Suoraan sisältöön

Blanketter

Klassläraren har rätt att bevilja ledigt för 1-3 dagar. För längre frånvaro behövs rektorsbeslut. Använd alltid blanketten nedan för att anhålla om befrielse från undervisningen.

Anhållan om befrielse från skolgång

Blanketten är i PDF-format. Fyll i blanketten, skriv ut och underteckna. Lämna in anhållan i god tid, minst en vecka i förväg. Vid behov kan man be om en blankett från skolan.


Blanketter, fostran och utbildningDELA
06.02.2019 14:17