Hoppa till innehållet

Vår skola

Zacharias Topeliusskolan har i dagsläge ca 160 elever. Skolan är i sann mening En Skola för Alla eftersom alla olika undervisningsformer finns med i verksamheten.

I allmänundervisningen (Aina) finns årskurserna 1-5.

I smågrupperna (Toini) undervisas elever med funktionsvariation.

Eva-enheten erbjuder specialklassundervisning för Helsingforselever med vårdkontakt genom hela grundskolan. Den svenskspråkiga sjukhusundervisningen (EVA), som betjänar hela Svenskfinland, sköts av Zacharias Topeliusskolan. Dessutom sköts den svenskspråkiga sjukhusundervisningen av Eva-enheten. 

I skolbyggnaden verkar också Toppans förskola och Toppans specialförskola som lyder under Bertha-Maria Hemmet.

Personalen värnar om att eleverna tillägnar sig goda baskunskaper och -färdigheter i en trygg och stimulerande miljö, i en trivsam arbetsmiljö i den vackra skolbyggnaden som står på en stor skolgård omgiven av ädla lövträd och barrträd.

Finlandssvenska traditioner värderas högt med Zacharias Topelius tankar om detsamma som ledstjärna.

Utvecklingsarbete i personalgruppen sker kontinuerligt och ett särskilt specialpedagogiskt kunnande och förhållningssätt har byggs upp under flera års tid.03.06.2022 09:14