Suoraan sisältöön

Kontakt

Zacharias Topeliusskolan
Besöksadress: Stenbäcksgatan 14, 00250 Helsingfors, Tölö
PB 25301, 00099 Helsingfors stad
Öppen skoldagar kl. 8-17

Skolsekreterare Christina Antell-Westerback
tfn 09 310 86630, fax 09 310 86610
christina.antell-westerback (snabel-a)edu.hel.fi

Rektor Carita Glasgow
tfn 09 310 86596, 040 667 2094
carita.glasgow(snabel-a)hel.fi

Vice rektor Marika Öfverström
tfn 050 467 5752, marika.ofverstrom(snabel-a)edu.hel.fi

Biträdande rektor Mia Mäkikärki
mia.makikarki(snabel-a)edu.hel.fi

Platschef på EVA enheten Janette Stenroos-Ek
Dagmarsgatan 3 (ej besök)
tfn 050 336 5710 / rektor tfn 040 667 2094
janette.stenroos-ek(snabel-a)edu.hel.fi

Direktionens ordförande Jochum Wilén  
tfn 040 5569994, jochum.wilen(snabel-a)gmail.com

Lärarrummet
tfn 09 310 86597

Specialundervisning och stödundervisning Annika Sahi   
tfn 040 835 2629, annika.sahi(snabel-a)edu.hel.fi

Elevhandledare på EVA enheten Jan Nordberg
tfn 040 176 9356, jan.nordberg(snabel-a)edu.hel.fi

Elevhandledare på Toini enheten Hanna Karsten-von Hertzen   
tfn 050 403 2393, hanna.karsten-von.hertzen(snabel-a)edu.hel.fi

Skolpsykolog Andrea Holm
 tfn 040 638 9034 , andrea.holm(snabel-a)edu.hel.fi

Skolkurator Mirjam Malik
tfn 040 724 2348, mirjam.malik(snabel-a)edu.hel.fi

Ansvariga för eftermiddagsverksamheten
Daniela Westerholm, Toppans eftis (för åk1 – åk2)
tfn 050 409 0281,
tfn 044 7883714

Mirja Viikinkoski, Zaches eftis (för smågrupperna)
tfn 050 352 0506, mirja.viikinkoski(snabel-a)edu.hel.fi    
tfn 040 334 7710

Skolhälsovårdare Martina Meyer  
tfn 050 401 3126, martina.meyer(snabel-a)hel.fi

Skolvärd Jarmo-Juhani Ahonen  
jarmo-juhani.ahonen@palmia.fi
tfn 050 4013971

Skolrestaurangen Maarit Huittinen
tfn 09 310 86600DELA
20.08.2019 10:07