Suoraan sisältöön

Stöd för elever

I Staffansby lågstadieskola stödjer man eleverna genom stöd - och specialundervisning samt med elevvårdsarbete. Specialläraren ger specialundervisning på deltid åt elever som har inlärnings- eller anpassningssvårigheter. Specialläraren undervisar jämsides med klass- eller ämnesläraren eller i en liten grupp några timmar i veckan.

Specialundervisning på heltid förutsätter ett beslut om specialundervisning. Då gör man för specialeleven upp en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas. Elevens framsteg utvärderas kontinuerligt. En elev som deltar i den allmänna undervisningen kan också tidvis arbeta i mindre grupper.

Läraren kan ge en elev stödundervisning i undantagsfall och i korta perioder. Ett barn kan behöva stödundervisning till exempel efter en längre tids sjukfrånvaro. I sådana specialsituationer är det viktigt att även hemmet stöder barnets studier vid sidan om stödundervisningen.

Elevvård
Till skolans elevvårdsgrupp hör rektorn, hälsovårdaren, specialläraren och skolpsykologen. Elevvårdsgruppen stöder skolarbetet och reder ut eventuella problemsituationer.

KIVA-skola
Skolans antimobbningsplan och antimobbningsarbete utgår från KiVa Skola-programmet. KiVa bildas av de finska orden Kiusaamisen Vastainen, "emot mobbning". Ordet KiVa (trevlig, skojig) ger samtidigt en signal om att Staffansby är en trevlig och trygg skola att gå i.

Mera om KiVa Skola-programmet

Förutom Kiva skola använder vi oss av olika metoder för att stärka elevens självkänsla.

Skolhälsovårdare

Hälsovårdare Ansa Kokljuschkin har mottagning  i skolan på tisdagar 8-15, tfn 050 436 2019.DELA
10.04.2019 08:52