Suoraan sisältöön

Klubb- och hobbyverksamhet

I samband med skoldagen arrangeras klubbverksamhet åt Helsingforsiska grundskoleelever. Eleverna kan delta i planeringen och utvecklingen av klubbverksamheten bland annat via skolornas elevkårer. Skolans klubbverksamhet kan antingen arrangeras med den egna personalen, eller genom en utomstående inköpt aktör (avgiftsfri för deltagarna). Dessutom kan det i skolan finnas annan klubbverksamhet som arrangeras av en aktör utanför staden (med skäliga kostnader för deltagande).

Läsåret 2019-2020 ordnas följande klubbar av föräldraföreningen:

Legoklubb, må 13.15-14.15 och 14.15-15.15 (2.3-27.4)
Keramikklubb ti 14.15-15.15 och 15.15-16.15 ( 4.2 -14.4)
Schackklubb, fre 13.15-14.15 (7.2-23.4)

Därtill ordnar den privata entrepenören Funktum Parkourklubben ons 14.15-15.15 (åk3-5) och 15.15-16.15 (åk 1-2) 5.2-29.405.02.2020 15:05