Suoraan sisältöön

Blanketter

Klassläraren får bevilja ledighet för högst tre (3) dagar och rektorn beviljar ledighet för längre tid.

Anhållan om ledighet ska göras i god tid (senast en vecka före den planerade ledigheten).

Anhållan om ledighet skall alltid göras via Wilma.

Vårdnadshavare ansvarar för läxor under ledigheten och bör ta reda på uppgifter av lärarna


Blanketter, fostran och utbildningDELA
12.09.2019 10:55