Hoppa till innehållet

Stöd- och specialundervisning

Stödundervisning

Läraren kan ge en elev stödundervisning under korta perioder. Ett barn kan behöva stödundervisning till exempel efter en längre sjukfrånvaro eller då hen av någon orsak behöver extra stöd.

Specialundervisning

Speciallärarna ger vid behov specialundervisning på deltid åt elever som har inlärnings- eller anpassningssvårigheter. Specialläraren undervisar jämsides med ämnesläraren eller i en liten grupp några timmar i veckan.

Specialundervisningen utgår från den enskilda elevens behov. Undervisningen kan planeras i samråd med eleven och vid behov med lärare, elevvårdspersonal, andra sakkunniga och föräldrar. Om barnet har vårdkontakter utanför skolan kan specialläraren samarbeta med dem.17.12.2020 13:10