Hoppa till innehållet

Direktionsledamöterna

Ledamöter
Personliga ersättare
Vårdnadshavare

Jockum Wilén, ordf.
Daniel Stenius
Pia Öhman, viceordf.
Lars Kåhre
Anna-Kaisa Lindqvist
Antti Harsunen
Emma Marschan
Peter Buchert
Johan Räihä
Marc Svanström
Lärarledamöter

Janette Stenroos-Ek
Mia Mäkikärki
Marika Öfverström
Bernt Örså
Ledamot som företräder den övriga personalen

Frida Björk
Elevrepresentant

Ronja Furustam
Lucas Halla


Direktionens protokoll



15.01.2021 09:19