Suoraan sisältöön

För föräldrarna

Föräldraföreningen HoSiS är frivillig verksamhet för skolans och elevernas bästa. Föräldraföreningen ordnar evenemang och program i samarbete med skolan. Föreningen kan också fungera som extra stöd för skolans officiella beslutande organ, direktionen. Samarbete med andra föräldrar kan också vara ett stöd i olika uppfostringsfrågor.

Skolans föräldraförening heter Hem och Skola i Staffansby r.f. Eva Persson är föreningens ordförande.

Lärarna använder i första hand Wilma-programmet för kontakten med hemmen.

Vi fortsätter att servera avgiftsbelagt mellanmål i skolan. Mellanmålet serveras fyra dagar per vecka, måndagar-torsdagar och serveras under rasten kl.13.15-13.30. Mellanmålet äts utanför köket vid aulan. Mellanmålens priser varierar mellan 0,25 och 1,50 €. Mellanmålet betalas med ett mellansmålskort värt 10 €. De säljs inte i skolan, utan betalas till Palmias konto:          

Danske Bank FI28 8000 1100 3960 02 DABAFIHH

Nordea  FI24 1572 3000 3304 31 NDEAFIHH

OKO FI27 5000 0120 2429 78 OKOYFIHH

 Referens 307090 30349 09502

 Mottagare: Palvelukeskus/ Koulu- ja päiväkotipalvelut

Föräldrarna signerar och daterar betalningskvittot. Eleverna byter kvittot mot ett mellanmålskort då mellanmålet serveras. Kortet kan användas så länge det innehåller värde. Mellanmålet är en extra servicetjänst för eleverna. 05.03.2018 13:19