Suoraan sisältöön

Morgonverksamhet

Morgonverksamhet för skolelever ordnas enligt lagen om grundläggande utbildning i stadens svenska och finska skolor samt i några lekaparker. Barnen kan delta i verksamheten innan lektionerna börjar. Anmälan och närmare information om verksamheten.

I Toppan ordnas morgonverksamhet alla skoldagar kl. 8.00-9.00. Morgonverksamheten är i första hand avsedd för eleverna i ettan och tvåan. Verksamheten är avgiftsfri och den leds av skolassistent Mustapha Missoume. Verksamheten ordnas i skolan.14.08.2019 11:53