Hoppa till innehållet

Stöd för elever

I Zacharias Topeliusskolan stödjer man barnens inlärning genom stöd- och specialundervisning samt med elevvårdsarbete. Eleverna stöds genom förebyggande verksamhet. Stödet riktas i synnerhet till de elever som har svårigheter med skolgången eller som löper en risk att bli utan utbildning eller arbete efter att den grundläggande utbildningen slutförts.

Eleven kan vara i behov av speciellt stöd under hela skoltiden. Syftet med specialundervisningen är att stödja eleven så att han eller hon uppnår sina studiemål och får ett avgångsbetyg. Specialundervisningen kan vara på hel- eller deltid.

Mobbningsförebyggande arbete

I Zacharias Topeliusskolan motverkar vi mobbning och kränkande beteende. Vi arbetar framför allt förebyggande, med syfte att skapa en positiv arbetsmiljö genom att främja en god och accepterande stämning.

Skolans antimobbningsteam ingriper direkt vid misstankar om mobbning. Vårdnadshavarna kontaktas omedelbart vid alla mobbningssituationer.  

Om vårdnadshavarna känner oro, önskas de kontakta i första hand klassläraren som för ärendet vidare till rektorn.17.12.2020 13:10