Hoppa till innehållet

Månadsinfo

Frånvaro

Helsingfors stad har tagit i bruk en frånvarotrappa för att bättre kunna följa med elevers frånvaro i skolan. Enligt lag har läraren en skyldighet att ingripa ifall oro väcks gällande elevens frånvaro. Då en elevs frånvaro är över 30 h så tar skolan kontakt med vårdnadshavare och diskuterar frånvaron. Om frånvaron blir mer än 70h så har vi en skyldighet att göra en sk. orosanmälan till barnskyddet. I fall detta blir aktuellt tar vi alltid kontakt med vårdnadshavare och vi föredrar att göra en orosanmälan tillsammans med familjen. Det handlar om att vi har blivit noggrannare med frånvaron eftersom erfarenhet har visat att stor skolfrånvaro kan medföra större problem med skolgången längre fram. Men som sagt, vi är alltid i kontakt med vårdnadshavare om vi är oroliga för frånvaro i skolan.
Kom alltid ihåg att anhålla om frånvaro via blanketten i wilma. Vid karantänfall får vårdnadshavarna en skild blankett av klassläraren.

April

Coronaläget har accelererat och spårningsarbetet inom den epidemiologiska verksamheten är överbelastat. Vi i skolan gör vårt allt för att begränsa att smittan sprids, och vi tackar er vårdnadshavare för er förståelse för alla undantagsarrangemang. Om smitta uppdagas kommunicerar vi från skolans sida i samarbete med epidemiologiska enheten. Den snabbaste informationen får ni av klassläraren, de officiella budskapen dröjer lite längre tid. Solen lyser och våren tittar fram, det känns skönt!

Vi har skolfotografering onsdagen 28.4. Endast individuella foton tas i år. Vi skickar hem en tillståndslapp som ska fyllas i närmare fotograferingen.

Alla klasser kommer att delta i en första hjälp-utbildning under v. 15 och 16. Samma hygienanvisningar och regler som vanligt följs under utbildningspassen!

Åk 1-2:

För lägre klasser och förskolan är upplägget lite enklare. Där går ”utbildningen” mera ut på samvaro, sagostund och berättelser. Vi frågar och diskuterar varför man skall hjälpa, hur vi alla kan hjälpa, hur man ringer 112 osv. Därtill går vi igenom hur man sköter enkla sår och skador utgående från barnens egna berättelser och erfarenheter. Här ingår bl.a. hur man putsar ett sår, hur man lägger ett enkelt bandage, vad finns i en första hjälpen-väska, mm.

Åk 3-6:

Del 1: Grunderna till första-hjälpen, att vilja hjälpa en medmänniska och kunna göra något, 112, vardagens olycksfall (1-3st) samt ett konkret ”case”, där eleverna fungerar som första hjälpare. Eleverna får ta hand om en patient, ringa 112 (via radiotelefon), mm. Mycket interaktiv och konkret utbildning.
Del 2: Undersökning av patient (ABC), hantering av en medvetslös person samt återupplivning med kompressioner. Eleverna övar framstupa sidoläge med sina klasskamrater samt återupplivning med en docka.Åk 1: Äntligen börjar det bli vår ute! Det betyder att ettorna kommer att studera vårblommor, småkryp och grodor. De kommer också att forska om ett valfritt djur. I matematik blir det subtraktion med tiotalsövergång. Vecka 17 har vi läsvecka och då kommer ettorna att ha sitt andra bokreferat. Under veckan kommer en bibliotekarie att presentera läsvärda böcker.

Åk 2: Vi slutför vårt tema om vardagskunskap och börjar med temat våren i trädgården. Vecka 17 har vi läsvecka. Åk 2 jobbar med böcker och håller bokpresentationer. Grupp 3 deltar i projektet Läsiver under april. I matematiken har vi börjat med talen 0–1000 och efter det blir det att mäta. Pinja är på utbildning 6.4 och 22.4. Robert Miettunen vikarierar 6.4.

Åk 3: Vi har mycket roligt program i april! I omgivningslära kommer vi att observera vårtecken och bekanta oss med fåglar och kryp i vår omgivning. Under v. 17 har vi en läsvecka i trean och under veckan kommer så gott som alla program kretsa kring temat läsning. Vi kommer också att fortsätta med vårt projekt kring sociala färdigheter under hela vårterminen.

Åk 4A: Vi läser om djur som lever i närheten av människor. I matematiken lär vi oss att räkna massa, tid, volym och längd. Vi försöker njuta av våren och vistas utomhus en del. Vecka 17 har vi läsvecka och kommer att läsa olika texter och böcker i klassen.

Åk 4B: Vi satsar under april på att vässa klassens gruppanda ännu mer. I svenskan skriver vi raplåtar, insändare och jobbar med temat kända författare i samband med läsveckan och förhoppningsvis får vi ett virtuellt författarbesök. I omgivningsläran behandlar vi husdjur, vårtecken, kryp samt fåglar. På matematiklektionerna blir det en satsning på att ha utematematik.

Åk 5: Femmorna har haft sociala färdigheter och välmående som ett tema i mars. Pernilla har hållit lektioner enligt “Vi i klassen”. Nu fortsätter vi med ordklasser i modersmål, i matematik har vi programmering med Alex, vi fortsätter att fascineras av människokroppens uppbyggnad samt Antiken i Grekland....Vi hoppas också på bra väder så att vi kan ha samarbete ute med väneleverna i förskolan!

Åk 6: Det börjar bli slutspurten av lågstadiet, dock är det ännu några månader kvar. Under våren jobbar vi ännu med några större teman och kommer bland annat att bekanta oss med Asien, Afrika och Oceanien. Förhoppningsvis lyckas vi med några utfärdsdagar med tillhörande aktiviteter istället för lägerskolan då övernattningar är ur frågan.


Många hälsningar,

Lärarkåren


Mars

Coronapandemin har prövat Finland redan i ett års tid. Den har haft stora konsekvenser för skolornas verksamhet och barnens skolgång. Vi strävar dagligen efter att skolvardagen ska vara trygg, och vi är tacksamma över att det finns förståelse för att situationerna lever från dag till dag. Ifall elever försätts i karantän, ber vi er att uppmärksamma att anhållan om särskilda undervisningsarrangemang sker på Wilma via “Ansökningar och beslut”.

Wilmas nya adress är helsinki.inschool.fi


Åk 1: I mars är kroppen vårt stora Ola- tema. I matematik studerar vi geometriska figurer och därtill mäter vi. I modersmål blir det rim och ramsor . Vi övar de sociala förmågorna genom att se fler filmsnuttar från filmen På Mumintrollens vis. I filmen ingår 12 korta inslag om gott samspel, utgiven av Mannerheims Barnskyddsförbund. Därtill har vi olika populära dramalekar, vissa från materialet Vi i klassen.

Åk 2: Vi slutför vårt tema om kroppen och börjar med vårt nya tema vardagskunskap. I matematiken börjar vi med ett nytt kapitel som handlar om addition och subtraktion på talområdet 0 – 100. Efter sportlovet börjar vi med etappsamtal med eleverna. Vårdnadshavarna kommer att få några kommentarer om skolgången via Wilma. Vi övar också hela tiden våra sociala färdigheter genom olika övningar. Vi använder oss av bl.a. av klassregler, samarbetsövningar, kamratbedömning och dramaövningar. Piita Lehtinen vikarierar Kristel 1.-3.3 och Pinja 4.3. Pinja är borta 11.3 och 26.3 och då vikarierar Anna Vainio och Kristel är anträffbar.

Åk 3: I trean kommer vi att jobba flitigt med vårt inlägg i årets Stafisblad. Vi kommer också att bekanta oss med Kalevala som en del av vår helhet om Finland, som vi börjar vara klara med så småningom. Vi kommer att satsa på sociala färdigheter och vänskap genom olika samarbetsövningar och diskussioner i klassen.

Åk 4: I omgivningsläran läser vi om Östersjöländerna och husdjur. I matematiken börjar vi med nytt om decimaltal. Vi skriver våra bidrag till Stafisbladet.

Åk 5: Femmorna har träffat sina vänelever och vi hoppas på mer samarbete! Vi avslutar helheten om Egypten och beger oss till antikens Grekland. I Ola arbetar vi kring människan. Sociala färdigheter och välmående är månadens tema i bl a samhällslära. I matte övar vi på procenträkning.
Värdegrunden för den grundläggande utbildningen i Helsingfors grundar sig på fyra etiska principer:

  • Barnets bästa i första hand – utveckling och inlärning
  • Konstruktiv gemenskap
  • Hållbar framtid
  • Berikande mångfaldSkolans läroplan finns i sin helhet på skolans hemsida:
Läroplan, Staffansby lågstadieskola

Bekanta er gärna med den tillsammans med era barn.Välmående i skolan och en skola för alla!

Youtube video, En skola för alla - Information till vårdnadshavare12.04.2021 15:56