Suoraan sisältöön

Elevantagningen

Staffansby lågstadieskola är det egna områdets närskola. Skolans elever kommer i huvudsak från områdena Staffansby, Malm, Rönnbacka, Mosabacka, Skomakarböle, Parkstad, Stapelstaden, Henriksdal och Jakobacka.

Eleverna antas enligt de principer för antagning av elever till de svenska grundskolorna i Helsingfors som slagits fast av svenska sektionen.

Norr om Stan ordnar morgonklubb för åk 1 och 2 i skolans utrymmen under läsåret.12.05.2016 10:35