Suoraan sisältöön

Eftermiddagsverksamhet

Elever i årskurs 1–2 och specialelever kan ansöka om en plats i den lagstadgade eftermiddagsverksamheten. Barnen antas till eftermiddagsverksamheten för ett år i taget. Antagningen grundar sig på stadens gemensamma urvalsprinciper. För verksamheten tas en fast månadsavgift. Nedsatt avgift eller befrielse från avgiften kan beviljas på basis av familjens inkomster.

Eftermiddagsverksamheten erbjuder barnet meningsfull verksamhet efter skoldagens slut. För verksamheten ansvarar utbildade ledare. Barnen får mellanmål under eftermiddagen.

Eftermiddagsverksamheten ordnas i skolorna eller i lokaler i närheten av dem. Verksamheten ordnas av skolorna, olika föreningar, församlingar, daghem och privata aktörer. Verksamheten börjar efter skoldagen slut och pågår senast till klockan 17. Inom den verksamhet som utbildningsverket arrangerar fungerar skolassistenter som ledare.

I Staffansby lågstadieskola är det Norr om Stan som ordnar eftermiddagsverksamheten för åk 1-2 på ungdomslokalen Solhem, Kyrkobyvägen 23.

Vidare information angående Norr om Stans eftermiddagsverksamhet finns på deras hemsida.

Eftermiddagsverksamhet i området på kartan
DELA
18.01.2018 14:46