Sieltä löytyy myös oma sauna joka on henkilökunnan käytössä iltaisin sekä oma grillipaikka missä on mukava illalla paistaa makkaraa ja viettää iltaa muiden työntekijöiden kanssa. Saarelta mantereelle on 800m matka vesiteitse, joka taittuu saaren omalla yhteysveneellä.

Ensisijainen työtehtäväsi on toimia nuoriso-ohjaajana 16-17-vuotiaille kaupungin palkkaamille kesätyöntekijöille. Sinulla on työparina Helsingin kaupungin nuoriso-ohjaaja, jonka kanssa ohjaatte yhdessä tiimiänne erilaisissa saaren päivittäisen toiminnan kannalta tärkeissä työtehtävissä.
Päivittäiset työtehtävät vaihtelevat veneessä kansihenkilönä olemisesta nurmikon leikkaamiseen, puutarhan hoitoon ja pieniin saaren päivittäisiin huoltotöihin. Tämän takia olisikin toivottavaa, että sinulta löytyisi hieman peruskädentaitoja sekä intoa tehdä ulkotöitä. Työtehtävät eivät ole teknisesti vaativia ja jokainen niitä kyllä pystyy tekemään, mutta ne vaativat välillä hieman käsien likaamista onnistuakseen.

Ota huomioon, että työ tapahtuu saaressa ja sisältää mahdollisesti myös viikonloppu- sekä iltatyötä. Tehtävään valitun edellytetään vähintään 18 vuoden ikää.

Tehtävän vaatimukset: tehtävään soveltuva koulutus

Eduksi luetaan aikaisempi kokemus työstä nuorten kanssa sekä kokemus veneilystä, huoltotöistä ja pihatöistä. Lisäksi eduksi luetaan positiivinen asenne, reipas mieli ja kyky tehdä töitä osana ryhmää.

Henkilön on vaadittaessa esitettävä itsestään rikosrekisteriote (504/2002).

Jobs in the customer service and office sector

Määräaikainen työsuhde, Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

Kaupunginkanslia, Henkilöstöosasto, Henkilöstön saatavuus

KANSLIA-03-17-20

1.6.2020 - 30.6.2020

02.02.2021 at 16:00

1 638,00 e/kk

Siltasaarenkatu 18-20 C, 00530 Helsinki

Haluatko mukaan tekemään merkityksellistä työtä Helsingin kaupungilla? Palkkaamme ensi kesäksi laaduntarkkailijoita havainnoimaan, kuinka pitkällä Helsinki on maailman toimivimman kaupungin rakentamisessa.

Maailman toimivin kaupunki on ennen kaikkea parhaiden mahdollisten olosuhteiden tarjoamista hyvälle ja toimivalle kaupunkiarjelle. Toimivimman kaupungin laaduntarkkailijoita rekrytoidaan siksi erityisesti niihin palveluihin ja toimintoihin, joissa tiedetään olevan haasteita ja joihin halutaan löytää uusia ja innovatiivisiakin ratkaisuja.

Haemme nyt 14 palveluiden laaduntarkkailijaa arvioimaan, miltä kaupunki näyttää asukkaiden ja vierailijoiden silmin. Työssäsi havainnoit julkisia alueita ja tiloja, kuten kaupungin asiakaspalvelupisteitä, ulkoilualueita ja puistoja. Työ ei ole pelkkää havainnointia, vaan välittömiin korjaustarpeisiin puututaan ja niistä raportoidaan.

Helsinki on jaettu alueellisesti suurpiireittäin seitsemään suurpiiriin. Tulet havainnoimaan ja arvioimaan työparisi kanssa oman alueesi palveluita esimerkiksi seuraavista näkökulmista (tarkennetaan kevään ja rekrytoinnin aikana):
- palveluiden laatu
- opasteet ja monikielisyys
- helppokulkuisuus ja esteettömyys
- ympäristön ja tilojen siisteys ja viihtyisyys.

Lisäksi tehtäviisi kuuluu yllä mainituista asioista raportoiminen mobiililaitteen avulla.

Palveluiden laaduntarkkailua tehdään kesäkuun 2021 aikana. Sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot sekä halu kehittää Helsingistä maailman toimivinta kaupunkia. Olet valmis liikkumaan työssäsi kaupunkiympäristössä päivittäin. Opiskelet ylempää korkeakoulututkintoa ja olet kielitaitoinen.

Tarjoamme sinulle konkreettisen mahdollisuuden tulla vaikuttamaan kaupungin kehittymiseen. Saat työhösi kattavan perehdytyksen ja hyvät työsuhde-edut.

Haastattelut tullaan toteuttamaan videohaastatteluina viikoilla 5 ja 6.

Kuva: Jussi Hellsten

Jobs in the traffic, logistics and real estate sector

Määräaikainen työsuhde, Kesätyöt ja kesäsijaisuudet

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Nuoriso, Itäinen Nuorisotyö, Ympäristötoiminnan Nuorisotyöyksikkö, Bengtsår

KUVA-03-98-20

3.5.2021 - 29.8.2021

29.01.2021 at 16:00

1600-1800€/kk

Bengtsårin laituri, Bengtsår 920, 10900 

Bengtsårin leirisaareen haetaan yhtä täysi-ikäistä opiskelijaa huolto- ja rakennusalan työhön.

Bengtsårin leirisaari sijaitsee Hankoniemen pohjoispuolella noin 120 kilometriä Helsingistä. Leirisaari on n. 4,5 km pitkä ja 1,5 km leveä paratiisi. Luonnonkauniilla saarella on seitsemän erillistä leirialuetta, joissa majoittuu kerrallaan jopa 300-400 nuorta leiriläistä.
Henkilökunnalla on saarella oma mökkikylä jonne henkilökunta majoittuu. Sieltä löytyy oma sauna sekä oma grillipaikka jotka ovat henkilökunnan käytössä iltaisin. Saarelta mantereelle on 800m matka vesiteitse, joka taittuu saaren omalla yhteysveneellä.

Ensisijainen työtehtäväsi on saaren vaihtelevat ja moninaiset huoltotyöt sekä pienet rakennusprojektit. Apuna näissä töissä sinulla on kaupungin palkkaamia 16-17-vuotiaita kesätyöntekijöitä. Sinulla tulee olemaan työparina Helsingin kaupungin nuoriso-ohjaaja. Nuoriso-ohjaaja on pääasiallisessa vastuussa nuorten ohjaamisesta, mutta toivomme myös sinulta löytyvän kokemusta nuorten kanssa työskentelystä.

Otathan huomioon, että työ tapahtuu saaressa ja sisältää myös viikonloppu- ja iltatyötä.

Tehtävän vaatimukset: Tehtävään soveltuva koulutus. Tehtävään valitun edellytetään olevan vähintään 18-vuotias.

Eduksi luetaan positiivinen asenne, reipas mieli ja työote sekä kyky tehdä töitä osana ryhmää. Lisäksi eduksi luetaan aikaisempi kokemus työstä nuorten kanssa sekä kokemus leiriolosuhteista.

Henkilön on vaadittaessa esitettävä itsestään rikosrekisteriote (504/2002).

1