Hoppa till innehållet

Eftermiddagsverksamhet

Ansökan till Eftis

  1. Ansökningstiden för eftermiddagsverksamheten är 21.3.–22.4.2022

  2. Ansökningsblanketten fylls i på nätet. Räkningen för eftermiddagsverksamheten skickas till den vårdnadshavare vars nätbankskoder använts för att fylla i blanketten.

  3. Fyll i blanketten noggrant. Om obligatorisk information fattas kan blanketten inte sändas.

  4. För att sända blanketten måste du identifiera dig med nätbankskoder, Mobil ID eller med ett identitetskort med chip. Identifieringen fungerar som underskrift för blanketten.

                       Fyll i ansökan om eftermiddagsverksamheten på nätet

Beslutet om en plats i eftermiddagsverksamhet postas till vårdnadshavarna senast 1.7.2022Eftermiddagsverksamheten börjar samma dag som läsåret inleds och fortsätter till läsårets slut.

Elever i årskurs 1–2 och specialelever kan ansöka om en plats inom den lagstadgade eftermiddagsverksamheten. Barnen antas till eftermiddagsverksamheten för ett år i taget. Vid valet iakttas stadens gemensamma urvalsprinciper. För verksamheten uppbärs en fast månadsavgift. Nedsatt avgift eller befrielse från avgiften kan beviljas på basis av familjens inkomster.

Eftermiddagsverksamheten erbjuder barnet meningsfull verksamhet efter skoldagens slut. För verksamheten ansvarar utbildade ledare. Barnen får mellanmål under eftermiddagen.

Verksamheten börjar genast efter skoldagen och pågår senast till klockan 17.

Zaches eftis läsåret 2021-2022 

Smågruppernas morgon- och eftermiddagsverksamhet fungerar som en förlängning av skoldagen och är anpassad efter skolundervisningen. Alla elever har ett individuellt planerat morgon- och eftermiddagsschema för att säkra deras rutiner och struktur.
Eleverna är indelade i tre mindre grupper där innehållets fokus är bl.a. utomhusaktiviteter, musikstunder, biblioteksbesök och gymnastik.

Ledande eftisledare för smågruppernas morgon -och eftermiddagsverksamhet är Iina Laine tel. 050 352 0506. 

Folkhälsans eftis i Toppan läsåret 2021-2022 

Folkhälsans eftis erbjuder en trygg och trevlig plats att tillbringa eftermiddagen på för elever i årskurs 1 och 2. Eftis är öppet efter skoldagens slut till kl. 17. Verksamheten i övrigt följer skolåret, under skolloven har eftis stängt.

Annika Tenkanen är ansvarig eftisledare. Tfn 044 788 1054.

Sökning av eftermiddagsverksamhet

Eftermiddagsverksamhet i området på kartan

19.01.2022 13:12