Suoraan sisältöön

Direktionsledamöterna

Ledamöter
Personliga ersättare
Vårdnadshavare

Jockum Wilén, ordf.
Daniel Stenius
Pia Öhman, viceordf.
Lars Kåhre
Anna-Kaisa Lindqvist
Antti Harsunen
Emma Marschan
Peter Buchert
Johan Räihä
Marc Svanström
Lärarledamöter

Janette Stenroos-Ek
Mia Mäkikärki
Marika Öfverström
Bernt Örså
Ledamot som företräder den övriga personalen


Christina Antell-Westerback
Elevrepresentant

Tiger Hafrén


Direktionens protokoll05.02.2019 12:35