Hoppa till innehållet

Eftermiddagsverksamhet

Elever i årskurs 1–2 och specialelever kan ansöka om en plats inom den lagstadgade eftermiddagsverksamheten. Barnen antas till eftermiddagsverksamheten för ett år i taget. Vid valet iakttas stadens gemensamma urvalsprinciper. För verksamheten uppbärs en fast månadsavgift. Nedsatt avgift eller befrielse från avgiften kan beviljas på basis av familjens inkomster.

Eftermiddagsverksamheten erbjuder barnet meningsfull verksamhet efter skoldagens slut. För verksamheten ansvarar utbildade ledare. Barnen får mellanmål under eftermiddagen.

Verksamheten börjar genast efter skoldagen och pågår senast till klockan 17.

Zaches eftis läsåret 2020-2021 

Smågruppernas morgon- och eftermiddagsverksamhet fungerar som en förlängning av skoldagen och är anpassad efter skolundervisningen. Alla elever har ett individuellt planerat morgon- och eftermiddagsschema för att säkra deras rutiner och struktur.
Eleverna är indelade i tre mindre grupper där innehållets fokus är bl.a. utomhusaktiviteter, musikstunder, biblioteksbesök och gymnastik.

Ledande eftisledare för smågruppernas morgon -och eftermiddagsverksamhet är Iina Laine tel. 050 352 0506. 

Folkhälsans eftis i Toppan läsåret 2019-2020 

Folkhälsans eftis erbjuder en trygg och trevlig plats att tillbringa eftermiddagen på för elever i årskurs 1 och 2. Eftis är öppet efter skoldagens slut till kl. 17. Verksamheten i övrigt följer skolåret, under skolloven har eftis stängt.

Daniela Westerholm är ansvarig eftisledare. Åk1 eftis tel. 050 409 0281 och åk2 eftis tel. 044 788 3714.

Sökning av eftermiddagsverksamhet

Eftermiddagsverksamhet i området på kartan
17.12.2020 13:07