Hoppa till innehållet

Vår skola

Zacharias Topeliusskolan har i dagsläge ca160 elever. Skolan är i sann mening En Skola för Alla eftersom alla olika undervisningsformer finns med i verksamheten.

I allmänundervisningen (AINA) finns årskurserna 1-5.

I smågrupperna (TOINI) undervisas elever med funktionsvariation.

Svenskspråkiga sjukhusundervisningen (EVA) som betjänar hela Svenskfinland sköts av Zacharias Topeliusskolan. Dessutom erbjuds specialklassundervisning för elever med vårdkontakt genom hela grundskolan.

I skolbyggnaden verkar också Toppans förskola och Toppans specialförskola som lyder under Bertha-Maria Hemmet.

Personalen värnar om att eleverna tillägnar sig goda baskunskaper och -färdigheter i en trygg och stimulerande miljö, i en trivsam arbetsmiljö i den vackra skolbyggnaden som står på en stor skolgård omgiven av ädla lövträd och barrträd.

Finlandssvenska traditioner värderas högt med Zacharias Topelius tankar om detsamma som ledstjärna.

Utvecklingsarbete i personalgruppen sker kontinuerligt och ett särskilt specialpedagogiskt kunnande och förhållningssätt har byggs upp under flera års tid.22.09.2020 23:19